Page 1

1. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2001 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2001

2000

2001

indeks v % 00/01

38.322 3.679 682 3.287 10.713 1.379

41.181 2.907 689 2.280 11.179 669

107 79 101 69 104 49

19.630

21.534

110

26.786 508 3.108 1.105

28.785 508 3.192 1.152

107 100 103 104

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

6.516 2.213 886 998 3.306 1.034 3.302

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

5.443 666 2.887 968 1.173

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.074 378 1.112 683

11.971 1.242 1.132 1.217

12.850 1.242 1.184 1.246

34.639

124.761

130.598

skupaj

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 00

31. 12. 01

indeks 00/01

124.761 2.234 3.664

130.598 2.433 5.077

105 109 139

130.659

138.108

106

dar 1.003 29 95

skupaj 9.742 396 1.481

1.127

11.619

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.739 časopisi, revije 367 drugo gradivo 1.386 skupaj

10.492

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2000 2001 00/01 163.928 4.308 710 3.158 8.118 1.804

185.254 4.857 919 3.470 8.698 2.155

113 113 129 110 107 119

14.527

14.603

101

87.904 681 4.808 3.333

98.027 675 5.940 3.462

112 99 124 104

19.109

19.565

102

107 100 105 102

32.051 37.735 začasno zaprto 876 1.118 342 560

118

105

345.657

112

387.039

128 164


2. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2001 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 295.964 v knjižnici 11.694 skupaj

307.658

časopisi, revije 7.614 24.869 32.483

drugo gradivo 45.489 1.408

skupaj 349.067 37.972

46.897

387.039

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. drugo obiski prireditev

17.946 15.510 3.733 17.147 12.368 34.810

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

94.744 9.243 5.523 9.184 4.210

19.896 6.734 2.303 3.193 7.398

114.640 15.977 7.826 12.377 11.608

skupaj

122.904

39.524

162.428

razstave pogovori o knjigah kvizi srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - delavnice skupaj

za mlad. 51 0 4 3 0 3 1 0 1 83 118 24 22 11 3 58 260

število prireditev za odr. 10 8 0 12 9 3 28 13 15 8 119 0 0 0 0 119 185

skupaj 61 8 4 15 9 6 29 13 16 91 237 24 22 11 3 177 445

Stran 1

59.624 5.335 2.732 203.705 14.130 387.039

število obiskovalcev za mlad. za odr. 2.667 1.259 0 36 409 0 118 379 0 234 118 145 13 822 0 399 13 423 1.551 422 2.640 1.292 317 0 1.223 0 247 0 206 0 647 1.292 7.398 4.210

skupaj 3.926 36 409 497 234 263 835 399 436 1.973 3.932 317 1.223 247 206 1.939 11.608

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2001  

Statistični podatki za leto 2001

Statistični podatki za leto 2001  

Statistični podatki za leto 2001

Advertisement