Page 1

BEATRIX POTTER Pasakos

Jaukių namų pasakos mažiesiems…

Tapkite Knygų klubo nariu!        

Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį Naujausios ir populiariausios knygos Ypatingi pasiūlymai Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

Informacijos teiraukitės nemokamu tel. 8 800 200 22 www.knyguklubas.lt

BEATRIX POTTER Pasakos

Kartą buvo trys kačiukai: Kumštytė, Mažytė ir Mažiukas… – Po akimirkos pasirodys mano viešnios, o į jus net baisu pažiūrėti! Jūs man uždavėt širdį! – pyko ponia Pranciška Purkšė.


150

Pasaka apie kačiuką Mažiuką

Pirmiausia nuprausė jiems burnytes (štai čia matote Mažytę).

Tada sušukavo kailiukus (štai čia matote Kumštytę).

Paskui suglostė uodegytes ir ūsus (čia Mažiukas). Mažiukas buvo išdykėlis ir mėgdavo draskytis.


Pasaka apie kačiuką Mažiuką

15 1

Ponia Pranciška aprengė Mažytę ir Kumštytę plačiomis prijuostėmis ir parišo tokius senovinius antkrūtinius. Paskui paieškojo spintoje dailesnių drabužėlių Mažiukui.

Mažiukas buvo tikras riebuilis ir gerokai paaugęs, kelios sagos jam iškart ištrūko. Bet mama jas vėl prisiuvo.

Kai visi trys buvo papuošti, ponia Pranciška, nieko bloga nepagalvojusi, išleido juos į kiemą, – kad nesimaišytų, kol ji paruoš karštus sumuštinius. – Tik nesusitepkit drabužėlių, vaikučiai! Vaikščiokit ant užpakalinių kojų. Neikit


232

Pasaka apie pelę Švaruolę

Nukeliavo juodu smėlio koridoriumi toliau. – Kurr, vurr… – Bzzz! Vzzz! Zzz! Už kampo jis sutiko Manę, kaptelėjo ją dantimis, bet vėl paleido. – Nemėgstu kamanių. Jos apaugusios šeriais, – pasakė ponas Jansonas ir nusišluostė lūpas rankove. – Dink iš čia, bjaurus senas rupūžiau! – suzvimbė kamanė Manė. – Aš tuoj išeisiu iš proto! – supyko pelė Švaruolė. Ji užsidarė riešutų rūsyje, o ponas Jansonas tuo metu ištraukė iš samanų kamanių lizdą. Atrodė, kad įgėlimai jam visai nebaisūs. Kai pelė Švaruolė ryžosi išeiti iš rūsio, visi jau buvo išsiskirstę. Tačiau kaip viskas sujaukta, suversta! – Nesu mačiusi tokios netvarkos – ištepliota medum, pridraikyta samanų, o jau usnies pūkelių! O pripėduota didelių ir mažų purvinų kojų – ir visa tai mano švarutėliuose namuose! Ji surankiojo samanas ir korių gabalus. Tada išėjo ir atsinešė keletą virbų, kad bent kiek susiaurintų savo būsto duris.


Pasaka apie pelę Švaruolę

233

– Padarysiu jas žemesnes, kad ponas Jansonas neįtilptų! Paskui iš sandėliuko atsinešė skysto muilo, skudurėlių ir naują šepetį. Tačiau buvo taip pavargusi, kad daugiau triūstis nebepajėgė.

Pirmiausiai ji šiek tiek nusnūdo kėdėje, o paskui nuėjo į lovą. – Ar beįstengsiu vėl susitvarkyti? – atsidūsėjo vargšė pelė Švaruolė!

Kitą rytą ji atsikėlė labai anksti ir ėmėsi didžiosios ruošos, kuri užtruko dvi savaites. Ji šlavė, gramdė, šluostė. Išblizgino vašku baldus, nušveitė alavinius šaukštelius.


312

Pelytės Virvytės eilėraščiai

Pelytė Virvytė visai negodi, Tik tų pyragėlių panoro pati…

B

altauodegė sukluso, pastatė ausis. Tuk tu-ku! Tuk tu-ku! – kažkas į duris…


Pelytės Virvytės eilėraščiai

Pravėrė duris – ir… kokia staigmena! Tenai morkų pintinė – kažkieno dovana?..

Klausykit! Ir vėlei barbena! Bet dabar, gerbiamasis, Neapgausi, žinau – tai triušis juodasis!

3 13

Pasakos  

Knygos Pasakos ištrauka

Pasakos  

Knygos Pasakos ištrauka

Advertisement