Page 1

Søk om penger til kurs pü arbeidsplassen


Vox lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke. Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning.

• 585 virksomheter fikk tildelt 104 millioner kroner ved forrige tildeling •     75 prosent av deltakerne er fornøyde med BKA-kurs (PROBA 2012) •     90 prosent av arbeidsgivere vil anbefale BKA-kurs til andre virksomheter (PROBA 2012)

– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til

Kompetanse gir gevinst - søk midler på vox.no/bka

Foto: Jakob Fridholm, Johnér.

å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Brosjyre Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)  
Brosjyre Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)  

Brosjyre BKA

Advertisement