Page 1

1. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2002 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2002

2001

2002

indeks v % 01/02

41.181 2.907 689 2.280 11.179 669

44.343 2.944 625 2.270 10.054 673

108 101 91 100 90 101

21.534

21.534

100

28.785 508 3.192 1.152

30.631 604 3.254 1.113

106 119 102 97

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

6.461 2.219 888 1.013 3.351 1.031 3.336

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

5.432 545 2.897 986 1.172

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.046 385 1.106 716

12.850 1.242 1.184 1.246

13.911 1.242 1.203 1.271

34.584

130.598

135.672

skupaj

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 01

31. 12. 02

indeks 01/02

130.598 2.433 5.077

135.672 2.806 6.440

104 115 127

138.108

144.918

105

dar 565 34 43

skupaj 9.081 373 1.451

642

10.905

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.516 časopisi, revije 339 drugo gradivo 1.408 skupaj

10.263

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2001 2002 01/02 185.254 4.857 919 3.470 8.698 2.155

198.866 7.091 1.414 4.716 10.340 2.338

107 146 154 136 119 108

14.603

15.172

104

98.027 675 5.940 3.462

111.689 644 6.252 3.407

114 95 105 98

19.565

27.876

142

108 100 102 102

37.735 začasno zaprto 1.118 560

41.792

111

1.102 811

99 145

104

387.039

433.509

112


2. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2002 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 323.649 v knjižnici 13.527 skupaj

337.176

časopisi, revije 7.842 31.359 39.201

drugo gradivo 55.607 1.526

skupaj 387.098 46.411

57.133

433.509

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. drugo obiski prireditev

19.013 18.782 3.763 18.993 13.850 37.888

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

96.096 14.841 3.799 19.733 8.672

20.956 9.312 1.447 6.521 9.034

117.052 24.153 5.246 26.254 17.706

skupaj

143.141

47.270

190.411

razstave pogovori o knjigah kvizi srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - delavnice skupaj

za mlad. 58 1 3 5 1 4 0 0 0 77 119 23 27 26 0 43 263

število prireditev za odr. 39 8 0 16 10 6 29 11 18 1 59 0 0 0 0 59 152

skupaj 97 9 3 21 11 10 29 11 18 78 178 23 27 26 0 102 415

Stran 1

69.550 8.392 3.340 220.935 19.003 433.509

število obiskovalcev za mlad. za odr. 3.160 5.192 216 19 366 0 296 653 26 362 270 291 0 1.029 0 473 0 556 1.659 914 3.337 865 440 0 1.466 0 866 0 0 0 565 865 9.034 8.672

skupaj 8.352 235 366 949 388 561 1.029 473 556 2.573 4.202 440 1.466 866 0 1.430 17.706

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2002  

Statistični podatki za leto 2002

Statistični podatki za leto 2002  

Statistični podatki za leto 2002

Advertisement