Page 1

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh in žanrih

iizzbboorr m mllaaddiinnsskkiihh kknnjjiigg iizz lleettaa 22000022 ppoo tteem maahh z vvrrsstteehh iinn žžaannrriihh

Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana enota

Pionirska knjižnica 2003 http://www.lj-oz.sik.si


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

2

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah, zvrsteh in žanrih Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, Ljubljana Urednica: Ida Mlakar Strokovni odbor: Peter Svetina, Ida Mlakar, Breda Mahkota Anotacije: Anica Derganc, mag. Tilka Jamnik, Katja Jevc, Vinko Kos, Samo Lojk, Ida Mlakar, Lili Ozim, Peter Svetina, Jagoda Vobič, Vojko Zadravec, Ida Živkovič Tehnična ureditev: Vojko Zadravec Naslovnica: Polona Lovšin Tisk in distribucija: Rokus d.o.o. Ljubljana 2003

CIP-Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 013:821-93 821-93(01) KOZMIČNI poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah, zvrsteh in žanrih / [urednica Ida Mlakar].Ljubljana : Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, 2003

ISBN 961-91187-0-7 1. Mlakar, Ida

126674688


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Posvetilo To delo posvečamo Hamelinskemu piskaču in vsem otrokom, ki so odšli z njim!

3


4

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

5

Vsebina Kozmični poljubi vzporednih svetov / Ida Mlakar Naj berejo tudi odrasli / Vasja Cerar Nove mladinske knjige, ki so izšle v letu 2002 / Tilka Jamnik Nagrajene slovenske mladinske knjige / Peter Svetina Legende in opombe

stran 7 9 11 13 17

Na sceni Naslovniško odprte pripovedi Problemske teme

19 22

Fantastična in znanstvenofantastična pripoved Ljubezenska pripoved Detektivska pripoved in kriminalka Zgodovinska pripoved Grozljivke Šaljiva pripoved Pustolovska pripoved Spominska pripoved Živalska pripoved

25 28 32 35 37 38 39 39 40

Začetno branje Ilustrirane knjige za najmlajše Ilustrirane poučno-leposlovne knjige

40 45 47

Pripovedne slikanice Poučno-leposlovne slikanice Igralne knjige Spodbujevalne slikanice Glasbene pravljice

49 61 65 67 69

Klasične umetne pravljice Ljudske pravljice Legende Poezija, zgodbe v verzih, uganke, aforizmi Dramska besedila Strip Ponatisi Poučne knjige

69 70 71 72 74 75 75 77

Med srcem in pištolo

Prva polica

Pručka do police

Od bajke do uganke

Bibliografska kazala Avtorji besedil Naslovi Prevajalci Ilustratorji Slovenski avtorji besedil in ilustracij Jezik izvirnika Založbe Zbirke

85 92 99 100 101 103 103 105

Postavitveno kazalo Stopenjsko kazalo Predmetno kazalo

107 114 120

Orodna kazala


6

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

7

Ida Mlakar

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV Najprej k naslovu. Ko smo literarna dela za otroke in mladino, ki so izšla v letu 2002, “popredalčkali” po izstopajočih temah, zvrsteh in žanrih, sta se oblikovali dve skupini, ki smo jih postavili na sam začetek seznama. Z njuno predstavitvijo smo želeli ujeti rdečo nit stokovnega pogovora o mejah med mladinsko in odraslo literaturo, ki ga je 8. 1. 2002 odprlo strokovno srečanje mladinskih knjižničarjev z naslovom Med mladinsko in odraslo literaturo . Literarno tehtnejše in zahtevnejše pripovedi, ki jih v seznamu predstavljamo v skupini problemske teme, namenjemo knjižničarji zlasti starejšim mladim bralcem M-starostne stopnje, vendar so zaradi svojih svežih, včasih še neobdelanih tem prav tako zanimive za odrasle: osnovnošolske in srednješolske učitelje, starše in mentorje bralnih značk. To daje tej skupini literarnih del poseben pomen: predstavljajo namreč most med literaturo za mladino in odrasle. Pregled celoletne knjižne produkcije pa nas vsako leto znova opomni, da mostove med odraslo in mladinsko literaturo lahko postavljajo tudi mladinska dela, ki jih bibliotekarska stoka glede na starostno stopnjo bralcev uvršča nižje: lahko celo v C- ali v P-starostno stopnjo. To so literarna besedila, ki so zaradi svoje izpovedne moči in sporočilnosti v enaki meri namenjena vsem beročim, ne glede na njihovo kronološko starost, saj so, če si izposodimo termin, ki ga je dr. Igor Saksida uporabil za tipologijo slikanic in ga razširimo na celotno knjižno produkcijo za mladino in otroke, “naslovniško odprta”. Če si privoščimo namig na P. Pullmana, na eno od izstopajočih del lanskoletne knjižne produkcije za mladino, bi lahko rekli, da so “naslovniško odprta” literarna besedila nekakšni “vzporedni svetovi”, ki z različnimi sporočilnimi nivoji prekrivajo drug drugega. Od bralca je odvisno, kateri od svetov se mu bo odstrl, ko bo uporabil svoj “pretanjeni nož” – oziroma svoj individualni vložek v branje. Ustrojena so tako, da lahko zadovoljijo bralni okus tako mladih kot odraslih. To pa je eden od pogojev kvalitetne mladinske literature. Predstavlja namreč prehod v vzporedne bralne svetove različnih generacij. Na sceno v pričujočem seznamu tako postavljamo mladinska literarna dela, ki odpirajo vprašanje mej in prehodov med mladinsko in odraslo literaturo in s katerimi ima stroka, ko jih skuša opredeliti z določeno starostno stopnjo, največ težav. Ob tem delimo mnenje urednika Vasje Cerarja, da “je (kar) nekaj otroških knjig, ki bi jih moral prebrati vsak odrasel človek”. Drugi del naslova zadeva žanrsko opredeljevanje mladinskih literarnih del, ki so izšla v letu 2002, po katerih najbolj posegajo bralci P-starostne stopnje. Opazimo, da trend fantazijske pripovedi na Slovenskem še zdaleč ni izčrpan in da po številu izdanih knjig zelo iztopa izrazito dekliško branje: ljubezenski roman oziroma sodobni dekliški roman, ki je naslovu našega seznama prispeval “kozmične poljube”. Sledijo mu detektivska in zgodovinska pripoved, grozljivke, šaljiva in pustolovska, spominska in živalska pripoved. Pot v bralno samostojnost utira prva polica, na katero smo postavili knjige, primerne za začetno branje, ilustrirane knjige ter poučno-leposlovne knjige za otroke. To so literarna dela za starejše bralce C-starostne stopnje, ki že samostojno berejo ali se branja šele učijo. Seveda lahko pridejo prav tudi vzgojiteljem mlajših otrok in staršem za branje v nadaljevanjih. Slikaniško produkcijo iz leta 2002 smo v grobem razdelili na dva tipa. Izraz pripovedna slikanica se nam je vsilil kot izrazito nasprotje različnimi spodbujevalnim tipom slikanice, ki so bili predstavljeni že v prejšnjih seznamih. Za


8

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

razliko od spodbujevalnih, smo opredelili kot pripovedne tiste, ki otroku ponujajo doživljanje zgodbe in slike brez aktivnega sodelovanja ob knjigi in za knjigo. Še nekaj o anotacijah oziroma povzetkih vsebin posameznih literarnih del. Z vso svojo raznolikostjo so predstavitev konkretnega dela knjižničarjev Pionirske knjižnice, vsakega posebej in vseh skupaj. Opredeljujeta nas tako gostobesednost kot jedrnatost, lahkotno kramljanje kot tehtnost. Kot ljudje in knjižničarji z različnih zornih kotov gledamo na literaturo, s katero se srečujemo. Take nas poznajo in take nas srečujejo tudi naši bralci. Ti se obračajo na nas in zaupajo v našo knjižničarsko presojo tudi, ko želijo, da iz celotne knjižne produkcije odberemo tista literarna dela, ki so vredna posebne pozornosti. V seznamu tako dodajamo tudi izbor priporočenih knjig, ki so posebej označene z ikono ☺ ne prezrite Že domišljeni aparat, ki uporabnike seznama opozarja na določene značilnosti posameznega literarnega dela, je še nekoliko razširjen in ponuja nekatere dodatne informacije. Upamo, da vam bo tako dopolnjen tematski seznam v pomoč in spodbudo pri vašem delu!


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

9

Vasja Cerar urednik za mladinsko književnost, Založba Mladinska knjiga

NAJ BEREJO TUDI ODRASLI! Kdo bere knjige za otroke in mladino? Na to vprašanje bi še pred nekaj leti vsakdo odgovoril: »Otroci in mladina, menda!« Seveda, otroci berejo, ker jih pravljice s srečnim koncem pomirjajo, odraščajoča mladina pa zato, ker v romanih odkrivajo skrivnosti življenja. Že takrat seveda to ni čisto držalo, otroške knjige so vedno brali tudi nekateri odrasli. Učitelji, knjižničarji, pisatelji in uredniki zato, ker je to njihova služba, drugi pa zato, ker jih je to posebej veselilo. Večkrat sem jih slišal reči: »Otroške knjige so boljše, bolj zanimive od knjig za odrasle, kriminalke so prelahke, moderni romani pa preveč čudni. V knjigah za mladino so junaki bolj živi in njihove zgodbe bolj človeške, pravljice pa so sploh čudovite.« Za take odrasle smo rekli, da so ostali mladi po srcu. Pred nekaj leti pa se zgodilo nekaj čudnega. Otroške knjige so postale svetovne uspešnice – najprej Harry Potter, takoj za njim Gospodar prstanov in še nekaj drugih, na srečo še veliko boljših. Prodali so jih na milijone, več kot vseh drugih otroških knjig vsa leta prej skupaj, zanje so ljudje stali v dolgih vrstah in iz nekdanje gospodinje naredili zvezdniško milijonarko, od katere je bogatejša edino še Madonna. Starši ne godrnjajo več, da otroci preveč gledajo televizijo, ampak da ves čas tiščijo nos v knjigo. Lepo in pohvalno, otroci spet berejo. Toda teh knjig ne berejo le otroci, pač pa tudi njihovi starši in celo mnogi, ki sploh nimajo otrok. Zdaj resni uslužbenci na avtobusu na poti v službo ne listajo časopisa, ampak obračajo strani debelih pravljic. Zakaj? So nenadoma postali otročji? So neskončno dolge in zamotane pravljice res tako zanimive? Jih samo zanima, kaj berejo otroci? Je njihov vsakdanjik v službi in ob televizijskem dnevniku res tako neznosno naporen, da se morajo umakniti v pravljični svet? A to sploh niso glavna vprašanja. Naj odrasli berejo otroške knjige, če jih hočejo, nenavadno pa se mi zdi dejstvo, da tako množično berejo samo eno ali dve fantazijski zgodbi v treh ali sedmih nadaljevanjih, ki vedno bolj spominjajo na televizijski recept za limonado. Čudi me, da kljub lepi izkušnji potem ne preberejo nobene druge, krajše in pomembnejše knjige izmed prvovrstnih otroških knjig, ki bi jih od srca privoščil vsakemu odraslemu, ne le peščici mladih po srcu. Zakaj se ne zmenijo za Michaela Endeja in Roalda Dahla? Očitno jih ne zanima književnost kot taka, uspešnice so prebrali samo zato, ker so tako neznansko slavne. Vseeno jim je za knjige, naj bodo otroške ali za odrasle, saj jih tako ali tako ne razumejo. Če bi jih, potem bi brali otroške knjige otrokom, sebi pa samo kot predah med knjigami, ki so bile napisane za njihovo starost in življenjske izkušnje. Pobeg v domišljijo, namenjeno otrokom, odraslim ne more biti v ponos. Otroci, ne dovolite, da vam odrasli vzamejo vaše knjige! Otroške knjige so za otroke. Če otroci ne smejo gledati televizije po deseti zvečer in brati knjig z mamine nočne omarice, naj bodo starši dosledni tudi do sebe in berejo knjige, primerne svoji starosti. Naj bodo otrokom za zgled, ne v zadrego, ker so Harrya prebrali v manj kot enem tednu.


10

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Mladinske knjige izdajam že deset let. Pri izboru se opiram na svoje znanje in izkušnje. Pred očmi imam mladega bralca, njegove življenjske izkušnje in bralne sposobnosti, iščem take knjige, ki bodo zbudile njegovo radovednost in mu po resnici povedale, kar ga zanima. Nikoli se ne vprašam, kaj si bo o novem Knjigožerju ali Odiseju mislil katerikoli odrasel – učitelj, knjižničar, starši – ker te knjige pač niso namenjene njim. Seveda si želim, da bi jih brali tudi odrasli, rad slišim, kaj si mislijo o njih, ne domišljam pa si, da jih bodo požirali drugo za drugo, stali v vrstah in jih prebirali na avtobusih. Nasprotno! Mladi nočejo, da jim odrasli brskajo po torbah in jim gledajo čez ramo. Mladi imajo svoje skrivnosti in starši morajo to spoštovati. Vseeno je nekaj otroških knjig, ki bi jih moral prebrati vsak odrasel človek, tudi če ni učitelj, knjižničar ali roditelj. Dokler jih ne prebere, ne bo resnično odrasel, ker ne bo vedel, kako daleč seže domišljija, koliko lepega se da povedati tudi s preprostimi besedami, kako pogumni in lahko mladi junaki, kako sočne so lahko zbadljivke, kako smešen je ta svet, ko ga pogledaš skozi otroške oči, in kako žalostne brazgotine se včasih skrivajo na mladih srcih. In če jim (vam) množica knjig v knjigarni ali knjižnici še ni dovolj, bodo založbe vsako leto natisnile kup novih, še boljših in bolj zanimivih. Iz te zgodbe o neverjetno priljubljeni knjigi pa smo se vseeno naučili nekaj zelo koristnega: tudi odrasli znajo brati! Zato jim podtaknite tudi katero izmed knjig s tega seznama. Ne bodo jim škodile.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

11

mag. Tilka Jamnik

NOVE MLADINSKE KNJIGE, KI SO IZŠLE V LETU 2002½ “Nič hudega, če ne znaš leteti, saj vendar znaš brati!” (Hortense Ullrich: Ko najdeš pravega prijatelja) Ta kvantitativni pregled – nastal je na osnovi podatkov Pionirske knjižnice v Ljubljani ob pripravi vsakoletnega priporočilnega seznama - v resnici samo prešteva naslove mladinskih knjig; ne vrednoti izdanih knjig glede na izbor, kvaliteto besedil, ilustracij in opreme, tehtnosti spremnih besed ipd., pa vendar primerjave s preteklimi leti marsikaj pokažejo. V letu 2002 je izšlo 385 novih mladinskih knjig; 312 je leposlovnih in 73 je poučnih knjig. V primerjavi z letom 2001 je izšlo 51 mladinskih knjig več (10 poučnih in 41 leposlovnih). Pri leposlovju gre predvsem za ponovno povečanje števila knjig za otroke do 9. leta starosti. Preglednica: Število poučnih in leposlovnih knjig za mladino do 15. leta starosti, pregled po letih leto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

št. naslovov SKUPAJ 260 351 446 454 393 412 323 334 385

št. poučnih naslovov % 90 35 % 107 30 % 130 29 % 142 31 % 105 27 % 97 24 % 61 19 % 63 19 % 73 19 %

št. leposlovnih naslovov % 170 65 % 244 70 % 316 71 % 312 69 % 288 73 % 315 76 % 262 81 % 271 81 % 312 81 %

Preglednica: Število leposlovnih knjig za mladino do 15. leta starosti, pregled po starostnih skupinah in po letih leto

naslovov SKUPAJ

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

170 244 316 312 288 315 262 271 312

do 9. leta %

od 10. leta %

od 13. leta %

80 151 229 201 201 226 171 173 209

50 63 57 72 59 49 54 44 45

30 26 28 33 28 34 34 50 53

47 62 72 64 70 71 65 64 67

29 26 18 23 20 16 21 16 14

18 11 9 11 10 11 13 19 17

ljudsko slovstvo %

10 4 2 6 0 6 3 4 5

6 1 1 2 0 2 1 1 2

Iz preglednice je razvidno, da je skoraj vse povečanje števila mladinskih knjig na račun knjig za otroke do 9. leta (kar 36 več kot leto poprej). Knjige za otroke do 9. leta predstavljajo 54 % vseh novih mladinskih knjig v letu 2002. ½

Članek v celoti: DELO 14. 4. 2003, Književni listi, str. 4-5 Jamnik, Tilka: “Nič hudega, če ne znaš leteti, saj vendar znaš brati!”: pregled mladinskih knjig 2002. Redakcija za seznam je bila končana v mesecu juliju, kar prinaša v številkah nekaj manjših odstopanj. (op. ur.)


12

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Mladinske knjige v letu 2002 je izdalo 57 založb; 7 pa jih je izšlo v samozaložbi. Nekatere založbe izdajo le po en ali dva naslova mladinskih knjig, toda kvalitetne ali vsaj opazne. Leposlovne mladinske knjige so izdale naslednje založbe: Mladinska knjiga 55, Grlica 46, Kres 34, Karantanija 32, Educy 19, Didakta 12, Epta 10, DZS in Mohorjeva založba Celovec po 8, Prešernova družba 6, Mladika in Učila International po 5. Od preostalih 45 založb jih je največ izdalo po eno ali dve knjigi, le nekatere med njimi tri ali štiri. Poučne mladinske knjige pa so izdale naslednje založbe: Mladinska knjiga 14, Učila International 12, Didakta 7, Educy 6, Pomurska založba 5, Tehniška založba Slovenije 4; preostalih 19 založb pa je izdalo po dve ali po eno poučno knjigo. Med 312 leposlovnimi knjigami v letu 2002 je 36 % (112) izvirno slovenskih (med njimi je 8 ponatisov) in 64 % (200) prevodov (med njimi so 4 ponatisi). Med 209 knjigami za otroke do 9. leta je 37 % (77) izvirno slovenskih in 63 % (132) prevodov. Med 45 knjigami za bralce nad 10 let je 47 % (21) izvirno slovenskih in 53 % (24) prevodov. Med 53 knjigami za bralce nad 13 let je 26 % (14) izvirno slovenskih in 74 % (39) prevodov. V primerjavi z letom 2001 se je delež izvirno slovenskih del zmanjšal za 1%: pri knjigah za otroke do 9. leta se je sicer povečal za 3% in pri knjigah za bralce nad 10 let za 2 %, vendar se je pri knjigah za bralce nad 13 let zmanjšal za 10 %. Pri knjigah za otroke do 9. leta se porast števila izvirno slovenskih knjig povečuje iz leta v leto, medtem ko pri knjigah za starejši starostni skupini niha. Dobra tretjina (112) leposlovnih knjig je torej izpod peresa slovenskih avtorjev. Med 77 slovenskimi knjigami za otroke do 9. leta starosti je 35 izvirno slovenskih slikanic. Slovenski mladinski avtorji z več naslovi v letu 2002 so: Tatjana Kokalj (7), Feri Lainšček (5), Janja Vidmar (4) Ivan Sivec in Andrej Rozman Roza (po 4) ter Desa Muck in Bina Štampe Žmavc (po 3). Otrokom do 9. leta starosti je namenjenih 209 (67 %) knjig; od tega je 28 kartonk in igralnih knjig, bralcem od 10. leta dalje je namenjenih 45 (14 %) in bralcem nad 13. letom 53 (17 %) knjig,5 knjig ljudskega slovstva, 16 pesniških zbirk in 4 knjige dramskih besedil. V letu 2002 je izšlo 73 mladinskih poučnih knjig in sicer 19 naravoslovnih, 17 iz skupine uporabne vede, 11 knjig o umetnosti, 9 iz skupine geografija in zgodovina itd.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

13

dr. Peter Svetina

NAGRAJENE SLOVENSKE MLADINSKE KNJIGE VEČERNICA 2002 Nagrado večernica od leta 1997 podeljuje vsako leto časopisna hiša Večer iz Maribora. Za najboljše mladinsko leposlovno delo iz leta 2001 je nagrado prejel: MATJAŽ PIKALO za roman LUŽA (Ljubljana: Prešernova družba, 2001).

ilustracija LUŽA

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2002 Od 1998 mladi bralci slovenskih knjižnic vsako leto izbirajo svojo najljubšo knjigo domačega in prevod tujega avtorja. V letu 2002 sta zbrali največ glasov knjigi PRIMOŽA SUHODOLČANA: KOŠARKAR NAJ BO! (Ljubljana: Karantanija, 1994, 1999, 2002 (Zbirka Krtek)) ter prevodi HARRYJA POTTERJA Joanne K. Rowling: Kamen modrosti; Dvorana skrivnosti; Jetnik iz Azkabana; Ognjeni kelih (Prevod Jakob J. Kenda. Ljubljana: EPTA, 1999, 2000, 2001).

ilustracija KOŠARKAR NAJ BO

ilustracija HARRY POTTER


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

14

NAGRADE HINKA SMREKARJA 2002 Na Bienalu slovenske ilustracije podeljuje žirija vsakokrat nagrado, priznanja in plakete Hinka Smrekarja za najboljše dosežke v ilustraciji zadnjih dveh let ter nagrado ilustratorju za življenjsko delo. Nagrade so na bienalu leta 2002 prejeli naslednji ilustratorji: Nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo je prejela JELKA ŠUBERT REICHMAN. Nagrado Hinka Smrekarja je prejel ZVONKO ČOH za ilustracije v knjigi Josipa Vandota KEKEC IN BEDANEC (Ur. Andrej Rozman Roza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Zbirka Cicibanov vrtiljak, Velike slikanice)). Plaketi Hinka Smrekarja sta prejela KAMILA VOLČANŠEK za ilustracije v knjigi Bine Štampe Žmavc KAŠASTA KATKA ter DAMIJAN STEPANČIČ za ilustracije v knjigi Petra Svetine SKRIVNOST MLEČNE ČOKOLADE IN DRUGE DETEKTIVSKE ZGODBE (Ljubljana: Educy, 2002) Priznanji Hinka Smrekarja sta prejela ALENKA SOTTLER za ilustracijo Pepelke v knjigi VELIKI PRAVLJIČARJI IN NJIHOVE NAJLEPŠE PRAVLJICE (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Zbirka Veliki pravljičarji)) ter GORAZD VAHEN za ilustracije v knjigi Svetlane Makarovič ČUK NA PALICI (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Zbirka Svetlanovčki)). Posebno priznanje Hinka Smrekarja za debitanta je prejel PETER ŠKERL za ilustracije v knjigi Špele Kuclar DEŽEVNIKARJI: KAKO POSTATI DEŽEVNIKAR (Ljubljana: DZS, 2002).

ilustracija JELKA REICHMAN

ilustracija VELIKI PRAVLJIČARJI

ilustracija KEKEC IN BEDANEC

ilustracija DEŽEVNIKARJI

ilustracija SKRIVNOST MLEČNE ČOKOLADE

ilustracija ČUK NA PALCI


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

15

IBBY NAGRADE 2002 Mednarodna zveza za mladinsko književnost, IBBY, vsaki dve leti podeljuje ilustratorjem in avtorjem mladinske literature Andersenovo nagrado za celoten opus, prav tako pa na dve leti uvršča na svojo častno listo nove mladinske knjige, ki jih predlagajo nacionalne IBBY sekcije, in sicer v kategorijah mladinsko leposlovje, ilustracija in prevodi. Na častno listo IBBY za leto 2002 so bila na predlog Slovenske sekcije IBBY uvrščena naslednja dela: izvirno slovensko mladinsko leposlovje: NIKO GRAFENAUER: KADAR GLAVA NAD OBLAKI PLAVA: Izbrane pesmi za otroke in mladino. Ur. Boris A. Novak. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Zbirka Sončnica). izvirna slovenska mladinska ilustracija: LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: MALE ŽIVALI. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999 (Zbirka Žlabudron). prevod mladinskega leposlovja v slovenščino: Walter Moers: 13 ½ ŽIVLJENJ KAPITANA SINJEDLAKCA. Prevod DARKO DOLINAR. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000. Za Andersenovo nagrado 2002 pa sta bili nominirani pesnica in pisateljica SVETLANA MAKAROVIČ in akademska slikarka MARIJA LUCIJA STUPICA.

ilustracija KADAR GLAVA NAD OBLAKI PLAVA

ilustracija 13 ½ ŽIVLJENJ KAPITANA SINJEDLAKCA

ilustracija MALE ŽIVALI


16

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

17

Legende in opombe C= P= M= L= A-stopnja = B-stopnja = I. stopnja = II. stopnja = III. stopnja = IV. stopnja =

leposlovje do 9. leta starosti leposlovje od 10. leta dalje leposlovje od 13. leta dalje ljudsko slovstvo primerno tudi za starost do 3 let primerno za starost od 3-6 let oz. 1.r. devetletke za 2. in 3. r. oz. za 1. in 2. r. osemletke za 4. in 5. r. oz. za 3. in 4. r. osemletke za 6. in 7. r. oz. za 5. in 6. r. osemletke za 8. in 9. r. oz. za 7. in 8. r. osemletke

(ad) = (tj) = (kj) = (vk) = (sl) = (bm) = (im) = (lo) = (ps)= (jv) = (vz) = (iž) =

Anica Derganc Tilka Jamnik Katja Jevc Vinko Kos Samo Lojk Breda Mahkota Ida Mlakar Lili Ozim Peter Svetina Jagoda Vobič Vojko Zadravec Ida Živkovič

fantastična pripoved

znanstvenofantastična

spominska pripoved

zgodovinska

srhljivka

humor

živalska pripoved

pustolovska pripoved

ljubezenska pripoved

detektivka

za oklevajoče bralce

znanstvena pripoved

naslovniško odprta pripoved

življenjepisna pripoved

POUČNE knjige so razvrščene in označene po glavnih skupinah UDK (univerzalne decimalne klasifikacije). GESLA, s katerimi je opremljena posamezna knjiga v izboru, so vzeta iz Geslovnika, ki ga je pripravila Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica, in ga je pregledala in z dopolnitvami sprejela Komisija za vsebinsko obdelavo (pri NUK) junija 1998, objavljen pa je bil v Prilogi Knjižničarskih novic 8 (1998) 8-9.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

18

Kako beremo

Zaporedna številka zapisa, ki je vodilo tudi za vsa kazala v tej Kratki bibliografski podatki o knjigi se začnejo s priimkom avtorja Črtica razdelitve po knjižničnih (postavitvenih) oz. bralnih bi k h

Črtica vsebinskih in oblikovnih b

12. RICE, Ben: Pobby in Dingan: nevidna prijatelja. Prev. Dora Mali. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjižnica Sinjega galeba; 309), 91 str. P III. stopnja

namišljeni prijatelji, bratje, sestre, smrt, bolezni, sožitje slikanica

☺ ne prezrite Zgodba govori o iskalcih opalov v Avstraliji, …

Gesla (vsebinske Opozorili (ikona) na karakter (žanr) knjige

Oznaka knjižnične zbirke (postavitve) za mladino (C, P, M, L, UDK) Oznaka stopnje po bralnih (sprejemalnih) sposobnostih

Kratka knjižničarjeva predstavitev knjige (anotacija)

Oblikovna ali tehnična opomba


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

19

NA SCENI

Naslovniško odprte pripovedi 1. DOLENC, Mate: Leteča ladja. Ilustr. Andrej Čakš. Ljubljana: Mladika, 2002. (Trepetlika; 34), 80 str. P mitologija, morje, pustolovščine, skrivnosti III. stopnja ☺ ne prezrite Knjiga je zbirka zgodb, ki temeljijo na legendah, mitih in verovanjih preprostih ljudi. V njih srečamo Titana iz Dubrovnika, Letečega Holandca, morsko deklico iz Shetlanda, letečo ladjo, kapitana Nema iz Bohinjskega jezera, ribo usode, Odiseja in še mnogo zanimivih likov. Avtor s tem delom spet dokazuje, da je zaljubljen v morje, spretno in doživeto ga je prenesel na papir, ves čas slišimo bučanje in odmev valov in neradi zapustimo neskončna vodovja, ko preberemo zadnjo zgodbo. (iž)

2. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: Deček in slon. Ilustr. Barbara Stupica. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002, 56 str. P III. stopnja

fantje, Indija, prijateljstvo, sloni, sočutje

V knjigi je dvoplastno opisano življenje indijske družine oziroma dečka Santosa in sestrice Rani, ki ostaneta že zelo zgodaj brez staršev, zato se morata s trdim delom in odpovedovanjem prebijati skozi revščino. Ob tem izvemo tudi nekaj o načinu življenja v Indiji. Hkrati nam pisateljica razkrije duhovno plat in razvoj dveh mladih odraščajočih oseb, ki preko ljubezni do živali – slona - odkrivata in ozaveščata osebnostne vrednote in jih nato poglabljata, tako da postanejo temelj njunega odnosa do življenja. (iž)

3. KOŽELJ Horvat, Sabina: Ogenjček in skriti dnevnik dedka Mohorja. Ilustr. Milanka Fabjančič. Celje: Mohorjeva družba, 2002. (Mladinska knjižnica/Mohorjeva družba; 46), 108 str. C

dnevniki, knjige, knjižnice, ljubezen, modrost, nasilje, nesmrtnost, ogenj, pismenost, samopodoba, vrline

II.stopnja To je že tretja knjiga o Ogenjčku in njegovih prigodah (pred to: Ogenjček išče ognjišče, 2000; Ogenjček in nočna lučka, 2001). Tudi ta zgodba je polna čustvene topline (večji del se je dejansko zapleta in razpleta med različnimi ognjenimi družinami). Ogenjček, ki ga je dedek Mohor nekoč naučil človeščine, išče in rešuje svojo ljubljeno Ogenjčico ter nasilnemu Požar-požer-uhu razkrije skrivnost dnevnika dedka Mohorja: samo z ogretjem srca postaneš neugasljivi ogenj. Verjetno je malo založb po svetu, ki bi se lahko pohvalile z lastno simbolno zgodbo. (vz)

4. LAINŠČEK, Feri: Ignacija in njen angel. Ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Mislice), (26) str. P III. stopnja

ljubezen, revščina, vrline slikanica

Ignacija je hrepenela po ljubezni angela in želja se ji je izpolnila. Živeti z angelom pa ni preprosto, saj zanj veljajo nebeška pravila. Kljub temu da sta Ignacija in njen angel doživela veliko bridkega, pa sta na koncu svojega dobrohotnega življenja ugotovila, da sta se imela neizmerno rada in sta počela dobre stvari, ker je življenje povezalo prav njiju. Zgodba je alegorija dobrote in čistosti, opominja nas na vrednote, ki v današnjem času vse prerade izginjajo. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

20

5. LAINŠČEK, Feri: Lepa Angelika. Ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Mislice), (26) str. P III. stopnja

lepota, ljubezen, vrline slikanica

Večna tema, ki govori, da je ljubezen slepa in da sta lepota in bogastvo minljiva. Poanta te že skoraj mitološke zgodbe je, da se nam v življenju vsa naša dejanja slej ko prej prej vrnejo kot odziv ali eho. Slabo se vrača s slabim in dobro z dobrim. (iž)

6. LAINŠČEK, Feri: Zalika in Gusti. Ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Mislice), (26) str. P III. stopnja

glasba, ljubezen, ples slikanica

Gusti in Zalika sta s svojim plesom in glasbo razveseljevala sebe in ljudi. Očarala je tudi kraljeviča, ki jo je odpeljal na svoj grad, da bi ga razveseljevala. Brez Gustija se je veselje in smeh sprevrglo v žalost in otožnost. To je prispodoba za večno resnico: veselja in sreče se ne da kupiti, ker je prava ljubezen neuničljiva. (iž) Zbirka Mislice je prejela nagrado večernica za leto 2000. 9 pravljic je izšlo tudi na 3 zgoščenkah pri založbi Franc-Franc, 2002. (im)

7. MALEŽIČ, Andrej: Pravljica o Lori. Ilustr. Tamara Trček Pečak. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke), 55 str. C II. stopnja

dobrota, drugačnost, ljubezen, revščina, zvestoba

spremna beseda Marjetka Lužovec Malce neobičajna pravljica (dati svojo lepoto grdi kraljici, da si rešiš življenje; jurčki, ciklame, ovce in pajki govorijo, pes Klovn pa ne) zadosti razgibano prikaže zgodbo revnega dekleta, ki mora na dvoru streči muham »narvikše« gosposke. Kraljevo družino malce rehabilitira princ, ki zvesto žaluje za izginulo Loro in je kasneje pripravljen poročen živeti z njo v gozdu. (vk)

8. PULLMAN, Philip: Pretanjeni nož. Njegova temna tvar II. Prev. Jakob J. Kenda. Ljubljana: EPTA, 2002, 373 str. P

čarovnice, fantastična bitja, junakinje, nasilje, pogum, pošasti, potovanja, skrivnosti, strahovi, vzporedni svetovi

III. stopnja ☺ ne prezrite To je nadaljevanje prve knjige Severni sij, dogaja se v vesolju prve knjige, ki je podobno našemu, pa v našem vesolju in še tretjem, ki se od obeh razlikuje. Will vstopi skozi okno v drugi svet, tam sreča deklico Lyro in skupaj gresta po pretanjeni nož, ki bo odigral zelo pomembno vlogo. Zgodba prinaša tudi mnogo neprijetnih stvari: Lyri ukradejo resnicomer, Will je ranjen, doktorici Malone strežejo po življenju, ker preveč ve o prahu ali sencah, gospod Lee pa išče Willovega očeta in proti koncu zgodbe oba končata v spopadu s hudobnimi bitji. Knjiga, ki jo boste prebrali na dušek, pa je vseeno vredna pozornega branja, saj bi bilo zaradi zanimive zgodbe škoda prezreti lepoto in izraznost jezika. Nekateri kritiki primerjajo ta knjigo z veličastnostjo Gospodarja prstanov. (sl)

9. PULLMAN, Philip: Severni sij. Njegova temna tvar I. Prev. Jakob J. Kenda. Ljubljana: EPTA, 2002, 432 str. P

čarovnice, fantastična bitja, junakinje, nasilje, osamljenost, otroštvo, pošasti, potovanja, prijateljstvo, skrivnosti, smrt

III. stopnja ☺ ne prezrite Lyra je pogrešila svojega prijatelja, zato se ga odpravi iskat. Izve, da je hčerka lorda Asriela in madame Coulter. Pot jo vodi na sever, kjer izve zelo neprijetne stvari, tam imajo ugrabljene otroke, ki so jim odvzeli daemone. Sreča se s čarovnicami, oklopnimi medvedi in drugimi bitji, njeno potovanje je vse prej kot prijetno. Knjiga je zares poetična in domišljijsko zelo razgibana, presune nas njena globina, saj pod pravljico uzremo sporočilo, ki nam pripoveduje o resnici, moralnih dilemah in dolžnosti. (sl)


KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

21


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

22

10. RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo. Ilustr. Jožica Rade. Radovljica: Didakta, 2002, 32 str. humor, mačke, miši C primerno za vse starostne stopnje slikanica ☺ ne prezrite Ta prisrčna in poetična knjižica mačjih receptov in mišjih prilog ponuja nadvse uporabne nasvete za pripravo duhovne hrane za vse, ki jih imamo radi, neglede na njihovo starost. S svojo toplino, humorjem in naivno modrostjo je knjiga lahko darilo komur koli, ključ, ki odpira vrata srca. (im)

11. ROŠ, Milivoj Miki: Škrat Babilon. Ilustr. Sandi Červek. Murska Sobota: Franc-Franc: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2002. (Med Rabo in Muro), 139 str. M IV. stopnja

domoznanstvo, ekologija, Porabje, Prekmurje, računalniki, škratje dodan slovar narečnih izrazov

Starodavni škrat Babilon s svojo modrostjo priskoči na pomoč pisatelju, ki je v ustvarjalni krizi in se ne more sprijazniti z novim računalnikom. Zgodbe o škratu Babilonu so napisane v porabskem jeziku in v knjižni slovenščini, izšle pa so v knjižni zbirki Med Rabo in Muro, ki je kot knjižni dar namenjena slovenski zamejski skupnosti v Porabju. (bm)

12. ŠTURM, Milica: Srce se nikoli ne moti. Ilustr. Marijan Pečar. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Desetnica), 47 str. C II. stopnja

ljubezen

spremna beseda Tone Pavček Pravljica govori o pogubni in razdiralni moči ljubezni, pa tudi o njeni moči, da premaga vse ovire. V deželi Silvaniji je po smrti dobre kraljice in pravičnega kralja ostala kraljična Lucija popolnoma sama. Prvi minister ji je svetoval, naj si poišče moža. Lucija je poslušala nasvet: za kralja in moža bo izbrala tistega, ob katerem ji bo srce najmočneje in najhitreje bilo. Prihajali so snubci, vendar je kraljičino srce ostalo hladno. Nekega dne je na grajskem vrtu srečala vojaka Andreja. Njegova podoba ji je vznemirila srce tako močno, da je zbolela in zanemarila skrb za svojo deželo. Kraljestvu sta grozili lakota in vojna. To je kraljico Lucijo streznilo. Po dolgem in napornem iskanju, polnem trpljenja, je našla vojaka Andreja, za katerega ji je tako močno bilo srce, in se z njim poročila. (im)

13. TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (1), Bratovščina prstana. Prev. Branko Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Srednji svet), 548 str. M

čarovniki, fantastična bitja, pošasti, potovanja, prijateljstvo, pustolovščine, škratje, vile, vojne

IV. stopnja ☺ ne prezrite Hobit Bilbo ima v lasti droben zlat prstan, ki te naredi nevidnega. Njegov prijatelj vešč Gandalf ugotovi, da je ta prstan last temnega vladarja Saurona. Da bi Saurona uničili, morajo uničiti njegov prstan, zato se Frodo, Bilbov nečak, in nekaj njegovih prijateljev po Gandalfovem nasvetu odpravijo proti Sauronovi deželi Mordor do Gore Pogube, kraju, kjer je prstan edino možno uničiti. Na svoji poti pridejo v Razedel, kjer se oblikuje prstanova bratovščina, ki Frodu pomaga na težki poti v Mordor. Bratovščina potuje skozi temne rove Morije, gozd Lothlorien in po veliki reki Alduin. Pri slapovih Raurosa se bratovščina razpusti. Tolkienov fantazijski svet je zaradi etičnih in eksistencialnih vprašanj, ki jih bralcu neprestano ponuja v razmislek, primerno branje za vse starosti. (im)

14. TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (2), Stolpa. Prev. Branko Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Srednji svet), 434 str. M

čarovniki, fantastična bitja, pošasti, potovanja, prijateljstvo, pustolovščine, škratje, vile, vojne

IV. stopnja ☺ ne prezrite Frodo in Samo se odpravljata proti Mordorju. Na poti skozi Emyn Muil srečata Goluma. Ta ju povede skozi Emyn Muil in Mrtve močvare proti vratom Mordorja. Vendar so vrata neprehodna in Frodo se odpravi po drugi poti. Spoprijatelji se s Faramirjem, gre mimo Minas Morgula in se odpravi skozi Šelobin brlog. Medtem pa Aragorn, Legolas in Gimli rešujejo Meda in Pipina, ki so ju zajeli orki. Meda in Pipina


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

23

najdejo, vendar pomagajo ljudstvu Rohana v vojni s Sarumanom, Savronovim zaveznikom. Bitko dobijo s pomočjo Gandalfa, Meda in Pipina, ki pripeljejo okrepitve. (im)

15. VUKMIR, Andreja: Kako se je princeska spet začela čuditi. Ilustr. Andreja Peklar. Kamnik: samozal., 2002, 28 str. C II. stopnja

družina, ljubezen, osamljenost, smrt slikanica

V Srčkastem kraljestvu sta živela srčkasti kralj in srčkasta kraljica, ki so ju zaradi ljubeznivosti, dobrote in pravičnosti vsi imeli radi. Kralj in kraljica sta imela malo srčkasto princesko. Vsi trije so se najraje igrali igrico, ki se je imenovala čudenje. Čudili so se vsemu svetu in so bili srečni, saj jim je vladalo srce. Toda kralj in kraljica sta drug za drugim umrla in mala princeska je svoje srce zaklenila za radost in srečo. Prenehala se je čuditi, točila je srčkaste solze in se zatekla v žalost. Nekega dne se je zazrla v nebo in v njej so se prebudili spomini na očeta in mamo in na njuno ljubezen. Takrat se je njeno žalostno srce zganilo, prisluhnilo govorici zemlje in se ponovno odprlo za čudenje. (im)

Problemske teme 16. AROLD, Marliese: Miriam ima anoreksijo. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2002. (Na robu), 133 str. M IV. stopnja

anoreksija, bolezni, dekleta, zlorabe

Zgledno, kot v učbeniku o anoreksiji, vse faze nesprejemanja sebe, svojega telesa, do sovražnosti in oslabitve, kjer se zgodba prekine s hospitalizacijo in izgubljanjem zavesti. (vk)

17. AROLD, Marliese: Sandra ljubi Meike. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2002. (Na robu), 126 str. M IV. stopnja

dekleta, drugačnost, homoseksualnost, ljubezen,

Delo odpira vprašanje našega odnosa do drugačnih, ki so tu prikazani v vsej simpatičnosti in kljubovanju "normalnosti". (vk)

18. AROLD, Marliese: Verena je na ekstaziju. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2002. (Na robu), 143 str. M IV. stopnja

mamila, mladostniki, odvisnosti, zlorabe

Skozi zgodbo o trudu srednješolke Verene, da bi ugajala svojemu fantu Danijelu, ki je dealer, smo soočeni s problemom ekstazija, dealerstva, pa tudi širše - vseh drog te "scene". Ko njena prijateljica zaradi ekstazija skoraj umre, jo to strezni in ji da moč prekiniti, pretrgati mrežo, v katero se je zapletla. (vk)

19. BLOBEL, Brigitte: Nič mi ni. Prev. Sanda Šukarov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Odisej), 167 str. M

bolezni, dekleta, družina, duševne bolezni, mladostniki, nesoglasja, odraščanje, samomori, samopodoba

IV. stopnja Knjiga govori o najstnici Kitty, ki zgubi tla pod nogami. Gre od doma in nekaj časa prebiva pri Svenu. Ko ne zmore več, poizkusi narediti samomor in se znajde v psihiatrični kliniki. Preteče kar nekaj časa, da se ji spet povrne volja do življenja. Knjiga lepo prikazuje razdvojenost mladega človeka, ki si želi samostojnosti na eni strani in varnosti na drugi. Opozarja na probleme mladih, ki se čutijo nerazumljeni in zgubijo stik z realnostjo. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

24

20. CARMI, Daniella: Samir in Jonatan. Prev. Špela Omahen Regovc. Tržič: Učila International, 2002. (Metuljev let), 163 str. M invalidi, Izrael, otroci, Palestina, prijateljstvo, vojne IV. stopnja ☺ ne prezrite Zgodba s tistega dela sveta, na katerem je težko živeti in v katerem si nihče ne bi želel živeti. In vendar tam živijo otroci, nič krivi in že zaznamovani za vse življenje. Izšla je v zbirki Metuljev let. Junak zgodbe Samir, palestinski deček, ki se zdravi v izraelski bolnišnici, je poln predsodkov, ker meni, da je njegova poškodba noge zaradi padca s kolesa sramota v primerjavi s tistim, kar se dogaja njegovim rojakom, in tudi zato, ker ga muči misel, da je v okolju morilcev svojega brata. Njegovi sotrpini v bolnišnični sobi: Tzahi, Razija, Jonatan, Ljudmila so polni duševnih stisk in telesnih bolečin, ki so povezane z nasiljem - vojno in družinskimi tragedijami. Čtivo za zahtevne bralce. (lo)

21. EUGENIDES, Jeffrey: Deviški samomori. Prev. Irena Duša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. (Najst), 226 str. M

družina, fantje, matere, nesoglasja, odnosi, odraščanje, samomori, samopodoba, sestre

IV. stopnja ☺ ne prezrite Pripoved, rekonstrukcija samomorov petih sester, je napisana v prvi osebi množine. Gradivo za to rekonstrukcijo so fragmenti spominov ter naključno pridobljenih vsakdanjih predmetov, s katerimi pripovedovalci oživljajo sliko, ki so ji bili priče kot sošolci in prijatelji tragičnih deklet. V pripovedi se prepletata tako cinizem kot rahločutnost, tragikomičnost je ves čas retorična: zakaj se v Ameriki vsi kar naprej delajo, da so srečni (str. 159). Skoraj vsak stavek nas preseneti z novo in nepričakovano prispodobo o čustvenem stanju deklice, ulice, mesteca, vesolja … Naj omenim dve od mnogih zanimivih podob: odstranjevanje bolnih brestov iz mesteca ter brezbesedni telefonski pogovor z glasbenimi odlomki s plošč. Končno sporočilo, okoli katerega se pripoved in pripovedovalci zedinijo, je, da so deklice ljubili in da je samomor temnejši od smrti. (vz)

22. FETH, Monika: Ptički iz sračjega gnezda. Prev. Tina Stanek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjižnica Sinjega galeba; 311), 227 str. Naslov na ovojnici in v kolofonu: Ptička iz sračjega gnezda P III. stopnja

bratje, družina, mladostniki, nesoglasja, poštenost, sestre

To je zanimiva zgodba o težkih odločitvah mlade najstnice. Pred njo je še vse življenje, za njo pa je že kar nekaj neslavnih podvigov, saj se njena družina ukvarja s krajo denarja in vrednih stvari. Njen brat se je že odločil in se zaposlil pri frizerju. Dole pa ima hude pomisleke, zlasti ko spozna policajevega sina. Kljub vsemu se na koncu odloči za pošteno pot. Knjiga nikakor ni moralistična, junake ne deli na črne in bele, temveč jih slika povsem realistično in objektivno, njihovi značaji so opisani zelo dobro. To je knjiga, ki bralcev ne bo razočarala. (sl)

23. FRANČIČ, Franjo: Hvalnica sončnicam. Ilustr. Božidar Mišo Strman. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke), 35 str. P III. stopnja

babice, družina, ločitve, odnosi, odtujenost, otroci, starši

spremna beseda Marjetka Lužovec Hkrati hvalnica F. Frančiču. Tako rahločuten, pozoren je do tegob enajstletne Bibi, ki ima normalne starše, ki ogromno delajo, tako da nimajo časa niti zanjo niti zase niti eden za drugega, kaj šele za morebitno sestrico ali bratca. Samo malik v kotu (televizor) je deležen pozornosti. Na srečo ima babico, želvico in sončnice, ki jo potegnejo iz bolezni, kamor se je bila zatekla. (vk)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

25

24. GAVRAN, Miro: Srečni dnevi. Prev. Emica Antončič. Ilustr. Ninoslav Kunc. Maribor: Aristej, 2002, 91 str. P družina, fantje, odnosi, prijateljstvo III. stopnja ☺ ne prezrite Peter in Jure sta enajstletna sošolca in zelo dobra prijatelja. Petru je oče umrl in živi sam z mamo, Jureta pa je mama zapustila in živi sam z očetom. Čeprav živita vsak v svoji nepopolni družini čisto zadovoljno, pa čutita, da jima nekaj manjka. Ugotovita, da bi bilo najbolje, če bi se njuna mama in oče poročila. Zgodba na duhovit in topel način pripoveduje, kaj vse sta si fanta izmislila, da bi zbližala svoja starša. (ad)

25. GIFFORD, Griselda: Skrivnostna reka. Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002, 138 str. M IV. stopnja

babice, dekleta, , družina, ločitve, prijateljstvo, skrivnosti, smrt

O soočanju z odhodom, smrtjo bližnjih (Franine babice, Jezove matere), o sprejemanju novega brata. Zlasti pa detektivsko raziskovanje pravih razlogov babičine smrti. Pri tem ji pomaga skrivnostna Denny, za katero se ugotovi, da je mladostna podoba pokojne babice, ki bdi nad Fran kot angel varuh. (vk)

26. HAASSE, Hella S.: Vmesna postaja. Prev. Mateja Seliškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Odisej), 106 str. M IV. stopnja

begavci, mladostniki, osamljenost, prijateljstvo, starost

spremna beseda Mateja Seliškar ☺ ne prezrite Iks, pravzaprav Xenia, najstniško dekle, ki pobegne od doma, v neprijaznem urbanem svetu išče pristnejši in prijaznejši človeški stik, ki ji ga niso mogli ponuditi niti starši niti prijatelji. Po naključju se znajde v stari hiši z bogatim profesorjem Samom Cluysmanom, ki ji ponudi nekakšno službo, skrb zase, ker je že pred leti opustil svojo profesuro ter se zaprl med štiri stene in noče več med ljudi. V teden dni trajajočem sobivanju odkrivata kljub generacijski razliki številne stične točke v razmišljanju, spoznavata drug drugega, hkrati pa ju to naključno srečanje notranje obogati in spremeni njun pogled na ljudi in življenje. (im)

27. KAYSEN, Susanna: Prekinjeno deklištvo. Prev. Dušanka Zabukovec. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. (Najst. Zbirka Gimnajst), 171 str. M Amerika, bolezni, duševne bolezni, samopodoba, zavodi IV. stopnja ☺ ne prezrite V tej knjigi je avtorica strnila svoje spomine na zdravljenje v psihiatrični bolnici, ko je bila še najstnica. Imela je srečo, da je ozdravela in pustila za seboj grenke izkušnje. To pa se zgodi le redkim. Mnogim se nikoli ne uspe izviti iz primeža duševnih motenj. Knjiga je pretresljivo in resnično pričevanje o nemoči, ko človek zdrsne preko meje in se opoteka v teminah neznanega. Opozarja nas na pomen medčloveških odnosov in ohranja vero, da kljub težavam obstaja moč upanja. (iž)

28. MOŠKRIČ, Marjana: Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. (Najst), 119 str. M dekleta, ljubezen, mladostniki, zlorabe IV. stopnja ☺ ne prezrite Močno branje. O stiskah dekleta, ki jo je zlorabil očim in ki se uspe odpreti šele klošarju, ki jo posluša pozorno kot dober dušebrižnik (duhovnik, psiholog ali komunalec, to ni pomembno). V jeziku, ki se ga tudi sliši, ne le bere, se preplete nekaj (ljubezenskih) zgodb, ki se končajo kot v pravljici – zli(kovci) se umaknejo ali pobegnejo, dobri si pomagajo in se ne pustijo streti od vsega hudega, kar jih je doletelo, slutiti je happy end. (vk)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

26

29. RICE, Ben: Pobby in Dingan: nevidna prijatelja. Prev. Dora Mali. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjižnica Sinjega galeba; 309), 91 str. P Avstralija, bolezni, bratje, nevidni prijatelji, sestre, smrt, sočutje, sosedje III. stopnja ☺ ne prezrite Zgodba govori o iskalcih opalov v Avstraliji. Mala deklica boleha in prepričana je, da se je njenima namišljenima prijateljema nekaj zgodilo. Ko brat najde opal, je prepričana, da je ta pripadal namišljeni prijateljici. Prepričana je, da sta se izgubila in umrla v zapuščenem rovu. Prebivalci pripravijo pogreb nevidnih prijateljev, čez nekaj časa pa umre tudi nesrečna deklica. Knjigo lahko beremo na več ravneh, kot zgodbo iskalcev opalov, kot iskanje nevidnega ali kot prehajanje v drugo obliko, umiranje, sprijaznjenje in odpuščanje. Knjiga je prava mala umetnina, govori nam o solidarnosti in sočutju. (sl)

30. SIVEC, Ivan: Finta v levo: izpoved mladega zapornika. Kamnik: ICO, 2002. (Tabu; 1), 153 str. M IV. stopnja

mamila, mladostniki, odvisnosti, zlorabe

spremna beseda dr. Milan Krek Besedilo obravnava aktualno problematiko jemanja mamil, dilersko in rejversko sceno na naših tleh. Pisatelju je zgodbo pripovedoval glavni junak Jure. Opisuje splet nesrečnih okoliščin, ki pripeljejo Jureta do drog: smrt dekleta, ločena starša, preveč zaposlena in odsotna mati, dobro situiran oče, ki pa ne želi imeti stika s sinom, Juretove težave v šoli, dedkova smrt idr. Z prodajo drog veliko zasluži in se nevarno zaplete; umakne se na obalo, kjer pa pade v prevaro, ki ga pripelje v zapor. Besedilo je napisano tako, da avtor zgodbi dodaja posamezne vložke, ki razlagajo posamezne pojme in podrobneje opredeljujejo nekatere pojave. Spremna beseda dr. Milana Kreka, direktorja vladnega Urada za droge, opozarja, da je treba o drogah z mladimi odkrito spregovoriti na različne načine, eden takšnih možnosti je ta knjiga, ki je kot neke vrste učbenik. (tj)

31. TACER, Aleš: Zgodnji maturant: mladinski roman. Ilustr. Tanja Ledinek. Maribor: Grafiti studio, 2002. (Antares/Mariborska literarna družba; 12), 106 str. M IV. stopnja

fantje, ljubezen, matura, mladostniki, šola

Knjiga govori o fantu, ki pride iz obrobja Slovenije v večje mesto. Doma od njega veliko pričakujejo, želijo, da se bi izkazal v gimnaziji. Kmalu se zaljubi, doživi nekaj presrečnih trenutkov, kasneje pa se dekle začne odmikati, kar ga zelo užalosti. V šoli popusti in si prisluži popravni izpit iz matematike. Toda z dobro voljo in prizadevnostjo premaga prepreke. Kmalu spozna novo dekle in v njegovo življenje spet posije sonce. Knjiga je nastala pri Mariborski literarni družbi. Njena vrednost ni toliko literarna, je pa spreten prikaz časa, ki je minil in se bistveno razlikuje od današnjega. (iž)

MED SRCEM IN PIŠTOLO Fantastična in znanstvenofantastična pripoved 32. BAUER, Jana: Izginjevalec čarovnic. Ljubljana: Vodnikova založba, 2002, 144 str. čarovniki P III. stopnja ☺ ne prezrite Dedek Sigismund zagotavlja, da je mogoče hudobno čarovnico izginiti v povsem prijazno gospo. Ker sam ne sme več opravljati poklica izginjevalca, mora svoje znanje o tem prenesti na sedemletnega Nejca, ki na koncu opravi s čarovnicami in reši kopico začaranih otrok. To je nekakšna slovenska različica Harryja Potterja. Čeprav verjetno ne bo tako popularna, pa si bo dobila kar lep krog mladih bralcev, ki bodo z veseljem brali o tem, kako zasedejo šolsko zbornico zlobne in zahrbtne coprnice. Na koncu zgodbe so junaki poplačani za svoja dobra dela in zlo je premagano. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

27

33. COLFER, Eoin: Artemis Fowl. Prev. Urša Vogrinc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Srednji svet), 255 str. M čarovniki, fantastična bitja, pošasti, vile, vojne, zakladi IV. stopnja ☺ ne prezrite Dvanajstletni Artemis sklene, da bo pridobil bajno premoženje. Ugrabi stotnico Marjeto Mali, spopasti pa se mora tudi z vilinci, ki niso tako nedolžni kakor v pravljicah. Po tej uspešnici je avtor opustil poklic učitelja in sedaj piše nove knjige. Upajmo, da mladi ne bodo vzeli resno nasvetov o tabletah, ki izničijo čas, ker imamo že drugih tablet preveč. (sl)

34. IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona. Potovanje 1, Na jug. Ilustr. Damijan Sovec. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002. (Nit), 84 str.

35. IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona. Potovanje 2, Na sever. Ilustr. Damijan Sovec. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002. (Nit), 68 str.

36. IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona. Potovanje 3, Na zahod. Ilustr. Damijan Sovec. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002. (Nit), 130 str.

37. IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona. Potovanje 4, Na vzhod. Ilustr. Damijan Sovec. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2002. (Nit), 118 str. C

čarovnice, palčki, potovanja, prijateljstvo, pustolovščine, vile, vrline, zajci, zmaji, živali

II. stopnja Pet junakov, zajec Rono, medvedka Majolika, volk Rudi, vila Niška in zmaj Azbaj, se neprostovoljno znajde v hudi zagati, ko jih iz vsakodnevnega življenja iztrga kruta in zlobna sila. Njihove najbližje ugrabi zlobna čarovnica Pehtrunija in jih zapre v svoje globoke rudnike zlata in diamantov kot rudarje. Prijatelji pod vodstvom zajca Rona se odločijo, da se uprejo zlobni čarovnici in njenemu pohlepu. Pot jih vodi na štiri strani neba. V prvi knjigi Na jug se podajo preko žareče Velike pustinje in osvobodijo jetnike. To pa je šele začetek, saj se jim čarovnica izmuzne. Čarovnici v drugi knjigi Na sever sledijo do Severne dežele in ledenega gradu starke Zime. V tretji zgodbi Na zahod gredo skozi začaran gozd in preko Visokih gora. Čez Vilinsko ravnico prispejo do morja in otokov strahov. Zgodba se zaključi nekaj let kasneje, ko v četrti knjigi Na vzhodu na Vražji gori zlobnico doleti pravična kazen. (kj)

38. KAYE, Marilyn: Najboljši med najboljšimi. Prev. Urška Pajer. Ljubljana: Grlica, 2002. (Replika), 144 str. M IV. stopnja

dekleta, fantje, kloniranje, pogum, zlorabe, znanost

39. KAYE, Marilyn: Tajna zveza. Prev. Urška Pajer. Ljubljana: Grlica, 2002. (Replika), 136 str. M IV. stopnja

dekleta, kloniranje, zlorabe

40. KAYE, Marilyn: Usodno srečanje. Prev. Urška Pajer. Ljubljana: Grlica, 2002. (Replika), 168 str. M IV. stopnja

dekleta, kloniranje, ljubezen, zlorabe, znanost

Amy je najstnica z neverjetnimi telesnimi in umskimi sposobnostmi, ki so ji bile že vcepljene ob spočetju. Je ena izmed 12 klonskih dvojnic, ki so bile del projekta tajne državne službe, s katerim so želeli ustvariti človeško nadraso. Amy svoje sposobnosti po navodilih matere prikriva, kajti tajni agenti so ji stalno za petami. V peti knjigi iz zbirke Replika, Tajna zveza, se Amy spopade s kliko na šoli Parkside, ki naj bi bila vmešana v skrivnostna izginotja nekaterih učencev. V šestem nadaljevanju Amy v divjini spozna skrivnostnega fanta, ki pa nima dobrih namenov. V sedmi knjigi, Najboljši med najboljšimi, se skuša Amy približati Adrianu, nadnaravno inteligentnemu, nedostopnemu, domišljavemu in nadvse skrivnostnemu osemletniku, ki je vse drugo, kot se zdi na prvi pogled. Avtorica v vseh treh nadaljevanjih bralca prime za ovratnik in ga dobesedno zvleče tja, kamor želi, tako da le-ta hlasta po vsaki naslednji knjigi. (jv)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

28

41. KNISTER: Mala čarovnica Lili. Potopljeno kraljestvo. Prev. Urša Vogrinc. Ilustr. Birgit Rieger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Mala čarovnica Lili), 112 str. Atlantida, čarovnice, pustolovščine

P II. stopnja

Čarovniška knjiga popelje malo Lili na razburljivo potovanje v podvodni svet Atlantide. Z zvijačo reši tamkajšnje prebivalce iz lovk hudobne hobotnice. (ps)

42. LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Prev. Dušan Rebolj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Albatros), 217 str.

43. LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Sence. Prev. Dušan Rebolj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Albatros), 197 str.

44. LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Duhovi. Prev. Dušan Rebolj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Albatros), 211 str. M

cyberpunk, hekerstvo, izobčenci, junakinje, London, računalništvo, slum, terorizem, totalitarizem, zlorabe, znanost,

IV. stopnja ☺ ne prezrite Trilogija Čarodeji je, kljub temu, da je prvenec komaj sedemnajstletne pisateljice, po svoji zgradbi, duhovitosti in napetosti neverjetno zrelo delo. Pripoved (24. stoletje) spremlja razplet usode čarodejev. To so v 21. stoletju gensko spremenjeni ljudje. Ker pa postanejo prenevarni, povsod po svetu uzakonijo njihovo iztrebljenje. Ko mlada čarodejka Vrana z neverjetnimi hekerskimi sposobnostmi odkrije, da Evropska federacija skrivoma izvaja krute poizkuse na čarodejskih otrocih, začne z majhno skupinico čarodejev in simpatizerjev boj za odpravo krivičnih in okrutnih zakonov. Iz poglavja v poglavje se razkrivajo nivoji zgodbe kot nekakšne geološke plasti: Londona, ki je moderno mesto 24. stoletja le čisto zgoraj, pod tem pa se počasi sesedajo nivoji mesta prejšnjih stoletij, v katerih si iščejo zavetišča in življenjski prostor razne marginalne skupine in gangsterji. Potem družbe, ki v različnih plasteh spominja na stari Rim, totalitarne režime z vsemi odtenki od militarizma do komunizma. Mednje se prepletajo žile potrošništva, različnih subkultur, in civilnih združenj, med katerimi imajo čarodeji posebno mesto, ki spominja na usodo Judov. In potem plasti osebnosti, posebej čarodejske, Vranine. Odlični so opisi raznolikih doživljanj spajanja z omrežjem. Trdno zgrajena trilogija doseže res pravi vrhunec v zadnjem delu, ki se konča naravnost veličastno tako za državljane Evropske federacije kot za osebnost Vrane same. (vz)

45. VIDMAR, Janja: Leteči krožnik na našem vrtu. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Pisanice), 75 str. C II. stopnja

vesolje, družina, odnosi, očetje

Očka je navdušen ljubitelj astronomije, namesto da bi se posvečal družini, raje po cele noči bulji v nebo in išče znake izvenzememljskih civilizacij. Nekega dne na vrtu pristane neznano plovilo, čisto pravi NLP, z nenavadnimi prebivalci, ki se pritihotapijo v sobo in preplašijo oba otroka. Sinko očetu pove za čudne obiskovalce, vendar mu ta ne verjame, zato morata oba otroka kar sama, in to sredi trde noči, razrešiti zapleteno situacijo. Vendar pripetljaj očetu odpre oči: morda bi bilo pa le dobro, če bi pospravil teleskop in se preselil nastropje nižje, k svoji družini. (im)

46. WOODING, Chris: Viharno nebo. 7. del. Prev. Vojko Šinigoj. Ilustr. Steve Kyte. Ljubljana: Grlica, 2002, 183 str.

47. WOODING, Chris: Viharno nebo. 8. del. Prev. Vojko Šinigoj. Ilustr. Steve Kyte. Ljubljana: Grlica 2002, 202 str.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

29

48. WOODING, Chris: Viharno nebo. 9. del. Prev. Vojko Šinigoj. Ilustr. Steve Kyte. Ljubljana: Grlica, 2002, 203 str. P III. stopnja

pustolovščine, fantastična bitja, junaki, pošasti

Devetdelna fantazijska serija je nadvse privlačno, zasvajujoče branje, obsežna zgodba z osrednjo temo boja med dobrim in zlim, polna akcije, pustolovščin, bitk, močnih in viharnih čustev, s celo galerijo junakov, fantastičnih bitij, pošasti in stvorov, domišljijskih krajin in dežel, ki skupaj z ilustracijami spominja na scenarije risank in filmov ter na virtualne računalniške svetove. Ustreza razvedrilnim zahtevam današnjih mladih bralcev in sledi trendom, ki jih narkujejo vodilni mediji množične zabavne kulture. Avtorja sta ustvarila še en svet med številnimi, ki so nastali po zgledu anim, risank in stripov japonskega izvora. (bm)

Ljubezenska pripoved / Dekliški roman 49. BERLIČ Ferlinc, Margit: Poletje brez konca. Ilustr. Tanja Uvera. Šmarješke Toplice: Stella, 2002. M

pustolovščine, mladostniki, dekleta, počitnice, morje, družina, sestre, prijateljstvo, ljubezen, poletje, odraščanje

IV. stopnja spremna beseda Vili Ravnjak Prvenec mlade avtorice je z velikim poznavanjem najstniškega življenja in doživljanja napisana zgodba o nenavadni počitniški pustolovščini šestnajstletne Brine, ki jo glavna junakinja v živem jeziku mladih pripoveduje sama. (bm)

50. BRYANT, Ann: Skrivnosti in sanjarjenja. Prev. Katarina Tolar. Ljubljana: Grlica, 2002. (Kafe klub; zima), 223 str. M IV. stopnja

mladostniki, dekleta, prijateljstvo, božič, pustolovščine

Knjiga nam razkrije veliko dogodivščin, ki jih šest deklet – prijateljic - v spremstvu mame Helene in petletne Pete doživi na novoletnih počitnicah, ki so jih skupaj preživele v gostišču blizu tete Alice. Vsaka od deklet, vključno z mamo Heleno, je doživela svojo nepričakovano in nepozabno izkušnjo. Vsega lepega je enkrat konec, vendar lep občutek ostane del nas in nas navdihuje k novim dogodivščinam. (iž)

51. BRASHARES, Ann: Štiri prijateljice - ene hlače. Prev. Janez Lavtižar. Ljubljana: Grlica, 2002, 282 str. M IV. stopnja

dekleta, prijateljstvo

Štiri najstniške prijateljice prvič ločeno preživljajo poletne počitnice. To poletje jih je popeljalo v razmišljanje o osnovnih bivanjskih resnicah: smislu življenja, ljubezni, smrti ... Dekletom daje psihično moč njihovo prijateljstvo, ki se pokaže ravno v pravih trenutkih. (tj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

30

52. FRISCHMUTH, Barbara: Poletno jezero. Prev. Alja Lipavic Oštir. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002, 147 str. P III. stopnja

poletje, počitnice, družina

Kot že naslov pove, roman pripoveduje o poletnih počitnicah, glavni junaki so otroci pa tudi njihovi starši, ki svoj oddih preživljajo ob avstrijskem jezeru v Salzkammergutu, v penzionu Fischer. Otroci različnih družin se spoprijateljijo med seboj in skupaj doživijo marsikaj zabavnega in zanimivega, s svojimi podvigi pa staršem včasih krepko zagrenijo zasluženi počitek. Roman izžareva vedrino in brezskrbnost poletnih dni, je pravo sproščujoče počitniško branje. (ad)

53. HOČEVAR, Darja: Vroče poletje. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Najhit: zbirka uspešnic za najstnike), 155 str. M IV. stopnja

dekleta, mladostniki, ljubezen

Rosana je brhka mladenka, ki se rada spogleduje z malce starejšimi fanti. Kljub temu, da hodi šele v srednjo šolo, med počitnicami spozna Italijana, ki mu je umrla žena in med obema preskoči iskra ljubezni. Rosana spozna, da je konec poigravanj in lahkotnih romanc. Avtorica nas preseneti, saj razgibani in tekoči zgodbi ne sledi happy end kot v podobnih knjigah. Zgodba se konča na obletnici mature, kamor pride Rosana kot vdova, saj je bil njen soprog žrtev maščevanja mafije. (iž)

54. HOPKINS, Cathy: O prijateljih, zmenkih in kozmičnih poljubih. Prev. Tina Stanek. Ljubljana: Educy, 2002, 136 str.

55. HOPKINS, Cathy: Prijateljice, skrivnostni lepotci in napihljivi modrci. Prev. Tina Stanek. Ljubljana: Educy, 2002, 123 str.

56. HOPKINS, Cathy: Prijateljice, zmenki in bogataš. Prev. Tina Stanek. Ljubljana: Educy, 2002, 140 str. M IV. stopnja

ljubezen, mladostniki, dekleta

Zebra. Ste pomislili na žival, prehod za pešce? Povsem drugačen pomen ima v zanimivem počitniškem branju, ki najstniške dogodivščine v šolskem okolju in ob prostem času poveže v zanimive zgodbe. Pripovedujejo o vsem, kar je najstnikom zanimivo: o lepotcih in lepoticah, denarju, napihljivih modrcih, naj in oh oblekah, ah in oh fantih in dekletih, o njihovih super in manj super starših in še bi lahko naštevali. A saj so tu tri knjige. (lo)

57. KODRIČ Filipić, Neli: Tita@boginja.smole.in.težav.si. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjižnica Sinjega galeba; 308), 295 str. M IV. stopnja

dekleta, računalniki, internet, počitnice, ljubezen

Tita je brez staršev in živi pri nekoliko nenavadni teti. Je precej radoživo dekle. Ko dobi računalnik, si začne dopisovati z nekom, ki se skriva pod šifro Z 93. V srednji šoli dobi sošolca Zvijezdana iz Splita. Misli, da je prav on fant iz računalnika in se vanj zaljubi. Skupaj ugotovita, da ima teta probleme z igrami na srečo. Čeprav ima zgodba kar nekaj nesrečnih zapletov, se srečno konča na morju. Avtorica, ki je znana po nagrajeni knjigi Lov na zvezde, je v tej knjigi prikazala kar nekaj zanimivih značajev, podrla pa je mit, da je otroštvo in mladostno obdobje čas brezskrbnosti in radosti. Videz vara in pod krinko srečne in uspešne družine se skriva marsikaj. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

31

58. LESSMAN, C. B.: Veliko prijateljstvo, šibki živci. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2002. (Sostanovalke), 151 str. M IV. stopnja

dekleta, mladostniki, nesoglasja, prijateljstvo

Nicole so vrgli iz stanovanjske skupnosti, ker je pri njej prespal fant, to pa je bilo proti pravilom. Zato Laura in Jasmina dobita novo sostanovalko Magdaleno. Laura je ne mara, ker se boji, da Jasmina ne bo več njena prijateljica. Ker ve, da bi Magdalena rada postala manekenka, za kar potrebuje finančna sredstva, skrije denar in obtoži Magdaleno. Tri dekleta imajo zelo slabe izkušnje s svojimi družinami, zato prihaja tudi med njimi do kratkih stikov v komunikaciji, pa vendarle na koncu spoznajo, da jih veže pristno prijateljstvo. (sl)

59. MANNEL, Beatrix: Televizijska zvezda. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2002. (Jule), 139 str. M IV. stopnja

dekleta, sestre, mladostniki, samopodoba

Kadar najmanj pričakuješ, se ti zgodijo najbolj presenetljive dogodivščine! Tako se je zgodilo tudi Jule. Da bi lažje premagala tremo, jo je sestra prosila, da oddide z njo na avdicijo za snemanje nove televizijske serije. Ustvarjalcem je od vseh deklet najbolj všeč debelušna, jezična, komentarjev polna Jule. Kmalu spozna, da je televizijsko delo naporno, zlasti odnosi med »zvezdami« še zdaleč niso sijajni. Zakulisje televizijskega spektakla lahko okusite ob branju kratkega romana. (lo)

60. MINTE König, Bianka: Ljubezen in mobitel. Prev. Dejan Žlajpah. Ljubljana: DZS, 2002. (Dober dan, roman!; 23), 147 str. dekleta, mladostniki, ljubezen, pošta

M IV. stopnja

Glavno junakinjo Hano nenehno vznemirjajo prijetni, po drugi strani pa tudi srhljivi klici neznanega oboževalca ali pa celo bolnega psihopata, ki jim ni videti konca. Spozna, da je že prava odvisnica svojega GSM-a, saj ji skrivnostni klicalec nenehno buri domišljijo. Vsi pogovori s prijateljicami so povezani s sporočili, ki jih prejema po telefonu. Tako vse do konca knjižne zgodbe, ki odkrije, kdo jih pošilja. (lo)

61. OMAHEN, Nejka: Veliko srce. Ljubljana: DZS, 2002. (Dober dan, roman!: 22), 396 str. M

šola, sirote, ljubezen, osamljenost, družina, prijateljstvo, matere, mladostniki, internat, zavodi

IV. stopnja spremna beseda Tilka Jamnik Lara Maj se pri petnajstih letih preseli iz sirotišnice k stricu. Proti njeni volji jo pošljejo v gimnazijo in tamkajšnji internat. Sprva je zelo nesrečna, potem pa spozna celo vrsto zanimivih sošolcev in prijateljev. Celo zaljubi se in v stričev dom prinese veselje in optimizem. To je že četrti roman mlade pisateljice. Nova tematika in zanimiva zgodba delata knjigo privlačnejšo. Avtorica se odlikuje z neposrednim in iskrenim mladostniškim doživljanjem in izražanjem. Konec zgodbe je vspodbuden, saj se vse obrne v prid glavne junakinje, preživela je kljub napakam in vse ovire pogumno premagala. (sl)

62. SPEARS, Britney & Lynne: Materino darilo. Prev. Marjeta Gostinčar Cerar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjižnica Sinjega galeba 310), 140 str. M IV. stopnja

matere, hčere, šola, nesreče, glasba

V knjigi so zbrani spomini pevke Britney Spears. Spremljamo skoraj neverjetno zgodbo Holly, ki je živela v majhnem mestecu, kjer se ni dogajalo nič vznemirljivega. Največji dogodek je bil TV prenos iz bližnje šole za glasbenike in igralce konec tedna. Fant je Holly posnel in kaseto poslal na šolo. Tako so jo povabili na šolanje, dobila pa je tudi štipendijo. Kasneje je Holly izvedela, da so njeni starši umrli v požaru. Wanda, ki ji je bila ves čas skrbna mama, jo je rešila in posvojila. Knjiga nas popelje v zakulisje zgodbe o uspehu, kjer odloča trdo delo, kljub solzam, strahu in včasih tudi zavisti. Če hočeš resnično zmagati, ne moreš preskočiti nobene stopničke. (iž)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

32

63. ULLRICH, Hortense: Trapaste blondinke. Prev. Vesna Sivec Poljanšek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjigožer), 195 str. P III. stopnja

dekleta, ljubezen, mladostniki

Jojo, ki jo poznamo že iz zgodbe Ne poljubljaj čarovnic, spozna privlačnega Eberharda s psom. Mladenič ji predlaga, naj si prebarva lase, saj so njemu všeč samo blondinke. Čudno pa je, da se v šoli zadnje tedne vse več deklet odloča za spremembo barve las, vse več pa je tudi občasnih sprehajalk sposojenih psov. Vendar vse te blodinke nazadnje niso tako trapaste, kot trdi naslov. (tj)

64. VAIL, Rachel: Prosim, prosim, prosim. Prev. Katarina Jelenc. Ljubljana: Grlica, 2002. (Prstan prijateljstva), 167 str. M IV. stopnja

dekleta, prijateljstvo

65. VAIL, Rachel: Še mar mi ni. Prev. Katarina Jelenc. Ljubljana: Grlica, 2002. (Prstan prijateljstva), 142 str. M IV. stopnja

dekleta, fantje, ljubezen, prijateljstvo, družina

66. VAIL, Rachel: Tekmovanje v priljubljenosti. Prev. Katarina Jelenc. Ljubljana: Grlica, 2002. (Prstan prijateljstva), 144 str. M IV. stopnja

dekleta, fantje, prijateljstvo, ljubezen, družina

67. VAIL, Rachel: Zakaj pa so prijatelji? Prev. Katarina Jelenc. Ljubljana: Grlica, 2002. (Prstan prijateljstva), 141 str. M IV. stopnja

dekleta, fantje, ljubezen, prijateljstvo, družina

68. VAIL, Rachel: Zapolniti praznino. Prev. Katarina Jelenc. Ljubljana: Grlica, 2002. (Prstan prijateljstva), 137 str. M IV. stopnja

dekleta, fantje, ljubezen, prijateljstvo, družina

Gre za nadaljnjih pet knjig iz zbirke Prstan prijateljstva avtorice Rachel Vail, ki so namenjene najstnikom in tudi tistim nekoliko starejšim. V vsaki knjigi je glavni protagonist eden izmed šestošolcev, vsak izmed njih pa se na svoj način sooča z mladostniškimi težavami, katerih konca ni in ni videti, in hkrati spoznava samega sebe. V vseh petih delih se glavni junak ubada s šolsko nalogo Prinesi sebe v vrečki, v kateri bo moral z izbranimi desetimi stvarmi predstaviti sebe in svoje življenje iz karseda različnih zornih kotov. CJ ima baleta čez glavo in ga želi zamenjati z nogometom, vendar se boji materine reakcije; Morgan, ima težave z najboljšo prijateljico CJ, vendar ji ni mar za nikogar, niti za njo samo; samozavestni Oliviji, ki vedno pove, kar si misli, zapleše srce vedno, ko zagleda sošolca, kar se ji zdi skrajno ponižujoče, poleg tega pa fant ni všeč njeni prijateljici Morgan; Zoe ima težave s kandidaturo za predsednico, hkrati pa ji nagajajo hormoni, tu so tudi ljubezenske težave; Tommy spoznava samega sebe in svojo zaljubljenost do dolgoletne prijateljice Zoe, ki se je do nedavnega sploh ni zavedal, hkrati pa ga zaradi čustev do Zoe zbadajo prijatelji. Avtorica nam z občutkom in na bralcu prijazen način približa vse prijetnosti in neprijetnosti, s katerimi se mora spoprijeti prav vsak najstnik, in nas tako ponovno posede v šolske klopi. (jv)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

33

69. WILSON, Jacqueline: Punce ga lomijo. Prev. Tatjana Žener. Ilustr. Petra Korenjak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjigožer), 256 str. P III. stopnja

dekleta, ljubezen, mladostniki

V tretji knjigi tri štirinajstletne sošolke, prijateljice Ellie, Magda in Nadine storijo nekaj neumnosti, ostajajo zunaj pozno zvečer, pred starši pa se izgovarjajo, da spijo ena pri drugi. Nek večer gredo pozno ven s fanti, ki jih ne poznajo, zapeljejo se na konec mesta, ki ga prav tako ne poznajo, vendar se vse srečno izteče. Tokrat je v ospredju pravzaprav Ellina zgodba, ki je malo debelušna in divje skodranih las. Mama ji je umrla, ko je bila še majhna, sedaj je očka drugič poročen; z mačeho Anno se dobro razume, malo manj pa s polbratom Jajčkom. Ellie se zaljubi v Russella. Fant je likovno nadarjen kot ona in njuna nežna ljubezen je obojestranska. V začetku ima Ellie zato doma nekaj težav; posebno očka ne odobrava njene zveze. (tj)

Detektivska pripoved in kriminalka 70. BELBIN, David: Udarci. Črni in modri. Prev. Franjo Jamnik. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mesto zločina), 220 str. M IV. stopnja

policisti, nasilje, druščine, mesta, nestrpnost

Knjiga govori o rasni nestrpnosti, ki preveva vse pore družbenega življenja. Vsi govorijo o demokraciji, pravicah, pa vendar je resničnost boleča in nepredvidljiva. Policisti morajo odkriti in poloviti vodje organizacij, ki jih motijo tujci in priseljenci. Zgodba je zanimiva, saj je žrtev diskriminacije tudi črni policist Ben, zato se toliko bolj trudi, da odkrije nasilne nestrpneže in jim prepreči nadaljnje akcije. (sl)

71. BELBIN, David: Udarci. Dimna zavesa. Prev. Franjo Jamnik. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mesto zločina), 255 str. M IV. stopnja

policisti, nasilje, tolpe, mesta, ogenj

Ta knjiga govori o piromanstvu in o ljudeh, ki se morajo poklicno ukvarjati s tem problemom, torej o policistih. Ti imajo kup svojih domačih težav, za katere pa njihovi nadrejeni raje ne bi slišali. Zagorela je šola, sledi knjižnica. Storilec je poslal pošto, iz katere je razvidno, da sebe imenuje Feniks. Policisti sumijo dva človeka, kasneje pa po naključju odkrijejo, da je požare zanetila hčerka bivšega ministra. To je še ena knjiga iz zbirke Mesto zločina. Napisana je berljivo in doživeto, saj pokukamo v zakulisje policijskega dela. (sl)

72. BELBIN, David: Udarci. Pogrešana. Prev. Franjo Jamnik. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mesto zločina), 237 str. M IV. stopnja

policisti, nasilje, tolpe, mesta

Petnajstletna najstnica izgine. Starši se obnašajo čudno, kakor bi kaj prikrivali, tako se vsaj zdi policistom. Poveča se število vlomov in eni izmed policistk se posveti, da gre za povezavo. Spet napeta zgodba o policistih, ki se včasih tudi zmotijo, v glavnem pa so uspešni in sposobni, vsaj tako mislijo o sebi. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

34

73. BELBIN, David: Udarci. Poraženci. Prev. Franjo Jamnik. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mesto zločina), 240 str. M IV. stopnja

policisti, nasilje, tolpe, mesta

Knjiga Poraženci prikazuje temno plat loterije. Govori o goljufih, izsiljevalcih in ljudeh, ki jih nič ne ustavi, če obstaja vsaj najmanjša možnost, da bi kaj zaslužili. Tudi policija se prav pošteno namuči, da jih odkrije in jim prepreči, da bi uresničili zle načrte. Nezahtevna kriminalka bo bralce zabavala in sprostila. Po njej bodo segali tisti, ki jim je bolj všeč akcija. (sl)

74. JURIČ, Evgen: Veselo poletje. Ilustr. Vesna Drnovšek. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke). P

pustolovščine, druščine, psi, prijateljstvo, taborjenje, počitnice, podeželje

III. stopnja Ljubezen med dečkom Janom in psom je povod za številne dogodivščine in tudi za to, da taborniki in skavti na počitnice odidejo k staremu, zapuščenemu mlinu, kjer se srečajo z vsemi težavami in odgovornostmi taborniškega življenja. Njihovo brezskrbnost motijo skrivnostni dogodki, ki se vrstijo v bližini tabora... Zgodba bo všeč tistim mladim bralcem, ki jih privlačita taborenje in detektivsko raziskovanje. (kj)

75. KOKALJ, Tatjana: Vražja avtocesta. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mulci na kvadrat), 174 str. P III. stopnja

ekologija, drevesa, druščine

Nedolžna akcija mladih prijateljev, da bi zaščitili star hrast, ki bi se po načrtih moral umakniti avtocesti, se sprevrže v pravo kriminalko. Na srečo s srečnim koncem za oba: za ugrabljeno Lenko in za hrast. Medtem ko je razrešitev Lenkine ugrabitve prepričljiva, ostaja razplet za hrast pravljičen, če upoštevamo, da se zgodba dogaja pri nas. Lahkotno branje, primerno za počitnice. (vz)

76. KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer. Karla Umek & Doktor Kukalo. Lov na tigra. Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Barbara Scholz. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mali detektivi), 122 str. P III. stopnja

detektivi, pustolovščine

Iz privatnega živalskega vrta pobegne tiger in istočasno izgine tudi sestrična Alja. Ob iskanju tigra in Alje se razkrije še zgodba o izsiljevanju nabogatejšega moža v mestu zaradi dediščine. (iž)

77. KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Na vroči sledi. Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Barbara Scholz. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mali detektivi), 122 str. P III. stopnja

detektivi, pustolovščine, igra

Pustolovska zgodba z veliko preobrati in detektivskim raziskovanjem ali je osumljeni tat slik, učitelj Čuden, tudi resnični zmikavt. V zgodbo je vpeta tudi taborniška igra »iskanje lisice«, ki s pomočjo znakov vodi iskalce do skritega cilja. (iž)

78. KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Ujeta v mestnem stolpu. Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Barbara Scholz. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mali detektivi), 122 str. P III. stopnja

detektivi, pustolovščine

Napeta zgodba o petih maskiranih osebah, ki onesposobijo alarmni sistem in vdrejo v dobro varovano poslopje z namenom, da ga izpraznijo. Neustrašna Karla jim zmeša načrte in pripomore, da jih policija vse polovi. (iž)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

35

79. KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Zgrabi ga! Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Barbara Scholz. Ljubljana: Grlica, 2002. (Mali detektivi), 122 str. P III. stopnja

detektivi, pustolovščine, skrivnosti

Jedro zgodbe je razkriti pravi vzrok za rušenje stanovanjskega bloka. Karla in Kukako sta z detektivskim načinom izsledila osebe, ki so z lažnimi rezultati hotele zrušiti stanovanjski blok in si neupravičeno pridobiti dobiček. Zbirka Mali detektivi je zbirka kratkih detektivk za mladostnike. Glavna junaka sta devetletna Karla Umek in sošolec Trinko, imenovan doktor Kukalo. Kot pomočnika sta tu še Karlin dedek – detektiv v pokoju in bratec Leni ter nepogrešljivo pomagalo – lupa, ki deluje kot rentgensko povečevalo. Zgodbe so razgibane, polne napetih dogodkov in nepričakovanih zapletov ter sprememb. S svojo neposrednostjo, kratkimi dialogi in zanimivimi dogodivščinami pritegnejo bralca, da se zlahka vživi v dogajanje in nosilce vlog ter tako posredno sodeluje v zgodbah in razreševanju zagonetnih situacij. Poduk zgodb je, da resnica vedno najde pot. (iž)

80. KUCLAR, Špela: Deževnikarji. Kako postati deževnikar. Ilustr. Peter Škerl. Ljubljana: DZS, 2002, (36) str. C živali, deževniki, mesta, šola, pogum, prijateljstvo I. stopnja ☺ ne prezrite V Deževnemgradu, ki je eno najstarejših in najlepših mest pod zemljo, deževnikarska visoka šola vpisuje nove učence. Deževnikar ne more postati vsakdo. Samo pogumni, pametni, dobro izurjeni in modno oblečeni deževniki lahko postanejo agenti in ti raziskujejo svet na površju zemlje. Deževnik Nik, ki je pravkar končal desetletko, si bolj kot vse na svetu želi postati slavni deževnikar. Še sreča, da ima prijatelja Modrega, starega izkušenega deževnika, ki mu svetuje in ga usmerja pri doseganju zastavljenega cilja. Na sprejemnih izpitih se Nik in njegova prijatelja Maja in Samo kar dobro odrežejo. Sprejeti so! Zgodba, ki kar kliče po nadaljevanju! (im)

81. REICHE, Dietlof: Hrček Franček na begu. Prev. Tatjana Žener. Verze prev. Urša Vogrinc. Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Pisanice), 179 str. C II. stopnja

živali male, hrčki, pustolovščine, ekologija, računalniki, zlorabe

Pametni in ljubki hrček Franček, ki se je v prvi knjigi z naslovom Dogodivščine Hrčka Frančka naučil pisati in brati, postane žrtev svoje slave. Ugrabi ga brezsrčni znanstvenik, ki raziskuje inteligenco glodalcev. Franček se znajde na operacijski mizi, še preden mu uspe oddati elektronsko pošto. Rešijo ga njegovi prijatelji maček in morska prašička s pomočjo podganje družine. Če je bila prva knjiga poklon bralni pismenosti, potem je druga prej napeta kriminalna zgodba z ekološkim klicajem. (tj)

82. RUDOLF, Mojca: Kje je Jure? Ilustr. Katra Štrukelj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek.: sodobni avtorji za sodobne otroke. Zelenci; 1), 131 str. P III. stopnja

druščine, šola, pustolovščine

spremna beseda Marjetka Lužovec Zelenci so razposajeni otroci iz blokovskega naselja Zelenje, ki gredo v začetku četrtega razreda v šolo v naravi. Veljajo za naporen razred in njihova nova razredničarka Zarja jih počasi spoznava. Sprva se sovražno nastrojeni spoznavajo v novem okolju, nato pa se preko pustolovskih iger močno povežejo. Na dan prihajajo njihove družinske zgodbe in osebne skrivnosti. Že drugega dne izgine debelušni Jure: zgodba postane prava kriminalka s tatovi avtomobilov in ... srečno se konča, pa tudi učenci se sprostijo in postanejo med seboj mnogo bolj tovariški. (tj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

36

83. SCHUBERT, Peter: Markus in Barbara... in skrivnost samotnega zaliva. Prev. Gabi Frank. Ilustr. Branka Schwarz. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002, 80 str. P III. stopnja

pustolovščine, počitnice, morje

Markus in Barbara sta na počitnicah, detektivska žilica jima ne da miru in tako nekega dne v zalivu blizu Pirana najdeta potopljeni čoln. S starši gresta k ravnatelju muzeja in zaupajo mu, kaj so našli. Barbara zgrožena opazi, da se za čoln zanimajo skrivnostni neznanci z zelo grdimi nameni. Razstreliti nameravajo kar cel zaliv, kar pa jim Markus in Barbara s pomočjo policista preprečita. To je prijetna pustolovska zgodba o tuji družini, ki je na počitnicah v Sloveniji. Je tudi poučna, saj prinaša kar nekaj podatkov o čolnih, zgodovini, kulturnih znamenitostih in slavnih ljudeh. (sl)

84. SVETINA, Peter: Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Educy, 2002. (Semafor/Educy), 79 str. P III. stopnja ☺ ne prezrite

detektivi, humor

spremna beseda Darka Tancer Kajnih To je zbirka desetih detektivk. V njih nastopa Lovrencij Pip, slavni detektiv, ki pomaga ugotoviti, kam je šel veter, pa Juretova domača naloga, pa čokolada, psiček, deklica, ki je čakala zobozdravnika in zavijalni papir. To niso čisto navadne kriminalke, saj nas presenečajo s svojimi drznimi preobrati in besednimi igrami. Darka Tancer Kajnih je v spremni besedi dejala, da gre za zanimivo, izvirno, domišljijsko bogato in jezikovno vešče napisano delo, ki bo prav gotovo nagovorilo širši krog mladih, tudi zahtevnejših bralcev. (sl)

85. ZUPAN, Dim: Trnovska mafija: v tretje gre rado. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Koledarska zbirka), 200 str. P pustolovščine, druščine, tihotapljenje, begunci, zlorabe III. stopnja ☺ ne prezrite Knjiga je tretji del Trnovske mafije. V njej so junaki v nekoliko spremenjeni sestavi na morju, in sicer sami v kampu, kjer naletijo na tajsko deklico Han, begunko, ki je zaostala za svojim očetom in bratom ter čaka na zvezo. Soočijo se s tragiko begunstva, z aktualnimi problemi tihotapljenja ljudi preko meje in s še hujšimi kriminalnimi dejanji. Pomagajo Han in razvozlajo zgodbo, ki ves čas nudi zanimivo in napeto branje. (tj)

Zgodovinska pripoved 86. BARLOW, Steve & Steve Skidmore: Izgubljeni dnevnik sužnja Julija Cezarja. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. George Hollingworth. Ljubljana: Grlica, 2002, 124 str. P III. stopnja

Rim, Julij Cezar, dnevniki, humor

Kot pove že naslov, prinaša ta knjiga dnevnik sužnja enega najmogočnejših vladarjev nekdanjega Rima. Navadnus Katarus v njem popisuje vse najvažnejše dogodke, ki so se zgodili, ko je bil v službi pri Juliju Cezarju. Iz dnevnika izvemo veliko nenavadnih stvari, Mars je predstavljen kot bog vojne in čokoladic, Apolon kot bog tombole, Merkur kot bog telefonov, Merkator kot bog ugodnih nakupov, Pica kot boginja večerij pred TV zaslonom, Fanta kot boginja gaziranih pijač in Visa kot boginja kreditnih kartic. Rimljani pa so baje najbolj občudovali časopis Daily Espresso. Knjiga predstavlja novost na našem knjižnem trgu. Je pa verjetno bolje, da bralci poznajo zgodovinska dejstva iz drugih knjig, tako bodo bolj uživali v tej parodiji. (sl)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

37

87. DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik oglednika Krištofa Kolumba. Prev. Karmen Filičič. Ilustr. George Hollingworth. Ljubljana: Grlica, 2002, 124 str. P III. stopnja

Krištof Kolumb, dnevniki, humor

Pričujoči dnevnik prinaša spomine Kolumbovega oglednika. V njem kar mrgoli pravopisnih napak Oglednik nam zagotavlja, da Kolumb ne bi našel poti niti iz papirnate vrečke. Mladi bodo v tej knjigi našli mnogo smešnega, pa tudi poučnega, zlasti če bodo o tej temi poiskali še drugo poučno literaturo, starejši pa se bodo nekoliko namuznili in verjetno kritično zamahnili z roko. (sl)

88. DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik Tutankamonove mamice. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. George Hollingworth. Ljubljana: Grlica, 2002, 107 str. P III. stopnja

Egipt, Tutankamon, dnevniki, humor

Na humoren in sodoben način skuša avtor mladim bralcem približati obdobje starega Egipta, ko je v Tebah pred več kot 3300 leti vladal otroški kralj Tutankamon. Knjiga je napisana v obliki počitniškega dnevnika kraljice Nefretele, Tutankamonove mamice, ki se na sinovo prošnjo odpravi na štiridesetdnevno potovanje po reki Nil do Gize, kjer naj bi si ogledala piramide. Med potjo kraljica Nefretele pošilja s potovanja svojemu sinčku razglednice, v katerih izvemo marsikatero zanimivo in nenavadno podrobnost iz življenju v starem Egiptu. Zgodovinska dejstva v knjigi so tako spremenjena in parodirana, da kar kličejo po branju dobre poučne literature na to temo. (im)

89. SIVEC, Ivan: Kriva prisega. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjigožer), 273 str. M IV. stopnja

Sava, domoznanstvo, splavarjenje

Nekoč so savinjski splavarji svoj les s splavi vozili po Savi prodajat na Hrvaško. Danes trgovci pridejo po smreke s tovornjaki, marsikatero smreko pa ponoči posekajo tatovi. Sledi pogosto vodijo čez mejo. Ko se Jan odpravi po sledovih očetovih smrek, odkrije, v kakšnih okoliščinah je na Hrvaškem umrl njegov ded. Poleg te osnovne zgodbe so popisani še nekateri običajni problemi odraščajoče mladine, npr. Janovi ljubezenski zapleti. (tj)

90. SIVEC, Ivan: Povest o Janezovi sreči: v spomin Janezu Ciglerju, prvemu slovenskemu povestičarju po zgodovinskih virih. Ilustr. Janez Kastelic. Mengeš: ICO, 2002. (Slovenske legende; 5), 172 str. M IV. stopnja

Janez Cigler, duhovnik, Ljubljana

spremna beseda dr. Matjaž Kmecl Življenjepisna povest o Ljubljančanu, duhovniku, in piscu prve slovenske posvetne povesti predstavi šolski mladini manj znano, a pomembno osebnost slovenske kulturne zgodovine. Na poti od rojstnega Vodmata pri Ljubljani, do zadnjega počivališča v Višnji Gori bralec sreča tudi celo vrsto znanih in manj znanih osebnosti, kot npr. Vodnika, Prešerna, Slomška, Barago in malega Jurčiča. Knjigi je dodan še kratek življenjepis Janeza Ciglerja, ki ga je napisal dr. Matjaž Kmecl, ter nekaj besed o avtorju Ivanu Sivcu in ilustratorju Janezu Kastelcu. (vz)

91. ŠENICA Pavletič, Vera: Dogodivščine Erazma Predjamskega. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke), 57 str. C II. stopnja

vitezi, Erazem Predjamski, netopirji, Predjamski grad, vragolije

Dečka Gašperja je ob obisku Predjamskega gradu sprejel sam roparski vitez Erazem Predjamski, ki je za nos povlekel samega cesarja, Friderika III. S pomočjo netopirja fantu razkrije svoje razburljive dogodivščine in roparske pohode. Avtorici je s pomočjo pravljične zgodbe, oprte na zgodovinska dejstva, uspelo na nevsiljiv in zabaven način predstaviti majhen del slovenske zgodovine. (kj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

38

92. ŠENICA Pavletič, Verica: Škratovo mesto. Ilustr. Suzi Bricelj. Novo mesto: GOGA, 2002, 47 str. C II. stopnja

škratje, Novo mesto

Gašper, devetletni mestni otrok, ljubi zgodbe iz preteklosti. Največ časa zanje pa ima le ob prostih dnevih, ki jih preživlja ob babici in dedku v Novem mestu. Ob eni od takšnih priložnosti ga škrat Rudi popelje v preteklost starega Novega mesta. (kj)

Grozljivke 93. STINE, R(obert) L(awrence): Dnevnik, mrtev sem. Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002. (Soba nočne more), 144 str.

94. STINE, R(obert) L(awrence): Ime mi je zloba. Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002. (Soba nočne more), 149 str.

95. STINE, R(obert) L(awrence): Lažnivec. Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002. (Soba nočne more), 138 str.

96. STINE, R(obert) L(awrence): Ne pozabi me! Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002. (Soba nočne more), 136 str.

97. STINE, R(obert) L(awrence): Omarica številka 13. Prev. Vojko Šinigoj. Ljubljana: Grlica, 2002. (Soba nočne more), 150 str. P III. stopnja

pustolovščine, nadnaravno, vraže

Pet grozljivk R. L. Stinea je izšlo v zbirki z naslovom Soba nočne more v letu 2002. Kljub temu, da knjige nimajo posebne literarne vrednosti, so zgodbe napete, z elementi nadnaravnega, kar srhljivost dogajanja še poveča. Bralec težko odloži knjigo, dokler je ne prebere do konca. Ne pozabi me! je zgodba o bratu in sestri Petru in Danieli, katerima se ob vselitvi v novo hišo pričnejo dogajati čudne stvari, v Omarici št. 13 je glavni junak vraževerni Luka, ki mu na prvi šolski dan dodelijo ravno omarico št. 13, ki mu ne bo prinesla sreče, v knjigi Ime mi je zloba Manji vedeževalka pove, da v sebi nosi zlo in od takrat ji gre vse narobe, Lažnivec je zgodba o Robertu, ki na zabavi, na katero ne bi smel oditi, sreča svojega dvojnika, v knjigi Dnevnik, mrtev sem pa Aleš najde skrivnostni dnevnik, ki mu sproti pove, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. (ad)

98. VIDMAR, Janja: Zgaga in mesto lutk. Ljubljana: DZS, 2002. (Dober dan, roman!: 24), 240 str. P III. stopnja

dekleta, lutke, mladostniki, ljubezen, pustolovščine

Avguština je leto starejša kot v prvi knjigi Zgaga in mačje oko in tare jo kup najstniških težav. Njena družina se trudi, da bo jo razvedrila, a zaman, kajti med njo in njeno simpatijo Andrejem pošteno škriplje. Osrednji dogodek je vsekakor praznovanje Avguštininega štirinajstega rojstnega dne. Močno jo bega lutka Pariša, ki sta ji jo starša prinesla iz Turčije, kjer sta bila prejšnje leto na arheološki odpravi. Lutka se vede, kakor da bi bila živa. Avguštinin oče in stric Evgen odkrijeta grozljive podatke o skrivnostnem Mestu lutk, ki ga na ponovni odpravi, kamor gre tokrat tudi Avguština, tudi najdejo. Toda končno se najdeta tudi Avguština in Andrej. (tj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

39

99. VIDMAR, Janja: Stvor: najstniška grozljivka. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Najhit: zbirka uspešnic za najstnike), 173 str. M IV. stopnja

magija, pošasti, prijateljstvo, nadnaravno

Irena, Karmela in Katja so tri razvajene najstniške lepotičke in dobre prijateljice, vsaka pa ima svojo posebno željo. Irena želi, da bi ji izginila grda brazgotina na hrbtu, Karmela, ki je mulatka, hoče ravne lase in belo polt, Katja pa želi, da bi jo fantje noro oboževali. Nekega dolgočasnega popoldneva se za šalo odločijo, da bodo narisale pentagram in s pomočjo magije skušale uresničiti svoje želje. Temne sile, ki so jih priklicale, pa začnejo zares delovati. Dekleta z grozo spoznajo, da so njihova prej tako brezskrbna življenja v rokah zlobnega, nadnaravnega bitja, ki si želi le njihovega trpljenja in uničenja. (ad)

Šaljiva pripoved 100. MARIJANOVIĆ, Stanislav: Hišni nebodijihtreba: družinski vodnik. Prev. in prir. Branko Gradišnik. Ilustr. Stanislav Marijanović. Radovljica: Didakta, 2002, (28) str. C hibe, pošasti II. stopnja ☺ ne prezrite Kako je mogoče premagati nebodigatreba nahoda in nestrpnosti, togote in požrešnosti, kako ukrotiti nebodigatreba sebičnosti in ostale spake in navlake vsakdanjega življenja? Te nadležne in sitne zajedalce, ki jih najdemo skoraj v vsakem gospodinjstvu, nam avtor predstavlja v izčrpnem družinskem vodniku, za katerega je prispeval tudi ilustracije po živih modelih. Te očarljive male hišne nadloge, ponavadi nevidni nestvori, "ki bivajo v vsakem domu, nas spotikajo in cukajo, kujejo zarote in naklepe in nasploh skrbijo, da se naša vsakodnevna življenja vsaj malo bolj zapletajo, kot bi si želeli.“ Zelo duhovito! (im) V izvirniku je beseda o pošastih. Avtor se sooča z večino hišnih, domačih, družinskih težav in jih podtakne drobnim bitjem, proti katerim pa se je moč uspešno boriti s svetlobo, redom, smehom, potrpežljivostjo (vk)

101. MATOZ, Zdenko: Superprdec v kosmati zgodbi. Ilustr. Aljana Primožič. Ljubljana: Debora, 2002, 96 str. P III. stopnja

detektivi, superjunaki, psi

V zgodbi, polni nad-, pod- in superprdenja, prdomobila in drugih praktičnih prdil, Tim in Nik z najetim detektivom Superprdcem razkrinkajo kriminalno druščino, ki krade pse in jih za bogato protiplačilo vrača lastnikom. Prava fantovska uživancija! (vz)

102. MILČINSKI, Fran: Moja ljuba deca. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Lastovka: najlepše zgodbe sveta), 91 str. P III. stopnja

odraščanje, otroci, družina

V nezamenljivem slogu ata Fran opisujejo pojavljanje in odraščanje svojih štirih nadebudnežev. Brati naglas. V družbi, ki se zna držati resno. (vk)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

40

Pustolovska pripoved 103. BREZINA, Thomas: Ko se prebudi ledeni človek. Prev. Seta Oblak. Ilustr. Ertugrul Edirne. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002. (Novohlačniki; 22), 160 str. P III. stopnja

druščine, prevare, strah

104. BREZINA, Thomas: SOS z ladje duhov. Prev. Tone Perčič. Ilustr. Atelier Bauch-Kiesel. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002. (Novohlačniki; 21), 136 str. P III. stopnja

druščine, mafija, prevare, strah,

V letu 2002 je Mohorjeva založba izdala še dve knjigi T. Brezine, ki mladim bralcem prinašajo nove pustolovščine in odkritja že znane druščine “novohlačnikov “ Aksla, Dominika, Popi in Lilo. V knjigi „SOS z ladje duhov“ štirje prijatelji raziskujejo skrivnostno ladjo, na kateri rožljajo okostnjaki in teče kri, udeležijo se tekmovanja za „superglavico“, oboje pa jih pripelje v jedro srhljivega dogajanja. V knjigi „Ko se prebudi ledeni človek“ „novohlačniki“ na počitnicah v jahalni šoli zasledujejo deklico Ananstazijo, ki ima stike s skrivnostnim „ledenim človekom“, ki straši ljudi v znameniti Ledeni jami v alpskem kraju Leonstein. Zgodba ima presenetljiv zaplet, sledi vodijo k ameriškemu mafijcu Baby Carlu. Otroci se znajdejo v hudi nevarnosti, vendar se vse srečno konča. (ad)

105. LONDON, Jack: Pustolovske zgodbe. Prev. Igor Majaron. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Lastovka: najlepše zgodbe sveta), 122 str. M IV. stopnja

Amerika

spremna beseda Marjetka Lužovec Založba Karantanija se je odločila za izdajo novel, v katerih živali izjemoma nimajo glavne vloge. Pač pa so to zgodbe o ljudeh, prvotnih prebivalcih Amerike, Eskimih, Indijancih, njihovih stiskah, strahovih, podrejenosti, saj so si beli iskalci zlata in drugih bogastev prilastili vse, kar je bilo na njihovem ozemlju vrednega. Pustolovske zgodbe imajo veliko skupnega z resničnim življenjem prebivalstva na neprijaznih območjih ZDA. Znano je, da je pisatelj marsikaj izkusil na lastni koži, ko je kot neizobražen, mlad, sam poprijel za marsikatero delo, dokler ni postal poklicni pisatelj. (lo)

Spominska pripoved 106. FUJS, Angela: Šolska pot. Ilustr. Tone Pivec. Maribor: Unigrafika, 2002. (Črn bor), 143 str. M IV. stopnja

otroštvo, šola, spomini, solidarnost

Pripovedovalka opisuje svoje otroštvo na vasi, hojo v šolo, dogodivščine in strahove s prijatelji, doživljanje praznikov in del na kmetiji – vse to s precej humorja in veliko toplino do sočloveka. Knjiga je zlati primerna za starše in stare starše, da jo prebirajo otrokom in jim še sami pripovedujejo prigode iz lastnega otroštva. (ps)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

41

107. HORVAT, Jože: Bela Lendava. Ljubljana: Mladika, 2002. (Stopinje), 100 str. M IV. stopnja

otroštvo, družina, vojna, Prekmurje, podeželje

spremna beseda avtorja Kratki mladinski roman, sicer branje za vse starosti, ki je pred četrt stoletkja izšel kot podlistek v Delu, zdaj pa preoblikovan, prvič v knjižni izdaji, je podoba druge svetovne vojne v vaseh pri Lendavi, spremljana skozi otroške oči. (bm)

Živalska pripoved 108. OCVIRK, Vasja: Dečko: dve zgodbi o človekovem najboljšem prijatelju. Ilustr. Jurij Mikuletič. Nova Gorica: Branko; Ljubljana; Jutro, 2002, 144 str. P III. stopnja

psi, živali, vojna, druščine

spremna beseda Zoltan Jan Zgodbi v knjigi z naslovom Dečko odkrivata pisateljevo ljubezen do psov in tudi njegovo sposobnost, da se vživi v pasje dogodivščine. Dečka bralec spremlja na njegovi poti odraščanja in dozorevanja od majhnega kužka do odraslega psa, ki je srečno zaljubljen v psičko Taro. V drugem delu knjige pa najdemo povest Pasjeljubje, v kateri so v središču pisateljeve pozornosti trije dečki, ki imajo nadvse radi kužke in jih skušajo rešiti pred grozečo navarnostjo. (kj)

PRVA POLICA Za začetno branje 109. BEVAN, Clare: Smejte se. Prev. Ksenija Berk. Ilustr. Chris Mould. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Diamant), 47 str. C I. stopnja

cirkus, šola, klovni

Smeh je kot ljubezen, zaljubljenost – te doleti ali pa ne. Morala zgodbe – če (že) nisi učen, bodi (vsaj) prvi med nevedneži. In – če je nekdo dobrohoten, bo (že) našel razlog, da te pohvali in ti da občutek koristnosti, pomembnosti. (vk)

110. CASSIDY, Anne: Nagajiva opica. Prev. Borut Omerzel. Ilustr. Lisa Smith. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Srebrnik), 31 str. C I. stopnja

opice, živali, vragolije, jeza, nesoglasja velike tiskane črke

Knjiga bolj z ilustracijami kot s tekstom prikaže Aničine ponesrečene poskuse, da bi pregnala opico, ki se je naselila v njeno hišico na drevesu. Ana se trudi na vse načine spoditi opico iz hišice, a jo le-ta vedno prehiti v njeni nameri in močno uživa, ko se Ana jezi. Ker Ana ne zna sprejeti igre, ji ostane na koncu le jeza. (iž)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

42

111. DEAN, Jan: Kraksis in kravja župca. Prev. Nataša Novak. Ilustr. Chris Mould. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Krona), 62 str. C I. stopnja

pošasti

Kravja župca je jogurt. V zgodbi pa sta poleg Jakca in Brzice še Jetijev brat, vesoljec Kraksis in najhujša pošast, sosed Arnold Bramor, ki se umiri šele med tibetanskimi menihi. V olajšanje vseh, zlasti njegove žene. (vk)

112. HÄNEL, Wolfram: Potovanje z babico. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Christa Unzner. Ljubljana: Kres, 2002. (Berem sam), 63 str. C I. stopnja

babice, vnuki, potovanja

Super babica, to vam pride na misel, ko spoznate Martinovo. Ko ji je vsega dovolj, ker je domači ne obiščejo, se sama, z avtomobilom, odpravi k njim in če med potjo štirikolesniku kaj odpove, ga kar sama popravi. Vse to zaradi svojega vnučka Martina. Da bi ga popeljala na izlet. In to kakšen izlet – proti morju, dogodivščinam naproti. Ker je v zbirki Berem sam še veliko zanimivih zgodb z velikimi, lahko berljivimi črkami, bo branje prav gotovo zanimivo. (lo)

113. KOKALJ, Tatjana: Polžki. V polžkovi ulici. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Grlica, 2002, 22 str. C I. stopnja

živali, polži velike tiskane črke

V prvi knjigi iz serije o polžkih bomo spoznali glavne polžje prebivalce Rumene ulice, izvedeli, kaj delajo doma, kako so šli iskat pomlad, kako so se odpravili z vlakom na izlet, pa še marsikaj drugega. (ad)

114. KURT, Kemal: Hokus pokus kolobocius. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Wolfgang Slawski. Ljubljana: Kres, 2002. (Berem sam), 63 str. C I. stopnja

potovanja, čarovniki, cirkus

Čarovniku Ben Guzziju se ponesrečijo vse čarovnije. Deklico Jolo to neznansko zabava in se s čarovnikom odpravi na pot, ki ju prek Afrike, Južne Amerike in Kitajske končno pripelje na goro Qaf k Velikemu Mojstru, ki bo Ben Guzzija spet naučil čarati. (ps)

115. MITCHELHILL, Barbara: Alenkina morska deklica. Prev. Nataša Novak. Ilustr. Bridget MacKeith. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Zlatnik), 30 str. C I. stopnja

morje, prijateljstvo, sestre

Alenka je edinka. Na počitnice odide s tetko Sonjo in njenim sinom Jankom, v resnici pa si zelo želi imeti sestro ali bratca, tako kot jih imajo drugi otroci. Izmisli si, da ima sestrico Perušo. Nekega dne na plaži zagleda prelepo sireno z dolgimi zlatimi lasmi. Skupaj se igrata in zabavata, dokler ni čas za odhod. Sirena Alenki podari prelepo ogrlico. Bo morda postala njena sestrica? (im)

116. MITCHELHILL, Barbara: Darijan Drnulja, superdetektiv. Primer ugrabljene hčere. Prev. Nataša Novak. Ilustr. Tony Ross. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Diamant), 64 str. C I. stopnja

ugrabitev, prijateljstvo, pogum, detektivi

Darijan Drnulja je sicer še šolar, hkrati pa tudi superdetektiv, ki ima službo za preprečevanje kriminala. Svoje poslanstvo jemlje tako resno, da vtakne nos v sleherno sumljivo okoliščino, zaradi česar ima njegova mama nič koliko problemov. Tokrat se Darijan loti reševanja zapletenega primera s sveta filma, ki je poln prevar in laži - skuša najti ugrabljeno režiserjevo hčerko Triksi - in mu tudi uspe. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

43

117. MUCK, Desa: Anica in Jakob. Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Anica), 64 str. C I. stopnja ☺ ne prezrite

otroci, nesoglasja, prijateljstvo

118. MUCK, Desa: Anica in športni dan. Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Anica), 64 str. C šola, šport, prijateljstvo, drugačnost I. stopnja ☺ ne prezrite Zgodba o Anici in Jakobu pripoveduje, kako sta se najboljša prijetelja skregala in kako se je Anica iz užaljenosti in jeze maščevala. No, pa tudi o tem, kako ji je bilo zaradi tega žal in kako je svoje zamere poravnala. Anica v gibanju še posebej uživa, zato športni dan z navdušenjem pričakuje, njen prijatelj Jakob, ta je iz drugačnega testa – šport je zanj nadloga, ki bi jo bilo treba črtati s seznama šolskih dejavnosti – dokler mu Anica ne predlaga nočnega treninga. Potem je še šport dogodivščina. V zbirki Anica je vrsta zanimivih zgodb, ki so bile izbrane za naj knjige pri mladih bralcih. Prav gotovo so nepogrešljivo branje za začetne bralce, saj je poleg zgodbe tukaj še odlična ilustracija Ane Košir ter velike, lahko berljive črke. (lo)

119. NASH, Deborah: Zvezdica Zvedavka. Prev. Borut Omerzel. Ilustr. Richard Morgan. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Srebrnik), 31 str. C I. stopnja

zvezde, Luna velike tiskane črke

Zgodbica opisuje dva svetova:" zgoraj" je svet na nebu, kjer prebivajo zvezde, Mesec in oblaki, ter svet "spodaj", kjer živijo ljudje. Tudi prebivalci na nebu se lahko dolgočasijo in tako kot za tiste spodaj, tudi zanje velja, da je najboljše okolje tisto, v katerem živiš. Zgodba ne predstavlja kake posebne zvedavosti zvezdice Zvedavke, bolj želi, tudi s prijetnimi ilustracijami, spodbuditi radovednost samih bralcev. (vz)

120. NÖSTLINGER, Christine: Franceve dojenčkove zgodbe. Prev. Lučka Jenčič. Ilustr. Erhard Dietl. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002. (Vigred), 67 str. C I. stopnja

fantje, rojstvo, bratje

Težave ob sprejemanju naslednjega – bratca oz. sestrice. Vzporedni zgodbi Gabi in Sonje ter Jožefa in Franca. Ob razumnih in toplih starših se vse uredi. (vk)

121. NÖSTLINGER, Christine: Franceve zgodbe z dedkom. Prev. Lučka Jenčič. Ilustr. Erhard Dietl. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2002. (Vigred), 68 str. C I. stopnja

dedki, vnuki, družina, osamljenost, odnosi

Načetih je kar nekaj tem: otroško postavljanje, važenje, resnicoljubnost, odnosi med (priženjenimi) sorodniki, generacijami, osamljenost starih. (vk)

122. OSBORNE, Mary Pope: Delfini ob svitu. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 9), 67 str. C I. stopnja

pustolovščine, delfini, morje, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

123. OSBORNE, Mary Pope: Dinozavri pred mrakom. Prev. Martina Gorela. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 1), 68 str. C I. stopnja

dinozavri, knjige, knjižnice, pustolovščine poučno-leposlovna knjiga


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

44

124. OSBORNE, Mary Pope: Gusarji popoldan. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 4), 68 str. C I. stopnja

gusarji, morje, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

125. OSBORNE, Mary Pope: Mesto duhov ob sončnem zahodu. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 10), 76 str. C I. stopnja

divji zahod, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

126. OSBORNE, Mary Pope: Mumije zjutraj. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 3), 68 str. Egipt, mumije, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

C I. stopnja

127. OSBORNE, Mary Pope: Noč z ninjami. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 5), 70 str. C I. stopnja

Japonska, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

128. OSBORNE, Mary Pope: Polnoč na Luni. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 8), 72 str. C I. stopnja

pustolovščine, vesolje, knjige, knjižnice, Luna poučno-leposlovna knjiga

129. OSBORNE, Mary Pope: Popoldan na Amazonki. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 6), 68 str. C I. stopnja

Amazonka, divjina, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

130. OSBORNE, Mary Pope: Sabljezobi tiger ob sončnem zahodu. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 7), 68 str. C I. stopnja

ledena doba, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

131. OSBORNE, Mary Pope: Vitez ob zori. Prev. Martina Gorela. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu; 2), 68 str. C I. stopnja

vitezi, srednji vek, pustolovščine, knjige, knjižnice poučno-leposlovna knjiga

Čarobna hišica na drevesu je serija knjižic za začetno branje, napisanih in oblikovanih po načelih te zvrsti, ki si prizadeva, da bi bralcu začetniku olajšala prehod k samostojnemu branju in ga vzpodbudila h branju in knjigam (poučnim in leposlovnim) v množici različnih medijev. V Čarobni hišici na drevesu gre za zmes fantazijske pripovedi in poučne knjige, ki predstavi snov na zabaven in napet način, bralca pa ohranja ves čas zainteresiranega, saj je skupaj z junakom ves čas v središču dogajanja. Uporablja priljubljen motiv časovnega premika, pri katerem je sodobni otrok postavljen v preteklost. Glavna junaka, sedemletna Anica in Janezek, njen leto in pol starejši brat, se tako v vsaki zgodbi s pomočjo vile Morgane in njene čarobne hišice, polne knjig, znajdeta na drugem potovanju v zgodovino, na katerem sredi nevarnih in razburljivih dododivščin zvesta marsikaj o življenju nekoč. Stvarne podatke, ki jih je v besedilu precej, črpata junaka iz knjig, ki jima pomagajo na potovanju skozi čas. Informacijsko opismenjevanje je namreč še en smoter te serije. Čarobna hišica je knjižnica, vila Morgana pa knjižničarka, ki otroka uvaja v knjižnična informacijska znanja. (bm)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

45

132. RYAN, Margaret: Robi in bitje iz vesolja. Prev. Ksenija Berk. Ilustr. Bridget MacKeith. Ljubljana: Educy, 2002.(Zakladnica. Zlatnik),30str. C I. stopnja

drugačnost, slabovidnost, prijateljstvo, vesolje

Robi slabo vidi, zato mora nositi očala. Ker je z očali tako drugačen, se boji oditi v šolo. Vendar ga v razredu čaka presenečenje. Učiteljica učencem predstavi nenavadno bitje iz vesolja, ki ima dve glavi, štiri roke in tri noge. Ob tem nanavadnem in prijaznem bitju otroci z učiteljico vred povsem pozabijo na Robijeva očala. (im)

133. SAUNDERS, Kate: Čarovniški urok. Prev. Ksenija Berk. Ilustr. Tony Ross. Ljubljana: Educy, 2002. (Zakladnica. Krona), 99 str. C I. stopnja

vragolije, čarovnice, božič

Dve poredni in nagajivi čarovnici iz reda rdečih nogavičark se nista smeli udeležiti plesa za noč čarovnic. Užaljenost jima je narekovala maščevanje. Zamaskirani sta se pritihotpili na ples in izvedli zelo neumno in nesramno pesmico o čarovniški kraljici, zaradi česar sta bili obsojeni na pregon. Mara in Bara sta se znašli v revni vasici Krošnjarjev Kot, kjer sta se spoprijateljili z vikarjem Použarjem in kuratom Blebetacem, ki ju je že lep čas ustrahovala hudobna vikarjeva sestrična Vijolica. Dobra priložnost za čisto pravo krščansko spreobrnjenje. (im)

134. SCHEFFLER, Ursel: Dedkov superračunalnik. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Ruth Scholte van Mast. Ljubljana: Kres, 2002. (Berem sam), 48 str. C I. stopnja

dedki, računalniki, narava

Dedek je svojemu vnuku Urbanu zaupal, da mu spomin rahlo peša. Obstaja rešitev: dedek potrebuje računalnik. Računalnik si zapomni vse, kdaj je treba plačati račune in podobne pomembne zadeve, meni Urban. Dedek meni drugače, v vrtni uti ima majhen prastar primerek, ki deluje na sončno energijo. Le kaj je imel v mislih dedek? Kakšen je ta dedkov superračunalnik? (jv)

135. STEWART, Paul & Chris Riddell: Govoreči toaster. Prev. Ksenija Berk. Ljubljana: Educy, 2002. (Blobonija), 61 str. C I. stopnja

pošasti, stroji, družina

136. STEWART, Paul & Chris Riddell: Invazija Blobov. Prev. Ksenija Berk. Ljubljana: Educy, 2002. (Blobonija), 63 str. C I. stopnja

pošasti, družina

137. STEWART, Paul & Chris Riddell: Šola smrdi. Prev. Ksenija Berk. Ljubljana: Educy, 2002. (Blobonija), 63 str. C I. stopnja

pošasti, šola, družina

Zrek, Kerek in Derek so trije škrlatni, mehurčkasti in zelo prismuknjeni Blobi, ki imajo posebne moči, skrite v svojih umskih tipalkah. Pripotovali so s planeta Blobonija in imajo izjemno pomembno nalogo: najti morajo Velikega vladarja kozmosa. Pristanejo v straniščni školjki družine Barnes in povzročijo pravo zmedo. Trije vesoljčki so namreč zelo radovedna in stikljiva bitja: zanima jih, kaj počnejo ljudje v šoli, lotijo pa se tudi preizkušanja gospodinjskih strojčkov, npr. toasterja. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

46

Ilustrirane knjige za najmlajše 138. KOKALJ, Tatjana: Pravljice iz mišje luknje. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke), 63 str. živali, strah, igrače za branje v nadaljevanjih, lahkonočnice spremna beesda Marjetka Lužovec avtorica o sebi Deset kratkih prijaznih zgodbic pripoveduje o drobnih življenjih mišk, polžev, snežakov in drugih bitjih, ki mimo nas živijo svoja življenja in po svoje pripomorejo, da naš svet ni tako pust in resen. Predvsem pa, da navrtajo v naše težke zavese luknjice, skozi katere zasije sonce in prežene grozne strahove. (vz) C I. stopnja

139. KOŠUTA, Miroslav: Njune zgodbe. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Mladika, 2002. (Liščki), 39 str. C očetje, sinovi, odnosi I. stopnja za branje v nadaljevanjih ☺ ne prezrite Knjiga je sestavljena iz kratkih pogovorov med očetom in sinkom, ki živita sama, brez matere. Iz teh pogovorov spoznavamo njun vsakdanjik, predvsem pa ti dialogi odkrivajo čudovito razumevanje in navezanost med njima. Prav ta toplina medsebojnih odnosov pa daje knjigi posebno vrednost in kvaliteto. (ad)

140. MAZI, Nina: Domišljava goska. Ilustr. Jure Kralj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke),101str. C II. stopnja

živali, otroci, predmeti za branje v nadaljevanjih, lahkonočnice

Knjiga je zbirka 16 pravljic o živalih, predmetih in tudi otrocih, ki se znajdejo vsak pred svojim problemom, ki ga rešujejo na izviren in simpatičen način. Spoznamo stonogo, ki si kupuje čevlje, pa slona, ki diplomira iz bontona, sladkosnednega medveda, ki se preveč naje, slona pri zobozdravniku, pikapolonico, ki je izgubila eno izmed svojih črnih pik, pa čudežni dežnik, dežno kapljico in še marsikoga. Pravljice so napisane zabavno in prisrčno. (tj)

141. MESTNIK, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi. Ilustr. Jože Kumer. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 2002. (Gorjanski škrat; 11), 67 str. C II. stopnja

škratje, narava, ekologija, modrosti, Gorjanci za branje v nadaljevanjih

Mali Janko se potepa po Gorjancih, kjer živi še veliko škratov in škratic. Ti še vedno veliko vedo. Prisluhnimo jim in upoštevajmo njihovo modrost in jim pomagajmo rešiti naš planet. (kj)

142. METULJ na dežju. Ur. Anej Sam. Ilustr. Marija Prelog. Ljubljana: Jasa, 2002, 92 str. C živali, ekologija II. stopnja To je zbirka zgodb več slovenskih pisateljev, ki so se vživeli v življenje živali, odvisnih od človeka. Tako je nastala svojevrstna antologija "živalskih izpovedi", veselih in žalostnih, kakršno je tudi njihovo življenje. Skozi doživetja živali bodo mladi bralci dojeli pomembnost skladnega sobivanja različnih bitij. Knjiga prispeva k ekološkemu osveščanju in bo dobrodošla bralcem za eko značko. (tj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

47

143. MÖDERNDORFER, Vinko: Muc Langus & čarovnička Gajka: vesele dogodivščine popolnoma navadnega mucka Mikija: za vse otroke in druge odrasle. Ilustr. Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Mladika, 2002. (Trepetlika; 35), 82 str. C II. stopnja

mačke, čarovnice, počitnice

Tretješolka Gaja ima strašno razvajenega mucka Mikija, ki hoče biti plemeniti maček Langus, še posebno zato, ker občasno prijateljuje s čarovničko Gajko. Kadar se čarovnička pojavi pri deklici Gaji, se vedno pripeti kup nevšečnosti in nerodnosti, ki jih mora Gaja zagovarjati pred starši in babico. Še sreča da so pred vrati počitnice, ko si malce oddahne in odpotuje na morje tudi čarovnička Gajka. Zabavna pripoved o dveh zelo različnih osebicah, ki se skrivata v deklici Gaji. (im)

144. OKORN, Maja: Kostanjčki. Ilustr. Paola Bertolini Grudina. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2002, 80 str. C II. stopnja

narava za branje v nadaljevanjih, lahkonočnice

Knjiga prinaša deset avtorskih pravljic Maje Okorn. V njej so zbrane predvsem zgodbe iz sveta narave, ki žarijo v toplih ilustracijah Paole B. Grudine. Zbirka pravljic je primerna tudi za večerno branje našim najmlajšim. (kj)

145. PETEK, Milan: Čarobni svet Brezove ulice. Ilustr. Anka Koželj. Celje: Mohorjeva družba, 2002. (Mladinska knjižnica/Mohorjeva družba;45), 231 str. C II. stopnja

ljubezen, odnosi, družina, mesta, sosedje, vsakdan za branje v nadaljevanjih, lahkonočnice spremna beseda Jože Hočevar

☺ ne prezrite Če kdo ne prepozna začarane kraljične, tudi ko jo sreča, je tak kot vsi odrasli – slep in gluh za pravljično, meni avtor. "Obstaja samo en svet in v njem živimo vsi: ti, jaz, čarovniki, zmaji, dobre vile, zlate ptice, velikani, škratje, kraljeviči, princese in vsi drugi, o katerih si kdaj bral v zgodbah." In v čarobnem svetu Brezove ulice zares živijo pravljice, ker jih vsi prepoznajo in verjamejo vanje: pripovedovalec Feliks, odrasel mož, ki vidi s srcem in ima dušo otroka in njegova, sicer praktična, a pravljicam naklonjena žena Marta. Tu je sosedov razkuštrani Mihec, ki zna sredi dežja poklicati sonce in njegova mama Ema, ki vsak dan postreže s pravljičnim pecivom. Tu sta stari kapitan Jaka, ki ima čisto pravo pravljičarnico, poštar Volk, pek Šandor, trafikantka Rozi, frizerka Marija, vsi na svoj poseben način pravljični in zanimivi. 26 imenitnih in duhovitih pravljic za velike in male otroke. (im)

146. ZUPAN, Dim: Maja že ve. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke), 73 str. C II. stopnja

bratje, sestre, družina, starši, odnosi, humor za branje v nadaljevanjih spremna beseda Marjetka Lužovec

Knjiga je zbirka skoraj tridesetih kratkih zgodbic, ki so izredno zanimive in zabavne, ravno pravšnje za otroke v prvem triletju, pa tudi mlajše, če jim jih berejo njihovi starši. Dotikajo se različnih stvari, od drobnih potegavščin do pravih problemov. Na iskriv in humoren način prikazujejo odnose med brati in sestrami ter starši. Prav gotovo se bo marsikdo poistovetil s simpatičnimi junaki ali pa vsaj v njihovih vsakdanjih dogodivščinah. (tj)

147. ZUPAN, Dim: Najboljša flinta je dobra finta. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke). C II. stopnja

bratje, humor, družina, odnosi, narava za branje v nadaljevanjih spremna beseda Marjetka Lužovec To je trinajst duhovitih in realističnih pripovedi iz otroškega vsakdanjika dveh osnovnošolcev, bratov Mihe in Tineta. Z otroško pametjo komentirata različne dogodke in pripetljaje, ko se s starši, prijatelji in sorodniki odpravljata v bližnjo okolico na potep in spoznavanje narave. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

48

Ilustrirane poučno-leposlovne knjige 148. GORSKE živali. Zbr. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 61 str. C II. stopnja

gore, živali

spremna beseda Marjetka Lužovec V knjigi Gorske živali so zbrane zgodbe o živalih strmega pečevja in skalovja ter neba nad visokimi gorskimi vrhovi. Nekatere gorske živali lahko le redko vidimo, bodisi zaradi njihove varovalne barve, plašnosti ali naše nepozornosti. V posebnih poglavjih Ali veš, ob koncu zapisanih zgodb, so zbrana zanimiva dejstva o opisanih živalih. V knjigi lahko med drugim izvemo, po čem lahko presojamo zdravje in počutje kozoroga, kako se gamsi spuščajo po zasneženem pobočju, koliko ostrejši je vid orla v primerjevi s človeškim, kakšno hitrost lahko doseže sokol v zaletu na plen in še druge zanimivosti. (kj)

149. GOZDNE živali. Zbr. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 77 str. C II. stopnja

gozdovi, živali

spremna beseda Marjetka Lužovec Avtorica je v zbirki knjig Ali veš? zbrala različne leposlovne zgodbice, ljudske ali avtorske, ki pripovedujejo o gozdnih živalih. Da bi bile knjige tudi poučne, se je na moč potrudila in zbrala kar največ odgovorov na vprašanja o živalih, nekatere tudi tako neverjetne, da bodo vsakega vzpodbudile, da bo poiskal še kakšno stvarno literaturo o življenju živali. (lo)

150. MORSKE živali. Zbr. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 45 str. C II. stopnja

živali, morje

spremna beseda Marjetka Lužovec Tudi knjiga Morske živali iz zbirke Ali veš s pomočjo zgodbic in pravljic razkriva zanimive podrobnosti iz življenja živali. Avtorica je v poglavih Ali veš tudi tokrat zbrala kar najblj nepoznana dejstva o znanih in manj znanih bitjih, ki živijo v prostranem morskem svetu. V knjigi lahko izvemo, kako velik je največi jastog, kako lahko izračunamo starost ribe, zakaj lahko tjulenj odlično ribari tudi v popolni temi, koliko je vrst morskih psov in druge zanimivosti. (kj)

151. POKLICI. Delo hvali mojstra. Zbr. in prir. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 55 str. C II. stopnja

poklici

spremna beseda Marjetka Lužovec Avtorica se je tokrat odločila predstaviti poklice, ki zahtevajo ustvarjalno žilico, ročno spretnost in domišljijo (frizer, slikar, pisatelj, kipar, serviser glasbil, lončar, sodar, vrtnar, arhitekt). V dodatnih poglavjih Ali veš? med drugim izvemo, kdo je uvedel modo kratkih las za moške, kdo je izumil papir, koliko časa je v 14. stoletju sodar potreboval za izdelavo soda. (jv)

152. POKLICI. Ko bom velik. Zbr. in prir. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 49 str. C II. stopnja

poklici

spremna beseda Marjetka Lužovec Otrok si že zelo zgodaj postavi vprašanji, kaj želim in kaj bom, ko bom velik. Avtorica v zgodbah na zanimiv način predstavi poklice, za katere je potrebna dolgoletna izobrazba in velika odgovornost (zdravnik, zobozdravnik, prometnik, policist, sodnik, veterinar, pilot, minister). V dodatnih poglavjih Ali


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

49

veš? med drugim izvemo, zakaj so zdravniki v prazgodovini bolniku izvrtali luknjo v lobanjsko kost, zakaj policiste imenujemo tudi ''kifeljci'', kakšen pomen ima beseda minister v latinščini. (jv)

153. POKLICI. Za ljubi kruhek. Zbr. in prir. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 59 str. C II. stopnja

poklici

spremna beseda Marjetka Lužovec Avtorica v enajstih zanimivih zgodbah predstavi prav toliko obrti, ki so po njenem mnenju tik pred izumrtjem (krojač, čevljar, pek, pismonoša, mizar, zidar, dimnikar, gasilec, šofer, sprevodnik, železničar). V dodatnih poglavjih Ali veš? nas seznani z razvojem in posebnostmi posameznega poklica. V njih lahko med drugim izvemo, kakšna kazen je v preteklosti doletela peka v Ljubljani, če je uporabljal premalo moke, kdo je izumitelj šivalnega stroja, kdaj je Ljubljana dobila prvi gasilski red. (jv)

154. SEVER, Leopold: Pisani plamenčki: zgodbe, v katerih se snov spreminja. Ilustr. Miran Mehora. Ivančna Gorica: samozal., 2002, 107 str. P III. stopnja

kemija, poizkusi, snov

V uvodu avtor dokazuje, da smo bili "Slovenci narod kemije, ko so drugi narodi še tavali v temi neznanja" in v dokaz postreže s kupčkom narodnih pesmi, ki opevajo kemijske reakcije, pesem Trzinko pa predlaga za kemijsko himno. Pa če je uvodu težko verjeti, so pričujoče zabavne zgodbice iz vsakdanjega življenja dokaz, da ima avtor prav. Knjige zagotovo ne bi smeli prezreti učitelji kemije in tisti, ki pripravljajo integriran pouk, čeprav oprema knjige ni tako razkošna, kot bi si zaslužila. (vz)

155. SLOVENSKI kraji. Iz kotline do ravnine. Zbr. in ur. Marjeta Zorec. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 49 str. C II. stopnja

Dolenjska, Ljubljana, domoznanstvo

spremna beseda Marjetka Lužovec Tako kot druge knjige zbirke Ali veš tudi ta na privlačen in nevsiljiv način razkriva zanimivosti, tokrat o slovenskih krajih, njihovi zgodovini, ljudeh, mitih in še o čem drugem. V opisovanje je zajeta Ljubljana in večja mesta Dolenjske. Avorica poudarja, kako pomembno je ohraniti našo kulturno in zgodovinsko dediščino, saj hiter utrip današnjega življenja lahko hitro ogrozi spomin na našo bogato preteklost. V poglavih Ali veš je poudarek na ljudskem pripovednem označevanju in imenovanju naših krajev, ki sodijo med skoraj pozabljena področja naše ljudske dediščine. (kj)

156. SLOVENSKI kraji. Med sončne gorice. Zbr. in ur. Marjeta Zorec. Ilustr. Franci Nemec. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 51 str. C II. stopnja

Štajerska, domoznanstvo

spremna beseda Marjetka Lužovec Knjiga Slovenski kraji s podnaslovom Med sončne gorice tako kot druge knjige zbirke Ali veš razkriva marsikatero zanimivost, tokrat o nekaterih krajih Štajerske, njihovi zgodovini, ljudeh, mitih in še marsičem. Avtorica je v posebnih poglavjih Ali veš tudi tokrat poudarila ljudsko dediščino. Ta se je marsikje na slikovit način ohranila v krajevnih in mestnih grbih. (kj)

157. TUJE, divje živali. Zbr. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 45 str. C II. stopnja

divjina, živali

spremna beseda Marjetka Lužovec V knjigi iz zbirke Ali veš? z naslovom Tuje, divje živali je avtorica Marjeta Zorec zbrala veliko zanimivih zgodbic in pravljic, ki na izviren in humoren način predstavijo posamezno žival. V posebnih poglavjih Ali veš? je shranjenih veliko odgovorov na vprašanja o živalih, tokrat tistih, ki ne živijo pri nas in si jih, vsaj


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

50

nekatere, lahko ogledamo le v živalskem vrtu. V knjigi lahko bralec izve, ali se tudi opice dolgočasijo, koliko vretenc ima vrat žirafe, kako ločiš indijskega slona od afriškega, kako se oglaša krokodil itd. (kj)

158. ŽIVALI okoli našega doma. Zbr. Marjeta Zorec. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje), 64 str. C II. stopnja

živali domače, narava

spremna beseda Marjetka Lužovec Avtorica Marjeta Zorec s pomočjo zanimivih zgodbic in pravljic, ljudskih ali avtorskih, na humoren in na nevsiljiv način predstavi posamezno žival ter prikaže mladim pester živalski svet v okolici njihovih domov. Tudi tokrat je zbrala veliko odgovorov na vprašanja o živalih, med drugim zelo izvirna in ne tako poznana dejstva, s katerimi bralce preseneti. V knjigi lahko izvedo, kje živi največja, 40-centimetrska žaba, katere živali razlikujejo hrano po videzu in ne po okusu, katere imajo poleg pravih še lažne oči, katere barve vidijo čebele in drugo. (kj)

PRUČKA DO POLICE Pripovedne slikanice 159. BALL-Simon, Danièle: Bee, je zablejal volkec. Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Silvia Boschetti. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B- stopnja

živali, ovce, volkovi, drugačnost, strpnost

Ov(či)ca v volčji koži! Osirotelega volkca sprejme mati ovca med svoje štiri jagenjčke in on odrašča prepričan o svoji ovčjosti. Ko ugotovi, da je volk, svoji dotedanji družini zagotovi, da jim bo vedno zaveznik. Če dejansko poskrbimo za svojega navideznega sovražnika, smo si (morda) pridobili prijatelja. (vk)

160. BARBERO, Maria: Kako je mišek Stanislav mucu Hugu nataknil zvonček. Prev. Mateja Seliškar. Ilustr. Maria Barbero. Ljubljana: EPTA, 2002, (28) str. C B-stopnja

miši, mačke, živali, pogum

V veliki stari hiši živi srečna mišja družina, med njimi tudi mišek Stanislav. Nekega dne v odsevu v ponvi Stanislav ugotovi, da ima okoli levega očesa ogromen črni kolobar. Na vsak način se ga poizkuša znebiti, vendar mu ne uspe. Stanislavovo življenje in življenje ostalih zagreni muc Hugo, ki bi za vsak manjši priboljšek pospravil vse miši. Stanislavov stric Benjamin predlaga, da se Hugu priveže zvonček okoli vratu, da bi ga miši že od daleč slišale. Le kdo bi si upal to storiti? (jv)

161. BARDILL, Linard: Iz Modre pravljične dežele. Čudna rumena reč. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Miriam Monnier. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

narava, radovednost

V modri pravljični deželi ob rečici živijo zajček Skakajček, škrat Gimli in medvedja družina Brunda Medveščka. Nekega dne je medved Brundo sopihajoč, ves razburjen in preplašen prihlačal do Gimlija in mu z debelim glasom dejal: ''Nekaj sem videl, neko čudno rumeno reč.'' Le kaj bi to lahko bilo? (jv)

162. BAUMGART, Klaus: Leni in Čivk. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Klaus Baumgart. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

prijateljstvo


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

51

Leni pogreša prijatelja. Na listek, ki ga obesi na drevo, napiše svojo željo. Nato gre domov in čaka. Ko gre še enkrat k drevesu, se zaleti v Čivka. Skupaj gresta domov in čakata, vmes pa se igrata in zabavata. Ko gre Čivk zvečer domov, se Leniju posveti, de bi bil pravzaprav lahko njegov prijatelj. Otroci na nevsiljiv način, skozi zgodbico, spoznavajo odnose med vrstniki. (sl)

163. COOPER, Helen: Hopi Popi. Prev. Maja Kotnik. Ilustr. Helen Cooper. Radovljica: Didakta, 2002, (32) str. C B-stopnja

igrače, sanje

Manca je izgubila svojega zajčka Hopija Popija. Mama in očka sta preiskala hišo od vrha do tal in telefonirala na avtobusno postajo, kjer so ga videli nazadnje, toda Hopi je izginil brez sledu. Le kam se je skril? Je pri treh medvedih? Ga je našla Pepelka in mu skrtačila kožuh? Je prispel na gusarski otok in se bo vrnil domov na zmaju? Morda je odšel na Luno, kjer ga je mož z Lune povaljal v sladkornem prahu? Očka, mama in Manca se odločijo, da ga gredo iskat v trgovino. No, in tam ga tudi najdejo, čisto nov je še in mu prav nič ne manjka. (im)

164. COWELL, Cressida: Kaj naj storimo z vekavčkom? Prev. Alenka Musek. Ilustr. Ingrid Godon. Ljubljana: Educy, 2002, (28) str. C B-stopnja

otroci, spanje

Kako aktualno za vse starše! Koliko pametnih nasvetov in dobronamerno ponujene pomoči sosedov in sorodnikov! A le eno želim – dajte mi mir in dajte me spat! (vk)

165. CUTBILL, Andy: Največja skrivnost. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Andy Cutbill. Ljubljana: Kres, 2002, (36) str. C B-stopnja

skrivnosti velike tiskane črke

Priročnik o tem, kako obdržati skrivnost. Ker se Matija ne oprime nobenega nasveta in ga skrivnost neustavljivo »tišči«, se odloči, da jo bo razkril. Reši ga skleroza. »Malce čudna knjiga.« (Lucija, 12 let in pol). (vk)

166. DIEM, Angelika: Dirka formule Čiračara ali Pomembno je sodelovati. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Susanne Szesny. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

čarovnice, vrline, prijateljstvo slikanica, prepognjeni listi

Čarovnica Polonca, naša stara znanka, se tokrat udeleži dirke čarovniških supermetel. Žal je njena nova turbometla polomljena, zato se mora zadovoljiti kar s starim omelcem. Seveda ji med čarovnicami, ki so opremljene s supermetlami, ne gre najbolje, a si pomaga s čarovnijami. Tik pred ciljem zasliši klic na pomoč in odhiti pomagat tekmici Hildi Motovilec, ki se je znašla v blatu. Seveda je zato na cilju zadnja, pridobi pa si novo prijateljico in pohvalo za požrtvovalnost. Tekmo bodo ponovili, ker je nekdo ves čas goljufal. Knjiga ima več zloženih in raztegljivih „panoramskih“ ilustracij. (im)

167. FOREMAN, Michael: Zmagoviti gol! Prev. Blaž Boštjančič. Ilustr. Michael Foreman. Radovljica: Didakta, 2002, (28) str. C B-stopnja

nogomet, šport, fantje

Sanje vsakega fantiča, ki se pridruži nogometnemu društvu, so postati slaven, postati novi Maradona, Figo ali Zahovič. Novincem se posmehujejo in jim nagajajo. Toda vsak novinec se želi z zadetkom dokazati pred moštvom. Prav tako si je za to prizadeval tudi Matjaž, ki se pred odločilno tekmo spominja svojih prvih tekem, v katerih se je moral še utrditi v moštvu. Ali mu bo tokrat uspelo zabiti odločilen gol? Ali ga bo ta popeljal v svet slavnih? (jv)

168. GENECHTEN, Guido van: Pri dedku in babici. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Guido van Genechten. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

52 C B-stopnja

dedki, babice, vnuki velike tiskane črke, recepti


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

53

169. GENECHTEN, Guido van: Rik se ne boji. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Guido van Genechten. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

zajci, živali, strah

Vnučkovo veselje ob obisku starih staršev, ki ga takoj vključijo v delo, ki ga zmore – od pobiranja jajc do obiranja češenj. Babičinemu bogatemu repertoaju pesmic je dodan še recept za češnjevo pito. Rik se ne boji je zgodba o premagovanju strahu (pred temo). Najimenitnejše ga je premag(ov)ati s svečo in starši ob strani. (vk)

170. GLIORI, Debi: Pingvinčkova pošta. Prev. Marja Feldin. Ilustr. Debi Gliori. Radovljica: Didakta, 2002, (32) str. C B-stopnja

pingvini, živali, pošta, rojstvo velike tiskane črke

Ker mora nekdo valiti jajce, se pingvinček Milko odloči, da bo on namesto očeta. raznesel pošto. Kaj vse pri tem doživi. (vk)

171. GRINDLEY, Sally: Ali mi odpustiš? Prev. Metka Bartol. Ilustr. Penny Dann. Tržič: Učila International, 2002, 32 str. C B-stopnja

sram, živali, lisice, medvedi, prijateljstvo velike tiskane črke

O odnosih med prijatelji, strahu pred zamero, odkritosti in zaupanju, ki pravočasna preprečita mnoge skrbi in tegobe in prihranita ogromno časa. (vk)

172. HÄCHLER, Bruno: Snežna vrana. Prev. Mojca Mandeljc-Pengov. Ilustr. Birte Müller. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. otroci, vrane, živali, zima

C B-stopnja

Zima je. Na veji grčastega drevesa sedijo tri vrane. Dve sitni samo godrnjata, kakšno vreme je in da ju zebe. Tretja zasanjano gleda otroke, ki se kobacajo po zasneženem travniku. V snegu si ogledujejo svoje odtise in veselo čebljajo. Ko otroci odidejo, vrana poizkusi vse mogoče, da bi naredila snežnega angela. Toda to ni tako preprosto. Leti, plahuta s premraženimi krili, poskakuje, maha z repkom. Ni zadovoljna s svojimi drobcenimi odtisi. Drugo jutro se otroci vrnejo in odkrijejo čudežne sledi v snegu.(jv)

173. HEST, Amy: Ali se ne počutiš dobro, Poldek? Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (32) str. C B-stopnja

živali, medvedi, matere, otroci, bolezni, vsakdan

Avtorica Amy Hest nam na rahločuten način s pomočjo čudovitih ilustracij Anite Jeram prikaže vsakdanje težave ljubečih mater, ki najdejo rešitev v materinski ljubezni ... Hestova to stori z zgodbo mame medvedke in njenega bolnega sina Poldka, ki ne more zaspati in noče popiti sirupa. (jv)

174. HORN, Peter: Kaj dela očka. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Cristina Kadmon. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

želve, živali, očetje, otroci, odnosi

Skozi igrico – kaj dela očka - očka želvak poučuje sinka o drugih živalih – ptičih, stonogah, pajkih, žabah, netopirjih . . . – pa tudi o želvjih očetih. (vk)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

54

175. KARGER, Ulrich: Ples duhov v otroškem vrtcu. Prev. Andreja Sabati-Šuster. Ilustr. Uli Waas. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C duhovi, vrtec, otroci B-stopnja Otroci so v vrtcu sami izdelali strašljive maske in izrezljali glave iz buč, v katere bodo postavili sveče. V vrtcu bodo tudi prespali, se našemili in priredili »ples duhov«. Po končani zabavi so otroci kar precej prestrašeni in vznemirjeni, spanec jim bo priklicala lepa pravljica, na hodniku pa mora goreti luč. (ad)

176. KIM, Eun Ju: Zakaj sem tako majhen? Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Eun Ju Kim. Ljubljana: Kres, 2002, 28 str. C B-stopnja

živali, miši, odraščanje, samopodoba, bratje velike tiskane črke

Mišek Mirko bi rad hitro zrasel in postal tako velik, kot je njegov starejši brat. A kar ne more in ne more postati tako velik. Ko zagleda v peskovniku manjše miške od sebe, ugotovi, da se raste počasi. (ps)

177. KOKALJ, Tatjana: Počasni pes Muf. Ilustr. Magda Starec Tavčar. Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2002, 28 str. C I stopnja

živali, psi, drugačnost za branje v nadaljevanjih

Pravljica pripoveduje o psičku Mufu, ki je zelo počasen tako v šoli kot doma, zato pa tudi osamljen in žalosten. Ko popije preveč čudežnih kapljic botre Jone, stakne raketnico, najpogostejšo bolezen današnjega časa, to je divje hitenje noč in dan. Ozdravi s pomočjo čudežnih rumenih bonbonov, ki jih je izumil prijatelj polžek, prav tako ti bonboni pomagajo vedno hitečim prebivalcem Murigrada, da se umirijo. Pravljica sporoča, da naglica in hitrost uničujeta življenja otrok in odraslih, treba se je ustaviti in pogledati svet okrog sebe, pa bomo bolj zadovoljni. (ad)

178. KOKALJ, Tatjana: Vremenske pravljice. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Grlica, 2002, 15 str. C I. stopnja

živali, vreme velike tiskane črke, za branje v nadaljevanjih, lahkonočnice

Slikanica vsebuje sedem kratkih pravljic, vsaka opisuje en dan z določenim vremenskim pojavom. Prijateljice živali: miška, jež, jazbec in račka uživajo v teh vremenskih spremembah in najdejo nekaj za svoje veselje in igro ne glede ali sije sonce, piha veter, dežuje, bliska, grmi, je oblačno, pada sneg. Slikanica je hkrati vzgojna in zabavna, odlične so tudi ilustracije A. Janežiča.(ad)

179. KOKELJ, Nina: Španska princeska. Ilustr. Daša Abaza. Radovljica: Didakta, 2002, (30) str. C I. stopnja

delo, pomembneži, Španija, osamljenost, prijateljstvo

Pravljica pripoveduje o zdolgočaseni španski princeski, ki ji cele dneve ni bilo treba delati drugega, kot se pahljati s svojo pisano pahljačo. Nekega dne je zbežala od doma in šla iskat po svetu konjička, ki si ga je tako želela jahati, pa ji starša nista dovolila. Na svojem potovanju je spoznala, da je prijateljstvo smisel življenja, našla je tudi vrtiljak s konjičkom, na katerem se je vozila in veselila skupaj z drugimi otroki. Ko se je vrnila domov na dvor, ji je oče kralj kupil prav tak vrtiljak. Na vožnjo z njim je povabila bogate in revne otroke kraljestva in v družbi z njimi je bila srečna. (ad)

180. KONCUT, Helena: Jelenja past. Ilustr. Slavc Strmšek. Ljubljana: samozal., 2002, (16) str. C I. stopnja

prazniki, jelen, zavist živali, božič

Avtorica nas pospremi v čas pred božičem, v čas pričakovanj. Božično idilo namerava skaziti preračunljivi in zavistni jelen Rogovil, ki iz lastne sebičnosti želi ukrasti Božičkova darila in jih nato prodati. Rogovil nastavi past Božičkovim jelenom in slednji se na žalost vseh otrok po svetu ujamejo vanjo. Ali jim bo pravočasno uspelo prileteti v mesto in razdeliti darila otrokom ter jim tako pustiti vero v sanje? (jv)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

55

181. KONCUT, Helena: Novoletna bučka. Ilustr. Slavc Strmšek. Ljubljana: samozal., 2002, (20) str. C I. stopnja

prazniki, božič

Novoletna bučka Helene Koncut nas popelje v najbolj čaroben del leta, v božični in prednovoletni čas, ko v ospredje stopita toplina, prijateljstvo in ljubezen do najbližjega. Glavni lik pravljice, Saška, si je med nakupovanjem z mamo na razstavnem pultu izbrala okrušeno bučko, ki je že v prvem stiku od sebe oddajala čarobno energijo, polno topline, dobrote in veselja. (jv)

182. KORTEPETER, Paul: Koga ima mamica rajši. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Susan Wheeler. Ljubljana: Kres, 2002, (24) str. C B-stopnja

zajci, živali, matere, bratje, sestre, nesoglasja, odnosi, ljubezen slikanica taktilka

Med Oliverjem in Emilijo se razvije tekmovanje za število maminih objemov in poljubov. Vsak se trudi po svoje, a Oliverju se vse ponesreči. Ko mati ugotovi, kaj počneta, jima zagotovi, da ju ima oba enako rada. Ljubezen je skregana z matematiko. Množi se z delitvijo. Ilustracija je malce reliefna. (vk)

183. KRAVOS, Marko: Zlati rog. Ilustr. Klavdij Palčič. Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2002, 36 str. C II. stopnja

junaki, ljubezen, modrosti, vrline, pogum, Zlatorog, miti

spremna beseda Tone Pavček Zlati rog Marka Kravosa je mitološka pripoved o Zlatorogu, napisana kot pravljica za otroke. Zgodba je polna junaških dejanj glavnega junaka Karmana, ki mora na svoji poti do zlatega roga in do sreče premagati vrsto ovir in nasprotnikov. Karman zmore vse, ker mu pri tem pomagajo šarec in žerjav in celo Zlatorogova žena. (kj)

184. KREMPL, Urša: Stonoga Berta. Ilustr. Adriano Janežič. Domžale: Studio Hieroglif, 2002, (24) str. C B-stopnja

vsakdan, živali, stonoge velike tiskane črke

Stonogo je upodobil Adriano Janežič in pomislite, koliko časa mu je vzelo vseh sto stonoginih supereg. Pa tudi Berti, še posebej takrat, ko je opazila, da si je leve obula na desno nogo in obratno. Koga vse je srečala na dolgi, spotikajoči poti do tržnice, no, to niti ni tako pomembno, še dobro, da se je ustavila pri doktorju Mišaku. Boste že izvedeli, zakaj. (lo)

185. LABARONNE, Charlotte: Uuuaaaaa!!! Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Charlotte Labaronne. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

porednost, lepo vedenje, igra, šola, odnosi velike tiskane črke

O rogoviležu v razredu, ki ga ukroti samo en silnejši od njega in od tedaj je lahko delati in se igrati z njim. Ilustracija: krokodil bolj podoben povodnemu konju, medvedka z levjim repom pa naj bi bila levinjica. (vk)

186. LAINŠČEK, Feri: Planet Jojo. Ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Žlopi), (26) str. C B-stopnja

vesolje, nezemljani, igrače, skrivnosti velike tiskane črke

Junak zgodbe Žlopek Hu izve od mojstra, ki izdeluje igrače »jojo«, da to niso navadne igrače in da so jih k nam prinesli prebivalci s planeta Jojo. V spanju se Huju razodene skrivnost o delovanju in uporabi igrače jojo. Vsi so navdušeni in se čudijo njegovi spretnosti. Pravljična zgodba nas poduči, da se skrivnosti razodenejo, če verjameš vanje. Bodi odprt za vse nove stvari. (iž)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

56

187. LAINŠČEK, Feri: Prvi šolski dan. Ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. (Žlopi), (26) str. C B-stopnja

prvošolci, šola velike tiskane črke

Ta knjiga je lahko v pomoč staršem prvošolčkov, da z zgodbo o Žlopku Huju, ki je šel prvič v šolo, predstavijo otrokom njegovo izkušnjo in prigode, ki lahko razblinijo strah pred neznanim, približajo šolo kot drugi dom, hram učenosti in tudi kraj, kjer se lahko izkažejo kot zaupanja vredni sošolci in prijatelji. (iž)

188. LOUFANE: Maček Robert, čudo živalskega vrta. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Loufane. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

samopodoba, mačke, živali

Maček Robert ima tako čeden bleščeč kožušček in tako ljubke, majhne zašiljene uheljčke, da se sam sebi zdi zares redek primerek. Pa kaj, ko tega nihče ne opazi. Nekega dne se odloči, da ne bo več navaden hišni mucelj, ampak nekaj posebnega, zato jo mahne v živalski vrt. Tam spozna medveda, pingvine, slona velikana, žirafo in opice, ki pa ga ne sprejmejo tako, kot sam misli, da bi si zaslužil. Razočaran in čemeren se vrne spet nazaj domov, kjer ga deklica Suzana sprejme z odprtimi rokami. (im)

189. MARUSSIG, Jurij: Avtomobil v bolnišnici. Ilustr. Barbara Klanšek. Ljubljana: Vija 7, 2002, 34 str. avtomobili, hiše, prijateljstvo velike tiskane črke

C B-stopnja

V pravljici spoznamo dva nenavadna prijatelja: hišo in avtomobil. Pogovarjata se, šalita in včasih drug drugemu tudi čisto malo zavidata: hiša avtomobilu, ker ima kolesa in avtomobil hiši, ker je lahko vedno na istem mestu. Nekega dne pa avtomobil zelo zboli. Očka ga odpelje k zdravniku za avtomobile. Kaj vse počnejo z njim v avomehanični delavnici in kako ga naposled ozdravijo, o tem govori ta pravljica. (im)

190. MERTENS, Dominique: Franček strašni. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Dominique Mertens. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali, drugačnost, strpnost, sosedje

O predsodkih, ki jih gojimo do »bližnjih«, dokler ne tvegamo z njimi pogovora in kakšne skupne akcije (sosedska pomoč). (vk)

191. MILER, Zdenĕk: Krtek in raketa. Prev. Janez Mušič. Ilustr. Zdenĕk Miler. Ljubljana: Mladika, 2002, 48 str. C B-stopnja

živali, krti, prijateljstvo, morje, pogum, potovanja, pustolovščine

Krtka je na plaži očaral peščeni grad, še bolj pa ga je zanimalo, kam vodi temen predor, zato je vanj frcnil frnikolo. Sledil ji je. Frnikola se je ustavila pred pravo pravcato raketo. Vstopil je vanjo in na kovinski steni zagledal velikanski gumb. Radovednost ga je premagala in pritisnil je nanj. Raketa je nenadoma vzletela visoko nad hiše, nad morje in sredi morja je plaval čudovit otoček. Priletela je prav do oblakov in v trenutku, ko je Krtek stegnil šapico proti oblakom, je raketa začela nenadzorovano padati. Le kako se bo Krtek izvlekel iz te zagate? (jv)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

57

192. MODIC, Maša: Ljubo doma, kdor ga ima. Ilustr. Loti Benček. Vrhnika: Smar-team, 2002, (30) str. C B-stopnja

dom, družina, nesreče velike tiskane črke

Na vrtu v glavi cvetače živi živalska družina Cvetačnikovih. Cvetačo nekega dne odtrga gospodinja, mali Pepe ostane sam. Sledi ponovno snidenje rešene družine. (ps)

193. MODIC, Maša: Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni. Ilustr. Tjaša Rebolj. Vrhnika: Smar-team, 2002, (30) str. C B-stopnja

strah, voda, roparji, noč velike tiskane črke

Tri zgodbe, povezane v celoto, pripovedujejo o otrokovem strahu pred vodo, roparji in nočjo in o tem, kako je bil strah premagan. (ps)

194. MOEKAARS, Stijn: Tok tok, kdo je v tem jajcu? Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Frank Daenen. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali domače, matere, otroci

O materinstvu, o tem, kako se čudimo otrokom, o občutku in gotovosti, da nas bodo zapustili in »odleteli« od nas – pa tudi o tem, da bodo vedno naši otroci oz. mi njihovi starši. (vk)

195. MOERS, Hermann: Dežela Knituki. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Wiebke Petersen. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

prijateljstvo, igra, priseljenci

Timotej se je s svojo mamico preselil iz dežele Knituki. V vrtcu spozna Manco in zelo si želi, da bi z njo lahko sklenil pravo prijateljstvo. Manca nekega dne pride na Timotejevo dvorišče. Otroka spremenita star zaboj v ladjo in povabita na potovanje še Anžeta. Skupaj doživijo kup imenitnih pustolovščin. Led je prebit, prijatelji so se našli, skupaj bodo prepluli cel svet. (im)

196. MOOST, Nele: Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Annet Rudolph. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

vrane, vragolije, živali, počitnice, podeželje

Mali vran Dokolenko, divji prašiček Krofek in jazbec Cviki so sedli na vlak in se odpeljali na počitnice k tetki Tortelini na kmetijo. Veselili so se ob misli na barabije, ki jih bodo uganjali. Na naslednji postaji se jim je pridružil medved Edi in tako postopoma vsi, ki so prav tako želeli na kmetijo. Dokolenku se je zdelo, da so štirje čisto dovolj za obisk, medtem ko so se drugi potuhnili. Potrebnih je kar nekaj izmišljij, da se pri tetki Tortelini vsi nahranijo in nastanijo ter prespijo. Pri tem se jim zgodi marsikatera nerodnost, tetka je na kraju dneva že zelo utrujena. Zjutraj pa želi presenetiti svoje male goste v njihovi sobi, pa jih najde tam kar štirinajst! K sreči ima tetka v resnici rada goste ... in nazadnje se vsi zelo prijetno zabavajo. Dokolenko pa ne more, da bi si ne izmišljal novih izmišljij, vendar ga zdaj tetka Tortelina prosi, naj vendar zapre svoj kljun. (tj)

197. MOSSOUX, Muriel: Huhu. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Muriel Mossoux. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali, bobri, sove, drugačnost, priseljenci velike tiskane črke

Družina Bobrovih je dobila nenavadne sosede, družino Sovič. Ti imajo povsem drugačne navade kot Bobrovi. Ponoči se zabavajo in delajo, podnevi pa spijo. Ko mali bober nekega dne prinese svojemu sovjemu sošolcu zvezke, ker je ta zaspal v šolo, sovjo družino dodobra spozna. Soviči so prav imenitni gostitelji, bober se je pri njih zadržal pozno v noč, tako da je imel zjutraj težave z vstajanjem. Še sreča, da se da tudi v šoli naspati. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

58

198. MRVAR, Nataša: Izgubljena ribica. Ilustr. Katra Štrukelj. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Slikanica), (12) str. C B-stopnja

morje, drugačnost, osamljenost, živali, dom velike tiskane črke

Mala pisana ribica je bila nekaj posebnega, vsaj tako ji je zagotavljala prijateljica morska kumara. Nekega dne je vihar ribico odnesel daleč stran od doma in znašla se je v ribiški mreži. Ribiču se je predstavila kot čarobna ribica, ki izpolnjuje želje. Po čudežu je ribič v tistem trenutku ujel veliko ribo, zato je ribico hvaležno izpustil. Ta je odplavala domov in še dolgo pripovedovala o svojih doživetjih. (im)

199. MUCK, Desa: Kakšne barve je svet? Ilustr. Branka Schwarz. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba, 2002, 32 str. C B-stopnja

živali, krti, radovednost, drugačnost velike tiskane črke

Raziskovanje je lahko na smrt nevarno početje. Mlada, radovedna krtka sta si nabavila celo očala, da bi ga čimbolje videla. Odkrila sta, da je svet vseh barv, da je prijazen in tudi nevaren, skoraj tako kot ju je posvarila mama, ampak najlepše barve je svet vendarle doma, črn, če si krtek, seveda! Poučno barvita, Muckovsko duhovita in Schwarzovsko pobarvana slikanica. (lo)

200. MÜLLER, Birte: Anček podganček. Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Birte Müller. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali, miši, bratje, sestre, družina, strpnost, drugačnost velike tiskane črke

O drugačnosti. O dragocenosti drugačnosti, ko jo enkrat sprejmeš. (vk)

201. NORDQVIST, Sven: Vik in krik v zelenjavnem vrtu. Prev. Vesna Kerstin Petrič. Ilustr. Sven Nordqvist. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (26) str. C B-stopnja

vrt, vrtnarstvo, prijateljstvo, živali, mačke, starost

Stari Petterson in njegov prijatelj muc Findus sta se lotila vrtnarjenja. Posadila bosta korenje in čebulo, grah in krompir. No, Findus bo posadil čevapčič. Kdo ve, ali bo kaj zraslo iz njega? Ampak vrtnarja nista dovolj previdna: sprva jima vrt uničijo kokoši, nato sosedovi prašiči, kmalu pa posumita, da jima škodo povzroča lisjak. Postavita mu zasedo in ga opazujeta iz drevesne hišice. V resnici se izkaže, da so bile na delu krave. (im)

202. REBA, Matea: Rožiček. Žabji princ. Ilustr. Larisa Zaremba. Ljubljana: Kobza, 2002, 18, 18 str. C B-stopnja

drugačnost, čarovnice, poroka, pripovedovanje, žabe

V knjigi sta dve pravljici. Prva pripoveduje o prijaznem parkeljčku, ki je bil drugačen, skorajda kot angelček; na primer, ni želel strašiti otrok, raje bi jim pripovedoval pravljice. Zato so ga njegovi učitelji poslali za kazen na Zemljo, kjer naj bi opravil poskus iz hudobije. Mali Rožiček se čudi lepotam Zemlje, najbolj pa ga očara vila Rosica. V pravljici Žabji princ pa želi mati kraljica na vsak način poročiti svojega sina Jakoba, ki pa si tega ne želi. Pred njim se zvrstijo za ženitev godna dekleta, toda Jakob jih vse odkloni, med njimi tudi hči čarovnice Jagne. Čarovnica ga iz jeze spremeni v žabo, toda šele v tem stanju mladi princ uživa v miru in v tem, da počne, kar si želi. V mlaki sreča prelepo žabico s kronico na glavi. Dobra čarovnica Betka žabjega princa spremeni nazaj v Jakoba, on pa s poljubom odčara žabico v prelepo princeso. Pravljica se konča s poroko. (tj)

203. REDMOND, Diane: Malči ima delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Mojster Miha), 33 str. C B-stopnja

stroji, delo, prijateljstvo


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

59

204. REDMOND, Diane: Miha ima rojstni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Mojster Miha), 33 str. C B-stopnja

rojstni dan, delo, stroji, prijateljstvo

Mojster Miha je po televizijski upodobitvi dobil tudi knjižno. Kdo bi vedel, katera je bolj priljubljena Prav gotovo kar obe. Dva naslova že lahko najdete na knjižnih policah. Mojster Miha je prehlajen, treba je popraviti mestno vpadnico in to do petih popoldne, ko se znova odpre. Še dobro, da ima prijateljico Malči in zveste stroje. Skupaj jim bo uspelo! Si predstavljate, da imate rojstni dan in vaši prijatelji tega ne vedo! Ubogi Miha: poln pričakovanja se na dvorišču igra s svojo odlično strojno opremo in s svojimi dobrimi prijatelji in poln pričakovanja pripoveduje o svojem velikem dnevu, a prijatelji ga preglasijo in zgodbo zasučejo... Zvečer pa, na njegovo presenečenje, ja ni lepšega na tem svetu kot prava torta, Pepi, Malči in Drejc s pesmico Vse najboljše! (lo)

205. REIDER, Katja: Zmeda zaradi malega medveda. Prev. Ana Ambrož. Ilustr. Wolfgang Slawski. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. pomoč, živali, nesoglasja, bolezni

C B-stopnja

Mali medvedek je pihnil v regratove lučke, zaščemelo ga je v smrčku in začel je močno kihati. Krt je mislil, da je prehlajen, zato mu je prinesel obkladek in ga z zajčkovo pomočjo močno povil. Medvedek je poskušal vstati, pa se je zapletel v povoje in jazbec je mislil, da si je zvil nogo, zato mu jo je naravnal in povezal k brezovi rogovili. Kar nekaj živali mu poskuša pomagati in mu ne dovolijo, da bi jim pojasnil, da ni bolan. Zmeda se na koncu srečno razreši z medvedkovim zdravilnim spancem in pojasni s smehom, ki je menda itak pol zdravja. (tj)

206. RIEGER, Anja: Kaj je z Lizo? Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Anja Rieger. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. igrače, bolezni, igra, sočutje velike tiskane črke

C B-stopnja

Deklica Liza in medvedek Pavle sta prijatelja. Ko Liza zboli, so vsi zelo prijazni z njo in ji skušajo v vsem ustreči. Take pozornosti bi si želel tudi medvedek in nariše si pike, kot da je bolan. Ko Liza ozdravi, mu prinese liziko, mu obriše pike in igra se lahko nadaljuje. Bolezen poveča občutek sočutja. (iž)

207. ROBBERECHT, Thierry: Če je očka kralj. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Philippe Goossens. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

pomembneži, očetje, sinovi

Kraljevanje je povezano z obilico obveznosti, ki so z družinskim življenjem zelo skregane. Bolj ko se kralj razdaja ljudem, manj ga ostane za družino. Čeprav ti sošolci govorijo, kako zabavno je imeti kralja za očeta, ti vendar veš, da ni tako in si želiš, da bi mu bilo tako dolgčas v kraljevski palači, da bi se vrnil domov k tebi in mamici. (lo)

208. ROGAČ, Franci: Izgubljena slončica. Ilustr. Gašper Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Slikanica), (22) str. C B-stopnja

ekologija, pohlep, živali, sloni, prijateljstvo, glasba velike tiskane črke

Nekega dne se je v slonji družini rodila majhna, ljubka slončica. Starši so jo ljubili in ji pripovedovali pravljice o prijateljstvu in miru. Vendar slonjih pravljic niso razumeli lovci na slone, njih zanima samo denar. Slončica se je med lovom in streljanjem izgubila in se zatekla v zapuščen hlevček. Tam jo je našel Sani, črnolas deček s piščalko, ki ji je dal ime Šaja. Vsak dan je prihajal k njej in jo zdravil z glasbo. Toda slončica je pogrešala svoje starše. Sani se je odločil, da jih skupaj poščeta. Med potjo padeta v jamo, a ju reši skupina slonov, med katerimi so bili tudi Šajini starši. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

60

209. ROGAČ, Franci: Prašiček in čarobna zvezdica. Ilustr. Gašper Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Slikanica), (22) str. C B-stopnja

pujsi, drugačnost, ljubezen velike tiskane črke

Na kmetiji se je skotil prašiček, ki je bil, razen rožnatega repka, popolnoma črn. Imenovali so ga Repko. Zaradi svoje drugačnosti je bil zelo nesrečen, še posebno, ker mu je bila všeč županova hči Pinka, s katero pa se ni smel družiti. Nekega večera je Repko pomagal čarobni zvezdici, ki je padla z neba, naravnati krila ter ji ob tem zaupal svojo žalostno zgodbo. Čarobna zvezdica mu je sklenila pomagati. Zjutraj se je prebudil popolnoma rožnat. Odšel je na prašičji ples, ves pujsji zbor pa se mu je opravičili zaradi posmehovanja. V tistem trenutku se je spremenil nazaj v črnega prašička in nihče več ga ni zbadal. Seveda se je poročil s Pinki in imela sta devet rožnato-črnih prašičkov. (im)

210. RÜHMANN, Karl: Vilibald. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Anne Möller. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

prazniki, božič, drevesa, narava, ekologija, samopodoba

Vilibald je majhno drevesce. Tako majhno, da ga nihče ne ceni. Na njegov račun brijejo norce, kar Vilibalda zelo jezi. Vse se spremeni, ko ga opazita deček in njegov očka, ker iščeta božično drevo. (kj)

211. SENICA, Antonija: Si že kdaj videl jokati srno? Ilustr. Suzana Grdak. Maribor: Grafiti studio, 2002. (Palačinka; 3), 28 str. C B-stopnja

gozdovi, živali, ekologija

Merjascu in divji svinji se je na pomlad skotilo 13 mladičev, vsi so bili marogasti, razen trinajstega, ki je bil popolnoma bel. Belko pri očetu ni bil zaželen, ker je bil različen od drugih, in ta ga naposled odgnal od doma, češ da ima mama le dvanajst seskov. Žalosten, a pogumen se je odpravil v gozd v upanju na novi dom. Našel ga je pri srnjakovi družini, ki ga je toplo sprejela. Življenjsko idilo kvari človek s svojim nenehnim grobim poseganjem v naravo, nato pa nekega dne podivja še neurje, ki uniči dobršen del gozda, Belkovo zavetje in zavetja še mnogih drugih živali. Le kako se bo znašel Belko? Avtorica Antonija Sinica si že v posvetilu in tudi skozi celotno pravljico prizadeva prikazati človekovo grobo poseganje v naravo in uničevanje njene lepote. (jv)

212. ŠTAMPE Žmavc, Bina: Škrat s prevelikimi ušesi. Avtorji pesmic otroci iz Centra Janka Premrla Vojka v Vipavi z mentorico Loredano Sajovic. Ilustr. Linda Puc z mentorico Tamaro Srebot. Ljubljana: Rokus, 2002, (43) str. škratje, drugačnost, invalidnost, prijateljstvo, zavodi C B-stopnja dodane risbice in pesmice otrok, note ☺ ne prezrite Škrat Veleuhec ima več težav: malo šepa, malo jeclja, predvsem pa ima za navadnega škrata Uhljatka mnogo prevelika ušesa. In je zato dostikrat žalosten. Njegov prijatelj škrat Modrookec ga tolaži: »Če si žalosten, imaš tudi za žalost drugih bolj odprta ušesa.« Za škrata Veleuhca to zares velja. Tenko je prisluhnil varovancem Centra za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka v Vipavi in njihove zgodbe in pesmice o strahu, žalosti in drugačnosti ga tako zelo ganejo, da naplete mehek in topel šal iz puha zasanjskih muc, s katerim ovije hišo, da bi bila invalidnim otrokom čisto zares topel dom. Čudovita pravljica o sočutju in sprejemanju drugačnosti. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

61

213. ULLRICH, Hortense: Ko najdeš pravega prijatelja. Prev. Petra Piber. Ilustr. Daniela Kulot. Tržič: Učila International, 2002, (28) str. C knjige, prijateljstvo, drugačnost, živali, branje B-stopnja ☺ ne prezrite Nosko živi na hodečem drevesu in ima šal, s katerim lahko leti. Ker tako ves čas menja okolje, nima prijateljev. Ker pa si želi prijatelja, ponudi podnajemništvo na svojem drevesu ptici, vrani, ki pa ves čas drži kljun v knjigah. Nosko ni zadovoljen z njeno družbo in ko gresta končno na izlet oz. polet, se izkaže, da vrana sploh ne more leteti. Nosko je užaljen, ker mu je vrana prikrila svojo invalidnost in jo spodi. Toda kmalu jo začne pogrešati in tudi žal mu je, ker ni bil razumevajoč do nje. Zgodba se srečno konča: stara prijatelja sta spet skupaj in vrana Nosku bere na glas, on pa leti z njo tako, da čepi na vozlu njegovega šala. In spodbuja jo, "nič hudega, če ne znaš leteti, saj vendar znaš brati!" (tj)

214. VAINIO, Pirkko: Vauvau. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Pirkko Vainio. Ljubljana: Kres, 2002, (26) str. C B-stopnja

psi, fantje, prijateljstvo, zima, nesreče

Tim želi s fantiči iz soseščine narediti snežaka. Prijatelji pa želijo početi nekaj povsem drugega. Tim se razočarano sprehodi po zasneženi ulici in nenadoma zagleda dostavni avto, ki ima odprta zadnja vrata. Tim radovedno pokuka v prtljažnik. Zagledal je majhnega kužka. Tim ga prime v naročje in ga spusti na tla. Naredi kepo in s kužkom se začne igrati. Med vragolijami in igro Tim steče za psičkom v gozd. Na bregu ležita dva fantiča in vlečeta svojega prijatelja iz vode. Le kaj se bo zgodilo? Ali bo psiček pomagal fantom? (jv)

215. VANIČ, Blanka: Kuštro in Buško. Ilustr. Samo Jenčič. Ljubljana: Math, 2002, (16) str. C B-stopnja

prijateljstvo živali male

Zgodbica pripoveduje o prijateljstvu med dečkom Kuštrom in njegovim udomačenim škorcem Buškom. Nekega dne, ko gre deček v gozd po borovnice, muca Tara škorca izpusti, ta pa ves srečen poleti svobodi naproti in se kmalu privadi življenju v naravi. Deček je zelo žalosten, vendar upa, da se bo škorec nekoč vrnil. Nekega jutra ga res zagleda na stranici svoje postelje. Kuštro ve, da bosta s škorcem ostala prijatelja, čeprav si je v naravi našel novi dom. (im)

216. VELTHUIJS, Max: Žabec in prav poseben dan. Prev. Vasja Cerar. Ilustr. Max Velthuijs. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Velike slikanice), (24) str. C B-stopnja

žabe, živali, prijateljstvo, rojstni dan, presenečenja

217. VELTHUIJS, Max: Žabec se boji. Prev. Tatjana Žener. Ilustr. Max Velthuijs. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Velike slikanice), (26) str. C B-stopnja

strah, žabe, živali, prijateljstvo

218. VELTHUIJS, Max: Žabec sreča prijatelja. Prev. Vasja Cerar. Ilustr. Max Velthuijs. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Velike slikanice), (28) str. C B-stopnja

žabe, živali, prijateljstvo

Nekega dne Žabec v gozdu najde Medvedka, ki ga nauči govoriti. Postaneta nerazdružljiva prijatelja. Kljub temu se Medvedek nekega dne odloči, da se bo vrnil domov. Žabec je žalosten. Se bo Medvedek vrnil? Zvečer je Žabca tako strah, da se odpravi k Rački. Pogovarjata se o strahovih in pošastih in ko ju obliva kurja polt, se skupaj odpravita k Pujsku, kjer napol mrtvi od strahu vsi skupaj zaspijo. Zjutraj jih ves prestrašen najde Zajček. Saj ni razloga za strah, kadar so skupaj. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

62

Ali je tudi za vas vsak dan nekaj posebnega, tako kot za Žabčevo prijateljico Podgano? Kakšen dan je potem tisti veliki dan, ko imaš rojstni dan! No, za Žabca je prav gotovo dan velikega presenečenja. Račka, Pujsek, Zajček in Podgana so ga pričakali v njegovi hiški z veliko torto, pisanimi baloni in rumeno zastavico. Pred nami so torej tri nove zgodbe Velthuijsovega Žabca, ki jih ne smemo in ne moremo prezreti. Pa naj bomo mladi ali stari. (lo)

219. VOLK Zlobec, Anamarija: Babičini metulji. Ilustr. Magda Starec Tavčar. Trst: Mladika, 2002, 31 str. C B-stopnja

babice, delo, zima, pomlad

Čudovita, poetična pravljica o težko pričakovani pomladi. Babica in otroci se motijo s sanjami o soncu, metuljih in cvetlicah ter izdelujejo metulje iz babičinih starih čipk, raznobarvnih trakov in pisanih krpic. Otroške pomladne igre razjezijo zimo, ki ukaže burji, naj metulje odpelje čim dlje stran, do oblakov, in nadnje spusti ploho snežink. Vendar neke noči v mesto vseeno stopi pomlad in oživi prave metulje, otrokom in odraslim v veselje. (im)

220. VOLK, Zlobec, Anamarija: Dogodivščine krave Rozine. Ilustr. Magda Starec Tavčar. Trst: Mladika, 2002, 33 str. C B-stopnja

živali, krave, ekologija, delo

Prijazna pravljica o kravici Rozini, ki si je zaželela prave gorske paše in planinskih travnikov ter nekega dne zbežala s farme, kjer ji je grozilo, da jo zamenjajo s kakšnim kravjim robotom. Zatočišče najde pri babici na gorski planšariji, kjer pomagata tudi babičina vnuka in podjetna svižčeva družina, ki je pripravljena izdelovati prave bio mlečne izdelke z vonjem po vaniliji. Nekega dne pride Rozino iskat njen stari lastnik in jo hoče nazaj. Toda babica ga uspe prepričati: najbolje za Rozino in za vse krave je, če se pasejo v čisti naravi, na sočnih pašnikih in če jim poleg krme dajemo tudi vsaj za kanček ljubezni. (im)

221. WEIGELT, Udo: Murči je bil! Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Cristina Kadmon. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

laž, zajci, živali, vragolije

Brunči, Benči in Berči so trije skrajno nagajivi zajčki, pa še lažnivci za povrh, saj za svoje porednosti okrivijo namišljenega zajčka Murčija. Zaplete se, ko se nekega dne v gozdu pojavi prijazen zajček, ki mu je v resnici ime Murči. Trije lažnivi zajčki so prisiljeni živalim priznati resnico in so pošteno okregani, kljub vsemu pa Murči postane njihov novi prijatelj. (ad)

222. WEIGELT, Udo: Stari bober Evald. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Bernadette. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

delo, živali, bobri, starost

Bober Evald se je postaral, zelo težko dela, raje poležuje in drema na soncu, kot da bi gradil jez. Gozdne živali so jezne, poiščejo mladega bobra Arnota, ki je močan in priden. To zelo potre Evalda, ki odide nekam v gozd v samoto. Vendar ni vse tako enostavno. Arno ne ve, kako se gradi jez, vse se mu sproti podre. Živali pripeljejo Evalda nazaj, saj spoznajo, da je s svojimi izkušnjami in nasveti še kako potreben gozdni skupnosti. (ad)

223. WEIGELT, Udo: V gozdu je prostora za vse. Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Gianluca Garofalo. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali, strpnost, prijateljstvo, sočutje

Veveriček Ficko je zelo jezen in užaljen, ker se je v gozd čisto zraven njega priselil nov veveriček Šiško. Drugim živalim se zdi, da je gozd dovolj velik za vse in vzljubijo prijaznega Šiška. Tega Ficko ne prenese, zato sklene, da se bo odselil. Nato pa pridejo gozdni delavci in požagajo drevo, v katerega se je naselil


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

63

Šiško. Ficku se obupani Šiško brez doma tako zasmili, da premaga ljubosumje in ga vzame v svoj brlogec. (ad)

224. WENINGER, Brigitte: Na pomoč, Mandi! Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Eve Tharlet. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

živali, zajci, strah, pogum

Zajčja starša se nekega večera odpravita na lepše in pustita svoje otročičke prvič sama doma. Seveda jima zaupata, saj so že tako veliki, da se bodo sami znašli, če bo treba. Toda ponoči zajčke vseeno premaga strah. Mandi, najstarejši, se opogumi in se strahu upre. Na okna prisloni dve varovalni zajčji pošasti, ki odganjata strah. Pomirjeni zaspijo ter počakajo na starša, ki se obeh pošasti pošteno prestrašita. (im)

225. WENINGER, Brigitte: Nočem spati sam. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Alan Marks. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

spanje, vsakdan, otroci, strah, igrače velike tiskane črke

Slikanica se loteva že velikokrat obdelanega problema majhnih otrok – spanja in nočnih strahov. Fantek ima veliko mehkih igračk prijaznega videza, vendar si za v posteljo izbere eno, ki je prav grozljiva, saj bo edino ona znala pregnati pošasti, ki ga strašijo ponoči. (ad) Zelo aktualen naslov. Vsem, ki še rastemo/jo. Če spim z najstrašnejšo možno stvarjo, se naju bodo vsi bali – in jaz se ne bom bal nikogar! (vk)

Poučno-leposlovne slikanice 226. BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Av, boli. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Sylvie Michelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Podobe za najmlajše), (30) str. C B- stopnja

pomoč, nevarnosti, nesreče, strah

Lična knjigica je sestavljena iz dveh delov. Najprej ob vsaki sličiči piše, česa naj se otroci varujejo, na koncu pa bo otrok ob sličicah brez besed sam poizkusil povedati, kaj si je zapomnil. Na igriv način otroci spoznavajo nevarnosti, ki jim pretijo doma in drugje. (sl)

227. BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau : Morje. Prev. Adriana Mezeg. Ilustr. Sylvie Michelet. Ljubljana. Otroška knjiga Oka, 2002. (Podobe za najmlajše), (30) str. C B-stopnja

morje

Kartonka, ki prijazno poučuje otroka o življenju v in ob morju. (ps)

228. COUSINS, Lucy: Minka, koliko je ura?: zavrti kazalce in povej, koliko je ura. Prev. in ur. Andreja Peček. Ilustr. Lucy Cousins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (16) str. C A-stopnja

čas kartonka z uro

Kartonka je primerna za manjše otroke. Ura jim pomaga spoznavati posamezna časovna obdobja dneva. Ob ilustracijah se da pogovarjati o vsakodnevnih opravilih. Knjiga je poučna in igralna hkrati. (im)

229. COUSINS, Lucy: Minka pozna barve. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Lucy Cousins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (22) str.


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

64 C A-stopnja

barve kartonka

230. COUSINS, Lucy: Minka zna šteti. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Lucy Cousins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (22) str. (32) str. C A-stopnja

števila kartonka

Mlajši otroci se bodo ob zabavnih ilustracijah v kartonkah naučili šteti do deset in spoznavati barve. (im)

231. FRY, Jenny: Gradimo števila: učenje seštevanja in odštevanja z velikanskimi gradbenimi stroji. Prev. Marja Feldin. Ilustr. Jacqueline East. Radovljica: Didakta, 2002, (44) str. C stroji, delo, matematika, števila I. stopnja za začetni pouk, velike tiskane črke ☺ ne prezrite Ob zgodbi o skupini velikih gradbenih strojev, ki eden za drugim prihajajo na gradbišče, se otroci naučijo razlikovati različne tipe gradbenih strojev in spoznavati njihova opravila, igraje se naučijo šteti do deset in nazaj ter osvojijo dve preprosti matematični operaciji: seštevanje in odštevanje. Listi v knjigi so oblikovani tako, da otroku zelo nazorno, otipljivo in na zabaven pokažejo, da pomeni seštevati dodajati (listi se večajo), odštevati pa odvzemati (listi se manjšajo). Vsaka matematična operacija je ponazorjena s sliko in z matematičnimi simboli. (im)

232. GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Greta Kruleževa je svinja: Oskarjeva knjiga o svinjah. Prev. Tatjana Žener. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, 30 str. C I. stopnja

pujsi, živali domače pisane črke

233. GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Konrad Kopitnik je konj: Oskarjeva knjiga o konjih. Prev. Tatjana Žener. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, 30 str. C I. stopnja

konji, živali domače pisane črke

Za uničujočima ugotovitvama v naslovih je nanizanih nekaj zmot in popravkov, ki jih na terenu zbere Balonar Oskar za svojega prijatelja, kabinetnega raziskovalca Baltazarja, ki se malce boji živali. Odkrijemo, da ne gre za zmerjanje, ampak za pravo svinjo in pravega konja. Obe knjigi povezuje povodni konj, ki je bližnji sorodnik svinj! (vk)

234. KAKO pozdravljam. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. C B-stopnja

lepo vedenje kartonka

235. KDAJ rečem bravo. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. C B-stopnja

lepo vedenje kartonka

236. KDAJ rečem hvala. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. C B-stopnja

lepo vedenje kartonka


KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

65


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

66 237. KDAJ rečem oprosti.

Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. lepo vedenje kartonka

C B-stopnja

238. KDAJ rečem prosim. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga, OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. C B-stopnja

lepo vedenje kartonka

239. KDAJ rečem rad te imam. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ilustr. Madeleine Brunelet. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Pomembne besede), (16) str. C lepo vedenje B-stopnja kartonka ☺ ne prezrite Zbirka šestih knjig je sicer namenjena najmlajšim, nič manj pa tudi starejšim otrokom in odraslim. Vzgojitelji, učitelji in starši se bodo ob zgodbah o Nejcu in njegovi družini z otroki lahko pogovarjali, kako naj v različnih življenjskih situacijah poiščejo in izberejo primerne besede, s katerimi lahko svoje najbližje pohvalijo, vzpodbudijo, jim izkažejo spoštovanje ter jim izrazijo svoja pozitivna čustva. Slikanice vzpodbujajo strpnost, spoštovanje in iskrenost v medsebojnih odnosih in so abeceda dobre medsebojne komunikacije, v katerih imajo prav majhne, večkrat pozabljene, a pomembne besede ključno vlogo. Slikanice kartonke so prevedene iz francoščine. (im)

240. KOKALJ, Tatjana: Pisani baloni. Ilustr. Daša Simčič. Ljubljana: Vija 7, 2002, 28 str. C I. stopnja

didaktične naloge, za začetno branje

Prijetno ilustrirana slikanica kratkih zgodbic in didaktičnih vaj močno spominja na prve čitanke šestdesetih in sedemdesetih let in je še eden od pripomočkov za pridobivanje spretnosti branja in pisanja. (vz)

241. KOKALJ, Tatjana: Stonoga in druge zgodbe v slikah. Ilustr. Jana Mršnik, Daša Simčič, Ana Zavadlav in Anita Kranjc. Ljubljana: Vija 7, 2002, 40 str. C I. stopnja

didaktične naloge, za začetno branje

Slikanica je pravzaprav delovni zvezek, kjer se vsaka od zgodbic samo začne s preprostim uvodom, sledi pa jim prostor, kamor otrok napiše nadaljevanje, kakor ga razume iz dodanih sličic. Namenjena je za pomožno gradivo v prvih treh razredih devetletke. (vz)

242. MOJ prvi besednjak o kmetiji. Prev. Miha Pšenica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (36) str. C A-stopnja

živali domače, kmetija, stroji

Tematsko razdeljen slikovni besednjak je namenjen majhnim otrokom za bogatenje besednega zaklada in podrobnejšemu spoznavanju kmetije. Spoznava živali, sadje, zelenjavo idr., z vzgojiteljem se pogovarja ob ilustracijah. Tako besednjak lahko spodbuja tudi opazovanje in spoznavanje svojega okolja. (tj).

243. PLEDGER, Maurice: V džungli. Prev. Marija Javoršek. Ilustr. Maurice Pledger. Ljubljana: DZS, 2002. (Pot v naravo: otipljivo doživetje narave), (18) str. C B-stopnja

divjina, živali velike tiskane črke, taktilka, kartonka, zavihki


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

67

244. PLEDGER, Maurice: V gorah. Prev. Marija Javoršek. Ilustr. Maurice Pledger. Ljubljana: DZS, 2002. (Pot v naravo: otipljivo doživetje narave), (18) str. C B-stopnja

gore, živali velike tiskane črke, taktilka, kartonka, zavihki

S pomočjo obeh kartonk otroci z besedo in sliko odkrivajo živalski in rastlinski svet džungle in gora. Knjigi sta zasnovani kot taktilni slikanici. Mladim bralcem ponujajo, da lahko otipajo in pobožajo različne živali, pod privlačnimi zavihki pa jih čaka še kup presenečenj, igric in nalog za opazovanje, preštevanje in iskanje posameznih živalskih prebivalcev. Zelo izvirna in nekoliko drugačna Pot v naravo. (im)

245. REIDER, Katja: Kdo dela muuuu? Prev. Catarina Ošlaj. Ilustr. Barbara Jelenkovich. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (24) str. C A-stopnja

živali domače, kmetija igralne knjige, zvočni efekti

Slikanica je namenjena najmlajšim, prispeva k bogatenju besednega zaklada in spoznavanju živali na kmetiji. Otrok skupaj z vzgojiteljem opazuje ilustracijo, išče podrobnosti in se pogovarja. Ko se predstavljajo posamezne živali, pa tudi pritisne na gumb, da se žival oglasi. (tj)

246. ŠEFER Mihelič, Anita: Kapljica rose. Ilustr. Nina Cajnko. Velenje: Pozoj, 2002. (Pozojček). C I. stopnja

voda, kroženje vode

Ves zaspan se Peter odpravi po umivanju spat z eno samo mislijo, kaj se mu bo zopet sanjalo. Mamica mu zaželi lahko noč in mu še obriše kaljico vode z lica. Misel na kapljico vode ga popelje v sanje in na krožno potovanje od rosne kapljice do morja in njene preobrazbe v oblak. Zgodba nas na poučen način in istočasno z nevsiljivo, vendar prepričljivo ilustracijo poduči o naravnem procesu kroženja vodnih kapljic. (iž)

247. TARMAN, Draga M(arija): V planinski šoli. Ilustr. Saša Bogataj Ambrožič. Ljubljana: DZS, 2002. (Čudeži narave; 6), 26 str. C B-stopnja

živali, gore, pomlad

Poučna knjiga prikaže gorski svet z zgodbicami iz živalskega sveta spomladi, ko živali dobijo nov zarod. V planinski šoli se učijo svojih spretnosti mladiči planinskega orla, ruševca, svizca, živorodne kuščarice, belke in kozoroga. (kj)

248. VALAT, Pierre-Marie: Barve. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Pierre-Marie Valat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čisto prva odkritja), (12) str. C A-stopnja

barve kartonka, okenca

249. VALAT, Pierre-Marie: Kakšno je vreme? Prev. Andreja Peček. Ilustr. Pierre-Marie Valat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čisto prva odkritja), (12) str. C A-stopnja

vreme kartonka, zavihki

250. VALAT, Pierre-Marie: Oblike. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Donald Grant. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čisto prva odkritja), (12) str. C A-stopnja

oblike kartonka, zavihki


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

68

251. VALAT, Pierre-Marie: Številke. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Donald Grant. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čisto prva odkritja), (12) str. C A-stopnja

števila kartonka, okenca, zavihki

Šriti kartonke z zavihki in z okenci imajo namen otroke poučevati z ilustracijo in preprostim besedilom, največkrat kar poimenovanjem za posamezne pojme. Približajo jim osnovne geometrijske oblike, števila, barve in vreme. (im)

Igralne knjige 252. BROWN, Janet Allison: Čisto poseben muc. Prev. Nataša Kne Leben. Ilustr. Bob Bampton. Radovljica: Didakta, 2002, (10) str. C A-stopnja

mačke, živali, osamljenost, drugačnost, prijateljstvo kartonka, kazalo, velike tiskane črke

Muc je edini maček na kmetiji in zato se počuti osamljenega, ker nima nikogar sebi, s katerim bi se lahko igral. Kljub temu ima veliko prijateljev, ki so pripravljeni deliti svoj čas z njim. Muc spozna, da je poseben in da ima prijatelje. Še zdaleč ni osamljen. Vsebina je podkrepljena s prijaznimi ilustracijami za najmlajše, tako da se lahko ti še lažje vživijo v slikanico. (jv)

253. BROWN, Janet Allison: Piščančkovo rumeno perje. Prev. Nataša Kne Leben. Ilustr. Bob Bampton. Radovljica: Didakta, 2002, (10) str. C A-stopnja

živali domače kartonka, kazalo, velike tiskane črke

Kartonka - igralna knjiga, ki predstavi pernate živali in razlike med njimi. Mali piščanček misli, da je najlepši na svetu, a kmalu spozna, da je vsakdo lep na svoj poseben način. Knjigi je dodano slikovno kazalo, ki otroka v predbralnem obdobju navaja na uporabo knjige. (iž)

254. HILL, Eric: Piki je priden. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (10) str. C A-stopnja

delo kartonka, zvočni efekti

Kartonka, ki je ob strani opremljena z zvočnim mehanizmom. S pritiskom na odtisnjeni simbol se sproži izbrani zvok, ki ponazarja dogajanje na sliki in izbrani delovni pripomoček. To je zgodba o kužku Pikiju, ki pomaga mamici pri pospravljanju. (iž)

255. HILL, Eric: Pikijeva velika noč. Prev. Andreja Peček. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (24) str. C A-stopnja

božič, prazniki kartonka, zavihki

Kartonka - igralna knjiga z zavihki, pod katerimi se skrivajo odgovori na zastavljena vprašanja. To je praznična pravljica, v kateri zajček skrije nekaj pirhov in jih potem iščemo in odkrivamo. (iž)

256. KAJ kdo jé in česa ne. Prev. in prir. Janja Majcen. Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Educy, 2002. (Gugalnica), (26) str. C A-stopnja

živali verzi, prepognjeni listi

To je zbirka verziranih živalskih ugibank, ki jih otrok razreši, ko razgrne prepognjene liste v knjigi. Na povečani strani najde naslikan odgovor na zastavljeno vprašanje. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

69

257. KUŽKI in prijatelji. Prev. in ur. Alenka Kepic Mohar. Tržič: Učila International, 2002. (Potipaj, začuti in povej!), (12) str. C A-stopnja

živali, psi taktilka, kartonka

258. MUCKI in prijatelji. Prev. in ur. Alenka Kepic Mohar. Tržič: Učila International, 2002. (Potipaj, začuti in povej!), (12) str. C A-stopnja

živali, mačke taktilka, kartonka

259. RAČKE in prijatelji. Prev. in ur. Alenka Kepic Mohar. Tržič: Učila International, 2002. (Potipaj, začuti in povej!), (12) str. C A-stopnja

živali domače taktilka, kartonka,

260. ZAJČKI in prijatelji. Prev. in ur. Alenka Kepic Mohar. Tržič: Učila International, 2002. (Potipaj, začuti in povej!), 12 str. C A-stopnja

živali taktilka, kartonka,

V igralnih knjižicah Kužki in prijatelji ter Mucki in prijatelji se malček seznanja z značilnostmi in načinom življenja teh dveh živalskih vrst, medtem ko je v knjižicah Račke in prijatelji ter Zajčki in prijatelji predstavljenih več vrst domačih in divjih živali. Knjižice kartonke, z vdelanimi materiali za otip, na več načinov spodbujajo k opazovanju, primerjanju, spoznavanju pojmov in lastnosti, pa tudi posnemanju glasov, govoru in izražanju. (bm)

261. SVETINA, Peter: Goske, psički in oslički. Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Educy, 2002. (Gugalnica), (28) str. C A-stopnja

živali domače prepognjeni listi

Igralna knjiga skriva pod prepognjenimi listi dvanajst domačih živali. Otrok se igra z razpiranjem prepognjene strani in ugiba, katera domača žival se skriva pod njo. Igralna knjiga za opazovanje, poslušanje in pogovor. (im)

262. TELETUBBIES. Do prstkov!: telovadi s Telebajski. Prev. Urška Čeledin. Ljubljana: Egmont, 2002, (12) str. C A-stopnja

šport, igra kartonka

263. TELETUBBIES. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski. Prev. Urška Čeledin. Ljubljana: Egmont, 2002, (12) str. C A-stopnja

šport, igra kartonka

Kartonki – igralni knjigi, ki otrokom pokažeta, kako telebajski telovadijo in se igrajo ter ji vzpodbujata – vabita, da se jim pridružijo. Telovadi s telebajski in boš videl, kako je to zabavno. (iž)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

70

264. ZLATOLASKA in trije medvedi. Prir. Robyn Bryant. Prev. Jelka Pogačnik. Ilustr. Stéphane Turgeon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (18) str. C A-stopnja

medvedi, družina knjiga igrača

Zlatolaska in trije medvedki je ena od priljubljenih starih pravljic, ki se za najmlajše bralce vedno znova pojavljajo v najrazličnejših priredbah in likovnih upodobitvah. Tokrat gre za igralno knjigo. Bogato ilustrirana kartonka z nekoliko predelanim besedilom je shranjena v ovoju, oblikovanem v hišico, skupaj s tremi pravimi igračkami - medvedki. (bm)

Spodbujevalne slikanice 265. BUTTERWORTH, Nick: Lov na zaklad. Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Nick Butterworth. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (28) str. C B-stopnja

zakladi, živali, prijateljstvo prepognjeni listi

Tudi v tej zgodbi nas Nick B. uči pozornosti. Ko se ženemo za znamenji, ki naj nas pripeljejo do zaklada, del zaklada spregledamo (važna je pot, ne le cilj). In – pomembnejši kot zakladi, »ki jih paznik sne«, so prijatelji, četudi teleta. (vk)

266. CARLE, Eric: Ali ima tudi kenguru mamo? Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Eric Carle. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (28) str. C B-stopnja

živali, matere, otroci poučno-leposlovna slikanica, dodan slovarček imen

267. CARLE, Eric: Zelo osamljena kresnička. Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Eric Carle. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (28) str. C B-stopnja

živali, kresnice, osamljenost poučno-leposlovna slikanica, svetlobni efekti

268. CARLE, Eric: Zelo tih čriček. Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Eric Carle. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (28) str. C B-stopnja

črički, živali, lepo vedenje poučno-leposlovna slikanica, zvočni efekti

Slikanici Zelo tih čriček in Zelo osamljena kresnička je založba označila kot multisenzorni slikanici, ker na poseben način zaposlujeta otrokova čutila sluha, vida in tipa. To sta dve kratki preprosti zgodbi o osamljenosti in želji po prijateljstvu: zelo tih čriček lahko zapoje šele takrat, ko sreča izvoljeno samičko, osamljena kresnička pa išče in v temni noči tudi najde sorodne duše, svoje prijateljice. V slikanici z naslovom Ali ima tudi kenguru mamo? avtor ponavlja vedno enak tekst, s katerim živalske mame izražjo ljubezen do svojih otrok, natančno tako kakor človeške mame do svojih. To je prisrčna igrarijo srca za otroke in njihove starše. Poučni del vseh treh slikanic je ločen od leposlovnega. Zagotovo je uporabnost takšne slikanice velika: omogoča igranje, vzpodbuja k najrazličnejšim ustvarjalnim dejavnostim ob knjigi in omogoča spoznavanje stvarnih dejstev s pomočjo knjige. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

71

269. COUSINS, Lucy: Minkina kratkočasnica: sestavljanke, labirinti, povezovanje pik… in še veliko drugega! Prev. Andreja Peček. Ilustr. Lucy Cousins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002, (32) str. C A-stopnja

miši, živali igralne knjige, didaktične igre

Knjiga je zbirka zabavnih nalog: sestavljank, labirintov, dopolnjevank, povezovank, pobarvank. Del knjige sta tudi zavihka z Minkino garderobo in družabna igra prilepi Minkin rep. (im)

270. DANCKERS, Annick: Bela muca. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Peggy Van den Eynde. Ljubljana: Kres, 2002, (28) str. C B-stopnja

mačke, živali, samopodoba, želje

Zgodba govori o poskusih bele muce, ki je želela imeti tigrast kožušček. Za nasvet se je obrnila na živali, ki jih je srečala. Nič ni pomagalo, ostala je bela muca. Ko pa je utrujena zaspala na sveže prepleskani klopi, se ji je želja izpolnila. Postala je pobarvana, črtasta muca. Skozi zgodbo se izpostavi vprašanje, kakšen smisel ima biti to, kar nisi. (iž)

271. JERAM, Anita: Zajčkova knjiga pravljic. Prev. in upesnila Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana: EPTA, 2002. (Knjigobube), (28) str. C knjige, prijateljstvo B-stopnja verzi ☺ ne prezrite Zajček ima nadvse rad svojo knjigo pravljic, saj ga vabi v čarobni gozd, kjer prebivajo njegovi pravljični prijatelji: prijazni lev, velikan, Sneguljčica in še mnogo drugih. S knjigo zna početi še marsikaj zanimivega: lahko jo preskoči, zleze podnjo, kakor v hišico, najraje pa jo ima pri sebi, kadar zaspi. Kaj vse se še da početi s knjigo? Se sprehajati po njej, se naučiti pesmico, ali pa jo uporabiti za senčnik in pahljačo.... Knjiga za pogovor o knjigi. (im)

272. PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Zakaj? Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Žlabudron), (36) str. C B-stopnja ☺ ne prezrite

živali, humor poučno-leposlovna slikanica

273. PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Živalska abeceda. Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič. Opisi živali Jelka Pogačnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Žlabudron), (36) str. C abecedarije, humor B-stopnja za začetno branje, poučno-leposlovna slikanica ☺ ne prezrite S svojevrstno likovno in besedno duhovitostjo, predvsem pa s svojo preprostostjo in izčiščenostjo, s svojim značilnim minimalizmom, ki je všeč tako otrokom kot odraslim, so avtorske slikanice Lile Prap našle številne navdušence doma in po svetu. Obe slikanici sodita po svoji zasnovi v sklop leposlovja z elementi poučnega, kar omogoča mentorjem knjižne vzgoje in staršem celostni pristop. (im)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

72

Glasbene pravljice 274. BITENC, Janez: Muckovi copatki. Ilustr. Mojca Cerjak. Revija Galeb; Čedad: Zadruga Novi Matajur, 2002, 34 str. C B-stopnja

mačke, prijateljstvo, osamljenost, otroštvo slikanica, note

Zgodbica govori o kraljični Liji, ki je ves ljubi dan prejokala, ker ni imela žive duše, s katero bi se veselila. Najde belega mucka in skupaj se odpravita v Mačje mesto po copatke. Ko se vrneta domov, so na dvoru presrečni, samo da se je vrnila živa in zdrava. Knjigo popestrijo ilustracije Mojce Cerjak. V njej pa najdemo tudi pesmico za najmlajše. Pravljica je domišljijsko bogata in razgibana. (sl)

275. RUSTJA, Miran: Joj, balončki. Ilustr. Miran Kohek. Koper: Lipa, 2002, 24 str. C B-stopnja

vragolije slikanica, note

Živel je na svetu velik balon, ki mu je bilo ime Miki in je imel tisoče in tisoče malih nagajivih in porednih balončkov, ki so si izmišljevali kup vragolij in pobalinstev, ko so ga spremljali po svetu. Ob tem so, da jim ne bi bilo dolgčas, sestavljali še pesmice, o vsem, kar so zanimivega videli in doživeli spotoma. In teh pesmic se lahko naučite, saj so v knjigi dodane note in besedila. (im)

OD BAJKE DO UGANKE Klasične umetne pravljice 276. ANDERSEN, Hans Christian: Deklica z vžigalicami. Prev.Rudolf Kresal. Ilustr. Petra Preželj. Ljubljana: Ustanova Keleia, 2002, (52) str.. C II. stopnja

vnuki, ogenj, prazniki, revščina, babice, novo leto slikanica

Izjemno pretresljivo Andersenovo pravljico o revni deklici, ki v hudem mrazu na sam novoletni večer ne proda niti ene škatlice vžigalic in zmrzne, je tokrat upodobila mlada ilustratorka Petra Preželj. Slikanica je vsekakor nekaj posebnega, ilustratorka z divjimi, močnimi barvami kar nekako prežene žalost, ki jo občutimo ob branju in poudari srečo, ki jo je občutila deklica, ko je odhajala v drug svet, v naročje ljubljene babice in v razkošje novoletnega praznovanja, ki ga živa nikoli ni spoznala in občutila. (ad)

277. VANDOT, Josip: Kekec in Prisank. (Po knjigi Kekec na hudi poti). Za slikanico prir. Andrej Rozman Roza. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice), (32) str. C pogum, gore, fantje, vile B-stopnja ☺ ne prezrite Pred letošnjo slikanico z naslovom Kekec in Prisank sta že izšli priredbi zgodbe o Kekcu, kako je le-ta ugnal Pehto in Bedanca. Po Vandotovi knjigi Kekec na hudi poti je Andrej Rozman tokrat najmlajšim bralcem predstavil Kekčevo nenavadno prigodo z divjim možem Prisankom, ki domuje v skalah pod goro Prisank…(kj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

73

Ljudske pravljice 278. ČUDEŽNI MLINČEK: ljudske pripovedi s celega sveta. Izbr. in na novo povedala Anja Štefan. Ilustr. Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Ančka Gošnik Godec in Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Deteljica), 120 str. L I. stopnja

za branje v nadaljevanjih spremna beseda Anja Štefan

☺ ne prezrite Knjiga vsebuje petindvajset ljudskih pravljic z vsega sveta, ki jih je zbrala in duhovito na novo povedala Anja Štefan, ilustrirali pa štirje priznani slovenski ilustratorji. Čeprav je knjiga namenjena otrokom, pa bo ta literarni biserček očaral tudi odrasle, ki si še vedno želijo pravljic in estetskega doživetja ob odlični ilustraciji. (ad)

279. KAKO je Pavliha kukca prodal. Zap. J. Č. Peščenikar. Avtorsko prir. Danica Š. Novosel. Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2002. (Slovenske ljudske), (31) str. C neumnost, Pavliha, matere II. stopnja slikanica ☺ ne prezrite Ta slovenska ljudska pravljica je še ena od mnogih variant na temo vaškega tepčka, ki vse, česar se loti, naredi narobe in s svojo naivno neumnostjo bralca hkrati zabava in spravlja v obup. Ilustrator S. Junaković je pravljco o Pavlihi, ki materi zapravi lonec cekinov, odlično likovno nadgradil, končni izdelek je zelo zabavna in duhovita slikanica. (ad)

280. KRAČMANOVE pravljice. Zap. Matija Valjavec. Zbr. Ilja Popit. Ilustr. Daša Abaza. Radovljica: Didakta, 2002, 456 str. L IV. stopnja

miti za branje v nadaljevanjih, dodan besednjak ali slovar ter opombe spremna beseda dr. Marija Stanonik

☺ ne prezrite Zbirka 205 pravljic od skupno preko tristotih, ki jih je zbral in zapisal slovenski Grimm – Matija Valjavec, po domače Kračmanov, pomeni končno uresničitev zbiralčeve namere, da bi leta 1857 zbrane pravljice izdal v treh knjigah. Zdaj je pred nami v vseh pogledih skrbno pripravljena zbirka in predstavlja osnovno korenino slovenskega ljudskega slovstva. (vz)

281. KUPPER, Niko: Po pravljičnih stezah. Koroške pravljice, 3. knjiga. Ilustr. Mojca Cerjak. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba, 2002, 30 str. C II. stopnja

Koroška slikanica, za branje v nadaljevanjih

Štiri pravljice v umirjenem ritmu pripovedujejo izročilo Korošcev z one strani današnje meje, povezano s poimenovanji tamošnjih krajev: o belem biku, ki je pred sovražno vojsko rešil domačine, o modrem drvarju, ki je s pomočjo gozdnega duha pomagal sovaščanom, o zlatem labodu, ki je rešil domačine pred Turki in o mladem knezu, ki je s pomočjo dekletove žrtve spreobrnil očeta. Prijazno zapisane pravljice, ki nagovarjajo tako otroke kot odrasle in nenasilno priklicujejo v zavest starodavno izročilo. (ps)

282. SLOVENSKE pravljice. Izbr. in ur. Jana Unuk. Ilustr. Rudi Skočir. Ljubljana: Nova revija, 2002. (Pravljice/Nova revija), 524 str. L IV. stopnja

opombe, za branje v nadaljevanjih spremna beseda Niko Grafenauer

☺ ne prezrite Zbirka prinaša izbor 100 slovenskih ljudskih pravljic z različnih slovenskih pokrajin. Pravljice so zelo raznolike; različnih vrst in z različno motivik. Opozarjamo na pregled in tehten uvod Nika Grafenaureja in svojske črno-bele ilustracije Rudija Skočirja. (tj)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

74 283. TEMPLJARSKE pravce.

Zbr. Jasna Majda Peršolja. Ilustr. Klemen Gorup. Sežana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI; Lokev: Krajevna skupnost, 2002, 90 str. L IV. stopnja

zgodovina, kulturna dediščina, templjarji dodan slovar narečnih besed in besednih zvez uvodni esej dr. Alenka Goljevšček dodano besedilo Jasna Majda Peršolja Zbirateljica ljudskega slovstva Jasna M. Peršolja se je v svoji drugi knjigi pravc osredotočila na pravljice o templjarjih, skrivnostnih in mogočnih vitezih vojaško-verskega reda, ki so na Krasu zgradili kar nekaj utrdb in cerkva, preproste vaščane pa učili umnega kmetovanja, gojenja novih rastlin, uvajali izjemne tehnične rešitve, npr. pri gradnji vodovodov, bili nekakšni razsvetljenci srednjega veka. Kljub temu pa pri ljudeh niso bili priljubljeni. Izročilo pravi, da so bili templjarji kruti in neusmiljeni, celo v povezavi s hudičem, predvsem pa zelo pridobitni in pohlepni. Pravce je vredno prebrati, saj bomo preko njih na poljuden način spoznali še en del bogate zgodovine slovenskega naroda. (ad)

284. NAJLEPŠE pripovedke Tisoč in ene noči. Prev. in prir. Andrej Rapé. Ilustr. C. D. Marville. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Lastovka: najlepše zgodbe sveta), 123 str. L III. stopnja

Orient, Jutrovo za branje v nadaljevanjih spremna beseda Julija Uršič V pričujoči knjigi so zbrane najlepše in najbolj znane pripovedke Tisoč in ene noči. Njihov nastanek in izvor sega daleč v zgodovino. Zbirka "zgodb" se je rojevala kar osem stoletij, pri čemer je popotovala križem po starem Orientu. Odkril jo je francoski orientalist A. Galland in jo začel prevajati v francoščino ter prirejati za francoske bralce. Zbirka je v hipu zaslovela po vsej Evropi, doživela številne ponatise in nove prevode, predvsem pa množično navdušenje bralcev. (tj)

Legende 285. GRŽAN, Karel: Pastirček Lovrenc. Ilustr. Severina Trošt-Šprogar. Ljubljana: Družina, 2002. (Mavrična knjižnica: modra; 9), 32 str. C II. stopnja

Sv. Lovrenc na Gori, smrt, nasilje, ljubezen, matere, osamljenost, otroci, ekologija dodan opis planinskega cvetja, slikanica

V pesniškem zapisu stare legende je Lovrenc sirota, ki mu mati pred smrtjo obljubi, da ga ne bo zapustila. Zapuščeni Lovrenc na paši moli: »O Gospa moja, o Mati moja . . .« in v svetlobi se mu prikaže žena in v njenem naročju otrok. Žena ga potolaži, da je v njenem srcu ljubezen njegove matere. Gospodar ne mara sanjačev in Lovrenca tako žene pri delu, da obleži. Ponoči gre na goro, kjer je srečal ženo z otrokom. In zdaj spet vidi mamo . . . Gospodar in drugi s kmetije najdejo pastirčka, ležečega ob žareči kapelici, ob njem spokojno ležeče vse ovce in vso goro, polno to noč vzcvetelih modrih rož. Na tistem kraju je dal gospodar postaviti cerkev, posvečeno sv. Lovrencu, ko pa so – ob dograditvi - po dvajsetih letih prekopali pastirčka Lovrenca, je bilo njegovo telo nespremenjeno - tako kot ob jutru, ko je odšel k mami. (vk)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

75

Poezija, zgodbe v verzih, uganke, aforizmi 286. BEZJAK, Jožica: Ko bom velik, bom… Ilustr. Maja Gedei. Ljubljana: LVM, 2002. (Poje jih Blažek), 61 str. C B-stopnja

poklici slikanica spremna beseda prof. Vesna Tomc Lamut Pesmice govorijo o poklicih, nekatere so napisane v obliki ugank, da morajo otroci uganiti, o kom je beseda. Knjiga je primerna za uvod k tematski obravnavi poklicev. Otroke bo vspodbudila k razmišljanju in izražanju njihovih poklicnih želja. (sl)

287. GRAJŠ-Mandič, Nataša: Škratek s čudežnimi copati. Ilustr. Adriana Mandič. Ljubljana: samozal., 2002. C II. stopnja

vsakdan slikanica

Zbirka pesmic je preprost poizkus rimanja intimnega klepeta o vsakdanjih stvareh med mamico in otrokom. Tako je mama, šepetalka o škratovskih prijaznih sposobnostih, avtorica besedila, njena hčerka, ki so ji vse te prijaznosti namenjene, pa je avtorica risbic. Bolj kot k literaturi, je zbirka prispevek k človečnosti. (vz)

288. KENDA Hussu, Damjana: Kako se kuha mula. Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čebelica; 398), (16) str. C I. stopnja

vsakdan, higiena za začetno branje, slikanica, velike tiskane črke

Zbirka sedmih pesmic, ki na hudomušen način pričarajo različne prigode malčka v njegovem zgodnjem življenjskem obdobju, kot npr: kako se znebiti dude, nedeljsko kopanje, umivanje nog, zavezovanje čevljev, kaj je to mula in kaj je to strah. Prisrčno, blagozvočno in rimajoče. (iž)

289. KOŠUTA, Miroslav: Strašnice. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Deteljica), 65 str. C B-stopnja

slikanica spremna beseda Igor Saksida Nova knjiga otroške poezije M. Košute je igriva in duhovita, izvirna in jezikovno domišljena, predvsem pa otrokom prijazna in razumljiva. V kombinaciji z odličnimi ilustracijami M. Mančka predstavlja nadvse uspelo novo pridobitev v slovenski mladinski poeziji. (ad)

290. PERLIČ, Zvonko: Igra nas združuje, veselje nas raduje: zbirka pesmi za otroke. Ilustr. Mladen Melanšek. Celje: samozal., 2002, 85 str. C II. stopnja

otroci, šola, živali

Zbirka prinaša 48 pesmi v treh razdelkih (Prva leta sreče, Ljubezen do živali, Sanjarjenja), vsakega od njih uvaja avtorjev kratek predgovor. Pesmi prikazujejo otroštvo dokaj idilično, so mnogokdaj didaktične in oblikovno večkrat zaidejo v šablonskost, bralec tudi večkrat ne ve jasno, kdo je pravzaprav naslovnik, otrok ali odrasel. Tu in tam pa se kljub vsemu med verzi zasvetlika sveža hudomušnost (Spi podnevi, Avto lovim). (ps)

291. PERTOT, Bruna Marija: Mala otroška kronika. Ilustr. Magda Starec Tavčar. Trst: Mladika, 2002, 59 str. C II. stopnja

vsakdan slikanica

Štiri zgodbe v verzih, ki pripovedujejo o srečno končani divji vožnji z avtom, o nenavadnem šolskem izletu, o sladoledarju in o kosovi ženitvi. Humorno obarvane (na mestih eksemplarične, na mestih igrive) verzificirane zgodbe dopolnjujejo humorno obarvane ilustracije Magde Starec Tavčar. (ps)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

76

292. PREAC, Gregor: Vesoljne sanje. Ilustr. Said Bešlagić. Radovljica: Didakta, 2002, 73 str. C vrednote, ljubezen, modrost, igra II. stopnja ☺ ne prezrite Sodobna poetika za otroke ljubi igro besed, zagonetke in miselne pasti; tudi poetika te zbirke (npr. pesem Mars je vesoljska igra imen ter. pesem Misli)¸ ni pa jih veliko, ki bi tako odkritosrčno ljubile ljubezen do človeka, vsakega posameznika, otroka! Zbirka Gregorja Preaca to prinaša z vsako pesmijo (npr. pesmi Rojstni dan, Vesoljci, Zemljin ljubček, …). Z enako odkritosrčnostjo se ji pridružuje Said Bešlagić s svojimi ilustracijami. (vz)

293. ROBIČ, Rudi: Sončece v školjki: pesmi za otroke. Ilustr. Božo Kos. Ljubljana: samozal., 2002, 81 str. C II. stopnja

dedki, vnuki, odraščanje, vsakdan

spremna beseda Nataša Bizjak Zbirka pesmi, ki z dedkove perspektive velikokrat humorno, mnogokdaj tudi didaktično govorijo o prigodah vnukov in o svetu, ki jih obdaja. Opremljena je s humornimi ilustracijami Boža Kosa. (ps)

294. ROZMAN, Andrej Roza: Uganke. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čebelica; 399), (16) str. C I. stopnja

za začetno branje, slikanica

15 hudomušno zastavljenih ugank Andreja Rozmana Roze, ki jim je rešitve duhovito narisal Zvonko Čoh. Tudi v teh drobnih pesmicah se znani ustvarjalni par imenitno ujema in dopolnjuje. (tj)

295. RUSTJA, Andreja: Ljubezen je... Ilustr. Katarina Goltez. Ljubljana: Družina, 2002. (Mavrična knjižnica: modra; 8), 29 str. C B-stopnja

aforizmi, pregovori, ljubezen slikanica

Štirinajst izjav o ljubezni pomaga otrokom s pomočjo staršev razmišljati in razvijati pogovor o tem, kaj vse je ljubezen in na kakšen način jo lahko izrazimo. Slikanica prinaša sugestivne ilustracije, ki bodo malim in velikim otrokom, zakaj ne tudi staršem, v pomoč, ko se bodo učili „razumeti neznano v znanih stvareh“. (im)

296. ŠTAMPE Žmavc, Bina: Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil. Ilustr. Damijan Stepančič. Celje: Mohorjeva družba, 2002. (Mladinska knjižnica/Mohorjeva družba; 47), (52) str. C II. stopnja

duhovi slikanica

Duhca Motimirja duhozbor spodi iz Duhodolja, saj se prevečkrat zgosti in prikaže, to pa je pri duhovih skrajno nezaželeno. Motimir se odpravi na zemljo, kjer doživi marsikaj zanimivega, celo kraljičin nakit reši pred tatovi. Ker si Motimir zelo želi kip svoje podobe, mu kraljica v zahvalo to željo izpolni. Motimir je več kot zadovoljen, pa tudi zgosti se še komaj kdaj, zato se odpravi nazaj v vesolje k svojim duhovom. (ad)

297. VOŠNJAK, Uroš: Pesmice za Jana. Ilustr. Nina, Igor in Jan Vošnjak. Ljubljana: Škala grafika, 2002, (57, 39) str. C II. stopnja

otroci, škratje, živali, prigode, odnosi

Pesmice za Jana in Šratovske pesmi sta dve zbirki v eni knjigi. Pisec nagovarja v pesmih tako odrasle kot otroke, mnoga mesta so izvirna in humorna, bralec pa se kljub temu ne znebi vtisa, da je avtor precej zagledan v lastno pisanje. (ps)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

77

Dramska besedila 298. FRANČIČ, Franjo: Lov na sanje: dramski prizori za majhne in velike otroke. Ilustr. Marija Prelog. Celje: Mohorjeva družba, 2002. (Mladinska knjižnica/Mohorjeva družba; 48), 83 str. P III. stopnja

igra

V zbirki kratkih dramskih besedil avtor znane pravljične like (Bambi, Mali princ, Rdeča kapica …) ali drugače splošno znane stvari (hišica v cvetju, lipicanec, zibelka …) zaplete v nepričakovane nesmisle, da iz situacije izlušči globlje smisle. Zelo zabavno, posebej če si jih zamislimo postavljene na odru! (vz)

299. ROZMAN, Andrej: Pika. Astrid Lindgren – Andrej Rozman: Pika. Astrid Lindgren – Jana Kolarič: Erazem in potepuh. Jana Kolarič: Režijski knjigi. Risbe Kristina Krhin. Ljubljana: Tuma, 2002. (Primadona). P III. stopnja

Pika Nogavička, Erazem

Gledališka igra v desetih prizorih o Piki Nogavički ter musical v treh dejanjih o Erazmu in Oskarju sta opremljeni z obsežno režijsko knjigo Jane Kolarič, ki ponuja tudi predloge za sceno in kostume. Torej kompletno pripravljeni predstavi, ki ju lahko zaigrajo učenci višjih razredov osnovnih šol. (vz)

300. SLAMNATI bikec: gledališče v razredu. Nap. Tatjana Kokalj. Ilustr. Adriano Janežič. Radovljica: Didakta, 2002, 56 str. C I. stopnja

živali

spremna beseda Tatjana Kokalj ☺ ne prezrite Izbor in priredba 17 ljudskih pravljic iz slovenske in svetovne zakladnice, ki so primerne za učence prvega triletja (pa tudi za starejše učence in predšolske otroke). Avtorica je iz pravljic oblikovala kratka dramska besedila, ki jih bodo otroci lahko uprizarjali tako v okviru pouka slovenskega jezika (ob uresničevanju ciljev iz dramatike) kot tudi pri interesnih dejavnostih. V daljšem uvodu avtorica utemelji učno sredstvo, hkrati pa predstavi tudi različne načine uprizarjanja. Na kratko predstavi različne vrste lutk (od lutk na palici do prstnih in senčnih lutk) in njihovo izdelavo. Sledijo predlogi, ki vodijo otroke skozi vse faze priprave gledališke predstave. Vsako priredbo ljudske pravljice avtorica opremi s predlogom načina uprizoritve. (tj)

301. ŠTAMPE Žmavc, Bina: Mojca Pokrajculja. Bina Štampe Žmavc: Mojca Pokrajculja. Aleš Čar: Kekec. Jana Kolarič: Režijski knjigi. Risbe Kristina Krhin. Ljubljana: Tuma, 2002. (Primadona). P III. stopnja

Mojca Pokrajculja, Kekec

Gledališki igri o Mojci Pokrajculji (v dveh dejanjih) ter Kekec (v 21 prizorih) je Jana Kolarič opremila z obsežnima gledališkima knjigama, ki so jima dodane risbe kostumov in scen Kristine Krhin. Na koncu so dodana še besedila obeh Kekčevih in obeh Mojčinih pesmi, znanih iz prvega in drugega filma o Kekcu. (vz)


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

78

Strip 302. KITAMURA, Satoshi: Vesele prigode mačka Franeta. Prev. Peter Svetina. Ilustr. Satoshi Kitamura. Ljubljana: Educy, 2002, (28) str. Strip I. stopnja

mačke, vragolije za začetno branje

☺ ne prezrite Spoznamo tri besedilno zabavne in likovno spretne stripovske zgodbice o uživaškem klatimačku Franetu, ki je poln smešnih domislic in nenavadnih idej, samo zato da lahko z veliko žlico zajema vse, kar mu življenje iz trenutka v trenutek ponuja prijetnega. Otroci pa tudi mlajši najstniki se bodo knjige razveselili zaradi duhovitih besedil, ki bodo ustrezala tudi začetnim in slabšim, oklevajočim bralcem. Knjiga je oblikovana kot slikanica..(im)

PONATISI 303. BASS, Eduard: Nepremagljiva enajsterica. Prev. Viktor Smolej. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Moja knjižnica), 152 str. P III. stopnja

nogomet, šport

304. CANKAR, Ivan: Pehar suhih hrušk. Ilustr. Jelka Godec-Schmidt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čebelica; 396), (16) str. C I. stopnja

revščina za začetno branje, slikanica

305. COLLODI, Carlo: Ostržek. Prev. Albert Širok. Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Moja knjižnica), 222 str. C II. stopnja

vrline

306. KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Deteljica), 64 str. C II. stopnja

psi, živali, odnosi, lepo vedenje

307. LINDGREN, Astrid: Bratec in Kljukec s strehe. Prev. Kristina Brenk. Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Andersenovi nagrajenci), 375 str. C I. stopnja

družina, palčki, prijateljstvo

308. LOWRY, Lois: Anastazija Krupnik. Prev. Savina Zwitter. Ilustr. Alenka Sottler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Moja knjižnica), 143 str. M IV. stopnja

dekleta, mladostniki, družina

309. MAKAROVIČ, Svetlana: Kam pa kam, kosovirja? Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Svetlanovčki), 73 str. C II. stopnja

palčki, vragolije


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

79

310. MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Čebelica; 397), (16) str. C I. stopnja

živali, gozdovi, medvedi, prijateljstvo slikanica

311. NOVAK, Bogdan: Ninina pesnika dva. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Knjigožer), 190 str. M IV. stopnja

mladostniki, ljubezen, smrt

312. PARTLJIČ, Tone: Hotel sem prijeti sonce. Ilustr. Aco Mavec. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Domače branje/Karantanija), 114 str. P III. stopnja

otroštvo

313. POTTER, Beatrix: Zbrane povesti. Prev. Branko Gradišnik. Ilustr. Beatrix Potter. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Veliki pravljičarji), 400 str. C II. stopnja ☺ ne prezrite

živali za branje v nadaljevanjih

314. PREŽIHOV, Voranc: Čez goro k očetu. Ljubljana: Karantanija, 2002, 63 str. P III. stopnja

očetje, otroštvo spremno besedo napisala Drago Kos in Maksimilijan Večko

315. PREŽIHOV, Voranc: Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Moja knjižnica), 111 str. P III. stopnja

otroštvo spremna beseda Jože Koruza

316. TAVČAR, Ivan: Cvetje v jeseni. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Klasiki/Karantanija), 117 str. ljubezen

M IV. stopnja

spremna beseda Zlatko Režonja

317. VIDMAR, Janja: Princeska z napako. Ljubljana: DZS, 2002. (Dober dan, roman!; 9), 212 str. M

nasilje, mladostniki, dekleta, nestrpnost, nosečnost, revščina, priseljenci

IV. stopnja

318. ZAJC, Dane: Leteča hišica. Ilustr. Anka Luger-Peroci. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Velike slikanice), 28 str. C B-stopnja

mesta, ekologija, hiše, otroci slikanica


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

80

POUČNE

0 319. BRÖGER, Achim: Veliki otroški leksikon. Prev. Andreja Sabati Šuster. Tržič: Učila International, 2002. 0 leksikoni

320. KNJIGA, ki razkriva svet. Prev. Maja Kraigher. Ljubljana: Alba 2000, 2002. 0 leksikoni

321. LEKSIKON za otroke. Ur. Boštjan Rajer. Ilustr. Marijan Pečar. Šmarje-Sap: Razvedrilo, 2002. 0 leksikoni

322. TAYLOR, Barbara: Zakaj neki imajo zadrge zobe in druga vprašanja o iznajdbah. Prev. Maja Kraigher. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002. 0

izumi

1 323. ELLIOT, Michele:Trpinčenje. Prev. Tina Potrato. Ilustr. Harry Venning. Ljubljana: Educy, 2002. (Modri priročniki). 159.9

nasilje priročniki

324. LEWIS, Barbara A.: Kako postati čim boljši: priročnik o oblikovanju značaja za otroke od 7 do 10 let. Prev. Darja Kaltnekar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Za starše in vzgojitelje). 159.9

vzgoja priročniki

325. ROMAIN, Trevor: Kaj na svetu počneš, ko ti nekdo umre? Prev. Matija Remše. Ilustr. Trevor Romain. Celje: Mohorjeva družba, 2002. 159.9

smrt, žalovanje, čustva

326. WEIMER, Britta & Sabine Hess & Manuela Brademann: Konec s slabimi ocenami: kako to doseči?! Prev. Jana Ambrožič. Radovljica: Didakta, 2002. (Mladostniki). 159.9

šola, učenje priročniki

3


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

81

327. PETROVIĆ, Jasminka: Šola. Zamisel Ljiljana Marinković. Prev. Jaka Andrej Vojevec. Ilustr. Dobrosav Bob Živković. Kranj: Družina Krumpak, 2002. (Brez dlake na jeziku). 37

humor, šola

☺ ne prezrite

328. LAMB, Kathryn: Mobilno flirtanje. Prev. Bernarda Starman. Ljubljana: Educy, 2002. 39

lepo vedenje, mladostniki, telefoni, odnosi

329. MALAM, John: Vse, samo rimski gladiator ne!: krvoločnosti, za kakršne bi bilo bolje, da nikoli ne bi izvedel. Prev. Ivana Gradišnik. Ilustr. David Antram. Radovljica: Didakta, 2002. 39

zgodovina, Rimljani, gladiatorji

330. STEWART, David: Vse, samo egipčanska mumija ne!: ogabne reči, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi nikoli izvedel. Prev. Ivana Gradišnik. Ilustr. David Antram. Radovljica: Didakta, 2002. 39

zgodovina, Egipčani, mumije

5 331. FEFER, Jernej: Jaka pomaga naravi. Ilustr. Tone Plahtar. Vrhnika: FIF – okoljevarstveno svetovanje, 2002. 50

narava, ekologija

332. GAFF, Jackie: Zakaj neki je v Sahari ponoči mraz in druga vprašanja o puščavah. Prev. Maja Kraigher. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002. 50

narava, puščave

333. METTLER, René: Narava, vsako uro drugačna. Prev. Marko Aljančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 50

narava

334. TAGHOLM, Sally: Ko pade noč. Prev. Aleš Sojar. Ilustr. po izvirniku. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 50

noč

☺ ne prezrite

335. VSEVEDOVA zakladnica znanja. Vesolje: najnovejša baza podatkov. Prev. Urška Pajer. Tržič: Učila International, 2002. 52

vesolje

336. PRVI korak v znanost z več kot 150 vznemirljivimi poskusi. Prev. Andrej Kuhar. Ilustr. David de Jars. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002. 53

znanost, fizika, poizkusi


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

82

337. DANIELS, Patricia: Ocean. Prev. Eva Planko. Zagreb: Egmont, 2002. 55

morje

338. GAFF, Jackie: Zakaj neki je na gorskih vrhovih sneg in druga vprašanja o gorah. Prev. Maja Kraigher. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002. 55

gore

339. GOMBOLI, Mario: Spoznajmo dinozavre. Prev. Andreja Blažič Klemenc. Tržič: Učila International, 2002. 56

dinozavri

340. OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Dinozavri: stvarna priloga h knjižici Dinozavri pred mrakom. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu – vodič; 1). 56

dinozavri

341. GAFF, Jackie: Zakaj neki so ribam zrasle noge in druga vprašanja o prazgodovini. Prev. Maja Kraigher. Murska Sobota: Pomurska založba, 2002. 57

prazgodovina, evolucija

342. GIFFORD, Clive & Jerry Cadle: Najlepša knjiga o življenjskih okoljih. Prev. Petra Piber. Tržič: Učila International, 2002. 57

narava, biotopi

343. BAJD, Barbara: Moje prve spomladanske cvetlice. Ilustr. Jože Glad. Ljubljana: Modrijan, 2002. 58

rastline

344. BAJD, Barbara: Moje prve dvoživke. Ilustr. Jože Glad. Ljubljana: Modrijan, 2002. 59

živali, dvoživke

345. CLOCHE, Paul: Naravna okolja: živali v gozdu in morju. Prev. Maja Kraigher. Ljubljana: Alba 2000, 2002. 59

živali, biotopi

346. ENCIKLOPEDIJA živali. Prev. Milan Lovka. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2002. 59

347. MONTAGNE, Thierry: Živalski mladiči. Prev. Marko Aljančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

živali


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

83

59

živali

348. SCHLEICHERT, Elizabeth: Ribe. Prev. Eva Planko. Zagreb: Egmont, 2002. 59

živali, ribe

349. TARMAN, Draga M(arija): Ko ježek spi: kdo zimo prespi, kdo predremlje, kje so žuželke in kje je polžek? Ilustr. Edo Podreka. Ljubljana: Kmečki glas, 2002. 59

spanje, živali, zima

350. TAYLOR, Barbara: Kače. Prev. Nataša Žener. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Svet živali). 59

živali, kače

351. TAYLOR, Barbara: Pajki. Prev. Lorena Dobrila. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Svet živali). 59

živali, pajki

6 352. KOCH, Marianne: Vdihni globoko!: raziskovalna odprava v človeško telo. Prev. Irena Madric. Ilustr. Jörg Mair. Tržič: Učila International, 2002. 61

anatomija

353. KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: SOS – za mularijo!: mega kul leksikon od A do Ž. Prev. in prir. Katja Šulc. Radovljica: Didakta, 2002. (Mladostniki). 61

mladostniki priročniki

354. NAIK, Anita: Prehrana. Prev. Tina Potrato. Ilustr. James Tyrrell. Ljubljana: Educy, 2002. (Modri priročniki). 61

mladostniki, hrana priročniki

355. NAIK, Anita: Droge. Prev. Ksenija Berk. Ilustr. Sarah Nayler. Ljubljana: Educy, 2002. (Modri priročniki). 613.81/.84

mamila, mladostniki priročniki

356. FISHER, Nick: Živeti z lulčkom. Prev. Vili Cvek. Ljubljana: Karantanija, 2002. 613.88/.89

fantje, spolnost

357. HÜSCH, Tim: Ej, fant!: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja. Prev. Irena Madric. Ilustr. Julia Drinnenberg. Ljubljana: Učila International, 2002. 613.88/.89

fantje, spolnost priročniki


84

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

85

358. NAIK, Anita: Seks: vse, kar te je zanimalo, a ti je bilo težko vprašati... Prev. Tina Potrato. Ilustr. Corinne Pearlman. Ljubljana: Educy, 2002. (Modri priročniki). 613.88/.89

mladostniki, spolnost priročniki

359. PETROVIĆ, Jasminka: Seks za začetnike. Prev. Jaka A. Vojevec. Ilustr. Dobrosav Bob Živković. Kranj: Družina Krumpak, 2002. (Brez dlake na jeziku). 6l3.88/.89

humor, spolnost

☺ ne prezrite

360. SCHNEIDER, Sylvia: Dekliški pogovori. Prev. Irena Samide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 613.88/.89

odnosi, dekleta, spolnost priročniki

361. SCHNEIDER, Sylvia: Fantovski pogovori. Prev. Irena Samide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 613.88/.89

odnosi, fantje, spolnost priročniki

362. SCHUSTER, Gaby: Ej, punca!: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja. Prev. Irena Madric. Ilustr. Lucy Keijser. Tržič: Učila International, 2002. 613.88/.89

odnosi, dekleta, spolnost priročniki

363. NAIK, Anita: Naj zdravstveni priročnik za dekleta. Prev. Bernarda Starman. Ljubljana: Educy, 2002. 613.9

zdravje, dekleta priročniki

364. DIETEL, Günther: Vrtnarjenje v vseh letnih časih. Prev. Petra Piber. Ilustr. Thea Ross. Tržič: Učila International, 2002. 63

vrtnarstvo

365. DREU, Savina: Moj vrtiček za konjiček. Ilustr. Andrejka Čufer. Ljubljana: Kmečki glas, 2002. 63

vrtnarstvo

366. GRELL-Hansohm, Petra: Domača pasja kuharica. Prev. Uroš Kalčič & Laura Orel. Ljubljana: Kres, 2002. 636/639

živali, psi recepti

367. LIBEAU, Catherine: Kuharska knjiga za otroke. Prev. Vera Lamut. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Malček). 64

kuhanje recepti

368. LANGEN, Annette: Feliksova kuharska knjiga: zajček zbira recepte z vsega sveta. Prev. Tatjana Žener. Ilustr. Constanza Droop. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Feliks/Mladinska knjiga). 641

kuhanje


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

86

recepti

369. ŠKORJANC, Tomaž: Mala kuharica. Ilustr. Zagorka Simić. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 641

kuhanje recepti

370. DOBA železarstva v Železnikih: pregled obdobja železarstva in z njim povezane dejavnosti v Železnikih in okolici od prvih začetkov do zadnjega preboda. Ur. Andrej Bogataj. Železniki: Decop, 2002. 66/69

Železniki, zgodovina, železarstvo

7 371. SIMON, Philippe & Marie-Laure Bouet: Podobe mest. Prev. A(na) M(arija) Toman. Ljubljana: Otroška knjiga OKA, 2002. (Podobe) 71

mesta, urbanizem

372. ÁNGELS, Comella M.: Šola slikanja za otroke. Prev. Petra Novak Trobentar & Dominik Trobentar. Ilustr. po izvirniku. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. slikanje

74/76

373. BAN, Tatjana in soavtorji: Otrok ustvarja. Avtorica zgodbic in pesmi Urša Krempl. Ilustr. Adriano Janežič et al. Domžale: Studio Hieroglif, 2002. 745

spretnosti

374. HETZER, Linda: Najboljša knjiga za deževne dni. Prev. Jürgen Kovačič & Andreja Blažič Klemenc. Ilustr. Deborah Zemke. Tržič: Učila, 2002. 745

spretnosti

375. KRICSKOVICS, Zsuzsanna & Haui Balázs Bogdán: Origami. 1, Katkina domačija. Prev. Gabriella Gaal. Avtorica dodatnih besedil Urša Krempl. Domžale: Studio Hieroglif, 2002. 745

spretnosti, origami

376. BUČIBICA: Vija vaja bučijaja: pesmice za najmlajše in vse, ki si zanje vzamejo čas. Ilustr. Jana Dolenc. Ugl. Gore Makarovič. Celovec: Krščanska kulturna zveza, 2002. 78

glasba note

377. POJEMO, pojemo 2. Zbr. in ur. Katja Virant Iršič. Ilustr. Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Murenček). 78

glasba note

378. REPŠE, Vildana: Ples v glasbi. Ilustr. Igor Cvetko. Ljubljana: Glasbeni atelje Tartini, 2002. 78

glasba, ples


KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

87


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

88

379. KNISTER: Zabava pri čarovnici Lili: sijajne zamisli za otroška praznovanja. Prev. Meta Ornik. Ilustr. Birgit Rieger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 793/794

igra, prazniki

380. 500 (Petsto) kratkočasnih. Ur. Primož Hieng. Ilustr. Marija Prelog. Kamnik: Harlekin, 2002. 793/794

igra

381. KING, Daniel: Šah: od prvih potez do mata. Prev. Georg Mohr. Ilustr. Mike Buckley. Radovljica: Didakta, 2002. 794.1

šah

382. GIFFORD, Clive: Nogomet: vaš naj… vodič v čudovit svet nogometa. Prev. Alenka Satler. Maribor: Obzorja, 2002. 796/799

šport, nogomet

8 383. MOJ prvi slikovni slovar. Prev. Špela Mihelač. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 81ang slovarji

384. KNJIŽEVNOST. Prev. Borut Petrović Jesenovec in Slavica Jesenovec Petrović. Tržič: Učila International, 2002. (Enciklopedija za mlade). književnost enciklopedije

821.09

9 385. GEOGRAFSKI slovarček za učence osnovnih šol: leksikon. Ur. in zbr. Maruška Željeznov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Mali leksikoni). 91

zemljepis leksikoni, slovarji

386. MOJ prvi atlas sveta. Prev. Špela Mihelač. Tržič: Učila International, 2002. 91

zemljepis atlasi

387. WILKINSON, Philip: Najlepša knjiga o raziskovalcih. Prev. Tea Mejak. Tržič: Učila International, 2002. 91

zemljepis, zgodovina, raziskovalci

388. LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Albert Einstein: domišljija je pomembnejša od znanja. Prev. Nina Babšek. Ilustr. Giuliano Ferri. Radovljica: Didakta, 2002. (Velika imena). 929

Einstein, življenjepisi


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

89

389. LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Arhimed: skrivnost kraljeve krone. Prev. Nina Babšek. Ilustr. Stefano Tartarotti. Radovljica: Didakta, 2002. (Velika imena). 929

Arhimed, življenjepisi

390. OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Vitezi in gradovi: stvarna priloga h knjižici Vitez ob zori. Prev. Karmen Filipič. Ilustr. Sal Murdocca. Ljubljana: Grlica, 2002. (Čarobna hišica na drevesu – vodič; 2). 94(4)

zgodovina, vitezi, gradovi

391. ASH, Russell: Velika čuda sveta. Prev. Niki Neubauer. Ilustr. Richard Bonson. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 94(100)

zgodovina, arhitektura

392. HOOPER, Meredith: Zlato: iskanje zaklada skozi čas. Prev. Katarina Bajželj Žvokelj. Ilustr. Stephen Biesty. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 94(100)

zgodovina, zakladi

393. ŽVANUT, Maja: Stoji, stoji beli grad. Ilustr. Andreja Peklar. Ljubljana: Mladika, 2002. (Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke). 94(4)svn ☺ ne prezrite

gradovi, zgodovina, Slovenija


90

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Bobliografska kazala Avtorji besedil ANDERSEN, Hans Christian: Deklica z vžigalicami: 276 ÁNGELS, Comella M.: Šola slikanja za otroke: 372 AROLD, Marliese: Miriam ima anoreksijo: 16 AROLD, Marliese: Sandra ljubi Meike: 17 AROLD, Marliese: Verena je na ekstaziju: 18 ASH, Russell: Velika čuda sveta: 391 BAJD, Barbara: Moje prve dvoživke: 344 BAJD, Barbara: Moje prve spomladanske cvetlice: 343 BALL-Simon, Danièle: Bee, je zablejal volkec: 159 BAN, Tatjana in soavtorji : Otrok ustvarja: 373 BARBERO, Maria: Kako je mišek Stanislav mucu Hugu nataknil zvonček: 160 BARDILL, Linard: Iz Modre pravljične dežele. Čudna rumena reč: 161 BARLOW, Steve & Steve Skidmore: Izgubljeni dnevnik sužnja Julija Cezarja: 86 BASS, Eduard: Nepremagljiva enajsterica: 303 BAUER, Jana: Izginjevalec čarovnic: 32 BAUMGART, Klaus: Leni in Čivk: 162 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Av, boli: 226 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Morje 227 BELBIN, David: Udarci. Črni in modri: 70 BELBIN, David: Udarci. Dimna zavesa: 71 BELBIN, David: Udarci. Pogrešana: 72 BELBIN, David: Udarci. Poraženci: 73 BERLIČ Ferlinc, Margit: Poletje brez konca: 49 BEVAN, Clare: Smejte se: 109 BEZJAK, Jožica: Ko bom velik, bom…: 286 BITENC, Janez: Muckovi copatki 274 BLOBEL, Brigitte: Nič mi ni: 19 BRASHARES, Ann: Štiri prijateljice – ene hlače: 51 BREZINA, Thomas: Ko se prebudi ledeni človek: 103 BREZINA, Thomas: SOS z ladje duhov: 104 BRÖGER, Achim: Veliki otroški leksikon: 319 BROWN, Janet Allison: Čisto poseben muc: 252 BROWN, Janet Allison: Piščančkovo rumeno perje: 253 BRYANT, Ann: Skrivnosti in sanjarjenja: 50 BUČIBICA: Vija vaja bučijaja: 376 BUTTERWORTH, Nick: Lov na zaklad: 265 CANKAR, Ivan: Pehar suhih hrušk: 304 CARLE, Eric: Ali ima tudi kenguru mamo?: 266 CARLE, Eric: Zelo osamljena kresnička: 267 CARLE, Eric: Zelo tih čriček: 268 CARMI, Daniella: Samir in Jonatan: 20 CASSIDY, Anne: Nagajiva opica: 110 CLOCHE, Paul: Naravna okolja: živali v gozdu in morju: 345 COLFER, Eoin: Artemis Fowl: 33 COLLODI, Carlo: Ostržek: 305 COOPER, Helen: Hopi Popi: 163 COUSINS, Lucy: Minka pozna barve: 229 COUSINS, Lucy: Minka zna šteti: 230 COUSINS, Lucy: Minka, koliko je ura?: 228 COUSINS, Lucy: Minkina kratkočasnica: 269 COWELL, Cressida: Kaj naj storimo z vekavčkom?: 164 CUTBILL, Andy: Največja skrivnost: 165 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta 278 DANCKERS, Annick: Bela muca: 270 DANIELS, Patricia: Ocean: 337 DEAN, Jan: Kraksis in kravja župca: 111 DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik oglednika Krištofa Kolumba: 87


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

91

DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik Tutankamonove mamice: 88 DIEM, Angelika: Dirka formule Čiračara ali Pomembno je sodelovati: 166 DIETEL, Günther: Vrtnarjenje v vseh letnih časih: 364 Doba železarstva v Železnikih: pregled obdobja železarstva in z njim povezane dejavnosti v Železnikih in okolici od prvih začetkov do zadnjega preboda: 370 DOLENC, Mate: Leteča ladja: 1 DREU, Savina: Moj vrtiček za konjiček: 365 ELLIOT, Michele: Trpinčenje: 323 Enciklopedija živali 346 EUGENIDES, Jeffrey: Deviški samomori: 21 FEFER, Jernej: Jaka pomaga naravi: 331 FETH, Monika: Ptički iz sračjega gnezda: 22 FISHER, Nick: Živeti z lulčkom: 356 FOREMAN, Michael : Zmagoviti gol!: 167 FRANČIČ, Franjo: Hvalnica sončnicam: 23 FRANČIČ, Franjo: Lov na sanje: dramski prizori za majhne in velike otroke: 298 FRISCHMUTH, Barbara: Poletno jezero: 52 FRY, Jenny: Gradimo števila: učenje seštevanja in odštevanja z velikanskimi gradbenimi stroji: 231 FUJS, Angela: Šolska pot: 106 GAFF, Jackie : Zakaj neki so ribam zrasle noge in druga vprašanja o prazgodovini: 341 GAFF, Jackie: Zakaj neki je na gorskih vrhovih sneg in druga vprašanja o gorah: 338 GAFF, Jackie: Zakaj neki je v Sahari ponoči mraz in druga vprašanja o puščavah: 332 GAVRAN, Miro: Srečni dnevi: 24 GENECHEN, Guido van: Pri dedku in babici: 168 GENECHTEN, Guido van: Rik se ne boji: 169 Geografski slovarček za učence osnovnih šol: leksikon 385 GIFFORD, Clive & Jerry Cadle: Najlepša knjiga o življenjskih okoljih: 342 GIFFORD, Clive: Nogomet: vaš naj... vodič v čudovit svet nogometa: 382 GIFFORD, Griselda: Skrivnostna reka: 25 GLIORI, Debi : Pingvinčkova pošta: 170 GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: Deček in slon: 2 GOMBOLI, Mario: Spoznajmo dinozavre: 339 Gorske živali 148 Gozdne živali 149 GRAJŠ-Mandič, Nataša: Škratek s čudežnimi copatki: 287 GRELL-Hansohm, Petra: Domača pasja kuharica: 366 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Greta Kruleževa je svinja: Oskarjeva knjiga o svinjah: 232 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Konrad Kopitnik je konj: Oskarjeva knjiga o konjih: 233 GRINDLEY, Sally: Ali mi odpustiš?: 171 GRŽAN, Karel: Pastirček Lovrenc: 285 HAASSE, Hella S.: Vmesna postaja: 26 HÄCHLER, Bruno: Snežna vrana: 172 HÄNEL, Wolfram: Potovanje z babico: 112 HEST, Amy: Ali se ne počutiš dobro, Poldek?: 173 HETZER, Linda: Najboljša knjiga za deževne dni: 374 HILL, Eric: Piki je priden: 254 HILL, Eric: Pikijeva velika noč: 255 HOČEVAR, Darja: Vroče poletje: 53 HOOPER, Meredith: Zlato: iskanje zaklada skozi čas: 392 HOPKINS, Cathy: O prijateljih, zmenkih in kozmičnih poljubih: 54 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, skrivnosti lepotci in napihljivi modrci: 55 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, zmenki in bogataš: 56 HORN, Peter: Kaj dela očka: 174 HORVAT, Jože: Bela Lendava: 107 HÜSCH, Tim: Ej, fant: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja: 357 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 1, Na jug 34 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 2, Na sever 35 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 3, Na zahod 36 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 4, Na vzhod 37 JERAM, Anita: Zajčkova knjiga pravljic: 271 JURIČ, Evgen: Veselo poletje: 74 Kaj kdo jé in česa ne 256


92

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Kako je Pavliha kukca prodal 279 Kako pozdravljam 234 KARGER, Ulrich: Ples duhov v otroškem vrtcu: 175 KAYE, Marilyn: Najboljši med najboljšimi: 38 KAYE, Marilyn: Tajna zveza: 39 KAYE, Marilyn: Usodno srečanje: 40 KAYSEN, Susanna: Prekinjeno deklištvo: 27 Kdaj rečem bravo 235 Kdaj rečem hvala 236 Kdaj rečem oprosti 237 Kdaj rečem prosim 238 Kdaj rečem rad te imam 239 KENDA Hussu, Damjana: Kako se kuha mula: 288 KIM, Eun Ju: Zakaj sem tako majhen?: 176 KING, Daniel: Šah: od prvih potez do mata: 381 KITAMURA, Satoshi: Vesele prigode mačka Franeta: 302 KNISTER : Zabava pri čarovnici Lili: sijajne zamisli za otroška praznovanja: 379 KNISTER: Mala čarovnica Lili. Potopljeno kraljestvo: 41 Knjiga, ki razkriva svet 320 Književnost 384 KOCH, Marianne: Vdihni globoko!: raziskovalna odprava v človeško telo: 352 KODRIČ Filipić, Neli: Tita@boginja.smole.in.težav.si: 57 KOKALJ, Tatjana : Vremenske pravljice: 178 KOKALJ, Tatjana: Pisani baloni: 240 KOKALJ, Tatjana: Počasni pes Muf: 177 KOKALJ, Tatjana: Polžki. V polžkovi ulici: 113 KOKALJ, Tatjana: Pravljice iz mišje luknje: 138 KOKALJ, Tatjana: Stonoga in druge zgodbe v slikah: 241 KOKALJ, Tatjana: Vražja avtocesta: 75 KOKELJ, Nina: Španska princeska: 179 KONCUT, Helena: Jelenja past: 180 KONCUT, Helena: Novoletna bučka: 181 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Lov na tigra: 76 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Na vroči sledi: 77 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Ujeta v mestnem stolpu: 78 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Zgrabi ga!: 79 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: SOS – za mularijo!: mega kul leksikon od A do Ž: 353 KORTEPETER, Paul: Koga ima mamica rajši: 182 KOŠUTA, Miroslav: Njune zgodbe: 139 KOŠUTA, Miroslav: Strašnice: 289 KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija: 306 KOŽELJ Horvat, Sabina: Ogenjček in skriti dnevnik dedka Mohorja: 3 Kračmanove pravljice 280 KRAVOS, Marko: Zlati rog: 183 KREMPL, Urša: Stonoga Berta: 184 KRICSKOVICS, Zsuzsanna & Haui, Balázs Bogdán: Origami. 1, Katkina domačija: 375 KUCLAR, Špela: Deževnikarji. Kako postati deževnikar: 80 KUPPER, Niko: Po pravljičnih stezah. Koroške pravljice, 3. knjiga: 281 KURT, Kemal: Hokus pokus kolobocius: 114 Kužki in prijatelji 257 LABARONNE, Charlotte : Uuuaaaaa!!!: 185 LAINŠČEK, Feri: Ignacija in njen angel: 4 LAINŠČEK, Feri: Lepa Angelika: 5 LAINŠČEK, Feri: Planet Jojo: 186 LAINŠČEK, Feri: Prvi šolski dan: 187 LAINŠČEK, Feri: Zalika in Gusti: 6 LAMB, Kathryn: Mobilno flirtanje: 328 LANGEN, Annette: Feliksova kuharska knjiga 368 LASSITER, Rhiannon : Čarodeji. Duhovi: 44 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Sence: 43 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji: 42 Leksikon za otroke 321


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

93

LESSMAN, C. B.: Veliko prijateljstvo, šibki živci: 58 LEWIS, Barbara A.: Kako postati čim boljši: priročnik o oblikovanju značaja za otroke od 7 do 10 let: 324 LIBEAU, Catherine: Kuharska knjiga za otroke: 367 LINDGREN, Astrid: Bratec in Kljukec s strehe: 307 LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Albert Einstein: domišljija je pomembnejša od znanja: 388 LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Arhimed: skrivnost kraljeve krone: 389 LONDON, Jack: Pustolovske zgodbe: 105 LOUFANE: Maček Robert, čudo živalskega vrta: 188 LOWRY, Lois : Anastazija Krupnik: 308 MAKAROVIČ, Svetlana: Kam pa kam, kosovirja?: 309 MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom: 310 MALAM, John: Vse, samo rimski gladiator ne!: krvoločnosti, za kakršne bi bilo bolje, da nikoli ne bi izvedel: 329 MALEŽIČ, Andrej: Pravljica o Lori: 7 MANNEL, Beatrix: Televizijska zvezda: 59 MARIJANOVIĆ, Stanislav: Hišni nebodijihtreba: družinski vodnik: 100 MARUSSIG, Jurij: Avtomobil v bolnišnici: 189 MATOZ, Zdenko: Superprdec v kosmati zgodbi: 101 MAZI, Nina: Domišljava goska: 140 MERTENS, Dominique: Franček strašni: 190 MESTNIK, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi: 141 METTLER, René: Narava, vsako uro drugačna: 333 Metulj na dežju 142 MILČINSKI, Fran: Moja ljuba deca 102 MILER, Zdeněk: Krtek in raketa: 191 MINTE König, Bianka: Ljubezen in mobitel: 60 MITCHELHILL, Barbara: Alenkina morska deklica: 115 MITCHELHILL, Barbara: Darijan Drnulja, superdetektiv: 116 MÖDERNDORFER, Vinko: Muc Langus & čarovnička Gajka: vesele dogodivščine popolnoma navadnega mucka Mikija: za vse otroke in druge odrasle: 143 MODIC, Maša: Ljubo doma, kdor ga ima: 192 MODIC, Maša: Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni: 193 MOEKAARS, Stijn: Tok tok, kdo je v tem jajcu?: 194 MOERS, Hermann : Dežela Knituki: 195 Moj prvi atlas sveta 386 Moj prvi besednjak o kmetiji 242 Moj prvi slikovni slovar 383 MONTAGNE, Thierry: Živalski mladiči: 347 MOOST, Nele: Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost: 196 Morske živali 150 MOSSOUX, Muriel: Huhu: 197 MOŠKRIČ, Marjana: Ledene magnolije: 28 MRVAR, Nataša: Izgubljena ribica: 198 MUCK, Desa: Anica in Jakob: 117 MUCK, Desa: Anica in športni dan: 118 MUCK, Desa: Kakšne barve je svet?: 199 Mucki in prijatelji 258 MÜLLER, Birte: Anček podganček: 200 NAIK, Anita : Naj zdravstveni priročnik za dekleta: 363 NAIK, Anita: Droge: 355 NAIK, Anita: Prehrana: 354 NAIK, Anita: Seks: vse, kar te je zanimalo, a ti je bilo težko vprašati…: 358 Najlepše pripovedke Tisoč in ene noči 284 NASH, Deborah: Zvezdica Zvedavka: 119 NORDQVIST, Sven: Vik in krik v zelenjavnem vrtu: 201 NÖSTLINGER, Christine: Franceve dojenčkove zgodbe: 120 NÖSTLINGER, Christine: Franceve zgodbe z dedkom: 121 NOVAK, Bogdan: Ninina pesnika dva: 311 OCVIRK, Vasja: Dečko: dve zgodbi o človekovem najboljšem prijatelju: 108 OKORN, Maja: Kostanjčki: 144 OMAHEN, Nejka: Veliko srce: 61 OSBORNE, Mary Pope: Delfini ob svitu: 122 OSBORNE, Mary Pope: Dinozavri pred mrakom: 123


94

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

OSBORNE, Mary Pope: Gusarji popoldan: 124 OSBORNE, Mary Pope: Mesto duhov ob sončnem zahodu: 125 OSBORNE, Mary Pope: Mumije zjutraj: 126 OSBORNE, Mary Pope: Noč z ninjami: 127 OSBORNE, Mary Pope: Polnoč na Luni: 128 OSBORNE, Mary Pope: Popoldan na Amazonki: 129 OSBORNE, Mary Pope: Sabljezobi tiger ob sončnem zahodu: 130 OSBORNE, Mary Pope: Vitez ob zori: 131 OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Dinozavri: stvarna priloga h knjižici Dinozavri pred mrakom: 340 OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Vitezi in gradovi: stvarna priloga h knjižici Vitez ob zori: 390 PARTLJIČ, Tone: Hotel sem prijeti sonce: 312 PERLIČ, Zvonko: Igra nas združuje, veselje nas raduje: zbirka pesmi za otroke: 290 PERTOT, Bruna Marija: Mala otroška kronika: 291 PETEK, Milan: Čarobni svet Brezove ulice: 145 PETROVIĆ, Jasminka: Seks za začetnike: 359 PETROVIĆ, Jasminka: Šola: 327 500 (Petsto) kratkočasnih 380 PLEDGER, Maurice: V džungli: 243 PLEDGER, Maurice: V gorah: 244 Pojemo, pojemo 2. 377 Poklici. Delo hvali mojstra 151 Poklici. Ko bom velik 152 Poklici. Za ljubi kruhek 153 POTTER, Beatrix: Zbrane povesti: 313 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Zakaj?: 272 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Živalska abeceda: 273 PREAC, Gregor: Vesoljne sanje: 292 PREŽIHOV, Voranc: Čez goro k očetu: 314 PREŽIHOV, Voranc: Solzice: 315 Prvi korak v znanost z več kot 150 vznemirljivimi poskusi 336 PULLMAN, Philip: Pretanjeni nož. Njegova temna tvar II: 8 PULLMAN, Philip: Severni sij. Njegova temna tvar I: 9 Račke in prijatelji: 259 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 REBA, Matea : Rožiček. Žabji princ: 202 REDMOND, Diane: Malči ima delo: 203 REDMOND, Diane: Miha ima rojstni dan: 204 REICHE, Dietlof: Hrček Franček na begu: 81 REIDER, Katja: Kdo dela muuuu?: 245 REIDER, Katja: Zmeda zaradi malega medveda: 205 REPŠE, Vildana: Ples v glasbi: 378 RICE, Ben: Pobby in Dingan: nevidna prijatelja: 29 RIEGER, Anja: Kaj je z Lizo?: 206 ROBBERECHT, Thierry: Če je očka kralj: 207 ROBIČ, Rudi: Sončece v školjki: pesmi za otroke: 293 ROGAČ, Franci: Izgubljena slončica: 208 ROGAČ, Franci: Prašiček in čarobna zvezdica: 209 ROMAIN, Trevor: Kaj na svetu počneš, ko ti nekdo umre?: 325 ROŠ, Milivoj Miki: Škrat Babilon: 11 ROZMAN, Andrej Roza: Uganke: 294 ROZMAN, Andrej: Pika: 299 RUDOLF, Mojca: Kje je Jure?: 82 RÜHMANN, Karl: Vilibald: 210 RUSTJA, Andreja: Ljubezen je…: 295 RUSTJA, Miran: Joj, balončki: 275 RYAN, Margaret: Robi in bitje iz vesolja: 132 SAUNDERS, Kate: Čarovniški urok: 133 SCHEFFLER, Ursel: Dedkov superračunalnik: 134 SCHLEICHERT, Elizabeth: Ribe: 348 SCHNEIDER, Sylvia: Dekliški pogovori: 360 SCHNEIDER, Sylvia: Fantovski pogovori: 361 SCHUBERT, Peter: Markus in Barbara… in skrivnost samotnega otoka: 83


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

SCHUSTER, Gaby: Ej, punca: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja: 362 SENICA, Antonija: Si že kdaj videl jokati srno?: 211 SEVER, Leopold: Pisani plamenčki: zgodbe, v katerih se snov spreminja: 154 SIMON, Philippe & Marie-Laure Bouet: Podobe mest: 371 SIVEC, Ivan : Finta v levo: izpoved mladega zapornika: 30 SIVEC, Ivan: Kriva prisega: 89 SIVEC, Ivan: Povest o Janezovi sreči: v spomin Janezu Ciglerju, prvemu slovenskemu povestičarju po zgodovinskih virih: 90 Slamnati bikec: gledališče v razredu 300 Slovenske pravljice 282 Slovenski kraji. Iz kotline do ravnine 155 Slovenski kraji. Med sončne gorice 156 SPEARS, Britney & Lynne: Materino darilo: 62 STEWART, David: Vse, samo egipčanska mumija ne!: ogabne reči, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi nikoli izvedel: 330 STEWART, Paul & Chris Riddell : Šola smrdi: 137 STEWART, Paul & Chris Riddell: Govoreči toaster: 135 STEWART, Paul & Chris Riddell: Invazija Blobov: 136 STINE, R(obert) L(awrence): Dnevnik, mrtev sem: 93 STINE, R(obert) L(awrence): Ime mi je zloba: 94 STINE, R(obert) L(awrence): Lažnivec: 95 STINE, R(obert) L(awrence): Ne pozabi me!: 96 STINE, R(obert) L(awrence): Omarica številka 13: 97 SVETINA, Peter: Goske, psički in oslički: 261 SVETINA, Peter: Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe: 84 ŠEFER Mihelič, Anita: Kapljica rose: 246 ŠENICA Pavletič, Vera : Dogodivščine Erazma Predjamskega: 91 ŠENICA Pavletič, Verica: Škratovo mesto: 92 ŠKORJANC, Tomaž: Mala kuharica: 369 ŠTAMPE Žmavc, Bina : Škrat s prevelikimi ušesi: 212 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil: 296 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Mojca Pokrajculja: 301 ŠTURM, Milica: Srce se nikoli ne moti: 12 TACER, Aleš: Zgodnji maturant: mladinski roman: 31 TAGHOLM, Sally: Ko pade noč: 334 TARMAN, Draga M(arija): Ko ježek spi: kdo zimo prespi, kdo predremlje, kje so žuželke in kje je polžek?: 349 TARMAN, Draga M(arija): V planinski šoli: 247 TAVČAR, Ivan: Cvetje v jeseni: 316 TAYLOR, Barbara: Kače: 350 TAYLOR, Barbara: Pajki: 351 TAYLOR, Barbara: Zakaj neki imajo zadrge zobe in druga vprašanja o iznajdbah: 322 Teletubbies. Do prstkov!: telovadi s Telebajski 262 Teletubbies. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski 263 Templjarske pravce 283 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (1), Bratovščina prstana: 13 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (2), Stolpa: 14 Tuje, divje živali 157 ULLRICH, Hortense: Ko najdeš pravega prijatelja: 213 ULLRICH, Hortense: Trapaste blondinke: 63 VAIL, Rachel: Prosim, prosim, prosim: 64 VAIL, Rachel: Še mar mi ni: 65 VAIL, Rachel: Tekmovanje v priljubljenosti: 66 VAIL, Rachel: Zakaj pa so prijatelji?: 67 VAIL, Rachel: Zapolniti praznino: 68 VAINIO, Pirkko: Vauvau: 214 VALAT, Pierre-Marie: Barve: 248 VALAT, Pierre-Marie: Kakšno je vreme?: 249 VALAT, Pierre-Marie: Oblike: 250 VALAT, Pierre-Marie: Številke: 251 VANDOT, Josip: Kekec in Prisank: 277 VANIČ, Blanka: Kuštro in Buško: 215 VELTHUIJS, Max : Žabec in prav poseben dan: 216

95


96

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

VELTHUIJS, Max : Žabec sreča prijatelja: 218 VELTHUIJS, Max: Žabec se boji: 217 VIDMAR, Janja: Leteči krožnik na našem vrtu: 45 VIDMAR, Janja: Princeska z napako: 317 VIDMAR, Janja: Stvor: najstniška grozljivka: 99 VIDMAR, Janja: Zgaga in mesto lutk: 98 VOLK Zlobec, Anamarija: Babičini metulji: 219 VOLK Zlobec, Anamarija: Dogodivščine krave Rozine: 220 VOŠNJAK, Uroš: Pesmice za Jana: 297 Vsevedova zakladnica znanja. Vesolje: najnovejša baza podatkov 335 VUKMIR, Andreja: Kako se je princeska spet začela čuditi: 15 WEIGELT, Udo: Murči je bil!: 221 WEIGELT, Udo: Stari bober Evald: 222 WEIGELT, Udo: V gozdu je prostora za vse: 223 WEIMER, Britta & Sabine Hess & Manuela Brademann: Konec s slabimi ocenami: kako to doseči?!: 326 WENINGER, Brigitte: Na pomoč, Mandi!: 224 WENINGER, Brigitte: Nočem spati sam: 225 WILKINSON, Philip: Najlepša knjiga o raziskovalcih 387 WILSON, Jacquelin: Punce ga lomijo: 69 WOODING, Chris: Viharno nebo . 7. DEL 46 WOODING, Chris: Viharno nebo . 8. DEL 47 WOODING, Chris: Viharno nebo . 9. DEL 48 ZAJC, Dane: Leteča hišica: 318 Zajčki in prijatelji 260 Zlatolaska in trije medvedi: Zlatolaska in trije medvedi 264 ZUPAN, Dim: Maja že ve: 146 ZUPAN, Dim: Najboljša flinta je dobra finta: 147 ZUPAN, Dim: Trnovska mafija: v tretje gre rado: 85 Živali okoli našega doma 158 ŽVANUT, Maja: Stoji, stoji beli grad: 393


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

97

Naslovi Albert Einstein: domišljija je pomembnejša od znanja / LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: 388 Alenkina morska deklica / MITCHELHILL, Barbara: 115 Ali ima tudi kenguru mamo? / CARLE, Eric: 266 Ali mi odpustiš? / GRINDLEY, Sally: 171 Ali se ne počutiš dobro, Poldek? / HEST, Amy: 173 Anastazija Krupnik / LOWRY, Lois: 308 Anček podganček / MÜLLER, Birte: 200 Anica in Jakob / MUCK, Desa: 117 Anica in športni dan / MUCK, Desa: 118 Arhimed: skrivnost kraljeve krone / LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: 389 Artemis Fowl / COLFER, Eoin: 33 Av, boli / BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: 226 Avtomobil v bolnišnici / MARUSSIG, Jurij: 189 Babičini metulji / VOLK Zlobec, Anamarija: 219 Barve / VALAT, Pierre-Marie: 248 Bee, je zablejal volkec / BALL-Simon, Danièle: 159 Bela Lendava / HORVAT, Jože: 107 Bela muca / DANCKERS, Annick: 270 Bratec in Kljukec s strehe / LINDGREN, Astrid: 307 Cvetje v jeseni / TAVČAR, Ivan: 316 Čarobni svet Brezove ulice / PETEK, Milan: 145 Čarodeji / LASSITER, Rhiannon: 42 Čarodeji. Duhovi / LASSITER, Rhiannon: 44 Čarodeji. Sence / LASSITER, Rhiannon: 43 Čarovniški urok / SAUNDERS, Kate: 133 Če je očka kralj / ROBBERECHT, Thierry: 207 Čez goro k očetu / PREŽIHOV, Voranc: 314 Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost / MOOST, Nele: 196 Čisto poseben muc / BROWN, Janet Allison: 252 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta: 278 Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 1, Na jug / IVANUŠA, Andrej: 34 Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 2, Na sever / IVANUŠA, Andrej: 35 Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 3, Na zahod / IVANUŠA, Andrej: 36 Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 4, Na vzhod / IVANUŠA, Andrej: 37 Darijan Drnulja, superdetektiv / MITCHELHILL, Barbara: 116 Deček in slon / GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: 2 Dečko: dve zgodbi o človekovem najboljšem prijatelju / OCVIRK, Vasja: 108 Dedkov superračunalnik / SCHEFFLER, Ursel: 134 Deklica z vžigalicami / ANDERSEN, Hans Christian: 276 Dekliški pogovori / SCHNEIDER, Sylvia: 360 Delfini ob svitu / OSBORNE, Mary Pope: 122 Deviški samomori / EUGENIDES, Jeffrey: 21 Dežela Knituki / MOERS, Hermann: 195 Deževnikarji. Kako postati deževnikar / KUCLAR, Špela: 80 Dinozavri pred mrakom / OSBORNE, Mary Pope: 123 Dinozavri: stvarna priloga h knjižici Dinozavri pred mrakom / OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: 340 Dirka formule Čiračara ali Pomembno je sodelovati / DIEM, Angelika: 166 Dnevnik, mrtev sem / STINE, R(obert) L(awrence): 93 Doba železarstva v Železnikih / pregled obdobja železarstva in z njim povezane dejavnosti v Železnikih in okolici od prvih začetkov do zadnjega preboda: 370 Dogodivščine Erazma Predjamskega / ŠENICA Pavletič, Vera: 91 Dogodivščine krave Rozine / VOLK Zlobec, Anamarija: 220 Domača pasja kuharica / GRELL-Hansohm, Petra: 366 Domišljava goska / MAZI, Nina: 140 Droge / NAIK, Anita: 355 Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil / ŠTAMPE Žmavc, Bina: 296 Ej, fant: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja / HÜSCH, Tim: 357 Ej, punca: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja / SCHUSTER, Gaby: 362 Enciklopedija živali: 346 Fantovski pogovori / SCHNEIDER, Sylvia: 361


98

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Feliksova kuharska knjiga / LANGEN, Annette: 368 Finta v levo: izpoved mladega zapornika / SIVEC, Ivan: 30 Franceve dojenčkove zgodbe / NÖSTLINGER, Christine: 120 Franceve zgodbe z dedkom / NÖSTLINGER, Christine: 121 Franček strašni / MERTENS, Dominique: 190 Geografski slovarček za učence osnovnih šol: leksikon: 385 Gorjanski škrati med ljudmi / MESTNIK, Ivanka: 141 Gorske živali: 148 Goske, psički in oslički / SVETINA, Peter: 261 Gospodar prstanov. (1), Bratovščina prstana / TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): 13 Gospodar prstanov. (2), Stolpa / TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): 14 Govoreči toaster / STEWART, Paul & Chris Riddell: 135 Gozdne živali: 149 Gradimo števila: učenje seštevanja in odštevanja z velikanskimi gradbenimi stroji / FRY, Jenny: 231 Greta Kruleževa je svinja: Oskarjeva knjiga o svinjah / GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: 232 Gusarji popoldan / OSBORNE, Mary Pope: 124 Hišni nebodijihtreba: družinski vodnik / MARIJANOVIĆ, Stanislav: 100 Hokus pokus kolobocius / KURT, Kemal: 114 Hopi Popi / COOPER, Helen: 163 Hotel sem prijeti sonce / PARTLJIČ, Tone: 312 Hrček Franček na begu / REICHE, Dietlof: 81 Huhu / MOSSOUX, Muriel: 197 Hvalnica sončnicam / FRANČIČ, Franjo: 23 Ignacija in njen angel / LAINŠČEK, Feri: 4 Igra nas združuje, veselje nas raduje: zbirka pesmi za otroke / PERLIČ, Zvonko: 290 Ime mi je zloba / STINE, R(obert) L(awrence): 94 Invazija Blobov / STEWART, Paul & Chris Riddell: 136 Iz Modre pravljične dežele. Čudna rumena reč / BARDILL, Linard: 161 Izginjevalec čarovnic / BAUER, Jana: 32 Izgubljena ribica / MRVAR, Nataša: 198 Izgubljena slončica / ROGAČ, Franci: 208 Izgubljeni dnevnik oglednika Krištofa Kolumba / DICKINSON, Clive: 87 Izgubljeni dnevnik sužnja Julija Cezarja / BARLOW, Steve & Steve Skidmore: 86 Izgubljeni dnevnik Tutankamonove mamice / DICKINSON, Clive: 88 Jaka pomaga naravi / FEFER, Jernej: 331 Jelenja past / KONCUT, Helena: 180 Joj, balončki / RUSTJA, Miran: 275 Kače / TAYLOR, Barbara: 350 Kaj dela očka / HORN, Peter: 174 Kaj je z Lizo? / RIEGER, Anja: 206 Kaj kdo jé in česa ne: 256 Kaj na svetu počneš, ko ti nekdo umre? / ROMAIN, Trevor: 325 Kaj naj storimo z vekavčkom? / COWELL, Cressida: 164 Kako je mišek Stanislav mucu Hugu nataknil zvonček / BARBERO, Maria: 160 Kako je Pavliha kukca prodal: 279 Kako postati čim boljši: priročnik o oblikovanju značaja za otroke od 7 do 10 let / LEWIS, Barbara A.: 324 Kako pozdravljam: 234 Kako se je princeska spet začela čuditi / VUKMIR, Andreja: 15 Kako se kuha mula / KENDA Hussu, Damjana: 288 Kakšne barve je svet? / MUCK, Desa: 199 Kakšno je vreme? / VALAT, Pierre-Marie: 249 Kam pa kam, kosovirja? / MAKAROVIČ, Svetlana: 309 Kapljica rose / ŠEFER Mihelič, Anita: 246 Karla Umek & Doktor Kukalo. Lov na tigra / KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: 76 Karla Umek & Doktor Kukalo. Na vroči sledi / KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: 77 Karla Umek & Doktor Kukalo. Ujeta v mestnem stolpu / KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: 78 Karla Umek & Doktor Kukalo. Zgrabi ga! / KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: 79 Kdaj rečem bravo: 235 Kdaj rečem hvala: 236 Kdaj rečem oprosti: 237 Kdaj rečem prosim: 238 Kdaj rečem rad te imam: 239


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Kdo dela muuuu? / REIDER, Katja: 245 Kekec in Prisank / VANDOT, Josip: 277 Kje je Jure? / RUDOLF, Mojca: 82 Knjiga, ki razkriva svet: 320 Književnost: 384 Ko bom velik, bom… / BEZJAK, Jožica: 286 Ko ježek spi: kdo zimo prespi, kdo predremlje, kje so žuželke in kje je polžek? / TARMAN, Draga M(arija): 349 Ko najdeš pravega prijatelja / ULLRICH, Hortense: 213 Ko pade noč / TAGHOLM, Sally: 334 Ko se prebudi ledeni človek / BREZINA, Thomas: 103 Koga ima mamica rajši / KORTEPETER, Paul: 182 Konec s slabimi ocenami: kako to doseči?! / WEIMER, Britta & Sabine Hess & Manuela Brademann: 326 Konrad Kopitnik je konj: Oskarjeva knjiga o konjih / GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: 233 Kostanjčki / OKORN, Maja: 144 Kračmanove pravljice: 280 Kraksis in kravja župca / DEAN, Jan: 111 Kriva prisega / SIVEC, Ivan: 89 Krtek in raketa / MILER, Zdeněk: 191 Kuharska knjiga za otroke / LIBEAU, Catherine: 367 Kuštro in Buško / VANIČ, Blanka: 215 Kužki in prijatelji: 257 Lažnivec / STINE, R(obert) L(awrence): 95 Ledene magnolije / MOŠKRIČ, Marjana: 28 Leksikon za otroke: 321 Leni in Čivk / BAUMGART, Klaus: 162 Lepa Angelika / LAINŠČEK, Feri: 5 Leteča hišica / ZAJC, Dane: 318 Leteča ladja / DOLENC, Mate: 1 Leteči krožnik na našem vrtu / VIDMAR, Janja: 45 Ljubezen in mobitel / MINTE König, Bianka: 60 Ljubezen je… / RUSTJA, Andreja: 295 Ljubo doma, kdor ga ima / MODIC, Maša: 192 Lov na sanje: dramski prizori za majhne in velike otroke / FRANČIČ, Franjo: 298 Lov na zaklad / BUTTERWORTH, Nick: 265 Maček Robert, čudo živalskega vrta / LOUFANE: 188 Mačji recepti z mišjo prilogo / RADE, Jožica: 10 Maja že ve / ZUPAN, Dim: 146 Mala čarovnica Lili. Potopljeno kraljestvo / KNISTER: 41 Mala kuharica / ŠKORJANC, Tomaž: 369 Mala otroška kronika / PERTOT, Bruna Marija: 291 Malči ima delo / REDMOND, Diane: 203 Markus in Barbara… in skrivnost samotnega otoka / SCHUBERT, Peter: 83 Materino darilo / SPEARS, Britney & Lynne: 62 Mesto duhov ob sončnem zahodu / OSBORNE, Mary Pope: 125 Metulj na dežju: 142 Miha ima rojstni dan / REDMOND, Diane: 204 Minka pozna barve / COUSINS, Lucy: 229 Minka zna šteti / COUSINS, Lucy: 230 Minka, koliko je ura? / COUSINS, Lucy: 228 Minkina kratkočasnica / COUSINS, Lucy: 269 Miriam ima anoreksijo / AROLD, Marliese: 16 Mobilno flirtanje / LAMB, Kathryn: 328 Moj prvi atlas sveta: 386 Moj prvi besednjak o kmetiji: 242 Moj prvi slikovni slovar: 383 Moj vrtiček za konjiček / DREU, Savina: 365 Moja ljuba deca / MILČINSKI, Fran: 102 Mojca Pokrajculja / ŠTAMPE Žmavc, Bina: 301 Moje prve dvoživke / BAJD, Barbara: 344 Moje prve spomladanske cvetlice / BAJD, Barbara: 343 Morje / BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: 227 Morske živali: 150

99


100

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Muc Langus & čarovnička Gajka: vesele dogodivščine popolnoma navadnega mucka Mikija / za vse otroke in druge odrasle / MÖDERNDORFER, Vinko: 143 Mucki in prijatelji: 258 Muckovi copatki / BITENC, Janez: 274 Mumije zjutraj / OSBORNE, Mary Pope: 126 Murči je bil! / WEIGELT, Udo: 221 Na pomoč, Mandi! / WENINGER, Brigitte: 224 Nagajiva opica / CASSIDY, Anne: 110 Naj zdravstveni priročnik za dekleta / NAIK, Anita : 363 Najboljša flinta je dobra finta / ZUPAN, Dim: 147 Najboljša knjiga za deževne dni / HETZER, Linda: 374 Najboljši med najboljšimi / KAYE, Marilyn: 38 Najlepša knjiga o raziskovalcih / WILKINSON, Philip: 387 Najlepša knjiga o življenjskih okoljih / GIFFORD, Clive & Jerry Cadle: 342 Najlepše pripovedke Tisoč in ene noči: Najlepše pripovedke Tisoč in ene noči: 284 Največja skrivnost / CUTBILL, Andy: 165 Narava, vsako uro drugačna / METTLER, René: 333 Naravna okolja: živali v gozdu in morju / CLOCHE, Paul: 345 Ne pozabi me! / STINE, R(obert) L(awrence): 96 Nepremagljiva enajsterica / BASS, Eduard: 303 Nič mi ni / BLOBEL, Brigitte: 19 Ninina pesnika dva / NOVAK, Bogdan: 311 Njune zgodbe / KOŠUTA, Miroslav: 139 Noč z ninjami / OSBORNE, Mary Pope: 127 Nočem spati sam / WENINGER, Brigitte: 225 Nogomet: vaš naj... vodič v čudovit svet nogometa / GIFFORD, Clive: 382 Novoletna bučka / KONCUT, Helena: 181 O prijateljih, zmenkih in kozmičnih poljubih / HOPKINS, Cathy: 54 Oblike / VALAT, Pierre-Marie: 250 Ocean / DANIELS, Patricia: 337 Ogenjček in skriti dnevnik dedka Mohorja / KOŽELJ Horvat, Sabina: 3 Omarica številka 13 / STINE, R(obert) L(awrence): 97 Origami. 1, Katkina domačija / KRICSKOVICS, Zsuzsanna & Haui, Balázs Bogdán: 375 Ostržek / COLLODI, Carlo: 305 Otrok ustvarja / BAN, Tatjana in soavtorji: 373 Pajki / TAYLOR, Barbara: 351 Pastirček Lovrenc / GRŽAN, Karel: 285 Pehar suhih hrušk / CANKAR, Ivan: 304 Pesmice za Jana / VOŠNJAK, Uroš: 297 500 (Petsto) kratkočasnih: 380 Pika / ROZMAN, Andrej: 299 Piki je priden / HILL, Eric: 254 Pikijeva velika noč / HILL, Eric: 255 Pingvinčkova pošta / GLIORI, Debi: 170 Pisani baloni / KOKALJ, Tatjana: 240 Pisani plamenčki: zgodbe, v katerih se snov spreminja / SEVER, Leopold: 154 Piščančkovo rumeno perje / BROWN, Janet Allison: 253 Planet Jojo / LAINŠČEK, Feri: 186 Ples duhov v otroškem vrtcu / KARGER, Ulrich: 175 Ples v glasbi / REPŠE, Vildana: 378 Po pravljičnih stezah. Koroške pravljice, 3. knjiga / KUPPER, Niko: 281 Pobby in Dingan: nevidna prijatelja / RICE, Ben: 29 Počasni pes Muf / KOKALJ, Tatjana: 177 Pod medvedovim dežnikom / MAKAROVIČ, Svetlana: 310 Podobe mest / SIMON, Philippe & Marie-Laure Bouet: 371 Pojemo, pojemo 2.: 377 Poklici. Delo hvali mojstra: 151 Poklici. Ko bom velik: 152 Poklici. Za ljubi kruhek: 153 Poletje brez konca / BERLIČ Ferlinc, Margit: 49 Poletno jezero / FRISCHMUTH, Barbara: 52 Polnoč na Luni / OSBORNE, Mary Pope: 128


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Polžki. V polžkovi ulici / KOKALJ, Tatjana: 113 Popoldan na Amazonki / OSBORNE, Mary Pope: 129 Potovanje z babico / HÄNEL, Wolfram: 112 Povest o Janezovi sreči: v spomin Janezu Ciglerju, prvemu slovenskemu povestičarju po zgodovinskih virih / SIVEC, Ivan: 90 Prašiček in čarobna zvezdica / ROGAČ, Franci: 209 Pravljica o Lori / MALEŽIČ, Andrej: 7 Pravljice iz mišje luknje / KOKALJ, Tatjana: 138 Prehrana / NAIK, Anita: 354 Prekinjeno deklištvo / KAYSEN, Susanna: 27 Pretanjeni nož. Njegova temna tvar II / PULLMAN, Philip: 8 Pri dedku in babici / GENECHEN, Guido van: 168 Prijateljice, skrivnosti lepotci in napihljivi modrci / HOPKINS, Cathy: 55 Prijateljice, zmenki in bogataš / HOPKINS, Cathy: 56 Princeska z napako / VIDMAR, Janja: 317 Prosim, prosim, prosim / VAIL, Rachel: 64 Prvi korak v znanost z več kot 150 vznemirljivimi poskusi: 336 Prvi šolski dan / LAINŠČEK, Feri: 187 Ptički iz sračjega gnezda / FETH, Monika: 22 Punce ga lomijo / WILSON, Jacquelin: 69 Pustolovske zgodbe / LONDON, Jack: 105 Račke in prijatelji: 259 Ribe / SCHLEICHERT, Elizabeth: 348 Rik se ne boji / GENECHTEN, Guido van: 169 Robi in bitje iz vesolja / RYAN, Margaret: 132 Rožiček. Žabji princ / REBA, Matea : 202 Sabljezobi tiger ob sončnem zahodu / OSBORNE, Mary Pope: 130 Samir in Jonatan / CARMI, Daniella: 20 Sandra ljubi Meike / AROLD, Marliese: 17 Seks za začetnike / PETROVIĆ, Jasminka: 359 Seks: vse, kar te je zanimalo, a ti je bilo težko vprašati… / NAIK, Anita: 358 Severni sij. Njegova temna tvar I / PULLMAN, Philip: 9 Si že kdaj videl jokati srno? / SENICA, Antonija: 211 Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe / SVETINA, Peter: 84 Skrivnosti in sanjarjenja / BRYANT, Ann: 50 Skrivnostna reka / GIFFORD, Griselda: 25 Slamnati bikec: gledališče v razredu: 300 Slovenske pravljice: 282 Slovenski kraji. Iz kotline do ravnine: 155 Slovenski kraji. Med sončne gorice: 156 Smejte se / BEVAN, Clare: 109 Snežna vrana / HÄCHLER, Bruno: 172 Solzice / PREŽIHOV, Voranc: 315 Sončece v školjki: pesmi za otroke / ROBIČ, Rudi: 293 SOS – za mularijo!: mega kul leksikon od A do Ž / KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: 353 SOS z ladje duhov / BREZINA, Thomas: 104 Spoznajmo dinozavre / GOMBOLI, Mario: 339 Srce se nikoli ne moti / ŠTURM, Milica: 12 Srečni dnevi / GAVRAN, Miro: 24 Stari bober Evald / WEIGELT, Udo: 222 Stoji, stoji beli grad / ŽVANUT, Maja: 393 Stonoga Berta / KREMPL, Urša: 184 Stonoga in druge zgodbe v slikah / KOKALJ, Tatjana: 241 Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni / MODIC, Maša: 193 Strašnice / KOŠUTA, Miroslav: 289 Stvor: najstniška grozljivka / VIDMAR, Janja: 99 Superprdec v kosmati zgodbi / MATOZ, Zdenko: 101 Šah: od prvih potez do mata / KING, Daniel: 381 Še mar mi ni / VAIL, Rachel: 65 Škrat Babilon / ROŠ, Milivoj Miki: 11 Škrat s prevelikimi ušesi / ŠTAMPE Žmavc, Bina: 212 Škratek s čudežnimi copatki / GRAJŠ-Mandič, Nataša: 287

101


102

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Škratovo mesto / ŠENICA Pavletič, Verica: 92 Šola slikanja za otroke / ÁNGELS, Comella M.: 372 Šola smrdi / STEWART, Paul & Chris Riddell: 137 Šola / PETROVIĆ, Jasminka: 327 Šolska pot / FUJS, Angela: 106 Španska princeska / KOKELJ, Nina: 179 Številke / VALAT, Pierre-Marie: 251 Štiri prijateljice – ene hlače / BRASHARES, Ann: 51 Tajna zveza / KAYE, Marilyn: 39 Tekmovanje v priljubljenosti / VAIL, Rachel: 66 Teletubbies. Do prstkov!: telovadi s Telebajski: 262 Teletubbies. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski: 263 Televizijska zvezda / MANNEL, Beatrix: 59 Templjarske pravce: 283 Težave in sporočila psička Pafija / KOVAČ, Polonca: 306 Tita@boginja.smole.in.težav.si / KODRIČ Filipić, Neli: 57 Tok tok, kdo je v tem jajcu? / MOEKAARS, Stijn: 194 Trapaste blondinke / LLRICH, Hortense: 63 Trnovska mafija: v tretje gre rado / ZUPAN, Dim: 85 Trpinčenje / ELLIOT, Michele: 323 Tuje, divje živali: 157 Udarci. Črni in modri / BELBIN, David: 70 Udarci. Dimna zavesa / BELBIN, David: 71 Udarci. Pogrešana / BELBIN, David: 72 Udarci. Poraženci / BELBIN, David: 73 Uganke / ROZMAN, Andrej Roza: 294 Usodno srečanje / KAYE, Marilyn: 40 Uuuaaaaa!!! / LABARONNE, Charlotte: 185 V džungli / PLEDGER, Maurice: 243 V gorah / PLEDGER, Maurice: 244 V gozdu je prostora za vse / WEIGELT, Udo: 223 V planinski šoli / TARMAN, Draga M(arija): 247 Vauvau / VAINIO, Pirkko: 214 Vdihni globoko!: raziskovalna odprava v človeško telo / KOCH, Marianne: 352 Velika čuda sveta / ASH, Russell: 391 Veliki otroški leksikon / BRÖGER, Achim: 319 Veliko prijateljstvo, šibki živci / LESSMAN, C. B.: 58 Veliko srce / OMAHEN, Nejka: 61 Verena je na ekstaziju / AROLD, Marliese: 18 Vesele prigode mačka Franeta / KITAMURA, Satoshi: 302 Veselo poletje / JURIČ, Evgen: 74 Vesoljne sanje / PREAC, Gregor: 292 Viharno nebo . 7. DEL / WOODING, Chris: 46 Viharno nebo . 8. DEL / WOODING, Chris: 47 Viharno nebo . 9. DEL / WOODING, Chris: 48 Vija vaja bučijaja / BUČIBICA: 376 Vik in krik v zelenjavnem vrtu / NORDQVIST, Sven: 201 Vilibald / RÜHMANN, Karl: 210 Vitez ob zori / OSBORNE, Mary Pope: 131 Vitezi in gradovi: stvarna priloga h knjižici Vitez ob zori / OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: 390 Vmesna postaja / HAASSE, Hella S.: 26 Vražja avtocesta / KOKALJ, Tatjana: 75 Vremenske pravljice / KOKALJ, Tatjana: 178 Vroče poletje / HOČEVAR, Darja: 53 Vrtnarjenje v vseh letnih časih / DIETEL, Günther: 364 Vse, samo egipčanska mumija ne!: ogabne reči, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi nikoli izvedel / STEWART, David: 330 Vse, samo rimski gladiator ne!: krvoločnosti, za kakršne bi bilo bolje, da nikoli ne bi izvedel / MALAM, John: 329 Vsevedova zakladnica znanja. Vesolje: najnovejša baza podatkov: 335 Zabava pri čarovnici Lili: sijajne zamisli za otroška praznovanja / KNISTER: 379 Zajčki in prijatelji: 260 Zajčkova knjiga pravljic / JERAM, Anita: 271


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Zakaj neki imajo zadrge zobe in druga vprašanja o iznajdbah / TAYLOR, Barbara: 322 Zakaj neki je na gorskih vrhovih sneg in druga vprašanja o gorah / GAFF, Jackie: 338 Zakaj neki je v Sahari ponoči mraz in druga vprašanja o puščavah / GAFF, Jackie: 332 Zakaj neki so ribam zrasle noge in druga vprašanja o prazgodovini / GAFF, Jackie: 341 Zakaj pa so prijatelji? / VAIL, Rachel: 67 Zakaj sem tako majhen? / KIM, Eun Ju: 176 Zakaj? / PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: 272 Zalika in Gusti / LAINŠČEK, Feri: 6 Zapolniti praznino / VAIL, Rachel: 68 Zbrane povesti / POTTER, Beatrix: 313 Zelo osamljena kresnička / CARLE, Eric: 267 Zelo tih čriček / CARLE, Eric: 268 Zgaga in mesto lutk / VIDMAR, Janja: 98 Zgodnji maturant / mladinski roman / TACER, Aleš: 31 Zlati rog / KRAVOS, Marko: 183 Zlato / iskanje zaklada skozi čas / HOOPER, Meredith: 392 Zlatolaska in trije medvedi: 264 Zmagoviti gol! / FOREMAN, Michael: 167 Zmeda zaradi malega medveda / REIDER, Katja: 205 Zvezdica Zvedavka / NASH, Deborah: 119 Žabec in prav poseben dan / VELTHUIJS, Max: 216 Žabec se boji / VELTHUIJS, Max: 217 Žabec sreča prijatelja / VELTHUIJS, Max: 218 Živali okoli našega doma: 158 Živalska abeceda / PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: 273 Živalski mladiči / MONTAGNE, Thierry: 347 Živeti z lulčkom / FISHER, Nick: 356

103


104

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Prevajalci ALJANČIČ, Marko; 333, 347 AMBROŽ, Ana: 205 AMBROŽIČ, Jana: 326 ANTONČIČ, Emica: 24 BABŠEK, Nina: 388, 389 BAJŽELJ Žvokelj, Katarina: 392 BARTOL, Metka: 271 BERK, Ksenija: 109, 132, 133, 135, 136, 137, 355 BLAŽIČ Klemenc, Andreja: 339, 374 BOŠTJANČIČ, Blaž: 167 BRENK, Kristina: 307 CERAR, Vasja: 216, 218 CVEK, Vili: 356 ČELEDIN, Urška: 262, 263 DEKLEVA, Milan: 265 DOBRILA, Lorena: 351 DROLC, Veronika: 214, 222, 270, 174, 195 DUŠA, Irena: 21 FELDIN, Maja: 170, 231 FILIPIČ, Karmen: 86, 87, 88, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 340, 390 FRANK, Gabi: 83 GAAL, Gabriella: 375 GORELA, Martina: 123, 131 GOSTINČAR Cerar, Marjeta: 62 GRADIŠNIK, Branko: 13, 14, 100, 313 GRADIŠNIK, Ivana: 329, 330 JAMNIK, Franjo: 70, 71, 72, 73 JAVORŠEK, Marija: 243, 244 JELENC, Katarina: 64, 65, 66, 67, 68 JENČIČ, Lučka: 120, 121 JESENOVEC Petrović, Slavica: 384 KALČIČ, Uroš: 112, 114, 134, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 176, 182, 185, 188, 190, 194, 196, 197, 206, 207, 366 KALTNEKAR, Darja: 324 KENDA, Jakob J(aša): 8, 9 KEPIC Mohar, Alenka: 257, 258, 259, 260 KNE Leben, Nataša: 252, 253 KOKALJ, Anja: 76, 77, 78, 79 KOTNIK, Maja: 163 KOVAČIČ, Jürgen: 374 KRAIGHER, Maja: 320, 322, 332, 338, 341, 345 KRESAL, Rudolf: 276 KUHAR, Andrej: 336 LAGANIN, Tamara: 159, 200, 221, 223 LAMUT, Vera: 367 LAVTIŽAR, Janez: 51 LIPAVIC Oštir, Alja: 52 LOVKA, Milan: 346 MADRIC, Irena: 352, 357, 362 MAJARON, Igor: 105 MAJCEN, Janja: 256 MALI, Dora: 29 MANDELJC Pengov, Mojca: 172 MEJAK, Tea: 387

MIHELAČ, Špela: 383, 386 MOHR, Gregor: 381 MUSEK, Alenka: 164 MUŠIČ, Janez: 191 NEUBAUER, Niki: 391 NOVAK, Nataša: 111, 115, 116 NOVAK Trobentar, Petra: 372 OBLAK, Seta: 103 OMAHEN Regovc, Špela: 20 OMERZEL, Borut: 110, 119 OREL, Laura: 366 ORNIK, Meta: 379 OSOJNIK, Jana:210, 224, 225 OŠLAJ, Catarina: 245 PAJER, Urška: 38, 39, 40, 335 PEČEK, Andreja: 228, 229, 230, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 269 PERČIČ, Tone: 104 PETRIČ, Vesna Kerstin: 201 PETROVIĆ Jesenovec, Borut: 384 PIBER, Petra: 213, 342, 364 PLANKO, Eva: 337, 348 POGAČNIK, Jelka: 264 POTRATO, Tina: 323, 354, 358 PŠENICA, Miha: 242 RAPÉ, Andrej 284 REBOLJ, Dušan: 42, 43, 44 REMŠE, Matija: 325 SABATI Šuster, Andreja: 175, 319 SAMIDE, Irena: 360, 361 SATLER, Alenka: 382 SELIŠKAR, Mateja: 26, 160 SIVEC Poljanšek, Vesna: 63 SMOLEJ, Viktor: 303 SOJAR, Aleš: 334 STANEK, Tina: 22, 54, 55, 56 STARMAN, Bernarda: 328, 363 SVETINA, Peter: 302 ŠINIGOJ, Vojko: 25, 46, 47, 48, 93, 94, 95, 96, 97 ŠIROK, Albert: 305 ŠTAMPE Žmavc, Bina: 173, 266, 267, 268, 271 ŠUKAROV, Sanda: 19 ŠULC, Katja: 353 ŠVAB, Andrea: 16, 17, 18, 58, 59 TOLAR, Katarina: 50 TOMAN, A(na) M(arija): 226, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 371 TROBENTAR, Dominik: 372 VOGRINC, Urša: 33, 41, 81 VOJEVEC, Jaka Andrej: 327, 359 ZABUKOVEC, Dušanka: 27 ZWITTER, Savina: 308 ŽENER, Nataša: 350 ŽENER, Tatjana: 69, 81, 217, 232, 233, 368 ŽLAJPAH, Dejan: 60


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

105

Ilustratorji Abaza, Daša: 179, 280 Antram, David: 329, 330 Bampton, Bob: 252, 253 Barbero, Maria: 160 Baumgart, Klaus: 162 Benček, Loti: 192 Bernadette: 222 Bertolini Grudina, Paola: 144 Bešlagić, Said: 292 Biesty, Stephen: 392 Bogataj Ambrožič, Saša: 247 Bonson, Richard: 391 Boschetti, Silvia: 159 Brezovnik, Tina: 373 Bricelj, Suzi: 92 Brunelet, Madeleine: 234, 235, 236, 237, 238, 239 Buckley, Mike: 381 Burghardt, Heike: 232, 233 Butterworth, Nick: 265 Cajnko, Nina: 246 Carle, Eric: 266, 267, 268 Cerjak, Mojca: 274, 281 Cooper, Helen: 163 Cousins, Lucy: 269, 228, 229, 230, Cutbill, Andy: 165 Cvetko, Igor: 378 Čakš, Andrej: 1 Červek, Sandi: 11 Čoh, Zvonko: 277, 278, 294 Čufer, Andrej: 370 Čufer, Andrejka: 365 Daenen, Frank: 194 Dann, Penny: 171 Dietl, Erhard: 120, 121 Dolenc, Jana: 376 Drinnenberg, Julia: 357 Drnovšek, Vesna: 74 Droop, Constanza: 368 East, Jacqueline: 231 Edirne, Ertugrul: 103 Fabjančič, Milanka: 3 Ferri, Giuliano: 388 Foreman, Michael: 167 Garofalo, Gianluca: 223 Gedei, Maja: 286 Genechten, Guido van: 168, 169 Glad, Jože: 343, 344 Gliori, Debi: 170 Godec Schmidt, Jelka: 143, 278, 304, 377 Godon, Ingrid: 164 Goltez, Katarina: 295 Goossens, Philippe: 207 Gorup, Klemen: 283 Gošnik Godec, Ančka: 278 Grant, Donald: 250, 251 Grdak, Suzana: 211 Hill, Eric: 254, 255 Hollingworth, George: 86, 87, 88 Hrovat, Gašper: 208, 209

Hrovat, Uroš: 102, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 Janežič, Adriano: 75, 91, 113, 138, 139, 178, 184, 300, 373 Jars, David de: 336 Jelenkovich, Barbara: 245 Jenčič, Samo: 215 Jeram, Anita: 173, 271 Junaković, Svjetlan: 256, 261, 279, 288 Kadmon, Cristina: 174, 221 Kastelic, Janez: 90 Keijser, Lucy: 362 Kim, Eun Ju: 176 Kitamura, Satoshi: 302 Klanšek, Barbara: 189 Kohek, Miran: 275 Korenjak, Petra: 69 Kos, Božo: 293 Košir, Ana: 81, 117, 118 Koželj, Anka: 145 Kralj, Jure: 140, 373 Kranjc, Anita,: 241 Krhin, Kristina: 299, 301 Kulot, Daniela: 213 Kumer, Jože: 141 Kyte, Steve: 46, 47, 48 Labaronne, Charlotte: 185 Ledinek, Tanja: 31 Loufane: 188 MacKeith, Bridget: 115, 132 Mair, Jörg: 352 Manček, Marjan: 278, 289, 303, 306 Marijanović, Stanislav: 100 Marks, Alan: 225 Marville, C. D.: 284 Mavec, Aco: 312 Mehora, Miran: 154 Melanšek, Mladen: 290 Mertens, Dominique: 190 Michelet, Sylvie: 226 Mikuletič, Jurij: 108 Miler, Zdenĕk: 191 Möller, Anne: 210 Monnier, Miriam: 161 Morgan, Richard: 119 Mossoux, Muriel: 197 Mould, Chris: 109, 111 Mršnik, Jana: 146, 241 Müller, Birte: 172, 200 Murdocca, Sal: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 340, 390 Nayler, Sarah: 355 Nemec, Franci: 30, 147, 155, 156 Nordqvist, Sven: 201 Palčič, Klavdij: 183 Pearlman, Corinne: 358 Pečar, Marijan: 12, 321 Peklar, Andreja: 15, 393 Petersen, Wiebke: 195 Pivec, Tone: 106


106

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Plahtar, Tone: 331 Pledger, Maurice: 243, 244 Podreka, Edo: 349 Potter, Beatrix: 313 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 272, 273 Prelog, Marija: 142, 298 Preželj, Petra: 276 Primožič, Aljana: 101 Rade, Jožica: 10 Rebolj, Tjaša: 193 Ribič, Igor: 4, 5, 6, 186, 187 Rieger, Anja: 206 Rieger, Birgit: 41, 379 Romain, Trevor: 325 Ross, Thea: 364 Ross, Tony: 116, 133 Rudolph, Annet: 196 Scholte van Mast, Ruth: 134 Scholz, Barbara: 76, 77, 78, 79 Schwarz, Branka: 83, 199 Simčič, Daša: 240, 241 Simić, Zagorka: 369 Skočir, Rudi: 282 Slawski, Wolfgang: 114, 205 Smith, Lisa: 110 Sottler, Alenka: 308 Sovec, Damijan: 34, 35, 36, 37 Starec Tavčar, Magda: 177, 219, 220, 291

Stepančič, Damijan: 45, 84 Strman, Božidar Mišo: 23 Strmšek, Slavc: 180, 181 Stupica, Barbara: 2 Stupica, Marlenka: 305, 307 Szesny, Susanne: 166 Škerl, Peter: 80 Štrukelj, Katra: 82, 198 Tartarotti, Stefano: 389 Tharlet, Eve: 224 Trček Pečak, Tamara: 7 Trošt-Šprogar, Severina: 285 Turgeon, Stéphane: 264 Tyrrell, James: 354 Unzner, Crista: 112 Uvera, Tanja: 49 Vahen, Gorazd: 309, 310 Vainio, Pirkko: 214 Valat, Pierre-Marie: 248, 249 Van den Eynde, Peggy: 270 Velthuijs, Max: 216, 217, 218 Venning, Harry: 323 Waas, Uli: 175 Wheeler, Susan: 182 Zaremba, Larisa: 202 Zavadlav Ana: 241 Zemke, Deborah: 374 Živković, Dobrosav Bob: 327, 359

Slovenski avtorji besedil in ilustracij

Abaza, Daša: 179, 280 BAJD, Barbara: 343, 344 BAN, Tatjana in soavtorji: 373 BAUER, Jana: 32 Benček, Loti: 192 BERLIČ Ferlinc, Margit: 49 Bertolini Grudina, Paola: 144 Bešlagić, Said: 292 BEZJAK, Jožica: 286 BITENC, Janez: 274 Bogataj Ambrožič, Saša: 247 Brezovnik, Tina : 373 Bricelj, Suzi: 92 BUČIBICA: 376 Cajnko, Nina: 246 CANKAR, Ivan: 304 Cerjak, Mojca: 274, 281 Cvetko, Igor: 378 Čakš, Andrej: 1 Červek, Sandi: 11 Čoh, Zvonko: 277, 278, 294 Čufer, Andrej: 370 Čufer, Andrejka: 365 Dolenc, Jana: 376 DOLENC, Mate: 1

Avtor Besedila Avtor Ilustracije DREU, Savina: 365 Drnovšek, Vesna: 74 Fabjančič, Milanka: 3 FEFER, Jernej: 331 FRANČIČ, Franjo: 23, 298 FUJS, Angela: 106 Gedei, Maja: 286 Glad, Jože: 343, 344 GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: 2 Godec Schmidt, Jelka: 143, 278, 304, 377 Goltez, Katarina: 295 Gorup, Klemen: 283 Gošnik Godec, Ančka : 278 GRAJŠ-Mandič, Nataša: 287 Grdak, Suzana: 211 GRŽAN, Karel: 285 HOČEVAR, Darja: 53 HORVAT, Jože: 107 Hrovat, Gašper: 208, 209 Hrovat, Uroš: 102, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 IVANUŠA, Andrej: 34, 35, 36, 37 Janežič, Adriano: 75, 91, 113, 138, 139, 178, 184, 300, 373 Jenčič, Samo: 215


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Junaković, Svjetlan: 256, 261, 279, 288 JURIČ, Evgen: 74 Kastelic, Janez: 90 KENDA Hussu, Damjana: 288 Klanšek, Barbara: 189 KODRIČ Filipić, Neli: 57 Kohek, Miran: 275 KOKALJ, Tatjana: 75, 113, 138, 177, 178, 240, 241 KOKELJ, Nina: 179 KONCUT, Helena: 180, 181 Korenjak, Petra: 69 Kos, Božo: 293 Košir, Ana: 81, 117, 118 KOŠUTA, Miroslav: 139, 289 KOVAČ, Polonca: 306 Koželj, Anka: 145 KOŽELJ Horvat, Sabina: 3 Kralj, Jure: 140, 373 Kranjc, Anita,: 241 KRAVOS, Marko: 183 KREMPL, Urša: 184 Krhin, Kristina: 299, 301 KUCLAR, Špela: 80 Kumer, Jože: 141 KUPPER, Niko: 281 LAINŠČEK, Feri: 4, 5, 6, 186, 187 Ledinek, Tanja: 31 MAKAROVIČ, Svetlana: 309, 310 MALEŽIČ, Andrej: 7 Manček, Marjan : 278, 289, 303, 306 MARUSSIG, Jurij: 189 MATOZ, Zdenko: 101 Mavec, Aco: 312 MAZI, Nina: 140 Mehora, Miran: 154 Melanšek, Mladen: 290 MESTNIK, Ivanka: 141 Mikuletič, Jurij: 108 MILČINSKI, Fran: 102 MÖDERNDORFER, Vinko: 143 MODIC, Maša: 192, 193 MOŠKRIČ, Marjana: 28 Mršnik, Jana: 146, 241 MRVAR, Nataša: 198, 208 MUCK, Desa: 117, 118, 199 Nemec, Franci: 30, 147, 155, 156 NOVAK, Bogdan: 311 OCVIRK, Vasja: 108 OKORN, Maja: 144 OMAHEN, Nejka: 61 Palčič, Klavdij: 183 PARTLJIČ, Tone: 312 Pečar, Marijan: 12, 321 Peklar, Andreja: 15, 393 PERLIČ, Zvonko: 290 PERTOT, Bruna Marija: 291 PETEK, Milan: 145 Pivec, Tone: 106 Plahtar, Tone: 331 Podreka, Edo: 349 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: 272, 273

Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 272, 273 PREAC, Gregor: 292 Prelog, Marija: 142, 298 Preželj, Petra: 276 PREŽIHOV, Voranc: 314, 315 Primožič, Aljana: 101 RADE, Jožica: 10 Rade, Jožica: 10 REBA, Matea: 202 Rebolj, Tjaša: 193 REPŠE, Vildana: 378 Ribič, Igor: 4, 5, 6, 186, 187 ROBIČ, Rudi: 293 ROGAČ, Franci: 208, 209 ROŠ, Milivoj Miki: 11 ROZMAN, Andrej Roza: 294, 299 RUDOLF, Mojca: 82 RUSTJA, Andreja: 295 RUSTJA, Miran: 275 Schwarz, Branka: 83, 199 SENICA, Antonija: 211 SEVER, Leopold: 154 Simčič, Daša: 240, 241 Simić, Zagorka: 369 SIVEC, Ivan: 30, 89, 90 Skočir, Rudi: 282 Sottler, Alenka: 308 Sovec, Damijan: 34, 35, 36, 37 Starec Tavčar, Magda: 177, 219, 220, 291 Stepančič, Damijan: 45, 84 Strman, Božidar Mišo: 23 Strmšek, Slavc: 180, 181 Stupica, Barbara: 2 Stupica, Marlenka: 305, 307 SVETINA, Peter: 84, 261 ŠEFER Mihelič, Anita: 246 ŠENICA Pavletič, Vera: 91, 92 Škerl, Peter: 80 ŠKORJANC, Tomaž: 369 ŠTAMPE Žmavc, Bina: 212, 296, 301 Štrukelj, Katra: 82, 198 ŠTURM, Milica: 12 TACER, Aleš: 31 TARMAN, Draga M(arija): 247, 349 TAVČAR, Ivan: 316 Trček Pečak, Tamara: 7 Trošt-Šprogar, Severina: 285 Uvera, Tanja: 49 Vahen, Gorazd: 309, 310 VANDOT, Josip: 277 VANIČ, Blanka: 215 VIDMAR, Janja: 45, 98, 99, 317 VOLK Zlobec, Anamarija: 219, 220 VOŠNJAK, Uroš: 297 VUKMIR, Andreja: 15 ZAJC, Dane: 318 Zaremba, Larisa: 202 Zavadlav, Ana: 241 ZUPAN, Dim: 85, 146, 147 ŽVANUT, Maja: 393

107


108

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

109

Jezik izvirnika ameriški: 21, 25, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 62, 64, 65 66, 67, 68, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 266, 267, 268, 324, 325, 337, 340, 348, 374, 390, angleški: 8, 9, 13, 14, 27, 29, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 56, 69, 86, 70, 71, 72, 73, 87, 88, 109, 110, 111, 115, 116, 119, 132, 133, 135, 136, 137, 163, 164, 167, 170, 171, 173, 203, 204, 228, 229, 230, 242, 243, 244, 252, 253, 254, 255, 262, 263, 265, 269, 271, 313, 322, 323, 328, 329, 330, 332, 334, 335, 336, 338, 341, 342, 346, 350, 351, 354, 355, 356, 358, 363, 381, 382, 387, 391, 392 avstrijski: 52, 83, 103, 104, 120, 121, 224, 225, 326 belgijski: 190, 197, 347, 367, 383 češki: 191, 303 danski: 276 finski: 214 francoski: 185, 226, 227, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 248, 249, 250, 251, 333, 371, 384, 386, hrvaški: 24, 100 irski: 33 italijanski: 305, 320, 339, 345 izraelski: 20 madžarski: 375 nemški: 16, 17, 18, 19, 22, 41, 58, 59, 60, 63, 76, 77, 78, 79, 81, 112, 114, 134, 162, 166, 172, 174, 175, 194, 195, 196, 197, 200, 205, 206, 207, 210, 213, 221, 222, 223, 232, 233, 245, 319, 352, 353, 357, 360, 361, 362, 364, 366, 368, 379 nizozemski: 26, 168, 169, 188, 194, 207, 216, 217, 218, 270 srbski: 327, 359 španski: 372 švedski: 201, 307

Založbe ALBA 2000, Ljubljana: 245, 320 ARISTEJ, Maribor: 24 Blodnjak – glej Založniški atelje Blodnjak, Ljubljana CANKARJEVA ZALOŽBA, Ljubljana: 2, 21, 27, 28 BRANKO, Nova Gorica & Jutro, Ljubljana: 108 DEBORA, Ljubljana: 101 DECOP, Železniki: 370 DIDAKTA, Radovljica: 10, 100, 163, 167, 170, 179, 231, 252, 253, 280, 292, 300, 326, 329, 330, 353, 381, 388, 389 DOLENJSKA ZALOŽBA, Novo mesto, Tiskarna Novo mesto: 141 DRUŽINA, Ljubljana: 285, 295 DRUŽINA KRUMPAK, Kranj: 327, 359 DZS, Ljubljana: 60, 61, 80, 98243, 244, 247, 317, EDUCY, Ljubljana: 54, 55, 56, 84, 109, 110, 111, 115, 116, 119, 133, 135, 136, 137, 164, 256, 261, 302, 323, 328, 354, 355, 358, 363 EGMONT, Ljubljana 262, 263, 337, 348 EPTA, Ljubljana: 8, 9, 160, 173, 201, 265, 266, 267, 268, 271 FIF – okoljevarstveno svetovanje, Vrhnika: 331 FRANC-FRANC, Murska Sobota, Zveza Slovencev na Madžarskem: 11 GLASBENI ATELJE TARTINI, Ljubljana: 378 GOGA, Novo mesto: 92 GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA, Gorica: 144 GRAFITI STUDIO, Maribor: 31, 211 GRLICA, Ljubljana: 16, 17, 18, 25, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 113, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 178, 340, 390 HARLEKIN, Kamnik: 380 ICO, Kamnik: 30 ICO, Mengeš: 90 JASA, Ljubljana: 142 JUTRO, Ljubljana – glej BRANKO, Nova Gorica & Jutro, Ljubljana


110

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

KARANTANIJA, Ljubljana: 7, 12, 23, 42, 43, 44, 53, 74, 82, 91, 99, 102, 105, 138, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 198, 208, 209, 284, 312, 314, 316, 356 KMEČKI GLAS, Ljubljana: 349, 365 KOBZA, Ljubljana: 202 KRES, Ljubljana: 112, 114, 134, 159, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 182, 185, 188, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 205, 206, 207, 210, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 270, 366 KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA, Celovec: 376 LIPA, Koper: 275 LVM, Ljubljana: 286 MATH, Ljubljana: 215 MLADIKA, Ljubljana: 1, 107, 139, 143, 191, 393 MLADIKA, Trst: 219, 220, 291 MLADINSKA KNJIGA, Ljubljana: 13, 14, 19, 22, 26, 29, 33, 41, 45, 57, 62, 63, 69, 81, 89, 117, 118, 139, 203, 204, 216, 217, 218, 228, 229, 230, 232, 233, 242, 245, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 264, 269, 272, 273, 277, 278, 288, 294, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 318, 324, 333, 347, 350, 351, 360, 361, 367, 368, 377, 383, 385, 391 MODRIJAN, Ljubljana: 343, 344 MOHORJEVA DRUŽBA, Celje: 3, 145, 296, 298, 325 MOHORJEVA ZALOŽBA, Celovec; Ljubljana; Dunaj: 52, 83, 103, 104, 120, 121, 199, 281, NOVA REVIJA, Ljubljana: 282 NOVI MATAJUR, Čedas & Revija Galeb: 177, 183, 274 OBZORJA, Maribor: 382 OTROŠKA KNJIGA OKA, Ljubljana: 226, 227, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 371 POMURSKA ZALOŽBA, Murska Sobota: 322, 332, 336, 338, 341 POZOJ, Velenje: 246 PREŠERNOVA DRUŽBA, Ljubljana: 4, 5, 6, 85, 186, 187 RAZVEDRILO, Šmarje-Sap: 321 Revija Galeb – glej NOVI MATAJUR, Čedad & Revija Galeb ROKUS, Ljubljana: 212 SAMOZALOŽBA: 15, 154, 180, 181, 287, 290, 293, SLOVENSKA KNJIGA, Ljubljana: 279, 346 SMAR-TEAM, Vrhnika: 192, 193 STELLA, Šmarješke Toplice: 49 STUDIO HIEROGLIF, Domžale: 184, 373, 375 ŠKALA GRAFIKA, Ljubljana: 297 TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, Ljubljana: 334, 369, 372, 392 TUMA, Ljubljana: 299, 301 UČILA INTERNATIONAL, Tržič: 20, 257, 258, 259, 260, 319, 335, 339, 342, 346, 352, 357, 362, 374, 384, 386, 387 UNIGRAFIKA, Maribor: 106 USTANOVA KELEIA, Ljubljana: 276 VIJA 7, Ljubljana: 189, 240, 241 VODNIKOVA ZALOŽBA, Ljubljana: 32 ZALOŽNIŠKI ATELJE BLODNJAK, Ljubljana: 34, 35, 36, 37


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

111

Zbirke Albatros (Karantanija, Ljubljana): 42, 43, 44 Ali veš?: zgodbice za branje, odgovori za učenje (Karantanija, Ljubljana); 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, Andersenovi nagrajenci (Mladinska knjiga, Ljubljana): 307 Anica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 117, 118 Antares/Mariborska literarna družba (Grafiti studio, Maribor): 31 Berem sam (Kres, Ljubljana): 112, 114, 134 Blobonija (Educy, Ljubljana): 135, 136, 137 Brez dlake na jeziku (Družina Krumpak, Kranj): 327, 359 Čarobna hišica na drevesu (Grlica, Ljubljana): 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 340, 341 Čebelica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 288, 294, 304, 310, Čisto prva odkritja (Mladinska knjiga, Ljubljana); 248, 249, 250, 251 Čudeži narave (DZS, Ljubljana): 247 Desetnica (Karantanija, Ljubljana): 12 Deteljica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 278, 289, 306 Dober dan, roman! (DZS, Ljubljana): 60, 61, 91, 317 Domače branje/Karantanija (Karantanija, Ljubljana): 312 Enciklopedija za mlade (Učila International, Tržič): 384 Feliks/Mladinska knjiga (Mladinska knjiga, Ljubljana): 368 Gorjanski škrat (Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto): 141 Gugalnica (Educy, Ljubljana): 256, 261 Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke (Mladika, Ljubljana): 393 Jule (Grlica, Ljubljana): 59 Kafe klub (Grlica, Ljubljana): 50 Klasiki/Karantanija (Karantanija, Ljubljana): 316 Knjigobube (EPTA, Ljubljana): 173, 201, 265, 266, 267, 268, 271 Knjigožer (Mladinska knjiga, Ljubljana): 63, 69, 89, 311 Koledarska zbirka (Prešernova družba, Ljubljana): 85 Krtek: sodobni avtorji za sodobne otroke (Karantanija, Ljubljana): 7, 23, 74, 82, 91, 138, 140, 146, 147 Lastovka: najlepše zgodbe sveta (Karantanija, Ljubljana): 102, 105, 284 Liščki (Mladika, Ljubljana): 139 Mala čarovnica Lili (Mladinska knjiga, Ljubljana): 41 Malček (Mladinska knjiga, Ljubljana): 367 Mali detektivi (Grlica, Ljubljana): 76, 77, 78, 79 Mavrična knjižnica (Družina, Ljubljana): 285, 295 Med Rabo in Muro (Franc-Franc, Murska Sobota, Zveza Slovencev na Madžarskem): 11 Mesto zločina (Grlica, Ljubljana):70, 71, 72, 73 Metuljev let (Učila Intenational, Tržič): 20 Mislice (Prešernova družba, Ljubljana): 4, 5, 6 Mladinska knjižnica/Mohorjeva družba (Mohorjeva družba, Celje: 3, 145, 296, 298 Mladostniki (Didakta, Radovljica): 326, 353 Modri priročniki (Educy, Ljubljana): 323, 354, 355, 358 Moja knjižnica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 303, 305, 308, 115 Mojster Miha (Mladinska knjiga, Ljubljana): 203, 204 Mulci na kvadrat (Grlica, Ljubljana): 75 Murenček (Mladinska knjiga, Ljubljana): 377 Na robu (Grlica, Ljubljana): 16, 17, 18 Najhit: zbirka uspešnic za najstnike (Karantanija, Ljubljana): 53, 99 Najst (Cankarjeva založba, Ljubljana):21, 27, 28 Nit (Založniški atelje Blodnjak, Ljubljana): 34, 35, 36, 37 Novohlačniki (Mohorjeva založba, Celovec; Ljubljana; Dunaj): 103, 104 Odisej (Mladinska knjiga, Ljubljana): 19, 26 Palačinka (Grafiti studio, Maribor): 211 Pisanice (Mladinska knjiga, Ljubljana): 45, 81, Podobe za najmlajše (Otroška knjiga OKA, Ljubljana): 226, 371 Poje jih Blažek (LVM, Ljubljana): 286 Pomembne besede (Otroška knjiga OKA, Ljubljana): 234, 235, 236, 237, 238, 239 Pot v naravo: otipljivo doživetje narave (DZS, Ljubljana): 243, 244 Potipaj, začuti in povej! (Učila International, Tržič): 257, 258, 259, 260 Pozojček (Pozoj, Velenje): 246


112

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Pravljice/Nova revija (Nova revija, Ljubljana): 282 Primadona (Tuma, Ljubljana): 299, 301 Prstan prijateljstva (Grlica, Ljubljana): 64, 65, 66, 67, 68 Replika (Grlica, Ljubljana): 38, 39, 40 Semafor/Educy (Educy, Ljubljana): 84 Knjižnica Sinjega galeba (Mladinska knjiga, Ljubljana): 22, 29, 57 Slikanica (Karantanija, Ljubljana): 198, 208, 209, Slovenske legende (ICO, Mengeš): 90 Slovenske ljudske (Slovenska knjiga, Ljubljana): 279 Soba nočne more (Grlica, Ljubljana): 93, 94, 95, 96, 97 Sostanovalke (Grlica, Ljubljana): 58 Srednji svet (Mladinska knjiga, Ljubljana): 13, 14, 33, Stopinje (Mladika, Ljubljana): 107 Svet živali (Mladinska knjiga, Ljubljana): 350, 351 Svetlanovčki (Mladinska knjiga, Ljubljana): 309 Tabu (ICO, Kamnik): 147 Trepetlika (Mladika, Ljubljana): 1, 143 Velika imena (Didakta, Radovljica): 388, 389 Velike slikanice (Mladinska knjiga, Ljubljana): 216, 217, 218, 277, 318 Veliki pravljičarji (Mladinska knjiga, Ljubljana): 313 Vigred (Mohorjeva založba, Celovec; Ljubljana; Dunaj): 120, 121 Zakladnica (Educy, Ljubljana): 109, 110, 111, 115, 116, 119, 132, 133 Žlabudron (Mladinska knjiga, Ljubljana): 272, 273


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Orodna ka z ala Postavitveno kazalo C – leposlovje do 9. leta starosti ANDERSEN, Hans Christian: Deklica z vžigalicami: 276 BALL-Simon, Danièle: Bee, je zablejal volkec: 159 BARBERO, Maria: Kako je mišek Stanislav mucu Hugu nataknil zvonček: 160 BARDILL, Linard: Iz Modre pravljične dežele. Čudna rumena reč: 161 BAUMGART, Klaus: Leni in Čivk: 162 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Av, boli: 226 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Morje: 227 BEVAN, Clare: Smejte se: 109 BEZJAK, Jožica: Ko bom velik, bom…: 286 BITENC, Janez: Muckovi copatki: 274 BROWN, Janet Allison: Čisto poseben muc: 252 BROWN, Janet Allison: Piščančkovo rumeno perje: 253 BUTTERWORTH, Nick: Lov na zaklad: 265 CANKAR, Ivan: Pehar suhih hrušk: 304 CARLE, Eric: Ali ima tudi kenguru mamo?: 266 CARLE, Eric: Zelo osamljena kresnička: 267 CARLE, Eric: Zelo tih čriček: 268 CASSIDY, Anne: Nagajiva opica: 110 COLLODI, Carlo: Ostržek: 305 COOPER, Helen: Hopi Popi: 163 COUSINS, Lucy: Minka pozna barve: 229 COUSINS, Lucy: Minka zna šteti: 230 COUSINS, Lucy: Minka, koliko je ura?: 228 COUSINS, Lucy: Minkina kratkočasnica: 269 COWELL, Cressida: Kaj naj storimo z vekavčkom?: 164 CUTBILL, Andy: Največja skrivnost: 165 DANCKERS, Annick: Bela muca: 270 DEAN, Jan: Kraksis in kravja župca: 111 DIEM, Angelika: Dirka formule Čiračara ali Pomembno je sodelovati: 166 FOREMAN, Michael : Zmagoviti gol!: 167 FRY, Jenny: Gradimo števila: učenje seštevanja in odštevanja z velikanskimi gradbenimi stroji: 231 GENECHEN, Guido van: Pri dedku in babici: 168 GENECHTEN, Guido van: Rik se ne boji: 169 GLIORI, Debi : Pingvinčkova pošta: 170 Gorske živali: Gorske živali: 148 Gozdne živali: Gozdne živali: 149 GRAJŠ-Mandič, Nataša: Škratek s čudežnimi copatki: 287 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Greta Kruleževa je svinja: Oskarjeva knjiga o svinjah: 232 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Konrad Kopitnik je konj: Oskarjeva knjiga o konjih: 233 GRINDLEY, Sally: Ali mi odpustiš?: 171 GRŽAN, Karel: Pastirček Lovrenc: 285 HÄCHLER, Bruno: Snežna vrana: 172 HÄNEL, Wolfram: Potovanje z babico: 112 HEST, Amy: Ali se ne počutiš dobro, Poldek?: 173 HILL, Eric: Piki je priden: 254 HILL, Eric: Pikijeva velika noč: 255 HORN, Peter: Kaj dela očka: 174 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 1, Na jug: 34 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 2, Na sever: 35 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 3, Na zahod: 36 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 4, Na vzhod: 37 JERAM, Anita: Zajčkova knjiga pravljic: 271 Kaj kdo jé in česa ne: Kaj kdo jé in česa ne: 256 Kako je Pavliha kukca prodal: Kako je Pavliha kukca prodal: 279 Kako pozdravljam: Kako pozdravljam: 234

113


114

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

KARGER, Ulrich: Ples duhov v otroškem vrtcu: 175 Kdaj rečem bravo: Kdaj rečem bravo: 235 Kdaj rečem hvala: Kdaj rečem hvala: 236 Kdaj rečem oprosti: Kdaj rečem oprosti: 237 Kdaj rečem prosim: Kdaj rečem prosim: 238 Kdaj rečem rad te imam: Kdaj rečem rad te imam: 239 KENDA Hussu, Damjana: Kako se kuha mula: 288 KIM, Eun Ju: Zakaj sem tako majhen?: 176 KOKALJ, Tatjana: Pisani baloni: 240 KOKALJ, Tatjana: Počasni pes Muf: 177 KOKALJ, Tatjana: Polžki. V polžkovi ulici: 113 KOKALJ, Tatjana: Pravljice iz mišje luknje: 138 KOKALJ, Tatjana: Stonoga in druge zgodbe v slikah: 241 KOKALJ, Tatjana : Vremenske pravljice: 178 KOKELJ, Nina: Španska princeska: 179 KONCUT, Helena: Jelenja past: 180 KONCUT, Helena: Novoletna bučka: 181 KORTEPETER, Paul: Koga ima mamica rajši: 182 KOŠUTA, Miroslav: Njune zgodbe: 139 KOŠUTA, Miroslav: Strašnice: 289 KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija: 306 KOŽELJ Horvat, Sabina: Ogenjček in skriti dnevnik dedka Mohorja: 3 KRAVOS, Marko: Zlati rog: 183 KREMPL, Urša: Stonoga Berta: 184 KUCLAR, Špela: Deževnikarji. Kako postati deževnikar: 80 KUPPER, Niko: Po pravljičnih stezah. Koroške pravljice, 3. knjiga: 281 KURT, Kemal: Hokus pokus kolobocius: 114 Kužki in prijatelji: Kužki in prijatelji: 257 LABARONNE, Charlotte : Uuuaaaaa!!!: 185 LAINŠČEK, Feri: Planet Jojo: 186 LAINŠČEK, Feri: Prvi šolski dan: 187 LINDGREN, Astrid: Bratec in Kljukec s strehe: 307 LOUFANE: Maček Robert, čudo živalskega vrta: 188 MAKAROVIČ, Svetlana: Kam pa kam, kosovirja?: 309 MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom: 310 MALEŽIČ, Andrej: Pravljica o Lori: 7 MARIJANOVIĆ, Stanislav: Hišni nebodijihtreba: družinski vodnik: 100 MARUSSIG, Jurij: Avtomobil v bolnišnici: 189 MAZI, Nina: Domišljava goska: 140 MERTENS, Dominique: Franček strašni: 190 MESTNIK, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi: 141 Metulj na dežju: Metulj na dežju: 142 MILER, Zdeněk: Krtek in raketa: 191 MITCHELHILL, Barbara: Alenkina morska deklica: 115 MITCHELHILL, Barbara: Darijan Drnulja, superdetektiv: 116 MÖDERNDORFER, Vinko: Muc Langus & čarovnička Gajka: vesele dogodivščine popolnoma navadnega mucka Mikija: za vse otroke in druge odrasle: 143 MODIC, Maša: Ljubo doma, kdor ga ima: 192 MODIC, Maša: Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni: 193 MOEKAARS, Stijn: Tok tok, kdo je v tem jajcu?: 194 MOERS, Hermann : Dežela Knituki: 195 Moj prvi besednjak o kmetiji: Moj prvi besednjak o kmetiji: 242 MOOST, Nele: Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost: 196 Morske živali: Morske živali: 150 MOSSOUX, Muriel: Huhu: 197 MRVAR, Nataša: Izgubljena ribica: 198 MRVAR, Nataša: Izgubljena slončica: 208 MUCK, Desa: Anica in Jakob: 117 MUCK, Desa: Anica in športni dan: 118 MUCK, Desa: Kakšne barve je svet?: 199 Mucki in prijatelji: Mucki in prijatelji: 258 MÜLLER, Birte: Anček podganček: 200


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

NASH, Deborah: Zvezdica Zvedavka: 119 NORDQVIST, Sven: Vik in krik v zelenjavnem vrtu: 201 NÖSTLINGER, Christine: Franceve dojenčkove zgodbe: 120 NÖSTLINGER, Christine: Franceve zgodbe z dedkom: 121 OKORN, Maja: Kostanjčki: 144 OSBORNE, Mary Pope: Delfini ob svitu: 122 OSBORNE, Mary Pope: Dinozavri pred mrakom: 123 OSBORNE, Mary Pope: Gusarji popoldan: 124 OSBORNE, Mary Pope: Mesto duhov ob sončnem zahodu: 125 OSBORNE, Mary Pope: Mumije zjutraj: 126 OSBORNE, Mary Pope: Noč z ninjami: 127 OSBORNE, Mary Pope: Polnoč na Luni: 128 OSBORNE, Mary Pope: Popoldan na Amazonki: 129 OSBORNE, Mary Pope: Sabljezobi tiger ob sončnem zahodu: 130 OSBORNE, Mary Pope: Vitez ob zori: 131 PERLIČ, Zvonko: Igra nas združuje, veselje nas raduje: zbirka pesmi za otroke: 290 PERTOT, Bruna Marija: Mala otroška kronika: 291 PETEK, Milan: Čarobni svet Brezove ulice: 145 PLEDGER, Maurice: V džungli: 243 PLEDGER, Maurice: V gorah: 244 Poklici. Delo hvali mojstra: Poklici. Delo hvali mojstra: 151 Poklici. Ko bom velik: Poklici. Ko bom velik: 152 Poklici. Za ljubi kruhek: Poklici. Za ljubi kruhek: 153 POTTER, Beatrix: Zbrane povesti: 313 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Zakaj?: 272 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Živalska abeceda: 273 PREAC, Gregor: Vesoljne sanje: 292 Račke in prijatelji: Račke in prijatelji: 259 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 REBA, Matea: Rožiček. Žabji princ: 202 REDMOND, Diane: Malči ima delo: 203 REDMOND, Diane: Miha ima rojstni dan: 204 REICHE, Dietlof: Hrček Franček na begu: 81 REIDER, Katja: Kdo dela muuuu?: 245 REIDER, Katja: Zmeda zaradi malega medveda: 205 RIEGER, Anja: Kaj je z Lizo?: 206 ROBBERECHT, Thierry: Če je očka kralj: 207 ROBIČ, Rudi: Sončece v školjki: pesmi za otroke: 293 ROGAČ, Franci: Prašiček in čarobna zvezdica: 209 ROZMAN, Andrej Roza: Uganke: 294 RÜHMANN, Karl: Vilibald: 210 RUSTJA, Andreja: Ljubezen je…: 295 RUSTJA, Miran: Joj, balončki: 275 RYAN, Margaret: Robi in bitje iz vesolja: 132 SAUNDERS, Kate: Čarovniški urok: 133 SCHEFFLER, Ursel: Dedkov superračunalnik: 134 SENICA, Antonija: Si že kdaj videl jokati srno?: 211 Slamnati bikec: gledališče v razredu: 300 Slovenski kraji. Iz kotline do ravnine: 155 Slovenski kraji. Med sončne gorice: 156 STEWART, Paul & Chris Riddell: Govoreči toaster: 135 STEWART, Paul & Chris Riddell: Invazija Blobov: 136 STEWART, Paul & Chris Riddell : Šola smrdi: 137 SVETINA, Peter: Goske, psički in oslički: 261 ŠEFER Mihelič, Anita: Kapljica rose: 246 ŠENICA Pavletič, Vera : Dogodivščine Erazma Predjamskega: 91 ŠENICA Pavletič, Verica: Škratovo mesto: 92 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil: 296 ŠTAMPE Žmavc, Bina : Škrat s prevelikimi ušesi: 212 ŠTURM, Milica: Srce se nikoli ne moti: 12 TARMAN, Draga M(arija): V planinski šoli: 247 Teletubbies. Do prstkov!: telovadi s Telebajski: Teletubbies. Do prstkov!: telovadi s Telebajski: 262

115


116

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Teletubbies. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski: Teletubbies. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski: 263 Tuje, divje živali: Tuje, divje živali: 157 ULLRICH, Hortense: Ko najdeš pravega prijatelja: 213 VAINIO, Pirkko: Vauvau: 214 VALAT, Pierre-Marie: Barve: 248 VALAT, Pierre-Marie: Kakšno je vreme?: 249 VALAT, Pierre-Marie: Oblike: 250 VALAT, Pierre-Marie: Številke: 251 VANDOT, Josip: Kekec in Prisank: 277 VANIČ, Blanka: Kuštro in Buško: 215 VELTHUIJS, Max : Žabec in prav poseben dan: 216 VELTHUIJS, Max: Žabec se boji: 217 VELTHUIJS, Max : Žabec sreča prijatelja: 218 VIDMAR, Janja: Leteči krožnik na našem vrtu: 45 VOLK Zlobec, Anamarija: Babičini metulji: 219 VOLK Zlobec, Anamarija: Dogodivščine krave Rozine: 220 VOŠNJAK, Uroš: Pesmice za Jana: 297 VUKMIR, Andreja: Kako se je princeska spet začela čuditi: 15 WEIGELT, Udo: Murči je bil!: 221 WEIGELT, Udo: Stari bober Evald: 222 WEIGELT, Udo: V gozdu je prostora za vse: 223 WENINGER, Brigitte: Na pomoč, Mandi!: 224 WENINGER, Brigitte: Nočem spati sam: 225 ZAJC, Dane: Leteča hišica: 318 Zajčki in prijatelji: Zajčki in prijatelji: 260 Zlatolaska in trije medvedi: Zlatolaska in trije medvedi: 264 ZUPAN, Dim: Maja že ve: 146 ZUPAN, Dim: Najboljša flinta je dobra finta: 147 Živali okoli našega doma: Živali okoli našega doma: 158

P – leposlovje od 10. leta dalje BARLOW, Steve & Steve Skidmore: Izgubljeni dnevnik sužnja Julija Cezarja: 86 BASS, Eduard: Nepremagljiva enajsterica: 303 BAUER, Jana: Izginjevalec čarovnic: 32 BREZINA, Thomas: Ko se prebudi ledeni človek: 103 BREZINA, Thomas: SOS z ladje duhov: 104 DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik oglednika Krištofa Kolumba: 87 DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik Tutankamonove mamice: 88 DOLENC, Mate: Leteča ladja: 1 FETH, Monika: Ptički iz sračjega gnezda: 22 FRANČIČ, Franjo: Hvalnica sončnicam: 23 FRANČIČ, Franjo: Lov na sanje: dramski prizori za majhne in velike otroke: 298 FRISCHMUTH, Barbara: Poletno jezero: 52 GAVRAN, Miro: Srečni dnevi: 24 GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: Deček in slon: 2 JURIČ, Evgen: Veselo poletje: 74 KNISTER: Mala čarovnica Lili. Potopljeno kraljestvo: 41 KOKALJ, Tatjana: Vražja avtocesta: 75 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Lov na tigra: 76 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Na vroči sledi: 77 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Ujeta v mestnem stolpu: 78 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Zgrabi ga!: 79 LAINŠČEK, Feri: Ignacija in njen angel: 4 LAINŠČEK, Feri: Lepa Angelika: 5 LAINŠČEK, Feri: Zalika in Gusti: 6 MATOZ, Zdenko: Superprdec v kosmati zgodbi: 101 MILČINSKI, Fran: Moja ljuba deca: 102 OCVIRK, Vasja: Dečko: dve zgodbi o človekovem najboljšem prijatelju: 108 PARTLJIČ, Tone: Hotel sem prijeti sonce: 312


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

PREŽIHOV, Voranc: Čez goro k očetu: 314 PREŽIHOV, Voranc: Solzice: 315 PULLMAN, Philip: Pretanjeni nož. Njegova temna tvar II: 8 PULLMAN, Philip: Severni sij. Njegova temna tvar I: 9 RICE, Ben: Pobby in Dingan: nevidna prijatelja: 29 ROZMAN, Andrej: Pika: 299 RUDOLF, Mojca: Kje je Jure?: 82 SCHUBERT, Peter: Markus in Barbara… in skrivnost samotnega otoka: 83 SEVER, Leopold: Pisani plamenčki: zgodbe, v katerih se snov spreminja: 154 STINE, R(obert) L(awrence): Dnevnik, mrtev sem: 93 STINE, R(obert) L(awrence): Ime mi je zloba: 94 STINE, R(obert) L(awrence): Lažnivec: 95 STINE, R(obert) L(awrence): Ne pozabi me!: 96 STINE, R(obert) L(awrence): Omarica številka 13: 97 SVETINA, Peter: Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe: 84 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Mojca Pokrajculja: 301 ULLRICH, Hortense: Trapaste blondinke: 63 VIDMAR, Janja: Zgaga in mesto lutk: 98 WILSON, Jacquelin: Punce ga lomijo: 69 WOODING, Chris: Viharno nebo . 7. DEL: 46 WOODING, Chris: Viharno nebo . 8. DEL: 47 WOODING, Chris: Viharno nebo . 9. DEL: 48 ZUPAN, Dim: Trnovska mafija: v tretje gre rado: 85 Strip KITAMURA, Satoshi: Vesele prigode mačka Franeta: 302

M – leposlovje od 13. leta dalje AROLD, Marliese: Miriam ima anoreksijo: 16 AROLD, Marliese: Sandra ljubi Meike: 17 AROLD, Marliese: Verena je na ekstaziju: 18 BELBIN, David: Udarci. Črni in modri: 70 BELBIN, David: Udarci. Dimna zavesa: 71 BELBIN, David: Udarci. Pogrešana: 72 BELBIN, David: Udarci. Poraženci: 73 BERLIČ Ferlinc, Margit: Poletje brez konca: 49 BLOBEL, Brigitte: Nič mi ni: 19 BRASHARES, Ann: Štiri prijateljice – ene hlače: 51 BRYANT, Ann: Skrivnosti in sanjarjenja: 50 CARMI, Daniella: Samir in Jonatan: 20 COLFER, Eoin: Artemis Fowl: 33 EUGENIDES, Jeffrey: Deviški samomori: 21 FUJS, Angela: Šolska pot: 106 GIFFORD, Griselda: Skrivnostna reka: 25 HAASSE, Hella S.: Vmesna postaja: 26 HOČEVAR, Darja: Vroče poletje: 53 HOPKINS, Cathy: O prijateljih, zmenkih in kozmičnih poljubih: 54 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, skrivnosti lepotci in napihljivi modrci: 55 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, zmenki in bogataš: 56 HORVAT, Jože: Bela Lendava: 107 KAYE, Marilyn: Najboljši med najboljšimi: 38 KAYE, Marilyn: Tajna zveza: 39 KAYE, Marilyn: Usodno srečanje: 40 KAYSEN, Susanna: Prekinjeno deklištvo: 27 KODRIČ Filipić, Neli: Tita@boginja.smole.in.težav.si: 57 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji: 42 LASSITER, Rhiannon : Čarodeji. Duhovi: 44 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Sence: 43

117


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

118

LESSMAN, C. B.: Veliko prijateljstvo, šibki živci: 58 LONDON, Jack: Pustolovske zgodbe: 105 LOWRY, Lois : Anastazija Krupnik: 308 MANNEL, Beatrix: Televizijska zvezda: 59 MINTE König, Bianka: Ljubezen in mobitel: 60 MOŠKRIČ, Marjana: Ledene magnolije: 28 NOVAK, Bogdan: Ninina pesnika dva: 311 OMAHEN, Nejka: Veliko srce: 61 ROŠ, Milivoj Miki: Škrat Babilon: 11 SIVEC, Ivan : Finta v levo: izpoved mladega zapornika: 30 SIVEC, Ivan: Kriva prisega: 89 SIVEC, Ivan: Povest o Janezovi sreči: v spomin Janezu Ciglerju, prvemu slovenskemu povestičarju po zgodovinskih virih: 90 SPEARS, Britney & Lynne: Materino darilo: 62 TACER, Aleš: Zgodnji maturant: mladinski roman: 31 TAVČAR, Ivan: Cvetje v jeseni: 316 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (1), Bratovščina prstana: 13 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (2), Stolpa: 14 VAIL, Rachel: Prosim, prosim, prosim: 64 VAIL, Rachel: Še mar mi ni: 65 VAIL, Rachel: Tekmovanje v priljubljenosti: 66 VAIL, Rachel: Zakaj pa so prijatelji?: 67 VAIL, Rachel: Zapolniti praznino: 68 VIDMAR, Janja: Princeska z napako: 317 VIDMAR, Janja: Stvor: najstniška grozljivka: 99

L – ljudsko slovstvo Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta: 278 Kračmanove pravljice: Kračmanove pravljice: 280 Najlepše pripovedke Tisoč in ene noči: 284 Slovenske pravljice: Slovenske pravljice: 282 Templjarske pravce: Templjarske pravce: 283

Poučne knjige 0

BRÖGER, Achim: Veliki otroški leksikon: 319 Knjiga, ki razkriva svet: 320 Leksikon za otroke: 321 TAYLOR, Barbara: Zakaj neki imajo zadrge zobe in druga vprašanja o iznajdbah: 0: 322

159.9

ELLIOT, Michele: Trpinčenje: 323 LEWIS, Barbara A.: Kako postati čim boljši: priročnik o oblikovanju značaja za otroke od 7 do 10 let: 324 ROMAIN, Trevor: Kaj na svetu počneš, ko ti nekdo umre?: 325 WEIMER, Britta & Sabine Hess & Manuela Brademann: Konec s slabimi ocenami: kako to doseči?!: 326

37 39

PETROVIĆ, Jasminka: Šola: 327 LAMB, Kathryn: Mobilno flirtanje: 328 MALAM, John: Vse, samo rimski gladiator ne!: krvoločnosti, za kakršne bi bilo bolje, da nikoli ne bi izvedel: 329 STEWART, David: Vse, samo egipčanska mumija ne!: ogabne reči, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi nikoli izvedel: 330

50

FEFER, Jernej: Jaka pomaga naravi: 331 GAFF, Jackie: Zakaj neki je v Sahari ponoči mraz in druga vprašanja o puščavah: 50: 332 METTLER, René: Narava, vsako uro drugačna: 333 TAGHOLM, Sally: Ko pade noč: 334 Vsevedova zakladnica znanja. Vesolje: najnovejša baza podatkov: 335 Prvi korak v znanost z več kot 150 vznemirljivimi poskusi: 336

52 53


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

55 56 57 58 59

61

63 64 66 71 74/76

78 793 794 796

119

DANIELS, Patricia: Ocean: 337 GAFF, Jackie: Zakaj neki je na gorskih vrhovih sneg in druga vprašanja o gorah: 338 GOMBOLI, Mario: Spoznajmo dinozavre: 339 OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Dinozavri: stvarna priloga h knjižici Dinozavri pred mrakom: 340 GAFF, Jackie : Zakaj neki so ribam zrasle noge in druga vprašanja o prazgodovini: 341 GIFFORD, Clive & Jerry Cadle: Najlepša knjiga o življenjskih okoljih: 342 BAJD, Barbara: Moje prve spomladanske cvetlice: 343 BAJD, Barbara: Moje prve dvoživke: 344 CLOCHE, Paul: Naravna okolja: živali v gozdu in morju: 345 Enciklopedija živali: Enciklopedija živali: 346 MONTAGNE, Thierry: Živalski mladiči: 347 SCHLEICHERT, Elizabeth: Ribe: 348 TARMAN, Draga M(arija): Ko ježek spi: kdo zimo prespi, kdo predremlje, kje so žuželke in kje je polžek?: 349 TAYLOR, Barbara: Kače: 350 TAYLOR, Barbara: Pajki: 351 KOCH, Marianne: Vdihni globoko!: raziskovalna odprava v človeško telo: 352 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: SOS – za mularijo!: mega kul leksikon od A do Ž: 353 NAIK, Anita: Prehrana: 354 FISHER, Nick: Živeti z lulčkom: 356 HÜSCH, Tim: Ej, fant: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja: 357 NAIK, Anita: Droge: 355 NAIK, Anita : Naj zdravstveni priročnik za dekleta: 363 NAIK, Anita: Seks: vse, kar te je zanimalo, a ti je bilo težko vprašati…: 358 PETROVIĆ, Jasminka: Seks za začetnike: 359 SCHNEIDER, Sylvia: Dekliški pogovori: 360 SCHNEIDER, Sylvia: Fantovski pogovori: 361 SCHUSTER, Gaby: Ej, punca: 1000 odgovorov na tvoja vprašanja: 362 DIETEL, Günther: Vrtnarjenje v vseh letnih časih: 364 DREU, Savina: Moj vrtiček za konjiček: 365 GRELL-Hansohm, Petra: Domača pasja kuharica: 366 LANGEN, Annette: Feliksova kuharska knjiga: 368 LIBEAU, Catherine: Kuharska knjiga za otroke: 367 ŠKORJANC, Tomaž: Mala kuharica: 369 Doba železarstva v Železnikih: pregled obdobja železarstva in z njim povezane dejavnosti v Železnikih in okolici od prvih začetkov do zadnjega preboda : 370 SIMON, Philippe & Marie-Laure Bouet: Podobe mest: 371 ÁNGELS, Comella M.: Šola slikanja za otroke: 372 BAN, Tatjana in soavtorji : Otrok ustvarja: 373 HETZER, Linda: Najboljša knjiga za deževne dni: 374 KRICSKOVICS, Zsuzsanna & Haui, Balázs Bogdán: Origami. 1, Katkina domačija: 375 BUČIBICA: Vija vaja bučijaja: 376 Pojemo, pojemo 2.: 377 REPŠE, Vildana: Ples v glasbi: 378 KNISTER : Zabava pri čarovnici Lili: sijajne zamisli za otroška praznovanja: 379 500 (Petsto) kratkočasnih: pets500 (Petsto) kratkočasnih: 380 KING, Daniel: Šah: od prvih potez do mata: 381 GIFFORD, Clive: Nogomet: vaš naj... vodič v čudovit svet nogometa: 382

81 Moj prvi slikovni slovar: 383 821.09 Književnost: 384 91 929 94

Geografski slovarček za učence osnovnih šol: leksikon: 385 Moj prvi atlas sveta: Moj prvi atlas sveta: 386 WILKINSON, Philip: Najlepša knjiga o raziskovalcih: 387 LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Albert Einstein: domišljija je pomembnejša od znanja: 388 LIU, Si-yuan & Li Lian-bu: Arhimed: skrivnost kraljeve krone: 389 ASH, Russell: Velika čuda sveta: 391 HOOPER, Meredith: Zlato: iskanje zaklada skozi čas: 392 OSBORNE, Will & Mary Pope Osborne: Vitezi in gradovi: stvarna priloga h knjižici Vitez ob zori: 390


120

KOZMIト君I POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

ナスVANUT, Maja: Stoji, stoji beli grad: 393


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Stopenjsko kazalo A stopnja – primerno tudi za starost do 3. leta BROWN, Janet Allison: Čisto poseben muc: 252 BROWN, Janet Allison: Piščančkovo rumeno perje: 253 COUSINS, Lucy: Minka pozna barve: 229 COUSINS, Lucy: Minka zna šteti: 230 COUSINS, Lucy: Minka, koliko je ura?: 228 COUSINS, Lucy: Minkina kratkočasnica: 269 HILL, Eric: Piki je priden: 254 HILL, Eric: Pikijeva velika noč: 255 Kaj kdo jé in česa ne: 256 Kužki in prijatelji: 257 Moj prvi besednjak o kmetiji: 242 Mucki in prijatelji: 258 Račke in prijatelji: 259 REIDER, Katja: Kdo dela muuuu?: 245 SVETINA, Peter: Goske, psički in oslički: 261 Teletubbies. Do prstkov!: telovadi s Telebajski: 262 Teletubbies. Pripravljeni! Gremo!: telovadi s Telebajski: 263 VALAT, Pierre-Marie: Barve: 248 VALAT, Pierre-Marie: Kakšno je vreme?: 249 VALAT, Pierre-Marie: Oblike: 250 VALAT, Pierre-Marie: Številke: 251 Zajčki in prijatelji: 260 Zlatolaska in trije medvedi: 264

B stopnja – primerno za starost 3-6 let in 1. razred devetletke BALL-Simon, Danièle: Bee, je zablejal volkec: 159 BARBERO, Maria: Kako je mišek Stanislav mucu Hugu nataknil zvonček: 160 BARDILL, Linard: Iz Modre pravljične dežele. Čudna rumena reč: 161 BAUMGART, Klaus: Leni in Čivk: 162 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Av, boli: 226 BEAUMONT, Émilie & Nathalie Bélineau: Morje: 227 BEZJAK, Jožica: Ko bom velik, bom…: 286 BITENC, Janez: Muckovi copatki: 274 BUTTERWORTH, Nick: Lov na zaklad: 265 CARLE, Eric: Ali ima tudi kenguru mamo?: 266 CARLE, Eric: Zelo osamljena kresnička: 267 CARLE, Eric: Zelo tih čriček: 268 COOPER, Helen: Hopi Popi: 163 COWELL, Cressida: Kaj naj storimo z vekavčkom?: 164 CUTBILL, Andy: Največja skrivnost: 165 DANCKERS, Annick: Bela muca: 270 DIEM, Angelika: Dirka formule Čiračara ali Pomembno je sodelovati: 166 FOREMAN, Michael : Zmagoviti gol!: 167 GENECHEN, Guido van: Pri dedku in babici: 168 GENECHTEN, Guido van: Rik se ne boji: 169 GLIORI, Debi : Pingvinčkova pošta: 170 GRINDLEY, Sally: Ali mi odpustiš?: 171 HÄCHLER, Bruno: Snežna vrana: 172 HEST, Amy: Ali se ne počutiš dobro, Poldek?: 173 HORN, Peter: Kaj dela očka: 174 JERAM, Anita: Zajčkova knjiga pravljic: 271 Kako pozdravljam: 234 KARGER, Ulrich: Ples duhov v otroškem vrtcu: 175 Kdaj rečem bravo: 235 Kdaj rečem hvala: 236 Kdaj rečem oprosti: 237

121


122

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

Kdaj rečem prosim: 238 Kdaj rečem rad te imam: 239 KIM, Eun Ju: Zakaj sem tako majhen?: 176 KORTEPETER, Paul: Koga ima mamica rajši: 182 KOŠUTA, Miroslav: Strašnice: 289 KREMPL, Urša: Stonoga Berta: 184 LABARONNE, Charlotte : Uuuaaaaa!!!: 185 LAINŠČEK, Feri: Planet Jojo: 186 LAINŠČEK, Feri: Prvi šolski dan: 187 LOUFANE: Maček Robert, čudo živalskega vrta: 188 MARUSSIG, Jurij: Avtomobil v bolnišnici: 189 MERTENS, Dominique: Franček strašni: 190 MILER, Zdeněk: Krtek in raketa: 191 MODIC, Maša: Ljubo doma, kdor ga ima: 192 MODIC, Maša: Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni: 193 MOEKAARS, Stijn: Tok tok, kdo je v tem jajcu?: 194 MOERS, Hermann : Dežela Knituki: 195 MOOST, Nele: Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost: 196 MOSSOUX, Muriel: Huhu: 197 MRVAR, Nataša: Izgubljena ribica: 198 MRVAR, Nataša: Izgubljena slončica: 208 MUCK, Desa: Kakšne barve je svet?: 199 MÜLLER, Birte: Anček podganček: 200 NORDQVIST, Sven: Vik in krik v zelenjavnem vrtu: 201 PLEDGER, Maurice: V džungli: 243 PLEDGER, Maurice: V gorah: 244 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Zakaj?: 272 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana: Živalska abeceda: 273 REBA, Matea: Rožiček. Žabji princ: 202 REDMOND, Diane: Malči ima delo: 203 REDMOND, Diane: Miha ima rojstni dan: 204 REIDER, Katja: Zmeda zaradi malega medveda: 205 RIEGER, Anja: Kaj je z Lizo?: 206 ROBBERECHT, Thierry: Če je očka kralj: 207 ROGAČ, Franci: Prašiček in čarobna zvezdica: 209 RÜHMANN, Karl: Vilibald: 210 RUSTJA, Andreja: Ljubezen je…: 295 RUSTJA, Miran: Joj, balončki: 275 SENICA, Antonija: Si že kdaj videl jokati srno?: 211 ŠTAMPE Žmavc, Bina : Škrat s prevelikimi ušesi: 212 TARMAN, Draga M(arija): V planinski šoli: 247 ULLRICH, Hortense: Ko najdeš pravega prijatelja: 213 VAINIO, Pirkko: Vauvau: 214 VANDOT, Josip: Kekec in Prisank: 277 VANIČ, Blanka: Kuštro in Buško: 215 VELTHUIJS, Max : Žabec in prav poseben dan: 216 VELTHUIJS, Max: Žabec se boji: 217 VELTHUIJS, Max : Žabec sreča prijatelja: 218 VOLK Zlobec, Anamarija: Babičini metulji: 219 VOLK Zlobec, Anamarija: Dogodivščine krave Rozine: 220 WEIGELT, Udo: Murči je bil!: 221 WEIGELT, Udo: Stari bober Evald: 222 WEIGELT, Udo: V gozdu je prostora za vse: 223 WENINGER, Brigitte: Na pomoč, Mandi!: 224 WENINGER, Brigitte: Nočem spati sam: 225 ZAJC, Dane: Leteča hišica: 318

I stopnja – za 2. in 3. razred devetletke, za 1. in 2. razred osemletke BEVAN, Clare: Smejte se: 109 CANKAR, Ivan: Pehar suhih hrušk: 304


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

CASSIDY, Anne: Nagajiva opica: 110 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta: 278 DEAN, Jan: Kraksis in kravja župca: 111 FRY, Jenny: Gradimo števila: učenje seštevanja in odštevanja z velikanskimi gradbenimi stroji: 231 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Greta Kruleževa je svinja: Oskarjeva knjiga o svinjah: 232 GREUNE, Rotraut & Heike Burghardt: Konrad Kopitnik je konj: Oskarjeva knjiga o konjih: 233 HÄNEL, Wolfram: Potovanje z babico: 112 KENDA Hussu, Damjana: Kako se kuha mula: 288 KITAMURA, Satoshi: Vesele prigode mačka Franeta: 302 KOKALJ, Tatjana: Pisani baloni: 240 KOKALJ, Tatjana: Počasni pes Muf: 177 KOKALJ, Tatjana: Polžki. V polžkovi ulici: 113 KOKALJ, Tatjana: Pravljice iz mišje luknje: 138 KOKALJ, Tatjana: Stonoga in druge zgodbe v slikah: 241 KOKALJ, Tatjana : Vremenske pravljice: 178 KOKELJ, Nina: Španska princeska: 179 KONCUT, Helena: Jelenja past: 180 KONCUT, Helena: Novoletna bučka: 181 KOŠUTA, Miroslav: Njune zgodbe: 139 KUCLAR, Špela: Deževnikarji. Kako postati deževnikar: 80 KURT, Kemal: Hokus pokus kolobocius: 114 LINDGREN, Astrid: Bratec in Kljukec s strehe: 307 MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom: 310 MITCHELHILL, Barbara: Alenkina morska deklica: 115 MITCHELHILL, Barbara: Darijan Drnulja, superdetektiv: 116 MUCK, Desa: Anica in Jakob: 117 MUCK, Desa: Anica in športni dan: 118 NASH, Deborah: Zvezdica Zvedavka: 119 NÖSTLINGER, Christine: Franceve dojenčkove zgodbe: 120 NÖSTLINGER, Christine: Franceve zgodbe z dedkom: 121 OSBORNE, Mary Pope: Delfini ob svitu: 122 OSBORNE, Mary Pope: Dinozavri pred mrakom: 123 OSBORNE, Mary Pope: Gusarji popoldan: 124 OSBORNE, Mary Pope: Mesto duhov ob sončnem zahodu: 125 OSBORNE, Mary Pope: Mumije zjutraj: 126 OSBORNE, Mary Pope: Noč z ninjami: 127 OSBORNE, Mary Pope: Polnoč na Luni: 128 OSBORNE, Mary Pope: Popoldan na Amazonki: 129 OSBORNE, Mary Pope: Sabljezobi tiger ob sončnem zahodu: 130 OSBORNE, Mary Pope: Vitez ob zori: 131 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 ROZMAN, Andrej Roza: Uganke: 294 RYAN, Margaret: Robi in bitje iz vesolja: 132 SAUNDERS, Kate: Čarovniški urok: 133 SCHEFFLER, Ursel: Dedkov superračunalnik: 134 ŠEFER Mihelič, Anita: Kapljica rose: 246 Slamnati bikec: gledališče v razredu: Slamnati bikec: gledališče v razredu: 300 STEWART, Paul & Chris Riddell: Govoreči toaster: 135 STEWART, Paul & Chris Riddell: Invazija Blobov: 136 STEWART, Paul & Chris Riddell : Šola smrdi: 137

II stopnja – za 4. in 5. razred devetletke, za 3. in 4. razred osemletke ANDERSEN, Hans Christian: Deklica z vžigalicami: 276 COLLODI, Carlo: Ostržek: 305 Gorske živali: 148 Gozdne živali: 149 GRAJŠ-Mandič, Nataša: Škratek s čudežnimi copatki: 287 GRŽAN, Karel: Pastirček Lovrenc: 285 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 1, Na jug: 34 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 2, Na sever: 35

123


124

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 3, Na zahod: 36 IVANUŠA, Andrej: Čudovita potovanja zajca Rona . Potovanje 4, Na vzhod: 37 Kako je Pavliha kukca prodal: 279 KNISTER: Mala čarovnica Lili. Potopljeno kraljestvo: 41 KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija: 306 KOŽELJ Horvat, Sabina: Ogenjček in skriti dnevnik dedka Mohorja: 3 KRAVOS, Marko: Zlati rog: 183 KUPPER, Niko: Po pravljičnih stezah. Koroške pravljice, 3. knjiga: 281 MAKAROVIČ, Svetlana: Kam pa kam, kosovirja?: 309 MALEŽIČ, Andrej: Pravljica o Lori: 7 MARIJANOVIĆ, Stanislav: Hišni nebodijihtreba: družinski vodnik: 100 MAZI, Nina: Domišljava goska: 140 MESTNIK, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi: 141 Metulj na dežju: Metulj na dežju: 142 MÖDERNDORFER, Vinko: Muc Langus & čarovnička Gajka: vesele dogodivščine popolnoma navadnega mucka Mikija: za vse otroke in druge odrasle: 143 Morske živali: Morske živali: 150 OKORN, Maja: Kostanjčki: 144 PERLIČ, Zvonko: Igra nas združuje, veselje nas raduje: zbirka pesmi za otroke: 290 PERTOT, Bruna Marija: Mala otroška kronika: 291 PETEK, Milan: Čarobni svet Brezove ulice: 145 Poklici. Delo hvali mojstra: Poklici. Delo hvali mojstra: 151 Poklici. Ko bom velik: Poklici. Ko bom velik: 152 Poklici. Za ljubi kruhek: Poklici. Za ljubi kruhek: 153 POTTER, Beatrix: Zbrane povesti: 313 PREAC, Gregor: Vesoljne sanje: 292 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 REICHE, Dietlof: Hrček Franček na begu: 81 ROBIČ, Rudi: Sončece v školjki: pesmi za otroke: 293 ŠENICA Pavletič, Vera : Dogodivščine Erazma Predjamskega: 91 ŠENICA Pavletič, Verica: Škratovo mesto: 92 Slovenski kraji. Iz kotline do ravnine: 155 Slovenski kraji. Med sončne gorice: 156 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Duhec Motimir: rimana pravljica o duhcu, ki se je preveč zgostil: 296 ŠTURM, Milica: Srce se nikoli ne moti: 12 Tuje, divje živali: 157 VIDMAR, Janja: Leteči krožnik na našem vrtu: 45 VOŠNJAK, Uroš: Pesmice za Jana: 297 VUKMIR, Andreja: Kako se je princeska spet začela čuditi: 15 Živali okoli našega doma: 158 ZUPAN, Dim: Maja že ve: 146 ZUPAN, Dim: Najboljša flinta je dobra finta: 147

III stopnja – za 6. in 7. razred devetletke, za 5. in 6. razred osemletke U

BARLOW, Steve & Steve Skidmore: Izgubljeni dnevnik sužnja Julija Cezarja: 86 BASS, Eduard: Nepremagljiva enajsterica: 303 BAUER, Jana: Izginjevalec čarovnic: 32 BREZINA, Thomas: Ko se prebudi ledeni človek: 103 BREZINA, Thomas: SOS z ladje duhov: 104 DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik oglednika Krištofa Kolumba: 87 DICKINSON, Clive: Izgubljeni dnevnik Tutankamonove mamice: 88 DOLENC, Mate: Leteča ladja: 1 FETH, Monika: Ptički iz sračjega gnezda: 22 FRANČIČ, Franjo: Hvalnica sončnicam: 23 FRANČIČ, Franjo: Lov na sanje: dramski prizori za majhne in velike otroke: 298 FRISCHMUTH, Barbara: Poletno jezero: 52 GAVRAN, Miro: Srečni dnevi: 24 GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: Deček in slon: 2 JURIČ, Evgen: Veselo poletje: 74 KOKALJ, Tatjana: Vražja avtocesta: 75


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Lov na tigra: 76 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Na vroči sledi: 77 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Ujeta v mestnem stolpu: 78 KOPIETZ, Gerit & Jörg Sommer: Karla Umek & Doktor Kukalo. Zgrabi ga!: 79 LAINŠČEK, Feri: Ignacija in njen angel: 4 LAINŠČEK, Feri: Lepa Angelika: 5 LAINŠČEK, Feri: Zalika in Gusti: 6 MATOZ, Zdenko: Superprdec v kosmati zgodbi: 101 MILČINSKI, Fran: Moja ljuba deca: 102 Najlepše pripovedke Tisoč in ene noči: 284 OCVIRK, Vasja: Dečko: dve zgodbi o človekovem najboljšem prijatelju: 108 PARTLJIČ, Tone: Hotel sem prijeti sonce: 312 PREŽIHOV, Voranc: Čez goro k očetu: 314 PREŽIHOV, Voranc: Solzice: 315 PULLMAN, Philip: Pretanjeni nož. Njegova temna tvar II: 8 PULLMAN, Philip: Severni sij. Njegova temna tvar I: 9 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 RICE, Ben: Pobby in Dingan: nevidna prijatelja: 29 ROZMAN, Andrej: Pika: 299 RUDOLF, Mojca: Kje je Jure?: 82 SCHUBERT, Peter: Markus in Barbara… in skrivnost samotnega otoka: 83 SEVER, Leopold: Pisani plamenčki: zgodbe, v katerih se snov spreminja: 154 ŠTAMPE Žmavc, Bina: Mojca Pokrajculja: 301 STINE, R(obert) L(awrence): Dnevnik, mrtev sem: 93 STINE, R(obert) L(awrence): Ime mi je zloba: 94 STINE, R(obert) L(awrence): Lažnivec: 95 STINE, R(obert) L(awrence): Ne pozabi me!: 96 STINE, R(obert) L(awrence): Omarica številka 13: 97 SVETINA, Peter: Skrivnost mlečne čokolade in druge detektivske zgodbe: 84 ULLRICH, Hortense: Trapaste blondinke: 63 VIDMAR, Janja: Zgaga in mesto lutk: 98 WILSON, Jacquelin: Punce ga lomijo: 69 WOODING, Chris: Viharno nebo . 7. DEL: 46 WOODING, Chris: Viharno nebo . 8. DEL: 47 WOODING, Chris: Viharno nebo . 9. DEL: 48 ZUPAN, Dim: Trnovska mafija: v tretje gre rado: 85

IV stopnja – za 8. in 9. razred devetletke, za 7. in 8. razred osemletke U

AROLD, Marliese: Miriam ima anoreksijo: 16 AROLD, Marliese: Sandra ljubi Meike: 17 AROLD, Marliese: Verena je na ekstaziju: 18 BELBIN, David: Udarci. Črni in modri: 70 BELBIN, David: Udarci. Dimna zavesa: 71 BELBIN, David: Udarci. Pogrešana: 72 BELBIN, David: Udarci. Poraženci: 73 BERLIČ Ferlinc, Margit: Poletje brez konca: 49 BLOBEL, Brigitte: Nič mi ni: 19 BRASHARES, Ann: Štiri prijateljice – ene hlače: 51 BRYANT, Ann: Skrivnosti in sanjarjenja: 50 CARMI, Daniella: Samir in Jonatan: 20 COLFER, Eoin: Artemis Fowl: 33 EUGENIDES, Jeffrey: Deviški samomori: 21 FUJS, Angela: Šolska pot: 106 GIFFORD, Griselda: Skrivnostna reka: 25 HAASSE, Hella S.: Vmesna postaja: 26 HOČEVAR, Darja: Vroče poletje: 53 HOPKINS, Cathy: O prijateljih, zmenkih in kozmičnih poljubih: 54 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, skrivnosti lepotci in napihljivi modrci: 55 HOPKINS, Cathy: Prijateljice, zmenki in bogataš: 56 HORVAT, Jože: Bela Lendava: 107

125


126

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

KAYE, Marilyn: Najboljši med najboljšimi: 38 KAYE, Marilyn: Tajna zveza: 39 KAYE, Marilyn: Usodno srečanje: 40 KAYSEN, Susanna: Prekinjeno deklištvo: 27 KODRIČ Filipić, Neli: Tita@boginja.smole.in.težav.si: 57 Kračmanove pravljice: 280 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji: 42 LASSITER, Rhiannon : Čarodeji. Duhovi: 44 LASSITER, Rhiannon: Čarodeji. Sence: 43 LESSMAN, C. B.: Veliko prijateljstvo, šibki živci: 58 LONDON, Jack: Pustolovske zgodbe: 105 LOWRY, Lois : Anastazija Krupnik: 308 MANNEL, Beatrix: Televizijska zvezda: 59 MINTE König, Bianka: Ljubezen in mobitel: 60 MOŠKRIČ, Marjana: Ledene magnolije: 28 NOVAK, Bogdan: Ninina pesnika dva: 311 OMAHEN, Nejka: Veliko srce: 61 RADE, Jožica: Mačji recepti z mišjo prilogo: 10 ROŠ, Milivoj Miki: Škrat Babilon: 11 SIVEC, Ivan : Finta v levo: izpoved mladega zapornika: 30 SIVEC, Ivan: Kriva prisega: 89 SIVEC, Ivan: Povest o Janezovi sreči: v spomin Janezu Ciglerju, prvemu slovenskemu povestičarju po zgodovinskih virih: 90 Slovenske pravljice: 282 SPEARS, Britney & Lynne: Materino darilo: 62 TACER, Aleš: Zgodnji maturant: mladinski roman: 31 TAVČAR, Ivan: Cvetje v jeseni: 316 Templjarske pravce: 283 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (1), Bratovščina prstana: 13 TOLKIEN, J(ohn) R(onald) R(euel): Gospodar prstanov. (2), Stolpa: 14 VAIL, Rachel: Prosim, prosim, prosim: 64 VAIL, Rachel: Še mar mi ni: 65 VAIL, Rachel: Tekmovanje v priljubljenosti: 66 VAIL, Rachel: Zakaj pa so prijatelji?: 67 VAIL, Rachel: Zapolniti praznino: 68 VIDMAR, Janja: Princeska z napako: 317 VIDMAR, Janja: Stvor: najstniška grozljivka: 99


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

127

Predmetno kazalo abecedarije 273 aforizmi 295 Amazonka 129 Amerika 27, 105 anatomija 352 anoreksija 16 Arhimed 389 arhitektura 391 Atlantida 41 atlasi 386 Avstralija 29 avtomobili 189 babice 23, 25, 112, 168, 219, 276 barve 229, 248 begavci 26 begunci 85 biografska pripoved 90 biotopi 342, 345 bobri 197, 222 bolezni 16, 19, 27, 29, 173, 205, 206 božič 50, 133, 180, 181, 210, 255 branje 213 bratje 22, 29, 120, 146, 147, 176, 182, 200 cirkus 109, 114 cvetje 285 cyberpunk 44 čarovnice 8, 9, 37, 41, 133, 143, 166, 202 čarovniki 13, 14, 32, 33, 114 čas 228 črički 268 čustva 325 dedki 121, 134, 168, 293 dekleta 16, 17, 19, 25, 28, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 98, 308, 317, 360, 362, 363 delfini 122 delo 179, 203, 204, 219, 220, 222, 231, 254 detektivi 76, 77, 78, 79, 84, 101, 116 detektivska pripoved 70-85, 101, 116 deževniki 80 didaktične igre 269 didaktične naloge 240, 241 dinozavri 123, 339, 340 divji zahod 125 divjina 129,157, 243 dnevniki 3, 86, 87, 88 dobrota 7 Dolenjska 155 dom 192, 198 domoznanstvo 11, 89, 155, 156 dramska besedila 298-301 drevesa 75, 210 drugačnost 7, 17, 118, 132, 159, 177, 190, 197, 198, 199, 200, 202, 209, 212, 213, 252 druščine 70, 74, 75, 82, 85, 103, 104, 108 družina 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 49, 52, 61, 65, 66, 67, 68, 102, 107, 121, 135, 136, 137, 145, 146, 147, 192, 200, 264, 307, 308 duhovi 175, 296 duhovnik 90

duševne bolezni 19, 27 dvoživke 344 Egipčani 330 Egipt 88, 126 Einstein 388 ekologija 11, 75, 81, 141, 142, 208, 210, 211, 220, 285, 318, 331 enciklopedije 384 Erazem 299 Erazem Predjamski 91 evolucija 341 fantastična bitja 8, 9, 13, 14, 33, 48 fantastična pripoved 8, 9, 13, 14, 32-41, 46-48, 111 fantje 2, 21, 24, 31, 38, 65, 66, 67, 68, 120, 167, 214, 277, 356, 357, 361 fizika 336 gladiatorji 329 glasba 6, 62, 208, 376, 377, 378 glasbene pravljice 274, 275 gore 148, 244, 247, 277, 338 Gorjanci 141 gozdovi 149, 211, 310 gradovi 390, 393 grozljivke 93-99 gusarji 124 hčere 62 hekerstvo 44 hibe 100 higiena 288 hiše 189, 318 homoseksualnost 17 hrana 354 hrčki 81 humor 10, 84, 86, 87, 88, 146, 147, 272, 273, 372, 359 igra 77, 185, 195, 206, 262, 263, 292, 298, 379, 380 igrače 138, 163, 186, 206, 225 igralne knjige 245, 252-264, 269 ilustrirane knjige za najmlajše 138-147 ilustrirane poučno-leposlovne knjige 148-158 Indija 2 internat 61 internet 57 invalidi 20 invalidnost 212 izobčenci 44 Izrael 20 izumi 322, 324 Janez Cigler 90 Japonska 127 jelen 180 jeza 110 Julij Cezar 86 junaki 48, 183 junakinje 8, 9, 44 Jutrovo 284 kače 350


128

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

kartonka 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263 kazalo 252, 253 Kekec 301 kemija 154 klasične umetne pravljice 276, 277 kloniranje 38, 39, 40 klovni 109 kmetija 242, 245 knjiga igrača 264 knjige 3, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 213, 271 književnost 384 knjižnice 3, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 konji 233 Koroška 281 krave 220 kresnice 267 Krištof Kolumb 87 kroženje vode 246 krti 191, 199 kuhanje 368, 369 kulturna dediščina 283 lahkonočnice 138, 140, 144, 145, 178 laž 221 ledena doba 130 legende 285 leksikoni 319, 320, 321, 385 lepo vedenje 185, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 268, 306, 328 lepota 5 lisice 171 ljubezen 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 28, 31, 40, 49, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 98, 145, 182, 183, 209, 285, 292, 295, 311, 316 ljubezenska pripoved 49-69 Ljubljana 90, 155 ljudske pravljice 278, 284 ločitve 23, 25 London 44 Luna 119, 128 lutke 98 mačke 10, 143, 160, 188, 201, 252, 258, 270, 274, 302 mafija 104 magija 99 mamila 18, 30, 355 matematika 231 matere 21, 61, 62, 173, 182, 194, 266, 279, 285 matura 31 medvedi 171, 173, 264, 310 mesta 70, 71, 72, 73, 80, 92, 145, 318, 371 miši 10, 160, 176, 200, 269 miti 183, 280 mitologija 1 mladostniki 18, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 98, 308, 311, 317, 328, 353, 354, 355, 358 modrost 3, 141, 183, 292

Mojca Pokrajculja 301 morje 1, 49, 83, 115, 122, 124, 150, 191, 198, 227, 337 mumije 126, 330 nadnaravno 97, 99, narava 134, 141, 144, 147, 158, 161, 210, 331, 332, 333, 342 nasilje 3, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 285, 317, 323 naslovniško odprta pripoved 1-15, 20, 29, 107, 145 nesmrtnost 3 nesoglasja 19, 21, 22, 58, 110, 117, 182, 205 nesreče 62, 192, 214, 226 nestrpnost 70, 317 netopirji 91 neumnost 279 nevarnosti 226 nevidni prijatelji 29 nezemljani 186 noč 193, 334 nogomet 167, 303, 382 nosečnost 317 note 212, 274, 275, 376, 377 novo leto 276 Novo Mesto 92 oblike 250 očetje 45, 139, 174, 207, 314 odnosi 21, 23, 24, 45, 121, 139, 145, 146, 149, 174, 182, 185, 297, 306, 328, 360, 361, 362 odraščanje 19, 21, 49, 102, 176, 293 odtujenost 23 odvisnosti 18, 30 ogenj 3, 71, 276 okenca 248, 251 opice 110 opombe 280, 282 Orient 284 origami 375 osamljenost 9, 15, 26, 61, 121, 179, 198, 252, 267, 274, 285 otroci 20, 23, 102, 117, 140, 164, 172, 173, 174, 175, 194, 225, 266, 285, 290, 297, 318 otroštvo 9, 106, 107, 274, 312, 314, 315 ovce 159 pajki 351 palčki 37, 307, 309 Palestina 20 Pavliha 279 Pika Nogavička 299 pingvini 170 pisane črke 232, 233 pismenost 3 ples 6, 378 počitnice 49, 52, 57, 74, 83, 143, 196 podeželje 74, 107, 196 poezija 286-290, 292, 293, 297 pogum 8, 38, 80, 116, 160, 183, 191, 224, 277 pohlep 208 poizkusi 154, 336 poklici 151, 152, 153, 286 poletje 49, 52 policisti 70, 71, 72, 73


KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

polži113 pomembneži 179, 207 pomlad 219, 247 pomoč 205, 226 ponatisi 303-318 Porabje 11 porednost 185 poroka 202 pošasti 8, 9, 13, 14, 33, 48, 99, 100, 111, 135, 136, 137 pošta 60, 170 poštenost 22 potovanja 8, 9, 13, 14, 37, 112, 114, 191 poučne knjige 319-393 poučno-leposlovna knjiga 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 poučno-leposlovna slikanica 226-251, 266, 267, 268, 272, 273 prazgodovina 341 prazniki 180, 181, 210, 255, 276, 379 Predjamski grad 91 predmeti 140 pregovori 295 Prekmurje 11, 107 prepognjeni listi 166, 256, 261, 265 presenečenja 216 prevare 103, 104 prigode297 prijateljstvo 2, 9, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 37, 49, 50, 51, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 80, 99, 115, 116, 117, 118, 132, 162, 166, 171, 179, 189, 191, 195, 201, 203, 204, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 252, 265, 271, 274, 307, 310 pripovedne slikanice 159-225 pripovedovanje 202 priročniki 323, 324, 326, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 363 priseljenci 195, 197, 317 problemske teme 16-31 prvošolci 189 psi 74, 101, 108, 177, 214, 257, 306, 366 pujsi 209, 232 pustolovska pripoved 103-105, 129 pustolovščine 1, 13, 14, 37, 41, 48, 49, 50, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 97, 98, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 191 puščave 332 računalniki 11, 57, 81, 134 računalništvo 44 radovednost 161, 199 rastline 343 raziskovalci 387 recepti 168, 366, 367, 368, 369 revščina 4, 7, 276, 304, 317 ribe 348 Rim 86 Rimljani 329 rojstni dan 204, 216 rojstvo 120, 170 roparji 193 samomori 19, 21

129

samopodoba 3, 19, 21, 27, 59, 176, 188, 210, 270 sanje 163 Sava 89 sestre 21, 22, 29, 49, 59, 115, 146, 182, 200 sinovi 139, 207 sirote 61 skrivnosti 1, 8, 9, 25, 79, 165, 186 slabovidnost 132 slikanica 4, 5, 6, 10, 15, 166, 174, 182, 272, 273, 275, 276, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 294, 295, 296, 304, 310, 318 slikanje 372 sloni 2, 208 slovarji 11, 266, 280, 283, 383, 385 Slovenija 393 slum 44 smrt 9, 15, 25, 29, 285, 311, 325 snov 154 sočutje 2, 29, 206, 223 solidarnost 106 sosedje 29, 145, 190 sove 197 spanje 163, 225, 349 splavarjenje 89 spodbujevalne slikanice 265-273 spolnost 362, 356, 357, 358, 359, 360, 361 spomini 106 spominska pripoved 106, 107 spretnosti 373, 374, 375 sram 171 srednji vek 131 starost 26, 201, 222 starši 23, 146 stonoge 184 strah 103, 104, 138, 169, 193, 217, 224, 225, 226 strahovi 8 strip 302 stroji 135, 203, 204, 231, 242 strpnost 159, 190, 200, 223 superjunaki 101 Sv. Lovrenc na Gori 285 svetlobni efekti 267 šah 381 šaljiva pripoved 100, 101, 102, 120, 121, 308 škratje 11, 13, 14, 92, 141, 212, 297 šola 31, 61, 62, 80, 82, 106, 109, 118, 137, 185, 187, 290, 326, 327 Španija 179 šport 118, 167, 262, 263, 303, 382 Štajerska 156 števila 230, 231, 251 taborjenje 74 taktilka 182, 243, 244, 257, 258, 259, 260 telefoni 328 templjarji 283 terorizem 44 tihotapljenje 85 tolpe 71, 72, 73 totalitarizem 44 Tutankamon 88 učenje 326 uganke 294


130

KOZMIČNI POLJUBI VZPOREDNIH SVETOV

ugrabitev 116 ura 228 urbanizem 371 velike tiskane črke 110, 113, 119, 165, 168, 170, 171, 176, 178, 184, 185, 186, 187, 189, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 206, 208, 209, 225, 231, 243, 244, 252, 253, 288 verzi 256, 271 vesolje 45, 128, 132, 186, 335 vile 13, 14, 33, 37, 277 vitezi 91, 131, 390 vnuki 112, 121, 168, 276, 293 voda 193, 246 vojne 13, 14, 20, 33, 107, 108 volkovi 159 vragolije 91, 110, 133, 196, 221, 275, 302, 309 vrane 172, 196 vraže 97 vrednote 292 vreme 178, 249 vrline 3, 4, 5, 37, 166, 183, 305 vrt 201 vrtec 175 vrtnarstvo 201, 364, 365 vsakdan 145, 173, 184, 225, 287, 288, 291, 293 vzgoja 324 vzporedni svetovi 8 za branje v nadaljevanjih 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 177, 178, 278, 280, 281, 282, 284, 313 za oklevajoče bralce 302 za začetni pouk 231 za začetno branje 109-137, 240. 241, 273, 288, 294, 302, 304 zajci 37, 169, 182, 221, 224 zakladi 33, 265, 392 zavihki 243, 244, 249, 250, 251, 255 zavist 180

zavodi 27, 61, 212 zdravje 363 zemljepis 385, 386, 387 zgodbe v verzih 291, 296 zgodovina 283, 329, 330, 370, 387, 390, 391, 392, 393 zgodovinska pripoved 86-92, 124-127, 130, 131 zima 172, 214, 219, 349 Zlatorog 183 zlorabe 16, 18, 28, 30, 38, 39, 40, 44, 81, 85, zmaji 37 znanost 38, 40, 44, 336 znanstvena pripoved 154 znanstvenofantastična pripoved 42, 43, 44, 45, 132, 135, 136, 137, 186 zvestoba 7 zvezde 119 zvočni efekti 245, 254, 268 žabe 202, 216, 217, 218 žalovanje 325 železarstvo 370 Železniki 370 želje 270 želve 174 živali 37, 80, 108, 110, 113, 138, 140, 142, 148, 149, 150, 157, 159, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 208, 211, 213, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 243, 244, 247, 252, 256, 257, 258, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 290, 297, 300, 306, 310, 313, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 366 živali domače 158, 194, 232, 233, 242, 245, 253, 259, 264 živali male 81, 216 živalska pripoved 108 življenjepisi 388, 389

Seznam 2003  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/prirocniki/SEZNAM_2003.pdf