Page 1


Kas žiūri pro langą?

STARTAS

Pabaik kurti naujutėlę lenktynių trasą.


s a s o m s o K Kosmosas

Kie k žva igž dži ų gal i nup ieš ti šia me pus lap yje per vie ną min utę? Pap raš yk dra ugo , kad pas kai čiu otų laiką.

Tu ką tik atradai naują planetą! Pripiešk joje ateivių.


Ko trūksta šioms figūroms? Nupiešk.

Pripiešk daugiau žygiuojančių skruzdėlių.

100 linksmų idėjų. Piešk, spalvink, klijuok  

Knygos 100 linksmų idėjų. Piešk, spalvink, klijuok Ištrauka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you