Page 1

1. stran 25. januar 2012

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2011 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2011

indeks v % 10/11

2010

2011

58.532 1.992 663 1.990 10.501 0

60.267 2.179 819 2.185 10.898 0

103 109 124 110 104

28.033

28.134

100

40.450 128 502

39.699 0 514

98 0 102

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

8.233 2.291 905 3.035 3.426 1.042 0

Bled Bohinjska Bela Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.430 673 1.038 0

Gorje

2.911

4.960

5.730

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.033 382 1.076 732

20.186 0 1.037 382

21.772 0 1.250 398

35.207

169.356

173.845

skupaj

263.476 20.930 5.992 18.296 27.475 začasno zaprta

269.521 22.094 6.557 18.994 28.491

102 106 109 104 104

6.045 1.164 565 698 1.016

25.924

26.194

101

270

149.987 0 307

154.379 0 230

103 0 75

4.392 0 -77

38.189

38.252

100

63

116

19.310

20.978

109

108

66.053

104

2.259

121 104

63.794 zaprto 9.496 3.248

9.525 1.786

100 55

29 -1.462

103

646.424

663.054

103

16.630

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 10

31. 12. 11

indeks 10/11

169.356 3.864 16.068

173.845 4.089 16.794

103 106 105

189.288

194.728

103

dar 1.643 66 168

skupaj 9.936 479 1.275

1.877 16,06

11.690 100,00

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.293 časopisi, revije 413 drugo gradivo 1.107 skupaj

9.813 83,94

5440,00

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2010 2011 10/11

85,00 4,10 10,91 100,00


2. stran 25. januar 2012

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2011 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 496.559 v knjižnici 53.810 skupaj

časopisi, revije 17.700 26.664

550.369 83,01

44.364 6,69

drugo gradivo 68.009 312

skupaj 582.268 80.786

68.321 10,30

663.054 100,00

87,82 12,18 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave križanka pogovori o knjigah knjiga presenečenja srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: - ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

28.621 22.346 3.321 26.602 17.522 40.449

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

98.443 22.966 20.613 10.227 11.528 3.805 167.582 64,90

25.762 9.097 7.964 14.000 31.651 2.166 90.640 35,10

124.205 32.063 28.577 24.227 43.179 5.971 258.222 100,00

za mlad. 141 6 0 6 0 0 0 1 0 1 431 660 18 54 110 131 11 4 46 286 1.245

število prireditev za odr. 132 6 8 0 20 20 0 43 12 31 27 46 0 0 0 46 0 0 0 0 282

81,53

skupaj 273 12 8 6 20 20 0 44 12 32 458 706 18 54 110 177 11 4 46 286 1.527

18,47 Stran100,00 2

100.577 8.317 1.253 393.847 20.201 663.054

48,10 12,42 11,07 9,38 16,72 2,31 100 število obiskovalcev za mlad. za odr. 6.062 7.902 150 40 0 68 461 0 0 425 0 425 0 0 840 2.023 0 521 840 1.502 7.725 488 16.413 582 387 0 3.559 0 2.583 0 2.393 582 854 0 942 0 437 0 5.258 0 31.651 11.528 73,30

26,70

skupaj 13.964 190 68 461 425 425 0 2.863 521 2.342 8.213 16.995 387 3.559 2.583 2.975 854 942 437 5.258 43.179 100,00

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2011  

Statistični podatki za leto 2011

Statistični podatki za leto 2011  

Statistični podatki za leto 2011

Advertisement