Page 1

Enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo

Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic 21. maj 2014 Mestna knjižnica Ljubljana Kersnikova 2, Ljubljana, dvorana v 3. nadstropju

Strokovno posvetovanje 8.30-9.30

Registracija udeležencev

9.30-10.00

Uvodni pozdravi

Odprtost za kakovost

10.00-10.30 10.30-11.00

dr. Uroš Grilc: Kako nas knjiga spremlja od zibelke do groba in zakaj je to pomembno za družbo dr. Vanesa Matajc: Vrednota nagovora – in kako jo ustvarja književnost

11.00-11.40

Odmor

11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.40 12.40-13.00 13.00-14.00

Dobra knjiga od avtorja do bralca

mag. Jelka Gazvoda: Potreba po organiziranem priporočanju dobrega branja v splošnih knjižnicah dr. Samo Rugelj: Nekaj premislekov o vrednotenju kakovosti knjig za odrasle na Slovenskem dr. Andrej Blatnik: Slovenske knjige iz kvalitete v kvantiteto Tina Košir Mazi: Knjižnica za vse čase

Odmor Prakse kot izziv

14.00-14.20 14.20-14.40 14.40-15.00 15.00-15.20 15.20-15.40

Miro Tržan: Predstavitev prepoznavnih evalvacijskih sistemov leposlovja knjižnic v tujini mag. Darja Lavrenčič Vrabec: Priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig dr. Reinhard Ehgartner: Lokalno in globalno: vzpostavitev spletne platforme za knjižničarje in bralce (predstavitev bo v angleškem jeziku) mag. Marjan Marinković: Obstoječe prakse in nove možnosti vrednotenja in promocije književnosti v knjižnici (predstavitev bo v srbskem jeziku) Luana Malec: Predstavitev spletnega portala Dobreknjige.si

15.40-16.00

Odmor

Moderator: Rok Dežman

Okrogla miza

Odpiranje prostora za vrednotenje književnosti

16.00-17.30

Gostje: dr. Andrej Blatnik, mag. Jelka Gazvoda, Tina Mahkota, mag. Marjan Marinković, Aleš Novak

Moderator: Urban Vovk

Podpornik posveta je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Program posveta  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/aktualno/2014/program_posveta.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you