Page 1

Fagskole:

Kontor, Salg og Serviceledelse - det handler om ha relevant og etterspurt kompetanse!

www.midtnorge.aof.no


Mer info om kursene finner du på våre nettsider.

Hva er fagskoleutdanning? En fagskoleutdanning ligger på nivå mellom videregående skole og høgskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høgskole, og realkompetanse/arbeidserfaring vektlegges fremfor formell skolegang. En fagskoleutdanning er et alternativ til høyere utdanning; en kort og yrkesrettet utdanning med et omfang på et halvt til to studieår. Dette er et godt valg for den som vil komme seg raskt ut i arbeidslivet. Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse bygger på fullført og bestått videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel eller tilsvarende. Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående skoles nivå. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor. Fagskolen er en selvstendig yrkesrettet utdanning ved at dens hovedmål er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse som er etterspurt av sektorene. De kan etter endt utdanning tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen fagområdene for fagskolen. Fagskoleutdanningen skal gi studentene et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse slik at både den enkelte og arbeidslivet er sikret faglig utvikling og kompetanse i tråd med utfordringer og utvikling i fremtiden.

2

AOF Midt-Norge, tlf 99 33 18 80 – www.midtnorge.aof.no


Mer info om kursene finner du på våre nettsider.

Kursoppstart Oppstart:

a. Offentlig forvaltning og private virksomheter b. Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet c. Lov- og avtaleverket Kontor og IKT a. Saksbehandling b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer Økonomi

Modul 4

 Omfang og relevans av annen utdanning  Omfang og relevans av yrkespraksis  Annen relevant kompetanse

a. Studieteknikk b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning d. Etikk e. Et utvidet servicebegrep Privat og offentlig sektor

Modul 3

Ved vurdering av realkompetanse vektlegges følgende:

Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv

Modul 2

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom utdanning, arbeid og fritid.

Studiets oppbygning: Modul 1

Opptakskrav For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkeltmoduler, kreves fullført videregående opplæring fra studieretning service og samferdsel, tilsvarenede læreplaner fra VK1/VK2, ”Studieretning for salg- og service” (R-94) eller generell studiekompetanse.

Høst 2013(forutsetter nok påmeldte)

a. Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning b. Lønnsarbeid, lønningssystemer c. Innkjøp og lagerhold d. Skatter og avgifter Markedsføring og salg

Tlf.: 99 33 18 80/ 906 49 130 Mail: knut.ring@aof.no

a. Målsetting og strategiarbeid b. Bruker- og forbrukeradferd c. Pris- og produktutvikling d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser e. Omdømme- og merkevarebygging f. Presentasjon og presentasjonsteknikk g. Salg og tjenesteyting Ledelse og personal

Modul 6

Ta kontakt med kompetanserådgiver Knut Ring for mer informasjon.

Modul 5

Gjennomføring Fagskolestudiet er gjennomføres med undervisning i ca 300 timer over en periode på 2 år(deltidstudium) Ved bestått eksamen/modulprøver kvalifiserer studiet til 60 fagskolepoeng.

a. Ledelse b. Personalforvaltning c. Helse, miljø og sikkerhet a. Rekruttering og kompetanse

Er du medlem i arbeidstakerorganisasjonene Handel og Kontor eller Fagforbundet vil du kunne søke stipend for å finansiere deler av kostnadene til fagskolen. Størrelsen på stipendet er ikke fastsatt, men ved å ta kontakt med Handel og Kontor eller Fagforbundet får du nærmere informasjon om de ulike stipendordninger. AOF Midt-Norge, tlf.: 99 33 18 80, www.midtnorge.aof.no

3


Mer informasjon om kursene finner du p책 www.midtnorge.aof.no

AOF Midt-Norge Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Tlf: 99 33 18 80 fax: 73 40 17 25 e-post: mn@aof.no web: www.midtnorge.aof.no

Brosjyre Fagskole Kontor, Salg og Serviceledelse  

AOF Midt-Norge, Brosjyre Fagskole Kontor, Salg og Serviceledelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you