Issuu on Google+


Kas žiūri pro langą?

STARTAS

Pabaik kurti naujutėlę lenktynių trasą.


s a s o m s o K Kosmosas

Kie k žva igž dži ų gal i nup ieš ti šia me pus lap yje per vie ną min utę? Pap raš yk dra ugo , kad pas kai čiu otų laiką.

Tu ką tik atradai naują planetą! Pripiešk joje ateivių.


Ko trūksta šioms figūroms? Nupiešk.

Pripiešk daugiau žygiuojančių skruzdėlių.


100 linksmų idėjų. Piešk, spalvink, klijuok