Simpozij program

Page 1

SIMPOZIJ

Med individualnostjo in družbenostjo sreda, 15. maj 2019 Mestna knjižnica Ljubljana Kersnikova 2, Ljubljana, dvorana v 3. nadstropju

Program Registracija udeležencev

8.00–8.30 8.30–9.00

mag. Teja Zorko, direktorica MKL: Uvodni pozdrav mag. Tilka Jamnik, Slovenska sekcija IBBY: Poslanica ob 2. aprilu mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Pionirska, MKL: Predstavitev tematike

9.00–10.30

Uvodna referata dr. Mirjana Ule: Življenjski svetovi mladih v času, ki pozablja na mlade Slavko Pregl: Kam so izginila dvorišča?

10.30–11.00

Odmor

11.00–12.45 12.45–13.30 13.30–15.15

Janja Vidmar: Črna vrana, beli vran Samira Kentrić: Naj vam povem zgodbo in potem nobene več dr. Cvetka Sokolov: Na istem planetu? mag. Suzana Tratnik: S svojim glasom Odmor Nika Kovač: Ali lahko s knjigo spremenimo svet? Filip Muki Dobranić: Anestezirana estetika − seks, droge in nihilizem predpostapokaliptične generacije Kristina Krajnc: Za vedno mladi Maja Šučur: Na drugi strani

Simpozij povezuje mag. Darja Lavrenčič Vrabec. Izbrani referati bodo objavljeni v reviji Otrok in knjiga.

Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

Unescovo kreativno mesto od 2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.