Page 1

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO

α PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG 2019 PREGLED KNJIŽNE PRODUKCIJE ZA MLADINO IZ LETA 2018

Ljubljana, 2019


α Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019 Pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2018 Izdala in založila: Mestna knjižnica Ljubljana Direktorica MKL: mag. Teja Zorko Urednici: mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič Strokovni odbor: dr. Tina Bilban, mag. Tilka Jamnik, Katja Kemperle, dr. Gaja Kos, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič, Tone Obadič, Manca Perko, Kristina Picco, Petra Potočnik, Zarika Snoj Verbovšek, Katja Stergar, Vojko Zadravec Strokovna komisija za podelitev priznanja zlata hruška mladinski izvirni in prevedeni leposlovni knjigi: Tina Mahkota (predsednica), dr. Izar Lunaček, Tone Obadič Strokovna komisija za podelitev priznanja zlata hruška mladinski prevedeni poučni knjigi: dr. Samo Kreft (predsednik), dr. Izar Lunaček, Vojko Zadravec Tehnični urednik: Vojko Zadravec Lektorica: Manca Ratković Oblikovalka naslovnice: Ingrid Verdnik Pal Naklada: 450 izvodov Tisk: Collegium Graphicum d.o.o. Cena: 30,00 EUR Izdajo te publikacije je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 013:821-93 821-93(01) [ALFA]: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2018 / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič]. - Ljubljana: Mestna knjižnica, 2019 ISBN 978-961-94522-2-6 1. Lavrenčič Vrabec, Darja COBISS.SI-ID 302360832


V S E B I N A Kje so knjižne omare: 10 zlato(hruškastih) let / Ida Mlakar Črnič Prostor med α´ in Ω´ vrednoteno knjigo 2018 / Vojko Zadravec Sveti gral pouka književnosti / dr. Klemen Lah O tem, kako zorijo zlate hruške v naši knjižnici / Katarina Perger Kinodvor - filmski program za mlade / Živa Jurančič Priročnik za gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade / Petra Slatinšek Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci / mag. Darja Lavrenčič Vrabec

5 12 21 23 25 28 35

PREGLED PRIPOROČENIH KNJIG ZA OTROKE IN MLADINO 43 KAZALA 140 SEZNAM VSEH VREDNOTENIH MLADINSKIH KNJIG 2018 168

Pručka do police

Med srcem in pištolo

Lestev do police

Igroknjige: 45 Slikanice: 49 Zgodbice: 82

Zbirke pravljic: 91 Stripi: 94 Fantastika: 99 Resničnost: 105

Dramatika: 119 Poezija: 120

23 naslovov 142 naslov 38 naslovov

11 naslovov 20 naslovov 25 naslovov 56 naslovov

3 naslovi 4 naslovi

Mladi vedež

Seznami in kazala

BESEDILA

SEZNAMI

POGLAVJA

Poučne: 121

Bibliografska: 141 Namembnostna: 151 SKUPINE Predmetno: 159 NA STRANI Vse vrednotene: 168

101 naslov

13 kazal 2 kazali 1 kazalo 1 seznam

OBSEG


α

5

Ida Mlakar Črnič

KJE SO KNJIŽNE OMARE: 10 ZLATO(HRUŠKASTIH) LET Moje knjigarniško obdobje sega v čas, ko se je knjiga "prislovično" in tudi v resnici prodajala na metre. V 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja je namreč prevladovala navada, da je dnevno sobo povprečne slovenske družine krasila velika knjižna omara, kamor so bolj ali manj zagrizeni bralci natrpali takrat najbolj priljubljene knjižne zbirke, ki so premogle enovito knjižno opremo. Na primer Sto romanov ali Našo besedo. A kakor koli smo se tedaj nad takšnim "knjigoljubstvom" zgražali, polica s knjigami je bila vendarle obvezen del pohištva. Danes v minimalistično opremljenih dnevnih sobah pre(vladuje) ekran, knjižne omare pa že dolgo niso več neizogiben del pohištvene opreme. Precej nazaj, v nekih drugih časih, so me v prvih razredih osnovne šole na klopeh pričakale drobne knjižnice iz zbirke Čebelica, z nestrpnostjo sem jih čakala in prinašala domov, saj so bile cenovno dostopne vsem. Kot vsi moji sošolci sem brala Cicibana in Ciciban bere. V knjižnici sem si izposojala knjige, domače in prevedene, od katerih se še najbolj spominjam slikanice Terezinka, z zvončkom vlak (1959), Andersenovega nagrajenca (1968) Jamesa Krüssa. Slovenske knjižne založbe so izdajale precej manj, premogle pa so trdne založniške standarde in občutek za kakovostno mladinsko knjigo. Urednica Mladinske knjige Kristina Brenk je poudarjala, kako skrbno in s posluhom je potrebno odbirati knjige za otroke. Leta 1978 je z Zakonom o založništvu to področje postalo dejavnost posebnega družbenega pomena. Bili so to časi danes težko ožigosanega socializma, in kar koli si že mislimo ali smo prebrali o socialističnem založništvu, v spominu imam, da se je v tistih časih bralo in kupovalo dosti več, kot se dandanes, ko se knjižni trg šibi od ponudbe, knjigi pa še ni bilo treba deliti pozornosti s toliko različnimi mediji in zasloni, čas je tekel drugače, vsekakor počasneje, in knjiga je še bila kulturna dobrina. "Tempora mutantur et nos mutamur in illis." Po osamosvojitvi 1991 so tudi založbe postale gospodarski subjekti z enakim statusom kot vse ostale gospodarske družbe. Dočakala jih je postopna privatizacija, menedžerski prevzemi in priseganje na vsemogočnost svobodnega trga, konkurence in postopne globalizacije. Ob izgubi jugoslovanskega trga so številne založbe propadale, vznikale pa so nove, upajoč na moč samoregulacije svobodnega trga in kapitalistične ekonomije, v kateri je vse bolj prevladovala mantra, naj se država čim prej umakne iz gospodarstva in naj področje prepusti tržnim zakonom. Tako je DDV na prodajo knjig danes 9,5 %. Tržna uspešnost in želja po hitrem dobičku je v novih in tudi negotovih razmerah pri marsikateri založbi postala zasledovani cilj, vloga založb kot ustanov kulturnega značaja se je počasi umikala v ozadje, knjiga pa je vse bolj postajala tržno blago, tako kakor čevlji ali plašči. Kljub vse izrazitejši podpori informacijske tehnologije, ki naj bi prihranila čas in denar, pa se je zagotavljanje založniške kakovosti v novih razmerah znašlo na preizkušnji. "… če bo izkazovanje dobička postalo po vsem svetu edini cilj založb, lahko iz dosedanjega vpliva sodobnih informacijskih tehnologij na uredniško pripravo knjige z veliko gotovostjo sklepamo, da bodo slednje negativno vplivale na kakovost izdanih knjig."1 Knjižno založništvo tudi dandanes ostaja v enaki dilemi. Je knjiga najprej kulturna dobrina ali tržno blago. Če je slednje, kaj se dogaja z njeno kakovostjo? Najnovejši primer izrazito komercialnega knjižnega založništva je zagonsko podjetje Hurra Studios, ki je za svoj projekt Mali junaki letos (2019) prejelo nagrado slovensko start up podjetje. Gre za že na simpoziju Pionirske Med individualnostjo in družbenostjo (15. maj 2019) predstavljeno založbo, ki že od leta 2013 uspešno prodaja personalizirane otroške knjige. Naročnik jim na osnovi zastavljene sheme določi glavne značilnosti junaka/otroka, ki mu bo knjiga podarjena, pa tudi zgodbe o njem in njene namembnosti (za rojstni dan, za prvi šolski dan, za božične praznike ...) ter prispeva k izdaji tudi svoje posvetilo ali uvodno besedo. Gre za darilno knjigo, ki ni javno dostopna in je naročniku poslana na

1

Kovač, Miha. (1999). Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 195


α

6

dom. Namenjena je zgolj obdarovancu in njegovim najbližjim, zato jo po kriterijih dostopnosti težko štejemo za pravo knjigo. "Komisija je ocenjevala kandidate po štirih kriterijih, in sicer po uspešni potrditvi vrednosti produkta na trgu, pridobitvi investicij s strani domačih oziroma tujih investitorjev, kompetencah, predanosti, izkušenosti in organiziranosti ekipe ter po potencialu za hitro rast na tujih trgih."2 Zanimivo je, da je start up podjetje Hurra Studios izpostavljeno kot primer uspešne/dobre založniške prakse ravno v času "založniške krize," ki naj bi po mnenju založnikov vplivala na problem knjižne kakovosti. Predstavljeno je tako na 17. kongresu slovenskih založnikov, 13. 6. 2019, na Bledu, s predstavitvijo poslovnega modela in marketinškega koncepta, ter v oddaji Dobra ideja, 1. 10. 2019, kot primer tržno uspešnega založniškega podjetja. S tržno uspešnostjo ni nič narobe, konec koncev se lahko dobro tržijo tudi odlične knjige, npr. z bookerjem nagrajena knjiga kanadske pisateljice Margaret Atwood, katere knjigo Testamenti (Pričevanja) (založba Vintage) so že v prvem tednu po izidu pokupili v 100.000 izvodih. A na problem knjižne kakovosti so v letu 2019 opozorili prav udeleženci Javne tribune o stanju slovenskega založništva in knjigotrštva, 23. aprila v Narodni galeriji, z govorci: Slavko Pregl – pisatelj, Renata Zamida – Javna agencija za knjigo RS, Samo Rugelj – Bukla, Nataša Detič – Društvo slovenskih založnikov, Mitja Čander – Beletrina, Luka Novak – SAZOR, Vesna Horžen – Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Zdravko Kafol – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (GZS), Bojan Švigelj – Cankarjeva založba, Ignacija Jarc Fridl – Slovenska matica, ki so svoj poziv za spremembo trenutnega stanja naslovili na Vlado Republike Slovenije. "Založniška kriza zaradi velikega števila izdanih naslovov na prvi pogled ni očitna, a pozornejša analiza pokaže, da knjige nastajajo v vse slabših okoliščinah, kar ne more ostati brez učinka na kakovost, opozarja eden od podpisnikov poziva, direktor založbe Beletrina Mitja Čander."3 Problem izpostavlja tudi Nataša Detič, predsednica Društva slovenskih založnikov. Iz povedanega je razbrati skrb, da knjižni založniki v današnjih razmerah vse težje sledijo osnovnim založniškim standardom,4 ker preprosto nimajo dovolj družbene podpore, pa tudi širše podpore bralcev, ki bi knjigo prepoznali kot vrednoto in jo zaradi tega tudi več brali in kupovali.5 Strmo naraščanje knjižne produkcije za mlade oziroma "hiperprodukcijo" smo beležili v Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig od leta 1994 (260 knjig), pa vse do leta 2011 (1181 knjig), ko se je trend začel počasi umirjati (gl. tabelo v Ozvezdje knjiga, 2010, str. 10). Zlasti slikaniške izdaje so bile in so še danes pod izrazitim tržnim diktatom in zato še bolj podlegajo hitrim in nedodelanim založniškim projektom. "To večdesetletno sistematično delo je tudi podlaga, na osnovi katere se je letos Pionirska odločila svoje vrednotenje produkcije objaviti v celoti (označiti tudi najslabše ovrednotena dela), s tem pa izpostaviti slabe plati hiperprodukcije na področju mladinskega založništva."6 Število izdanih knjig še več let od osamosvojitve ni bilo premo sorazmerno s knjižno kakovostjo. Leta 2010 je bilo na primer iz produkcije mladinskih knjig izbranih samo 4,5 % zlatih hrušk, razmerje v vrednotenju kakovosti pa je bilo 35,8 % v prid dobrih in kar 64,2 % v prid slabih knjig.7 To je bil tudi motiv, da je Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska, v letu 2010 začela odločno ločevati "zrnje od plev", s tem pa opozarjati na problem številčnosti in hkrati slabih knjižnih izdaj za otroke in mlade. 2

Sagaj, Mitja. (2019, 21. maj). Slovenski start-up leta 2019 je Hurra Studios!. Dostopno na: https://www.startup.si/slsi/novica/slovenski-start-up-leta-2019-je-hurra-studios3 Šučur, Maja. (2019, 29. maj). Znižanje davka na tiskane knjige, časopise in publikacije ni rešitev, je pa nujna spodbuda. Dnevnik. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042887603 4 Založniški standardi: kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji. (2017). Ljubljana: Cankarjeva založba. 5 Rugelj, Samo. (2019). Imate čas zase?. in Zamida, Renata. (2019). Knjige so … Bukla, posebna izd., str. 3. 6 Lavrenčič Vrabec, Darja, Ida Mlakar in Vojko Zadravec. (2010). Pod ozvezdjem knjiga. V: Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar (ur.), Ozvezdje knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010, str. 8–9. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 7 Glej statistike vsakoletnih Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig (dostopni na https://www.mklj.si/prirocnik/item/451), zlasti statistiko Priročnika 2018.


α

7

Danes so se založniške razmere poslabšale in zaostrile. Na področju mladinske literature se izdaja manj, zlasti izvirne slovenske mladinske knjige. Tako ugotavlja tudi Društvo slovenskih pisateljev, organizator Javne tribune o stanju slovenskega založništva in knjigotrštva na Slovenskih dnevih knjige, 23. 4. 2019, v Narodni galeriji, ki je na javnost in slovensko vlado naslovilo naslednja izhodišča: "Spoštovani, ugotavljamo, da so razmere v slovenskem založništvu tako kritične, da ogrožajo obstoj slovenske knjige in s tem tudi slovenski jezik. V zadnjih desetih letih se je obseg slovenskega založništva pri nas prepolovil, avtorski honorarji za ustvarjalce so padli na četrtino, sredstva za nakupe v splošnih in šolskih knjižnicah ne dosegajo polovice predpisanih standardov. Knjiga je temelj naše kulture in narodne identitete. Da knjiga nastane in pride do bralcev, so potrebni avtorji, založniki, knjigarne in knjižnice; lok od avtorjev do bralcev je danes nedopustno oslabljen. Potreben je temeljni zasuk v ravnanju države."8 Kaj lahko v časih, ki so za založništvo zelo zaostreni, ukrenemo ustanove, ki se ukvarjamo z bralno kulturo in smo del iste knjižne verige? Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v svojih izborih mladinskih knjig že od leta 1972 dalje objavlja kar najširši izbor priporočenega branja, 2007 je priporočanje nadgradila z znakom zlata hruška, iz širšega priporočila pa izpostavila zožen izbor najboljšega branja (15 zlatih hrušk). Leta 2010 se je odločila za sistematično in dosledno vrednotenje celotne knjižne produkcije za mlade, v okviru petih vrednostnih kriterijev (pogrešljivo, pomanjkljivo, dobro, prav dobro, odlično), ob tem pa zasnovala tudi celostno podobo zlate hruške, ki sta jo realizirala ilustrator Damijan Stepančič in oblikovalka Andreja Globočnik (znak, drevo, plakat, kazalka, priznanja) za potrebe promocije zlatih hrušk v širši javnosti. Od leta 2010 dalje Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska, vsako leto podeljuje tudi priznanja zlata hruška, najprej v treh, kasneje v štirih kategorijah. Tako bo novembra 2019 minilo natanko deset let, odkar smo podelili prva priznanja zlata hruška. Zgodovina samostojnih publikacij z izbori mladinskih knjig se bere takole: med leti 2000 do 2002 je Pionirska objavljala izbore mladinskih knjig in izpostavljala zlasti njene tematske, zvrstno/vrstne in žanrske vidike.9 Leta 2003 je sezname poimenovala pregledne in priporočilne hkrati,10 saj je pregledu letne produkcije dodala še nabor najboljše ovrednotenih knjig. Leta 2010 se je njena optika premaknila v smer sistematičnega in poglobljenega vrednotenja, svojo letno publikacijo pa je poimenovala Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Tako zasnovani so, čeprav z različnimi koncepti, ves čas prvenstveno nagovarjali strokovnjake s področja mladinskega knjižničarstva (knjižničarje šolskih in splošnih knjižnic) ter mladinske književnosti (učitelje, vzgojitelje), pa tudi strokovnjake s področja knjižnega založništva (založnike, urednike, avtorje …). Vsem tem in še komu lahko služi vsakoletni Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig pri obravnavi prostočasnega branja na različne načine, knjižničarjem v prvi vrsti pri gradnji knjižnične zbirke, pa tudi kot pomoč pri izboru kakovostnega branja za njihovo bralnospodbujevalno in bibliopedagoško delo. Staršem, učiteljem in vzgojiteljem ponuja informacije o različnih knjižnih oblikah, tematikah in žanrih, ki ustrezajo bralnim interesom mladih ali zastavljenim didaktičnim ciljem (vsako leto Priročnik izpostavi vodilno temo oziroma "rdečo nit" knjižne produkcije), ne nazadnje prinašajo sistematičen razgled po kakovostnih mladinskih knjigah … Strokovnjaki s področja knjižnega založništva so še posebej povabljeni na vsakoletno prireditev Praznik zlatih hrušk, ki je v zadnjem času že trdno zasidrana v program Slovenskega knjižnega sejma. Je spodbuda najboljšim slovenskim knjižnim založnikom, ki se ukvarjajo s knjigo za otroke in mlade za njihovo kakovostno delo (zlate hruške) in hkrati za pogumno vztrajanje pri zasledovanju najvišjih založniških kriterijev.

8

Zlobec, Marjan. (2019, 23. april). Zahteve Društva slovenskih pisateljev ob javni tribuni o slovenskem založništvu. Dostopno na: https://marijanzlobec.wordpress.com/2019/04/23/zahteve-drustva-slovenskih-pisateljev-ob-javnitribuni-o-slovenskem-zaloznistvu/ 9 Izbor mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih 10 Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih


α

8

Praznik zlatih hrušk želi biti javna predstavitev zlasti nekomercialnih mladinskih knjig, ki imajo pomemben kulturni potencial, še posebno kakovostnih slovenskih izvirnih mladinskih knjig. Pionirska je s svojim vrednotenjem v vseh teh letih na svojih Strokovnih sredah izpostavljala pomen kakovosti mladinskih knjig v vseh njenih segmentih. Ob vsakoletnih pregledih je opominjala na pomanjkanje uredniškega, lektorskega in korektorskega dela, slabo oblikovanje, ilustracije, naslovnice, prevode ... Ob knjižnih prenosih iz tujega kulturnega okolja je izpostavljala pomen spremne besede, slovenske založnike je opozarjala na pomanjkanje izvirnih slovenskih poučnih knjig in jih spodbujala k njihovemu izdajanju, pri prevedeni poučni knjigi pa na nujnost recenzij domačih strokovnjakov z različnih področij in na prilagajanje poučnih vsebin za naš prostor ... Februarja leta 2016 smo odprli debato o založniških standardih ... V zadnjih letih se je delež izdaj, ki so prejele znak zlata hruška, povečal. Leta 2018 je dosegel kar 10,8 %, razmerje kakovostih knjig nasproti nekakovostnim pa se je po desetih letih nagnilo v prid prvim: 64 %: 36 %.11 Na tej točki in v danih založniških razmerah je pred Pionirsko razmislek − s kakšnimi oblikami dela naj z zlatimi hruškami poleg bralnih posrednikov še bolj neposredno nagovori tudi (mlade) bralce in kako naj svojo razpoložljivo energijo še bolj usmeri v promocijo odličnosti ter se z zlatimi hruškami čim bolj približa "terenu". Zlate hruške so edini slovenski projekt vrednotenja knjig za mladino, ki ni vezan na razpisne ali kakršne koli druge okoliščine, kot so ostale slovenske literarne nagrade za otroke in mlade, s tem pa tudi najbolj široka in nevtralna oblika knjižnega vrednotenja. Primerljivih tovrstnih del ni veliko niti v drugih evropskih deželah. Poglobljeno delo z zlatimi hruškami Pionirsko nujno usmerja k izhodiščni dejavnosti mladinskega knjižničarstva, k bibliopedagogiki, ki naj za ta namen domisli oblike in načine dela za doseganje cilja, ki mu mladinsko knjižničarstvo sledi od svojih začetkov: vzgajanje bralcev. V letu 2020, ki smo ga poimenovali kar leto zlatih hrušk, v duhu vsega prej povedanega načrtujemo promocijo zlatih hrušk za "bralni teren" z naslovom Ugriznimo v zlate hruške: ob 10. obletnici priznanj zlata hruška. Širšo javnost bomo skozi leto 2020 nagovarjali: z likovno podobo "zlata hruška": znakom, zgibankami, plakati, ki si jo je pred desetimi leti zamislil ilustrator Damijan Stepančič in je namenjena najširšemu krogu uporabnikov, s Tednom zlatih hrušk v januarju 2020, skupaj s knjigarno Konzorcij (za različne skupine uporabnikov) in razstavo zlatih hrušk in priznanj zlata hruška z ilustratorko Hano Stupica v izložbi knjigarne Konzorcij, s sodelovanjem s Slovensko sekcijo IBBY in drugimi sodelavci, s katerimi načrtujemo bralnospodbujevalno akcijo Ugriznimo v zlato hruško, s poslanico Lakota po besedah (avtorja Damijana Stepančiča in Petra Svetine; slovenska sekcija IBBY), ki bo služila kot izhodišče za praznovanje v letu zlatih hrušk (Lakota po zlatih hruškah), kot sodelavci TV oddaje Male sive celice, ki bo ob 25-letnici oddaje izpostavila branje zlatih hrušk, z "minifestivalom" zlate hruške, na različnih prizoriščih, za različne skupine bralcev, in ne nazadnje z aprilskim simpozijem, ki bo ob 10. obletnici priznanj zlata hruška strokovni in laični javnosti predstavil rezultate vseh naštetih bralnih dogodkov in morda še kakšnega zraven ter tudi na ta način razširjal sij zlatih hrušk v različne smeri bralnega polja.

11

Zadravec, Vojko. (2019). Prostor med α´ in Ω´ vrednoteno knjigo 2018. V: Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar (ur.), α: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019, str. 12. Ljubljana: Mestna knjižnica.


α

9

Nazadnje osvežimo še spomin na deset let priznanj zlata hruška in na zadnjih deset Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, iz katerih zlate hruške izhajajo. Ob jubilejnem Priročniku 2019 z naslovom α [Alfa] pa vam, kot se za praznik spodobi, podarjamo zvrhan pehar dobrega branja, od solidnega do odličnega, z željo, da bi za vaše delo (od)brali tudi "najboljše pridelke slovenskih založb", zlate hruške! 1. Ozvezdje knjiga, 2010 – za leto 2009 CERAR, Miro: Kako sem otrokom razložil demokracijo. Ilustr. Izar Lunaček. Cankarjeva založba. (Najst). VEGRI, Saša: Naročje kamenčkov. Ured. Igor Saksida. Ilustr. Damijan Stepančič. Miš. SELZNICK, Brian: Hugo Cabret. Prev. Andrej Hiti Ožinger. Mladinska knjiga.

2. Geneze – poti v bistroumne nesmisle, 2011 – za leto 2010 TAN, Shaun: Zgodbe iz oddaljenega predmestja. Prev. Gaja Kos. Miš. SVETINA, Peter: Modrost nilskih konjev. Ilustr. Damijan Stepančič. DZS. DEU, Živa in Bara Kolenc: Kje pa ti živiš?. Ilustr. Damijan Štepančič. Rokus Klett.

3. Algoritem arene, 2012 – za leto 2011 STEPANČIČ, Lucija in Damijan: Kako so videli svet. Ilustr. Damijan Stepančič. Miš, 2011. MANČEK, Marjan: Hribci kremeniti. Forum. (Minimundus) (Posebna izdaja revije Stripburger). MOERS, Walter: Vreščji mojster. Prev. Stana Anželj. Sanje. (Sanje. Roman).


α

10

4. Ekvilibristika branja, 2013 – za leto 2012 KAJFEŽ-Bogataj, Lučka: Vroči novi svet. Ilustr. Izar Lunaček. Cankarjeva založba. SVETINA, Peter: Ropotarna. Ilustr. Damijan Stepančič. Miš. NESS, Patrick: Vojna pošasti. Prev. Andrej Hiti Ožinger. Mladinska knjiga. (Srednji svet). LE GUIN, Ursula K.: Zgodbe iz Zemljemorja. Prev. Dušan Ogrizek. Mladinska knjiga.

5. ?60: 40?, 2014 – za leto 2013 ŠTEFAN, Anja: Gugalnica za vse. Ilustr. Marjanca Jemec Božič. Mladinska knjiga. (Velike slikanice). NESS, Patrick: Sedem minut čez polnoč. Ilustr. Jim Kay. Prev. Ana Ugrinović. Mladinska knjiga.

6. Človek ne jezi se, 2015 – za leto 2014 WANG, Huiqin: Liúsonglíng = Ferdinand Avguštin Hallerstein. Prev. Natalija Toplišek. Mladinska knjiga. (Velike slikanice). STEPANČIČ, Lucija: Anton!. Ilustr. Damijan Stepančič. Miš. DOWD, Siobhan: Barjanski otrok. Prev. Tina Mahkota. Zala.

7. Od gnezd do zvezd, 2016 – za leto 2015 KONC Lorenzutti, Nataša: Kdo je danes glavni. Ilustr. Tanja Komadina. Miš. DOLENC, Sašo: Od genov do zvezd. Ilustr. Igor Šinkovec. Cankarjeva založba. (Najst) ČOTAR, Danijel: Ptičje kvatre. Ilustr. Matej Susič. Goriška Mohorjeva družba; Celjska Mohorjeva družba. MEŠKOVIĆ, Alen: Ukulele jam. Prev. Damijan Šinigoj. Miš. (Bisernice).


α

11

8. Odklenjeni kriki, 2017 – za leto 2016 BEZLAJ, Jiři: Evangelij za pitbule. Mladinska knjiga. (Nova slovenska knjiga). NOVAK, Boris A.: Oblike duha. Ilustr. Marjan Manček. Mladinska knjiga. (Sončnica). BEERTEN: Vsi si želimo nebes. Prev. Stana Anželj. Cankarjeva založba. (Najst). VAROUFAKIS, Yanis: Ta svet je lahko boljši. Prev. Jelena Isak Kres. Cankarjeva založba. (Najst).

9. Eden je svet, 2018 – za leto 2017 KOS, Rada: Iz lončka v lonec. Fotogr. Rada Kos in Tadej Maligoj. Ilustr. Maja Lubi. Allegro. (Ustvarjalni priročniki). BEN-Barak, Idan: Ne liži te knjige* Ilustr. Julian Frost. Podobe z elektronskega mikroskopa Linnea Rundgren. Prev. Ema Karo. Miš. ŠTEFAN, Anja: Drobtine iz mišje doline. Ilustr. Alenka Sottler. Mladinska knjiga. (Velike slikanice).

10. α, 2019 – za leto 2018 MORAES, Thiago de: Atlas mitov. Prev. Mojca Žnidaršič. Morfemplus. ŠEBESTA, Juraj: Pes pa v smeh. Prev. Diana Pungeršič. Cankarjeva založba. (Najst). LAINŠČEK, Feri: Prvotnost. Ilustr. Jure Engelsberger. Mladinska knjiga.


α

12

Vojko Zadravec

Prostor med α´ in Ω´ vrednoteno knjigo 2018 Ko v Priročniku vsako leto v prostoru vrednotenih knjig iščemo motiv, ki po čem izstopa, imamo občutek, da je večina motivov bolj ali manj intenzivno prisotnih skoraj vsako leto. Toda v nekem trenutku iskanja se izvije en motiv in nas "pokliče", včasih kar zakriči iz množice. Letos se je iz vsega izluščilo znamenje, sestavljeno iz različnih podob: kot arhetip, kot mit, kot družbena nuja preživetja, kot stranpot te nujnosti, kot preobrat vlog, kot lastna pot in vrednost sopotnika, tudi živalskega … in še kaj. S tem znamenjem so nas nagovorile Prvotnost (Lainšček), Zavetje vode (Crossan), Črna vrana (Vidmar), Središče sveta (Steinhöfel), Atlas mitov (Moraes), Kje si? (Bartolj), Učiteljica (Mattiangeli), Krst pri Savici (Prešeren, Stepančič) in mnoge druge. Vsaka s kako od naštetih podob, mnoge s prepletom naštetega. Kaj vse je življenje, kaj iz prvotnosti še vedno bdi nad njim, kaj mu daje čar in kaj vrednost so skupine vprašanj (otroških ali najstniških), na katera odrasli moramo odgovarjati, čeprav običajno presegajo posameznikovo zmožnost; prav zgodbe so s svojimi odprtimi odgovori za ta namen najbolj natančne. Zato si je naslov letošnjega Priročnika nadel podobo iz davnine, α. Prvotna podoba bikove glave, ki se je v nekem davnem času, "ko še niso poznali ur" (Feri Lainšček: Prvotnost), preoblikovala v grško α, nas tako ali drugače še vedno spremlja. Danes je vloga tega znamenja postala univerzalna predvsem v naravoslovnih vedah, v običajnem svetu pa živi kot znamenje prvega, skupaj z znakom Ω pa kot prispodoba za vseobsežnost neke stvari. Igra s tem zadnjim pomenom se skriva tudi v naslovu tega prispevka, pri čemer α´ in Ω´ dokaj natančno opišeta količino vrednotenih knjig (med 1 in 800), saj skoraj 800 pomeni 770 knjig. In zdaj iz slikovite uvodne podobe naslova k številskemu opisu prostora med 1 in skoraj 800 vrednoteno mladinsko knjigo iz leta 2018. Statistično opisovanje teh prostorov vzdržujemo že več kot 40 let (od leta 1972 dalje). Seveda se je v tem času spreminjalo marsikaj, predvsem obseg in raznolikost produkcije, pa tudi tehnologija zbiranja podatkov in presoja uredništva o aktualnosti podatkov. Pri branju predstavljenih podatkov je potrebno upoštevati naslednja dejstva: - Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pregleda vso (dosegljivo) produkcijo leta, ki je v sistemu COBISS v podpolju 100e opredeljena z eno od kod za mladino (a, b, c, d ali e). - Iz pregledanega izbere za vrednotenje le tiste knjige v slovenskem jeziku, ki niso: učbeniki, delovni zvezki in didaktično obdelana besedila, obrazci in predpisi, ki niso splošno-poljudne narave (molitveniki, šmarnice, duhovne vaje), pobarvanke in njim podobne izdaje za individualno rabo, individualizirane izdaje, ki obeležujejo posameznikove okoliščine (za spomin, rojstni dan, prvo obhajilo ipd.), projekti (npr. Rastem s knjigo, Zlati bralec …), brezplačne izdaje (namenjene obveščanju, ozaveščanju, oglaševanju …), ustvarjalnost otrok – oseb, ki so mlajše od 18 let; izjema so izdaje mladostnikov (po 16. letu), katerih avtorstvo ščiti uveljavljena založba. - Natančnost podatkov je preverljiva zgolj za tiste knjige, ki so bile izbrane v nabor za vrednotenje (letos 770 naslovov), ostali podatki so relativno natančni in odvisni od stalnosti (spreminjanja) zapisov v katalogu COBISS.


α

13

Uvodna prestavitev produkcije knjig za otroke in mladino v letu 2018

2015 2016

število izdaj 1.705 1.800

koda za označevanje gradiva za otroke in mladino a b c d e 445 223 489 208 340 518 148 430 256 448

2017 2018

1.738 1.703

659 435

leto

COBIB, marec 2019

Produkcija knjig 2018 (100e = a or b or c or d or e)

196 109

483 448

218 223

182 488

Št. izdanih naslovov VSEH

a - otroški, splošno b - predšolski, 0–5 let (C) c - šolski, 5–10 let (C) d - šolski, 9–14 let (P) e - mladinski, nad 14 let (M)

Št. štetih strani

izvirno slovenskih

prevodov

VSEH

povprečje na naslov

Št. založnikov VSEH

povprečje naslovov na založbo

VSE SKUPAJ

1.703

1.090

613

109.504

64

408

4

"NAMENSKE" IZDAJE delež od vse produkcije

749 44 %

687 63 %

62 10 %

36.189 33 %

52

221 54 %

3

"PROSTOČASNE" IZDAJE delež od vse produkcije

954 56 %

402 37 %

552 90 %

73.315 67 %

77

187 46 %

5

VREDNOTENE V PRIROČNIKU delež od "prostočasnih" izdaj delež od vse produkcije

770 81 % 45 %

342 85 % 31 %

428 78 % 70 %

62.888 86 % 57 %

82

134 72 % 33 %

5,7

Večina knjig z izrazom "namenske" sodi v katero od kategorij, ki jih ne vrednotimo (učbeniki, projekti, ustvarjalnost otrok ipd.). Tudi med "prostočasnimi" izdajami je nekaj skupin (skoraj 200 naslovov), ki jih ne vrednotimo (pobarvanke, brezplačne izdaje ipd.) Od več kot 1.700 izdaj smo za vrednotenje izbrali 770 knjig, to je 23 več kot leta 2017. Ta skupina ima nekatere povedne zanimivosti: vključuje 70 % prevodov (20 % prevodov pripada potrošnim, 10 % pa namenskim izdajam). Vrednoteni skupini pripada tudi dobra polovica natisnjenih strani produkcije (povprečna "debelina" vrednotene knjige je 82 strani). V vrednotenje je vključenih 33 % vseh izdajateljev leta 2018, vsak od njih pa izdal povprečno skoraj 6 naslovov.


14

α

Tabela 1: PRIMERJAVA PRODUKCIJ, VREDNOTENIH MED LETOMA 2015 IN 2018, PO VRSTI GRADIVA SKUPAJ

LETO

POUČNE

LEPOSLOVNE

vrednoteni naslovi

število

%

število

%

2015 2016 2017 2018

782 729 747 770

145 147 138 149

19 % 20 % 18 % 19 %

637 582 609 621

81 % 80 % 82 % 81 %

M4 let

757

145

19 %

612

81 %

Primerjava produkcij zadnjih 4 let kaže sorazmerno stalnost razmerij med leposlovnimi in poučnimi izdajami; v tem času nobeno produkcijsko leto bistveno ne odstopa od povprečja.

Tabela 2: PRIMERJAVA PRODUKCIJ MED LETOMA 2015 IN 2018 PO STAROSTNIH STOPNJAH Leto

DO 9. LETA

OD 10. LETA

OD 13. LETA

VSE SKUPAJ

sloven.

tuje

skupaj

sloven.

tuje

skupaj

sloven.

tuje

skupaj

sloven.

tuje

skupaj

2015 2016 2017

262 263 244

281 243 260

543 506 504

58 50 34

100 112 112

158 162 146

30 16 32

51 45 65

81 61 97

350 329 310

432 400 437

782 729 747

2018

254

258

512

58

122

180

30

48

78

342

428

770

%

33%

34%

66%

8%

16%

23%

4%

6%

10%

44%

56%

100%

M4 let

34%

34%

68%

7%

15%

21%

4%

7%

10%

44%

56%

100%

Kljub temu, da je v produkciji 2018 malo več izvirnih slovenskih knjig kot v letu 2017 (predvsem za otroke od 10. leta dalje), je razmerje med izvirno slovenskimi in prevedenimi naslovi enako povprečju zadnjih 4 let.

Tabela 3: CELOSTNA PREDSTAVITEV VREDNOTENIH KNJIG 2018 VSE VREDNOTENE KNJIGE z letnico izida 2018 SKUPAJ

VSE LEPOSLOVJE POUČNE

NOVO

OD TEGA SLOVENSKE PONATIS

SKUPAJ

342 290 52

276 236 40

66 54 12

57 57 78 133 17

24 46 63 127 16

33 11 15 6 1

770 621 149

662 529 133

108 92 16

342 428

276 386

66 42

138 190 189 229 24

83 170 171 215 23

55 20 18 14 1

NOVO

PONATIS

OD TEGA SLOVENSKE TUJE ODLIČNO ZELO DOBRO

OD TEGA

DOBRO POMANJKLJIVO POGREŠLJIVO


α

15

Tabela 4: VREDNOTENJE PRODUKCIJE 2018 PO SKUPINAH (brez ponatisov) OCENE

skupine

5 78 5 83

LEPOSLOVJE STROKA SKUPAJ

5, 4, 3

2, 1

322 102 424

207 31 238

OCENE

vse

skupine

529 133 662

SLOVENSKE

5

5, 4, 3

2, 1

133 291 424

143 95 238

24 59 83

TUJE SKUPAJ

vse

276 386 662

Tabela 5: DELEŽI VREDNOTENJA PRODUKCIJE 2018 PO SKUPINAH (brez ponatisov) OCENE

skupine

5 12% 1% 13%

LEPOSLOVJE STROKA SKUPAJ

5, 4, 3 49% 15% 64%

vse

2, 1 31% 5% 36%

OCENE

skupine

80% 20% 100%

5 4% 9% 13%

SLOVENSKE TUJE SKUPAJ

5, 4, 3 20% 44% 64%

2, 1 22% 14% 36%

vse

42% 58% 100%

Razliki med produkcijama 2017 in 2018 sta predvsem dve: zlatih hrušk je v letu 2018 za 5 % manj: 4 % manj pri leposlovju in 1 % manj pri poučnih; 4 % manj pri izvirno slovenskih in 1 % manj pri prevedenih knjigah. Medtem ko je razmerje med slabim leposlovjem in slabimi poučnimi knjigami ostalo podobno kot leto prej, je razmerje med slabimi izvirno slovenskimi in slabimi prevedenimi knjigami sicer podobno kot v letu 2017, a žal obrnjeno. V letu 2018 se je povečalo razmerje dobrih prevodov kar za 12 %.

Tabela 6: POVPREČNA OCENA POSAMEZNIH SKUPIN V PRODUKCIJI 2018 s primerjavami z letom 2017 in povprečjem 3 let (2016–2018) POVPREČNA OCENA 2016-2018 2018 2017

SKUPINE

3,25 3,01 3,43 3,12 4,2 3,27 3,15

vse slovenske prevodi novosti ponatisi leposlovje stroka

3,14 3,11 3,16 / / 3,13 3,17

ŠTEVILO NASLOVOV 2016-2018 2018 2017 770 342 428 662 108 621 149

3,17 3,03 3,28 / / 3,17 3,16

747 310 437 / / 609 138

766 336 430 / / 620 146

Splošno je produkcija 2018 ocenjena malo bolje kot leto prej (za 0,11 %), in sicer: vsi prevodi so ocenjeni bolje za 0, 27 % in vse leposlovje za 0,24 %. Slabše od produkcije 2017 so ocenjene vse izvirne slovenske (za 0,10 %) in vse poučne knjige (za 0,02 %).

Tabela 7a: POVPREČNA OCENA POSAMEZNIH PODSKUPIN V PRODUKCIJI 2018 NOVOSTI

VSI NASLOVI skupine VSE LEPOSLOVJE STROKA

MOCENA 3,25 3,27 3,15

VSE število 770 621 149

SLOVENSKE

PREVEDENE

MOCENA

število

MOCENA

število

MOCENA

število

3,12 3,13 3,08

662 529 133

2,76 2,72 3,08

276 236 40

3,36 3,45 3,08

386 293 93


α

16

Tabela 7b: POVPREČNA OCENA POSAMEZNIH PODSKUPIN V PRODUKCIJI 2018 NOVOSTI

VSI NASLOVI skupine

M

VSE

OCENA

M

število

SLOVENSKE

OCENA

število

M

število

MOCENA

število

2,78 2,66 2,38 4 3,4 2,33 3,47 3 2,67

9 135 42 4 5 12 19 7 3

2,51 3,6 3,43 2,83 4,63 3,75 3,57 2 5

41 107 42 12 16 24 49 1 1

3,33 3

3

0 0 1

6 2 0

3 1 0 0 1 0 0 0

2,43 5 2 3,2

3,4

7 1 9 5 0 1 0 5

1 0

3,33 3

3 1

0 0 0 0 2 0

3,25 3,33 3 3 3,5 3

4 3 2 2 8 4

0 0 3 0 0

4 3,75 3 3,33 2

2 4 2 3 2

1 3 5 5 1 0 3 1

3 2 4 3 3 2,75 4,33

1 1 1 0 1 1 4 3

9 0

3,25 2

4 1

igroknjige slikanice zgodbice zbirke pravljic stripi fantastika resničnost poezija dramatika

2,58 3,2 2,93 3,18 4,5 3,57 3,69 2,88 3,6

57 277 92 17 34 47 84 8 5

2,56 3,07 2,9 3,13 4,33 3,28 3,54 2,88 3,25

50 242 84 16 21 36 68 8 4

Splošno o vedah in znanjih Enciklopedije Računalništvo

3,75 2,67 3

8 3 1

3,33 2,5 3

6 2 1

2,4 4,5 2 3,2 2 3

2,33 4

3,4

10 2 9 5 1 1 0 5

3,5 3

4 1

4

3,25 3,33 3 3 3,4 3

4 3 2 2 10 4

4 3,75 3,4 3,33 2

2 4 5 3 2

3,5 2,5 3 3 3 3 2,86 4,25

2 4 6 5 2 1 7 4

4 2,67 2,8 3 3

3,23 2

13 1

3,22

Filozofija Etika

Psihologija Verstva in mitologija Krščanstvo Družboslovne vede Vzgoja Etnologija Bonton Naravoslovne vede

0 0

2,4 4,5 2,1 3,5 2 3 3,5 3,4

Ekologija Matematika

Astronomija Fizika

3,5 3

4 1

3,25 3,33 3 3 3,5 3

4 3 2 2 12 4

4 3,75 3,4 3 2

2 4 5 4 2

3,5 2,5 3,57 3 3 3 3 4,4

2 4 7 5 2 1 9 5

3,27

15 1

Zgodovina Slovenije

3

3,67

0

Zemljepis Slovenije

Življenjepisi Zgodovina

3

0

Industrija, obrt

Umetnost Ročne spretnosti Glasba Družabne igre Šport, prosti čas Jezikoslovje, literarne vede Slovarji Zemljepis

2

0

Odvisnosti

Spolna vzgoja Tehnika Gojenje rastlin, vzreja živali Gospodinjstvo Promet, trgovina

10 2 10 6 1 1 2 5 0 0

Kemija

Geologija Paleontologija Biologija Rastlinstvo Živalstvo Medicina

PREVEDENE

OCENA

3 4

0

0

Tabela 7 (a in b) sama zase ne pove veliko. Nekatere skupine imajo pogosto malo naslovov, ali pa ga sploh nimajo; v takih skupinah je lahko zelo dobra ali zelo slaba ocena zgolj izjema tistega leta. Za bolj koristno pregledovanje dogajanja v posameznih skupinah bo potreben daljši časovni interval (vsaj 5 let). Primer dveh skupin, ki imata vsako leto veliko naslovov: krščanstvo ima doslej povprečno oceno 2,17 (za 122 naslovov), kljub temu da je ta skupina v letu 2016 dobila eno zlato hruško; živalstvo ima doslej povprečno oceno 3,26 (za 131 naslovov), ta skupina ima doslej 10 zlatih hrušk.


α

17

Tabela 8: POVPREČNA OCENA POSAMEZNIH KNJIŽEVNOSTI 2018 – s ponatisi vred Pripadnost književnosti Angleška književnost Ameriška ZDA književnost Francoska književnost Italijanska književnost Avstralska književnost Brez podatka Nemška književnost Češka književnost Španska književnost Švedska književnost Nizozemska književnost Kanadska književnost Avstrijska književnost Danska književnost Poljska književnost Evropska književnost Irska književnost Litvanska (litovska) književnost Madžarska književnost Norveška književnost Slovaška književnost Argentinska književnost Belgijska književnost Finska književnost Hrvaška književnost Indijska književnost Katalonska književnost Ruska književnost Srbska književnost Svetovna književnost Arabska književnost Bolgarska književnost Estonska književnost Flamska književnost Grška moderna književnost Hebrejska biblična književnost Kubanska književnost Latvijska književnost Malgaška književnost Novozelandska književnost Portugalska književnost VSI PREVODI VSE SLOVENSKE VSE SKUPAJ

VSE štev.

M

LEPOSLOVJE ocena

štev.

M

ocena

STROKA štev.

M ocena

144 50 33 25 22 21 18 16 15 10 8 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,38 3,92 3,12 2,92 3,55 2,24 3,67 3 2,47 4,6 3,75 4 4,2 2,75 3,75 3 4,67 4,67 4,33 4 4 4,5 3,5 4 3,5 3 4 5 3 2,5 2 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5

110 44 23 16 21 17 15 1 10 10 7 6 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

3,38 4,18 3,35 2,81 3,32 2,18 3,67 3 2,4 4,6 3,5 4 4,2 2,25 2,5 3 4,67 4,67 5 4 4 4,5 3,5 4 3,5 0 4 5 0 2,5 2 5 4 5 0 0 4 4 4 4 5

34 6 10 9 1 4 3 15 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

3,35 2 2,6 3,11 5 2,5 3,67 2,81 3,2 0 2 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0

428 342 770

3,43 3,01 3,25

331 290 621

3,53 2,96 3,27

97 52 149

3,08 3,29 3,15

Praviloma imajo zelo dobro povprečno oceno književnosti z malo prevedenimi naslovi; prevod neangleškega izvirnika verjetno zahteva od založnika skrbno izbiro besedila in pripravo prevoda. Tam, kjer ima posamezna književnost veliko naslovov, je nižja povprečna ocena največkrat zaradi manj kvalitetnih serij (ki dvigujejo število naslovov), nekaj pa tudi zato, ker je več kot 30 naslovov (11 izrecnih književnosti) prevajanih iz angleščine (252 iz angleščine prevedenih naslovov pripada 19 književnostim).


α

18

Tabela 9: PREGLED PRODUKCIJE 2018 PO JEZIKIH, IZ KATERIH SO SE KNJIGE PREVAJALE, IN PO PRIPADAJOČIH KNJIŽEVNOSTIH – brez ponatisov Jezik predloge (prevedeno iz) angleški

Število 252

bolgarski danski estonski finski francoski

1 1 1 1 29

hrvaški italijanski katalonski latvijska litvanska madžarski malgaški nemški

2 23 2 1 3 3 1 21

neopredeljen nizozemski

1 10

norveški poljski portugalski ruski slovaški srbski španski

2 3 1 2 2 2 14

švedski neopredeljen Skupaj

7 1 386

Književnost, ki ji prevod pripada ameriška (ZDA) angleška arabska avstralska brez podatka češka danska evropska francoska indijska irska italijanska kanadska norveška novozelandska poljska slovaška svetovna španska bolgarska danska estonska finska belgijska brez podatka danska francoska kanadska hrvaška italijanska katalonska latvijska litovski madžarska malgaška avstrijska nemška ni podatka belgijska finska flamska nizozemska norveška poljska portugalska ruska slovaška srbska argentinska kubanska španska švedska svetovna Skupaj

Število 46 123 1 22 15 16 1 4 3 2 3 2 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 24 1 2 23 2 1 3 3 1 5 16 1 1 1 1 7 2 3 1 2 2 2 2 1 11 7 1 386

Rang prevajanih jezikov

Rang prevajanih književnosti

angleški francoski italijanski nemški španski nizozemski švedski litovski madžarski poljski hrvaški katalonski neopredeljen norveški ruski slovaški srbski bolgarski danski estonski finski latvijski malgaški portugalski

252 29 23 21 14 10 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

angleška ameriška (ZDA) francoska italijanska avstralska brez podatka češka nemška španska nizozemska švedska kanadska avstrijska poljska danska evropska irska litvanska (litovska) madžarska norveška slovaška argentinska belgijska finska hrvaška indijska katalonska ruska srbska svetovna arabska bolgarska estonska flamska kubanska latvijska malgaška novozelandska portugalska

Skupaj: 24

386

Skupaj: 39

123 46 27 25 22 18 16 16 15 7 7 6 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

386

Podoba tabele 9 že na daleč kaže, kako angleščina postaja "naš vsakdanji" jezik; iz angleščine je bilo v tej produkciji prevedenih skoraj 2/3 prevodov. Ti prevodi pripadajo kar 19 književnostim; med njimi je 5 angleško govorečih in 3 neopredeljene (brez podatka, evropska in svetovna), 11 pa je torej takih, katerih književni jezik ni angleščina. Povprečna ocena iz angleščine prevedenih knjig (252 naslovov) je 3,33, povprečna ocena prevodov iz ostalih jezikov (134 naslovov) pa je 3,43.


α

19

Tabela 10: PREGLED ZALOŽB, KI SO ZA SVOJE KNJIGE IZ LETA 2018 PREJELE ZNAK ZA KAKOVOST ZLATA HRUŠKA

2 23

12 33

1

1

2

1 24

2

1 33

2 56

1

4 1 7 2 6 17 2

4 1 7

13

1 2

6 30 2

1 2 1 1 6 2

4

1 3 2 1 1 6 6

59

22

78

4 1 7 2 16 27 2

3 2 1 1 6 2 1 83

skupaj

10 10

1 1

3 2 3

1 2 2 3

ponatis

1

1

novost

1 2 2 2

1 1

ponatis

4

novost

4

VSE

skupaj

Buch Beletrina Cankarjeva založba Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba Didakta Grafrnauer Graffit Grlica KUD Sodobnost International Malinc Miš Mladinska knjiga Morfemplus Muzej krščanstva na Slovenskem Ocean Sanje Skrivnost Tehniška založba Slovenije Učila International Zala Zavod VigeVageKnjige Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije SKUPAJ 22 ZALOŽB

skupaj

novo

ZALOŽBE

prevedene

ponatis

slovenske

4

4 1 4 2 4 1 4 1 7 2 18 63 2 1 1 5 2 1 1 6 6 2 138

2 1 1

2 36 1 1 2

4 1 55

Krog založnikov z znakom za kakovost zlata hruška se vztrajno širi, letos jih je od 139 založnikov, katerih novosti smo vrednotili, znak za kakovost prejelo 22. Časovni trak spodaj prikazuje, koliko založb je v posameznem letu za svojo knjigo (ali več knjig) prejelo zlato hruško.

Tabela 11: ŠTEVILO ZALOŽB, KI SO ZA SVOJE KNJIGE PREJELE ZLATO HRUŠKO – časovni trak LETO hrušk

2004 8 17

2005 10 14

2006 8 15

2007 10 15

2008 16 25

2009 14 30

2010 20 45

2011 22 72

2012 19 61

2013 20 53

2014 26 69

2015 26 79

2016 25 72

2017 28 80

2018 22 83

%*

3,4

2,2

2,2

2,0

2,0

2,9

4,5

6,1

6,2

5,5

7,2

10,1

9,9

10,7

10,8

1.181

983

970

960

založb

knjig** 499 626 696 759 811 1.044 1.003 * delež zlatih hrušk od števila vrednotenih knjig v posameznem letu **število vrednotenih knjig v posameznem letu

782

729

747

770

Od leta 2004, ko smo v Priročniku začeli knjige vrednotiti, je znak za kakovost zlata hruška za eno ali več svojih knjig prejelo že 81 založb (povprečno pet novih založb na leto). Doslej sta znak zlata hruška vsako leto prejeli dve založbi: Miš in Mladinska knjiga. Z več kot desetimi leti prisotnosti med prejemniki se jima pridružujejo še štiri založbe (Cankarjeva, Didakta, Sanje in Učila International). Vsaj petkrat je na odru slovesne predstavitve dobitnic znaka zlata hruška stalo še nadaljnjih 16 založb. Letos se je družini prejemnic prvič pridružila založba Beletrina. Predvsem z letom 2011 opazimo večji premik v podobi vrednotene produkcije: to je leto z doslej največjo produkcijo (z blizu 200 izdajatelji) in leto, ko delež zlatih hrušk preseže 6 % vrednotenih knjig. Zadnja štiri leta se je delež zlatih hrušk ustalil na 10 %, zlato hruško pa prejme povprečno 25 založb. Pozitivna razlika med začetki podeljevanja zlatih hrušk (2004) in zadnjimi leti je rezultat pritiska konkurence (leta 2004 je bilo vrednotenih 57 založnikov, leta 2018 pa 139), zagotovo pa jo je spodbudila tudi zlata hruška.


α

20

Tabela 12: SEZNAM ZALOŽB, KI SO DOSLEJ PREJELE ZNAK ZA KAKOVOST ZLATA HRUŠKA (šteto od leta 2004*) ZALOŽBA

št. let

Ajda, IBO Gomboc 3 Alica 1 Allegro 1 Aristej 7 Beletrina 1 Bloomsbury 1 Borec 1 BP 1 Buch 8 Buch ; Zavod Strip art 3 Buča 2 Cankarjeva založba 14 Celjska Mohorjeva družba** 7 Center za slovensko književnost 1 Didakta 13 DMFA - založništvo 1 Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS 1 Društvo Mohorjeva družba** 6 Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta 1 Družba Piano 2 Družina 4 DZS 6 eBesede 4 Eno 1 Epistola 1 Epta 2 Forum 5 Goriška Mohorjeva družba* 1 Grafenauer 5 Graffit 9 Grlica 5 Hart 1 Hiša knjig, Založba KMŠ 2 Inštitut za likovno umetnost 1 Izobraževanje in založništvo, Ciril Horjak 1 Karantanija 3 Kres 6 KUD AAC Zrakogled 1 KUD Sodobnost International 6 Litera 1 Malinc 5 **Založbi sta večino knjig z zlato hruško izdali skupaj.

ZALOŽBA

št. let

Miš Mladika Mladinska knjiga Modrijan Mohorjeva Morfemplus Muzej in galerije mesta Ljubljane Muzej krščanstva na Slovenskem Narava Narodna galerija Novi svet Obzorja Ocean Okaši Otroška knjiga Oka Ozara Slovenija Pivec Pomurska založba Prirodoslovni muzej Slovenije Revija Galeb ; Zadruga Novi Matajur Rokus Klett Sanje Scholastic Sidarta Skrivnost Sodobnost International Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Sl. Studio Hieroglif Študentska založba Tehniška založba Slovenije Učila International Viharnik Vilinia Vodnikova založba (DSKG) Zala Založba Kres Založba ZRC, ZRC SAZU Zavod Mitikas ; Buča Zavod VigeVageKnjige Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

15 3 15 3 1 3 1 2 7 2 1 2 5 4 1 1 2 2 1 1 4 12 1 1 3 3 1 1 1 5 11 1 1 5 8 1 1 1 4 3

* Znak za kakovost zlata hruška se je razvil iz osnovne filozofije Pionirske knjižnice v Ljubljani, ki je v 50 letih prejšnjega stoletja v okviru razvijanja estetske vzgoje poudarjala kvaliteto otroške in mladinske knjige. Iz te naravnanosti je leta 1972 začela v reviji Otrok in knjiga objavljati članke o mladinskih knjigah in anotirane sezname dobrih knjig. Vse do leta 1999 je objavljala priporočilne sezname tudi v drugih revijah in glasilih (Prosvetni delavec, Mlinček prostega časa, Šolska knjižnica). Leta 1999 je izdala prvo samostojno publikacijo Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998. Za produkcijo 2002 (Kozmični poljubi vzporednih svetov) je uvedla opombo "ne prezrite", izrecno razlikovanje najboljših od priporočenih pa uvedla v pregledu produkcije 2004, ko je uvedla geslo "posebej priporočene" in znak , v uvodniku (Klicarji zvezd) pa na kratko obrazložila odločitev za vrednotenje. V produkciji 2007 (Polet nad črtasto pižamo) so posebej priporočene knjige namesto znaka  dobile znak hruške in ime zlata hruška.


α

21

Dr. Klemen Lah, Waldorfska šola Ljubljana

SVETI GRAL POUKA KNJIŽEVNOSTI Tik preden sem kot mladi učiteljski idealist pred dobrimi dvajsetimi leti prvič prestopil šolski prag, sem imel veliko srečo. Pravzaprav to, kar se je zgodilo, težko imenujem srečno naključje: v življenju strastnih bralcev je namreč kar običajno, da jim pot ob pravem času prekriža prava knjiga, tj. knjiga, ki brez milosti in korenito prevetri naša prepričanja – še posebej najbolj zacementirana. Čudežno potovanje (1992, slovenski prevod 1996) francoskega pisatelja in učitelja književnosti Daniela Pennaca je bila točno takšna "prava knjiga". Posveča se namreč branju mladih bralcev, torej tisti bralski skupini, ki naj bi jo začel poučevati književnost. Prebral sem jo na dušek in, priznam, veliko tega me je pretreslo. Najbolj heretičnih za moja tedanja didaktična prepričanja je bilo deset "božjih" zapovedi o branju. Pravico imamo, poudarja Pennac, "da ne beremo"; "da preskakujemo strani"; "da knjig ne beremo do konca"; " da beremo karkoli"; "da beremo kjerkoli"; "da o prebranem molčimo" … Saj ne, da teh zapovedi ne bi poznal. Nasprotno – kot bralec sem jih vsakodnevno prakticiral. Preskakoval sem strani in včasih v knjižnico vrnil knjigo, ne da bi jo prebral. Menil sem (in še menim), da je odličnih knjig preveč, da bi tratil čas s slabimi, oziroma da bo že prišel trenutek, ko se mi bo nezanimiva knjiga zazdela dobra (včasih se to zgodi, včasih ne). To, kar me je pretreslo, je bila dvojnost, ki sem jo opazil v sebi: Pennacove zapovedi, ki sem jih pri sebi dopuščal in so se mi zdele samoumevne, sem imel za nedopustne pri pouku književnosti. Vprašanje, ki me je glodalo in ga je Pennac posredno zastavljal, je: ali bi lahko to, kar počnem in se mi zdi dobro, dopustil tudi svojim učencem? Plakat s Pennacovimi zapovedmi bi lahko imel v svoji domači knjižnici – bi si ga upal obesiti tudi v šolski knjižnici? Ne, se je upiralo v meni – tudi sam se v študijskem procesu ne bi mogel niti želel sklicevati na ta pravila. Čeprav, sem si moral priznati, pogosto preskočim kakšno stran obvezne klasične literature (večstransko opisovanje tega, kako so se v soncu svetili lasje junakinje, in podobni opisi me niso nikoli zadržali na strani več kot nekaj sekund) ali odložim kakšno pusto knjigo v upanju, da me profesor na izpitu ne bo vprašal ravno tega. Vzbudili so se tudi strahovi: kaj niso Pennacove zapovedi avtocesta v populistično-permisivni model neskončnega izbiranja in prilagajanja kanona individualnim muham? Ter podpiranje užitka kot glavnega motiva za branje? Zase nisem dvomil: če je knjiga zanič ali v danem trenutku ni primerna, je pač zanič in ni primerna. Toda za dijake me je skrbelo. Ne diši ta strah po pokroviteljski drži, sem se spraševal. Pennac mi ni dal miru. Kljub omenjenim pomislekom sem prvo uro književnosti začel eksperimentalno, po njegovem preizkušenem receptu; dijakom prvega letnika v triletnem programu, kjer osmišljanje pouka književnosti zahteva še dodaten premislek, sem prvo minuto, brez uvodnih ceremonij, začel brati Süskindov Parfum. Knjigo, ki bralca povleče vase že s prvim taktom in ga drži za goltanec do konca. Dijakinje in dijaki so se najprej začudeno spogledovali in si mežikali, nato pa se je večina počasi začela prepuščati prebranemu. Tišina je bila vse večja, na polovici ure so vsi zavzeto poslušali. Ko je pozvonilo, sem knjigo odložil in zapustil razred. Nekateri so stopili za menoj in me vročično spraševali, kako se zgodba razplete. "Preberite knjigo in boste izvedeli," sem jim nagajivo odvrnil. Naslednjega dne je po šolskem hodniku že zjutraj pritekla dijakinja iz tega razreda. "Požrejo ga, požrejo!" je pretreseno vzklikala. "A, si prebrala?" sem dejal z neprikritim zadovoljstvom. "Ja, seveda, takoj sem tekla v knjižnico. Še dobro, da so jo imeli, če ne …" S tresenjem glave je poskušala ponazoriti, kaj bi se zgodilo. Po tej uri sem stopil korak nazaj in se vrnil k bolj klasičnim didaktičnim prijemom. Temeljna spoznanja pa so ostala: učenci so navdušeni nad književnimi deli, kadar jih beremo na glas in so za njih zanimiva (kar ne izključuje klasičnih del). Kako preprost recept! Eno izmed temeljnih vprašanj za učitelje književnosti je, kaj je temeljni cilj našega poučevanja. Kaj je sveti gral pouka književnosti? V splošnih ciljih gimnazijskega učnega načrta za slovenščino so navedeni cilji: dijakinje in dijaki med poukom razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja raznih besedil, vljudno in strpno izražanje mnenj ter spoštljivo sprejemanje mnenj drugih, utemeljevanje, vrednotenje in kritičnost do prebranega, preizkušajo se v (po)ustvarjanju literarnih besedil, poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja, spoznavajo literarna besedila, glavne domače in svetovne avtorje, slovensko in tujo literarno zgodovino … Vse to so hvalevredni cilji, ki pa ostanejo mrtve črke na papirju, če učence/dijake ne navdušimo za branje. To je steber, na katerem stojijo vsi drugi cilji. Če v njih ne zbudimo notranje motivacije za branje, ki jih bo gnala med knjižne police tudi po tem, ko bo konec šolske prisile, kaj smo dosegli?


α

22

Ciljev pouka književnosti je veliko, a sveti gral poučevanja književnosti je najbrž le eden – odgovor na vprašanje, kako mlade bralce navdušiti za branje. Sveti gral, ker je odgovor tako dragocen in hkrati tako nedosegljiv. Po dolgih letih iskanja in vrste (ne)srečnih poskusov, kako odgovoriti na to vprašanje, se mi vse bolj zdi, da gre za eno tistih vprašanj, ki imajo samo en odgovor – vztrajno iskanje. Vsaka dokončna rešitev je korak vstran. Pri pouku pomaga branje. Živ stik z izbrano književnostjo. Kako pa je z domačim branjem, ki v marsikaterem dijaku zbuja vnaprejšnji odpor? Pri najtrdovratnejšem uporu mi je še zmeraj v pomoč Süskindov Parfum, ki je v književnosti to, kar so v medicini antibiotiki za bakterije, odporne na antibiotike. Toda vsak dijak je svoja zgodba in zelo mi pomaga, če se lahko zatečem po pomoč k dobremu viru. Z leti sem oblikoval ožji in širši seznam domačega branja, pri katerem je manj tveganja, da mlade bralce odbije (še zmeraj si ne upam reči, da jih privleče). Kadar ne zadoščata, sta mi v veliko pomoč priznanje zlata hruška in spletni portal dobreknjige.si, saj se nanju lahko zanesem, kadar iščem specifično knjigo; takšno, ki bi lahko prebudila željo po branju v dijaku, ki je nad branjem obupal. Posebno vlogo ima pri tem zlata hruška, saj se učitelji pri svetovanju knjige za domače branje lahko hitro znajdemo na tankem ledu. Pot v pekel je tlakovana z dobri nameni: spodbujanje branja, ne da bi temeljito premislili, kako bomo ohranili kakovost, lahko hitro vodi v zniževanje kriterijev. Zlata hruška omogoča – skupaj z učiteljevim pretehtanim premislekom – izbiro književnih del, pri katerih berljivost ne izključuje kakovosti (in obratno), učencem/dijakom pa predstavlja dragocen kažipot, ko v knjižnicah knjige izbirajo sami. Z označevanjem kakovostne in problemske literature zlata hruška presega okvire pouka književnosti: razrednikom omogoča kvalitetno delo med razrednimi urami, saj cela vrsta knjig ponuja obilo možnosti za obravnavo perečih tem. Tako sem pred leti, nenadejano, začel pri pouku obravnavati mladinski roman Kit na plaži Vinka Möderndorferja, ki smo ga prejeli v dar v okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo. Obiskali smo Mestno knjižnico Ljubljana, Knjižnico Otona Župančiča, in tam nam je hudomušni knjižničar Tone podoživeto predstavil knjižno darilo, roman Kit na plaži Vinka Möderndorferja. Tudi tokrat branje ni ostalo brez odmeva: tretjina učencev in učenk je knjigo hlastno prebrala do naslednjega dne. Ure slovenščine tako nismo mogli začeti drugače kot s pogovorom o problemski vsebini te knjige, ki se je zelo dotikala tudi razreda oziroma njegovega odnosa do otrok z Downovim sindromom. Sosednji osmi razred je namreč obiskovala deklica z Downovim sindromom in mnogi so se s težavo odzivali na njeno komunikacijo. Kit na plaži je bil odskočna deska za razmišljanje o tem, kako najti stik z drugačnim, stik z vsem, kar se ne vklaplja v naše vsakodnevne okvire. Spodbujanje branja je pogosto zelo individualno početje. Kit na plaži je s svojo problemsko naravnanostjo in odličnim literarnim jezikom navdušil skoraj celoten razred, toda to je redko. Pogosto moramo učitelji književnosti razmišljati, kaj bo v branje premamilo točno določenega učenca, ki je čez knjige že davno naredil križ. Pri nekem fantu, zaljubljenem v fantazijske filme, ni šlo drugače, kot da sem mu – po privolitvi staršev – obljubil, da bo lahko pogledal vsak fantazijski film, če bo prej prebral knjigo … Sprva je bral fantazijske knjige, nato je počasi privolil tudi v kakšno dobro knjigo, ki je bila uprizorjena tudi na filmskem platnu (npr. Metulj). Dokler ni bil pripravljen tudi za zahtevnejše bralske korake. Takrat so skrb prevzele knjižnice … Posebej previden sem s klasiki. Če celo takšna bralska avtoriteta, kot je pesnik Uroš Zupan, meni, da nam "klasike /…/ vsiljujejo v obdobju, ko z njimi zares nimamo kaj početi, in nam jih do konca priskutijo" (14. 10. 2014, Delo), je treba ravnati premišljeno. Tista klasična dela, za katera vem, da bodo pri večini dijakov spodbudila prepisovanje in pokvarila odnos z neiskrenostjo, raje temeljito obravnavam pri pouku ter jih v celoti prepuščam le tistim dijakom, ki to zmorejo in želijo. Že prevod, poln arhaizmov, je za marsikaterega mladega bralca pretrd oreh. Zelo pomaga tudi, če klasična dela aktualiziram(o) s sodobnimi deli in filmi: Sofoklejevi tragediji Antigona in Kralj Ojdip je recimo mogoče zelo zanimivo obravnavati prek zgodbe o nemški upornici med drugo svetovno vojno Sophie Scholl in, verjeli ali ne, z Vojno zvezd. Naj svoje uvodno razmišljanje o spodbujanju branja končam z ugotovitvijo: z leti so se moji pomisleki o populizmu in permisivnosti izbirnih seznamov pokazali za pretirane. Tisti, ki radi berejo, so brali še rajši, tisti, ki niso brali, so začeli brati. Povrhu pa se je zmanjšalo število "kopipejstov" domačega branja. Seveda, nisem tako naiven, da bi verjel, kako zdaj vsi preberejo dana dela, toda stanje je vsekakor bolj obetavno. Iskanje svetega grala se nadaljuje. Odgovor ni nikoli dokončen. Kot bi temu rekel Michael Ende – neskončna zgodba.


α

23

Katarina Perger, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

O TEM, KAKO ZORIJO ZLATE HRUŠKE V NAŠI KNJIŽNICI Zaposlena sem v Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Kot vsaka knjižnica je tudi naša naravnana na uporabnika, ki je za nas najbolj pomemben. Trudimo se, da se v knjižnico vrača zadovoljen, za kar pa lahko poskrbimo s svojo prijaznostjo in strokovnostjo, z našimi storitvami in seveda gradivom, ki ga imamo v svoji zbirki. Gradivo mora biti zato čim bolj kvalitetno in zanimivo. Posebna pozornost je posvečena mladim bralcem, ker jih bodo zgodbe iz otroštva zaznamovale za vse življenje. Kot mene, ki sem še vedno zagrizena oboževalka Mačka Murija. Spomnim se, kako sem navila jakost na kasetofonu do konca, skakala po postelji kot na odru in pela skupaj z Neco Falk. Muci Copatarici nisem nikoli zamerila, če mi je odnesla copate, ker sem vedela, da je ravnala prav. In ob Jedrt iz Pekarne Mišmaš me še vedno spreleti srh, ko jo kje srečam. Za urejanje gradiva z nalepkami zlata hruška sem v naši knjižnici zadolžena skoraj od samega začetka projekta za vrednotenje kakovostnih knjig za otroke in mladino. Začela sem na pobudo direktorice naše knjižnice, ki je v tem prepoznala možnost za ponujanje kvalitetnega gradiva našim bralcem. Kot vsaka stvar, ki ti je določena, ni bila ravno mamljiva, vendar sem kmalu odkrila, da gre za zelo preprost in pozitiven projekt. Prav tak, ki ga rabijo naši mladi bralci in je tudi nam knjižničarjem pisan na kožo. Od takrat vestno spremljam vsakoletno bero zlatih hrušk, poskrbim, da vse naše enote knjižnice dobijo nalepke in zgibanke zlata hruška. Moje delo z zlatimi hruškami ima dva dela, eden je čisto operativen oz. praktičen, drugi pa bolj didaktičen. Kot operativno mislim fizično opremo gradiva z nalepkami. V enotah, kjer opravljam svojo službeno dolžnost, to naredim sama, v drugih enotah prosim kolege, da polepijo gradivo. Vedno poskušam skrbeti, da je kakšna zgibanka s seznamom zlatih hrušk na vidnem mestu v knjižnici. Zgibanke nesemo tudi v bližnje šole in jih razdelimo otrokom na raznih dogodkih o promociji branja in knjižnice. Ob tem, ko poskrbim za gradivo, ki ga v knjižnici imamo, se mi zdi zelo pomembno, da je takega kvalitetnega gradiva čim več. Zato pregledam celotno zalogo knjig z zlato hruško v naši knjižnici in zaprosim za dodatno nabavo gradiva, ki bi ga še morali imeti oz. bi bilo dobro, da ga imamo v več izvodih. Zdi se mi zelo pomembno, da je kvalitetno gradivo čim bolj dostopno. Poleg izposoje in drugih strokovnih bibliotekarskih del imam v knjižnici tudi bibliopedagoške ure za otroke. Vsak mesec pridejo na obisk skupine iz vrtca, kjer se pogovarjamo o določeni temi, seveda jim povem tudi pravljico in poskušam izbrati tako, ki nosi zlato hruško. Navadno pridejo konec šolskega leta na obisk v knjižnico učenci četrtih razredov, zanje pripravim bibliopedagoško uro o knjižnih presežkih (največja knjiga v naši knjižnici, najmanjša, najstarejša …). V sklopu tega se pogovarjamo tudi o dobrih in kvalitetnih knjigah in vedno jim pokažem in priporočim v branje knjige, ki so dobile zlato hruško, ob tem pa tudi pojasnim, kaj ta znak pomeni. Tudi pri ostalih bibliopedagoških urah ali zgolj pri svetovanju gradiva posegam po knjigah z znakom zlate hruške. Poleg mene tudi ostali sodelavci in sodelavke skrbijo za to, da pride dobra knjiga do čim več bralcev. Preko bibliopedagoških ur, svetovanja na izposoji, sodelovanja s šolami … Prav povezovanju s šolami dajemo velik poudarek. Vse okoliške šole imajo medgeneracijska branja in vedno več šolskih knjižničarjev, ki le-ta organizirajo, sodeluje z nami in nas prosi za pomoč in svetovanje, katere knjige bi bile primerne za povezovanje različnih generacij. Vedno svetujemo in izbiramo kvalitetno gradivo. Poleg tega v zadnjem času opažam tudi, da vse več učiteljev slovenščine v osnovnih šolah daje velik poudarek temu, da se seznami domačega branja in bralne značke posodabljajo z novimi kvalitetnimi knjigami za otroke in mladino. Dober primer pri nas je vsekakor učiteljica z Osnovne šole Begunje, ki vsako leto zaprosi sodelavki v Knjižnici Begunje, da ji pomagata pri izbiri gradiva za bralne sezname. Učenci v okviru bralne značke lahko celo preberejo katerokoli knjigo, ki ima zlato hruško. Poleg povezovanja s šolami je pomembno tudi povezovanje z drugimi zavodi in ustanovami. Nekaj posebnega, kar bi rada izpostavila, je sodelovanje z Občino Radovljica. Občina vsako leto povabi starše novorojenčkov na srečanje, kjer dobijo finančno darilo in poleg tega tudi knjigo, ki je za vsakega rojenega otroka v družini drugačna. V sodelovanju z direktorico naše knjižnice pripravim predloge knjig, ki se mi zdijo tako kvalitetne in pomembne, da bi jih moral imeti vsak otrok v naši občini. Ponovno vedno izbiram kvalitetne knjige z znakom zlata hruška. Predstavnica občine potem glede na ceno in število dostopnih izvodov izbere najbolj primerne iz tega izbora. To je zelo lep poklon in dodana vrednost našemu delu.


α

24

S knjigami z znakom zlata hruška se srečujemo vsakodnevno. Popolno zbirko je težko voditi, ker se ti kakšna knjiga vedno izmuzne v vsej tej množici. Vendar se trudimo za sprotno nadgrajevanje in posodabljanje zbirke. Vsako leto tudi pripravim razstavo knjig zlata hruška, letos bo v decembru, ko bo bera zlatih hrušk čisto sveža. Lansko leto (aprila 2018) smo v Radovljici končno dobili novo knjižnico in se počasi prilagajamo novemu okolju in obilnim novim možnostim za promocijo kvalitetnega branja. Branje kvalitetnega gradiva se mi zdi zelo pomembno, sploh v otroštvu in mladosti, seveda pa tudi v odrasli dobi. Knjižnice in knjižničarji smo pomemben del procesa spodbujanja branja in bralne kulture. Ponujamo gradivo, ki spodbuja razmišljanje, pozitiven razvoj, krepi domišljijo in prinaša pozitivne vrednote. V primerjavi s šolo in učitelji smo tukaj v prednosti, saj šola ponudi knjige otrokom na bolj ali manj represiven način, ki je večkrat ravno zato odbijajoč, sploh za tiste otroke, ki jim branje še ni zlezlo pod kožo. Knjige morajo brati in poznati, drugače bodo imeli slabe ocene. Seveda ima tukaj veliko vlogo pristop učitelja, da jim zna to, kar je obvezno, približati na čim bolj nevsiljiv in prijeten način, in to je najbrž kar velik izziv. Knjižničarji pa jim lahko ponudimo gradivo na čisto neprisiljen način, mimogrede, poskušamo najti tiste tematike, ki so otrokom blizu, ki jih zanimajo. Če želimo ponujati tako gradivo, ga moramo najprej sami poznati in ceniti. Zelo pomembno je, kako ga predstavimo otrokom in mladostnikom, da vsebinsko izpostavimo tisti del zgodbe, ki jih bo pritegnil in zintrigiral, da bi izvedeli več. Pri majhnih otrocih je bolj enostavno, ker so še zelo odprti in kar srkajo vase vse, kar je novo, zanimivo in posebno. Ko pripovedujem pravljice na pravljičnih urah, sem vedno znova presenečena in navdušena nad tistimi veliki otroškimi očmi, ki zrejo in zgodbe kar požirajo vase. Pa ne samo majhni otroci iz vrtca, tudi tisti malo večji (se mi zdi nekje do 5. razreda, ko nastopi puberteta) obožujejo pravljice. V tem obdobju je zato tako pomembno, da slišijo čim več zgodb, da jih berejo sami, da jim jih berejo starši, da jih slišijo v knjižnici in šoli. Seveda te zgodbe ne smejo biti katerekoli, ampak so take, ki spodbujajo in vznemirijo otroke na različne načine. Da razmišljajo ob tem, da povedo svojo zgodbo, iščejo asociacije, se učijo in raziskujejo. Pri mladostnikih je malo teže, ker zavračajo tisto, kar pride od zunaj, in se obračajo vase, iščejo svoje mesto v svetu. Vendar verjamem, da če so jim bile zgodbe in knjige blizu v otroštvu, se bodo sčasoma vrnili. V tem času nekateri iščejo bolj problemsko literaturo, o težavah, ki jih poznajo in se jim dogajajo, vendar jih ne znajo reševati. Da vidijo, da niso sami na svetu, da se je to že nekomu zgodilo in da se da vse rešiti. Drugi pa bežijo drugam, v druge svetove, v domišljijo, taki berejo fantazijsko gradivo. Knjižničarji imamo zelo težko nalogo, da najprej prepoznamo tisto, kar otroke in mladostnike zanima, in potem še, da poznamo ustrezno gradivo, ki bo zadostilo tem zanimanjem. Včasih smo bolj uspešni, včasih manj. Ob tem nam pridejo še kako prav seznami kvalitetnega gradiva, kot ga ponujata Priročnik in znak zlata hruška. Veliko gradiva knjižničarji preberemo sami, vsega seveda ne zmoremo, tudi mi imamo vsak svoje interese in zanimanja. Tako vsak bere tako gradivo, ki mu je bližje, vendar mora kot knjižničar vsaj okvirno poznati tudi ostalo gradivo, da ga lahko priporoča ali pa celo ne priporoča. Knjižnice, posebno splošne, smo knjižnice za vse in vsakogar in gradivo, ki ga ponujamo, mora biti brez cenzure, lahko pa je ovrednoteno in to se mi zdi ena temeljnih dolžnosti našega dela. Da imajo naši bralci na voljo vse gradivo, tudi slabo, nekvalitetno, trivialno, vendar da znajo to kritično ovrednotiti. To je zelo pomemben vidik pri razvoju in promociji branja, sploh pri otrocih. Včasih kdo reče: "važno, da bere". Mislim, da ni tako enostavno. Ljudje smo zelo vizualno naravnani, tako otroci kot odrasli. Knjiga mora biti tudi "lepa", da jo vzamemo, vsaj večinoma. Tudi otroci delujejo na ta način; deklice bodo opazile bleščeče knjige, dečki kakšne dinozavre, viteze … To je popolnoma naravno in s tem ni nič narobe, če razumejo, da taka knjiga še ni nujno kvalitetna. Naloga staršev je, da jim pustijo, da raziskujejo, ampak da jih poleg tega spodbujajo in usmerjajo tudi k branju dobrih zgodb, da jim sami berejo dobre zgodbe, ki bodo pozitivno vplivale na njihov osebnostni razvoj in da se pogovarjajo z njimi ob prebranem. Otrokom je tako enostavno čisto mimogrede posredovati kvalitetne zgodbe: jim pripovedujemo ali beremo pravljice, jih peljemo na dobro gledališko predstavo, v kino na kvaliteten film, v knjižnico med množico knjig ali pa v naravo, ki je že sama po sebi tako skrivnostna, da je polna zgodb, legend in pravljic. Naloga knjižničarjev je, da izpostavimo in ponujamo čim več kvalitetnega gradiva. Pri tem je pomembna nabava in postavitev gradiva; da je v manjši nujni meri zastopano manj kvalitetno gradivo, kvalitetno pa v veliko večji meri. Da so dobre knjige na vidnih mestih in da pripravljamo razne razstave kvalitetnega gradiva. Priporočamo dobre zgodbe, navdušujemo otroke, mladostnike in odrasle nad gradivom, ki odpira razmislek, gradi odnose, širi obzorja, omogoča osebnostni razvoj, je zanimivo, zabavno in spodbuja domišljijo.


α

25

Živa Jurančič, Kinodvor, Filmski program Kinotrip

MLADI, FILM IN SODOBNA DRUŽBA Z razvojem sodobnih tehnologij postaja umetnost vse bolj dostopna. Med različnimi umetniškimi področji to še posebej velja za film, ki je poleg glasbe ena najbolj dostopnih zvrsti. Filme lahko gledamo doma, iz udobnega domačega naslanjača, na letalih, v različnih kinodvoranah, na velikih mestnih trgih. Gledamo jih lahko na majhnih ekranih pametnih telefonov in na širokih filmskih platnih. Film je danes skorajda vse povsod, zato ne preseneča podatek v zadnji raziskavi slovenske mladine Slovenska mladina 2018/2019, da je gledanje filmov druga najpogostejša prostočasna dejavnost mladih; takoj za poslušanjem glasbe in celo pred preživljanjem časa zunaj s prijatelji12. Film torej igra pomembno vlogo v življenju mladih. V prvem delu tokratnega prispevka skušamo osvetliti, kakšna je ta vloga, in se vprašamo, ali mlade družbeno angažirani filmi (še) zanimajo, istočasno se dotaknemo novosti, ki jih v formalno izobraževanje prinaša nov filmski izbirni predmet, v drugem delu pa navajamo nekaj filmskih priporočil za mlade gledalce od 15. leta dalje. Letošnje šolsko leto je prav posebno leto za film, saj ta po dolgih letih prizadevanj vstopa v šolske učilnice kot poseben izbirni predmet. V osnovnih šolah si bodo predmet Filmska vzgoja lahko izbrali učenci 7., 8. in 9. razreda, predmet Film pa si bodo lahko izbrali dijaki splošnih in strokovnih gimnazij. Film se je umestil v šolski kurikulum zaradi svoje vseprisotnosti v sodobni kulturi in ker bistveno določa razumevanje družbe, v kateri živimo. Kot je zapisano v opredelitvi predmeta Filmska vzgoja: "Film pomembno vpliva na doživljanje in razumevanje sveta v vsej mnogoplastnosti, ki se stopnjuje z vedno večjo vlogo filmskih in avdiovizualnih vsebin v sodobnem življenju, množičnih medijih in novih socialnih omrežjih"13. K temu moramo dodati še, da izvajanje filmske vzgoje v formalnem izobraževanju ni pomembno le zato, ker film bistveno doprinese k razumevanju vse bolj kompleksne sodobne družbe. Pomembno je tudi zaradi filma samega, filma kot umetnosti in zaradi filmske izkušnje mladega gledalca. S pomočjo sistematične in kontinuirane filmske vzgoje otroci in mladi namreč postajajo bolj pozorni, senzibilni in kritični gledalci, ki film globlje razumejo in širše poznajo. Prav zato je ključnega pomena, da učna načrta obeh predmetov vključujeta oglede raznovrstnih filmov (če je le možno v kinodvorani) s pogovori in filmsko ustvarjanje učencev ter dijakov. V Kinodvoru v filmsko-vzgojni program za mlada občinstva vključujemo filme, ki prinašajo svojevrsten filmski izraz, so večplastni, odpirajo nove svetove ali osvetljujejo že poznane z novih zornih kotov, se nas dotaknejo in spodbudijo k razmisleku ter presegajo ustaljene stereotipe in predsodke. Za razumevanje družbe skozi film je namreč pomembno, kako posamezen film to družbo prikazuje – jo prikazuje v smeri ohranjanja obstoječih družbenih neenakosti ali le-te kritično osvetljuje, jih prevrača in presega. S tega vidika je pomembno poglavje Film in družba, ki je vključeno v učni načrt obeh predmetov. V tem delu predmeta učenci in dijaki razmišljajo o obravnavi različnih družbenih problematik (razrednih, rasnih, spolnih, verskih, kulturnih, starostnih) v filmu. Filmski ustvarjalci se družbenokritičnih tematik lotevajo od samega začetka filmske umetnosti. Za primer omenimo le dva večini dobro poznana avtorja iz zgodnjega obdobja filma, ki sta s svojimi mojstrovinami umeščena na filmske police številnih knjižnic: Charles Chaplin s filmskimi naslovi, kot so Deček (1921), Cirkus (1928) in Moderni časi (1936), ter Fritz Lang s filmom Metropolis (1927). Pa mlade družbenoaktualne teme (še) zanimajo in pritegnejo? Raziskave slovenske mladine v zadnjih dveh desetletjih zaznavajo upadanje zanimanja za velike družbene teme in vedno večjo individualizacijo ter tekmovalnost. Namesto zanimanja za politiko in politične dogodke, religijo in delo med mladimi prevladujejo vrednote zasebne sfere, kot so osebno zdravje, prijateljstvo, družinsko življenje in prosti čas.14 Vendar stvari niso enoznačne in posamezni 12

Naterer, Andrej … (2019): Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung. Opomba: raziskava je v vzorec vključila mlade med 14. in 29. letom starosti. 13 Učni načrt. Program osnovna šola. Filmska vzgoja. Izbirni predmet. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2018; str. 4. 14 Povzeto po:


α

26

družbeni trendi, ki jih zaznavajo raziskave, ne veljajo vedno in za vse. Mlade, ki jih srečujemo v našem filmsko-vzgojnem programu, nagovorijo najrazličnejše filmske zgodbe, mnoge med njimi z aktualnimi družbenimi tematikami. Da določen delež mladih zanimajo družbenoaktualne problematike in da se v reševanje teh tudi aktivno vključujejo, dokazujejo tudi nove mladinske iniciative – med njimi je iniciativa Mladi za podnebno pravičnost, ki se je pridružila Greti Thunberg in svetovnemu šolskemu gibanju Petki za prihodnost, ki ju je Amnesty International imenoval za letošnje ambasadorje vesti. Mladi torej niso homogena množica, temveč med seboj zelo raznoliki posamezniki z raznolikimi interesi in nenazadnje raznolikimi filmskimi okusi. Seznami priporočenih filmov naj bodo zato čim bolj odprti in raznovrstni. Ne iščimo le ene filmske zvrsti, določenega filmskega žanra ali tematike, ki naj bi nagovorila mlade, temveč jim ponudimo pisano paleto filmskih izbir. Izogibajmo se filmom, ki mlade gledalce podcenjujejo in jim ponujajo vse prevečkrat videne obrazce. Raje poiščimo filme, ki le-te presegajo. Predvsem pa skozi pogovor z njimi skušajmo slišati, kaj jih zanima in nagovori ter kaj se jih dotakne. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj filmskih naslovov z najrazličnejšimi družbenoangažiranimi tematikami, ki smo jih skozi pogovor z mladimi izbrali za mlade v našem filmskem programu Kinotrip, ki je namenjen mladim od 15. leta dalje. Večino omenjenih filmov najdete med DVD-ji, ki so izšli v lanskem ali letošnjem letu. Na prvi mednarodni filmski festival Kinotrip so mladi umestili film Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015), navdihujočo zgodbo o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije. Po filmu so se mladi o sporočilu filma pogovarjali z glavnima igralkama Tuğbo Sunguroğlu in Ilaydo Akdoğan15. Na festival Kinotrip so mladi v prihodnjih letih umestili tudi srhljivko Thelma (Joachim Trier, 2017), ki odpira vprašanja o identiteti, seksualnosti, veri ter pomembnosti družine in prijateljev, in tenkočutno dramo Ne puščaj sledov (Debra Granik, 2018), ki spregovori o osamosvajanju, sprejemanju drugačnosti in življenju na družbenem robu. Po filmu so se mladi preko Skypa o večplastnosti filma in zanimivostih njegovega nastajanja pogovarjali z režiserko Debro Granik. Na filmski festival Kinotrip mladi umeščajo tudi filmske klasike. Na filmskih policah knjižnic je skoraj zagotovo film Društvo mrtvih pesnikov (Peter Weir, 1989), ki je mlade (in odrasle!) spomnil, kako ključna je podpora odraslih v obdobju odraščanja. Izbrali so tudi enega izmed zgodnejših filmov slovitega režiserja Kena Loacha Kes (1969). Na seznamu DVD-jev lahko letos najdete njegov film Angelski delež (2012), ki z dobro mero humorja in optimizma pripoveduje socialnorealistično zgodbo o novih začetkih. Mladi člani Kinotripa filme gledajo tudi na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu – Liffe, najboljšemu po svojem izboru pa podelijo Kinotripovo nagrado. Med drugim so nagrado podelili filmu Pokliči me po svojem imenu (Luca Guadagnino, 2017), ki jih je očaral s pozitivnim in neobremenjenim prikazom istospolne ljubezni, ter filmu Jezdec (Chloé Zhao, 2017), rahločutni zgodbi o preizpraševanju identitete mladega posameznika. Slednji jih je prepričal s pristnim prikazom življenja, iskreno igro in čudovitimi posnetki narave, ki so prava paša za oči. V ožjem izboru filmov za Kinotripovo nagrado sta bila tudi filma Nečista kri (Amanda Kernell, 2016) in V Ciambri (Jonas Carpignano, 2017). Med filme, ki so se mladih še posebej dotaknili, sodijo Ameriška ljubica (Andrea Arnold, 2016), Druga stran upanja (Aki Kaurismäki, 2017) in Dekle (Lukas Dhont, 2018). Ob vseh treh so v kino povabili goste, s katerimi so spregovorili o širših družbenih vprašanjih. S Kristino Rešek in Rastkom Močnikom so se pogovarjali o razslojenosti (ameriške) družbe danes in položaju mladih v njej, z Miho Blažičem – N'tokom so spregovorili o zgodbah migrantov, z Jasmino Šepetavc pa so razmišljali, kdo in na kakšen način lahko prikazuje zgodbe transseksualnih oseb. -

Lavrič, Miran … (2011): Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino ; Maribor: Aristej. - Naterer, Andrej … (2019): Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung. 15 Vse v prispevku omenjene pogovore si lahko ogledate na Youtube kanalu Kinodvora.


α

27

Med seboj so se veliko pogovarjali tudi o filmu Lepi fant (Felix van Groeningen, 2018), ki nas spomni, da se lahko tudi srečne družine, ljubeči očetje in lepi fantje znajdejo pred težkimi preizkušnjami. Velik vtis je na mlade pustil slovenski film Posledice (Darko Štante, 2018), pristna in čustveno nabita pripoved, ki pod surovo objestnostjo razkriva nežnosti in ranljivosti "problematičnih mulcev" v vzgojnih zavodih. Ko omenjamo mlado občinstvo in slovenske filme zadnjih let, seveda ne smemo pozabiti na Razrednega sovražnika (2013) režiserja Roka Bička. Takoj za njim pa omenimo še Družinski film (2015) in Zimske muhe (2018) režiserja Olma Omerzuja, ki zgodbe mladih postavlja prav v središče svojih filmov. Izpostavimo lahko še dva filmska naslova s seznama novih DVD-jev, ki smo jih v preteklih letih umestili v Kinodvorov šolski katalog in obravnavata teme, zanimive tudi za mlade, to sta Kapitan Fantastični (Matt Ross, 2016) z zgodbo o alternativnih življenjskih poteh in V hiši (François Ozon, 2012) z napeto pripovedjo o čarih in skušnjavah pripovedovanja zgodb. Zanimanje za širša družbena vprašanja pa se pri posameznici in posamezniku ne vzbudi šele z vstopom v najstniška leta. O tem, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo, kdo sem jaz in kdo so drugi ter kako lahko sodelujemo in si pomagamo, intenzivno razmišljajo tudi otroci. Vsako leto Petra Slatinšek, vodja Kinodvorovega filmsko-vzgojenega programa za mlada občinstva, za ta priročnik pripravi izčrpen seznam DVD-jev s kakovostnimi filmi za otroke in mlade, med katerimi številni obravnavajo aktualne družbene tematike na otrokom primeren in razumljiv način. Na tem mestu pa izpostavimo film, ki je v naše kinematografe prišel to jesen in se odlično navezuje na tokratno tematiko priročnika. To je film Binti (Frederike Migom, 2019), ki otrokom podeli glas in pogum za spreminjanje prihodnosti – svoje in širše okolice. Z ogledom in pogovorom o kakovostnih, raznolikih in pogumnih filmih, ki se ne izogibajo družbenoaktualnim tematikam, pa lahko mlade h kritičnemu in angažiranemu odnosu do sveta spodbujamo tudi mi. Naj vas film odpelje!


α

28

Petra Slatinšek, Kinodvor, vodja programa Kinobalon

PRIROČNIK ZA GLEDANJE KAKOVOSTNIH FILMOV ZA OTROKE IN MLADE Izbor filmske produkcije za mladino 2018 O KINOBALONU Filmsko-vzgojni program za otroke in mlade Kinobalon je doma v ljubljanskem mestnem kinu Kinodvor, ki ga je leta 2008 ustanovila Mestna občina Ljubljana. Kinobalon prinaša družinam in šolskim skupinam skozi vse leto izbor kakovostnih animiranih, dokumentarnih in igranih filmov za različne starostne skupine. Pripravljamo tudi filmske in druge ustvarjalne delavnice, za šolske skupine tudi pogovore. Na spletni strani so brezplačno dostopna tudi pedagoška gradiva in knjižice za otroke, ki izidejo ob posameznih filmih, izbor priporočenih filmov za ogled s šolskimi skupinami v kinu. Na spletni strani najdete tudi vse doslej priporočene DVD-izdaje. Spletna stran tako deluje tudi kot informacijsko središče o trenutni filmski ponudbi za otroke in mlade. Kinodvor v šolskem programu in v programu Kinotrip, ki ga mladi pripravljajo za mlade, ponuja tudi vrsto vsebin za mladostnike.

O IZBORU Izbirali smo med celovečernimi filmi, ki so izšli na DVD-zgoščenkah leta 2018, ne glede na leto izdelave filma, in v tem seznamu izpostavili tiste, ki jih lahko ocenimo kot zelo dobre ali odlične in so namenjeni predšolskim in osnovnošolskim otrokom. V Mestni knjižnici Ljubljana smo uvedli nalepko "Kinobalon priporoča", ki jo dodamo vsem DVDizdajam, ki so priporočene v tem priročniku in prejšnjih izdajah priročnika.

ANIMIRANI FILMI Anderson, Wes: Otok psov Isle of Dogs, Nemčija, ZDA, 2018, 101 minuta, Ljubljana: Menart Records, 2018 2. stopnja | ODLIČNO Lutkovni animirani film, japonska kultura, smetišča, odnos med otrokom in psom Ko v mestu Megasaki izbruhne epidemija pasje gripe in pokvarjeni župan Kobayashi ukaže izgon vseh psov na orjaško smetišče, se 12-letni Atari poda na samotno misijo, da bi našel svojega Spotsa. Wes Anderson je izviren ustvarjalec tako igranih kot animiranih filmov. Njegove filme odlikuje svojstven, fantastičen univerzum. Wes Anderson se animiranih filmov loti povsem drugače, kot je običajno, saj jih smatra po procesu nastajanja povsem enako kot igrane filme. Po vajah nastanejo igrani posnetki, po katerih animatorji ustvarijo lutkovno verzijo. Po potrebi se prizori ponovijo enako, kot bi se pri igranih filmih. Proces je izjemno dolg, zamuden. Film Otok psov je zato po ritmu bližje igranemu kot animiranemu filmu. Filma v kinu v Sloveniji ni na voljo, posebna priložnost je torej ogled z DVD-ja.


α

29

Jaspaert, Jeroen, Snaddon, Daniel: Palčič Stick Man, Velika Britanija, 2015, 27 minut, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018 B stopnja | ODLIČNO Animirani film in slikanica, dela Julie Donaldson, filmska pustolovščina, potovanje, zimske dogodivščine, praznovanje božiča Palčič na potovanju sreča igrivega psa, pade v reko, pobegne iz labodjega gnezda in skoraj konča na ognju v kaminu. Le kdo bi Palčiču lahko pomagal najti pot domov? Se mu bo uspelo vrniti v družinsko drevo, da bo z družino praznoval božič? Studio za animirani film, Magic Light Pictures, vsak božič na britanski televiziji BBC premierno predvaja nov kratki animirani film, narejen po knjižni klasiki (Odvratne rime Roalda Dahla, Zverjasec, Zverjašček, Bi se gnetli na tej metli, Mišji razbojnik Julie Donaldson). Leto zatem vsakega od filmov v prevodu in priredbi za slovensko sinhronizacijo Nine Dekleva in Milana Dekleve predvaja tudi naša nacionalna televizija. Večina teh filmov nato na DVD-ju izide skupaj s slikanico pri založbi Mladinska knjiga. DVD Palčič je torej priloga istoimenski slikanici. Moore, Tomm: Pesem morja Song of the Sea, Irska, Francija, Danska, Belgija, Luksemburg, 2014, 93 minut, Logatec: Go Partner, 2018 2. stopnja | ODLIČNO Animirani film, Irsko in keltsko ljudsko izročilo, izguba mame, spomin na starše, izražanje čustev Animirani film Pesem morja je vizualna in glasbena poslastica. Režiser Tomm Moore, ki ga že poznamo kot avtorja animiranega filma Skrivnosti iz Kellsa, tudi pri svojem drugem filmu črpa iz bogate irske kulturne zgodovine. S počasnim ritmom gledalca popelje v domišljeno filmsko pripoved, v kateri se na ozadju z akvarelom izrisane irske pokrajine prepletajo čudežne zgodbe iz keltskega in irskega pripovednega izročila z zgodbo dečka Bena in njegove družine. Za pripravo na ogled filma ali voden pogovor po filmu lahko uporabite pedagoško gradivo: https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/09/pesem_morja_pg.pdf Za otrokovo neposredno spoznavanje in podoživljanje filma pa je na voljo tudi knjižica Pesem morja: https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/09/pesem-morja-web.pdf Avtorica obeh gradiv je pripovedovalka Špela Frilc. Ryltenius, Christian: Medved Bamsi in čarovničina hči Bamse och häxans dotter, Švedska, 2016, 65 minut, Vojnik: Fivia, 2018 B stopnja | ZELO DOBRO Animirani film, o pomenu življenja v skupnosti, solidarnosti, sprejemanju drugačnosti in sodelovanju Lisička Lonja je naveličana izobčenega življenja globoko v gozdu, kjer prebiva z mamo, čarovnico Nežo. Zato se izmuzne v Bamsijevo vas in se pridruži otrokom na čisto običajen šolski dan. Čeprav se trudi, da bi bila kot vsi ostali, se ne zna igrati, v stiski pa se zateče k čarovniji in otroci jo izločijo. Ko se vrne domov, ji jezna mama Neža postreže z zgodovinsko lekcijo o preganjanju čarovnic, ki je pripeljala do tega, da se morata skrivati pred vsemi. Medtem voluhar Krez najde zlato na dnu Bobrovega jeza. Da bi ga nabral, hoče jez porušiti. Bamsi je odločen, da mu prekriža načrte. Drugi animirani film o medvedu Bamsiju je narisan v 2D animirani tehniki in spominja na klasično ilustracijo. Kljub temu, da film ne ponuja vizualnega presežka, sta likovna podoba in pomenljiva ter poučna zgodba več kot zadovoljivi za najmlajše gledalce in primerni za prvi stik s celovečernim animiranim filmom. Film je primeren tudi za otroke prve triade in pogovor na temo družbenih predsodkov, ki se zasejejo prav v tem obdobju.


α

30

Sivertsen, Rasmus A.: Zverinice iz gozda Hokipoki Dyrene i Hakkebakkeskogen, Norveška, 2016, 75 minut, Vojnik: Fivia, 2018 B stopnja | ZELO DOBRO Lutkovni animirani film, muzikal, basen, življenje v skupnosti, demokracija in dogovor glede pravil v skupnosti, o naravnih značilnostih posameznika Glavni junak, mišek Lenivšek, rad igra na kitaro, poje in zabava živali, lisjak Zmikavt pa je zaradi mesojede narave manj priljubljen. Živali poskušajo najti pot v sožitje v gozdu Hokipoki. Zverinice iz gozda Hokipoki so slikovita in zabavna lutkovna animacija, v kateri ne manjka dogodivščin, humornih zapletov, glasbe in pesmi, ki gredo takoj v ušesa. Razpira pa tudi mnoga vprašanja o mirnem sožitju, medsebojnih razlikah in povezanosti, o vlogi umetnosti in različnih poslanstvih, ki jih imamo v življenju. Film je primeren za prvi ogled celovečernega animiranega filma v predšolskem obdobju. V pomoč in spodbudo so vam lahko ideje za pogovor in dejavnosti, ki jih v pedagoškem gradivu ponuja avtorica Maša Ogrizek: https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/11/Zverinice-iz-gozda-Hokipoki_pg.pdf Sivertsen, Rasmus A.: Ježek in vran na sirovi dirki Solan og Ludvig - Herfra til Flåklypa, Norveška, 2015, 78 minut, Vojnik: Fivia, 2018 1. stopnja | ZELO DOBRO Lutkovni animirani film, o pomenu različnosti, kako šibkosti spremeniti v prednost, humor Ko vran Solan sliši za tradicionalno dirko s sirom med svojim domačim krajem in sosednjo vasjo, ne more več misliti na nič drugega. V navdušenju skrivaj stavi na zmago svoje ekipe: na kocko postavi hišo in delavnico svojega prijatelja, izumitelja Reodorja. Njegov nasprotnik, mlekar Kleppvold, z veseljem sprejme stavo. Solanovo prepričanje v zmago zamaje Kleppvold, ki v ekipo poleg prijatelja povabi še besno gorilo. Bo Reodor oprostil Solanu? Bodo prijatelji kljub neenakim možnostim osvojili zmago in rešili svoj dom? "Večino stvari smo naredili na roke; to imam raje, saj deluje bolj resnično. Liki so bolj živi, bolj otipljivi. S stop-motion tehniko smo lahko najbolje oživili like in zgodbe, ki jih je v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih napisal Kjell Aukrust. Prvo leto smo delali na scenariju, naslednji dve leti smo ga prilagajali med snemanjem glasov. Rezultat je bila nekakšna radijska igra, s katero smo preverili, ali zgodba res deluje. Šele potem smo začeli z animacijo." – Rasmus A. Sivertsen, režiser Tartakovsky, Genndy: Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation, ZDA, 2018, 97 minut, Ljubljana: Menart Records, 2018 1. stopnja | ZELO DOBRO Animirani film, filmska komedija, filmske reference, počitnice in potovanje V tretjem filmu animirane serije Manca preseneti Drakulo z družinskim potovanjem na razkošni križarski ladji, da bi se odpočil od napornega upravljanja hotela. Ker je prav Drakula navadno tisti, ki skrbi, da bodo drugi prijetno preživeli svoje počitnice, je tokrat napočil čas, da nekdo drug poskrbi za njegovo sprostitev. Seveda se tudi preostali člani druščine ne morejo upreti razkošnemu potovanju. Pošasti se na ladji veselo zabavajo in uživajo v vsem, kar jim je na voljo. Toda nenadoma njihovo zabavo prekine nepričakovan ljubezenski zaplet. Tartakovsky od serije Samuraj Jack dalje nadaljuje z ustvarjanjem filmov v svojem izvirnem likovnem slogu in odlični kakovostni animaciji. Tokrat tudi s pozitivnimi vsebinskimi poudarki o spoštovanju ne glede na različnost in sugestijo, da bi lahko sodobni studijski film stereotipno bojevanje zamenjal z alternativo. V tem filmu se junaki bojujejo z DJ-janjem in glasbo.


α

31

IGRANI FILMI Cornillac, Clovis: Bela in Sebastijan: Prijatelja za vedno Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, Francija, 2017, 90 minut, Vojnik: Fivia, 2018 2. stopnja | ZELO DOBRO Prijateljstvo med otrokom in psom, pogum, premagovanje strahu, odnos med otrokom in odraslimi, zaupanje Piše se leto 1948. Bela skoti tri živahne mladičke. Dvanajstletni Sebastijan, dedek César, oče Pierre in njegova izbranka Angelina imajo z njimi veliko dela in veselja, saj nagajivo trgajo pernice in stikajo za hrano po kuhinji. Nekega dne se na vratih pojavi mrki mož Joseph, ki trdi, da je Bela njegov pes. Zahteva ga nazaj, skupaj z mladički. Da bi zaščitil svoje pasje prijatelje, Sebastijan z Belo in mladički sredi mrzle zimske noči pobegne od doma. Ujame jih hud snežni vihar, pogumna Bela pa se znajde in jim reši življenje. V zapuščeni koči si Sebastijan uredi začasni dom, medtem ko ga domači neutrudno iščejo … Zadnji del trilogije o najpogumnejšem psu na svetu in vztrajnem dečku Sebastijanu, ki je bil posnet po romanu Bela in Sebastijan (Aubry, Cécile, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976). Dardenne, Jean-Pierre, Dardenne, Luc: Fant s kolesom Le gamin au vélo, Belgija, Francija, Italija, 2011, 86 minut, Logatec: Go Partner, 2018 3. stopnja | ODLIČNO Odnos do očeta, vloga odraslih v obdobju odraščanja, soočenje z zavrnitvijo, občutki osamljenosti, zaupanja, ljubezni Dvanajstletni Cyril ima cilj: najti očeta, ki ga je zapustil v sirotišnici. Po naključju spozna frizerko Samantho, ki privoli, da vikende preživlja pri njej. Cyril sprva ne prepozna ljubezni, ki jo do njega čuti Samantha; ljubezni, ki jo obupano potrebuje, da bi pomirila njegov bes. Priznana belgijska režiserja (Rosetta, Sin, Otrok) se v filmu, ki je preprosta, a čustveno silovita zgodba o osamljenem fantu, vračata k temam starševstva, zaupanja in ljubezni, hkrati pa ustvarita optimističen in priljuden film. V pedagoškem gradivu Maja Krajnc piše o slogovnih in estetskih značilnostih te pripovedi. Gradivo ponuja tudi nabor vprašanj, o katerih lahko spregovorimo z učenci po ogledu filma: https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/09/fant_s_kolesom_pg.pdf Fröhlich, Arild: Prdoprašek doktorja Proktorja Doktor Proktors prompepulver, Norveška, 2014, 87 minut, Vojnik: Fivia, 2018 2. stopnja | ZELO DOBRO Primerjava knjige in filma, filmska komedija, sklepanje novih prijateljstev, izumiteljstvo Glavni junak filma je Bulle, čisto majhen fantič z živo rdečimi lasmi in pegami. Igra trobento in se druži s sosedo Lizo, saj je ta ostala brez najboljše prijateljice, ki se je odselila. Blizu njiju živi nori doktor Proktor, izumitelj čudodelnih zvarkov, tudi čudežnega praška, ki lahko pošlje astronavte v vesolje celo brez raket. Tatinski Thrane bi si ga z veseljem prilastil, zato na misijo pošlje njegova dvojčka … Komedija, narejena po istoimenski knjigi (Nesbø, Jo, Radovljica: Didakta, 2016).


α

32

Haynes, Todd: Kabinet čudes Wonderstruck, ZDA, 2017, 117 minut, Logatec: Go Partner, 2018 2. stopnja | ODLIČNO Primerjava knjige in filma, vzporedni svetovi, kabinet čudes v prirodoslovnih muzejih, gluhota Leta 1927 gluha deklica Rose pobegne od doma in se odpravi na Manhattan v upanju, da bo srečala svojo najljubšo igralko, zvezdo nemega filma Lillian Mayhew. Petdeset let pozneje se deček Ben po smrti matere s podeželja poda v New York, da bi poiskal očeta, ki ga ni nikoli poznal. Pred kaosom velikega mesta se oba otroka zatečeta v prirodoslovni muzej, kjer se njuni na videz nepovezani zgodbi začneta na nepričakovan način prepletati. Film Todda Haynesa (Daleč od nebes, Carol) je skrivnostna sestavljanka o dveh otrocih, ki odraščata pol stoletja narazen, a ju povezuje ista usoda. Po romanu Dežela čudes Briana Selznicka (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012). Heide, Anna van der: Učitelj Žaba Meester Kikker, Nizozemska, 2016, 82 minut, Vojnik: Fivia, 2018 1. stopnja | ODLIČNO Odnos med učiteljem in otroki, vzdušje na šoli, odnosi med starši in otroki, kako izražati čustva, življenje dvoživk, hišni ljubljenčki Film Učitelj Žaba je prikupen, zabaven in mestoma napet, pritegnil pa bo zlasti otroke tik pred odhodom v šolo in v prvi triadi (pa tudi kako leto višje). V njem se namreč razkrije skrivnost učitelja Franca, ki se spreminja v žabo, in ravnatelja Štorklje, ki skladno s svojim imenom žabe žre. V središču zgodbe je deklica Sita, ki skupaj s prijateljem Petrom razkrije učiteljevo skrivnost, pa tudi skrivnosti tega, kaj je dober učitelj in zakaj otroci lahko svoje starše pogrešajo. V pedagoškem gradivu, ki ga je pripravila Barbara Hanuš, predstavljamo, kakšne pogovore in katere dejavnosti v šoli in doma spodbuja zgodba o nenavadnem učitelju: https://www.kinodvor.org/wpcontent/uploads/2017/09/ucitelj_zaba_pg.pdf Moodysson, Lukas: Najboljše smo Vi är bäst!, Švedska, Danska, 2013, 102 minuti, Logatec: Go Partner, 2018 3. stopnja | ODLIČNO Mladostniške sanje, vztrajnost, učenje glasbe, nastopanje, zaupanje vase, prijateljstvo, spori med vrstniki, strahovi Osemdeseta, Stockholm. Trinajstletnici Bobo in Klara želita ponagajati fantom iz rock banda in ustanoviti svojo punk skupino. Nimata pojma o glasbi, nimata inštrumentov, pa še vsi jima prigovarjajo, da je punk mrtev. Na glasbenem tekmovanju opazita nadarjeno in sramežljivo Hedvig in jo povabita k sodelovanju. Potrpežljivo ju uči osnov glasbe in kmalu zaigrajo skupaj, kot punk trojka! Dekleta so vztrajna, znajo biti tudi težka, smešna, pametna in prepirljiva, kot vsi ljudje. Film je režiral Lukas Moodysson, ki ga poznamo po uspešnicah Pokaži mi ljubezen, Skupnost in Za vedno Lilja, v katerih je pokazal, da zna občutljivo pristopati k mladinskim temam. V filmu Najboljše smo spregovori o otroški bolečini in evforiji, tesnem prijateljstvu in pomembnosti, da sledimo predvsem samim sebi.


α

33

Stenders, Kriv: Rdeči pes Modri Red Dog: True Blue, Avstralija, 2016, 88 minut, Črni Vrh nad Idrijo: Demiurg, 2018 2. stopnja | ZELO DOBRO Odnos med dečkom in psom, občutki v obdobju odraščanja, prva ljubezen, avstralska pokrajina, avstralski domorodci, filmska fotografija Oče sinu, ki si želi psa, pripoveduje zgodbo o dečku Micku, ki se preseli k dedku v velik, prazen kraj, posut z rdečo zemljo. Tam Mick nekega dne najde pasjega mladička, popackanega s sinjim blatom. Nemudoma ga imenuje Modri. Avstralski staroselec mu pojasni, da Modri ni običajen pes, saj nosi v sebi prebrisanega duha Marlungha. Nepozabno prijateljstvo med Mickom in Modrim je polno skrivnostnih in razburljivih preizkušenj, ki dečka vodijo v mladostniška leta. Ta prinesejo tudi prve občutke zaljubljenosti. Rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, je čisto pravi družinski film o slovesu od otroštva. Šterk, Igor: Pojdi z mano Slovenija, 2016, 83 minut, Vojnik: Fivia, 2018 2. stopnja | ZELO DOBRO Primerjava knjige in filma, slovenski film, odnosi med vrstniki, tegobe odraščanja, uporaba novih tehnologij, preživetje v gozdu, razlika med mestnim in podeželskim življenjem, predsodki in strah pred neznanim, filmska srhljivka, filmski žanri Zgodba o štirih najstnikih, ki se v iskanju najboljše fotografije za šolski natečaj iz domačega urbanega okolja odpravijo v njim povsem tuj podeželski svet. Pot jih zanese v odročne hribe, kjer se na videz preprosto fotografiranje naravnih lepot spremeni v boj za golo preživetje. Tja jih popelje Manc, ki mu grozi izključitev iz šole zaradi domnevne tatvine. Sam bi predvsem rad podoživel otroštvo, ki ga je v tistih hribih preživel z dedkom. Pridružijo se mu sošolci Mina, Oto in Špurč. Film, posnet po istoimenskem mladinskem romanu Dušana Čatra (Novo mesto: Goga, 2008), je topla in napeta zgodba o odraščanju, ljubezni, prijateljstvu in junaštvu, ki nam izvirno postavlja vprašanje, kaj se zgodi, ko v današnjem svetu odpove tehnologija. Pedagoško gradivo izpostavlja glavne tematike filma in s tem ponuja izhodišča za pogovor, poglavje o ustvarjanju filma pa ponuja vpogled v raznolike lokacije snemanja ter filmska izrazna sredstva fotografije, montaže in tona: https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/09/pojdi_z_mano_pg.pdf

DOKUMENTARNI FILMI Dale, Richard, Fan, Lixin, Webber, Peter: Zemlja: Nepozaben dan Earth: One Amazing Day, Velika Britanija, Kitajska, 2017, 95 minut, Vojnik: Fivia, 2018 1. stopnja | ZELO DOBRO Dokumentarni film o živalih, razvoj filmske tehnologije pri snemanju živali, dan na Zemlji, od mladiča do odrasle živali, preizkušnje v naravi, boj za obstanek, živalska raznovrstnost na planetu V teku enega samega dne sledimo soncu od najvišjih gora do najbolj oddaljenih otokov, od eksotičnih do urbanih džungel. Filmska tehnologija neposredno približa zebrinega mladička, ki si obupano želi prečkati naraslo reko; pingvina, ki se junaško poda na vratolomno dnevno pot, da bi nahranil svoj zarod; družine kitov glavačev, ki radi dremajo v navpičnem položaju, in lenivca, ki išče ljubezen. Film je kot osupljivo potovanje, ki razkriva veličastno moč sveta narave, podan s humorjem, intimnostjo, čustvenostjo in občutkom za filmsko lepoto, ustvarjen prav za otroške gledalce.


α

34

Jacquet, Luc: Popotovanje cesarskega pingvina 2 L'empereur, Francija, 2017, 82 minut, Logatec: Go Partner, 2018 1. stopnja | ZELO DOBRO Življenje na Antarktiki, pingvini, vpliv vremenskih razmer na okolje, snemanje dokumentarnih filmov Po dvanajstih letih in navdušenju, ki ga je požela prva filmska zgodba o cesarskih pingvinih (oskar za najboljši dokumentarni film leta 2005), se Luc Jacquet znova vrača na Antarktiko. Tudi tokrat se s pingvini poda na dolgo potovanje, preko čudovitih, v led ujetih pokrajin, kjer začnejo in zaključijo razmnoževalni cikel. V ospredju je mladi pingvin, ki se mora naučiti, kako premagati neštete nevarnosti, prepreke, ledene razpoke in viharje. V tej težki preizkušnji pingvine rešuje skrb za drugega, povezanost skupine in popolna predanost preživetju mladičev. Film odlikujejo čudoviti posnetki in večna življenjska zgodba. Saarniluoto, Kim, Suhonen, Ville: Povedka o gozdu Metsän tarina, Finska, 2012, 75 minut, Vojnik: Fivia, 2018 in Röhr, Marko, Saarniluoto, Kim: Povedka o jezeru Järven tarina, Finska, 2016, 76 minut, Vojnik: Fivia, 2018 2. stopnja | ZELO DOBRO Letni cikel življenja v jezeru, živali, ki živijo v jezeru in ob jezeru, življenje v gozdu, dokumentarni film, podvodno snemanje živali, preplet mitologije in narave v filmu Starodavni gozdovi in starodavne povedke so neločljivo povezani v pripovedi o naravi, življenju in ravnovesju. Čudoviti dokumentarni posnetki pokrajine, rastlin in živali razkrivajo naravni ritem, ki vlada nedotaknjenemu finskemu gozdu. Prvi del trilogije dokumentarnih filmov o finskem pripovedništvu in naravi. Drugi del trilogije o Finski, deželi tisočerih jezer, nas popelje na pustolovščino od bistrih potokov Laponske pa vse do jezerskega dna. Pripovedovalec poveže čudovite posnetke narave in živali skozi štiri letne čase z zgodbami, starimi verovanji in pravljičnimi bitji iz finske mitologije. Oba filma sta izšla na skupnem DVD-ju.


α

35

mag. Darja Lavrenčič Vrabec

NAGRAJENE MLADINSKE KNJIGE IN USTVARJALCI V prispevku so objavljeni podatki o najpomembnejših domačih in tujih nagradah s področja mladinske književnosti in ilustracije, ki so bile proglašene in podeljene v času od izdaje lanskega Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig do redakcije letošnjega v drugi polovici oktobra 2019. Poleg navedenih nagrad naj opozorimo, da so v omenjenem času prejeli pomembne nagrade, priznanja tudi naslednji avtorji, ki so vsaj deloma povezani z mladinsko književnostjo. Nagrado Prešernovega sklada 2019: Jure Jakob za pesniško zbirko Lakota.

Zlatnik poezije 2019: Ervin Fritz za "življenjski pesniški opus, za razigranost pesniškega jezika in za prispevek slovenski literaturi in umetnosti."

Državno odlikovanje – red za zasluge 2019: Ivan Sivec za "izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest."

Župančičeva nagrada 2019: Marlenka Stupica za "izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru."

Nagrada za najbolje oblikovano knjigo 34. Slovenskega knjižnega sejma: Nekaj zelo zelo lepega, knjigo je ilustrirala in oblikovala Barbara Ogrič Markež, napisala Neža Maurer, izdala založba Sanje, 2018. Moj lajf, avtorjev Boštjana Gorenca Pižame in Tanje Komadina Hlapec Jernej in pasja pravica, avtorjev Žige X. Gombača in Igorja Šinkovca Hlapci, avtorjev Andreja Rozmana in Damijana Stepančiča, ki jo je oblikovala Petra Černe Oven.


α

36

NAGRAJENE SLOVENSKE MLADINSKE KNJIGE IN USTVARJALCI PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 Priznanje zlata hruška je priznanje MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. S priznanjem želi Pionirska opozoriti na pomembnost in kompleksnost založniškega mojstrstva, od katerega je odvisna knjižna kultura nekega jezika, posredno pa tudi bralna kultura nekega naroda. Priznanje, izpeljano iz znaka zlata hruška, s katerim Pionirska promovira dobre mladinske knjige, je bilo prvič podeljeno leta 2010, in sicer v treh kategorijah. V letu 2017 smo uvedli novo, še eno kategorijo priznanja, in sicer za prevedeno mladinsko poučno knjigo.

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 ZA IZVIRNO SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO KNJIGO Strokovna komisija v sestavi Tina Mahkota (predsednica), dr. Izar Lunaček in Tone Obadič, se je po pregledu petih knjig soglasno odločila, da priznanje zlata hruška podeli knjigi Ferija Lainščka Prvotnost, ki jo je ilustriral Jure Engelsberger, spremno besedo napisala Darka Tancer Kajnih in oblikoval Matej Nemec. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Utemeljitev strokovne komisije: Prvotnost je celostna knjižna mojstrovina. Besedilo, ki ga označuje za "knjigo svojega življenja", je Feri Lainšček v pričujoči izdaji Založbe Mladinska knjiga pregnetel že tretjič. Namen njegovih zadnjih slogovnih in vsebinskih popravkov je bil, da bi prazgodovinski svet deklice Njo prevedel iz "jezika pradavnih magov" v bolj razumljiv literarni jezik našega časa. Z njim avtor nagovarja predvsem zahtevnejše mlade bralce. Kljub tokrat pomirjujočemu koncu Lainščkovo poetično besedilo ohranja arhetipsko vsebino, polno skrivnostnih magičnih besed, in mitsko atmosfero, ubesedeno s skorajda obrednim jezikom. Vrhunska je tudi nadgradnja besedila z likovno interpretacijo Jureta Engelsbergerja. V zahtevni tehniki akvarela in barvnega svinčnika je ilustrator med studioznim druženjem z zahtevnim besedilom doživel, po lastnih besedah, "umetniško iniciacijo in ustvarjalno zorenje, obogateno z življenjskim spoznanjem ali dvema". Knjigo spremlja tudi kratka, a vsebinsko poglobljena spremna beseda Darke Tancer Kajnih. Prvotnost je resda pripoved o nekih davnih časih, a je njeno sporočilo o človeku kot iskalcu presežnega brezčasno. Branje Prvotnosti z intuicijo in domišljijo ponuja vrhunsko literarno izkušnjo. Zapisal Tone Obadič. Seznam petih knjig, finalistk, ki jih je strokovni komisiji v pregled in v končno odločitev posredoval strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: Marta Bartolj: Kje si? Miš. Feri Lainšček: Prvotnost. Ilustr. Jure Engelsberger. Spr. beseda Darka Tancer Kajnih. Mladinska knjiga. Andrej E. Skubic: Trio golaznikus (Ne bi smel odpreti tistih vrat; Babi nima več telefona). Ilustr. Tanja Komadina. Mladinska knjiga. (Trio Golaznikus). Janja Vidmar: Črna vrana. Spr. beseda Boštjan Videmšek. Mladinska knjiga. (Odisej). Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor. Miš.


α

37

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 ZA PREVEDENO MLADINSKO LEPOSLOVNO KNJIGO

Strokovna komisija v sestavi Tina Mahkota (predsednica), dr. Izar Lunaček in Tone Obadič, se je po pregledu petih knjig soglasno odločila, da priznanje zlata hruška podeli knjigi Juraja Šebeste Pes pa v smeh, ki jo je prevedla Diana Pungeršič, oblikovala pa Sanja Janša. Knjigo je izdala Cankarjeva založba.

Utemeljitev strokovne komisije: Glas, slišati svoj glas, slišati svoje misli, kot bi jih govoril, "ko se začneš zavedat sebe", včasih samo en glas, ki se pogovarja sam s seboj … Ne pes ne smeh, temveč prav ta glas, glas 15-letnega Tomáša, prvoosebnega pripovedovalca, ki ima kot vsak najstnik kup težav sam s sabo in z drugimi, drugi pa z njim, je glavna odlika in čar Šebestovega romana Pes pa v smeh. Večkrat nagrajeni pisateljev prvenec je leta 2008 izšel v slovaščini, v slovenščini pa zdaj domiselno in dodelano odzvanja in odmeva po zaslugi mojstrstva prevajalke Diane Pungeršič in Cankarjeve založbe, ki nam je z izdajo prevoda odstrla pogled v manj znani svet sodobnega slovaškega literarnega snovanja za najstnike. Šebestov Tomáš nenehno motri sebe in svet, se zazira vase in v druge, premišlja, sklepa, se svetu čudi, ga podaja, analizira, rezonira, razdira, se igra z jezikom in poustvarja različne glasove v najrazličnejših legah. Njegovim razigranim in mnogovrstnim registrom je prevajalka Diana Pungeršič virtuozno poiskala slovenske ustreznice in iznajdljivo poustvarila duhovito jezikovno tvarino – in to ne le s svojim tankočutnim posluhom za pogovorni jezik najstnikov, temveč tudi z drugimi jezikovnimi sredstvi, ki jih nudijo gibčna slovenska skladnja, besedotvorje in različni način zapisovanja slenga ter govorjenega in pogovornega jezika. Prav posebna odlika romana Pes pa v smeh je ta, da se avtor ne zadovolji ali omeji zgolj z verističnim in hudomušnim beleženjem stvarnosti, temveč prežema pripovedovalčev bezljavi in navidezno lahkotni besedni tok nevsiljiva, a zato nič manj tankočutna analiza postsocialistične stvarnosti šengenske Evrope, njenih frustracij in ambicij, klavrnega dometa potrošništva, skrhanih medosebnih odnosov, iskanja medgeneracijske solidarnosti, ukvarjanja s preteklostjo, osamosvajanja … Zato se nam utegne zdeti slovaški Pes pa v smeh mestoma tudi zelo slovenski. Zapisala Tina Mahkota.

Seznam petih knjig, finalistk, ki jih je strokovni komisiji v pregled in v končno odločitev posredoval strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: Sarah Crossan: Zavetje vode. Prev. Ana Barič Moder. Spr. beseda Majda Mramor. Mladinska knjiga. (Odisej). Kate DiCamillo: Čudežno potovanje Edwarda Tulana. Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Bagram Ibatoulline. KUD Sodobnost International. (Zvezdogled). Daniil Harms: Si videl leva? Prev. Lijana Dejak. Ilustr. in spr. beseda Arjan Pregl. Miš. Andreas Steinhöfel: Središče sveta. Prev. Anja Golob. Cankarjeva založba. (Najst). Juraj Šebesta: Pes pa v smeh. Prev. Diana Pungeršič. Cankarjeva založba. (Najst).


α

38

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 ZA PREVEDENO MLADINSKO POUČNO KNJIGO

Strokovna komisija v sestavi dr. Samo Kreft (predsednik), dr. Izar Lunaček in Vojko Zadravec, se je po pregledu predlaganih treh knjig soglasno odločila, da priznanje zlata hruška podeli knjigi avtorja Thiaga de Moraesa Atlas mitov, ki jo je prevedla Mojca Žnidaršič. Knjigo je izdala založba Morfemplus.

Utemeljitev strokovne komisije: V dobi interneta je ponudba podatkovno zgoščenih in grafično nazornih prikazov različnih tematik močno narasla. A spojiti ravno prav skope besede z ravno prav sugestivnimi risbami ni lahko, zato izdelki pogosto obetajo več, kot ponudijo. Atlas mitov tu prijetno preseneti s premišljeno izbranimi drobci ljudskih bajk, pri čemer se izbor ne ustavi le pri grški klasiki ali ameriški tradiciji, pač pa nam razgrne vso pahljačo zgodb, od Afrike do Oceanije in od starega Egipta do današnjih dni. Risba je mestoma toga, a vseeno nazorno prikaže bistvene atribute obravnavanih božanstev in svetov, pri čemer moramo pohvalno omeniti kozmološke sheme, ki nam zgradbo vsakega od mitoloških svetov jasno orišejo, preden nam postrežejo s konkretnimi zgodbicami. Atlas mitov je knjiga, ki z naborom eksotičnih junakov mladega bralca brž posrka vase in mu razburka domišljijo z njihovimi nadčloveškimi podvigi, obenem pa mu po tihem goji zanimanje za raznolikost človeških kultur po vsem svetu. Slovensko izdajo gre še posebej pohvaliti zaradi prevodov, ki svojo točnost dolgujejo posvetom s strokovnjaki. Toplo priporočamo! Zapisal dr. Izar Lunaček.

Seznam treh knjig, finalistk, ki jih je strokovni komisiji v pregled in v končno odločitev posredoval strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2019: Marc Martin: Vse. Prev. Ema Karo. Miš. Aleksandra Mizielińska in Daniel Mizieliński: Zemljevidi. Prev. Staša Pavlović. Mladinska knjiga. Thiago de Moraes: Atlas mitov. Prev. Mojca Žnidaršič. Morfemplus.

Priznanje zlata hruška 2019 za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo ni bilo podeljeno.


α

39

VEČERNICA ZA LETO 2018 Večernica je vseslovenska literarna nagrada za najboljše izvirno slovensko mladinsko leposlovje, izdano pri kateri koli slovenski ali zamejski založbi ali v samozaložbi v preteklem letu. Nagrado podeljuje vsako leto od 1997 leta dalje Časopisno-založniško podjetje Večer iz Maribora. Slovesna podelitev nagrade je na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti v drugi polovici meseca septembra. Letošnja podelitev večernice je bila že 23. zapovrstjo. Za nagrado je strokovna žirija v beri slovenskih mladinskih literarnih del, ki so izšla v letu 2018 in so bila poslana na razpis, temeljito in kritično presojala vse na razpis poslane knjige. Iz širšega izbora 14 besedil je izbrala pet finalistov: Igor Karlovšek: Preživetje. Miš. (Srečanja). Feri Lainšček: Ne. Ilustr. Nana Homovec. Litera. Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej. Ilustr. Jure Engelsberger. Mladinska knjiga. (Odisej). Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona. Ilustr. Tanja Komadina. Mladinska knjiga. (Trio Golaznikus). Janja Vidmar: Črna vrana. Mladinska knjiga. (Odisej). Med njimi je žirija izbrala nagrajenca, in sicer pisatelja Andreja E. Skubica za knjigo Babi nima več telefona, ki jo je ilustrirala Tanja Komadina, izdala pa Mladinska knjiga.

NAGRADA KRISTINE BRENKOVE ZA IZVIRNO SLOVENSKO SLIKANICO 2019 Nagrado je zasnovala Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Njen namen je spodbujanje ustvarjalnosti na področju izvirne slovenske slikanice in hkrati tudi prispevanje k povečevanju zanimanja javnosti zanje. Nagrada je namenjena slovenskim ustvarjalcem slikanic, torej hkrati avtorju, ilustratorju in založbi. V ožji izbor za nagrado se je med 31 na razpis prispelimi slikanicami, med katerimi je izbirala strokovna žirija, letos uvrstilo naslednjih šest slikanic: Helena Kraljič: Pod srečno zvezdo. Ilustr. Tina Dobrajc. Morfemplus, 2019. Andreja Peklar: Luna in jaz. KUD Sodobnost International, 2019. (Gugalnica). Lilijana Praprotnik Zupančič: Ptiči?! Mladinska knjiga, 2019. (Žlabudron). France Prešeren: Krst pri Savici. Ilustr. Damijan Stepančič. Miš, 2018. Vesna Radovanovič: Petelinček prebudi upanje. Ilustr. Kristina Krhin. Ajda, IBO Gomboc, 2018. (Modri planet). Andrej Rozman: O začaranem žabcu. Ilustr. Zvonko Čoh. Mladinska knjiga, 2019. (Velike slikanice). Strokovna žirija je podelila nagrado avtorski slikanici Andreje Peklar Luna in jaz, ki jo je izdala založba KUD Sodobnost International. Strokovna žirija je poleg nagrade podelila še tri priznanja: avtorski slikanici Lile Prap Ptiči?!, slikanici Franceta Prešerna Krst pri Savici, z ilustracijami Damijana Stepančiča, in slikanici Vesne Radovanovič in ilustratorke Kristine Krhin Petelinček prebudi upanje.


α

40

DESETNICA 2019 Desetnica je slovenska literarna nagrada, ki jo podeljuje Sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani, in sicer za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v prozi ali poeziji. Za desetnico lahko kandidirajo le člani Društva slovenskih pisateljev, je torej stanovska literarna nagrada, ki se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Za letošnjo desetnico, že petnajsto po vrsti, je izbor opravila strokovna svetovalka žirije prof. dr. Dragica Haramija. Strokovna žirija je nominirala deset avtorjev oz. njihovih literarnih del: Gaja Kos: Grdavši in presenečenje. Ilustr. Zvonko Čoh. Miš, 2018. Nataša Konc Lorenzutti: Nisem smrklja. Ilustr. Ana Zavadlav. Mladinska knjiga, 2017. (Deteljica). Feri Lainšček: Ne. Ilustr. Nana Homovec. Litera, 2018. Nina Mav Hrovat: Miška želi prijatelja. Ilustr. Kristina Krhin. Miš, 2016. Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej. Ilustr. Jure Engelsberger. Mladinska knjiga, 2018. (Odisej). Saša Pavček: Rumi in kapitan. Ilustr. Ejti Štih. Miš, 2018. Vesna Radovanovič: Petelinček prebudi upanje. Ilustr. Kristina Krhin. Ajda, IBO Gomboc, 2018. (Modri planet). Andrej Rozman: Pesmi iz galerije. Ilustr. Jakob Klemenčič. Spr. besedilo Kristina Preininger. Narodna galerija, 2018. Anja Štefan: Drobtine iz mišje doline. Ilustr. Alenka Sottler. Mladinska knjiga, 2017. (Velike slikanice). Janja Vidmar: Črna vrana. Mladinska knjiga, 2018. (Odisej). Dobitnik nagrade je pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza za pesniško zbirko Pesmi iz galerije, ki jo je izdala Narodna galerija.

LEVSTIKOVE NAGRADE 2019 Levstikove nagrade že od leta 1949 podeljuje založba Mladinska knjiga za najkvalitetnejša dela, ki jih je izdala na področju otroškega in mladinskega leposlovja. Od leta 1949 do leta 1990 so se nagrade podeljevale vsako leto, od tedaj dalje pa bienalno. Od leta 1999 dalje se podeljuje tudi nagrada za življenjsko delo. Letošnja podelitev je bila prav posebno slavnostna, saj je bila v znamenju 70. obletnice podeljevanja Levstikovih nagrad. Motivacija je že vse od začetka bila, da bi spodbujala slovenske književnike, slikarje in znanstvenike k ustvarjanju za mlade bralce. Nagrada za izvirno leposlovno delo: Anja Štefan za pesniško zbirko Drobtine iz mišje doline. Ilustr. Alenka Sottler. Mladinska knjiga, 2017. (Velike slikanice). Nagrada za izvirne ilustracije: Ana Zavadlav za ilustracije v knjigi Toona Tellegena Čriček in temačni občutek. Prev. Staša Pavlović. Mladinska knjiga, 2017. Nagradi za življenjsko delo: dr. Boris A. Novak pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, prevajalec, znanstvenik in Jelka Godec Schmidt, ilustratorka.


α

41

NAGRADE HINKA SMREKARJA 2019 Slovenski bienale ilustracije vsaki dve leti daje vpogled na področje ilustracije na Slovenskem, hkrati pa tudi razgrinja najboljše ustvarjalne dosežke s tega področja, ki jih strokovna žirija nagrajuje z nagrado, s plaketami in s priznanji Hinka Smrekarja. Njegov namen je predvsem v tem, da pripomore k uveljavljanju ilustracije kot umetnostno samosvoje likovne discipline. Na njem so predstavljeni že uveljavljeni umetniki, hkrati pa je to tudi priložnost za uveljavljanje avtorjev mlajših in najmlajših generacij. Prireditev, ki je že trinajsta po vrsti, je tudi letos v celoti prevzel Cankarjev dom v Ljubljani. Pri pripravi in objavi razpisa bienala ter zbiranju prijavljenih del je kot vedno sodelovala Ilustratorska sekcija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Na razstavo je bilo letos uvrščenih 72 avtorjev, kar je največ doslej.

Nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo je prejel ilustrator Kostja Gatnik. Nagrada Hinka Smrekarja: Milan Erič za ilustracije v slikanici Kaj je zeleno in leti po zraku. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), 2016. Plaketa Hinka Smrekarja: Hana Stupica za ilustracije Zgodbe za vina Fedora (vinske etikete), ki so nastale med letoma 2017 in 2018. Plaketa Hinka Smrekarja: David Krančan za ilustracije naslovnic Dnevnikovega Objektiva v letih 2017 in 2018. Priznanje Hinka Smrekarja: Jure Engelsberger za ilustracije v knjigi Ferija Lainščka Prvotnost, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga v letu 2018. Priznanje Hinka Smrekarja: Bojana Dimitrovski za ilustracije Slovaških pravljic, ki so izšle v prevodu Andreja Pleterskega pri založbi KUD Sodobnost International v letu 2019. Posebne pohvale žirije: Anka Kočevar, Maja Poljanc in Samira Kentrić.


α

42

NAGRAJENE TUJE MLADINSKE KNJIGE IN USTVARJALCI

SPOMINSKA NAGRADA ASTRID LINDGREN 2019 (ALMA) To mednarodno prestižno literarno nagrado, posvečeno spominu na priljubljeno švedsko pisateljico Astrid Lindgren, je ustanovila švedska vlada leta 2002. Podeljuje jo švedski Nacionalni svet za kulturo vsako leto tistim pisateljem in ilustratorjem, ki v skladu s humanističnimi idejami pisateljice Lindgrenove ustvarjajo visoko kvalitetna dela za otroke in mladino. Nagrada se lahko podeli tudi za pomembne dosežke pri promociji branja ter za pripovedovanje zgodb. Nagrajence izbere mednarodna strokovna žirija. Izbira med predlogi, ki jih pošljejo vse nacionalne sekcije IBBY. Spominsko nagrado Astrid Lindgren 2019 je prejel flamski pisatelj Bart Moeyert. V slovenščino imamo do sedaj prevedeno le eno knjigo, roman Gole roke, ki ga je v prevodu Mateje Seliškar Kenda izdala založba Mladinska knjiga leta 1997. Slovenska sekcija IBBY je za omenjeno nagrado kandidirala pesnico, pisateljico in pravljičarko Anjo Štefan ter pisatelja Slavka Pregla. NAGRADE 27. BIENALA ILUSTRACIJ V BRATISLAVI – BIB 2019 Potekal je v času od 18. 10. do 15. 12. 2019. Na tem uglednem bienalu ilustracij, kjer se predstavljajo najboljši ilustratorji z vsega sveta, so sodelovali tudi slovenski ilustratorji. Grand prix BIB je prejel iranski avtor Hassan Moosavi. Zlato jabolko BIB so prejeli: Jānis Blanks (Latvija), Soojung Myung (Južna Koreja), Anton Lomaev (Rusija), Wen Dee Tan (Malezija), Chengliang Zhu (Kitajska). Plaketo BIB so prejeli: Guilherme Karsten (Brazilija), Maja Kastelic (Slovenija), Chiki Kikuchi (Japonska), André Letria (Portugalska), Anat Warshavski (Izrael). Otroška žirija: slovaški ilustrator Svetozár Košický.

BELE VRANE 2019 V zbirko Bele vrane (White Ravens 2019) so uvrščene priporočene otroške in mladinske knjige z vsega sveta. Uvrščene so v katalog, ki je bil predstavljen na knjižnem sejmu v Frankfurtu, z 200 izbranimi otroškimi in mladinskimi deli iz več kot 50 držav in v več kot 30 jezikih. Razstavljene bodo tudi na sejmu otroških knjig v Bologni, spomladi leta 2020, na razstavnem prostoru Münchenske knjižnice. Internationale Jugendbibliothek iz Münchna je v izbor Belih vran 2019 uvrstila tri slovenske knjige: Marte Bartolj Kje si? Miš, 2018. Ide Mlakar Črnič in ilustratorja Petra Škerla Tu blizu živi deklica. KUD Sodobnost International, 2019. Andreja E. Skubica in ilustratorja Igorja Šinkovca Telefon ali Tisoč stvari. Mladinska knjiga, 2018.


α

43

PREGLED PRIPOROČENIH KNJIG ZA OTROKE IN MLADINO Pregled vsebuje tiste izdaje, ki so bile ocenjene z ocenami dobro, zelo dobro in odlično. Organiziran je po vsebinskih skupinah (glej kazalo na str. 3), po katerih so bili organizirani tudi pretekli Priročniki. Naslov knjige v tem delu Priročnika spremlja še: - zaporedna številka, ki je dodana tudi vsem geslom v kazalih (str. 140-167), - osnovni bibliografski podatki, - navedba o starostni stopnji, - ocena, - nabor gesel, - ilustracija naslovnice, - podatek o poreklu književnosti, - znak za žanr, - znak za nagrado. Knjige z oceno odlično imajo anotacijo in znak za kakovost zlata hruška. Seznam vseh ocenjenih izdaj iz leta 2018 se nahaja na koncu Priročnika (str. 168).

Opis bralnih stopenj: Bralne stopnje v Priročniku (legenda na str. 44) upoštevajo bralne sposobnosti in bralne interese v procesu razvoja, od nesamostojnega do samostojnega bralca, ter usmerjajo k ustreznemu branju. Kadar knjiga presega zgolj eno stopnjo tako zelo, da se nam zdi potrebno na to opozoriti bralce, knjigo opremimo z dvema stopnjama. ZA NESAMOSTOJNE BRALCE A = za najmlajše - Knjigo spoznava in se z njo igra kot s predmetom, z njo se uči rokovati (npr. jo zna odpreti, prelistati od leve proti desni, poiskati slike …), vsebino mu posredujejo odrasli. B = za predšolske - Sam prepoznava povezavo med besedilom in podobo (ilustracijo), srečuje se s črkami in besedami, vsebino mu posredujejo odrasli, s poslušanjem sledi krajšim pripovedim ali branju v nadaljevanjih. 1 = za začetno branje - Z branjem postopoma osvaja bralne veščine in obvlada prepoznavanje krajših vsebin (v leposlovnih in poučnih knjigah), s poslušanjem pa sledi daljšim pripovedim, ki mu jih berejo odrasli. ZA SAMOSTOJNE BRALCE 2 = za osnovno samostojno branje - Obvlada standardne osnove branja v leposlovnih besedilih, v katerih išče predvsem zgodbo (pustolovščino), ali v poučnih knjigah, v katerih išče predvsem preprost opis sveta - v obeh primerih "verjame" napisanemu. 3 = za napredno samostojno branje - Bistvo branja ni zgolj zgodba, ampak že razlikuje in izbira načine in vrste pripovedovanja, žanre in perspektive leposlovja, gradi svoj bralni okus in razmišlja o prebranem. Zanimajo ga skrita ozadja oziroma konteksti besedil, literaturo doživlja kot umetnost - "verjame" besedilom (leposlovnim in poučnim), ki so v območju njegovega bralnega okusa. 4 = za kritično samostojno branje - Branje mu postane kulturna potreba (estetski užitek), hkrati pa v njem išče "drugo mnenje", si ob tem zastavlja vprašanja in išče odgovore na osebne in družbene probleme (branje za življenje). Je kritičen do vsebin in načinov pripovedovanja, z besedili ne komunicira kot "slepo verujoči", ampak kot razmišljujoči bralec, ki si z branjem oblikuje svoja stališča.


α

44

RAZLAGA GESEL, KRATIC IN OZNAK Za predvidene uporabnike: COBISS

za mladinsko leposlovje:

Avtorji anotacij:

-----------------

C= C= P= M= ---------------------------------------- ------

b - predšolski, 0-5 let (C) c - šolski, 5-10 let (C) d - šolski, 9-14 let (P) e - mladinski, nad 14 let (M) -------------------------------

Priročnik:

za nesamostojne bralce:

za najmlajše za predšolske za začetno branje za osnovno samostojno branje za napredno samostojno branje za kritično samostojno branje

za samostojne bralce:

A= B= 1= 2= 3= 4=

(TB) = (TJ) = (KK) = (GK) = (DLV) = (IMČ) = (TO) = (MP) = (KP) = (PP) = (ZSV) = (KS) = (VZ) =

Tina Bilban Tilka Jamnik Katja Kemperle Gaja Kos Darja Lavrenčič Vrabec Ida Mlakar Črnič Tone Obadič Manca Perko Kristina Picco Petra Potočnik Zarika Snoj Verbovšek Katja Stergar Vojko Zadravec

Znaki za žanre oz. perspektive pripovedi:

ljubezenska detektivka kriminalka pustolovka grozljivka

problemka

ljudska

šolska

športna

živalska

šaljivka

zn.fantastika

ekološka

spominska

znanstvena potopisna

biografska

vojna

zgodovinska

prenovljena*

otroški r.

*Izdaja se od predhodnih razlikuje po obsegu besedila, po novih ilustracijah ali po novem prevodu.

Znaki za nagrade, priznanja, plakete in častne izbore za mladinske knjige

ime

ZLATA HRUŠKA

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA

NAGRADA KRISTINE BRENKOVE

DESETNICA

LEVSTIKOVA NAGRADA

VEČERNICA

NAGRADA HINKA SMREKARJA

** znak

HS

NAJLEPŠA KNJIGA SEJMA

**

BELE VRANE / WHITE RAVENS

sKs

vsebina

znak za kakovost knjige

priznanje za najboljšo knjigo leta

nagrada za izvirno slovensko slikanico

nagrada za najboljše leposlovno delo

nagrada za najboljše leposlovno delo

nagrada za najboljše izvirno leposlovje

nagrada za najboljšo knjižno ilustracijo

nagrada za najbolje oblikovano knjigo

uvrstitev v zbirko najboljših knjig z vsega sveta

nosilec

MKL, PIONIRSKA

MKL, PIONIRSKA

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV

ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA

ČASOPISNOZALOŽNIŠKO PODJETJE VEČER

ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM

INTERNATIONALE JUGENDBIBLIOTHEK IZ MÜNCHNA

**Ni uraden znak nagrade.

Vrednotenje: ODLIČNO: izdaja v odlični meri ustreza kriterijem vrednotenja in po kvaliteti izrazito izstopa iz letne knjižne produkcije. ZELO DOBRO: izdaja zadovoljivo ustreza kriterijem vrednotenja, še posebej pa izstopa po izvirnosti. DOBRO: izdaja zadovoljivo teži k estetski, etični, sporočilni ali kaki drugi vrednoti in je pomembna predvsem za utrjevanje bralne kulture. POMANJKLJIVO: Ocena združuje izdaje, ki sicer niso škodljive, a so založniško toliko nedodelane, da ne uspejo zadostiti kriterijem dobre knjige, in izdaje, ki jim manjka osnovni napor v smislu estetske, etične, sporočilne ali kake druge osnovne vrednote založništva.


α

45

CHURCH, DELOVNI, DENCHFIELD, GRADBENI

IGROKNJIGE

Angleška književnost

Deset drobnih prstkov

1

Avtor/ica in ilustr.: Caroline Church Prev.: Milan Dekleva Založba: Grafenauer, 20 str. | A - za najmlajše | C | DOBRO | kartonka, pripoved v verzih | človeško telo, gibanje, igra

Avstralska književnost

2

Delovni stroji Ilustr.: Gaston Vanzet Prev.: Tatjana Cestnik Založba: Mladinska knjiga, 12 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | dodane sestavljanke, igralne spodbude, kartonka | delovni stroji, avtodvigala, buldožerji, gradbena mehanika, kopači, prekucniki, žerjavi (transportne naprave)

Angleška književnost

3

Piščanček Čarli Avtor/ica: Nick Denchfield Ilustr.: Ant Parker Prev.: Barbara Zych Založba: Mladinska knjiga, 12 str. | A - za najmlajše | C | ZELO DOBRO | postavljanka | piščanci

Angleška književnost

4

Žabica Fani Avtor/ica: Nick Denchfield Ilustr.: Ant Parker Prev.: Barbara Zych Založba: Mladinska knjiga, 12 str. | A - za najmlajše | C | ZELO DOBRO | postavljanka | žabe

Brez podatka

5

Gradbeni stroji Ilustr.: Heath McKenzie Prev.: Nataša Müller Založba: Mladinska knjiga, 14 str. Zbirka: Zavrti me! | A - za najmlajše | C | ZELO DOBRO | gibljivka, kartonka | delovni stroji, gradbena mehanika, vozila

1-5


α

IGROKNJIGE

KIGHTLEY, MAJHEN

Angleška književnost

46

6

Dom za zajčka in miško Avtor/ica in ilustr.: Rosalinda Kightley Prev.: Helena Kraljič Založba: Morfemplus, 22 str. | A - za najmlajše | C | ZELO DOBRO | kartonka, okenca | dom, miši, narava, prijateljstvo, zajci, živali v domišljiji

Slovenska književnost

7

Čas Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 1 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | čas

Slovenska književnost

8

Glasbila Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 2 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | glasbila

Slovenska književnost

9

Gospodinjski aparati in stroji Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 5 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | gospodinjski stroji

Slovenska književnost

10

Poglejmo v širni svet Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 6 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | telekomunikacije, naprave, tehnika

Slovenska književnost

11

Poklici Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 4 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | poklici

6-11


α MAJHEN, MANTEGAZZA, MATKO, NEAVE, PHILIP

Slovenska književnost

47

IGROKNJIGE 12

Šport Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Pivec, 20 str. Zbirka: Nanizanka za modrijane, 3 | B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, poezija, velike tiskane črke | šport

Italijanska književnost

13

Ljubim zeleno! Avtor/ica: Giovanna Mantegazza Ilustr.: Cristina Mesturini Prev.: Metka Bartol Založba: Narava, 22 str. Zbirka: Knjige z luknjami | A - za najmlajše, B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, okenca | živali v domišljiji, hrana, trava

Italijanska književnost

14

Ljubo doma, … Avtor/ica: Giovanna Mantegazza Ilustr.: Nicoletta Bertelle Prev.: Metka Bartol Založba: Narava, 22 str. Zbirka: Knjige z luknjami | A - za najmlajše, B - za predšolske | C | DOBRO | kartonka, okenca | živali v domišljiji, čebele, čebelji panji

Slovenska književnost

15

Kaj delaš, Piki Jakob? Avtor/ica: Irena Matko Lukan Ilustr.: Jelka Reichman Bibl. predh.: Kajetan Kovič Založba: Mladinska knjiga, 8 str. | A - za najmlajše | C | DOBRO | kartonka, leporello, priredba | medvedki (igrače), Piki Jakob (literarni junak)

Angleška književnost

16

Veterinarska klinika Avtor/ica: Rosie Neave Ilustr.: Richard Watson Prev.: Andrej Gogala Založba: Mladinska knjiga, 17 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | igralne spodbude, postavljanka | veterinarstvo

Angleška književnost

17

Kmetija Avtor/ica: Claire Philip Ilustr.: Hannah Wood Prev.: Tatjana Cestnik Založba: Mladinska knjiga, 14 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | igralne spodbude, postavljanka | kmetije, domače živali

12-17


α

48

PRIDNI, REŠEVALNA, RŮŽIČKA, STELLMACHER

IGROKNJIGE

Angleška književnost

Pridni medo. Na gradbišču Pridni medo. Zabavna kmetija

18 19

18-23

Ilustr.: Benji Davies Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 10 str. | A - za najmlajše | C | DOBRO | del nanizanke, gibljivka, kartonka, pripoved v verzih | domače živali, gradbeništvo, gradbena mehanika, kmetije, medvedi, živali v domišljiji Brez podatka

20 Reševalna vozila Ilustr.: Heath McKenzie Prev.: Nataša Müller Založba: Mladinska knjiga, 14 str. Zbirka: Zavrti me! | A - za najmlajše | C | ZELO DOBRO | gibljivka, kartonka | reševalna vozila, prva pomoč

Češka književnost

21

Nik se uči zavezati vezalke Avtor/ica: Oldřich Růžička Ilustr.: Alexandra Hetmerova Prev.: Petra Fröhlich Založba: BP, 18 str. | A - za najmlajše, B - za predšolske | C | DOBRO | izrezanka, kartonka, knjiga igrača | obuvala, čevlji, spretnosti, vezalke

Nemška književnost

22 Rok je slabe volje 23 Rok reče prosim in hvala Avtor/ica in ilustr.: Hermien Stellmacher Prev.: Tatjana Cestnik Založba: Mladinska knjiga, 14 str. | A - za najmlajše | C | DOBRO | del nanizanke, kartonka, zavihki | bonton, čustva, jeza, obvladovanje, pomoč, prijateljstvo, problemi najmlajših, trma, vljudnost, vzgoja, zajci, živali v domišljiji


α AGEE, ANDREAE, AVERISS, BARTOLJ, BELČIČ

Francoska književnost

49

SLIKANICE

24-28

24 Življenje na Marsu Avtor/ica in ilustr.: Jon Agee Prev.: Andrea Potočnik Založba: Skrivnost, 30 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | velike tiskane črke | dečki - astronavti, Mars (planet) - nezemljani, raziskovanje, rakete

Angleška književnost

25 Žirafe ne znajo plesati Avtor/ica: Giles Andreae Ilustr.: Guy Parker-Rees Prev.: Milan Dekleva Založba: Grafenauer, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | pripoved v verzih | žirafe - ples, drugačnost, glasba, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji

Angleška književnost

26 Sara prespi pri prijateljici Avtor/ica: Corrinne Averiss Ilustr.: Susan Varley Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 25 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | veverice, dom, prijateljstvo, sreča, živali v domišljiji

Slovenska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Marta Bartolj Založba: Miš, 71 str.

27 Kje si? Knjižica za šolske otroke, ki je v okviru nagrade Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico v letu 2018 prejela posebno priznanje za izvrstno slikanico brez besedila, je bila v prvotni različici, ko je nastala kot magistrska naloga na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, naslovljena kot "Dejanja govorijo, podaj naprej", kar jasno ponazarja strukturo te zgodbe brez besed. Prizori, narejeni v stripovski maniri, si namreč sledijo kot niz dobrih del, ki jih opravljajo naključni posamezniki, ne vedoč, da pravzaprav sodelujejo v (nazadnje uspešno zaključeni) iskalni akciji izgubljenega kužka. Bogate, vsebinskih podrobnosti polne celovite ilustracije, ki jih odlikuje izčiščena in ubrana barvna kombinacija s sepia učinkom, poživljajo pa najrazličnejši živahni rdeči detajli, pozorne opazovalce vabijo k novemu in novemu prebiranju, razmisleku o pomembnih medčloveških vprašanjih ter iskanju vedno novih (skritih) pomenov in različic zgodbe. (ZSV) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | brez besedila | psi - iskanje, empatija, mesta, pomoč, sodelovanje, solidarnost, vsakdan

Slovenska književnost

28 Iskrica v glavi - rešitev na dlani Avtor/ica: Franc Belčič Ilustr.: Erika Omerzel Vujić Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 23 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | uganke, velike tiskane črke


α BLYTH, BONILLA, BRACKEN, BRIGHT, BRULEC

Angleška književnost

50

SLIKANICE

29-33

29 Moja babica kar naprej plete! Avtor/ica in ilustr.: Rowena Blyth Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 30 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | babice (sorodstvo), pletenje, pletenine, pomoč

Katalonska književnost

30 Maks in superjunaki Avtor/ica in ilustr.: Rocio Bonilla in Oriol Malet Prev.: Veronika Rot Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 42 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | matere in sinovi, superjunaki - medbesedilnost, izjemne sposobnosti, vzorniki

Ameriška ZDA književnost

31

Sramežljivi Staš in govorni nastop Avtor/ica: Beth Bracken Ilustr.: Jennifer A. Bell Prev.: Jerneja Planinšek Žlof Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | sramežljivost, čustva, problemi najmlajših, strah, trema, žirafe, živali v domišljiji

Angleška književnost

32 Lev v srcu Avtor/ica: Rachel Bright Ilustr.: Jim Field Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih | miši, levi, samozavest, pogum, prijateljstvo, samopodoba, srčnost, živali v domišljiji

Slovenska književnost

33 Kroki in prijatelji Avtor/ica: Meta Brulec Ilustr.: Silvan Omerzu Založba: Mladinska knjiga, 24 str. Zbirka: Knjižnica Čebelica, 455 | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke, velike tiskane črke, za začetno samostojno branje | krokodili - rojstni dan, praznovanje, presenečenja, prijateljstvo, živali v domišljiji


α

SLIKANICE

CANKAR, CARNAVAS, CHAPMAN

Slovenska književnost

34-37

34 Skodelica kave Cankarjeva mojstrska črtica 'o krivici, ki jo je storil človeku, ki ga je ljubil', se tokrat prvič v slikaniški obliki zliva s poglobljenimi, ekspresionistično zasnovanimi ilustracijami Petra Škerla, v enovito, 'iz enega kosa stkano', umetnino, ki na nek način govori tudi o krivici, ki jo tisti, ki se tako ali drugače ukvarjamo z vrednotenjem literature, delamo ilustratorjem. Škerlove ilustracije črtice o krivdi bralca namreč ne pretresejo nič manj od Cankarjevih besed. Upamo si trditi, da bi bralec, ki zgodbe sploh ne bi poznal, zna pa 'brati' ilustratorjeve podobe, težko zgrešil duha in pomen izvirnega besedila. Naslovniško odprta slikanica ni namenjena bralcem, ki sicer največ berejo ali poslušajo slikaniško literaturo. Besedilo spremlja tudi angleški prevod in spremna beseda o poglobljenem in celostnem branju slikanice. 'Skodelica kave' je prejela nagrado Kristine Brenkove 2018 za izvirno slovensko slikanico. (TO)

Avtor/ica: Ivan Cankar Ilustr.: Peter Škerl Prev.: Tadeja Spruk Spr. beseda: Dragica Haramija in Janja Batič Založba: Miš, 44 str.

Avstralska književnost

51

| 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | nova spr. beseda, nove ilustracije, slikanice +, večjezično, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | Cankar, Ivan, 1876-1918, matere in sinovi, čustva, krivda, krivice, pisatelji, revščina

35 Oliver in medved Avtor/ica in ilustr.: Peter Carnavas Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 32 str. | A - za najmlajše, B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke | knjige - branje, dečki, dolgčas, igra, medvedi, nagajanje, prijateljstvo

Avstralska književnost

36 Zadnje drevo v mestu Avtor/ica in ilustr.: Peter Carnavas Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke | drevesa, dečki - ekologija, mesta, narava, okoljska etika, sreča, zelene površine

Angleška književnost

37

Prav tako kot ti! Avtor/ica in ilustr.: Jane Chapman Prev.: Ida Sternad Založba: Učila International, 25 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | velike tiskane črke | mamuti - mladiči, družina, očetje in hčere, odraščanje, sneg


α

SLIKANICE

CLAYTON, CORBALIS, COY, ČAROVNIČIN

Angleška književnost

52 38-41

38 Kralj z umazanimi nogami Avtor/ica: Sally Pomme Clayton Ilustr.: Rhiannon Sanderson Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | za uro pravljic | vladarji - osebna higiena, čevlji, čistoča, Indija, iznajdbe, modrost, pomoč, razvajenost

Angleška književnost

39 Ujemi žogo Avtor/ica: Judy Corbalis Ilustr.: Korky Paul Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | žoge - nogomet, babice (sorodstvo), humor, letenje, nonsens, plavanje, tek, vnuki

Angleška književnost

40 Valentinova varuška Avtor/ica in ilustr.: Eve Coy Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke | očetje in hčere, domišljija, igra, varstvo, vsakdan, zamenjave

Kubanska književnost

41

Čarovničin dvorec Prir.: Slavica Remškar Ilustr.: Tanja Komadina Prev.: Katarina Minatti Založba: Mladinska knjiga, 16 str. Zbirka: Knjižnica Čebelica, 458 | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | ljudsko slovstvo, za uro pravljic | čarovnice, otroci - ugrabitve, čarovnije, delo, izkoriščanje, kubanske ljudske pravljice, nasilje, premetenost


α DAVIES, DE KINDER

Angleška književnost

Avtor/ica in ilustr.: Benji Davies Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 30 str.

53

SLIKANICE

42-44

42 Babica in ptica Nik med poletjem obišče babico, ki živi na samotnem otočku sredi morja. Babice ne pozna prav dobro, podnevi je ves čas zaposlena in tudi družita se ne kaj dosti. Nekega dne pa Nik odkrije zanimivo skalno votlino in v njej izgubljeno ptičko; na povratku ga ujame plima, reši ga babica, ki pride ponj z jadrnico. Pred neurjem se zateče v babičino hišico tudi veliko ptic, za katere poskrbita, dokler si ne opomorejo. Le Nikova ptica ju ne zapusti, toda odtlej sta tudi Nik in babica nerazdružljiva, skupaj raziskujeta in se imata lepo. Slikanica tako v besedilu kot v ilustraciji prikazuje postopno zbliževanje vnuka in babice, ki sta oba precej samotna človeka. Prevzame lepota morskega prostranstva in hude nevihte, predvsem pa seže v srce babičina predanost naravi, ki prepriča celo ptice selivke, predaja pa jo tudi svojemu vnuku. Povezanost Nika in babice je prisrčna in tiha, toda trdna kot skalni otoček sredi morja, in predvsem to se zdi osrednje sporočilo slikanice. (TJ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | | babice (sorodstvo), ptice, dogodivščine, medgeneracijski odnosi, morje, nevihte, odnosi med človekom in živaljo, počitnice, reševanje, vnuki

Angleška književnost

Avtor/ica in ilustr.: Benji Davies Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 25 str.

43 Kit v nevihti Nik živi ob morju z očetom in šestimi mačkami. Oče je ribič, na morju od jutra do večera, in se ne zaveda, kako osamljen je njegov sin. Nekega jutra po nevihti Nik na obali naleti na majhnega kita in ker ve, da mora biti v vodi, ga odpelje domov in položi v kopalno kad. Očetu ne pove zanj, ker si želi, da bi se vsaj nekaj časa lahko družil z njim. Oče se ne razjezi, nasprotno, spozna, kako osamljen je Nik. Skupaj odpeljeta kita v morje, domov k njegovim. Na naslednjih ilustracijah pa se oče in sin pripravljata na piknik in potem na obali morja skupaj upata, da se bo morda prikazal njun mladi kit. Slikanica tako v besedilu kot v ilustraciji prikazuje lepoto morskega prostranstva in samotnost sicer lepe obale; predvsem pa tenkočutno in ganljivo opozori na Nikovo hrepenenje po družbi in predvsem po očetovi bližini. Nevihta in mladi kit, torej spet dogajanje v naravi – podobno kot v slikanici Babica in ptica istega avtorja –, poglobi medčloveške vezi in splete nova prijateljstva. (TJ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | | kiti, dečki - osamljenost, dogodivščine, morje, nevihte, očetje in sinovi, osamljenost, prijateljstvo, reševanje

Flamska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Jan De Kinder Prev.: Stana Anželj Založba: KUD Sodobnost International, 34 str. Zbirka: Gugalnica

44 Se v gozdu bojiš, Veliki volk? V letu 2016 je v slovenščini izšla odlična slikanica z naslovom Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni smešno belgijskega pisatelja in ilustratorja Jana De Kindra. Čeprav tokrat s povsem drugačno pripovedno gesto ostaja avtor zvest svoji najljubši barvi – rdeči. Veliki volk strahoma sledi Malemu volku v gozd, kjer nanj prežijo neštete nevarnosti, a najhujša ga pričaka prav na sredi gozda. Aluzija na znano pravljico je izpeljana spretno, duhovito in presenetljivo. S svojo svežino nagovarja tako najmlajše kot njihove starše, ki bodo zagotovo z veseljem ponovno posegli po eni najbolj priljubljenih pravljic. Sporočilo zgodbe je posrečeno zapakirano in podano na nevsiljiv način; mlada generacija lahko preseže pretekle strahove in zamere ter z novim pogledom na svet zaživi povsem drugače: povezovalno, igrivo in pogumno. (KP) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | o avtorjih | očetje in sinovi, volkovi - strah, deklice, medbesedilnost, Rdeča kapica (literarna junakinja)


α DE LA PEÑA, DEKLEVA, DELANGE, DIVJAK, DONALDSON

Ameriška ZDA književnost

54

SLIKANICE

45-49

45 Ljubezen Avtor/ica: Matt De la Peña Ilustr.: Loren Long Prev.: Nataša Detič Založba: Ocean, 37 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | večnaslovniška književnost | ljubezen, čustva, vrednote, življenje

Slovenska književnost

46 Knjigožer Avtor/ica: Milan Dekleva Ilustr.: Suzana Bricelj Založba: Morfemplus, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | del nanizanke | deklice - domišljija, knjige - branje, fantastična bitja, igra, otroški vrtci, prijateljstvo

Nizozemska književnost

47 Vedno te bom vesela Avtor/ica: Ellen DeLange Ilustr.: Jenny Meilihove Prev.: Tadeja Petrovčič Jerina Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | ljubezen, deklice, hišni ljubljenci, psi, veselje, strpnost

Slovenska književnost

48 Kuža Pazi reši igrišče Avtor/ica: Darja Divjak Jurca Ilustr.: David Fartek Založba: Mladinska knjiga in Zavarovalnica Triglav, 24 str. Zbirka: Velike slikanice | B - za predšolske | C | DOBRO | didakt. navodila za otroke, dodani verzi, poučno leposlovje | igrišča, otroci - igrala - nevarnost, bonton, igra, pomoč, pravila, psi, varnost, vzgoja, živali v domišljiji

Angleška književnost

49 Palčič Avtor/ica: Julia Donaldson Ilustr.: Axel Scheffler Prev.: Nina Dekleva Založba: Mladinska knjiga, 32 str. Zbirka: Velike slikanice | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | nov prevod, pripoved v verzih, za uro pravljic | predmeti v domišljiji, družina, letni časi, palice, ugrabitve, veje


α

SLIKANICE

DONALDSON, DORIA

Angleška književnost

55 50-53

50 Pet grdin Elektronski katalog Cobiss beleži v slovenskem prevodu s ponatisi vred kar 56 zadetkov slikanic in kartonk odlične angleške pisateljice in dramatičarke Julie Donaldson, ki jih, razen dveh, krasijo podobe nemškega ilustratorja Axela Schefferja. Oba umetnika sta zelo priljubljena tudi med našimi mladimi bralci, še zlasti s slikanico Zverjasec (2005). Njuna najnovejša slikanica v prepesnitvi Nine Dekleva je pripoved v verzih o (po mnenju nekaterih) petih najgrših afriških živalih: gnuju, hijeni, golouhem jastrebu, svinji bradavičarki in ptiču marabuju. Seveda pa so okusi različni, pristavita oba avtorja v spremnem besedilu Katero žival bi želeli videti, če bi odšli na safari?; recimo njihovim mladičem se zdi vsa peterica naravnost čudovita. Ilustracije živali so realistične podobe iz narave, predstavljene z vsemi značilnostmi posamezne živalske vrste in postavljene v pristno okolje afriške savane. Tako je slikanica hkrati tudi poučna, verzi pa zabavni, pojoči in tekoči tudi v slovenskem prevodu. (IMČ)

Avtor/ica: Julia Donaldson Ilustr.: Axel Scheffler Prev.: Nina Dekleva Založba: Mladinska knjiga, 32 str. Zbirka: Velike slikanice

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | poučni dodatek, pripoved v verzih | divje živali - Afrika, grdota, humor, ljubezen, mladiči, samopodoba, štetje, živali v domišljiji Angleška književnost

51

Prismojene prigode sove in mucka Avtor/ica: Julia Donaldson Ilustr.: Charlotte Voake Prev. in spr. beseda: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 30 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih, spr. beseda | mačke, sove, iskanje, ljubezen, nonsens, prstani, tatvine, žalost, živali v domišljiji

Angleška književnost

52 Veliki skakač Avtor/ica: Julia Donaldson Ilustr.: Helen Oxenbury Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 30 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | živali - strah, pošasti, igra, pogum, prevare, živali v domišljiji

Slovenska književnost

53 Čmrlj Brenčač Avtor/ica in ilustr.: Julia Doria Založba: Atelje Doria, 20 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | DOBRO | poučno leposlovje | čmrlji, cvetlice, cvetni prah, drevesa, narava, nektar, živali v naravi


α

SLIKANICE

DORIA

Slovenska književnost

56 54-58

54 Taščica Avtor/ica in ilustr.: Julia Doria Založba: Atelje Doria, 20 str. Zbirka: Ptičice | B - za predšolske | C | DOBRO | | ptice - prezimovanje, pomoč, poškodbe, taščice, živali v domišljiji

Slovenska književnost

55 Deževen dan v gozdu Avtor/ica in ilustr.: Živa Viviana Doria Založba: Atelje Doria, 19 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | DOBRO | slikopis, velike tiskane črke, za začetno samostojno branje | dež, gozdne živali, gozdovi

Slovenska književnost

56 Gosja kraljica Avtor/ica in ilustr.: Živa Viviana Doria Založba: Atelje Doria, 22 str. Zbirka: Ptičice | B - za predšolske | C | DOBRO | | gosi - potovanja, krone, poštenost, prijateljstvo, živali v domišljiji

Slovenska književnost

57

Gospa Jesen Avtor/ica in ilustr.: Živa Viviana Doria Založba: Atelje Doria, 20 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | jesen (letni čas), letni časi, narava, živali

Slovenska književnost

58 Ko pride pomlad Avtor/ica in ilustr.: Živa Viviana Doria Založba: Atelje Doria, 20 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | pomlad - letni časi, cvetlice, narava, pisanice, rast


α

SLIKANICE

DR. SEUSS, EMILIANI

Ameriška ZDA književnost

57 59-62

59 Lisica Nogavica V slovenščini smo končno dočakali prevode kultnega, večkrat nagrajenega ameriškega avtorja Dr. Seussa. Glede na kvaliteto prevodov bi lahko rekli, da je bilo vredno počakati. Urša Vogrinc Javoršek je avtorjeve večplastne šale, ki se vseskozi prepletajo tudi z avtorsko ilustracijo, z izjemnim občutkom prenesla v slovenski jezik, pri tem pa ohranila ritmičnost besedila in prehajanje iz čistega nonsensa v domišljene prebliske glavnih junakov. Prav na tem prehodu se napaja Seussov inovativni humor. Ne nazadnje tudi otroci neprestano prehajajo med (bistroumnim) nesmislom in bistroumnimi domislicami in se v Seussovih junakih nemalokrat prepoznajo. Trije izbrani naslovi omogočajo različno zahtevne vstope v Seussov svet humorja in norih domislic: od najkrajše Lisice Nogavice, ki je hkrati tudi najbolj prežeta z nonsensom, preko izjemno komičnih Zelenih jajc in krače do epsko zasnovanega Muca Kapuca, ki nas postavi pred etično dilemo: naj mama izve, kaj vse se je dogajalo, ko je ni bilo doma? (TB)

Avtor/ica in ilustr.: Dr. Seuss Prev.: Urša Vogrinc Javoršek Založba: Mladinska knjiga, 62 str. Zbirka: Velike slikanice

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | del nanizanke, o avtorjih, pripoved v verzih | domišljija - igra, lisice - akrobacije, nonsens, vragolije, živali v domišljiji Ameriška ZDA književnost

60 Muc Kapuc Anotacija pri 59 Avtor/ica in ilustr.: Dr. Seuss Prev.: Urša Vogrinc Javoršek Založba: Mladinska knjiga, 63 str. Zbirka: Velike slikanice | B - za predšolske | C | ODLIČNO | del nanizanke, o avtorjih, pripoved v verzih | domišljija - igra, mačke - akrobacije, nonsens, vragolije, živali v domišljiji

Ameriška ZDA književnost

61

Zelena jajca in krača Anotacija pri 59 Avtor/ica in ilustr.: Dr. Seuss Prev.: Urša Vogrinc Javoršek Založba: Mladinska knjiga, 62 str. Zbirka: Velike slikanice | B - za predšolske | C | ODLIČNO | del nanizanke, o avtorjih, pripoved v verzih | domišljija - igra, psi - hrana, nonsens, vragolije, živali v domišljiji

Slovenska književnost

62 Sonce potrebuje pomoč Avtor/ica: Lucia Emiliani Ilustr.: Marija Smirnovaite Spr. beseda: Igor Saksida Založba: Morfemplus, 25 str. Zbirka: Gozdne pravljice | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, spr. beseda | sonce, jezera, pomoč, prijateljstvo, pujsi, vidre, živali v domišljiji


α ENCI, FOCCROULLE, FURMAN, GASSMAN, GENECHTEN

Slovenska književnost

Ured. in zbir.: Roman Gašperin Ilustr.: Zvonko Čoh Založba: Mladinska knjiga, 103 str. Zbirka: Žlabudron

58

SLIKANICE

63-67

63 Enci benci na kamenci 4 Prve tri knjige priljubljene serije so bile prodane v več kot 50.000 izvodih! Tudi težko pričakovani četrti del znova in s prav nič manjšo močjo prinaša izbor petdesetih novih otroških izštevank, šaljivk in zbadljivk. Žanri, ki se jih otroci nikoli ne naveličajo, zapakirani v komplet z že kar nepogrešljivimi duhovitimi celostranskimi ilustracijami Zvonka Čoha, so recept za vsakokraten uspeh. Nad teksti različnih tematik, ritmično-melodičnih učinkov in (skritih) pomenov se bodo navduševali poslušalci in bralci vseh starosti, od predšolskih otrok do začetnih bralcev, da ne govorimo o starejših in odraslih, ki bodo z drugačne perspektive odkrivali v različne odtenke humorja zavite in z navidezno nelogičnostjo prikrite ljudske modrosti. Skratka, pojdite vsi hitro še po štirko, da dopolnite svojo zbirko! (ZSV) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | ljudsko slovstvo, poezija | slovenske ljudske izštevanke, ljudsko izročilo, otroške ljudske pesmi

Belgijska književnost

64 Čas za svetega Miklavža Avtor/ica: Luc Foccroulle Ilustr.: Annick Masson Prev.: Silvester Čuk Založba: Ognjišče, 25 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | Nikolaus, svetnik, ok. 280-351, otroci - darila, bratje, družina, igrače, obdarovanje, prazniki, roboti

Slovenska književnost

65 Stari trg 8-13 Avtor/ica: Maja Furman Ilustr.: Andreja Gregorič Založba: Ajda, IBO Gomboc, 25 str. Zbirka: Iz zibelke | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | stari ljudje, Stari trg - Slovenija, Bela krajina, dedki, dogodivščine, komunikacije, Ljubljana, pomoč, prijateljstvo, Slovenske Konjice, solidarnost, vnuki

Ameriška ZDA književnost

66 Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! Avtor/ica: Julie Gassman Ilustr.: Sarah Horne Prev.: Jerneja Planinšek Žlof Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | trma, egoizem, jeza, razočaranje, veverice, vzgoja, živali v domišljiji

Belgijska književnost

67 Sračja glasba Avtor/ica in ilustr.: Guido van Genechten Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 27 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | zvočni efekti | kahlica, blato (iztrebek), higiena, humor, navajanje na čistočo, živali v domišljiji


α

SLIKANICE

GOMBAČ, GRILC

Slovenska književnost

59 68-71

68 Gobčko in Hopko Bogato ilustrirana slikanica, v kateri se je ilustratorka dokazala kot iznajdljiva in izvirna umetniška poustvarjalka zanimivega besedila, ni zgolj navadna zgodba o dečku, ki ga teži spor z najboljšim prijateljem, temveč rahločuten prikaz, kako je mogoče malčku (kakršno koli) stisko pomagati ubesediti in jo posledično olajšati. Pozorni in pametni očka v Gombačevi pripovedi v ta namen uporabi (tudi pedagoško priznano) metodo lutke kot otrokovega zaupnika. Ko ugotovi, da je sinček po prihodu iz vrtca potrt in redkobeseden, mu priredi predstavo senčnih lutk: iz dlani oblikuje dve senčni stenski podobi, psička in zajčka, katerima fantek lažje izpove, v kakšni zagati se je znašel, takoj zatem pa ob očetovem nežnem in nevsiljivem usmerjanju tudi že sam najde pot iz nje. Zelo lepa, preprosta, a domiselna in več kot uporabna knjiga za predšolske in mlajše šolske otroke ter njihove skrbnike, starše, vzgojitelje in učitelje. (ZSV)

Avtor/ica: Žiga Gombač Ilustr.: Tanja Komadina Založba: Miš, 24 str.

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | za uro pravljic | očetje in sinovi - zaupanje, dečki - prepiri, prijateljstvo, reševanje problemov, senčne lutke Slovenska književnost

69 Moja abeceda Usklajena in prepoznavna avtorska dvojica je bralcem pripravila abecedo, ki ni od muh. Moja abeceda ni le za dolgočasna črkovanja, ampak za branja, polna hahljanja. Naslov in velike tiskane črke naj ne zavedejo: marsikatero besedo bo bralec začetnik težko prebral, včasih bo treba priskočiti na pomoč tudi z razlago. A vsako črko in k njej pripeto drobno besedilce spremlja duhovita stripovska ilustracija, oboje pa ponuja odlično izhodišče za igranje z jezikom, za pogovore in za nova vprašanja. Knjiga je prava za vse otroke, a le za tiste odrasle, ki jim je igra s podmladkom in jezikom ljuba. Dodatek za vse, ki radi preštevajo like, njihove vloge po spolih in jih zanimajo družine v slovenski slikanici: ob Gaji in Marku, ki nas spoznavata z abecedo, se dvakrat omenja oči, trikrat očka, po enkrat oče in dedek, mama samo trikrat. Babice ni nobene. Jemo mamino torto in očkov jabolčni zavitek. Očka nosi predpasnik in se igra vlak; odkimava, ko se česa ne sme, in reče "Pssst", ko je preglasno... (MP)

Avtor/ica: Žiga Gombač Ilustr.: Ivan Mitrevski Založba: Miš, 28 str.

| B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | abecedarija, velike tiskane črke, za začetno samostojno branje | abeceda Slovenska književnost

70 Polh rogovilež Avtor/ica: Uroš Grilc Ilustr.: Maša Kozjek Založba: Škrateljc, 23 str. Zbirka: Škratolovščine | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | polhi, Polhov Gradec, legende, živali v domišljiji

Slovenska književnost

71

Škratje s Krasa Avtor/ica: Uroš Grilc Ilustr.: Zvonko Čoh Založba: Škrateljc, 27 str. Zbirka: Škratolovščine | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | palčki (bajeslovna bitja), otroci - pogum, Kras - Štanjel, burja, kamen, legende, nagajanje, nesreče, princese, ruj


α

SLIKANICE

HARMS, HEST, HILL, HORN

Ruska književnost

60 72-76

72 Si videl leva? Slikanica izjemno zanimivega pisca nekdanje Sovjetske zveze s pravim imenom Daniil Ivanovič Jovačov (1905–1942) je na prvi pogled igriv in hudomušen sprehod po pravem živalskem vrtu v otroški glavi, ki kar poka od duhovitih miselnih preskokov, malo ali zelo absurdnih domislic, precej logičnih asociacij in hkrati čisto nelogičnih povezav. Mladi bralci se bodo tako nedvomno neskončno zabavali, kako je mogoče z leva neverjetno vehementno in bliskovito presedlati na drobnega čižka, ob tem pa si (vsaj v mislih) ogledati kopico najbolj nenavadnih živalskih mešanic. Besedilo je bilo očitno pisano na kožo tudi sijajnemu likovnemu umetniku, ki je z vizualno učinkovitimi ilustracijami, ki stilno odgovarjajo tekstu, humornost dela še nadgradil. Poleg tega je napisal tudi kratek, a zelo informativen in zanimiv spremni zapis, v katerem je poudaril, kako pomembno je otrokom dovoliti, da so otroci, saj so ti še sposobni sveže razmišljati ter opazovati svet okrog sebe svobodno in neobremenjeno. (ZSV)

Avtor/ica: Daniil Harms Ilustr. in spr. beseda: Arjan Pregl Prev.: Lijana Dejak Založba: Miš, 23 str.

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | o avtorjih | nonsens, besedne igre, humor, nesporazum, živali v domišljiji Nizozemska književnost

73

Na begu Avtor/ica: Pimm van Hest Ilustr.: Aron Dijkstra Prev.: Tadeja Petrovčič Jerina Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 28 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | begunci - otroci, hrepenenje - dom - mir, beg, nasilje, tujina, vojna

Angleška književnost

74 Pikijeva knjiga zgodbic Avtor/ica in ilustr.: Eric Hill Prev.: Andreja Peček Založba: Mladinska knjiga, 117 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | za glasno branje v nadaljevanjih | psi, dogodivščine, živali v domišljiji

Nemška književnost

75 Halo? Halo, mami! 76 Halo? Halo, oči! Avtor/ica: Alice Horn Ilustr.: Joëlle Tourlonias Prev.: Selina Ambrož Založba: Kres, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke | matere in hčere, očetje in sinovi, telefonski pogovori, domišljija, igra


α

SLIKANICE

HUGHES, ISAK, ISERN, ISOL

Ameriška ZDA književnost

61

77

77-80

Sam doma Avtor/ica: John Hughes Ilustr.: Kim Smith Prir.: Jason Rekulak, Blair Thornburgh in Rick Chillot Prev.: Višnja Jerman Založba: Tehniška založba Slovenije, 41 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | po filmski predlogi | božič, dečki - osamljenost, tatovi - vlomi, dogodivščine, dom, družina, pogum, pomoč, prazniki, prijateljstvo, samostojnost, sosedje, vragolije

Slovenska književnost

78 Hiša norčij Avtor/ica: Jelena Isak Kres Ilustr.: Jelka Reichman Založba: Mladinska knjiga, 30 str. Zbirka: Velike slikanice | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | poezija | živali - norčije, živali v domišljiji

Španska književnost

79 Saj to ni džungla Avtor/ica: Susanna Isern Ilustr.: Rocio Bonilla Prev.: Veronika Rot Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 34 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | deklice - uporništvo, džungla - sanje, nered, nagajanje, pospravljanje, kazen, živali v domišljiji

Argentinska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Isol Prev.: Barbara Pregelj Založba: Malinc, 38 str. Zbirka: Še

80 Lepa Grizelda Zgodba je zgrajena predvsem na frazemu "izgubiti glavo" (ne razmišljamo razumno, npr. tudi takrat, ko smo zaljubljeni). Toda avtorica je uporabila še en frazem, namreč mala princesa si je mdr. "razbijala glavo" s sestavljankami, medtem ko je počela marsikaj, da je laže prenašala mamino odsotnost. Gre za "naslovniško odprto slikanico", ob kateri se mlajši otroci morda lahko smejejo, če jo doživljajo kot duhovit nonsens. Morda pa ob pogledu na razstavljene glave že oni vendarle občutijo tudi malo groze. Le-ta pa se povečuje s starostjo bralcev, z njihovimi življenjskimi (in tudi bralnimi) izkušnjami. Isol, vsestranska argentinska umetnica (tudi dobitnica prestižne mednarodne nagrade ALMA), z izčiščenim besedilom in dinamično ilustracijo opozarja na skrajni egoizem, izpraznjene medosebne odnose, popolno umanjkanje ljubezni itd.; kot da sta v sodobnem svetu pomembna le videz in stremljenje k lepoti. Ime Grizelda izhaja iz "gris hild", kar v nemščini pomeni "siva, temna bitka". (TJ) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | slikanice +, večjezično, večnaslovniška književnost | princese - lepota, moški - zaljubljenost, brezglavost, glave, kazen, krutost, nevarnost


α

SLIKANICE

JAKOB, JANČAR, JANIKOVSZKY

Slovenska književnost

62

81

81-83

Tri vrane s platane Avtor/ica: Jure Jakob Ilustr.: Anja Jerčič Jakob Založba: Miš, 31 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | poezija, poučni dodatek | drevesa, živali v domišljiji

Slovenska književnost

82 Radio Ku-ku Avtor/ica: Irma Jančar Ilustr.: Jure Kralj Založba: Studio Hieroglif, 18 str. Zbirka: Mala zbirka | B - za predšolske | C | DOBRO | | ptice - oglašanje, radijske oddaje, humor, radio, živali v domišljiji

Madžarska književnost

Avtor/ica: Éva Janikovszky Ilustr.: Tibor Kárpáti Prev.: Maja Likar Založba: Miš, 30 str.

83 Pred ogledalom Priljubljena madžarska pisateljica Éva Janikovszky (1926–2003) je slovenskim bralcem manj znana; do sedaj smo prevedli le eno njeno delo (pred 50-imi leti), slikanico za najmlajše z naslovom Din in Dan (Mladinska knjiga, 1969). Letošnja slikanica vsekakor preseneča, saj ni namenjena otrokom; pred ogledalo postavi "grozno" podobo nič hudega slutečega najstnika, ki je prepričan, da je bil še pred enim letom čisto normalen tip. "Grozen sem, neverjetno grozen. Super./…/ Še bolj super pa je, da sploh nisem opazil, kdaj sem postal tako grozen." Nezavidljivo samopodobo, lastno večini pubertetnikov, na izviren in neposreden način upodobijo minimalistične ilustracije priznanega grafičnega oblikovalca in ilustratorja Tiborja Kárpátija, ki dodatno podkrepijo humorno razsežnost besedila. Knjigo je pomagal izdati Kulturni center Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani, Balassijev inštitut. (KP) | 3 - za napredno samostojno branje | P | ODLIČNO | slikanice + | mladostniki - samopodoba, duševna stiska, fantje, odraščanje, puberteta, telesni razvoj, zunanjost


α JANISCH, JAY, JONES

Avstrijska književnost

Avtor/ica: Heinz Janisch Ilustr.: Silke Leffler Prev.: Tina Mahkota Založba: Zala, 26 str.

63

SLIKANICE

84-87

84 "Majhno težavo imam," je rekel medved Besedilo slikanice je delo večkrat nagrajenega sodobnega avstrijskega pisatelja, ki ga prevajajo v številne jezike, in priznane, večkrat nagrajene avstrijske ilustratorke. Medved si prizadeva najti nekoga, ki bi mu lahko zaupal "majhno težavo". A kaj ko mu tisti, ki jih nagovarja, ponujajo rešitve, ne da bi ga v resnici sploh poslušali. Tako ga izumitelj, krojač, klobučar, zdravnik in različni trgovci od nog do glave opremijo s stvarmi, ki jih ne potrebuje. Utrujenemu medvedu se, kot se za slikanico (menda) spodobi, na koncu popotovanja le pokaže rešitev. Nizanje srečevanj, ki se vsakokrat začnejo in zaključijo enako, je otrokom navadno v zabavo, srečali bodo tudi kakšen poklic, ki ga ne poznajo, in kakšno novo besedo. Občutki, ko nas nihče ne posluša, še manj zares sliši, so gotovo znani sodobnim bralcem vseh starosti. Nekatere dimenzije tega slikaniškega besedila, ki jih odlično podpira ilustracija, pa se bolj razpirajo odraslim kot otrokom. Vsekakor prava slikanica za skupna branja in pogovore. (MP) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | o avtorjih, za uro pravljic | medvedi - osamljenost, muhe, poklici, pomoč, prijateljstvo, svetovanje, živali v domišljiji

Avstrijska književnost

85 Nosorog prihaja Avtor/ica: Heinz Janisch Ilustr.: Helga Bansch Prev.: Lina Virnik-Kovač Založba: Narava, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih | nosorogi, samopodoba - samozavest, pomoč, prijateljstvo, smisel življenja, želje, živali v domišljii

Angleška književnost

86 Iskanje včerajšnjega dne Avtor/ica in ilustr.: Alison Jay Prev.: Aleša Koncut Založba: Morfemplus, 36 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | potovanja skozi čas, prostor in čas, dedki, domišljija, spomini, sreča, vnuki

Ameriška ZDA književnost

87 Lara Kosmulja, mala klepetulja Avtor/ica: Christianne Jones Ilustr.: Richard Watson Prev.: Jerneja Planinšek Žlof Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | klepetavost, egoizem, pripovedovanje, sove, živali v domišljiji


α

SLIKANICE

JONES, KOKELJ, KOS, KOTNIK

Ameriška ZDA književnost

88-91

88 Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo Glavni junak zgodbe bi se najbrž opisal takole: "Živijo. Sem Lovro. Nikoli ne lažem. Adijo". Ali pa tudi ne. Osliček Lovro namreč kar naprej laže ter olepšuje in napihuje resnico. Pa ne gre niti za tiste prave laži, ampak bolj za to, da si izmišljuje in se postavlja s stvarmi, ki jih ni naredil oz. dosegel. Starša ga svarita in mu prigovarjata, naj neha, a nič ne pomaga. Potem pa sreča Lučko, ki ga izzove, da tudi z dejanji podkrepi svoje besede. S takšnim načinom iskanja pozornosti se sreča marsikateri otrok, zato je zgodba lahko odlično izhodišče za pogovor. Simpatično slikanico s kratkim besedilom lepo dopolnjujejo barvite ilustracije, ki otroke pritegnejo k branju ali le opazovanju, če še ne berejo sami. (KK)

Avtor/ica: Christianne Jones Ilustr.: Christine Battuz Prev.: Jerneja Planinšek Žlof Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 32 str. Slovenska književnost

64

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | | laž, pretiravanje, prijateljstvo, živali v domišljiji

89 Urice z dojenčkom Avtor/ica: Nina Kokelj Ilustr.: Bojana Dimitrovski Založba: KUD Sodobnost International, 28 str. Zbirka: Gugalnica | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | deklice - igra, igrače - dojenčki, materinstvo

Slovenska književnost

90 Grdavši in presenečenje Prijazne in dobrodušne pošastke so mladim bralcem že dodobra znane po zgodbicah z naslovom Grdavši (Miš, 2010), kartonki Grdavši in dež (Miš, 2016), v letu 2018 pa smo njihovo novo dogodivščino dočakali še v slikaniški izdaji. Z vsemi tremi besedili bralec zlahka napreduje po bralnih stopničkah. Namenjene so sprva družinskemu glasnemu branju in poslušanju, kasneje pa kot dobrodošla pomoč bralcem začetnikom in spodbuda za branje tistim, ki že berejo sami, saj so malce čudaški predstavniki družine Grdavšev polni presenečenj, zabave in humorja. V deželi Grdavšariji je namreč vse narobe prav. Poleg estetike grdega avtorica bralce nagovarja z nonsensnim humorjem in izvirnimi besednimi igrarijami, ki poleg frazeologije poganjajo njene pripovedi. Tako se v novi slikanici pošastke resno ukvarjajo s pripravo presenečenja po navodilih, z receptom in dobro idejo, saj je presenečenje toliko večje, če ne pride samo od sebe. A kaj, ko se Grdavšem zgodi ravno to! (IMČ)

Avtor/ica: Gaja Kos Ilustr.: Zvonko Čoh Založba: Miš, 24 str.

| B - za predšolske | C | ODLIČNO | del nanizanke, za uro pravljic | pošasti, drugačnost, družina, fantastična bitja, presenečenje, vsakdan Slovenska književnost

91

Ker ljubezen živi Avtor/ica: Tea Kotnik Ilustr.: Kristina Krhin Založba: Ajda, 26 str. Zbirka: Modri planet | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih | ljubezen, labodi, čarovniki, dobro in zlo, prevare, princese, princi, priredbe, uroki, zaljubljenost


α KOVAČIČ, KRALJIČ

Slovenska književnost

Avtor/ica: Lojze Kovačič Ilustr.: Ana Zavadlav Založba: Mladinska knjiga, 32 str. Zbirka: Velike slikanice

65

SLIKANICE

92-96

92 Dva zmerjavca Pravljica je bila prvič objavljena leta 1969 v Zgodbah iz mesta Rič-Rač, v katerih so se 14 starim besedilom iz leta 1962 pridružila 4 nova, med njimi tudi Dva zmerjavca. Ilustracije za obe izdaji je prispeval Milan Bizovičar, izšli pa sta pri založbi Mladinska knjiga. Istega leta (1969) je pravljica o dveh prepirljivih bratcih, ki si z zmerljivkami in žaljivkami dodobra zagrenita življenje, izšla skupaj s Fantkom na oblaku v Cicibanovi knjižnici, kasneje (1979) pa še v zbirki Čebelica, in to z istim ilustratorjem. Slikanice založba ni ponatisnila do leta 2018, ko je ob 90-letnici avtorjevega rojstva (1928) doživela novo izdajo z ilustracijami Ane Zavadlav. Ta je likovno inovativno povzela vse pisateljeve bistvene karakteristike in odlike pisanja za otroke: sobivanje realnega in irealnega sveta, ki ga določata svet otroške igre in nonsensni humor (narobe svet) ter v katerem ni prostora za odrasli pogled in didaktičnost, temveč zgolj za osvobojeno otroško domišljijo. (IMČ) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | nove ilustracije, za uro pravljic | bratje - prepiri, zmerljivke, dom, kaos, kazen, uničevalnost, živali v domišljiji

Slovenska književnost

93 Dva prijatelja 94 Dve zvezdi Avtor/ica: Helena Kraljič Ilustr.: Tina Dobrajc Spr. beseda: Igor Saksida Založba: Morfemplus, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, spr. beseda | astronomija, domače živali, konji, kmetije, pomoč, požari, prijateljstvo, radovednost, vesolje, zvezde, živali v domišljiji

Slovenska književnost

95 Moj očka 96 Moja mamica Avtor/ica: Helena Kraljič Ilustr.: Polona Lovšin Spr. beseda: Igor Saksida Založba: Morfemplus, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | pripoved v verzih, spr. beseda | matere in hčere, očetje in hčere, dobrota, ljubezen, moč, občudovanje, prijateljstvo, smeh, varnost, zabava, zaupanje


α KREMPL, KUO, KVARTIČ, LOUISE

Slovenska književnost

66

SLIKANICE

97-100

97 Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah Avtor/ica: Urša Krempl Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Založba: Studio Hieroglif, 25 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | DOBRO | slikopis, velike tiskane črke, za začetno samostojno branje | živali v domišljiji

Angleška književnost

98 Ne [prečrtano] znam leteti Avtor/ica in ilustr.: Fifi Kuo Prev.: Neja Fröhlich Založba: BP, 34 str. | A - za najmlajše, B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | pingvini - letenje, očetje in sinovi, plavanje, učenje, želje, živali v domišljiji

Slovenska književnost

99 Kdo in kaj? Razvozlaj! Avtor/ica: Ambrož Kvartič Ilustr.: Igor Šinkovec Založba: Mladinska knjiga, 16 str. Zbirka: Knjižnica Čebelica, 456 | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | uganke, velike tiskane črke

Avstralska književnost

Avtor/ica: Zanni Louise Ilustr.: David Mackintosh Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 32 str.

100 Adam in medved Adam in medved je na videz enostavna, lahkotna, celo rahlo zabavna slikanica za najmlajše, a se loteva precej kompleksnih vprašanj, ki jim bržkone tudi marsikateri odrasel še ni prišel do dna: kdo je v resnici kdo oziroma kdo je kaj? Te bolj definira to, kako se čutiš sam, ali kako te vidijo/dojemajo drugi? Adam je na primer deček, ki misli, da je medved. Je možno, da v kakšnem gozdu živi medved, ki misli, da je deček? In kaj se zgodi, če se takšen deček in takšen medved slučajno srečata? Prijazno zgodbo o nenavadnem srečanju spremljajo domiselne ilustracije, ustvarjene s kombinacijo različnih likovnih tehnik, knjigo pa odlikuje tudi izjemno domišljeno oblikovanje. Adam in medved avstralske avtorice za otroke in angleškega ilustratorja je imenitna slikanica o zmešnjavi, ki pravzaprav to sploh ni. (GK) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | | medvedi, dečki - domišljija, identiteta, narava, prijateljstvo, živali v domišljiji


α MACUROVÁ, MAJHEN, MANTCHEV, MARKUŠ, MATTIANGELI

Slovaška književnost

67

SLIKANICE

101-105

101 Katera je prava žoga? Avtor/ica in ilustr.: Katarína Macurová Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 34 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | igre z žogo, medvedi - domišljija, narava, oblika, živali v domišljiji, žoge

Slovenska književnost

102 Ugibam, uganem! Avtor/ica: Zvezdana Majhen Ilustr.: Erika Omerzel Vujić Založba: Studio Hieroglif, 41 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | uganke, velike tiskane črke

Ameriška ZDA književnost

103 Slonom vstop prepovedan Avtor/ica: Lisa Mantchev Ilustr.: Taeeun Yoo Prev.: Milan Dekleva Založba: Grafenauer, 33 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | didakt. navodila za otroke | hišni ljubljenci, dečki, diskriminacija, drugačnost, prijateljstvo, skrb, sloni

Slovenska književnost

104 Potovanje v sanje Avtor/ica: Jasna Markuš Ilustr.: Nataša Vertelj Založba: Pivec, 24 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | pripoved v verzih | noč - spanje, sanje, domišljija, glasba, ples, uspavanke, živali v domišljiji

Italijanska književnost

Avtor/ica: Susanna Mattiangeli Ilustr.: Chiara Carrer Prev.: Dušanka Zabukovec Založba: KUD Sodobnost International, 26 str. Zbirka: Gugalnica

105 Učiteljica Slikanica je izzivalna, humorna, mestoma celo provokativna. Najprej pritegne njena likovna kreativnost, branje besedila pa to kreativnost takoj pospremi s trditvijo, da gre tudi pri ilustraciji za povsem tehnični opis; z dokaj profanim orodjem (škarje, računi, meritve, ocene, grafi …) se slikanica loteva ikone učiteljstva, še posebej učiteljice. S spretnim sestavljanjem tehničnih podatkov o učiteljicah (vseh vrst, razpoloženj in časov, od povsem poraščenih v prazgodovinskih jamah do sedanjih v povsem sodobnih podobah) razlaga, da je učiteljica znotraj in zunaj in iz vseh možnih gledišč taka kot vsi ostali ljudje. Hkrati pa opis za opisom niza tudi drobne poetične podtaknjence, zaradi katerih se vsi ti izrezki in lepljenke na koncu sestavijo v spoštljiv poklon: učiteljice, kakršne koli že so, so zato, da "v življenju najdeš pesem, jezero ali staro zgodbo". Zato bi se "morale vse učiteljice in vsi učitelji na svetu deliti z vsemi otroki sveta." Spodbudno branje za otroke in odrasle. (VZ) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | o avtorjih | učiteljice, humor, lastnosti, opis, pouk, šole, učitelji


α MEDVED, MELLING, MILČINSKI, MILNE

Ruska književnost

Ilustr.: Jelka Reichman Prev.: Marjana Kobe Založba: Mladinska knjiga, 24 str. Zbirka: Velike slikanice

68

SLIKANICE

106-110

106 Medved išče pestunjo Medved, ki je živel sam s kopico otrok (na ilustraciji jih je pet!), se je odločil poiskati dobro pestunjo. Ni se odločil za vrano, ki bi jim zvečer krakala, niti za volka, ki bi jim tulil uspavanko. Pač pa je izbral zajčka, ker je obljubil in potem otrokom tudi zares pripovedoval, kje je očka in kaj vse jim bo prinesel iz gozda, jim pravil pravljice in jih ljubkoval. Pravljica dokazuje, da se je že od nekdaj vedelo, kaj potrebujejo otroci (vsi, ne le otroci očetov samohranilcev!), da se zdravo razvijajo in veselo odrastejo. Ta ruska ljudska pravljica je globoko vsidrana v zavest slovenskih bralcev vseh generacij, in sicer tako toplo in prisrčno, kot so ilustracije k tokratni izdaji. Ob ilustracijah Jelke Reichman je prav tako zrasla "kopica otrok" v Sloveniji. Linearna pripoved je sicer osredinjenja na najmlajše otroke, toda obenem je lahko spodbuda vzgojiteljem k empatičnemu ukvarjanju z otroki in k družinskemu branju. Besedilo je zelo primerno tudi za spontano uprizoritev. (TJ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | ljudsko slovstvo, nove ilustracije, velike tiskane črke, za uro pravljic | medvedi, mladiči - varstvo, pestunje, pripovedovanje, zajci, živali v domišljiji

Angleška književnost

107 Oliver gre v malo šolo 108 Vesel božič, Oliver Avtor/ica in ilustr.: David Melling Prev.: Ljubica Karim Rodošek Založba: Morfemplus, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke | medvedi, igre, mala šola, objemi, otroški vrtci, prijateljstvo, veselje, živali v domišljiji; božič, prazniki, zima, sneg, objemi

Slovenska književnost

Avtor/ica: Frane Milčinski Ilustr.: Mojca Sekulič Fo Založba: Sanje, 53 str. Zbirka: Sanjska knjigica

109 Nanine pesmi V zbirki je 18 prisrčnih pesmi, ki jih je Ježek pisal o svoji vnukinji Nani, vse od rojstva in nato ob pomembnejših mejnikih njenega otroštva (Nana je dobila prva zobka, shodila, spregovorila …). Posamezne pesmi so že bile objavljene v revijah in tudi v Ježkovih zbirkah, toda v pričujoči zbirki, ki sledi časovnemu loku Naninega odraščanja, polneje zaživita svetova dedka in vnukinje, ki se skupaj veselita vsakdana in drobnih doživetij, obenem pa zbirko preveva zavest, da "rod rodu si roko podaja" in "tako gre na sveti brez konca in kraja". To žlahtno vzdušje zbranih pesmi pa zaokroža in nadgrajuje prav tako tenkočutna ilustracija, ki je nežna, igriva, domišljijska. Slikanici je dodana zgoščenka s 15 uglasbenimi pesmimi, ki jih poje zdaj odrasla Nana. Tako lahko doživljamo besedilno-slikovno-glasbeno celoto, katere vsak del je kakovosten in sporočilen tako otrokom kot odraslim. Gre za lep primer vsestranskega medgeneracijskega povezovanja, tako izpovednega kot dejanskega. (TJ) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | nove ilustracije, poezija | dedki - vnukinje

Angleška književnost

110 Čarli, ti si car! Avtor/ica in ilustr.: Terry Milne Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 31 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | psi, tesnoba, navade, nesreče, pomoč, samozavest, spremembe, strah, živali v domišljiji


α MLAKAR, NILSSON, N'JIE, NOVAK

Slovenska književnost

Avtor/ica: Ida Mlakar Ilustr.: Kristina Krhin Založba: Didakta, 26 str.

69

SLIKANICE

111-114

111 Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico Prisrčna pujsja junaka sta med nami že 14 let. Od leta 2004, ko sta se bralcem prvič predstavila s svojimi značilnimi drobnimi očmi in vsepovednima smrčkoma, prepričljivost njunih zgodb (besedila in likovne upodobitve) ne popusti. Ta dovršena skladnost je pujsji par dokončno uvrstila med izvirne slovenske literarne junake, kot so npr. Zmaj Direndaj, Zvezdica Zaspanka, Maček Muri ali Piki Jakob. Ko sta leta 2010 do takrat duhovito stvarna pujsa s sipanjem sreče nekako prestopila prag vsakdanjih resničnosti o čustvih in spretnostih (žalost, prepir, kolo), tokrat, v peti zgodbi, brez obotavljanja "odpujsata" v iracionalnost in legitimnost vsakršne domišljije: zalivata hišo, ravno prav gledata na svet in marljivo delata nič. Logika zgodbe na široko odpira polje tistih možnosti razmišljanja, ki niso talke uporabnostne ali storilnostne obsedenosti. Poleg velikih tiskanih črk za vajo v branju knjiga malčkom in njihovim staršem ponuja še tisočletja star modroslovni izziv: sedeti pod drevesom. (VZ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | del nanizanke, velike tiskane črke | pujsi - prijateljstvo, hiše - podeželje, življenjska modrost, drevesa, narava, prepiri, ptice, škodljivci, živali v domišljiji

Švedska književnost

112 Ko sva bila sama na svetu Avtor/ica: Ulf Nilsson Ilustr.: Eva Eriksson Prev.: Danni Stražar Založba: Zala, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | za uro pravljic | bratje - osamljenost, nesporazum, čas, družina, preživetje, skrb, sorojenci, tesnoba, ure, žalost

Norveška književnost

113 Zazibanka za vse letne čase Avtor/ica: Haddy N'jie Ilustr.: Lisa Aisato Prev.: Danni Stražar Založba: Zala, 35 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | dodane note, poezija, večnaslovniška književnost | letni časi, jesen, zima, pomlad, poletje, uspavanke, življenje

Slovenska književnost

114 Zbogom, prijatelj moj Avtor/ica: Nina Novak Kerbler Ilustr.: Mojca Sekulič Fo Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 41 str. Zbirka: Prijazna družba | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | didakt. navodila za odrasle, didakt. navodila za otroke, o avtorjih, velike tiskane črke | psi, družina, hišni ljubljenci, smrt, žalost


α PARKER, PAVČEK, PIERCE

Avstralska književnost

Avtor/ica: Danny Parker Ilustr.: Freya Blackwood Prev.: Barbara Majcenovič Kline Založba: Skrivnost, 30 str.

70

SLIKANICE

115-119

115 Monika in Mija Avstralskega pisatelja smo v slovenskem prevodu spoznali že leta 2016, ko je v navezi z isto ilustratorko in pri isti založbi izšla njegova lirična slikanica Popolno, leta 2017 pa še slikanica Drevo z ilustracijami Matta Ottleyja. Tudi slikanica Monika in Mija ohranja pisateljev že preizkušeni koncept: je razpoloženjska zgodba, niz utrinkov o naključnem srečanju dveh deklic, ki se spoprijateljita na vlaku. Njuno prijateljstvo se razcveti hipoma in preživlja vzpone in padce, spore, zamere, odmike in približevanja, tako kot prijateljstva v življenju slehernika. Avtor z natančnostjo in dobrohotnostjo sledi posameznim epizodam, ki jih določata in spreminjata čas in smer potovanja (simbolično življenja), in je hvalnica prijateljstvu, ki nas na tej poti spremlja do konca. Vrhunske so tudi ilustracije, ki v zračni, akvarelni tehniki beležijo vdihe in izdihe tega sobivanja, zavedajoč se, kako krhko in ranljivo je v resnici. Sporočilno večplastna slikanica je namenjena tako odraslim kot otrokom. (IMČ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | | deklice - prijateljstvo, čustva, igra, potovanja, vlaki

Angleška književnost

116 Dino. Trgovec 117 Dino. Zdravnik Avtor/ica in ilustr.: Guy Parker-Rees Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke | psi - trgovina, psi - zdravniki, prodaja, prva pomoč, reševanje, živali v domišljiji

Slovenska književnost

118 Rumi in kapitan Avtor/ica: Saša Pavček Ilustr.: Ejti Štih Založba: Miš, 67 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih | jadranje - morje - pustolovščine, begunci - reševanje, dobrota, jadrnice, kapitani, mačke, pirati, pogum, pomoč, prijateljstvo, psi, živali v domišljiji

Angleška književnost

119 Tok! Tok! Avtor/ica: Nick Pierce Ilustr.: Elissambura Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 44 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | stranišča, bonton, higiena, problemi najmlajših, živali v domišljiji


α PIRRONE, PLOHL, PODGORŠEK

Italijanska književnost

71

SLIKANICE

120-124

120 Bruno in njegovih 100 prijateljev Avtor/ica in ilustr.: Francesca Pirrone Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | za uro pravljic | mobilni telefoni, medvedi - prijateljstvo, družbena omrežja, virtualni prijatelji, zasvojenost, živali v domišljiji

Slovenska književnost

121 Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah Avtor/ica: Igor Plohl Ilustr.: Urška Stropnik Šonc Spr. beseda: Andreja Erdlen Založba: Pivec in Zveza paraplegikov Slovenije, 34 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke, poučni dodatek, poučno leposlovje, spr. beseda | invalidi - šport, olimpijske igre - paraplegiki, invalidnost, levi, paraolimpijske igre, paraolimpijski šport, prijateljstvo, risi, tekmovanja, živali v domišljiji

Slovenska književnost

122 Deček iz dežele Ni-je Avtor/ica: Mojiceja Podgoršek Ilustr.: Giulia Sgrò Založba: Epistola, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | dom - domovina, tujci - brezdomci, dobrota, družina, odgovornost, posvojitev, prijateljstvo, sirote, sočutje

Slovenska književnost

123 Kdo je pojedel čokolado? Avtor/ica: Mojiceja Podgoršek Ilustr.: Manja Radić Mitrović Založba: Epistola, 25 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | laž, čokolada, dečki, gospodinjstvo, mačke, pomoč, pospravljanje

Slovenska književnost

124 Si že ali še boš? Avtor/ica: Mojiceja Podgoršek Ilustr.: Erika Omerzel Vujić Založba: Epistola, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | poučno leposlovje | igra - kocke, čas, časovna predstavljivost, igrače, jezikovne vaje, nasprotja


α POWELL, PRAPROTNIK, PREŠEREN, RADOVANOVIČ

Angleška književnost

72

SLIKANICE

125-128

125 Vesoljski vlak Avtor/ica: Maudie Powell-Tuck Ilustr.: Karl James Mountford Prev.: Ida Sternad Založba: Učila International, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke, za uro pravljic, zavihki | vesoljska vozila, dečki - vesolje, babice (sorodstvo), humor, popravila, potovanja, roboti, vlaki

Slovenska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Lilijana Praprotnik-Zupančič Založba: Mladinska knjiga, 34 str. Zbirka: Žlabudron

126 Zmaji?! Še ena v stilu prepoznavnih, pri kritikih in bralcih priljubljenih poučnih slikanic Lile Prap. Ne gre le za prepoznavno živahne, izdelane like, ki jim poseben karakter daje tudi temna podlaga risb, temveč tudi za že uveljavljeno shemo vprašanj in odgovorov – od komičnih in zvedavih do resnih in učenjaških. Tako kot v knjižni uspešnici Dinozavri?!, tudi v Zmajih?! pripoved povezuje in komično začini druščina iz kokošnjaka, ne nazadnje so, kot ugotavljajo, zmaji njihove sestrične in bratranci. Če je v preteklih slikanicah Lila Prap izhajala predvsem iz naravoslovnih dejstev, se v slikanici o zmajih navezuje predvsem na mitologijo, zgodovino in etnologijo. Morda bo, ob stalnem mešanju (kokošje in človeške) domišljije z zgodovinskimi dejstvi, potrebne še več razlage starejšega sobralca, a ne nazadnje so Liline slikanice, ki se jih da drobiti na različno zahtevne bralske grižljaje, kot naročene za družinsko branje. (TB) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | poučno leposlovje | zmaji (bajeslovna bitja), humor, mitologija

Slovenska književnost

Avtor/ica: France Prešeren Ilustr.: Damijan Stepančič Spr. beseda: Damijan Stepančič in Iztok Ilich Založba: Miš, 63 str.

127 Krst pri Savici Ep Fraceta Prešerna, pomemben za našo nacionalno samobitnost, prebivalci Slovenije poznamo vse od šolskih dni, vemo tudi za druge interpretacije in predstavitve. Vedno znova vznemirja, saj je aktualen sleherniku in za vse čase; tudi o tem mdr. pišeta ilustrator Damijan Stepančič (Razmišljam ob risanju) in Iztok Ilich v spremni besedi (Krst pri Savici – prvič tudi v celoti upodobljen). Ilustrator je Uvod opremil s šestimi dvostranskimi ilustracijami, ki upodabljajo spopad med poganstvom in krščanstvom, razgrinjajo vojskovanje in številne žrtve. Krst pa je upodobil z enostranskimi in tudi z manjšimi ilustracijami, ki so bolj vgrajene v besedilo in izražajo notranje stiske književnih oseb. Vsi boji in stiske pa se odražajo ne le v junakih, ampak tudi v naravi. Slikanica je dovršeno založniško dejanje, žlahten prispevek k slovenski literarni in kulturni dediščini, ki s sodobnim ilustratorskim pristopom in strokovno spremno besedo na novo vznemirja tako mlade kot starejše bralce. (TJ) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | nova spr. beseda, nove ilustracije, poezija, slikanice + | pokristjanjevanje, ljubezen, Bled, miti, slap Savica

Slovenska književnost

128 Petelinček prebudi upanje Avtor/ica: Vesna Radovanovič Ilustr.: Kristina Krhin Založba: Ajda, IBO Gomboc, 26 str. Zbirka: Modri planet | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | del nanizanke, za uro pravljic | petelini - starost, prijateljstvo, bolezni, branje, knjige, medgeneracijski odnosi, pogovori, pomoč, pripovedovanje, sočutje, živali v domišljiji


α RAND, ROBERT, SANTIAGO, SCHOTHORST, SEIX

Estonska književnost

73

SLIKANICE

129-133

129 Beli in črni muc Avtor/ica: Hilli Rand Ilustr.: Catherine Zarip Prev.: Julija Potrč Šavli Založba: KUD Sodobnost International, 26 str. Zbirka: Gugalnica | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | mačke, ure - čas, glasbeniki, hiše, varovanje, vsakdan, živali v domišljiji

Kanadska književnost

130 Peter, pokončni maček Avtor/ica: Nadine Robert Ilustr.: Jean Jullien Prev.: Alenka Polenec Založba: Narava, 57 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | mačke - spretnosti, dečki, hišni ljubljenci, humor, prijateljstvo, vragolije, živali v domišljiji

Angleška književnost

131 Tace stran od moje knjige Avtor/ica in ilustr.: Fabi Santiago Prev.: Tina Mahkota Založba: Morfemplus, 26 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | knjige - branje, humor, nasveti, prijateljstvo, žirafe, živali v domišljiji

Nizozemska književnost

132 Najsvetlejša zvezda Avtor/ica in ilustr.: Daniëlle Schothorst Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 26 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | | prijateljstvo, zvezde - opazovanje, dobre misli, lisice, nebo, noč, psi, utrinki, živali v domišljiji

Španska književnost

133 Čas pred zasloni Avtor/ica: Mercè Seix in Meritxell Noguera Ilustr.: Rocio Bonilla Prev.: Tanja Rojc Založba: Lekarna Ljubljana, 35 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, didakt. navodila za odrasle, poučno leposlovje | otroci - računalniške komunikacije, digitalni mediji - vzgoja, internet (računalniško omrežje), računalniki, računalniške igre, svetovni splet, televizija, videoigre


α SEIX, SEWELL, SILVESTRO

Španska književnost

74

SLIKANICE

134-138

134 Nič več dude Avtor/ica: Mercè Seix in Meritxell Noguera Ilustr.: Rocio Bonilla Prev.: Tanja Rojc Založba: Lekarna Ljubljana, 35 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, didakt. navodila za odrasle, poučno leposlovje | dude - odvajanje, otroci - sesanje, pomoč, problemi najmlajših, razvade

Španska književnost

135 Nič več plenic Avtor/ica: Mercè Seix in Meritxell Noguera Ilustr.: Rocio Bonilla Prev.: Tanja Rojc Založba: Lekarna Ljubljana, 35 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, didakt. navodila za odrasle, poučno leposlovje | plenice - odvajanje, higiena, kahlice, navajanje na čistočo, pomoč, problemi najmlajših

Španska književnost

136 Vedno sem čist Avtor/ica: Mercè Seix in Meritxell Noguera Ilustr.: Rocio Bonilla Prev.: Tanja Rojc Založba: Lekarna Ljubljana, 35 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, didakt. navodila za odrasle, poučno leposlovje | higiena, osebna higiena - zdravje, čistoča, gibanje, spanje, vsakdan

Angleška književnost

137 Črni lepotec Avtor/ica: Anna Sewell Prir. in ilustr.: Ruth Brown Prev.: Andrea Potočnik Založba: Skrivnost, 31 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | o avtorjih, priredba, za glasno branje v nadaljevanjih | konji, odnosi med človekom in živaljo

Ameriška ZDA književnost

138 Zajčkov bralni krožek Avtor/ica: Annie Silvestro Ilustr.: Tatjana Mai-Wyss Prev.: Jedrt Lapuh Maležič Založba: Grafenauer, 33 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | knjige - branje, knjižnice, knjižničarke, pripovedovanje, zajci, živali v domišljiji


α SMALLMAN, SPACAL, SPARROW

Angleška književnost

75

SLIKANICE

139-142

139 Plašni medved Avtor/ica: Steve Smallman Ilustr.: Caroline Pedler Prev.: Katja Bizjak Založba: Učila International, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | velike tiskane črke | medvedi, zajci, strah

Slovenska književnost

140 Kako ti je ime? Avtor/ica in ilustr.: Alenka Spacal Založba: Bajalka, 30 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | velike tiskane črke | imena, abeceda, dvospolniki, hermafroditi, polži, pomoč, spolna identiteta, živali v domišljiji

Slovenska književnost

141 Modre ptičje misli Avtor/ica in ilustr.: Alenka Spacal Založba: Bajalka, 23 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | o avtorjih, za glasno branje v nadaljevanjih | ptice, šole, vsakdan, živali v domišljiji, življenjska modrost

Kanadska književnost

Avtor/ica: Kerry Lyn Sparrow Ilustr.: Guillaume Perreault Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 32 str.

142 Noč za navihane "Mami, zgodbico." "Mami, lulat." "Mami, žejen." "Mami …" Bine, tako kot vsi otroci (vsaj kdaj), še noče spat. Uporabi vse možne izgovore, a nekega večera je mami pripravljena na vse. Da bi postal zaspan, mu svetuje, naj šteje ovce. "Ena." Čez posteljo skoči ovca s številko ena na hrbtu. "Dve." Skoči druga. In tako naprej do ovce številka 68, ko se vse zalomi. Ta ovca ima težave s skokom, zato z njim odlaša in ga prelaga ter ob tem uporabi vse Binetove izgovore. Bo ovca sploh skočila in ali bo Bine lahko zaspal? Poleg besedila knjigo odlikujejo tudi humorne ilustracije, ki so polne zanimivih podrobnosti, ki učinkovito sodelujejo z besedilom. Slikanica se na nov, drugačen in zabaven način loti izkušnje, ki je najbrž poznana vsem staršem, zato bodo ob glasnem branju svojim malčkom uživali tudi sami. (KK) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | | spanje - problemi, dečki, humor, ovce, priprava na spanje, problemi najmlajših, štetje


α STARLING, STEPANČIČ, STEPHENS, SUHODOLČAN, SVETINA

Angleška književnost

76

SLIKANICE

143-147

143 Feri je jezen Avtor/ica in ilustr.: Robert Starling Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 26 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | | zmaji (bajeslovna bitja) - jeza, konflikti, reševanje problemov, živali v domišljiji

Slovenska književnost

144 Anton! Slikanico, ki predstavlja čudežno resnično zgodbo ilustratorjevega deda, ki ga je leta 1917 na soški fronti privid mrtve matere rešil smrti v kaverni, lahko v novi izdaji "beremo" na še več načinov. Za osebe z okvaro sluha je knjigi dodana priredba besedila v slovenski znakovni jezik, opremljena z risbami kretenj in videoposnetkom, ki je dodan v obliki QR kode. Dopolnitev izvirne izdaje je zanimiva tudi za slišeče, saj jim omogoča vpogled v znakovno govorico ter jim ponuja možnost spoznavanja delčka sveta in kulture gluhih. (KK in TJ)

Avtor/ica: Lucija Stepančič Ilustr.: Damijan Stepančič in Nikolaj Vogel Prir.: Veronika Ciglar in Valerija Škof Spr. beseda: Aleksandra Rijavec Škerl Založba: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 55 str. Angleška književnost

| 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | jezik kretenj, knjige za gluhe, prilagojena izdaja, priredba, slikanice +, spr. beseda, za gluhoneme, znakovni jezik | svetovna vojna 1914-1918, soška fronta 1915-1917, vojaki, matere, vojna

145 Kam skriti leva za božič Avtor/ica in ilustr.: Helen Stephens Prev.: Helena Kraljič Založba: Morfemplus, 34 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | božič, levi - osamljenost, deklice, dogodivščine, iskanje, potovanja, prazniki, prijateljstvo, sneg, zima, živali v domišljiji

Slovenska književnost

146 Anže Avtor/ica: Primož Suhodolčan Ilustr.: Matej De Cecco Spr. beseda: Anže Kopitar Založba: DZS, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | poučni dodatek, spr. beseda | Kopitar, Anže, 1987-, hokej na ledu, hokejisti, slovenski športniki, trening, vrhunski šport, živali v domišljiji

Slovenska književnost

147 Spoznal sem te po rdečih nogavicah Avtor/ica: Peter Svetina Ilustr.: Krystyna Lipka-Sztarbałło Založba: KUD Sodobnost International, 35 str. Zbirka: Gugalnica | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | dečki - osamljenost, mesta - raziskovanje, Varšava - Poljska - znamenitosti, čas, dogodivščine, domišljija, očetje in sinovi, službena potovanja


α ŠTEFAN, TEKAVEC

Slovenska književnost

Avtor/ica: Anja Štefan Ilustr.: Marjanca Jemec-Božič Založba: Mladinska knjiga, 16 str. Zbirka: Cicibanova zbirka Slovenska književnost

Avtor/ica: Anja Štefan Ilustr.: Marjanca Jemec-Božič Založba: Mladinska knjiga, 32 str. Zbirka: Velike slikanice

77

SLIKANICE

148-150

148 7 medvedov Anja Štefan, kot smo pri njej že vajeni, tudi v slikanici 7 medvedov sledi ljudskim vzorcem – medvedi se odpravijo na rajžo in počasi, eden za drugim, od poti iz različnih razlogov (enega premamijo rdeče jagode, drugi se utrudi, tretji se zaljubi...) odstopajo. Knjiga, ki temelji na otrokom ljubem ponavljanju in poteka po postajah, na vsaki strani prinese novo medvedjo odločitev, pokaže na raznolikost značajev in ciljev ter opozori na možnost raziskovanja onkraj znanega, kar širi (naša) obzorja. Izrazito ritmizirano in gibko besedilo spremljajo dobrodušne ilustracije Marjance Jemec Božič, ki so tople, jasne in izčiščene ter skupaj z belimi podlagami in besedilom, izpisanim z velikimi pisanimi črkami, ustvarjajo videz zračne, a estetsko oblikovane knjige. (GK) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | pripoved v verzih, velike tiskane črke | medvedi - potovanja, izštevanke

149 Škratovske oči Slikanica je zbirka 23 pesmi, ki sta jih skupaj ustvarili pesnica in ilustratorka; nastala je ob 90-letnici ilustratorke in je že njuna četrta skupna knjiga. Tako pesmice kot ilustracije so zelo različne; po eni strani se dogajajo v znanem, pričakovanem svetu obeh umetnic, po drugi pa v podrobnostih vsaka od njiju vedno znova preseneča. Njune "škratovske oči" so namreč odprte, spet in vedno znova, za lepoto sveta živali, rastlin, pravljičnih bitij... tudi odraslih ljudi in predvsem otrok. Opazujejo življenje in dogajanje vsakdana skozi štiri letne čase, od pomladi, ko se predrami prvi zvonček in ga gozdni škrat odnese svoji ženici, pa vse do konca leta, ko je škrateljček naprošen, naj čudežno lučko odnese naprej po svetu, za srečo vsem ljudem. V tem krogotoku rim in barv prepoznamo vrsto medbesedilnih namigov, predvsem pa veselje in očaranost nad vsem, kar nam je dano. Slikanica je osredinjena predvsem na mlajše otroke, ampak s svojo dovršenostjo je v estetski užitek tudi odraslim. (TJ) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | poezija

Kanadska književnost

150 Sraka tatinska! Avtor/ica: Heather Tekavec Ilustr.: Pierre Pratt Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | živali - tatvine, psi - lov, kmetije, kmetijski pridelki, laž, premetenost, živali v domišljiji


α THUSWALDNER, UEGAKI, VADAS, VAINIO

Avstrijska književnost

Avtor/ica: Werner Thuswaldner Ilustr.: Robert Ingpen Prev.: Jerneja Planinšek Žlof Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 26 str.

78

SLIKANICE

151-154

151 Sveta noč, blažena noč! Slikanica avstrijskih avtorjev je v slovenski izdaji izšla ob 200-letnici uglasbitve najbolj znane božične pesmi, ki po splošnem prepričanju po vsebinski in glasbeni plati najlepše odraža sporočilo božičnega praznika. Slikanica je razkošno ilustrirana in v tem je tudi njena največja kvaliteta. Besedilo večinoma opisuje zgodovinske okoliščine nastanka pesmi, predstavi življenjski zgodbi avtorjev besedila in skladatelja, včasih malo zaide v meditativnost in epizodno omeni 'neki sveti večer med prvo svetovno vojno', ko je zaradi iz strelskih jarkov zapete 'Svete noči' za tisti dan utihnilo orožje (to se je dejansko zgodilo na zahodni fronti pri kraju Ypres v Belgiji) in so vojaki iz nasprotnih taborov skupaj praznovali božič. Zanimiva je tudi manj znana informacija o prvi javni izvedbi 'Svete noči' v slovenščini, ki jo najdemo na zadnji platnici. Leta 1871 jo je poslovenil Jakob Aljaž in jo kot kaplan v Tržiču pri polnočnici sam tudi prvič zapel. Knjiga, ki nas spomni, da smo ujeti v sodobno potrošništvo povsem izgubili kompas pri iskanju vsebine in pomena božiča. (TO) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | slikanice + | Gruber, Franz Xaver, 1787-1863; Mohr, Joseph, 1792-1848, Stille Nacht! Heilige Nacht! (pesem), 19.st., Avstrija, božič, božične pesmi, revščina, skladatelji, vojna, zgodovina

Kanadska književnost

152 Hana Hašimoto, šesta violina Avtor/ica: Chieri Uegaki Ilustr.: Qin Leng Prev.: Mateja Črv-Sužnik Založba: Zala, 32 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | za uro pravljic | deklice - glasba, violina, dedki, glasbeniki, Japonska, pogum, veselje, violinisti, vztrajnost

Slovaška književnost

153 Na begu Avtor/ica: Marek Vadas Ilustr.: Daniela Olejníková Prev.: Diana Pungeršič Založba: Malinc, 46 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih, slikanice +, večnaslovniška književnost | begunci, beg, dobro in zlo, družbeni konflikti, migracije, nasilje, očetje in sinovi, prijateljstvo, psi, tujina, večkulturnost

Finska književnost

154 Za tiste, ki hočejo leteti Avtor/ica in ilustr.: Pirkko Vainio Prev.: Tadeja Petrovčič Jerina Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 45 str. | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | slikanice + | življenjska modrost


α VERE, VERGARI, WECHTEROWICZ

Angleška književnost

79

SLIKANICE

155-158

155 Kdo je pravi lev Avtor/ica in ilustr.: Ed Vere Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 35 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | dodani verzi | levi - pesniki, race, prijateljstvo, prijaznost

Italijanska književnost

156 Mamica ima v trebuhu dojenčka Avtor/ica: Luana Vergari Ilustr.: Simona Ciraolo Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 29 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | nosečnost, bratje in sestre, domišljija, družina, novorojenčki, prihodnost, spremembe

Poljska književnost

157 Kura ali jajce? Avtor/ica: Przemysław Wechterowicz Ilustr.: Marta Ludwiszewska Prev.: Peter Kuhar Založba: KUD Sodobnost International, 29 str. Zbirka: Gugalnica | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | piščanci - radovednost, humor, izvor, jajca, kokoši, vedoželjnost, življenjska modrost

Poljska književnost

158 Objemi me, prosim Avtor/ica: Przemysław Wechterowicz Ilustr.: Emilia Dziubak Prev.: Peter Kuhar Založba: KUD Sodobnost International, 38 str. Zbirka: Gugalnica | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | medvedi - pozitivno mišljenje, objemi, pozornost, prijateljstvo, živali v domišljiji


α WENZEL, WHAITE, WILLIS

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica in ilustr.: Brendan Wenzel Prev.: Janja Remškar Založba: Grlica, 36 str.

80

SLIKANICE

159-162

159 Vsi so videli mačko Otrok je videl mačko. Prijazno, nasmejano kosmato prijateljico. Pes je videl mačko. Prestrašeno suhljato bitje. Riba je videla mačko. Dvoje ogromnih oči, katerih podobo sodoloča medij vode. Miš je videla mačko. Strašno, krvoločno bitje s strašnimi kremplji in zobmi. Čebela je videla mačko. Množico raznobarvnih pik. Ptica je videla mačko. Slok hrbet in rep globoko pod njo. Bolha je videla mačko. Kup dolge dlake. Dihur je videl mačko. Črno-belo podobo pred sabo. … In nazadnje je tudi mačka, na gladini ribnika, zagledala svojo podobo. Inovativna slikanica otroku predstavi raznolikost pogledov. Kdo gleda? Kako? Od kje? V kakšnem kontekstu? Kako nas vidijo drugi? In kako se vidimo sami? Slikanica, ki odpre občutek za drugega, za možnosti različnih resnic in različnih svetov. Odpre premislek o tem, kako spoznavamo svet, kaj vse vpliva na naše informacije o svetu. Z domišljenimi ilustracijami in nekaj besedami avtor odpre temo, ki lahko spodbudi ure in ure pogovora. (TB) | B - za predšolske | C | ODLIČNO | o avtorjih | mačke, opazovanje, domišljija, identiteta, percepcija, prepoznavanje, živali v domišljiji

Ameriška ZDA književnost

160 Živijo, živijo Avtor/ica in ilustr.: Brendan Wenzel Prev.: Aleksandra Kocmut in Janja Remškar Založba: Grlica, 42 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | poučni dodatek, pripoved v verzih | živali, ogrožene vrste, pozdravi, prijateljstvo

Angleška književnost

161 Bagerozavri raziskujejo Avtor/ica in ilustr.: Michael Whaite Prev.: Milan Dekleva Založba: Morfemplus, 32 str. | B - za predšolske | C | DOBRO | del nanizanke, pripoved v verzih | delovni stroji, gradbena mehanika, bagri, raziskovanje

Angleška književnost

162 Ne le knjiga Avtor/ica: Jeanne Willis Ilustr.: Tony Ross Prev.: Andrea Potočnik Založba: Skrivnost, 28 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | pripoved v verzih, velike tiskane črke | knjige, branje, domišljija, humor, uporabnost


α YAMADA, ZAGORSKI, ZUTIS

Ameriška ZDA književnost

81

SLIKANICE

163-165

163 Kaj storiš s priložnostjo? Avtor/ica: Kobi Yamada Ilustr.: Mae Besom Prev.: Petra Fröhlich Založba: BP, 38 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | | samorealizacija, osebnostni razvoj, pogum

Slovenska književnost

164 Pika Avtor/ica: Cvetko Zagorski Ilustr.: Ana Zavadlav Založba: Mladinska knjiga, 16 str. Zbirka: Knjižnica Čebelica, 457 | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | nove ilustracije, za začetno samostojno branje | deklice, dom, družina, odraščanje, vsakdan

Latvijska književnost

165 Odkritje, ki ga ni bilo Avtor/ica in ilustr.: Martinš Zutis Prev.: Alenka Urh Založba: KUD Sodobnost International, 27 str. Zbirka: Gugalnica | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | velike tiskane črke | znanstveniki - naravoslovje, sledi - odkrivanje, štetje, Charles Darwin, humor, parodija


α ARNUŠ, BAUER, DAHL, GIBBES

Slovenska književnost

82

ZGODBICE

166-170

166 Božo in Vili Avtor/ica: Tina Arnuš Pupis Ilustr.: Marta Bartolj Založba: Miš, 45 str. Zbirka: Miškolinke | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | za glasno branje v nadaljevanjih | velikani, palčki (bajeslovna bitja), prijateljstvo, dogodivščine, dom, medbesedilnost, pravljični junaki

Slovenska književnost

167 Ding dong zgodbe Avtor/ica: Jana Bauer Ilustr.: Bojana Dimitrovski Založba: KUD Sodobnost International, 63, 63 str. Zbirka: Čudaške prigode | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | za glasno branje v nadaljevanjih | pravljični junaki, dečki, deklice, dogodivščine, domišljija, humor

Angleška književnost

Avtor/ica: Roald Dahl Ilustr.: Quentin Blake Prev.: Ana Barič Moder Založba: Mladinska knjiga, 106 str. Zbirka: Pisanice

Avstralska književnost

168 Bine in milinci Velikan književnosti za otroke nas tokrat popelje v Hudobčevo hosto, kjer glavni junak Bine doživi pustolovščino, ki vključuje milince in razbeljenega hrustarja. Zgodba, v kateri se Bine spravi v težave, a se iz njih bistroumno tudi reši, pri tem pa odreši še na milijone drobnih bitij, je prepoznavno dahlovska, torej dinamična, napeta, rahlo duhovita in se kot takšna prebere na dušek. Dahl v njej otroke poziva, da je treba hoditi po svetu s široko odprtimi očmi in oprezati za skrivnostmi, ki se jim pri tem utegnejo razkriti. V slovenščini smo dobili izdajo s hitropoteznimi ilustracijami Dahlovega zvestega spremljevalca Quentina Blaka (izvirnik je sicer ilustriral Patrick Benson), ki so bogato posejane po besedilu. Za sočen prevod je poskrbela Ana Barič Moder, ki se je ponovno izkazala z inovativnostjo v poimenovanju zverin in rastlinja, ki ga uživajo milinci. (GK) | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | C | ODLIČNO | o avtorjih, za oklevajoče bralce | dečki, palčki (bajeslovna bitja), fantastična bitja, dobro in zlo, gozdovi, magija, nevarnost, pogum, pomoč, pošasti, prijateljstvo, pustolovščine

169 Švrk in tat s pasje razstave 170 Švrk in torbičar ugrabitelj Avtor/ica: Lesley Gibbes Ilustr.: Stephen Michael King Prev.: Meta Osredkar Založba: Miš, 67 str. Zbirka: Prigode pasjega policista, knj. 3; 4 | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih, za začetno samostojno branje | policijski psi, pogum, razstave, tatvine, živali v domišljiji


α GLEESON, HROVAT, KARLSSON

Avstralska književnost

83

ZGODBICE

171-175

171 Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo 172 Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival Avtor/ica: Libby Gleeson Ilustr.: Freya Blackwood Prev.: Meta Osredkar Založba: Miš, 54 str.; 65 str. Zbirka: Zgodbe o Kati | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke, za začetno samostojno branje | deklice - družina, darila, domišljija, nakit, praznovanje, rojstni dan; domače živali, hišni ljubljenci, želje

Slovenska književnost

173 Nore mišice Avtor/ica in ilustr.: Uroš Hrovat Spr. beseda: Maja Nemec Založba: Karantanija, 70 str. Zbirka: Grad Prepih, 6 | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | vrstniki - nasilje, superjunaki, čarovnije, medvrstniško nasilje, hrana, humor, fantastična bitja

Slovenska književnost

174 Ognjena krila Avtor/ica in ilustr.: Uroš Hrovat Spr. beseda: Maja Nemec Založba: Karantanija, 70 str. Zbirka: Grad Prepih, 7 | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | ogenj, fantastična bitja, humor, poskusi, požari, zmaji (bajeslovna bitja)

Švedska književnost

Avtor/ica: Ellen Karlsson Ilustr.: Eva Lindström Prev.: Danni Stražar Založba: Zala, 117 str.

175 Špagica, ptiček in jaz Kratki otroški roman upoveduje zgodbo deklice Selme, ki preživlja poletje pri dedku in babici. Rahločutna pripoved o osamljenosti se neobteženo in mestoma duhovito dotakne problema, ki obremenjuje marsikaterega sodobnega otroka. Rdečo nit spleta osrednji simbol – ptiček, ki deklico ves čas kljuva v srcu in jo opozarja na njene napake. "Kot vedno si bila samo v napoto, reče ptiček." Selma je potrta in plaha, a vse to se spremeni, ko spozna nenavadno in pogumno Špagico. Z rojstvom prijateljstva ptiček postopoma izgublja svojo moč. Žlahtno zgodbo o odraščanju, iskanju bližine in medosebnih odnosih spremljajo zračne in s pravšnjo mero čudaškosti začinjene ilustracije. Pisateljica in ilustratorka sta leta 2013 za roman prejeli nagrado August, najuglednejšo švedsko literarno nagrado. (KP) | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | za glasno branje v nadaljevanjih | deklice - prijateljstvo, poletje - počitnice, stari starši - medgeneracijski odnosi, dogodivščine, duševna stiska, igra, samopodoba, socializacija


α KASPARAVIČIUS, KELLY

Litvanska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Kęstutis Kasparavičius Prev.: Klemen Pisk Založba: KUD Sodobnost International, 54 str.

84

ZGODBICE

176-178

176 Dežela lenuhov "Knjige nam pomagajo, da ne hitimo," je vodilna misel letošnje poslanice IBBY litovskega pisatelja in ilustratorja Kasparavičiusa, ki ga naši mladi bralci že dodobra poznajo, saj je v slovenščini izšlo kar šest njegovih knjig, vse v prevajalski delavnici Klemena Piska, vključen pa je bil tudi v mednarodni projekt Naša mala knjižnica založbe KUD Sodobnost International. V deželi lenuhov se "cedita med in mleko" tako, kot bi ju avtor prenesel s slike nizozemskega slikarja Pietra Breughla (Indija Koromandija, 1567), le da namesto plemiča, kmeta in vojščaka po njej kolovratijo trije nič manj leni in požrešni mački. V deželi lenuhov je strogo prepovedano delati, saj si zaradi delovne ihte lahko prislužiš ostro kazen, prisilno spanje, − denar, neprekinjena zabava in mladosten videz pa so vedno na dosegu roke. Utopične zgodbe, ki poganjajo avtorjev narobe svet, so polne "uživancije", sproščene vnemarnosti in nonsensnega humorja, ki so v prevladujoči "kapitalistični delovni etiki" oziroma kulturi pridnosti nadvse odrešujoči. (IMČ) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | za glasno branje v nadaljevanjih | lenoba, domišljija, humor, mačke, nonsens, potovanja

Litvanska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Kęstutis Kasparavičius Prev.: Klemen Pisk Založba: KUD Sodobnost International, 54 str.

177 Kratke zgodbe Znani in priljubljeni litovski "multipraktik" svoje tokratne kratke pravljične zgodbe opisuje kot precej trapaste. Malo ima seveda prav, saj so, kot smo pri njem že vajeni, mestoma na videz prav čudaško nesmiselne in polne neobičajnih obratov, vselej (in pogosto prav zato) pa duhovite in prepredene s preprostim, a učinkovitim humorjem. Predvsem pa so še mnogo več: prinašajo namreč globoko sporočilo, da so "še tako majhne stvarce in komaj opazna bitjeca prav tako pomembni kot stvari, ki so vsem na očem". Svoje mesto med knjižnimi platnicami tako dobijo najbolj vsakdanji, a za to priložnost oživljeni domači predmeti, kot so televizor, stol, ogledalo, luč, pa tudi najrazličnejši živalski in drugi liki, od leteče mačke in pingvinov do marsovcev. Gre za delo, primerno za široko občinstvo, saj bo zagotovo zabavalo tako najmlajše kot tudi precej starejše bralce, ki si želijo svet (znova) uzreti z nove in drugačne perspektive. (ZSV) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | o avtorjih, za glasno branje v nadaljevanjih | nonsens, humor, predmeti v domišljiji, živali v domišljiji

Avstralska književnost

178 Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg Avtor/ica: Deborah Kelly Ilustr.: Leigh Hedstrom Prev.: Tamara Laganin Založba: Skrivnost, 87 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | deklice - čarovništvo, samorog (bajeslovno bitje), čarovnije, družina, mačke, pustolovščine, živali v domišljiji


α KONC, LACEY, LAGERCRANTZ

Slovenska književnost

Avtor/ica: Nataša Konc Lorenzutti Ilustr.: Tanja Komadina Založba: Miš, 127 str. Zbirka: Miškolinke

85

ZGODBICE

179-183

179 Zvezek in brezvezek Nika, glavna junakinja s priznanjem zlata hruška ovenčane knjige Kdo bo danes glavni?, je zdaj že čisto prava prvošolka, vsekakor bolj učena, a nič manj navihana. Tople in hudomušne zgodbe nam odškrtnejo vrata v vsakdanjik petčlanske družine, kjer spoznamo nagajive palčke, ki si kar naprej sposojajo stvari pri Nikinih bratih in sestrah in jih najpogosteje pozabijo vrniti, silovito primorsko burjo, ki odnaša pse in dedke, pa tudi kakšno bolj grenko epizodo iz Nikinega življenja, kot je smrt hišnega ljubljenčka Tigija. Kratke zgodbe (nekatere so, pospremljene z ilustracijami Ane Zavadlav, poprej izšle že v Cicibanu), ki se povežejo v pripoved o še enem letu iz Nikinega življenja, od vstopa v šolo pa do prvega spričevala, z živahnimi ilustracijami, z občutkom za detajle, Tanje Komadina so kot nalašč za mlade bralce Nikine starosti, za skupno (večerno) branje, smejanje in pogovor ali pa celo za kakšen samostojen vstop v svet branja. (TB) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | za glasno branje v nadaljevanjih | deklice, družina, šole - pouk, bratje in sestre, dogodivščine, družina, humor, vsakdan

Angleška književnost

180 Varuh zmajev 181 Varuh zmajev leti 182 Varuh zmajev v gradu Avtor/ica: Josh Lacey Ilustr.: Garry Parsons Prev.: Branka Dobovšek-Dekleva Založba: Morfemplus, 58 str.; 61 str.; 50 str | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke | zmaji (bajeslovna bitja), dečki - varovanje - odgovornost, družina, hišni ljubljenci, humor, ogenj, porednost, požari, požrešnost, vragolije; letenje, mladiči, prepiri, starševstvo; gradovi, prehlad

Švedska književnost

Avtor/ica: Rose Lagercrantz Ilustr.: Rebecka Lagercrantz Prev.: Danni Stražar Založba: Zala, 72 str.

183 Mali črni kuža Priljubljena in večkrat nagrajena švedska pisateljica ter švedska ilustratorka mlajše generacije sta ustvarili preprosto in prijazno zgodbo o majhnem psičku, ki zaradi zdravstvenih težav svoje ljubljene gospodarice nenadoma ostane sam in brez zavetja v mrzli zasneženi zimski noči. Izgubljen tava po mestu, dokler ga njegov smrček ne pripelje do sosede, deklice, ki si od nekdaj želi natanko takega kužka in ga zato z navdušenjem vzame v svoje varstvo. Vse se res srečno konča, ko se vrne tudi njegova gospodarica ter sta strah in trud zvestega kosmatinca poplačana. Zgodba o navezanosti in ljubezni, ki veže hišnega ljubljenčka in njegovo gospodarico, bo, četudi je malce predvidljivo idealistična, ganila vse, ki so kaj podobnega že izkusili na lastni koži, v vseh, ki si tega želijo, pa zagotovo še okrepila njihovo hrepenenje. (ZSV) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | | psi, bolezni, odnosi med človekom in živaljo, osamljenost, varnost, zapuščenost, zaupanje


α

ZGODBICE

LINDGREN, MACDONALD, MALAČIČ

Švedska književnost

184-191

184 Vsi mi otroci iz Hrupnega Eno od najbolj znanih del Astrid Lindgren je v originalu izšlo že leta 1947, sedaj pa ga lahko v žlahtnem prevodu Nade Grošelj prvič beremo tudi v slovenščini, z ilustracijami danske umetnice Ingrid Vang Nyman, ki je ustvarila tudi prve in v svetu najbolj znane podobe Pike Nogavičke. Otroci iz Hrupnega so še en dokaz, da za književne klasike čas teče po drugačnih tirih: tople, humorne zgodbe sicer pripovedujejo zgodbe iz drugega časa, ko je otroke v šolo vodila dolga pot po gozdu, temi in snegu, ki sega čez kolena, doma pa jih je čakalo delo na polju in prostrane širjave, ki jih lahko napolnijo s svojo domišljijo. A hkrati utrinki iz vsakdanjika šestih otrok pripovedujejo večno zgodbo o prijateljstvu, igri, otroški radovednosti, modrosti in človečnosti, ki zlahka nagovorijo sodobnega mladega bralca (ali poslušalca). Zgodbe, ki nas nasmejijo, nam dajo misliti in odprejo pogovor. (TB)

Avtor/ica: Astrid Lindgren Ilustr.: Ingrid Vang-Nyman Prev.: Nada Grošelj Založba: Mladinska knjiga, 94 str. Zbirka: Pisanice

Angleška književnost

86

| B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | za glasno branje v nadaljevanjih | otroci - podeželje, prijateljstvo, dogodivščine, igra, šole, vsakdan

185 186 187 188 189 190

Umazani Berti in dinozaver! Umazani Berti in pirat! Umazani Berti in smrad! Umazani Berti in vreščanje! Umazani Berti in zobje! Umazani Berti in zombi! Avtor/ica: Alan MacDonald Ilustr.: David Roberts Prev.: Maja Brodschneider Kotnik Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ, 95 str. Zbirka: Umazani Berti, 20; 17; 16; 18; 19; 21 | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | del nanizanke | dečki, čokolada, dinozavri, humor, mačke, prijateljstvo, šole, vragolije; pirati, restavracije - ocenjevanje, igra, športni dan, tekmovanja; psi - higiena, šola v naravi, šolske uniforme; mumije, noč čarovnic, podeželje, prevare, strah, tekmovanja; letala, sladoled, strah, vročina, zobozdravniki; ples, živalski vrtovi

Slovenska književnost

191 Kaj zraste iz zobka? Avtor/ica: Emanuela Malačič Kladnik Ilustr.: Tinka Leskovšek Založba: KUD Sodobnost International, 54 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | za glasno branje v nadaljevanjih | lisice, dedki, družina, igra, otroški vrtci, otroštvo, psi, smrt, zobje, živali v domišljiji


α MORKUNAS, MORPURGO, OGRIZEK

Litvanska (litovska) književnost

87

ZGODBICE

192-194

192 Bolšje zgodbe Avtor/ica: Gendrutis Morkunas Ilustr.: Lina Žutaute Prev.: Klemen Pisk Založba: KUD Sodobnost International, 136 str. Zbirka: Zvezdogled | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | o avtorjih, za glasno branje v nadaljevanjih | nonsens, domišljija, humor

Angleška književnost

Avtor/ica: Michael Morpurgo Ilustr.: Robin Shaw Prev.: Jedrt Lapuh Maležič Bibl. predh.: Raymond Briggs Založba: Miš, 127 str.

Slovenska književnost

Avtor/ica: Maša Ogrizek Ilustr.: Miha Hančič Založba: Miš, 67 str. Zbirka: Miškolinke

193 Sneženi mož Angleškega avtorja že poznamo po romanu Grivasti vojak (2012), slikanici Nežni velikan (2016) ter zgodbi Črna kraljica (2018), istega leta pa je izšla tudi njegova avtorska priredba, navdihnjena s slikanico brez besedila Raymonda Briggsa Sneženi mož, ki je še danes med najbolj priljubljenimi in prevajanimi božičnimi pravljicami in je v slovenskem prevodu, v slikanici, izšla že leta 2001. Morpurgo je znano zgodbo povedal na nov način in za obseg ilustrirane knjige, kar se mu je v celoti posrečilo. V njej je namreč zapolnil tiste bele lise, ki jih Briggs v svoji brezčasni slikanici ni niti nakazal. Tenkočutno je npr. orisal dečkovo psihološko stanje, njegove občutke drugačnosti in osamljenosti zaradi jecljanja ter njegovo potrebo po prijateljstvu; podobo njegove prezaposlene družine, s katero je zgodbo postavil v konkreten prostor in čas; in ne nazadnje lik babice, ki ga sprejema takšnega, kot je, a mu z namigom o preraščanju namišljenega prijatelja nakaže pot k odraslosti. (IMČ) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | dodana navodila za ustvarjanje, o avtorjih, poučni dodatek, za glasno branje v nadaljevanjih | snežaki, dečki - prijateljstvo, božič, Božiček, darila, domišljija, družina, letenje, prazniki, sneg, zima

194 Koko Dajsa v mestu Zbirka s humorjem prežetih epizodnih zgodb iz življenja stare zoprne kure. Koko Dajsa se je najprej udomačila v reviji Galeb, dopolnjene zgodbe pa zelo uspešno zaživijo tudi v novem mediju – povežejo se v enotno pripoved o stari kuri in njeni "zlomljeni" nogi, o nečakinji in njenem deževniku, ki prideta v mesto teti na pomoč, o osamljenosti (saj vsi vemo, zakaj se stare kure delajo, da potrebujejo pomoč) in manjši preobrazbi, ki nas od zelo zoprne kure pripelje k malo manj zoprni kuri. Epizodna narava knjige je kot nalašč za družinsko branje, sem in tja posejani "stripi" z velikimi tiskanimi črkami pa delujejo kot pripravni intermezzo, ko lahko branje prevzame poslušalec. Knjiga je izjemno bogato ilustrirana, Miha Ha je ustvaril živahne in simpatične like in jih postavil v polnokrvno okolje, polno podrobnosti, ne nazadnje polno zgodb. (TB) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | za glasno branje v nadaljevanjih | kokoši, mesta, besedne igre, humor, medbesedilnost, nesreče, parodija, pomoč, tete, živali v domišljiji


α PEČEK, PRØYSEN, PUCER

Slovenska književnost

88

ZGODBICE

195-197

195 Mokronožci, še sreča, da ste tu Avtor/ica: Stane Peček Ilustr.: Jelka Godec Schmidt Spr. beseda: Maša Dvornik Rački Založba: Zveza kulturnih društev Trebnje, 111 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | del nanizanke, dodane note, dodani verzi, spr. beseda | palčki (bajeslovna bitja), gradovi, junaki, kraljične, ljubezen, ljudsko izročilo, Mirnska dolina, Mokronog, zmaji (bajeslovna bitja)

Norveška književnost

Avtor/ica: Alf Prøysen Ilustr.: Björn Berg Prev.: Marija Zlatnar Moe Založba: KUD Sodobnost International, 117 str. Zbirka: Čudaške prigode

Slovenska književnost

196 Čajna ženička V knjigi Čajna ženička so zbrane štiri zgodbe o nenavadni junakinji, ki se vsake toliko pomanjša na velikost čajne žličke, kar ji marsikdaj hodi narobe, a se vedno znajde. Zgodb s to izvirno junakinjo je sicer veliko in so začele nastajati že sredi prejšnjega stoletja, a za v bogato ilustrirano otroško knjigo so štiri ravno prav. Norveški pisatelj ženičko postavlja v različne napete okoliščine, kjer prideta na dan njena iznajdljivost in neustrašnost (v gozdu „ukroti“ lisjaka, volka in medveda, na bazarju „podkuri“ trem finim gospem itd.). Simpatična besedila je ilustriral švedski ustvarjalec Bjørn Berg, ki mu grejo dobro od rok tako interjerji (ženičkino domovanje) kot prizori iz narave, pa tudi dinamika in ekspresivnost likov. Knjiga je z obvladljivimi obsegi posameznih zgodb in s številnimi ilustracijami, ki prekinjajo besedilo, kot nalašč tudi za manj vešče bralce. (GK) | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | o avtorjih, za glasno branje v nadaljevanjih | ženske, dogodivščine, humor, nonsens, preobrazbe, zakonsko življenje, živali v domišljiji

197 Božično darilo Avtor/ica: Sonja Pucer Ilustr.: Barbara Koblar Spr. beseda: Janez Bogataj Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 63 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | dodani kuharski recepti, spr. beseda | babice (sorodstvo) - domovi za stare ljudi, vnuki - prijateljstvo, božič potica, darila, družina, medgeneracijski odnosi, obiski, osamljenost, spomini, starost


α RIBEIRO, SKUBIC, STAMAN

Portugalska književnost

Avtor/ica: João Manuel de Oliveira Ribeiro Ilustr.: Catarina Pinto Prev.: Mojca Medvedšek Založba: Malinc, 97 str.

Slovenska književnost

89

ZGODBICE

198-201

198 Moj dedek, kralj majhnih stvari V knjigi je devet kratkih zgodb, ki jih povezujeta glavna junaka, dedek in vnuk; dogajajo se v časovnem loku od prvih spominov do "Zadnjih dni" in celo "O dnevih, ki pridejo". Najprej osupne in prevzame ilustracija, barvno bogata in razkošno domišljijska. Potem poetično besedilo, ki je poklon dedku in njegovemu odnosu do življenja: "Biti kralj zame pomeni, da sem gospodar vsega, kar mi pripada. Sam vladam svojemu življenju, odločam o tem, kaj bom počel, kdaj in kako bom živel. Kraljujem svojim idejam in mislim." Besedilo je žlahtna preja domišljije, izročila, znanja in izkušenj, kar lahko doživljamo kot nabor modrosti in/ali molitev hvalnico. Zvemo tudi, kaj so metafore, prilike, poezija, pa tudi čas, lepota, ljubezen. To je čudovita knjiga za bralce vseh starosti (podobno kot npr. Mali princ). Oblikovana je v skladu s priporočili za oblikovanje gradiv za bralce z disleksijo. Dobrodošla je tudi spremna beseda o portugalskem avtorju, čigar prvi prevod lahko beremo v slovenščini. (TJ) | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | C | ODLIČNO | o avtorjih, večnaslovniška književnost | dedki - življenjska modrost, filozofija življenja, kmetije, medgeneracijski odnosi, narava, prijateljstvo, spomini, starost, vnuki

199 Babi nima več telefona 200 Ne bi smel odpreti tistih vrat Mojstrsko izpisani kratki romani o dogodivščinah tria Golaznikus. Skubic, sicer bralcem dobro znan kot avtor literature za odrasle, se odlično znajde tudi v kontekstu mladinske literature. Deli odlikuje izjemen občutek za jezik, dialogi so živi, govorica otrok pristna, humor pa večplasten in inovativen. Skozi kratke romane, bogato ilustrirane v prepoznavno igrivem slogu Tanje Komadina, spremljamo epizode iz življenja mladih predpubertetnikov, ki z lesenimi meči rešujejo svet z opravičili prijateljstva, z blatnimi kepami pa dolgčas na šolskem igrišču. Dogajanje je postavljeno v sodoben svet, v katerem se mobilni telefoni, iskalniki in računalniške igrice prepletajo s sankanjem, risanjem in skakanjem po posteljah. Skubic spretno, ne da bi izpadel didaktičen, v zgodbo vnese tudi kakšno koristno tezo o dobrih prijateljih in tenkih mejah med igro in nasiljem, nedolžnimi in škodljivimi šalami. Predvsem pa poskrbi za salve smeha. (TB)

Avtor/ica: Andrej E. Skubic Ilustr.: Tanja Komadina Založba: Mladinska knjiga, 62 str.; 71 str. Zbirka: Trio Golaznikus, 2; 1 Slovenska književnost

| 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | del nanizanke | dečki - deklice - prijateljstvo, mobilni telefoni, konflikti, družina, empatija, pametni telefoni, smrt, sočutje, telefoniranje, vragolije, žalost

201 Kako so Robavsi nadrajsali Avtor/ica: Jasna Branka Staman Ilustr.: Anton Buzeti Spr. beseda: Saša Pergar Založba: Skrivnost, 92 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | o avtorjih | krave - hlevi, kmetje - skopost, begunci, pomoč, povodni mož, prijateljstvo, velikani, živali v domišljiji


α TELLEGEN, VITEZ

Nizozemska književnost

Avtor/ica: Toon Tellegen Ilustr.: Mance Post Prev.: Anita Srebnik Založba: Miš, 79 str.

Hrvaška književnost

90

ZGODBICE

202-203

202 Sredi noči Vse zgodbe v novem prevodu Tellegena v slovenščino se pričnejo „Sredi noči...“; to je torej nočna knjiga, polna teme, tišine, vprašanj, dvomov, napetega razmišljanja, nenavadnih predstav in pripetljajev. Tellegenove živali, od najdrobnejših bitij do največjih sesalcev, si v tišini noči zastavljajo izvirna vprašanja, ki bralca vsakič znova presenetijo: kresnička se na primer vpraša, za koga se pravzaprav svetlika, lesni črv se sprašuje, kaj je zdaj in kaj sledi od zdaj dalje, slon se sprašuje, ali lahko plezaš od zgoraj navzdol in ali v tem primeru padeš navzgor, če ti spodrsne... Knjiga je opremljena z ilustracijami nizozemske ilustratorke Mance Post, ki s prevladujočo kombinacijo črne in modre (ki sta jima pridruženi bela in siva) delujejo učinkovito nočno. Še ena mojstrovina avtorja z neverjetnim občutkom za neobičajno, absurdno, presenetljivo in izvirno. Knjiga, ki da misliti, a zna hkrati tudi izvabiti nasmeh. (GK) | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | C | ODLIČNO | | živali - noč, domišljija, modrost, živali v domišljiji

203 O zajcu, ki se je rad smejal Zabavna in lepo ilustrirana zbirka treh na novo prevedenih in ilustriranih hudomušnih zgodbic (O zajcu, ki se je rad smejal, Svinčnik iz sanj, Zgodba o Soncu, ki si jo je Bodo najverjetneje izmislil), ki so, skupaj še z mnogimi drugimi Vitezovimi zgodbicami in pravljicami, v slovenščini prvič izšle leta 1964 pri Mladinski knjigi, pod naslovom 'Pravljica o glinasti ptici' (prevod Jože Šmit, ilustracije Jože Ciuha). Vitezov humor in nabritost njegovih literarnih likov še vedno navdušujeta, le tega mu ne verjamemo več, da še kje obstaja zajec, ki bi zmogel s smehom in bistro ukano umiriti tudi volkove v slovenskih gozdovih. (TO)

Avtor/ica: Grigor Vitez Ilustr.: Peter Škerl Prev.: Dušanka Zabukovec Založba: KUD Sodobnost International, 69 str. Zbirka: Čudaške prigode

| 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | nov prevod, nove ilustracije, za glasno branje v nadaljevanjih | gozdne živali, pisala, sonce, domišljija, humor, nonsens


α

ANTEŠAŠKE, GREMO, HALL, JAMNIK

Malgaška književnost

91

ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE

204-207

204 Antešaške pripovedke Zbir., ured. in prev.: Matija Nared Ilustr.: Damjan Nared in Erik Mavrič Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 94 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | L | ZELO DOBRO | ljudsko slovstvo, spr. beseda | ljudske pripovedke - Madagaskar, Antešaki, malgaške ljudske pripovedke

Slovenska književnost

205 Gremo v Betlehem! Ured.: Ana Magister in Tina Osterman Založba: Družina, 55 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | | božič, advent, krščanski prazniki

Norveška književnost

206 Zgodbe o Vikingih Avtor/ica: Jennie Hall Ilustr.: Victor R. Lambdin Prev.: Matejka Križan Založba: LYNX, 170 str. | 3 - za napredno samostojno branje | L | DOBRO | ljudsko slovstvo, poučni dodatek | skandinavski miti, Vikingi, sage

Slovenska književnost

207 Noč v puščavi Avtor/ica: Tatjana Jamnik Pocajt Ilustr.: Sara Žirovnik Založba: Pro-Andy, 93 str. Zbirka: Zlatoklasje | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | o avtorjih | puščava - Jordanija, Beduini, modrost, nomadi


α MANČKARADA, PETELINČEK, SLOVANSKE

Slovenska književnost

Ilustr.: Marjan Manček Ured.: Marjan Manček, Marta Manček in Irena Matko Lukan Spr. beseda: Niko Grafenauer, Judita Krivec Dragan in Slavko Pregl Založba: Mladinska knjiga, 375 str. Zbirka: Sončnica Bolgarska književnost

Ured. in spr. beseda: Ljudmil Dimitrov Prir. in spr. beseda: Slavica Remškar Ilustr.: Jelka Godec Schmidt Založba: Mladinska knjiga, 147 str. Zbirka: Zlata ptica Evropska književnost

92

ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE

208-210

208 Mančkarada Marjan Manček, ilustrator, karikaturist, animator, stripar in še kaj, je leta 2018 praznoval 70-letnico. Da bi počastili ta jubilej, so v založbi Mladinska knjiga pripravili pregledno antologijo njegovih del. Hkrati je to poklon njegovi več kot štiri desetletja trajajoči karieri, v kateri je ilustriral preko 200 knjig ter ustvaril več kot 30 avtorskih slikanic. Kdo ne pozna upodobitev Pedenjpeda, Petra Klepca, Kozlovske sodbe v Višnji gori? Pa Modrega medvedka, Hribcev, Cufka … Ustvaril je tudi številne likovne zasnove za lutkovne predstave in animirane filme, po njegovem osnutku je bil izdelana tudi lutka Radovednega Tačka. Ustvaril je vrsto stripov ter objavljal v mladinski periodiki. Za svoje delo je prejel tudi nebroj domačih in mednarodnih nagrad. Mančkarada je zbir in pregled avtorjevih najbolj prepoznavnih, brezčasnih in duhovitih ilustracij, ki so v preteklosti (in bodo še v prihodnosti) razveseljevale mnoge generacije mladih bralcev. Antologijo spremlja tudi nekaj spremnih besed ter izčrpna bibliografija. (PP) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | antologija, dodane uganke, dodani stripi, dodani verzi, o avtorjih, spr. beseda | slovenski ilustratorji

209 Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih Zelo lepa in izvrstno ilustrirana zbirka pravljic, ki je opremljena tudi s strokovno tehtnimi spremnimi besedili, je izjemno kvalitetno pripravljena: petindvajset živalskih ljudskih zgodb iz Bolgarije je luč sveta v slovenščini ugledalo zahvaljujoč študentom bolgarščine z ljubljanske filozofske fakultete, ki so skrbno izbrana besedila z občutkom prevedli. "Zverinice iz Bolgarije" so prav takšne, kakršne poznamo doma: tovariške, duhovite, nesebične, pogumne, razumne, pa tudi nespametne, prepirljive, prevarantske, hudobne in škodljive. Skratka, zelo človeške, zato so tudi basni, v katerih nastopajo, četudi lahko učinkujejo starinsko, vselej moderne. Predvsem pa so ti pravljični liki nosilci moralnih vrednot in ljudskih modrosti, s katerimi se morajo seznanjati vse, tudi današnje generacije otrok. (ZSV) | 1 - za začetno branje | L | ODLIČNO | antologija, ljudsko slovstvo, spr. beseda | bolgarske ljudske pravljice, ljudske živalske pravljice

210 Slovanske pravljice. Južnoslovanske pravljice Zbir. in spr. beseda: Albert Henry Wratislaw Prev.: Jernej Grobovšek Založba: Stella, 136 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | L | DOBRO | ljudsko slovstvo, o avtorjih, spr. beseda | slovanske ljudske pravljice, bosanske ljudske pravljice, hrvaške ljudske pravljice, kranjske ljudske pravljice, slovenske ljudske pravljice, srbske ljudske pravljice


α SLOVANSKE, TRALALA, ZAJEC

Evropska književnost

93

ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE

211-214

211 Slovanske pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice Zbir. in spr. beseda: Albert Henry Wratislaw Prev.: Jernej Grobovšek Ilustr.: Ivan Jakovlevič Bilibin Založba: Stella, 106 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | L | DOBRO | ljudsko slovstvo, o avtorjih, spr. beseda | slovanske ljudske pravljice, bolgarske ljudske pravljice, galicijske ljudske pravljice, ruske ljudske pravljice, ukrajinske ljudske pravljice

Evropska književnost

212 Slovanske pravljice. Zahodnoslovanske pravljice Zbir. in spr. beseda: Albert Henry Wratislaw Prev.: Jernej Grobovšek Založba: Stella, 144 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | L | DOBRO | ljudsko slovstvo, o avtorjih, spr. beseda | slovanske ljudske pravljice, češke ljudske pravljice, kašubske ljudske pravljice, lužiške ljudske pravljice, madžarsko-slovaške ljudske pravljice, moravske ljudske pravljice, poljske ljudske pravljice

Slovenska književnost

213 Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma Ured.: Maja Žugič Založba: Mladinska knjiga, 56 str. | B - za predšolske | C | ZELO DOBRO | dodane note, dodane uganke, dodani slikopisi, dodani stripi, dodani verzi

Svetovna književnost

214 Zajec dolgouhec Ured. in spr. beseda: Viktorija Muha Založba: Karantanija, 87 str. | 1 - za začetno branje | L | DOBRO | antologija, ljudsko slovstvo, spr. beseda | zajci, ljudske živalske pravljice, živali v domišljiji


α

ANDERSEN, BOUTAVANT, DAVIS

Ameriška ZDA književnost

94

STRIPI

215-218

215 Odraslost je mit Avtor/ica in ilustr.: Sarah Andersen Prev.: Jedrt Lapuh Maležič Založba: Primus, 109 str. Zbirka: Prima za mlade | 3 - za napredno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | večnaslovniška književnost | dekleta - odraščanje, mladostniki - psihosocialne težave, generacija y, humor, samopodoba

Francoska književnost

Ilustr.: Marc Boutavant Avtor/ica: Emmanuel Guibert Prev.: Katja Šaponjić in Anja Golob Založba: Zavod VigeVageKnjige, 126 str.

216 Ariol. [5], Brenča ni od muh Že peti prevedeni del odlične serije stripov za mlade bralce, ki je v nadaljevanjih začel izhajati leta 1999 v popularni francoski otroški reviji "J’aime lire", od leta 2002 izhaja v knjigah, glavni liki pa imajo tudi svojo risanko, izdajajo se DVD-ji z risankami, raznorazne drobnarije in podobno, kar kaže na vse razsežnosti popularnosti Ariola tako na domačih tleh kot v tujini. Avtorja sta našla popolno kombinacijo humorja, sarkazma, rahločutnosti in psihološkega vpogleda v skoraj najstnike, njihove starše, učitelje in celotno paleto ostalih akterjev, ki predstavljajo t. i. razširjeno družino in pomagajo otrokom pri odraščanju. Ne izogiba pa se niti aktualnim, resnejšim temam in situacijam. Peti del prinaša novih dvanajst epizod. Zgodbe se sučejo okoli počitnic, iskanja gob, obiska bivše varuške, menjavanja gum, pisanja referata in še marsičesa. Skratka, Ariolu, njegovi družini in prijateljem še vedno ni prav nič dolgčas. Tako kot že prejšnje dele, tudi peti del odlikujejo "žmohtni", živahni dialogi ter duhovite prigode. (PP) | 1 - za začetno branje | C | ODLIČNO | del nanizanke, za oklevajoče bralce | osli, družina - prosti čas, božič, družabne igre, gozdovi, humor, knjižnice, morje, tržnice, vsakdan

Ameriška ZDA književnost

217 Brez kave ni življenja; Življenje je praznik; Specialist za TV 218 Miši plešejo; Kdo bo koga; Čas za romantiko Avtor/ica in ilustr.: Jim Davis Prev.: Špela Žakelj Založba: Graffit, 135 str. Zbirka: Vse najboljše, Garfield, knj. 3; 4 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke | mačke, humor


α GERG, GODEC, KOCJAN, KOS

Nemška književnost

95

STRIPI

219-222

219 Maks in Lučka pri starih civilizacijah Ilustr.: Franz Gerg Prev.: Barbara Jarc Založba: Mladinska knjiga, 144 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | poučni dodatek | svetovna zgodovina, časovni stroj, kulturna zgodovina, potovanja skozi čas, pustolovščine, stare civilizacije, zgodovina

Slovenska književnost

220 Cicibanda Ilustr.: Jelka Godec Schmidt Avtor/ica: Jelka Godec Schmidt in Tomaž Tomšič Založba: Mladinska knjiga, 39 str. Zbirka: Velike slikanice | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | dodani slikopisi, za začetno samostojno branje | fantastična bitja, dogodivščine, druščine, pošasti, prijateljstvo

Slovenska književnost

221 Drug drugemu drug Ilustr.: Matej Kocjan Avtor/ica: Darko Nikolovski Založba: Forum, 61 str. Zbirka: Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | pripoved v verzih | dekleta - begunci, Evropa, mačke, nasilje, pomoč, prijateljstvo, preživetje, terorizem, večkulturnost

Slovenska književnost

222 Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Na dvoru kralja Arthurja Avtor/ica in ilustr.: Božo Kos Založba: Koskos, 35 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | pustolovščine, časovni stroj, gradovi, humor, kralj Arthur (legendarni junak), potovanja skozi čas


α MORRIS

Francoska književnost

96

STRIPI

223-226

223 Calamity Jane Ilustr.: Morris Avtor/ica: René Goscinny Prev.: Špela Žakelj Založba: Graffit, 46 str. Zbirka: Lucky Luke | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, poučni dodatek | Cannary, Martha Jane, 1852-1903, divji zahod, humor, Indijanci, Lucky Luke (literarni junak), pustolovščine

Francoska književnost

224 Jesse James Ilustr.: Morris Avtor/ica: René Goscinny Prev.: Špela Žakelj Založba: Graffit, 46 str. Zbirka: Lucky Luke | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, poučni dodatek | James, Jesse, 1847-1882, razbojništvo, divji zahod, humor, Lucky Luke (literarni junak), pustolovščine, tatovi

Francoska književnost

225 Spremstvo Ilustr.: Morris Avtor/ica: René Goscinny Prev.: Mitja Roner Založba: Graffit, 46 str. Zbirka: Lucky Luke | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke | Billy, the Kid, 1859-1881, zločinci - kazen, divji zahod, humor, Lucky Luke (literarni junak), pustolovščine

Francoska književnost

226 Tekmeci iz Painful Gulcha Anotacija za 223-226:

Ilustr.: Morris Avtor/ica: René Goscinny Prev.: Mitja Roner Založba: Graffit, 46 str. Zbirka: Lucky Luke

Belgijski stripar Moriss je leta 1946 sam začel ustvarjati nepozabno serijo o kultnem kavboju, kasneje se mu je kot pisec besedil pridružil Francoz Goscinny, s čimer so stripi pridobili na kvaliteti. V letih 2009 in 2015 so pri založbi Graffiti izšli prvi prevodi iz te kultne serije, v letu 2018 pa smo dočakali nadaljevanje. Novi naslovi se v nekaterih motivih navezujejo na že izdane naslove (kar nikakor ne pomeni, da jih ne moremo vzeti v roke brez predznanja), tako se znova srečamo z Billyjem the Kidom, brati Dalton in Rantanplanom, še vedno najbolj neumnim psom na svetu. V središču pripovedi sta seveda Lucky Luka, neustrašni borec za red in pravico na podivjanem Divjem zahodu, osamljeni kavboj, hitrejši od svoje sence, in konj Jolly Jumper, njegov (edini) zvesti sopotnik. V parodični seriji nastopa ogromno realnih likov, ki so krojili zgodovino Divjega zahoda, med drugim naslovna junaka stripov Calamity Jane in Jesse James. Stripovska klasika, polna večplastnega humorja. (KS in TB) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke | pustolovščine, divji zahod, humor, Lucky Luke (literarni junak), rodeo


α PILKEY, POCRNJIĆ, RIGANO

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica in ilustr.: Dav Pilkey Ilustr.: Jose Garibaldi Prev.: Boštjan Gorenc Založba: Mladinska knjiga, 220 str. Zbirka: Pasji mož

Slovenska književnost

97

STRIPI

227-229

227 Pasji mož. Snet s ketne Avtor Kapitana Gatnika se je svojega literarnega junaka rahlo naveličal in si izmislil novega – Pasjega moža. Lika Grege in Klemna vseeno ostajata (kot avtorja stripa Pasji mož), ostaja pa tudi obešenjaški, straniščni humor, strip pa tokrat ni več črno-bel, temveč v barvah. Avtor je ustvaril že 7 stripovskih knjig o Pasjem možu, prevoda se je mojstrsko lotil (tako kot že Kapitana Gatnika) Boštjan Gorenc Pižama, do sedaj pa so v slovenščino prevedene že štiri knjige iz serije. Pasji mož je rezultat nesrečnega dogodka, ko policistu Vitezu na telo prišijejo pasjo glavo njegovega psa Grege. Policijska ekipa se Pasjemu možu ne odpove, temveč ga vključi v ekipo. Se pa pojavijo težave, saj ima Pasji mož pasjo glavo in razmišlja po pasje. To privede do humornih, napetih in nepredvidljivih zapletov, ob katerih se bodo mladi bralci skrajno zabavali. Na koncu je priložena še mala šola risanja junakov, kot zanimivost pa, da je avtor naslovnico ustvaril prav posebej za slovensko izdajo. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, dodana navodila za ustvarjanje, o avtorjih, za oklevajoče bralce | policijski psi, humor, mačke, parodija, policija, pustolovščine, živali v domišljiji

228 Jezen, jezen škrat Avtor/ica in ilustr.: Sanja Pocrnjić Založba: Forum, 24 str. Zbirka: Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | o avtorjih | palčki (bajeslovna bitja), gozdovi - odpadki, onesnaževanje okolja, varstvo narave

Irska književnost

Ilustr.: Giovanni Rigano Avtor/ica: Eoin Colfer in Andrew Donkin Prev.: Neža Vilhelm Založba: Morfemplus, 122 str.

229 Ilegalec Priznanega irskega pisatelja nedvomno poznamo po seriji knjig o mladem brihtnežu Artemisu Fowlu. V pričujočem stripu pa se avtor posveti popolnoma drugačni tematiki. Moči je združil s še enim priznanim avtorjem mladinske literature, Andrewom Donkinom, ki se je specializiral za risoromane, ter Giovannijem Riganom, ilustratorjem že omenjenega Artemisa Fowla. Lotili so se aktualne tematike ilegalnih prebežnikov, nevarnega potovanja po morju, mednarodnega kriminala in tihotapljenja ljudi. Spremljamo zgodbo o Ebu, dečku iz Gane, ki se čez Saharo, preko Tripolija odloči za prebeg v Evropo. Zanj v Gani ni prihodnosti. Sestra je že odšla pred časom, starši so umrli. Ko nepričakovano odide še brat, se mu Ebu odloči slediti. Po srečnem naključju se najdeta v Tripoliju in skupaj nadaljujeta pot čez Sredozemsko morje. Nevarnosti prežijo vsepovsod. Eba pokonci drži samo še upanje na boljše življenje. Zgodbo odlikujeta tudi odlična realistična, skoraj dokumentarna ilustracija. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | o avtorjih | begunci - otroci, Afrika, mednarodni kriminal, morje, nevarnost, preživetje, tihotapstvo, vojna


α SCHULZ, WATTERSON, WIRBELEIT

Ameriška ZDA književnost

98

STRIPI

230-234

230 Mulčki. Ljubezen je melodija 231 Mulčki. Zmaga ni vse Avtor/ica in ilustr.: Charles M. Schulz Prev. in spr. beseda: Igor Zwölf Založba: Graffit, 125 str. Zbirka: Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 8; knj. 7 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, spr. beseda | psi, Charlie Brown (literarni junak), deklice, dečki, humor, modrost, otroci, prijateljstvo, Snoopy (literarni junak)

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica in ilustr.: Bill Watterson Prev.: Alenka Moder Saje Založba: Didakta, 175 str.; 127 str.

232 Ves čas se kaj dogaja 233 Znanstveni napredek je naredil "pok" To sta osma in deveta knjiga v seriji stripov o šestletniku Calvinu in njegovem plišastem tigru Hobbesu. Obe pričujoči zbirki izhajata iz obdobja nastajanja na začetku devetdesetih. Naj spomnimo: glavna junaka, ki sta poimenovana po reformatorju Jeanu Calvinu in filozofu Thomasu Hobbesu, sta se mladim (in tudi odraslim) bralcem s svojimi duhovitimi domislicami in zabavnimi peripetijami že dodobra usidrala v srca. Humorne, prisrčne in vsakdanje prigode ter enostavne likovne podobe so se prikupile bralcem že sredi osemdesetih, avtorju pa še vedno, tudi po tridesetih letih izhajanja, uspeva z obravnavanimi temami navdušiti tako staro kot mlado po vsem svetu. Leta 2010 je v ZDA izšla tudi uradna poštna znamka z motivom Calvina in Hobbesa. Kritiki in bralci z razlogom uvrščajo strip med trojico najboljših stripov vseh časov, saj z obravnavanimi temami (odnosi v družini, prijatelji, kritični pogled na aktualna družbena vprašanja) tudi po desetletjih izhajanja ostaja prepričljiv in močan izpovedni dokument nekega časa. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke | modrost, dečki - družina, domišljija, humor, igra, prijateljstvo, starši, tigri, živali v domišljiji

Nemška književnost

Avtor/ica in ilustr.: Patrick Wirbeleit in Uwe Heidschötter Prev.: Anja Golob Založba: Zavod VigeVageKnjige, 80 str.

234 Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar Ni vsaka škatla samo škatla! To spozna mali Ahac že v prvem delu serije, ko pred vrati najde na videz navadno kartonasto škatlo. Ker jo nujno rabi, da jo vgradi v svojo vesoljsko postajo, škatla roma z njim. Kmalu se izkaže, da škatla ni samo škatla, temveč ima tudi nekaj čarovniških moči (ki pa se ne izkažejo vedno za najbolj uspešne). Tako Ahac kot Škatla se v hipu povežeta, saj imata skupni hobi: oba sta namreč strastna graditelja in izumitelja. Ne samo, da je Škatla strastna izumiteljica, v sebi skriva tudi zaklade: od žebljev, izvijačev in ključev do starih gat. Pa še govori povrhu vsega. V drugem delu nemške stripovske serije za otroke se Ahac odpravi na počitnice k starim staršem na morje. Skoraj takoj se začne gradnja razglednega stolpa na obali. Seveda ne gre brez nerodnih zapletov, nevihte ter strašnega stvora. Napeto, razgibano in še posebej za fante privlačno branje, ki se navdušuje nad ročnimi spretnostmi, ustvarjalnostjo in dogajanjem zunaj, na svežem zraku. (PP) | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, o avtorjih, za začetno samostojno branje | fantje - ročne spretnosti, fantastična bitja - škatle, čarovnije, čarovniki, gradbena dela, morje, počitnice, pomoč, predmeti v domišljiji, prijateljstvo, stari starši


α ADEYEMI, ARDAGH, AUER, BALLERINI

Ameriška ZDA književnost

99

FANTASTIKA

235-239

235 Otroci krvi in kosti Avtor/ica: Tomi Adeyemi Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 484 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | DOBRO | del enotne zgodbe | bratje in sestre - uporništvo, magija, diktatorji - oblast, bojevanje, dobro in zlo, fantastična bitja, fantastični svetovi, nasilje, rasizem

Angleška književnost

236 Strašni časi Avtor/ica: Philip Ardagh Ilustr.: David Roberts Prev.: Ana Barič Moder Založba: KUD Sodobnost International, 144 str. Zbirka: Zvezdogled, Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 3 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | fantje - pustolovščine, družina, humor, nonsens, posebneži, potovanja, strici, tete

Nemška književnost

237 Šola magičnih živali. [Del 1] 238 Šola magičnih živali. [Del 2], Same luknje! Avtor/ica: Margit Auer Ilustr.: Nina Dulleck Prev.: Alexandra Natalie Zaleznik Založba: Grlica, 181 str.; 193 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | šole, živali, trgovski potniki, magične živali, magija, pomoč, prijateljstvo, pustolovščine, skrivnosti, svetovni popotniki, učenci, učitelji, živali v domišljiji

Italijanska književnost

239 Šifra 2.0 Avtor/ica: Luigi Ballerini Prev.: Dušanka Zabukovec Založba: KUD Sodobnost International, 184 str. Zbirka: Zvezdogled | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | virtualne organizacije - računalniško programiranje, najdenčki - posvojitev, fantje - psihosocialna rehabilitacija, čustva, distopija, družina, vojaško usposabljanje, zloraba


α BARNHILL, CIRICI, DICAMILLO, DOYLE

Ameriška ZDA književnost

100

FANTASTIKA

240-243

240 Deklica, ki je pila mesečino Avtor/ica: Kelly Regan Barnhill Prev.: Ana Ambrož Strle Založba: Grlica, 306 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | | čarovnice, deklice - magija, čarovništvo, dobrota, družina, fantastična bitja, fantastični svetovi, gozdovi, matere in hčere, odraščanje, prijateljstvo, totalitarizem, vrline, žalost, žrtvovanje

Španska književnost

241 Mahko Avtor/ica: David Cirici Ilustr.: Esther Burgueño Prev.: Marjeta Prelesnik Drozg Spr. beseda: Igor Saksida Založba: Hart, 119 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | didakt. navodila za otroke, o avtorjih, spr. beseda | psi, vojna - preživetje, brezdomci, deklice, družina, hišni ljubljenci, iskanje, nasilje, upanje, voh, vonj

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: Kate DiCamillo Ilustr.: Bagram Ibatoulline Prev.: Jakob J. Kenda Založba: KUD Sodobnost International, 210 str. Zbirka: Zvezdogled

Irska književnost

242 Čudežno potovanje Edwarda Tulana Edward Tulane ni kar navaden zajec. Je porcelanasti zajec, ki pripada deklici Abilene, ki ga naravnost obožuje. Edward je samovšečen, vzvišen in ima izredno garderobo. Ima uro in svojo posteljo. Živi na visoki nogi, a ne pozna pojma ljubezni. Dokler ne pristane na dnu morja. Ko ga po dvesto sedemindevetdesetih dneh rešijo iz vode, se njegovo popotovanje šele začne. Iz prijaznih rok ribičeve žene ga odtrga njena nevoščljiva hči. Pristane na kupu smeti, od koder ga reši brezdomčev pes. Ko na polju služi kot strašilo, ga ukrade deček in ga podari umirajoči sestrici. Na svoji poti se sreča s krutostjo, trpinčenjem in zlorabo. A vendarle se skozi to popotovanje nauči, kaj v resnici ljubezen je. Vsako novo srečanje, vsak človeški stik malo bolj odtaja hladno Edwardovo srce. Ko ga po mnogih letih Abilene najde v stari trgovini z igračami, ji je zajec končno sposoben vračati ljubezen. Naposled najde pot domov. Intenzivno, izrazito sporočilno zgodbo spremljajo čudovite ilustracije in prvovrsten prevod. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | o avtorjih, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | zajci - igrače, potovanja - pustolovščine, ljubezen, osebnostni razvoj, deklice, duhovna rast, predmeti v domišljiji, preizkušnje, življenjska modrost

243 Super! Avtor/ica: Roddy Doyle Ilustr.: Chris Judge Prev.: Tina Mahkota Založba: Zala, 228 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih | družina - brezposelnost, depresija (medicina), Dublin, Irska, otroci, pomoč, prijateljstvo, psi, recesija, simboli, žalost, živali v domišljiji


α HAGER, JAMES, NESBIT, NILSSON

Novozelandska književnost

101

FANTASTIKA

244-248

244 Pesem za kitovo pot domov Avtor/ica: Mandy Hager Prev.: Meta Osredkar Založba: Miš, 279 str. Zbirka: Z(o)renja+ | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | prijateljstvo - človek - živali, kiti - petje, ekologija, glasba, legende, Maori, mladostniki, nasilje, Nova Zelandija, odnosi med človekom in živaljo

Angleška književnost

245 Navaden mulc 246 Navaden mulc in padli junaki Avtor/ica: Greg James in Chris Smith Ilustr.: Erica Salcedo Prev.: Ana Mestek Založba: Učila International, 394 str.; 413 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih, za oklevajoče bralce | šole - superjunaki, fantje - pogum, humor, nadnaravno, prijateljstvo, pustolovščine; zaporniki

Angleška književnost

247 Čarobno mesto Avtor/ica: Edith Nesbit Prev.: Matejka Križan Založba: LYNX, 202 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | | bratje in sestre, mesta - fantastični svetovi, domišljija, magija, pogum, pustolovščine

Švedska književnost

248 Jaz in Gorila Avtor/ica: Frida Nilsson Ilustr.: Lotta Geffenblad Prev.: Alexandra Natalie Zaleznik Založba: Pivec, 121 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | deklice - sirote, gorile, posvojitev, dobrota, dogodivščine, drugačnost, predsodki, prijateljstvo, sirotišnice, živali v domišljiji


α PETEK, RIDDELL, RIGGS, ROTH

Slovenska književnost

102

FANTASTIKA

249-252

249 Fant z zlato kitaro Avtor/ica: Milan Petek Levokov Založba: Litera, 200 str. Zbirka: Mladež | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | | potovanja skozi čas, arheologija, blodnje, časovni stroj, družina, fantje, glasba, kitara, potovanja, pustolovščine, puščave

Angleška književnost

250 Otilija in škrlatni lisjak Avtor/ica in ilustr.: Chris Riddell Prev.: Ana Barič Moder Založba: KUD Sodobnost International, 175 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | lisice - prijateljstvo, gostje, deklice, fantastična bitja, igra, izleti, zabava, živali v domišljiji

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: Ransom Riggs Prev.: Maja Ropret Založba: Sanje, 383 str. Zbirka: Luna

Ameriška ZDA književnost

251 Votlo mesto Pričujoči roman (skupaj s prvim delom Otok nenavadnih otrok) je skoraj v trenutku izida postal prodajna uspešnica. Izšlo je še eno (tretje) nadaljevanje (še ni prevedeno v slovenski jezik), predelava v grafični roman, po knjigi pa je bil posnet tudi film z naslovom Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke, ki pa ga je zrežiral Tim Burton, znan po svojih prismuknjenih in čudaških prijemih. V drugem delu te nenavadne, skoraj bizarne zgodbe deset mladih posebnežev beži pred vojsko pošasti. Namenjeni so v London, kjer upajo, da bo njihova edina rešiteljica, gospodična Selec, ujeta v telo ptice, ozdravela. V Londonu, med množico posebnežev, ruševinami zbombardiranega mesta in novimi sovražniki, se Jacob in mladi zavezniki skušajo obraniti neštetih nevarnosti in ubežati nasprotnikom. Tudi v drugem delu najdemo med besedilo vrinjene celostranske, črno-bele fotografije, ki še dodatno poglabljajo skrivnostnost in temačnost pripovedi. (PP) | 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | del enotne zgodbe, o avtorjih, za pogovore o knjigah | otroci - nadnaravne sposobnosti, potovanja skozi čas, sirotišnice, London 1940, beg, nadnaravno, paranormalno

252 Usode, ki ločujejo Avtor/ica: Veronica Roth Prev.: Petra Berlot Kužner Založba: Učila International, 400 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | DOBRO | del enotne zgodbe | usoda, sposobnosti - energija, fantastični svetovi, mladostniki, pogum, preživetje, svoboda, upanje, upor, vojna


α SALTEN, SCIESZKA, SKUBIC, TOLONEN

Avstrijska književnost

103

FANTASTIKA

253-257

253 Prigode veverice Peri Avtor/ica: Felix Salten Ilustr.: Hans Bertle Prev. in spr. beseda: Rado Vouk Založba: Ara, 219 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | o avtorjih | veverice, gozdne živali, dogodivščine, gozdovi, narava, odnosi med človekom in živaljo, pogum, prijateljstvo, živali v domišljiji

Ameriška ZDA književnost

254 Frank Einstein in antisnovni motor 255 Frank Einstein in električni prst Avtor/ica: Jon Scieszka Ilustr.: Brian Biggs Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 179 str.; 165 str. Zbirka: Frank Einstein, 1; 2 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih, poučno leposlovje | znanstveniki, roboti, snov, iznajdbe, agregatna stanja, fantje, humor, izumitelji, poskusi, umetna inteligenca, znanost, znanstvena fantastika; energija, električna energija, elektrika

Slovenska književnost

256 Telefon ali Tisoč stvari Avtor/ica: Andrej E. Skubic Ilustr.: Igor Šinkovec Založba: Mladinska knjiga, 37 str. Zbirka: Deteljica | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | | kamen - mobilni telefoni - prijateljstvo, dečki, domišljija, filozofija življenja, gore, narava, tehnologija, življenjska modrost

Finska književnost

257 Pošastno podzemlje Avtor/ica: Tuutikki Tolonen Ilustr.: Pasi Pitkänen Prev.: Julija Potrč Šavli Založba: Mladinska knjiga, 291 str. Zbirka: Pisanice | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del enotne zgodbe | pošasti - podzemlje, absurd, bratje in sestre, čarovnice, dečki, deklice, fantastična bitja, pustolovščine, skrivnosti, vzporedni svetovi


α TOWNSEND, WALLIAMS

Avstralska književnost

104

FANTASTIKA

258-259

258 Prekletstvo Morrigan Vran Avtor/ica: Jessica Townsend Prev.: Maša Sitar Založba: Učila International, 347 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del enotne zgodbe, o avtorjih | dekleta - vzporedni svetovi, fantastični svetovi, magija, preizkušnje, pustolovščine, usoda

Angleška književnost

259 Vsi ti brezupno obupni otroci 2 Avtor/ica: David Walliams Ilustr.: Tony Ross Prev.: Milan Dekleva Založba: Mladinska knjiga, 282 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, za oklevajoče bralce | otroci - vedenje, drugačnost, humor, nonsens, posebneži


α ANDRUETTO, BEVC, BIDARI, BLYTON

Argentinska književnost

105

RESNIČNOST

260-263

260 Stefano Avtor/ica: María Teresa Andruetto Ilustr.: Francisco Tomsich Prev.: Barbara Pregelj Spr. beseda: Barbara Baloh in Francisco Tomsich Založba: Malinc, 135 str. Zbirka: Državljani sveta | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, spr. beseda, za pogovore o knjigah |mladostniki - odraščanje, Argentina - izseljenci - 20. st., delo, domovina, Italija, ljubezen, matere in sinovi, potovanja, revščina, spomini, tujina, večkulturnost

Slovenska književnost

261 Božiček v ušesu Avtor/ica: Cvetka Bevc Spr. beseda: Veronika Šoster Založba: Pivec, 159 str. Zbirka: Mladinsko branje | 3 - za napredno samostojno branje | M | DOBRO | o avtorjih, spr. beseda, za pogovore o knjigah | dekleta - odraščanje, družinski odnosi, večkulturnost, bratje in sestre, drugačnost, družina, duševna stiska, glasba, ljubezen, mladostniki, Nigerija, prijateljstvo

Katalonska književnost

262 Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni Avtor/ica in ilustr.: Bono Bidari Prev.: Veronika Rot Založba: KUD Sodobnost International, 221 str. Zbirka: Karjola | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, dodani stripi | fantje - hiperaktivnost, humor, nadarjenost, prijateljstvo, šole, tekmovanja, znanje

Angleška književnost

263 Nagajivka Nika v šoli Avtor/ica: Enid Blyton Ilustr.: Kate Hindley Prev.: Dora Debeljak Založba: Karantanija, 223 str. Zbirka: Nagajivka Nika, 1 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | deklice - šole, nagajanje, prijateljstvo, šolska disciplina, učenci, uporništvo


α BLYTON, CERAR, CHENG, CHOYCE

Angleška književnost

106

RESNIČNOST

264-268

264 Skrivnih sedem 265 Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina Avtor/ica: Enid Blyton Ilustr.: Tony Ross Prev.: Dora Debeljak Založba: Karantanija, 124 str.; 122 str. Zbirka: Skrivnih sedem, 1; 2 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke, didakt. navodila za otroke, o avtorjih | druščine - detektivi, dečki, deklice, prijateljstvo, pustolovščine, skrivnosti, ugrabitve; cirkus, raziskovanje, tatvine

Slovenska književnost

266 Hrib nad dedkovo hišo Avtor/ica: Božo Cerar Ilustr.: Irena Korošec Prev.: Bernardette Kovačič Fitzsimmons Založba: Triartes in Grafika Gracer, 40 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | večjezično | izleti, dedki, hoja, hribi, narava, prijateljstvo, spomini, vnuki, živali

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: Jack Cheng Prev.: Ana Ugrinović Založba: Mladinska knjiga, 302 str. Zbirka: Knjižnica Sinjega galeba, 344

Kanadska književnost

267 Vesolje, me slišiš? Roman je zasnovan kot prvoosebna pripoved enajstletnega Aleksa, ki je glede na svoje talente, interese in življenjske razmere precej neobičajen otrok. Življenje v enostarševski družini z mamo, ki ima hude težave z duševnim zdravjem in za katero se zdi, da ne obstaja, saj ne more opravljati svoje starševske vloge, je razlog za njegovo prezgodnjo odraslost. Gre za zamenjavo vlog odrasel – otrok. Fantov nelahek vsakdan lajša njegovo strastno zanimanje za znanost, zlasti za astronomijo, vesolje in rakete, pa tudi misel na njegovega velikega vzornika, znanstvenika dr. Carla Sagana, po katerem imenuje najdenega psička, ki postane njegov nepogrešljiv spremljevalec. Pot v Novo Mehiko, na raketno tekmovanje, na katerega se odpravi čisto sam v družbi svojega psa, je zanj pomembna dogodivščina in življenjska preizkušnja, "iniciacija". Roman preveva junakov optimističen pogled na svet in življenje, saj ga tudi težke razmere ne zlomijo. V letu 2018 je prejel ameriško nagrado "Golden Kite". (DLV) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | za pogovore o knjigah | fantje - potovanja, družina - problemi, astronavtika, bratje, duševne bolezni, matere samohranilke, raketno modelarstvo, vesolje

268 Konec skrivalnic Avtor/ica: Lesley Choyce Prev.: Brigita Orel Založba: Miš, 93 str. Zbirka: Iziberi | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih | mladostniki, vrstniki - nasilje, dekleta, duševne motnje, fantje, medvrstniško nasilje, odraščanje, prijateljstvo, šole, tesnoba


α CLIMA, COTINI, CROSSAN

Italijanska književnost

107

RESNIČNOST

269-271

269 Sonce med prsti Avtor/ica: Gabriele Clima Prev.: Mateja Gomboc Spr. beseda: Fabiola Beretta Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 166 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | DOBRO | spr. beseda | fantje - uporništvo, invalidi, šole - vzgojni ukrepi, mladostniki - odraščanje, drugačnost, družina, invalidnost, ločitev, matere in sinovi, pomoč, prijateljstvo, sočutje

Italijanska književnost

270 Shotaro Avtor/ica: Maria Giulia Cotini Prev.: Mateja Gomboc Založba: Družina, 196 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih, poučni dodatek | fantje - invalidnost, samuraji, bojevniki, borilne veščine, invalidi, Japonska, pogum, samopodoba

Irska književnost

Avtor/ica: Sarah Crossan Prev.: Ana Barič Moder Spr. beseda: Majda Mramor Založba: Mladinska knjiga, 256 str. Zbirka: Odisej

271 Zavetje vode S kitično ekonomijo oblikovana poglavja knjigi že na zunaj dajejo podobo pesniške zbirke. Tudi v vlogi gradnikov pripovedi so poglavja z lirskim ritmom prežet nabor občutij in razumevanj tujke, za mnoge vrstnike luzerke, hčere obupane matere in očeta z novo družino, pa tudi športnice, prijateljice, zaljubljenke, kritične najstnice. Začne se z zapletom zaradi netekočega branja angleščine še ne 13-letne Poljakinje, ki pride v Anglijo z mamo iskat očeta, in se razplete v dekletu lastno "tekočo" govorico, s katero uokviri svojo samopodobo in svojo prihodnost. Tako prvoosebna pripoved razgrinja razvoj dojemanja, razumevanja in sprejemanja življenja. Kasienka odkrije svoj dom − vodo: "deželo z lastnim jezikom, ki ga tekoče govorim," in svojo podobo: "Na robu bazena sem morda res grda, ko pa govorim v zavesljajih, sem čudovita". V odličnem prelitju v slovenščino prevajalka ohrani vse tri izjemnosti romana: pesniško ekonomijo besed, inovativnost prispodob ter avtentičnost atmosfere in oseb. (VZ) | 3 - za napredno samostojno branje | P | ODLIČNO | pripoved v verzih, spr. beseda, za pogovore o knjigah | ločitev, priseljenci - Anglija, čustva, dekleta, družina, matere in hčere, medvrstniško nasilje, mladostniki, očetje, plavanje, Poljaki, šole, tujci, večkulturnost, Velika Britanija


α DAHL, DARLISON, EHRING, FREY

Angleška književnost

Avtor/ica: Roald Dahl Ilustr.: Quentin Blake Prev.: Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec in Irena Duša Založba: Mladinska knjiga, 234 str. Avstralska književnost

108

RESNIČNOST

272-275

272 Poba Knjiga zgodb iz otroštva slovitega in med mladimi bralci vsega sveta še vedno izjemno priljubljenega angleškega mladinskega pisatelja norveškega porekla sedaj prihaja med slovenske mlade bralce v prenovljeni izdaji. Za razliko od prve, iz leta 1997, je po številu strani malce bolj obsežna (50 strani več). K temu pripomore drugačno oblikovanje, več ilustrativnega gradiva, hudomušnih vinjet prekaljenega ilustratorskega mojstra Quentina Blaka in nekaj več dokumentarnega gradiva, ki se še na bolj premišljen način druži z zgodbami. Pohvaliti velja založnika, ki se je potrudil, da lahko v novi izdaji beremo tudi slovenske prevode odlomkov Dahlovih pisem (Dahl je bil strasten pisec pisem, sploh svoji mami!), ki jih je prispevala prevajalka Irena Duša, saj so bila prej objavljena v angleščini. S tem je bralni užitek ob branju zgodb še večji. (DLV) | 3 - za napredno samostojno branje | P | ODLIČNO | nov prevod, nove ilustracije | Dahl, Roald, 1916-1990 - spomini, avtobiografije, humor, otroštvo, življenjepisi

273 Odštekani dvojčici. Muzikalska mrzlica Avtor/ica: Aleesah Darlison Ilustr.: Serena Geddes Prev.: Andrea Potočnik Založba: Skrivnost, 153 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke, o avtorjih | dvojčki (ljudje), dekleta, dnevniki, družina, muzikal, odraščanje, petje, sestre, šole

Švedska književnost

274 Mira in Martin Avtor/ica: Anna Ehring Prev.: Danni Stražar Založba: Zala, 108 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih | mladostniki - odraščanje, dekleta, družina, fantje, ljubezen, prijateljstvo, šole, vsakdan

Nemška književnost

275 Ne čutim se Avtor/ica: Jana Frey Prev.: Alexandra Natalie Zaleznik Založba: Grlica, 154 str. Zbirka: Na robu | 3 - za napredno samostojno branje | M | DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | družina - skrivnosti, dekleta - samopoškodovanje, babice (sorodstvo), glasba, ljubezen, najstniška nosečnost, spolnost, talenti, tekmovanja, zloraba


α GEUS, GLEITZMAN, GREEN

Nizozemska književnost

109

RESNIČNOST

276-278

276 Pleši! Avtor/ica: Mireille Geus Prev.: Mateja Seliškar Kenda Založba: Zala, 190 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | za pogovore o knjigah | ples - balet, dekleta - odraščanje, očetje in hčere, družina, poškodbe, prijateljstvo, umetniki, vzorniki

Avstralska književnost

Avtor/ica: Morris Gleitzman Prev.: Dušan Ogrizek Založba: Miš, 273 str. Zbirka: Nekoč

277 Morda Še ena knjiga (že šesta po vrsti; Nekoč, Potem, Zdaj, Tedaj, Kmalu ) iz "družine knjig" (tako pisatelj poimenuje knjige o judovskem dečku Feliksu v času 2. svetovne vojne in holokavsta!), ki jih je mogoče brati v katerem koli vrstnem redu. Morda bo sledila še ena, Vedno, in knjižna družina se bo zaokrožila s številko sedem. Tudi v tem prvoosebno pisanem romanu (izjema je le Zdaj) se srečamo s pogumnim in optimističnim protagonistom Feliksom in z njegovima prijateljema, Gabriekom in Anjo, ki sta njegova nova družina, saj je pravo izgubil v času vojne. Piše se leto 1946, krvava vojna se je končala, toda tudi čas formalnega miru prinaša veliko nasilja in nevarnosti. Prav zato idealistični in humanistični Feliks kot tudi noseča Anja iščeta možnosti za nov začetek in novo, varnejše življenje izven Poljske, pa čeprav na drugem koncu sveta, v Avstraliji. Tudi ta roman je uperjen proti nasilju, vojni in sovraštvu ter kliče k miru, humanizmu in varnemu otroštvu. Mojstrsko ga je prevedel Dušan Ogrizek. (DLV) | 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | del enotne zgodbe, za pogovore o knjigah | fantje - priseljenci - Avstralija - 1946, maščevanje, ljubezen, preživetje, prijateljstvo, strah, svetovna vojna 1939-1945

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: John Green Prev.: Andrej Hiti Ožinger Spr. beseda: Breda Sobočan Založba: Mladinska knjiga, 280 str. Zbirka: Odisej

278 Neskončen stolp želv Previdnost narekuje, da do novega dela avtorja številnih mladinskih romanov, ki so postali svetovne uspešnice in je dobro znan tudi slovenskim bralcem, velja biti vsaj zadržan. Temu pritrjuje tudi prvi del pripovedi, ko se zdi, da se je pred bralcem znašla običajna kriminalka: izginotje čudaškega milijarderja, temačna reka, graščina polna skrivnosti, sledi in slepa ulica … Toda kmalu se avtorjev poudarek prenese drugam: v najstniško prijateljstvo, med mladostniške simpatije, predvsem pa na duševno zdravje introvertirane in nevrotične glavne junakinje, ki jo obsedajo vsiljive misli, ki se sučejo okrog strahu pred bakterijami in vsemi mogočimi (in nemogočimi) okužbami. Ker avtor od otroštva tudi sam trpi za obsesivno-kompulzivnimi motnjami, so avtentično opisane težave glavne protagonistke najprepričljivejši del romana. In tako kot v najboljših mladinskih romanih se tudi v tem kaže Greenovo globoko razumevanje, da (tudi) danes ni lahko biti najstnik. (TO) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | spr. beseda, za pogovore o knjigah | dekleta - tesnoba, obsesivno kompulzivna motnja, družina, duševne bolezni, ljubezen, mladostniki, pogrešane osebe, pomoč, prijateljstvo, šole


α HAVEL, HÖGLUND, HOSSEINI, KARLOVŠEK

Avstralska književnost

110

RESNIČNOST

279-282

279 Divji spust Avtor/ica: Geoff Havel Prev.: Andraž Banko Založba: Miš, 126 str. Zbirka: Z(o)renja | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih | fantje - prijateljstvo, rolkanje, invalidi - cerebralna paraliza, nesreče, odraščanje, šole

Švedska književnost

280 Biti jaz Avtor/ica in ilustr.: Anna Höglund Prev.: Iva Klemenčič Založba: Pivec, 78 str. Zbirka: Mladinsko branje | 3 - za napredno samostojno branje | M | ZELO DOBRO | za pogovore o knjigah | dekleta - odraščanje, dekleta - spolnost, ženske - družbeni položaj, družbeno okolje, družina, identiteta, mladostniki, pravice žensk, psihosocialni razvoj, puberteta, samopodoba, ženska vprašanja

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: Khaled Hosseini Ilustr.: Dan Williams Prev.: Radojka Manfreda Modic Založba: Mladinska knjiga, 48 str. Zbirka: Darilne knjige

Slovenska književnost

281 Morska molitev Afganistanski avtor več knjižnih uspešnic je tokrat kratek, a bralca zadane s silovito močjo. Zgodba, ki na koncu dejansko dobi obliko molitve, je pisana kot ganljiv očetov nagovor sirskega dečka Marvana. Je zgodba o prej in zdaj, pri čemer „prej“ predstavlja miren Homs očetovega otroštva, „zdaj“ pa vojno stanje in čakanje na čoln, ki naj bi begunce, med njimi tudi omenjenega dečka, popeljal v boljši jutri. Če bodo imeli srečo oz. če bodo njihove molitve uslišane. Kratko, a udarno knjigo, ki bi morala biti takorekoč obvezno čtivo tako za mlade kot odrasle, je navdihnila resnična zgodba triletnega begunca, ki plovbe s čolnom ni preživel. Razkošna likovna podoba, ki izvablja močna čustva in je bližje kot knjižni ilustraciji slikarstvu, je delo angleškega ilustratorja Dana Williamsa. (GK) | 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | o avtorjih, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | očetje in sinovi, begunci - Sirija - Homs, Sirija - državljanska vojna - 2011-, morje, spomini, vojna

282 Preživetje Avtor/ica: Igor Karlovšek Založba: Miš, 291 str. Zbirka: Srečanja | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | | gozdovi, preživetje v naravi, očetje in sinovi, dekleta, fantje, kriminal, nesreče, pogum, pomoč, pustolovščine, šport, ugrabitve


α KINNEY, KOKALJ

Ameriška ZDA književnost

111

RESNIČNOST

283-287

283 Hladna vojna 284 Letovanje Avtor/ica in ilustr.: Jeff Kinney Prev.: Matej Frece Založba: Grlica, 217 str. Zbirka: Dnevnik nabritega mulca, 13; 12 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, o avtorjih, za oklevajoče bralce | fantje - vragolije, dnevniki, družina, humor, prijateljstvo, spopadi, šole, vsakdan, zima; počitnice, letovanja, otoki

Slovenska književnost

285 Ema in Nik Avtor/ica: Tatjana Kokalj Ilustr.: Anja Kokalj Spr. beseda: Marta Keržan Založba: Brin, 134 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | spr. beseda | deklice - dečki - prijateljstvo, družine - problemi, starševstvo - odgovornost, anoreksija, duševne motnje, ločitev, selitve, starši, stiske

Slovenska književnost

286 Hišulja pod oblaki Avtor/ica: Tatjana Kokalj Ilustr.: Anja Kokalj Spr. beseda: Marta Keržan Založba: Brin, 155 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | spr. beseda | bratje in sestre, dvojčki (ljudje) - nagajanje, šole - vrstniki - prijateljstvo, dogodivščine, družina, igra, prepiri, sodelovanje, sorojenci, vsakdan

Slovenska književnost

287 Packa na asfaltu Avtor/ica: Tatjana Kokalj Ilustr.: Anja Kokalj Spr. beseda: Marta Keržan Založba: Brin, 109 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | spr. beseda | fantje - osamljenost, brezdomci - družbena izključenost, pomoč, predsodki, prijateljstvo, šole, učne težave


α KOKALJ, KRAMER, LAINŠČEK, LITTLE

Slovenska književnost

112

RESNIČNOST

288-291

288 Tri desne, dve levi Avtor/ica: Vida Kokalj Založba: Primus, 288 str. Zbirka: Avtorji | 3 - za napredno samostojno branje | M | DOBRO | o avtorjih | počitnice - podeželje, mladostniki - prijateljstvo, droge, družina, kriminal, onesnaževanje okolja, skrivnosti, tihotapstvo, uganke

Avstrijska književnost

289 Na koncu sveta sem srečala Noaha Avtor/ica: Irmgard Kramer Prev.: Alexandra Natalie Zaleznik Založba: Grlica, 306 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | za pogovore o knjigah | mladostniki - bolezni, blodnje, dekleta, lažna identiteta, ljubezen, skrivnosti, slepota, srčno popuščanje

Slovenska književnost

290 Prvotnost HS

Avtor/ica: Feri Lainšček Ilustr.: Jure Engelsberger Spr. beseda: Darka Tancer-Kajnih Založba: Mladinska knjiga, 121 str.

Zgodba o deklici Njo "iz časov, ko še niso poznali ur" je avtorjeva različica Poeme o ljubezni, ki je izšla leta 2003 pri založbi Franc-Franc za odrasle. S pričujočo različico sta, po besedah Darke Tancer Kajnih, avtor in založba želela nagovoriti tudi zahtevnejše mlade bralce. O fenomenu priredb za mladino (s tega vidika bo stroka zagotovo obravnavala tudi to knjigo) nazorno govori prof. Miha Mohor v razpravi Priredbe literarnih del za mladino, v Reviji za elementarno izobraževanje št. 2–3 (2013). Ta ponuja sprejetje Prvotnosti kot dejstva, saj gre za izjemno kvalitetno izdajo, ki s svojo arhetipsko vsebino, obrednim jezikom in poetično ilustracijo prinaša vrhunsko literarno izkušnjo. Da je avtor tragičen konec, arhetip nasprotja med moškim in žensko, zamenjal z optimističnim, daje slutiti, da je možnost razumevanja med spoloma morda še starejši arhetip, iz časov "prvotnosti"; da so mladi takega upanja vredni. To je nekaj, tako meni avtor, "česar se ne da kar tako razumeti, treba pa je kljub temu spoštovati." (VZ) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | nova spr. beseda, nove ilustracije, prenovljeno besedilo, spr. beseda, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | ženske - samopodoba, ljubezen - hrepenenje, patriarharna družba - stari vek, dekleta, mitologija, obredi, poganstvo, vraževerje, žrtvovanje

Kanadska književnost

291 Črne vrtnice Avtor/ica: Ashley Little Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 230 str. Zbirka: Na robu | 4 - za kritično samostojno branje | M | DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | dekleta - nasilje, tolpe - marginalne skupine, droge, kriminal, mesta, prijateljstvo, Vancouver


α MCCAFFREY, MCMANUS, MÖDERNDORFER, MOLNÁR

Avstralska književnost

113

RESNIČNOST

292-295

292 Tista noč Avtor/ica: Kate McCaffrey Prev.: Nataša Grom Spr. beseda: Barbara Kreš Založba: Miš, 189 str. Zbirka: Z(o)renja+ | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, spr. beseda, za pogovore o knjigah | družbena omrežja - svetovni splet, spolna zloraba, etika, dekleta, internet (računalniško omrežje), mladostniki, nasilje, odraščanje, samopodoba, šole

Ameriška ZDA književnost

293 Eden od nas laže Avtor/ica: Karen M. McManus Prev.: Minka Ožek Založba: Učila International, 327 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | umori, družbena omrežja, laž, ljubosumje, mladostniki, osumljenci, preiskave, samomori, skrivnosti, srednje šole

Slovenska književnost

294 Jaz sem Andrej Avtor/ica: Vinko Möderndorfer Ilustr.: Jure Engelsberger Spr. beseda: Gabrijela Simetinger Založba: Mladinska knjiga, 172 str. Zbirka: Odisej | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | spr. beseda, za pogovore o knjigah | fantje - odraščanje, družina - ločitev, mladostniki - ljubezen - spolnost, babice (sorodstvo), matere in sinovi, medgeneracijski odnosi, samopodoba, šole

Madžarska književnost

Avtor/ica: Ferenc Molnár Ilustr.: Károly Reich Prev.: Štefan Barbarič Spr. beseda: Andraž Gombač Založba: Beletrina, 195 str. Zbirka: Beletrina

295 Dečki Pavlove ulice Roman, katerega avtor "mlade bralce preveč spoštuje, da bi jim kaj prihranil", je bil doslej preveden že v 32 jezikov, v slovenščino pa ga je leta 1952 (leto avtorjeve smrti) prevedel, kot opozarja Andraž Gombač v spremni besedi, eden naših najpomembnejših hungaristov (v 80. letih prejšnjega stoletja tudi ravnatelj Slovanske knjižnice). Z minimalnimi posodobitvami jezika ta prevod spremlja večino naših knjižnih izdaj, tudi pričujočo. Poleg ohranjenega odličnega prevoda pa ta, od vseh doslej izdanih, izstopa po skrbnem oblikovanju, po odlični spremni besedi in po ilustracijah, ki sicer bogatijo madžarske izdaje že od leta 1953, ilustratorja pa smo slovenski bralci prvič srečali v knjigi Ples v maskah avtorice Magde Szabó (Mladinska knjiga, 1967). (VZ) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | nova spr. beseda, nove ilustracije, o avtorjih, spr. beseda, za pogovore o knjigah | dečki - druščine - Budimpešta, igre - nasilje, bojevanje, bolezni, čast, plemenitost, smrt, spopadi, tovarištvo, vojna taktika, žrtvovanje


α MORPURGO, PALACIO, PATTERSON, PERRY, PETEK

Angleška književnost

114

RESNIČNOST

296-300

296 Črna kraljica Avtor/ica: Michael Morpurgo Ilustr.: Tony Ross Prev.: Brigita Orel Založba: Miš, 90 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | o avtorjih, za oklevajoče bralce | ženske - skrivnosti, dečki - pomoč, šah, bratje in sestre, družina, mačke, posebneži, preobleke, sosedje, zajci

Ameriška ZDA književnost

297 Charlottina zgodba Avtor/ica: R. J. Palacio Prev.: Boštjan Gorenc Založba: Ocean, 139 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, za pogovore o knjigah | dekleta - odraščanje, empatija, mladostniki, ples, prijateljstvo, samopodoba, sočutje, sprejemanje drugačnosti, šole

Ameriška ZDA književnost

298 Strašna šola. Rešite Boža! Avtor/ica: James Patterson in Christopher Tebbetts Ilustr.: Laura Park Prev.: Matej Frece Založba: Grlica, 267 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | del nanizanke, dodani stripi, o avtorjih, za oklevajoče bralce | šole - taborjenje, fantje, humor, pogum, preizkušnje, preživetje v naravi, vragolije

Avstralska književnost

299 Prenočitev Avtor/ica: Chrissie Perry Ilustr.: Aki Fukuoka Prev.: Tamara Laganin Založba: Skrivnost, 95 str. Zbirka: Dajmo, dekleta | 1 - za začetno branje, 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke | dekleta - prijateljstvo, gostje, družina, kazen, konflikti, kuhanje, matere in hčere

Slovenska književnost

300 Lov za templjarskim zakladom Avtor/ica: Milan Petek Levokov Ilustr.: Igor Šinkovec Založba: Mladinska knjiga, 258 str. Zbirka: Knjižnica Sinjega galeba, 345 | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | | fantje - počitnice, zakladi - raziskovanje, druščine, kulturna dediščina, prijateljstvo, pustolovščine, skrivnosti, tatovi, templjarji


α PREGELJ, REMMERTS, SCHULTZ, SMITH

Slovenska književnost

Avtor/ica: Sebastijan Pregelj Ilustr.: Jure Engelsberger Založba: Miš, 93 str. Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe, 4

Nizozemska književnost

115

RESNIČNOST

301-305

301 Pri kamnitem stolpu V najnovejši knjigi iz zbirke Brin in Črna dospeta do morja. A njuna želja po dogodivščinah se tu ne konča. Ljudje ob morju pripovedujejo o deželah in ljudeh onkraj velike vode in naša mlada junaka si jih želita spoznati. Njune načrte pa prekrižajo slabe novice, lovec na sužnje je ulovil njuno zaveznico Drzno. Brin in Črna sta pripravljena na soočenje moči in iznajdljivosti. Bogato ilustrirane knjige, polne dogodivščin, so kot nalašč za mlade bralce, ki se prvič sami lotevajo obsežnejšega branja. Avtor, sicer zgodovinar, zgodbo postavi v čas koliščarjev in vanjo vplete zanimive drobce zgodovine. A poučni del, ki ga dopolni tudi pojasnjevalni dodatek na koncu, nikakor ne pretehta. Primarno gre za napeto zgodbo o navihanem in zvedavem dečku Brinu in njegovi prijateljici Črni. V prazgodovinski čas bralca pospremijo tudi zgovorne ilustracije Jureta Engelsbergerja, ki mu, kot smo pri njem vajeni, uspe izjemno dobro ujeti mladostniško neugnanost in radovednost. (TB) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, poučni dodatek | koliščarji, kamena doba, kolišča, nasilje, pogum, pomoč, prazgodovina, prazgodovinska plemena, ugrabitve

302 Soncu ni zaupati Avtor/ica: Daan Remmerts de Vries Prev.: Katjuša Ručigaj Spr. beseda: Lili Jazbec Založba: Miš, 232 str. Zbirka: !Najnaj | 3 - za napredno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | spr. beseda, za pogovore o knjigah | fantje - osamljenost, šole - nasilje, družina, medvrstniško nasilje, pomoč, prijateljstvo, strah, zasmehovanje

Ameriška ZDA književnost

303 V velikem apaškem gozdu Avtor/ica: James Willard Schultz Prev.: Sonja Uran Šinigoj Založba: Grlica, 135 str. | 3 - za napredno samostojno branje | M | DOBRO | | skavti, varstvo narave, bratje in sestre, fantje, gozdovi, Hopi, Indijanci, narava, narodni parki, piromani, požari, pustolovščine, tatovi, večkulturnost, ZDA

Angleška književnost

304 Jaz (ni)sem zguba 305 Samo Zguba. Še vedno nisem zguba Avtor/ica in ilustr.: James Smith Prev.: Ida Sternad Založba: Učila International, 238 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | del nanizanke, za oklevajoče bralce | fantje - vragolije, družina, humor, prijateljstvo, šole


α SOKOLOV, STEINHÖFEL, ŠEBESTA

Slovenska književnost

116

RESNIČNOST

306-308

306 Vsak s svojega planeta Avtor/ica: Cvetka Sokolov Spr. beseda: Gaja Kos Založba: Miš, 232 str. Zbirka: Z(o)renja+ | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | spr. beseda, za pogovore o knjigah | mladostniki - ljubezen, katoličani, družbeni odnosi, družina, glasba, ideologija, konflikti, spolnost, strpnost, svetovni nazori, šole, vera

Nemška književnost

Avtor/ica: Andreas Steinhöfel Prev.: Anja Golob Založba: Cankarjeva založba, 436 str. Zbirka: Najst

307 Središče sveta Priljubljenega in večkrat nagrajenega nemškega avtorja poznamo po zgodbah o Riku in Oskarju in po knjigi Mulca. Tokrat beremo njegov mladinski roman, besedilo, zagotovo zanimivo tudi za odrasle bralce. Življenje sedemnajstletnega Phila v stari vili na robu vasi je drugačno od vaškega življenja njegovih vrstnikov. Mama Glass živi svobodno in neodvisno, svoja otroka vzgaja v samostojna človeka. Kljub ljubezni, ki družino povezuje, se med njimi odpirajo boleče praznine, ki jih povzročajo družinske skrivnosti. Philovo odraščanje, tesno povezano z iskanjem in razkrivanjem zamolčanega, vse od otroštva spremljata sestra dvojčica Dianne in najboljša prijateljica Kat. Prvoosebna pripoved rahločutno razpira razmisleke o kompleksnosti sveta in življenja, ki se najbolj ostro in živo odpirajo v dobi najstniškega dozorevanja, a se začno že zgodaj v otroštvu in trajajo vse življenje. Vešče napisan roman se v slovenskem prevodu bere odlično in tudi formalno podira varna prepričanja o črno-belem svetu. (MP) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | o avtorjih, za pogovore o knjigah | družina, bratje in sestre - odraščanje, fantje - homoseksualnost, čustva, dvojčki (ljudje), etika, ljubezen, matere samohranilke, samopodoba, skrivnosti

Slovaška književnost

Avtor/ica: Juraj Šebesta Prev.: Diana Pungeršič Založba: Cankarjeva založba, 349 str. Zbirka: Najst

308 Pes pa v smeh Prvi prevod slovaškega avtorja v slovenščino je duhovit večplasten (mladinski) roman. Tomáš ima petnajst let, z očetom, mamo in psičko Žofko živijo v tesnem blokovskem stanovanju. Visoko izobražena starša naporno delata in bijeta bitke srednjega sloja: želje so velike, družinska blagajna kar naprej prazna, a ves čas brsti upanje v boljšo prihodnost. Družinska barka pluje od viharja do viharja, posebej ob vzgojnih poskusih neusklajenih staršev, ki se jim fant pogumno upira. Napete odnose blaži psička Žofka in skrb zanjo se zdi kdaj še edino vezivo med člani družine. Ob domačih ima Tomáš tudi prve ljubezenske težave, premaguje jih ob zvesti podpori prijateljev. Fantovo osredotočenje nase pretrese nenadna očetova selitev, dozoreva pa tudi ob soočanju s staranjem in smrtjo v družini. Duhovita prvoosebna pripoved, prekinjana z živimi dialogi, v gibkem prevodu. O zapletenosti odraščanja in staranja, o mnogoplastnosti življenja. V izogib nesporazumom: "grde" besede so. Pedagoških napotkov ni. (MP) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | o avtorjih, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | mladostniki - odraščanje, družina, šole, fantje, hišni ljubljenci, humor, psi, Slovaška


α VIDMAR, VIRK

Slovenska književnost

Avtor/ica: Janja Vidmar Spr. beseda: Boštjan Videmšek Založba: Mladinska knjiga, 249 str. Zbirka: Odisej

Slovenska književnost

Avtor/ica: Janja Vidmar Založba: Miš, 210 str.

117

RESNIČNOST

309-311

309 Črna vrana Literatura ni orodje; njena edina orodnost bi lahko bila zgolj kritika tega, kar mislimo, da vemo o sebi in svetu. Pisateljičina dilema: biti tiho ali izkričati moro "drvenja v fašizem" (Boštjan Videmšek) je gonilna sila romana o begunki Hibi iz Sirije in priseljencu Janu iz Slovenije. V Londonu, kjer se njuni najstništvi srečata na isti šoli, imata enako potrebo po zraku in toplini, a zelo drugačno ozadje doživetij in razumevanj, iz katerih je zgrajen njun svet. Podobno tudi množica stranskih zgodb in njihovi protagonisti, katerih preplet riše podobo sodobnega človeka – zbegunca. Biti pravičen do teh različnih ozadij in biti odziven na dogajanje, ki mu nihče ne more ubežati v varno udobje, pa je vezno tkivo romana, s katerim avtorica prepričljivo lepi raziskovanje in dokumentarno označevanje pripovedi z dramatičnim in mestoma tragičnim tokom zgodbe. Roman bo za mlade in odrasle bralce dragoceno literarno-etično doživetje. (VZ) | 4 - za kritično samostojno branje | M | ODLIČNO | spr. beseda, za pogovore o knjigah | dekleta - begunci - Sirija, delovni migranti - Slovenci - London, Anglija London - terorizem, bratje in sestre, družina, glasba, Islamska država, mladostniki, nasilje, tujina, večkulturnost, Velika Britanija

310 Elvis Škorc, genialni štor Kaj vse se lahko pripeti ne preveč nerodnemu, ne pretirano grdemu, ne povsem nesrečnemu in zagotovo ne predebelemu trinajstletniku? Ko ga posrka črna luknja, je vse mogoče. Ob izdatni porciji bruhcev in kakcev se z zavidljivo hitrostjo suka od groženj do obljub, od Bajsa do Supercarja, od pekla do raja, pa spet nazaj. In ko se mu izneveri še največji zaupnik, ni druge, kot da končno pobegne od doma. "Podrekano stanje," bi rekel Elvis Škorc. Kalejdoskop čustev, sočnih dialogov, situacijskih zadreg in izjemnih jezikovnih vragolij uvršča tega "slovenskega Jadrana Krta" med vrhunce sodobne izvirno slovenske najstniške literature. Z občutno mero samoironije, humorja in vratolomne razgibanosti avtorica v svoji prepoznavni maniri spretno ovekoveči sodobno najstniško izkušnjo, ki bo prepričala še tako nezainteresiranega bralca. Knjiga je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019" za učence 7. razredov OŠ. (KP) | 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | za pogovore o knjigah | družina - ločitev, fantje - odraščanje, matere - nosečnost, bratje in sestre, humor, konflikti, mladostniki, odraščanje, puberteta

Slovenska književnost

311 Brez imena Avtor/ica: Jani Virk Založba: Mladinska knjiga, 195 str. Zbirka: Nova slovenska knjiga | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | o avtorjih, večnaslovniška književnost, za pogovore o knjigah | družina - ločitev, fantje - psihične travme, posilstvo, depresija (medicina), družinski odnosi, duševna stiska, homoseksualnost, mladostniki, nogomet, očetje, samodestruktivnost, spolna zloraba, šport, trenerji


α WALLIAMS, WEILER, WOLTZ, YOON

Angleška književnost

118

RESNIČNOST

312-315

312 Dedkov veliki pobeg Avtor/ica: David Walliams Ilustr.: Tony Ross Prev.: Milan Dekleva Založba: Mladinska knjiga, 461 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | poučni dodatek, za oklevajoče bralce | dedki - demenca, vnuki - prijateljstvo - pomoč, domovi za stare ljudi, blodnje, dogodivščine, humor, medgeneracijski odnosi, muzeji, piloti, pobeg, spomini, starost, svetovna vojna 1939-1945

Nemška književnost

313 Puberzver Avtor/ica: Jan Weiler Ilustr.: Till Hafenbrak Prev.: Valentina Smej Novak Založba: Vida, 111 str. | 4 - za kritično samostojno branje | M | ZELO DOBRO | večnaslovniška književnost | puberteta, mladostniki - odraščanje, očetje in hčere, družina, humor

Nizozemska književnost

314 Aljaska Avtor/ica: Anna Woltz Prev.: Katjuša Ručigaj Založba: Miš, 178 str. Zbirka: Z(o)renja | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ZELO DOBRO | za pogovore o knjigah | bolezni - epilepsija, terapevtski psi, fantje, dekleta, prijateljstvo, pomoč, psi, ropi, šole, videoposnetki, zloraba

Ameriška ZDA književnost

Avtor/ica: Nicola Yoon Ilustr.: David Yoon Prev.: Irena Duša Založba: Mladinska knjiga, 318 str. Zbirka: Odisej

315 Vse, vse Presunljiva prvoosebna pripoved osemnajstletne Madeline, neobičajne najstnice, ki je zaradi redke avtoimunske bolezni SCID obsojena na življenje v varnem in sterilnem okolju svoje domače bolniške sobe in je povsem izolirana od zunanjega sveta. Njena mama, tudi zdravnica po poklicu, medicinska sestra in občasno tudi zdravnik so njena edina človeška družba. "Življenje v vati" oz. "zlati kletki" postane najstnici neznosno, ko spozna svojega novega soseda, najstnika, s katerim začne kmalu komunicirati preko spletne pošte. Postopoma v mladi zaljubljenki dozoreva odločitev, da bo vsaj za kratek čas zapustila svojo "ječo" in se družila s svojo simpatijo, pa čeprav ji zato grozi smrt. Problemski roman se razvije v pravo "kriminalko", bitko s časom, sproža vprašanja in razmisleke o ljubezni, ki duši, ki postane ječa, o lažeh, zlorabah, prisilnem ujetništvu, medosebnih odnosih med materjo in hčerjo, očetom in sinom … Roman je preveden v 41 jezikov in po njem so posneli tudi film. (DLV) | 3 - za napredno samostojno branje | M | ODLIČNO | za pogovore o knjigah | matere in hčere, psihične travme, mladostniki - prijateljstvo - pomoč, alergija, avtoimunske bolezni, dekleta, duševne motnje, laž, ljubezen, prevare, SCID, ujetništvo


α MAV, THORNE, VILČNIK

Slovenska književnost

119

DRAMATIKA

316-318

316 Miška želi prijatelja Avtor/ica: Nina Mav Hrovat Skladatelj/ica: Bernarda Rakar Note: Tadej Lenarčič Založba: Miš, 17 str. | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | dodane note, priredba | prijateljstvo, glasbene pravljice, miši

Angleška književnost

317 Harry Potter in otrok prekletstva Osma knjiga o Harryju Potterju je tokrat pred nami v obliki "dokončnega in finaliziranega" dramskega besedila. Redko izidejo "delovne verzije scenarija", vendar je bila zaradi velikega zanimanja za predstavo pred dvema letoma objavljena zgodnja izdaja. Primerjava obeh pokaže izjemno malo sprememb pri samih dialogih, nekaj več popravkov pa najdemo med didaskalijami. Besedilu so v novi izdaji dodani tudi pogovor o branju dramskih besedil med ustvarjalcema zgodbe, režiserjem Johnom Tiffanyjem in dramatikom Jackom Thornom, družinsko drevo Harryja Potterja in časovnica pomembnih dogodkov prejšnjih sedmih knjig. (KK)

Avtor/ica: Jack Thorne Prev.: Jakob J. Kenda Bibl. predh.: J. K. Rowling in John Tiffany Založba: Mladinska knjiga, 437 str. Zbirka: Žepnice Slovenska književnost

| 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | del nanizanke, nova spr. beseda, o avtorjih, poučni dodatek, prenovljeno besedilo | Harry Potter (literarni junak), očetje in sinovi, čarovniki, potovanja skozi čas, magija, pustolovščine

318 Vsakomur nekaj manjka Avtor/ica: Rok Vilčnik Ilustr. in spr. beseda: Nina Šulin Založba: Aristej, 40 str. Zbirka: Lutkovni oder, knj. 9 | 1 - za začetno branje | C | DOBRO | dodana navodila za ustvarjanje, o avtorjih | maske, pomanjkljivosti, želje


α GRUDEN, LAINŠČEK, MAURER, ZUPANČIČ

Slovenska književnost

120

POEZIJA

319-322

319 Miška osedlana in druge otroške pesmi Avtor/ica: Igo Gruden Ilustr.: Katerina Kalc Spr. beseda: Vera Tuta Ban, Ivan Vogrič in Agata Venier Založba: ZTT = EST, 102 str. | 1 - za začetno branje | C | ZELO DOBRO | antologija, o avtorjih, spr. beseda

Slovenska književnost

320 Ne Avtor/ica: Feri Lainšček Ilustr.: Nana Homovec Spr. beseda: Dragica Haramija Založba: Litera, 69 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | M | DOBRO | spr. beseda | uporništvo, ljubezen

Slovenska književnost

321 Nekaj zelo zelo lepega

sKs

Avtor/ica: Neža Maurer Ilustr.: Barbara Ogrič Markež Založba: Sanje, 652 str. Zbirka: Sanje Slovenska književnost

Antologija 20 pesniških zbirk enega avtorja (ki so izhajale med leti 1970 in 2005) je v svetu slovenske mladinske poezije izjemen založniški izdelek. Skupaj s čudovito poetiko ilustracij in premišljenim oblikovanjem (na Slovenskem knjižnem sejmu leta 2018 razglašena tudi za najbolje oblikovano knjigo leta) je antologija knjižni poklon pesničinemu ustvarjalnemu opusu in ljubiteljem poezije vseh starosti. Zato vrhunsko oblikovana antologija ni namenjena mladini v običajnem pomenu delitve gradiva; sem jo uvršča predvsem vsebina, skrbno zbrana in spravljena za iskanja in doživljanja estetskih presenečenj že na sami poti do posameznih pesmi. Gre torej za doživetje knjige, pa naj gre pri odpiranju ali branju; pa naj to počne otroška ali odrasla roka. (VZ) | 2 - za osnovno samostojno branje | P | ODLIČNO | antologija

322 Zmorjšnice Avtor/ica: Mitja Zupančič Ilustr.: Adriano Janežič Založba: Osminka & Co., 62 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | P | DOBRO | o avtorjih, poučni dodatek | morje, morske živali


α SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH

Nemška književnost

121

POUČNE

323-327

323 Prihodnost Avtor/ica: Bernd Flessner Prev.: Breda Rajar Založba: Mladinska knjiga, 48 str. Zbirka: Kaj in kako | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | | futurologija, iznajdbe, prihodnost, razvoj, znanost

Češka književnost

324 Težka vprašanja bistrega Jana 325 Zagonetna vprašanja radovedne Maje Avtor/ica: Pavla Hanáčková in Tereza Makovská Ilustr.: Inna Chernyak Prev.: Jurij Šešet Založba: Učila International, 17 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | gibljivka, zavihki | zanimivosti

Avstralska književnost

Avtor/ica in ilustr.: Marc Martin Prev.: Ema Karo Založba: Miš, 34 str.

326 Vse Večkrat nagrajene avtorske slikanice se je prijela oznaka enciklopedična slikanica. Priznani pisatelj, grafični oblikovalec in ilustrator je v tem izjemnem delu skozi slikovit prikaz petnajstih krajev združil opise navad domačinov, dejstva o krajih, opise rastlinstva in živalstva, pozabil pa ni niti na zanimive podrobnosti ter presenetljiva dejstva. Sprehodil se je od mrzle Antarktike, preko vroče Avstralije, Galapaških otokov, do vlažnega Amazonskega deževnega gozda. Kot pravi sam avtor v uvodu, je skušal na enem mestu zbrati dejstva, opažanja in razmišljanja o našem planetu. Čeprav se na prvi pogled zdi ilustracija razdrobljena, se bralčevo oko kaj kmalu navadi na specifične slikovne oblike. Odlika slikanice je tudi v tem, da jo lahko vsakokrat, ko jo primemo v roke, beremo na drugačen način. Lahko jo jemljemo kot popotniški vodnik, enciklopedični podatkovnik ali pa se igramo igro išči/najdi. Skratka, slikanica ponuja obilo zabave tako za mlade kot tudi malo (ali veliko) starejše bralce. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | ODLIČNO | | zanimivosti - svetovni pregledi

Srbska književnost

327 Izumitelji Avtor/ica: Miloš Mijatović Ilustr.: Mijat Mijatović Prev.: Višnja Jerman Založba: Tehniška založba Slovenije, 35 str. Zbirka: Ljudje, ki so spremenili svet | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | leksikon | izumitelji, biografije, iznajdbe, tehnika, zgodovinski pregledi, znamenite osebnosti, znanstvena odkritja, znanstveniki, znanost


α ENCIKLOPEDIJE, RAČUNALNIŠTVO, PSIHOLOGIJA, VERSTVA IN MITOLOGIJA

Francoska književnost

122

POUČNE

328-334

328 Povej mi!. Kako? Avtor/ica: Isabelle Fougère Prev.: Maja Bajželj Založba: Mladinska knjiga, 107 str. Zbirka: Povej mi! | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | zanimivosti

Slovenska književnost

329 Python za otroke Avtor/ica: Sonja Lajovic Ilustr.: Nelly Tiran Založba: Pasadena, 173 str. | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih, priročnik | računalniško programiranje, Python (programski jezik), programski jezik Python

Angleška književnost

330 Jezen sem! 331 Ljubosumen sem! 332 Žalosten sem! Avtor/ica: Kay Barnham Ilustr.: Mike Gordon Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 32 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | DOBRO | didakt. navodila za odrasle, didakt. navodila za otroke, poučna slikanica | čustva - jeza, pomoč, prijateljstvo; ljubosumje; žalost

Slovenska književnost

333 Diham Avtor/ica: Andreja Vukmir Ilustr.: Maša Debevc Fotogr.: Andrej Kek Založba: Družinski in terapevtski center Pogled, 40 str. Zbirka: Čuječnost za otroke | 1 - za začetno branje | DOBRO | o avtorjih, priročnik | pozornost, dihalne vaje - sproščanje, dihanje - terapevtska uporaba, čuječnost, meditacija, tehnike dihanja, vaje

Slovenska književnost

334 Religijski pojmovnik Avtor/ica: Gorazd Andrejč Ilustr.: Izar T. Lunaček Založba: Aristej, 144 str. Zbirka: Pojmovniki, knj. 10 | 4 - za kritično samostojno branje | ZELO DOBRO | | verstva - svetovni pregledi, vera, zgodovinski pregledi


α VERSTVA IN MITOLOGIJA, DRUŽBOSLOVNE VEDE

Angleška književnost

Avtor/ica in ilustr.: Thiago de Moraes Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 86 str.

123

POUČNE

335-339

335 Atlas mitov Že sam podnaslov knjige nam nakaže, da nas bo knjiga popeljala skozi dvanajst mitoloških svetov, ki so si med seboj tako različni, a hkrati tako podobni. Vsekakor pa vsi izjemni in osupljivi. Avtor je želel mladim bralcem na pregleden in enostaven način predstaviti velikokrat težko razumljive mite in legende različnih preteklih kultur. Skozi nazorno in mestoma tudi humorno prikazane ilustracije nas popelje skozi nam bolj znane mitologije, kot so egipčanska, starogrška, nordijska, in tudi bolj oddaljene, kot so hindujska, japonska, severnoameriška … Ne gre niti mimo za naše kraje najbolj aktualne staroslovanske mitologije in boga Triglava. Nedvomno bodo mlade bralce najbolj zanimale starodavne pošasti. Ali pa teorija, da živimo na hrbtu velike želve. Morda prepričanje, da je zemlja ploščata. Vsako poglavje je opremljeno z nazornimi preglednicami bogov, za posamezen mit posebnih predmetov, junakov in nenavadnih bitij. Skratka, privlačno in hkrati poučno popotovanje v preteklost. (PP) | 2 - za osnovno samostojno branje | ODLIČNO | | miti, legende, bogovi, mitološka bitja, svetovni pregledi, zemljevidi

Češka književnost

336 Poklici Avtor/ica: Silvie Sanža Ilustr.: Milan Starý Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 71 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | poklici, delo

Češka književnost

337 Vojščaki Avtor/ica: Jana Sedláčková Ilustr.: Kateřina Hikadová, Ondřej Dolejší in Tomáš Pernický Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 77 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | vojaška zgodovina, vojaki - svetovni pregledi, bojevanje, orožje, vojna, zgodovinski pregledi

Angleška književnost

338 Rasizem in nestrpnost 339 Svetovni spori Avtor/ica: Louise Spilsbury Ilustr.: Hanane Kai Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 32 str. Zbirka: Otroci v našem svetu | 1 - za začetno branje | DOBRO | | nestrpnost, rasizem, diskriminacija, politika, predsodki, rasni odnosi; družbeni konflikti, socialna psihologija, begunci, konflikti, terorizem, vojna


α DRUŽBOSLOVNE VEDE, ETNOLOGIJA, NARAVOSLOVNE VEDE

Češka književnost

124

POUČNE

340-345

340 Kaj počnejo obrtniki Avtor/ica: Hana Vašková in Petra Bartíková Ilustr.: Milan Starý Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 71 str | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | | obrtniki, delo, poklici

Češka književnost

341 Zgodovina mode Avtor/ica: Jana Sedláčková Ilustr.: Jan Vajda in Štěpán Lenk Prev.: Alenka Perger Založba: Morfemplus, 79 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | moda - zgodovina, oblačila - zgodovina, kultura oblačenja, modne ikone, modni oblikovalci, modno oblikovanje, pričeske, zgodovinski pregledi

Češka književnost

342 Leto na vrtu 343 Leto v gozdu Avtor/ica: Petra Bartíková Ilustr.: Aneta Žabková Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 19 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | DOBRO | poučna slikanica, zavihki | narava - letni časi, vrtovi, vrtne živali, rastline, vrtnarstvo

Angleška književnost

344 101 način zabave v naravi za otroke Avtor/ica: Fiona Bird Ilustr.: Ian Youngs Prev.: Mina Mušinović Založba: Pipinova knjiga, 128 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | | narava - raziskovanje, spoznavanje narave, ročne spretnosti - naredi sam, igre, prosti čas

Angleška književnost

345 Mladi znanstvenik. Naravoslovje. Osupljivi atomi in neukročena snov Avtor/ica: Colin Stuart Ilustr.: Annika Brandow Prev.: Niki Neubauer Založba: Tehniška založba Slovenije, 80 str. Zbirka: Naravoslovje, tehnologija, inženiring, matematika | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | o avtorjih | naravoslovne vede - zanimivosti, naravoslovje, poskusi, znanstvena odkritja


α NARAVOSLOVNE VEDE, ASTRONOMIJA

Angleška književnost

125

POUČNE

346-350

346 Znanost. Naravne nesreče Avtor/ica: Alex Woolf Ilustr.: Andrew Rowland Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | elementarne nesreče, cunamiji, geologija, potresi, vulkani

Angleška književnost

347 Hinkova hiša. Vesolje Avtor/ica: Philip Ardagh Ilustr.: Mike Gordon Prev.: Neža Vilhelm Založba: Morfemplus, 63 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | dodani stripi | vesolje, astronomija, astronavtika, planeti, zvezde

Indijska književnost

348 Enciklopedija vesolja Avtor/ica: Biswa Choudhury Prev.: Mojiceja Podgoršek Založba: Epistola, 48 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | leksikon | vesolje, astronomija, astronavtika, planeti, zvezde

Slovenska književnost

349 Moj prvi zvezdni atlas Avtor/ica in kartograf: Bojan Kambič Založba: Cambio, 18 str. | 3 - za napredno samostojno branje | ZELO DOBRO | | zvezde - atlasi, astronomija, astronomska opazovanja, galaksije, meglice, merjenje razdalj v vesolju, opazovanje zvezd, ozvezdja, vesolje, zvezde, zvezdne karte

Brez podatka

350 Vesolje Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 48 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | vesolje, astronomija, astronavtika, planeti, zvezde


α FIZIKA, GEOLOGIJA

Angleška književnost

126

POUČNE

351-355

351 Znanost v infografikah. Sile Avtor/ica: Jon Richards Ilustr.: Ed Simkins Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 33 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | fizika, aerodinamika, grafični prikazi, gravitacija, hidrodinamika, jedrske sile, magnetizem, sile, trenje

Angleška književnost

352 Planet Zemlja Avtor/ica: John Farndon Ilustr.: Tim Hutchinson Prev.: Niki Neubauer Založba: Učila International, 80 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | pregibi | geologija, Zemlja

Angleška književnost

353 Znanost. Vreme Avtor/ica: Ian Graham Ilustr.: Caroline Romanet Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | vreme, klimatske spremembe, meteorologija, podnebje, vremenoslovje, vremenski pojavi

Angleška književnost

354 Znanost. Oceani Avtor/ica: Fiona Macdonald Ilustr.: Bryan Beach Prev.: Janja Remškar Založba: Grlica, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | oceani, morje

Angleška književnost

355 Znanost. Kamnine in minerali Avtor/ica: Alex Woolf Ilustr.: Paco Sordo Prev.: Tanja Rojc Založba: Grlica, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | kamnine, minerali, geologija, rude


α PALEONTOLOGIJA, BIOLOGIJA

Angleška književnost

127

POUČNE

356-360

356 Hinkova hiša. Dinozavri Avtor/ica: Philip Ardagh Ilustr.: Mike Gordon Prev.: Neža Vilhelm Založba: Morfemplus, 63 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | dodani stripi | dinozavri, paleontologija

Španska književnost

357 500 vprašanj in odgovorov na to, kakšni so bili dinozavri Avtor/ica: Hans Geel in Ángela García Ilustr.: Francisco Arredondo, José María Rueda in Lidia Di Blasi Prev.: Mojca Mihelič Založba: Grahovac, 220 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | dinozavri, paleontologija

Angleška književnost

358 Strašni dinozavri Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 12 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | kartonka, pregibi | dinozavri - zanimivosti, paleontologija, paleozoologija

Angleška književnost

359 Ne bi hotel živeti brez bakterij! Avtor/ica: Roger Canavan Ilustr.: Mark Bergin Prev.: Maja Brodschneider Kotnik Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih | bakterije, mikroorganizmi

Angleška književnost

360 Znanost v infografikah. Življenjski prostor Avtor/ica: Jon Richards Ilustr.: Ed Simkins Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 33 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | ekologija, habitati, ekosistemi, grafični prikazi, narava, življenjski prostori


α RASTLINSTVO, ŽIVALSTVO

Angleška književnost

128

POUČNE

361-365

361 Ne bi hotel živeti brez dreves! Avtor/ica: Jim Pipe Ilustr.: Mark Bergin Prev.: Maja Brodschneider Kotnik Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ, 36 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih | drevesa, rastline

Angleška književnost

362 Znanost v infografikah. Rastline Avtor/ica: Jon Richards Ilustr.: Ed Simkins Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 33 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | rastline, botanika, grafični prikazi, rastlinstvo

Slovenska književnost

363 Brin in ptičja hišica Avtor/ica: Martina Bačič Ilustr.: Daša Simčič Založba: Grafenauer, 37 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | poučna slikanica, poučno leposlovje | ptice, dečki, družina, opazovanje ptic, ptičje krmilnice, živali v naravi

Češka književnost

364 Kako živali spijo Avtor/ica: Petra Bartíková Ilustr.: Katarína Macurová Prev.: Niki Neubauer Založba: Tehniška založba Slovenije, 27 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | DOBRO | poučna slikanica | živali - spanje, humor, zanimivosti, živali v naravi

Indijska književnost

365 Najnevarnejše živali sveta Avtor/ica: Biswa Choudhury Prev.: Maruša Intihar Založba: Epistola, 48 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | divje živali, zveri, živali


α ŽIVALSTVO

Španska književnost

129

POUČNE

366-371

366 500 zanimivosti o živalih Avtor/ica: Hans Geel in Ángela García Ilustr.: Francisco Arredondo in Juan Xarrié Prev.: Mojca Mihelič Založba: Grahovac, 221 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | živali - zanimivosti, živalstvo

Češka književnost

367 Miti in stereotipi o živalih Avtor/ica: Pavla Hanáčková Ilustr.: Linh Dao Prev.: Neža Vilhelm Založba: Morfemplus, 35 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | | živali - zanimivosti, miti, stereotipi

Češka književnost

368 Sožitje Avtor/ica: Pavla Hanáčková Ilustr.: Linh Dao Prev.: Mojca Žnidaršič Založba: Morfemplus, 35 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | | živali - simbioza, narava - sožitje, pomoč, sodelovanje

Angleška književnost

369 Neverjetne živali Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 12 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | kartonka, pregibi | živali - zanimivosti

Angleška književnost

370 Ptičja pesem Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 23 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | kartonka, zvočni efekti | ptice - Slovenija, ptice - oglašanje, ornitologija, ptičje petje

Italijanska književnost

371 Atlas živali Avtor/ica: Febe Sillani in Paola Grimaldi Ilustr.: Febe Sillani Prev.: Maruša Mugerli Lavrenčič Založba: Učila International, 87 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | | živali, zoogeografija, geografska razširjenost, zanimivosti, zemljevidi, živalstvo


α MEDICINA, SPOLNA VZGOJA

Angleška književnost

130

POUČNE

372-376

372 Hinkova hiša. Telesa Avtor/ica: Philip Ardagh Ilustr.: Mike Gordon Prev.: Neža Vilhelm Založba: Morfemplus, 63 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | dodani stripi | človeško telo, anatomija

Brez podatka

373 Človeško telo Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 48 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | človeško telo, anatomija

Angleška književnost

374 Vodnik po prdcih Ilustr.: Roger Penwill Prev.: Jelena Isak Kres Založba: Mladinska knjiga, 26 str. | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | kartonka, zvočni efekti | plini v črevesju, flatulenca, humor, vetrovi (prebava)

Španska književnost

375 To ni knjiga o seksu Avtor/ica: Chusita Fashion Fever Prev.: Barbara Pregelj Spr. beseda: Uršula Reš-Muravec in Gorazd Kalan Založba: Malinc, 159 str. | 4 - za kritično samostojno branje | ZELO DOBRO | spr. beseda | spolna vzgoja, spolnost, ljubezen

Nemška književnost

376 Kaj se dogaja v mojem telesu? Avtor/ica: Elisabeth Raith-Paula Ilustr.: Yo Rühmer Prev.: Alenka Berkopec-Valena Založba: Mladinska knjiga, 173 str. | 3 - za napredno samostojno branje | ZELO DOBRO | nove ilustracije, o avtorjih, prenovljeno besedilo | spolna vzgoja - dekleta, menstrualni ciklus, puberteta, telesni razvoj, spolnost


α TEHNIKA

Angleška književnost

131

POUČNE

377-380

377 Mladi znanstvenik. Tehnologija. Orodja, robotika in veliko izumov Avtor/ica: Nick Arnold Ilustr.: Kristyna Baczynski Prev.: Vital Sever Založba: Tehniška založba Slovenije, 80 str. Zbirka: Naravoslovje, tehnologija, inženiring, matematika | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | o avtorjih | tehnologija - zanimivosti, izumi, poskusi, tehnika, znanstvena odkritja

Angleška književnost

378 Ne bi hotel živeti brez elektrike! Avtor/ica: Ian Graham Ilustr.: Rory Walker Prev.: Maja Brodschneider Kotnik Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ, 32 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih | elektrika, električna energija, elektrotehnika

Angleška književnost

Avtor/ica: Tom Jackson, Tim Harris in Robert Snedden Prev.: Urška Pajer Založba: Tehniška založba Slovenije, 144 str.

379 Inženirstvo V zadnjih 10 letih je za mladino izšlo komaj 60 knjig o tehniki. Večinoma so to preprosti opisi vozil, le peščica kvalitetnejših opisuje delovanje strojev. Razen dveh ali treh naslovov o zgodovini letalstva sta tudi pred letom 2010 izšli komaj dve knjigi, ki mladini nudita zgodovinski pregled tistih, ki zamisli znanstvenikov spreminjajo v vsakdanjo uporabnost. Pričujoča zgodovina 100 inženirskih dosežkov predstavlja iznajdljivost od starodavnih veščin do moderne tehnologije. Na koncu so kratki življenjepisi 24 "velikih" inženirjev ter seznam literature in virov, priložen pa ji je tudi plakat – časovnica kultur, iznajdb in dogodkov, od kamnitega orodja pred 3,3 milijoni let, do leta 2012, ko odkrijejo še neobjavljeno pravljico H. C. Andersena. Res je, da v knjigi niso omenjene Hypatija Aleksandrijska, Mariam al-Asturlabi ali Kathleen Antonelli, torej nobena inženirka, a je knjiga vseeno pomemben prispevek k razumevanju tehničnega sveta in spodbujanju mladih k iskanju boljših rešitev. (VZ) | 3 - za napredno samostojno branje | ODLIČNO | | tehnika - zgodovinski pregledi, biografski pregledi, industrijska revolucija, inženirji, inženirstvo, izumi, tehnologija

Angleška književnost

380 Mogočna vozila Prev.: Marko Bogataj Založba: Učila International, 12 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | kartonka, pregibi | vozila - zanimivosti


α GOJENJE RASTLIN IN VZREJA ŽIVALI

Slovenska književnost

132

POUČNE

381-385

381 Kranjska sivka Avtor/ica: Barbara Bajd Ilustr.: Ela Hartman Založba: Hart, 46 str. Zbirka: Utripi sveta | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | | kranjska čebela, čebelarstvo - Slovenija, čebele, čebelji panji, čebelnjaki, kranjska sivka, med

Slovenska književnost

382 Pleveli Avtor/ica: Barbara Bajd Založba: Hart, 40 str. Zbirka: Utripi sveta | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | | pleveli - Slovenija, botanika, določevalni ključi, ogrožene vrste, rastlinstvo

Nemška književnost

383 Konji Avtor/ica: Silke Behling Prev.: Breda Rajar Založba: Mladinska knjiga, 48 str. Zbirka: Kaj in kako | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | konji, dresura, jahanje, pasme, vzreja

Slovenska književnost

384 Naša Šapa Avtor/ica: Mojca Trampuš Založba: Narava, 64 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | terapevtski psi, letni časi, meseci, psi, šolski psi, terapevtske živali, vsakdan

Angleška književnost

385 Ne bi hotel živeti brez čebel! Avtor/ica: Alex Woolf Ilustr.: David Antram Prev.: Maja Brodschneider Kotnik Založba: Hiša knjig, Založba KMŠ, 36 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih | čebele, čebelarstvo, čebelji panji, čebelnjaki, med


α GOSPODINJSTVO, UMETNOST

Francoska književnost

133

POUČNE

386-390

386 Kuharske igrarije Avtor/ica in ilustr.: Christine Bouguet-Joyeux Prev.: Ana Marija Toman in Irma Toman Spr. beseda: Henri Joyeux Založba: Primus, 94 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | dodani verzi, spr. beseda | prehrana - zdravje, kuharstvo, kuharski recepti, hranilne snovi, varovalna prehrana, zdrava prehrana

Italijanska književnost

387 Atlas hrane po svetu Avtor/ica: Giulia Malerba Ilustr.: Febe Sillani Prev.: Teja Bivic Založba: Učila International, 71 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | | hrana - svetovni pregledi, gastronomija, jedi, zanimivosti, zemljevidi

Angleška književnost

388 Kuharica za punce Avtor/ica: Denise Smart Fotogr.: Howard Shooter Prev.: Manja Simonič Založba: Mladinska knjiga, 128 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | kuharski recepti

Slovenska književnost

389 Pesmi iz galerije Avtor/ica: Andrej Rozman Ilustr.: Jakob Klemenčič Spr. besedilo: Kristina Preininger Fotogr.: Janko Dermastja in Bojan Salaj Založba: Narodna galerija, 135 str. | 3 - za napredno samostojno branje | ZELO DOBRO | poezija | Narodna galerija (Ljubljana) - umetnostne zbirke, slikarstvo, slikarji, galerije, likovna umetnost, slovenska umetnost, slovenski slikarji, slovensko slikarstvo

Češka književnost

390 Zanimive zgodbe zgradb Avtor/ica: Štěpánka Sekaninová Ilustr.: Jakub Cenkl Prev.: Niki Neubauer Založba: Tehniška založba Slovenije, 63 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | zgradbe - zanimivosti, arhitektura, arhitekti, arhitekturna dediščina, kulturna dediščina


α ROČNE SPRETNOSTI, GLASBA

Slovenska književnost

134

POUČNE

391-395

391 Pisanice Avtor/ica in fotogr.: Tatjana Ban Založba: Tamaj, 47 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | priročnik | pisanice - poslikave, barvanje, dekorativna umetnost, krasilne tehnike, naredi sam, ročne spretnosti, velika noč, velikonočne pisanice

Slovenska književnost

392 Naš čarobni december Avtor/ica: Mirijam Pinter Ilustr.: Nataša Vertelj Fotogr.: Žarko Pinter in Andreja Mesarec Založba: Pivec, 56 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | DOBRO | dodani kuharski recepti, poučno leposlovje | božič, ročne spretnosti - naredi sam, okrasni predmeti - izdelava, advent, adventni koledar, miklavževanje, praznične jedi, prazniki

Slovenska književnost

393 Iz škratove krošnjice Avtor/ica in skladatelj/ica: Lenčka Kupper Ilustr.: Polona Lovšin Spr. beseda: Miha Vrbinc Založba: Mohorjeva družba, 111 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | dodane note, o avtorjih, pesmarica, spr. beseda | otroške pesmi

Francoska književnost

394 Pako gre v opero Avtor/ica in ilustr.: Magali Le Huche Prev.: Iztok Ilc Založba: Morfemplus, 27 str. Zbirka: Moje male zvočnice | B - za predšolske | ZELO DOBRO | poučno leposlovje, zvočni efekti | opera, operne arije

Slovenska književnost

395 Ta luštne ljudske Ured.: Marjetka Pušenjak Ilustr.: Zvonko Čoh Note: Andrej Lenarčič Založba: Mladinska knjiga, 26 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | dodane note, ljudsko slovstvo, pesmarica, poučna slikanica | slovenske ljudske pesmi, ljudske pesmi, otroške ljudske pesmi


α DRUŽABNE IGRE, ŠPORT

Slovenska književnost

135

POUČNE 396 Eko družabne igre. Del 3 Avtor/ica: Mojca Košmrlj Založba: Morfemplus, 61 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | odpadki - uporaba, miselne igre, družabne igre, ročne spretnosti, recikliranje

Slovenska književnost

397 An ban pet podgan Avtor/ica: Petra Leskovšek Lasetzky Fotogr.: Petra Leskovšek Lasetzky in Jernej Leskovšek Založba: Pivec, 66 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | priročnik | družabne igre, otroške igre, gibalne igre, miselne igre

Slovenska književnost

398 Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2 399 Uganke iz dežele škratov. Knj. 1 400 Uganke Marka Pola. Knj. 3 Avtor/ica: Milan Petek Levokov in Aleksandra Jelušič Ilustr.: Nataša Gregorič Spr. beseda: Orlando Uršič Založba: Talum, 84 str.; 80 str.; 90 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | spr. beseda | miselne igre, uganke

Slovenska književnost

401 Zmagovita pot juda Avtor/ica: Marjan Fabjan Založba: Primus, 47 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | judo - borilne veščine, pravila, šport, tekmovanja, trening

Italijanska književnost

402 Velika knjiga o športu Avtor/ica: Armando Minuz Ilustr.: Federico Mariani Prev.: Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec Založba: Učila International, 87 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | | športne panoge, šport

396-402


α JEZIKOSLOVJE IN LITERARNE VEDE, SLOVARJI

Srbska književnost

136

POUČNE

403-409

403 Pisatelji Avtor/ica: Miloš Mijatović Ilustr.: Mijat Mijatović Prev.: Višnja Jerman Založba: Tehniška založba Slovenije, 35 str. Zbirka: Ljudje, ki so spremenili svet | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | leksikon | pisatelji, biografije, zgodovinski pregledi, znamenite osebnosti

Španska književnost

404 Slovensko-kitajski slikovni slovar 405 Slovensko-ukrajinski slikovni slovar Avtor/ica: Barbara Majcenovič Kline Ilustr.: Ajda Erznožnik Prev.: Špela Oberstar; Olga Moroz in Olha Tomashevska Založba: Skrivnost, 75 str. | 1 - za začetno branje | DOBRO | slikovni slovar | slovenščina - kitajščina; slovenščina – ukrajinščina

Francoska književnost

406 Moj prvi angleško-slovenski zvočni slovar Prev.: Andrej Gogala Založba: Mladinska knjiga, 1 mapa (10 kartonov) | B - za predšolske | DOBRO | kartonka, slikovni slovar, zvočni efekti | angleščina - slovenščina

Španska književnost

407 Moj prvi slovensko-angleški slikovni slovar 408 Moj prvi slovensko-nemški slikovni slovar | 1 - za začetno branje | DOBRO | slikovni slovar | slovenščina - angleščina; slovenščina – nemščina

Slovenska književnost

409 Zajček Gal Avtor/ica: Anja Žaberl Ilustr.: Nina Drol Spr. beseda: Damjana Kogovšek Založba: samozaložba, 32 str. | B - za predšolske, 1 - za začetno branje | DOBRO | jezik kretenj, knjige za gluhe, poučna slikanica, slikovni slovar, spr. beseda, velike tiskane črke, za gluhoneme | slovenščina - znakovni jezik


α ZEMLJEPIS

Italijanska književnost

Avtor/ica: Miralda Colombo Ilustr.: Ilaria Faccioli Prev.: Petra Berlot Kužner Založba: Učila International, 87 str.

137

POUČNE

410-412

410 Zemljevidi mest Kaj je lepšega od popotovanja in raziskovanja novih držav ter spoznavanja novih krajev. Četudi samo s prstom po zemljevidu. Ta velika knjiga (velika zato, ker je njen format zelo velik) omogoča mladim bralcem prav to. Na mikaven, atraktiven in privlačen način nas avtorici popeljeta skozi dvajset svetovno znanih mest, kot so npr. New York, Peking, London, Seul, Sydney, Moskva, Rio, Varšava … Vsakemu mestu so namenjene štiri strani. Na teh štirih straneh je predstavljenih nekaj zanimivosti o prebivalcih, turističnih točkah, lokalni hrani, zgodovinskih dejstvih … Vse to pospremi še kakšna nenavadna podrobnost oz. posebnost o mestu, lahko zgodovinska ali novodobna. Vse te zanimivosti so predstavljene na kratko, z ilustracijo in kratkim besedilcem o obravnavani temi. Na koncu knjige najdemo tudi zemljevid celotnega sveta, z označenimi predstavljenimi mesti, ter kratek vprašalnik, ki bralcem pokaže, kakšen tip potnika je. Skratka, vodnik za kratkočasno vandranje po lepotah in čudežih sveta. (PP) | 1 - za začetno branje | ODLIČNO | | mesta - svetovni pregledi, kulturne znamenitosti, naravne znamenitosti, velemesta, zemljevidi

Poljska književnost

Avtor/ica: Aleksandra Mizielińska in Daniel Mizieliński Prev.: Staša Pavlović Založba: Mladinska knjiga, 113 str.

411 Zemljevidi Ogromne poučne slikanice, v katerih resnično pride do izraza izjemno bogata ilustracija, bi lahko označili za (nov) trend na področju mladinske književnosti zadnjih let. Pri tem je poljski duo, Aleksandra Mizielińska in Daniel Mizieliński, eden od najbolj prepoznavnih ustvarjalcev tovrstnih poučnih knjig. Mednarodna uspešnica je izjemno domišljena že v svoji originalni izvedbi: v retro slogu izrisani zemljevidi predstavljajo glavne značilnosti izbranih držav, pri tem pa prinašajo ustrezno količino podatkov, ki lahko mladega bralca spodbudijo k spoznavanju sveta preko poznanega horizonta, k primerjavam in domišljijskim potovanjem, pri tem pa ga ne zasitijo s prazno faktografijo. Vsekakor pa je potrebno izpostaviti tudi kakovost prenosa originala v slovenski jezik in prostor: slovenskim Zemljevidom je tako dodan tudi zemljevid Slovenije, ki knjigi doda novo, za slovenskega bralca vsekakor dobrodošlo, če ne kar nujno, perspektivo. (TB) | 2 - za osnovno samostojno branje | ODLIČNO | | kartografija - zemljevidi, svet - geografija – atlasi

Slovenska književnost

412 Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji Avtor/ica: Tatjana Pregl Kobe Ilustr.: Tina Dobrajc Založba: Morfemplus, 67 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | poučno leposlovje | Španija - domoznanstvo, Španija - kulturna zgodovina, znamenite osebnosti


α ZEMLJEPIS, ŽIVLJENJEPISI

Madžarska književnost

138

POUČNE

413-418

413 Čudovita Budimpešta Avtor/ica in fotogr.: Kinga Tittel Prev.: Alenka Klemenc Založba: Hart, 40 str. | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | | Budimpešta - Madžarska - turistični vodniki

Slovenska književnost

414 Iskalca pradednih časti Avtor/ica: Andraž Arko Ilustr.: Urša Rožič Založba: Brat Frančišek, 63 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | DOBRO | | Cyrillus, svetnik, 826-869 - biografije; Methodius, svetnik, 815-885 biografije, Slovani - pokristjanjevanje

Angleška književnost

415 Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni Avtor/ica: Ben Brooks Ilustr.: Quinton Winter Prev.: Maja Kogej Založba: Učila International, 207 str. | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | | moški - znamenite osebnosti - biografski pregledi

Italijanska književnost

416 Zgodbe za lahko noč za uporniške punce 2 417 Zgodbe za lahko noč za uporniške punce Avtor/ica: Francesca Cavallo in Elena Favilli Prev.: Maja Kogej Založba: Učila International, 212 str. | 3 - za napredno samostojno branje | DOBRO | o avtorjih | ženske - znamenite osebnosti - biografski pregledi

Slovenska književnost

418 Čebelar po srcu Avtor/ica in ilustr.: Andrejka Čufer Založba: Svet.je.svet, 28 str. | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | o avtorjih, poučno leposlovje | Janša, Anton, 1734-1773 - biografije, čebelarstvo, čebele, čebelarji


α ŽIVLJENJEPISI

Slovenska književnost

139

POUČNE

419-424

419 Pogumne punce Avtor/ica: Nika Kovač Založba: Mladinska knjiga, 128 str. | 3 - za napredno samostojno branje | ZELO DOBRO | | ženske - znamenite osebnosti - biografski pregledi

Slovenska književnost

420 Hvala ti, Oton Župančič! Avtor/ica: Alenka Misja Ilustr.: Matija Cipurić Založba: Belokranjski muzej, 30 str. Zbirka: Belokranjski muzej za mlade, 7 | 1 - za začetno branje | DOBRO | poučno leposlovje | Župančič, Oton, 1878-1949 - biografije, slovenski pesniki

Slovenska književnost

421 Matiček Avtor/ica: Tone Partljič Ilustr.: Anton Buzeti Založba: Ajda, IBO Gomboc, 26 str. Zbirka: Znameniti Slovenci | 1 - za začetno branje | DOBRO | poučno leposlovje | Linhart Anton Tomaž, 1756-1795 - biografije, gledališča, knjižničarji, slovenski dramatiki, zgodovinarji

Slovenska književnost

422 Erazem Predjamski Avtor/ica in ilustr.: Nejka Selišnik Založba: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 36 str. | 1 - za začetno branje | ZELO DOBRO | o avtorjih, poučno leposlovje | Erazem Predjamski - biografije, grad Predjama, Kras, legende, Postojna, Predjamski grad, roparji, vitezi

Slovenska književnost

423 Jaz, Marco Polo Avtor/ica: Huiqin Wang Ilustr.: Huiqin Wang, Luka Seme in Lili Saje Wang Prev.: Andrej Stopar Založba: Mladinska knjiga, 31 str. Zbirka: Velike slikanice | 2 - za osnovno samostojno branje | ZELO DOBRO | večjezično | Polo, Marco, 1254-1324 - biografije, potopisi - trgovske poti, Azija, Benetke, Kitajska, Korčula, Kublajkan (1215-1294), odkritja, odprave, potovanja, svilna pot, trgovci

Angleška književnost

424 Izjemne ženske Avtor/ica: Nicolas Wright Prev.: Jana Lavtižar Založba: Tehniška založba Slovenije, 144 str. | 3 - za napredno samostojno branje | ZELO DOBRO | | ženske - znamenite osebnosti - biografski pregledi, biografije


α

140

BIBLIOGRAFSKA, NAMEMBNOSTNA IN PREDMETNO KAZALO

Številke na koncu gesel so vodilke k naslovu knjige, ki je predstavljena v pregledu priporočenih knjig (str. 45-139).


α

141

AVTORJI Avtorji knjig A Adeyemi, Tomi: 235 Agee, Jon: 24 Andersen, Sarah: 215 Andreae, Giles: 25 Andrejč, Gorazd: 334 Andruetto, María Teresa: 260 Ardagh, Philip: 236, 347, 356, 372 Arko, Andraž: 414 Arnold, Nick: 377 Arnuš Pupis, Tina: 166 Auer, Margit: 237, 238 Averiss, Corrinne: 26 B Bačič, Martina: 363 Bajd, Barbara: 381, 382 Ballerini, Luigi: 239 Ban, Tatjana: 391 Barnham, Kay: 330, 331, 332 Barnhill, Kelly Regan: 240 Bartíková, Petra: 340, 342, 343, 364 Bartolj, Marta: 27 Bauer, Jana: 167 Behling, Silke: 383 Belčič, Franc: 28 Bevc, Cvetka: 261 Bidari, Bono: 262 Bird, Fiona: 344 Blyth, Rowena: 29 Blyton, Enid: 263, 264, 265 Bonilla, Rocio: 30 Bouguet-Joyeux, Christine: 386 Bracken, Beth: 31 Bright, Rachel: 32 Brooks, Ben: 415 Brulec, Meta: 33 C Canavan, Roger: 359 Cankar, Ivan: 34 Carnavas, Peter: 35, 36 Cavallo, Francesca: 416, 417 Cerar, Božo: 266 Chapman, Jane: 37 Cheng, Jack: 267 Choudhury, Biswa: 348, 365 Choyce, Lesley: 268 Church, Caroline: 1 Chusita Fashion Fever: 375 Cirici, David: 241 Clayton, Sally Pomme: 38 Clima, Gabriele: 269 Colfer, Eoin: 229 Colombo, Miralda: 410 Corbalis, Judy: 39 Cotini, Maria Giulia: 270 Coy, Eve: 40 Crossan, Sarah: 271

DiCamillo, Kate: 242 Divjak Jurca, Darja: 48 Donaldson, Julia: 49, 50, 51, 52 Donkin, Andrew: 229 Doria, Julia: 53, 54 Doria, Živa Viviana: 55, 56, 57, 58 Doyle, Roddy: 243 Dr. Seuss: 59, 60, 61 E Ehring, Anna: 274 F Emiliani, Lucia: 62 Fabjan, Marjan: 401 Farndon, John: 352 Favilli, Elena: 416, 417 Flessner, Bernd: 323 Foccroulle, Luc: 64 Fougère, Isabelle: 328 Frey, Jana: 275 Furman, Maja: 65 G García, Ángela: 357, 366 Gassman, Julie: 66 Geel, Hans: 357, 366 Genechten, Guido van: 67 Geus, Mireille: 276 Gibbes, Lesley: 169, 170 Gleeson, Libby: 171, 172 Gleitzman, Morris: 277 Godec Schmidt, Jelka: 220 Gombač, Žiga: 68, 69 Goscinny, René: 223, 224, 225, 226 Graham, Ian: 353, 378 Green, John: 278 Grilc, Uroš: 70, 71 Grimaldi, Paola: 371 Gruden, Igo: 319 Guibert, Emmanuel: 216 H Hager, Mandy: 244 Hall, Jennie: 206 Hanáčková, Pavla: 324, 325, 367, 368 Harms, Daniil: 72 Harris, Tim: 379 Havel, Geoff: 279 Heidschötter, Uwe: 234 Hest, Pimm van: 73 Hill, Eric: 74 Höglund, Anna: 280 Horn, Alice: 75, 76 Hosseini, Khaled: 281 Hrovat, Uroš: 173, 174 Hughes, John: 77

Č Čufer, Andrejka: 418

I Isak Kres, Jelena: 78 Isern, Susanna: 79 Isol: 80

D Dahl, Roald: 168, 272 Darlison, Aleesah: 273 Davies, Benji: 42, 43 Davis, Jim: 217, 218 De Kinder, Jan: 44 De la Peña, Matt: 45 Dekleva, Milan: 46 DeLange, Ellen: 47 Denchfield, Nick: 3, 4

J Jackson, Tom: 379 Jakob, Jure: 81 James, Greg: 245, 246 Jamnik Pocajt, Tatjana: 207 Jančar, Irma: 82 Janikovszky, Éva: 83 Janisch, Heinz: 84, 85 Jay, Alison: 86 Jelušič, Aleksandra: 398, 399, 400

Jones, Christianne: 87, 88 K Kambič, Bojan: 349 Karlovšek, Igor: 282 Karlsson, Ellen: 175 Kasparavičius, Kęstutis: 176, 177 Kelly, Deborah: 178 Kightley, Rosalinda: 6 Kinney, Jeff: 283, 284 Kokalj, Tatjana: 285, 286, 287 Kokalj, Vida: 288 Kokelj, Nina: 89 Konc Lorenzutti, Nataša: 179 Kos, Božo: 222 Kos, Gaja: 90 Košmrlj, Mojca: 396 Kotnik, Tea: 91 Kovač, Nika: 419 Kovačič, Lojze: 92 Kraljič, Helena: 93, 94, 95, 96 Kramer, Irmgard: 289 Krempl, Urša: 97 Kuo, Fifi: 98 Kupper, Lenčka: 393 Kvartič, Ambrož: 99 L Lacey, Josh: 180, 181, 182 Lagercrantz, Rose: 183 Lainšček, Feri: 290, 320 Lajovic, Sonja: 329 Le Huche, Magali: 394 Leskovšek Lasetzky, Petra: 397 Lindgren, Astrid: 184 Little, Ashley: 291 Louise, Zanni: 100 M MacDonald, Alan: 185, 186, 187, 188, 189, 190 Macdonald, Fiona: 354 Macurová, Katarína: 101 Majcenovič Kline, Barbara: 404, 405 Majhen, Zvezdana: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 102 Makovská, Tereza: 324, 325 Malačič Kladnik, Emanuela: 191 Malerba, Giulia: 387 Malet, Oriol: 30 Mantchev, Lisa: 103 Mantegazza, Giovanna: 13, 14 Markuš, Jasna: 104 Martin, Marc: 326 Matko Lukan, Irena: 15 Mattiangeli, Susanna: 105 Maurer, Neža: 321 Mav Hrovat, Nina: 316 McCaffrey, Kate: 292 McManus, Karen M.: 293 Melling, David: 107, 108 Mijatović, Miloš: 327, 403 Milčinski, Frane: 109 Milne, Terry: 110 Minuz, Armando: 402 Misja, Alenka: 420 Mizielińska, Aleksandra: 411 Mizieliński, Daniel: 411 Mlakar, Ida: 111 Möderndorfer, Vinko: 294 Molnár, Ferenc: 295 Moraes, Thiago de: 335 Morkunas, Gendrutis: 192 Morpurgo, Michael: 193, 296


α N Neave, Rosie: 16 Nesbit, Edith: 247 Nikolovski, Darko: 221 Nilsson, Frida: 248 Nilsson, Ulf: 112 N'jie, Haddy: 113 Noguera, Meritxell: 133, 134, 135, 136 Novak Kerbler, Nina: 114 O Ogrizek, Maša: 194 P Palacio, R. J.: 297 Parker, Danny: 115 Parker-Rees, Guy: 116, 117 Partljič, Tone: 421 Patterson, James: 298 Pavček, Saša: 118 Peček, Stane: 195 Perry, Chrissie: 299 Petek Levokov, Milan: 249, 300, 398, 399, 400 Philip, Claire: 17 Pierce, Nick: 119 Pilkey, Dav: 227 Pinter, Mirijam: 392 Pipe, Jim: 361 Pirrone, Francesca: 120 Plohl, Igor: 121 Pocrnjić, Sanja: 228 Podgoršek, Mojiceja: 122, 123, 124 Powell-Tuck, Maudie: 125 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 126 Pregelj, Sebastijan: 301 Pregl Kobe, Tatjana: 412 Prešeren, France: 127 Prøysen, Alf: 196 Pucer, Sonja: 197 R Radovanovič, Vesna: 128 Raith-Paula, Elisabeth: 376 Rand, Hilli: 129 Remmerts de Vries, Daan: 302 Ribeiro, João Manuel de Oliveira: 198 Richards, Jon: 351, 360, 362

142

Riddell, Chris: 250 Riggs, Ransom: 251 Robert, Nadine: 130 Roth, Veronica: 252 Rozman, Andrej: 389 Růžička, Oldřich: 21 S Salten, Felix: 253 Santiago, Fabi: 131 Sanža, Silvie: 336 Schothorst, Daniëlle: 132 Schultz, James Willard: 303 Schulz, Charles M.: 230, 231 Scieszka, Jon: 254, 255 Sedláčková, Jana: 337, 341 Seix, Mercè: 133, 134, 135, 136 Sekaninová, Štěpánka: 390 Selišnik, Nejka: 422 Sewell, Anna: 137 Sillani, Febe: 371 Silvestro, Annie: 138 Skubic, Andrej E.: 199, 200, 256 Smallman, Steve: 139 Smart, Denise: 388 Smith, Chris: 245, 246 Smith, James: 304, 305 Snedden, Robert: 379 Sokolov, Cvetka: 306 Spacal, Alenka: 140, 141 Sparrow, Kerry Lyn: 142 Spilsbury, Louise: 338, 339 Staman, Jasna Branka: 201 Starling, Robert: 143 Steinhöfel, Andreas: 307 Stellmacher, Hermien: 22, 23 Stepančič, Lucija: 144 Stephens, Helen: 145 Stuart, Colin: 345 Suhodolčan, Primož: 146 Svetina, Peter: 147 Š Šebesta, Juraj: 308 Štefan, Anja: 148, 149 T Tebbetts, Christopher: 298 Tekavec, Heather: 150

Tellegen, Toon: 202 Thorne, Jack: 317 Thuswaldner, Werner: 151 Tittel, Kinga: 413 Tolonen, Tuutikki: 257 Tomšič, Tomaž: 220 Townsend, Jessica: 258 Trampuš, Mojca: 384 U Uegaki, Chieri: 152 V Vadas, Marek: 153 Vainio, Pirkko: 154 Vašková, Hana: 340 Vere, Ed: 155 Vergari, Luana: 156 Vidmar, Janja: 309, 310 Vilčnik, Rok: 318 Virk, Jani: 311 Vitez, Grigor: 203 Vukmir, Andreja: 333 W Walliams, David: 259, 312 Wang, Huiqin: 423 Watterson, Bill: 232, 233 Wechterowicz, Przemysław: 157, 158 Weiler, Jan: 313 Wenzel, Brendan: 159, 160 Whaite, Michael: 161 Willis, Jeanne: 162 Wirbeleit, Patrick: 234 Woltz, Anna: 314 Woolf, Alex: 346, 355, 385 Wright, Nicolas: 424 Y Yamada, Kobi: 163 Yoon, Nicola: 315 Z Zagorski, Cvetko: 164 Zupančič, Mitja: 322 Zutis, Martinš: 165 Ž Žaberl, Anja: 409


α

143

Prevajalci A Ambrož, Selina: 75, 76 Ambrož Strle, Ana: 240 Anželj, Stana: 44 B Bajželj, Maja: 328 Banko, Andraž: 279 Barbarič, Štefan: 295 Barič Moder, Ana: 168, 236, 250, 271 Bartol, Metka: 13, 14 Berkopec-Valena, Alenka: 376 Berlot Kužner, Petra: 252, 410 Bivic, Teja: 387 Bizjak, Katja: 139 Bogataj, Marko: 235, 350, 358, 369, 370, 373, 380 Brodschneider Kotnik, Maja: 185, 186, 187, 188, 189, 190, 359, 361, 378, 385 C Cestnik, Tatjana: 2, 17, 22, 23 Č Črv-Sužnik, Mateja: 38, 42, 43, 142, 150, 152 Čuk, Silvester: 64 D Debeljak, Dora: 263, 264, 265 Dejak, Lijana: 72 Dekleva, Milan: 1, 18, 19, 25, 32, 51, 52, 67, 103, 116, 117, 155, 161, 259, 312 Dekleva, Nina: 49, 50 Detič, Nataša: 45 Dobovšek-Dekleva, Branka: 180, 181, 182 Duša, Irena: 272, 315 F Frece, Matej: 283, 284, 298 Fröhlich, Neja: 98 Fröhlich, Petra: 21, 163 G Gogala, Andrej: 16, 406, 407, 408 Golob, Anja: 216, 234, 307 Gomboc, Mateja: 269, 270 Gorenc, Boštjan: 227, 297 Grobovšek, Jernej: 210, 211, 212 Grom, Nataša: 292 Grošelj, Nada: 184 H Hiti Ožinger, Andrej: 278 Ilc, Iztok: 394 Intihar, Maruša: 365 I Isak Kres, Jelena: 374 J Jarc, Barbara: 219 Jerman, Višnja: 77, 327, 403

Jesenovec Petrović, Slavica: 272, 402 K Karim Rodošek, Ljubica: 107, 108 Karo, Ema: 326 Kenda, Jakob J.: 242, 317 Klemenc, Alenka: 413 Klemenčič, Iva: 280 Kobe, Marjana: 106 Kocmut, Aleksandra: 160 Kogej, Maja: 415, 416, 417 Koncut, Aleša: 86 Kovačič Fitzsimmons, Bernardette: 266 Kraljič, Helena: 6, 145 Križan, Matejka: 206, 247 Kuhar, Peter: 157, 158 L Laganin, Tamara: 178, 299 Lapuh Maležič, Jedrt: 138, 193, 215 Lavtižar, Jana: 424 Likar, Maja: 83 M Mahkota, Tina: 84, 131, 243 Majcenovič Kline, Barbara: 35, 36, 39, 40, 100, 115 Manfreda Modic, Radojka: 281 Medvedšek, Mojca: 198 Mestek, Ana: 245, 246 Mihelič, Mojca: 357, 366 Minatti, Katarina: 41 Moder Saje, Alenka: 232, 233 Moroz, Olga: 405 Mugerli Lavrenčič, Maruša: 371 Müller, Nataša: 5, 20 Mušinović, Mina: 344 N Nared, Matija: 204 Neubauer, Niki: 345, 352, 364, 390 O Oberstar, Špela: 404 Ogrizek, Dušan: 277 Orel, Brigita: 268, 296 Osredkar, Meta: 169, 170, 171, 172, 244 Ožek, Minka: 293 P Pajer, Urška: 379 Pavlović, Staša: 411 Peček, Andreja: 74 Perger, Alenka: 341 Petrovčič Jerina, Tadeja: 47, 73, 154 Petrović Jesenovec, Borut: 272, 402 Pisk, Klemen: 176, 177, 192 Planinšek Žlof, Jerneja: 31, 66, 87, 88, 151 Podgoršek, Mojiceja: 26, 29, 101, 110, 120, 132, 143, 156, 348 Polenec, Alenka: 130 Potočnik, Andrea: 24, 137, 162, 273

Potrč Šavli, Julija: 129, 257 Pregelj, Barbara: 80, 260, 375 Prelesnik Drozg, Marjeta: 241 Prevolnik, Maja: 325 Pungeršič, Diana: 153, 308 R Rajar, Breda: 323, 383 Remškar, Janja: 159, 160, 354 Rojc, Tanja: 119, 133, 134, 135, 136, 254, 255, 291, 346, 353, 355 Roner, Mitja: 225, 226 Ropret, Maja: 251 Rot, Veronika: 30, 79, 262 Ručigaj, Katjuša: 302, 314 S Seliškar Kenda, Mateja: 276 Sever, Vital: 377 Simonič, Manja: 388 Sitar, Maša: 258 Smej Novak, Valentina: 313 Spruk, Tadeja: 34 Srebnik, Anita: 202 Sternad, Ida: 37, 125, 304, 305 Stopar, Andrej: 423 Stražar, Danni: 112, 113, 175, 183, 274 Š Šaponjić, Katja: 216 Šešet, Jurij: 324 T Toman, Ana Marija: 386 Toman, Irma: 386 Tomashevska, Olha: 405 U Ugrinović, Ana: 267 Uran Šinigoj, Sonja: 303 Urh, Alenka: 165 V Vilhelm, Neža: 229, 347, 356, 367, 372 Virnik-Kovač, Lina: 85 Vogrinc Javoršek, Urša: 59, 60, 61 Vouk, Rado: 253 Z Zabukovec, Dušanka: 105, 203, 239 Zaleznik, Alexandra Natalie: 237, 238, 248, 275, 289 Zlatnar Moe, Marija: 196 Zwölf, Igor: 230, 231 Zych, Barbara: 3, 4 Ž Žakelj, Špela: 217, 218, 223, 224 Žnidaršič, Mojca: 330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 351, 360, 362, 368


α

144

Ilustratorji A Agee, Jon: 24 Aisato, Lisa: 113 Andersen, Sarah: 215 Antram, David: 385 Arredondo, Francisco: 357, 366

F Faccioli, Ilaria: 410 Fartek, David: 48 Ferrándiz, Elena: 407, 408 Field, Jim: 32 Fukuoka, Aki: 299

B Baczynski, Kristyna: 377 Bansch, Helga: 85 Bartolj, Marta: 27, 166 Battuz, Christine: 88 Beach, Bryan: 354 Bell, Jennifer A.: 31 Berg, Björn: 196 Bergin, Mark: 359, 361 Bertelle, Nicoletta: 14 Bertle, Hans: 253 Besom, Mae: 163 Bidari, Bono: 262 Biggs, Brian: 254, 255 Bilibin, Ivan Jakovlevič: 211 Blackwood, Freya: 115, 171, 172 Blake, Quentin: 168, 272 Blyth, Rowena: 29 Bonilla, Rocio: 30, 79, 133, 134, 135, 136 Bouguet-Joyeux, Christine: 386 Boutavant, Marc: 216 Brandow, Annika: 345 Bricelj, Suzana: 46 Brown, Ruth: 137 Burgueño, Esther: 241 Buzeti, Anton: 201, 421

G Garibaldi, Jose: 227 Geddes, Serena: 273 Geffenblad, Lotta: 248 Genechten, Guido van: 67 Gerg, Franz: 219 Godec Schmidt, Jelka: 195, 209, 220 Gordon, Mike: 330, 331, 332, 347, 356, 372 Gregorič, Andreja: 65 Gregorič, Nataša: 398, 399, 400

C Carnavas, Peter: 35, 36 Carrer, Chiara: 105 Cenkl, Jakub: 390 Chapman, Jane: 37 Chernyak, Inna: 324, 325 Church, Caroline: 1 Cipurić, Matija: 420 Ciraolo, Simona: 156 Coy, Eve: 40

I Ibatoulline, Bagram: 242 Ingpen, Robert: 151 Isol: 80

Č Čoh, Zvonko: 63, 71, 90, 395 Čufer, Andrejka: 418 D Dao, Linh: 367, 368 Davies, Benji: 18, 19, 42, 43 Davis, Jim: 217, 218 De Cecco, Matej: 146 De Kinder, Jan: 44 Debevc, Maša: 333 Di Blasi, Lidia: 357 Dijkstra, Aron: 73 Dimitrovski, Bojana: 89, 167 Dobrajc, Tina: 93, 94, 412 Dolejší, Ondřej: 337 Doria, Julia: 53, 54 Doria, Živa Viviana: 55, 56, 57, 58 Dr. Seuss: 59, 60, 61 Drol, Nina: 409 Dulleck, Nina: 237, 238 Dziubak, Emilia: 158 E Elissambura: 119 Engelsberger, Jure: 290, 294, 301 Eriksson, Eva: 112 Erznožnik, Ajda: 404, 405

H Hafenbrak, Till: 313 Hančič, Miha: 194 Hartman, Ela: 381 Hedstrom, Leigh: 178 Heidschötter, Uwe: 234 Hetmerova, Alexandra: 21 Hikadová, Kateřina: 337 Hill, Eric: 74 Hindley, Kate: 263 Höglund, Anna: 280 Homovec, Nana: 320 Horne, Sarah: 66 Hrovat, Uroš: 173, 174 Hutchinson, Tim: 352

J Janežič, Adriano: 322 Jay, Alison: 86 Jemec-Božič, Marjanca: 148, 149 Jerčič Jakob, Anja: 81 Judge, Chris: 243 Jullien, Jean: 130 K Kai, Hanane: 338, 339 Kalc, Katerina: 319 Kárpáti, Tibor: 83 Kasparavičius, Kęstutis: 176, 177 Kightley, Rosalinda: 6 King, Stephen Michael: 169, 170 Kinney, Jeff: 283, 284 Klemenčič, Jakob: 389 Koblar, Barbara: 197 Kocjan, Matej: 221 Kokalj, Anja: 285, 286, 287 Komadina, Tanja: 41, 68, 179, 199, 200 Korošec, Irena: 266 Kos, Božo: 222 Kozjek, Maša: 70 Kralj, Jure: 82 Krhin, Kristina: 91, 111, 128 Kuo, Fifi: 98 L Lagercrantz, Rebecka: 183 Lambdin, Victor R.: 206 Le Huche, Magali: 394 Leffler, Silke: 84 Leng, Qin: 152 Lenk, Štěpán: 341

Leskovšek, Tinka: 191 Lindström, Eva: 175 Lipka-Sztarbałło, Krystyna: 147 Long, Loren: 45 Lovšin, Polona: 95, 96, 393 Ludwiszewska, Marta: 157 Lunaček, Izar T.: 334 M Mackintosh, David: 100 Macurová, Katarína: 101, 364 Mai-Wyss, Tatjana: 138 Malet, Oriol: 30 Manček, Marjan: 208 Mariani, Federico: 402 Martin, Marc: 326 Masson, Annick: 64 Mavrič, Erik: 204 McKenzie, Heath: 5, 20 Meilihove, Jenny: 47 Melling, David: 107, 108 Mesturini, Cristina: 13 Mijatović, Mijat: 327, 403 Milne, Terry: 110 Mitrevski, Ivan: 69 Moraes, Thiago de: 335 Morris: 223, 224, 225, 226 Mountford, Karl James: 125 N Nared, Damjan: 204 O Ogrič Markež, Barbara: 321 Olejníková, Daniela: 153 Omerzel Vujić, Erika: 28, 102, 124 Omerzu, Silvan: 33 Oxenbury, Helen: 52 P Park, Laura: 298 Parker, Ant: 3, 4 Parker-Rees, Guy: 25, 116, 117 Parsons, Garry: 180, 181, 182 Paul, Korky: 39 Pedler, Caroline: 139 Penwill, Roger: 374 Pernický, Tomáš: 337 Perreault, Guillaume: 142 Pilkey, Dav: 227 Pinto, Catarina: 198 Pirrone, Francesca: 120 Pitkänen, Pasi: 257 Pocrnjić, Sanja: 228 Post, Mance: 202 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 126 Pratt, Pierre: 150 Pregl, Arjan: 72 R Radić Mitrović, Manja: 123 Reich, Károly: 295 Reichman, Jelka: 15, 78, 106 Riddell, Chris: 250 Rigano, Giovanni: 229 Roberts, David: 186, 187, 188, 189, 190, 236 Roberts, David: 185 Romanet, Caroline: 353 Ross, Tony: 162, 259, 264, 265, 296, 312 Rowland, Andrew: 346 Rožič, Urša: 414 Rueda, José María: 357 Rühmer, Yo: 376


α S Saje Wang, Lili: 423 Salcedo, Erica: 245, 246 Sanderson, Rhiannon: 38 Santiago, Fabi: 131 Scheffler, Axel: 49, 50 Schothorst, Daniëlle: 132 Schulz, Charles M.: 230, 231 Sekulič Fo, Mojca: 109, 114 Selišnik, Nejka: 422 Seme, Luka: 423 Sgrò, Giulia: 122 Shaw, Robin: 193 Sillani, Febe: 371, 387 Simčič, Daša: 363 Simkins, Ed: 351, 360, 362 Smirnovaite, Marija: 62 Smith, James: 304, 305 Smith, Kim: 77 Sordo, Paco: 355 Spacal, Alenka: 140, 141 Starling, Robert: 143 Starý, Milan: 336, 340 Stellmacher, Hermien: 22, 23 Stepančič, Damijan: 127, 144 Stephens, Helen: 145

Fotografi Ban, Tatjana: 391 Dermastja, Janko: 389 Kek, Andrej: 333 Leskovšek, Jernej: 397 Leskovšek Lasetzky, Petra: 397 Mesarec, Andreja: 392 Pinter, Žarko: 392 Salaj, Bojan: 389 Shooter, Howard: 388 Tittel, Kinga: 413

Avtorji dodatnega besedila Baloh, Barbara: 260 Batič, Janja: 34 Beretta, Fabiola: 269 Bogataj, Janez: 197 Dekleva, Milan: 51 Dimitrov, Ljudmil: 209 Dvornik Rački, Maša: 195 Erdlen, Andreja: 121 Gombač, Andraž: 295 Grafenauer, Niko: 208 Haramija, Dragica: 34, 320 Ilich, Iztok: 127 Jazbec, Lili: 302 Joyeux, Henri: 386 Kalan, Gorazd: 375 Keržan, Marta: 285, 286, 287 Kogovšek, Damjana: 409 Kopitar, Anže: 146 Kos, Gaja: 306 Kreš, Barbara: 292 Krivec Dragan, Judita: 208 Mramor, Majda: 271 Muha, Viktorija: 214

145

Stropnik Šonc, Urška: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 97, 121 Š Šinkovec, Igor: 99, 256, 300 Škerl, Peter: 34, 203 Štih, Ejti: 118 Šulin, Nina: 318 T Tiran, Nelly: 329 Tomsich, Francisco: 260 Tourlonias, Joëlle: 75, 76 V Vainio, Pirkko: 154 Vajda, Jan: 341 Vang-Nyman, Ingrid: 184 Vanzet, Gaston: 2 Varley, Susan: 26 Vere, Ed: 155 Vertelj, Nataša: 104, 392 Voake, Charlotte: 51 Vogel, Nikolaj: 144

Wang, Huiqin: 423 Watson, Richard: 16, 87 Watterson, Bill: 232, 233 Wenzel, Brendan: 159, 160 Whaite, Michael: 161 Williams, Dan: 281 Winter, Quinton: 415 Wirbeleit, Patrick: 234 Wood, Hannah: 17 Xarrié, Juan: 366 Y Yoo, Taeeun: 103 Yoon, David: 315 Youngs, Ian: 344 Z Zarip, Catherine: 129 Zavadlav, Ana: 92, 164 Zutis, Martinš: 165 Ž Žabková, Aneta: 342, 343 Žirovnik, Sara: 207 Žutaute, Lina: 192

W Walker, Rory: 378

Nemec, Maja: 173, 174 Pergar, Saša: 201 Pregl, Arjan: 72 Pregl, Slavko: 208 Preininger, Kristina: 389 Remškar, Slavica: 209 Reš-Muravec, Uršula: 375 Rijavec Škerl, Aleksandra: 144 Saksida, Igor: 62, 93, 94, 95, 96, 241 Simetinger, Gabrijela: 294 Sobočan, Breda: 278 Stepančič, Damijan: 127 Šoster, Veronika: 261 Šulin, Nina: 318 Tancer-Kajnih, Darka: 290 Tomsich, Francisco: 260 Tuta Ban, Vera: 319 Uršič, Orlando: 398, 399, 400 Venier, Agata: 319 Videmšek, Boštjan: 309 Vogrič, Ivan: 319 Vouk, Rado: 253 Vrbinc, Miha: 393 Wratislaw, Albert Henry: 210, 211, 212 Zwölf, Igor: 230, 231

Uredniki antologij Dimitrov, Ljudmil: 209 Gašperin, Roman: 63 Magister, Ana: 205 Manček, Marjan: 208 Manček, Marta: 208 Matko Lukan, Irena: 208 Muha, Viktorija: 214 Nared, Matija: 204 Osterman, Tina: 205

Pušenjak, Marjetka: 395 Žugič, Maja: 213

Bibliografski predhodniki Briggs, Raymond: 193 Kovič, Kajetan: 15 Rowling, J. K.: 317 Tiffany, John: 317

Skladatelji Kupper, Lenčka: 393 Rakar, Bernarda: 316

Notografi Lenarčič, Andrej: 395 Lenarčič, Tadej: 316

Prireditelji Brown, Ruth: 137 Chillot, Rick: 77 Ciglar, Veronika: 144 Remškar, Slavica: 41, 209 Rekulak, Jason: 77 Škof, Valerija: 144 Thornburgh, Blair: 77

Kartografi Kambič, Bojan: 349


α

146

NASLOVI A Adam in medved / Louise, Zanni: 100 Aljaska / Woltz, Anna: 314 An ban pet podgan / Leskovšek Lasetzky, Petra: 397 Antešaške pripovedke: 204 Anton! / Stepančič, Lucija: 144 Anže / Suhodolčan, Primož: 146 Ariol. [5], Brenča ni od muh / Boutavant, Marc: 216 Atlas hrane po svetu / Malerba, Giulia: 387 Atlas mitov / Moraes, Thiago de: 335 Atlas živali / Sillani, Febe: 371 B Babi nima več telefona / Skubic, Andrej E.: 199 Babica in ptica / Davies, Benji: 42 Bagerozavri raziskujejo / Whaite, Michael: 161 Beli in črni muc / Rand, Hilli: 129 Bine in milinci / Dahl, Roald: 168 Biti jaz / Höglund, Anna: 280 Bolšje zgodbe / Morkunas, Gendrutis: 192 Božiček v ušesu / Bevc, Cvetka: 261 Božično darilo / Pucer, Sonja: 197 Božo in Vili / Arnuš Pupis, Tina: 166 Brez imena / Virk, Jani: 311 Brez kave ni življenja / Davis, Jim: 217 Brin in ptičja hišica / Bačič, Martina: 363 Bruno in njegovih 100 prijateljev / Pirrone, Francesca: 120 C Calamity Jane / Morris: 223 Charlottina zgodba / Palacio, R. J.: 297 Cicibanda / Godec Schmidt, Jelka: 220 Č Čajna ženička / Prøysen, Alf: 196 Čarli, ti si car! / Milne, Terry: 110 Čarobno mesto / Nesbit, Edith: 247 Čarovničin dvorec: 41 Čas / Majhen, Zvezdana: 7 Čas pred zasloni / Seix, Mercè: 133 Čas za romantiko / Davis, Jim: 218 Čas za svetega Miklavža / Foccroulle, Luc: 64 Čebelar po srcu / Čufer, Andrejka: 418 Človeško telo: 373 Čmrlj Brenčač / Doria, Julia: 53 Črna kraljica / Morpurgo, Michael: 296 Črna vrana / Vidmar, Janja: 309 Črne vrtnice / Little, Ashley: 291 Črni lepotec / Sewell, Anna: 137 Čudežno potovanje Edwarda Tulana / DiCamillo, Kate: 242 Čudovita Budimpešta / Tittel, Kinga: 413 D Deček iz dežele Ni-je / Podgoršek, Mojiceja: 122 Dečki Pavlove ulice / Molnár, Ferenc: 295 Dedkov veliki pobeg / Walliams, David: 312 Deklica, ki je pila mesečino / Barnhill, Kelly Regan: 240 Delovni stroji: 2 Deset drobnih prstkov / Church, Caroline: 1 Dežela lenuhov / Kasparavičius, Kęstutis: 176 Deževen dan v gozdu / Doria, Živa Viviana: 55 Diham / Vukmir, Andreja: 333

Ding dong zgodbe / Bauer, Jana: 167 Dino. Trgovec / Parker-Rees, Guy: 116 Dino. Zdravnik / Parker-Rees, Guy: 117 Divji spust / Havel, Geoff: 279 Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! / Gassman, Julie: 66 Dom za zajčka in miško / Kightley, Rosalinda: 6 Drug drugemu drug / Kocjan, Matej: 221 Dva prijatelja / Kraljič, Helena: 93 Dva zmerjavca / Kovačič, Lojze: 92 Dve zvezdi / Kraljič, Helena: 94 E Eden od nas laže / McManus, Karen M.: 293 Eko družabne igre. Del 3 / Košmrlj, Mojca: 396 Elvis Škorc, genialni štor / Vidmar, Janja: 310 Ema in Nik / Kokalj, Tatjana: 285 Enci benci na kamenci 4: 63 Enciklopedija vesolja / Choudhury, Biswa: 348 Erazem Predjamski / Selišnik, Nejka: 422 F Fant z zlato kitaro / Petek Levokov, Milan: 249 Feri je jezen / Starling, Robert: 143 Frank Einstein in antisnovni motor / Scieszka, Jon: 254 Frank Einstein in električni prst / Scieszka, Jon: 255 Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji / Pregl Kobe, Tatjana: 412 G Glasbila / Majhen, Zvezdana: 8 Gobčko in Hopko / Gombač, Žiga: 68 Gosja kraljica / Doria, Živa Viviana: 56 Gospa Jesen / Doria, Živa Viviana: 57 Gospodinjski aparati in stroji / Majhen, Zvezdana: 9 Gradbeni stroji: 5 Grdavši in presenečenje / Kos, Gaja: 90 Gremo v Betlehem!: 205 H Halo? Halo, mami! / Horn, Alice: 75 Halo? Halo, oči! / Horn, Alice: 76 Hana Hašimoto, šesta violina / Uegaki, Chieri: 152 Harry Potter in otrok prekletstva / Thorne, Jack: 317 Hinkova hiša. Dinozavri / Ardagh, Philip: 356 Hinkova hiša. Telesa / Ardagh, Philip: 372 Hinkova hiša. Vesolje / Ardagh, Philip: 347 Hiša norčij / Isak Kres, Jelena: 78 Hišulja pod oblaki / Kokalj, Tatjana: 286 Hladna vojna / Kinney, Jeff: 283 Hrib nad dedkovo hišo / Cerar, Božo: 266 Hvala ti, Oton Župančič! / Misja, Alenka: 420 I Ilegalec / Rigano, Giovanni: 229 Inženirstvo / Jackson, Tom: 379 Iskalca pradednih časti / Arko, Andraž: 414 Iskanje včerajšnjega dne / Jay, Alison: 86 Iskrica v glavi - rešitev na dlani / Belčič, Franc: 28

Iz škratove krošnjice / Kupper, Lenčka: 393 Izjemne ženske / Wright, Nicolas: 424 Izumitelji / Mijatović, Miloš: 327 J Jaz (ni)sem zguba / Smith, James: 304 Jaz in Gorila / Nilsson, Frida: 248 Jaz sem Andrej / Möderndorfer, Vinko: 294 Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni / Bidari, Bono: 262 Jaz, Marco Polo / Wang, Huiqin: 423 Jesse James / Morris: 224 Jezen sem! / Barnham, Kay: 330 Jezen, jezen škrat / Pocrnjić, Sanja: 228 K Kaj delaš, Piki Jakob? / Matko Lukan, Irena: 15 Kaj počnejo obrtniki / Vašková, Hana: 340 Kaj se dogaja v mojem telesu? / RaithPaula, Elisabeth: 376 Kaj storiš s priložnostjo? / Yamada, Kobi: 163 Kaj zraste iz zobka? / Malačič Kladnik, Emanuela: 191 Kako so Robavsi nadrajsali / Staman, Jasna Branka: 201 Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico / Mlakar, Ida: 111 Kako ti je ime? / Spacal, Alenka: 140 Kako živali spijo / Bartíková, Petra: 364 Kam skriti leva za božič / Stephens, Helen: 145 Katera je prava žoga? / Macurová, Katarína: 101 Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Na dvoru kralja Arthurja / Kos, Božo: 222 Kdo bo koga / Davis, Jim: 218 Kdo in kaj? Razvozlaj! / Kvartič, Ambrož: 99 Kdo je pojedel čokolado? / Podgoršek, Mojiceja: 123 Kdo je pravi lev / Vere, Ed: 155 Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah / Krempl, Urša: 97 Ker ljubezen živi / Kotnik, Tea: 91 Kit v nevihti / Davies, Benji: 43 Kje si? / Bartolj, Marta: 27 Kmetija / Philip, Claire: 17 Knjigožer / Dekleva, Milan: 46 Ko pride pomlad / Doria, Živa Viviana: 58 Ko sva bila sama na svetu / Nilsson, Ulf: 112 Koko Dajsa v mestu / Ogrizek, Maša: 194 Konec skrivalnic / Choyce, Lesley: 268 Konji / Behling, Silke: 383 Kralj z umazanimi nogami / Clayton, Sally Pomme: 38 Kranjska sivka / Bajd, Barbara: 381 Kratke zgodbe / Kasparavičius, Kęstutis: 177 Kroki in prijatelji / Brulec, Meta: 33 Krst pri Savici / Prešeren, France: 127 Kuharica za punce / Smart, Denise: 388 Kuharske igrarije / Bouguet-Joyeux, Christine: 386 Kura ali jajce? / Wechterowicz, Przemysław: 157 Kuža Pazi reši igrišče / Divjak Jurca, Darja: 48


α L Lara Kosmulja, mala klepetulja / Jones, Christianne: 87 Lepa Grizelda / Isol: 80 Leto na vrtu / Bartíková, Petra: 342 Leto v gozdu / Bartíková, Petra: 343 Letovanje / Kinney, Jeff: 284 Lev v srcu / Bright, Rachel: 32 Lisica Nogavica / Dr. Seuss: 59 Ljubezen / De la Peña, Matt: 45 Ljubim zeleno! / Mantegazza, Giovanna: 13 Ljubo doma,... / Mantegazza, Giovanna: 14 Ljubosumen sem! / Barnham, Kay: 331 Lov za templjarskim zakladom / Petek Levokov, Milan: 300 M Mahko / Cirici, David: 241 "Majhno težavo imam," je rekel medved / Janisch, Heinz: 84 Maks in Lučka pri starih civilizacijah / Gerg, Franz: 219 Maks in superjunaki / Bonilla, Rocio: 30 Mali črni kuža / Lagercrantz, Rose: 183 Mamica ima v trebuhu dojenčka / Vergari, Luana: 156 Mančkarada: 208 Matiček / Partljič, Tone: 421 Medved išče pestunjo: 106 Mira in Martin / Ehring, Anna: 274 Miši plešejo / Davis, Jim: 218 Miška osedlana in druge otroške pesmi / Gruden, Igo: 319 Miška želi prijatelja / Mav Hrovat, Nina: 316 Miti in stereotipi o živalih / Hanáčková, Pavla: 367 Mladi znanstvenik. Naravoslovje. Osupljivi atomi in neukročena snov / Stuart, Colin: 345 Mladi znanstvenik. Tehnologija. Orodja, robotika in veliko izumov / Arnold, Nick: 377 Modre ptičje misli / Spacal, Alenka: 141 Mogočna vozila: 380 Moj dedek, kralj majhnih stvari / Ribeiro, João Manuel de Oliveira: 198 Moj očka / Kraljič, Helena: 95 Moj prvi angleško-slovenski zvočni slovar: 406 Moj prvi slovensko-angleški slikovni slovar: 407 Moj prvi slovensko-nemški slikovni slovar: 408 Moj prvi zvezdni atlas / Kambič, Bojan: 349 Moja abeceda / Gombač, Žiga: 69 Moja babica kar naprej plete! / Blyth, Rowena: 29 Moja mamica / Kraljič, Helena: 96 Mokronožci, še sreča, da ste tu / Peček, Stane: 195 Monika in Mija / Parker, Danny: 115 Morda / Gleitzman, Morris: 277 Morska molitev / Hosseini, Khaled: 281 Muc Kapuc / Dr. Seuss: 60 Mulčki. Ljubezen je melodija / Schulz, Charles M.: 230 Mulčki. Zmaga ni vse / Schulz, Charles M.: 231 N Na begu / Hest, Pimm van: 73 Na begu / Vadas, Marek: 153 Na koncu sveta sem srečala Noaha / Kramer, Irmgard: 289

147

Nagajivka Nika v šoli / Blyton, Enid: 263 Najnevarnejše živali sveta / Choudhury, Biswa: 365 Najsvetlejša zvezda / Schothorst, Daniëlle: 132 Nanine pesmi / Milčinski, Frane: 109 Naš čarobni december / Pinter, Mirijam: 392 Naša Šapa / Trampuš, Mojca: 384 Navaden mulc / James, Greg: 245 Navaden mulc in padli junaki / James, Greg: 246 Ne / Lainšček, Feri: 320 Ne [prečrtano] znam leteti / Kuo, Fifi: 98 Ne bi hotel živeti brez bakterij! / Canavan, Roger: 359 Ne bi hotel živeti brez čebel! / Woolf, Alex: 385 Ne bi hotel živeti brez dreves! / Pipe, Jim: 361 Ne bi hotel živeti brez elektrike! / Graham, Ian: 378 Ne bi smel odpreti tistih vrat / Skubic, Andrej E.: 200 Ne čutim se / Frey, Jana: 275 Ne le knjiga / Willis, Jeanne: 162 Nekaj zelo zelo lepega / Maurer, Neža: 321 Neskončen stolp želv / Green, John: 278 Neverjetne živali: 369 Nič več dude / Seix, Mercè: 134 Nič več plenic / Seix, Mercè: 135 Nik se uči zavezati vezalke / Růžička, Oldřich: 21 Noč v puščavi / Jamnik Pocajt, Tatjana: 207 Noč za navihane / Sparrow, Kerry Lyn: 142 Nore mišice / Hrovat, Uroš: 173 Nosorog prihaja / Janisch, Heinz: 85 O O zajcu, ki se je rad smejal / Vitez, Grigor: 203 Objemi me, prosim / Wechterowicz, Przemysław: 158 Odkritje, ki ga ni bilo / Zutis, Martinš: 165 Odraslost je mit / Andersen, Sarah: 215 Odštekani dvojčici. Muzikalska mrzlica / Darlison, Aleesah: 273 Ognjena krila / Hrovat, Uroš: 174 Oliver gre v malo šolo / Melling, David: 107 Oliver in medved / Carnavas, Peter: 35 Otilija in škrlatni lisjak / Riddell, Chris: 250 Otroci krvi in kosti / Adeyemi, Tomi: 235 P Packa na asfaltu / Kokalj, Tatjana: 287 Pako gre v opero / Le Huche, Magali: 394 Palčič / Donaldson, Julia: 49 Pasji mož. Snet s ketne / Pilkey, Dav: 227 Pes pa v smeh / Šebesta, Juraj: 308 Pesem za kitovo pot domov / Hager, Mandy: 244 Pesmi iz galerije / Rozman, Andrej: 389 Pet grdin / Donaldson, Julia: 50 Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih: 209 Petelinček prebudi upanje / Radovanovič, Vesna: 128 Peter, pokončni maček / Robert, Nadine: 130 500 vprašanj in odgovorov na to, kakšni so bili dinozavri / Geel, Hans: 357 500 zanimivosti o živalih / Geel, Hans: 366 Pika / Zagorski, Cvetko: 164 Pikijeva knjiga zgodbic / Hill, Eric: 74 Pisanice / Ban, Tatjana: 391

Pisatelji / Mijatović, Miloš: 403 Piščanček Čarli / Denchfield, Nick: 3 Planet Zemlja / Farndon, John: 352 Plašni medved / Smallman, Steve: 139 Pleši! / Geus, Mireille: 276 Pleveli / Bajd, Barbara: 382 Poba / Dahl, Roald: 272 Poglejmo v širni svet / Majhen, Zvezdana: 10 Pogumne punce / Kovač, Nika: 419 Poklici / Majhen, Zvezdana: 11 Poklici / Sanža, Silvie: 336 Polh rogovilež / Grilc, Uroš: 70 Pošastno podzemlje / Tolonen, Tuutikki: 257 Potovanje v sanje / Markuš, Jasna: 104 Povej mi!. Kako? / Fougère, Isabelle: 328 Prav tako kot ti! / Chapman, Jane: 37 Pred ogledalom / Janikovszky, Éva: 83 Prekletstvo Morrigan Vran / Townsend, Jessica: 258 Prenočitev / Perry, Chrissie: 299 Preživetje / Karlovšek, Igor: 282 Pri kamnitem stolpu / Pregelj, Sebastijan: 301 Pridni medo. Na gradbišču: 18 Pridni medo. Zabavna kmetija: 19 Prigode veverice Peri / Salten, Felix: 253 Prihodnost / Flessner, Bernd: 323 Prismojene prigode sove in mucka / Donaldson, Julia: 51 Prvotnost / Lainšček, Feri: 290 Ptičja pesem: 370 Puberzver / Weiler, Jan: 313 Python za otroke / Lajovic, Sonja: 329 R Radio Ku-ku / Jančar, Irma: 82 Rasizem in nestrpnost / Spilsbury, Louise: 338 Religijski pojmovnik / Andrejč, Gorazd: 334 Reševalna vozila: 20 Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Plohl, Igor: 121 Rok je slabe volje / Stellmacher, Hermien: 22 Rok reče prosim in hvala / Stellmacher, Hermien: 23 Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg / Kelly, Deborah: 178 Rumi in kapitan / Pavček, Saša: 118 S Saj to ni džungla / Isern, Susanna: 79 Sam doma / Hughes, John: 77 Samo Zguba. Še vedno nisem zguba / Smith, James: 305 Sara prespi pri prijateljici / Averiss, Corrinne: 26 Se v gozdu bojiš, Veliki volk? / De Kinder, Jan: 44 7 medvedov / Štefan, Anja: 148 Shotaro / Cotini, Maria Giulia: 270 Si videl leva? / Harms, Daniil: 72 Si že ali še boš? / Podgoršek, Mojiceja: 124 Skodelica kave / Cankar, Ivan: 34 Skrivnih sedem / Blyton, Enid: 264 Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina / Blyton, Enid: 265 Slonom vstop prepovedan / Mantchev, Lisa: 103 Slovanske pravljice. Južnoslovanske pravljice: 210 Slovanske pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice: 211


α Slovanske pravljice. Zahodnoslovanske pravljice: 212 Slovensko-kitajski slikovni slovar / Majcenovič Kline, Barbara: 404 Slovensko-ukrajinski slikovni slovar / Majcenovič Kline, Barbara: 405 Sneženi mož / Morpurgo, Michael: 193 Sonce med prsti / Clima, Gabriele: 269 Sonce potrebuje pomoč / Emiliani, Lucia: 62 Soncu ni zaupati / Remmerts de Vries, Daan: 302 Sožitje / Hanáčková, Pavla: 368 Specialist za TV / Davis, Jim: 217 Spoznal sem te po rdečih nogavicah / Svetina, Peter: 147 Spremstvo / Morris: 225 Sračja glasba / Genechten, Guido van: 67 Sraka tatinska! / Tekavec, Heather: 150 Sramežljivi Staš in govorni nastop / Bracken, Beth: 31 Sredi noči / Tellegen, Toon: 202 Središče sveta / Steinhöfel, Andreas: 307 Stari trg 8-13 / Furman, Maja: 65 Stefano / Andruetto, María Teresa: 260 101 način zabave v naravi za otroke / Bird, Fiona: 344 Strašna šola. Rešite Boža! / Patterson, James: 298 Strašni časi / Ardagh, Philip: 236 Strašni dinozavri: 358 Super! / Doyle, Roddy: 243 Sveta noč, blažena noč! / Thuswaldner, Werner: 151 Svetovni spori / Spilsbury, Louise: 339 Š Šifra 2.0 / Ballerini, Luigi: 239 Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar / Wirbeleit, Patrick: 234 Škratje s Krasa / Grilc, Uroš: 71 Škratovske oči / Štefan, Anja: 149 Šola magičnih živali. [Del 1] / Auer, Margit: 237 Šola magičnih živali. [Del 2], Same luknje! / Auer, Margit: 238 Špagica, ptiček in jaz / Karlsson, Ellen: 175 Šport / Majhen, Zvezdana: 12 Švrk in tat s pasje razstave / Gibbes, Lesley: 169 Švrk in torbičar ugrabitelj / Gibbes, Lesley: 170 T Ta luštne ljudske: 395 Tace stran od moje knjige / Santiago, Fabi: 131 Taščica / Doria, Julia: 54 Tekmeci iz Painful Gulcha / Morris: 226 Telefon ali Tisoč stvari / Skubic, Andrej E.: 256 Težka vprašanja bistrega Jana / Hanáčková, Pavla: 324 Tisoč stvari / Skubic, Andrej E.: 256

148

Tista noč / McCaffrey, Kate: 292 To ni knjiga o seksu / Chusita Fashion Fever: 375 Tok! Tok! / Pierce, Nick: 119 Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma: 213 Tri desne, dve levi / Kokalj, Vida: 288 Tri vrane s platane / Jakob, Jure: 81 U Učiteljica / Mattiangeli, Susanna: 105 Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2 / Petek Levokov, Milan: 398 Uganke iz dežele škratov. Knj. 1 / Petek Levokov, Milan: 399 Uganke Marka Pola. Knj. 3 / Petek Levokov, Milan: 400 Ugibam, uganem! / Majhen, Zvezdana: 102 Ujemi žogo / Corbalis, Judy: 39 Umazani Berti in dinozaver! / MacDonald, Alan: 185 Umazani Berti in pirat! / MacDonald, Alan: 186 Umazani Berti in smrad! / MacDonald, Alan: 187 Umazani Berti in vreščanje! / MacDonald, Alan: 188 Umazani Berti in zobje! / MacDonald, Alan: 189 Umazani Berti in zombi! / MacDonald, Alan: 190 Urice z dojenčkom / Kokelj, Nina: 89 Usode, ki ločujejo / Roth, Veronica: 252 V V velikem apaškem gozdu / Schultz, James Willard: 303 Valentinova varuška / Coy, Eve: 40 Varuh zmajev / Lacey, Josh: 180 Varuh zmajev leti / Lacey, Josh: 181 Varuh zmajev v gradu / Lacey, Josh: 182 Vedno sem čist / Seix, Mercè: 136 Vedno te bom vesela / DeLange, Ellen: 47 Velika knjiga o športu / Minuz, Armando: 402 Veliki skakač / Donaldson, Julia: 52 Ves čas se kaj dogaja / Watterson, Bill: 232 Vesel božič, Oliver / Melling, David: 108 Vesolje: 350 Vesolje, me slišiš? / Cheng, Jack: 267 Vesoljski vlak / Powell-Tuck, Maudie: 125 Veterinarska klinika / Neave, Rosie: 16 Vodnik po prdcih: 374 Vojščaki / Sedláčková, Jana: 337 Votlo mesto / Riggs, Ransom: 251 Vsak s svojega planeta / Sokolov, Cvetka: 306 Vsakomur nekaj manjka / Vilčnik, Rok: 318 Vse / Martin, Marc: 326 Vse, vse / Yoon, Nicola: 315 Vsi mi otroci iz Hrupnega / Lindgren, Astrid: 184 Vsi so videli mačko / Wenzel, Brendan: 159 Vsi ti brezupno obupni otroci 2 / Walliams, David: 259

Z Za tiste, ki hočejo leteti / Vainio, Pirkko: 154 Zadnje drevo v mestu / Carnavas, Peter: 36 Zagonetna vprašanja radovedne Maje / Hanáčková, Pavla: 325 Zajček Gal / Žaberl, Anja: 409 Zajčkov bralni krožek / Silvestro, Annie: 138 Zajec dolgouhec: 214 Zanimive zgodbe zgradb / Sekaninová, Štěpánka: 390 Zavetje vode / Crossan, Sarah: 271 Zazibanka za vse letne čase / N'jie, Haddy: 113 Zbogom, prijatelj moj / Novak Kerbler, Nina: 114 Zelena jajca in krača / Dr. Seuss: 61 Zemljevidi / Mizielińska, Aleksandra: 411 Zemljevidi mest / Colombo, Miralda: 410 Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo / Gleeson, Libby: 171 Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival / Gleeson, Libby: 172 Zgodbe o Vikingih / Hall, Jennie: 206 Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni / Brooks, Ben: 415 Zgodbe za lahko noč za uporniške punce / Favilli, Elena: 417 Zgodbe za lahko noč za uporniške punce 2 / Cavallo, Francesca: 416 Zgodovina mode / Sedláčková, Jana: 341 Zmagovita pot juda / Fabjan, Marjan: 401 Zmaji?! / Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 126 Zmorjšnice / Zupančič, Mitja: 322 Znanost v infografikah. Rastline / Richards, Jon: 362 Znanost v infografikah. Sile / Richards, Jon: 351 Znanost v infografikah. Življenjski prostor / Richards, Jon: 360 Znanost. Kamnine in minerali / Woolf, Alex: 355 Znanost. Naravne nesreče / Woolf, Alex: 346 Znanost. Oceani / Macdonald, Fiona: 354 Znanost. Vreme / Graham, Ian: 353 Znanstveni napredek je naredil "pok" / Watterson, Bill: 233 Zvezek in brezvezek / Konc Lorenzutti, Nataša: 179 Ž Žabica Fani / Denchfield, Nick: 4 Žalosten sem! / Barnham, Kay: 332 Žirafe ne znajo plesati / Andreae, Giles: 25 Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo / Jones, Christianne: 88 Živijo, živijo / Wenzel, Brendan: 160 Življenje je praznik / Davis, Jim: 217 Življenje na Marsu / Agee, Jon: 24


α

149

ZALOŽBE Ajda, IBO Gomboc: 65, 91, 128, 421 Ara: 253 Aristej: 318, 334 Atelje Doria: 53, 54, 55, 56, 57, 58 Bajalka: 140, 141 Beletrina: 295 Belokranjski muzej: 420 BP: 21, 98, 163 Brat Frančišek: 414 Brin: 285, 286, 287 Cambio: 349 Cankarjeva založba: 307, 308 Celjska Mohorjeva družba: 28, 30, 31, 47, 66, 73, 79, 87, 88, 114, 151, 154, 197, 204, 269, 422 Didakta: 111, 232, 233 Društvo Mohorjeva družba: 28, 30, 31, 47, 66, 73, 79, 87, 88, 114, 151, 154, 197, 204, 269, 422 Družina: 205, 270 Družinski in terapevtski center Pogled: 333 DZS: 146 Epistola: 26, 29, 101, 110, 120, 122, 123, 124, 132, 143, 156, 348, 365 Forum: 221, 228 Grafenauer: 1, 25, 103, 138, 363 Graffit: 217, 218, 223, 224, 225, 226, 230, 231 Grafika Gracer: 266 Grahovac: 357, 366 Grlica: 119, 159, 160, 237, 238, 240, 254, 255, 275, 283, 284, 289, 291, 298, 303, 346, 353, 354, 355 Hart: 241, 381, 382, 413 Hiša knjig, Založba KMŠ: 185, 186, 187, 188, 189, 190, 359, 361, 378, 385

Karantanija: 173, 174, 214, 263, 264, 265 Koskos: 222 Kres: 75, 76 KUD Sodobnost International: 44, 89, 105, 129, 147, 157, 158, 165, 167, 176, 177, 191, 192, 196, 203, 236, 239, 242, 250, 262 Lekarna Ljubljana: 133, 134, 135, 136 Litera: 249, 320 LYNX: 206, 247 Malinc: 80, 153, 198, 260, 375 Miš: 27, 34, 68, 69, 72, 81, 83, 90, 118, 127, 166, 169, 170, 171, 172, 179, 193, 194, 202, 244, 268, 277, 279, 282, 292, 296, 301, 302, 306, 310, 314, 316, 326 Mladinska knjiga: 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 33, 41, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 63, 74, 78, 92, 99, 106, 126, 148, 149, 164, 168, 184, 199, 200, 208, 209, 213, 219, 220, 227, 256, 257, 259, 267, 271, 272, 278, 281, 290, 294, 300, 309, 311, 312, 315, 317, 323, 328, 374, 376, 383, 388, 395, 406, 407, 408, 411, 419, 423 Mohorjeva družba: 393 Morfemplus: 6, 18, 19, 32, 46, 51, 52, 62, 67, 86, 93, 94, 95, 96, 107, 108, 116, 117, 131, 145, 155, 161, 180, 181, 182, 229, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 347, 351, 356, 360, 362, 367, 368, 372, 394, 396, 412 Narava: 13, 14, 85, 130, 384 Narodna galerija: 389 Ocean: 45, 297 Ognjišče: 64 Osminka & Co.: 322 Pasadena: 329

Pipinova knjiga: 344 Pivec: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 104, 121, 248, 261, 280, 392, 397 Primus: 215, 288, 386, 401 Pro-Andy: 207 samozaložba: 409 Sanje: 109, 251, 321 Skrivnost: 24, 35, 36, 39, 40, 100, 115, 137, 162, 178, 201, 273, 299, 404, 405 Stella: 210, 211, 212 Studio Hieroglif: 82, 97, 102 Svet.je.svet: 418 Škrateljc: 70, 71 Talum: 398, 399, 400 Tamaj: 391 Tehniška založba Slovenije: 77, 327, 345, 364, 377, 379, 390, 403, 424 Triartes: 266 Učila International: 37, 125, 139, 235, 245, 246, 252, 258, 293, 304, 305, 324, 325, 350, 352, 358, 369, 370, 371, 373, 380, 387, 402, 410, 415, 416, 417 Vida: 313 Zala: 38, 42, 43, 84, 112, 113, 142, 150, 152, 175, 183, 243, 274, 276 Zavarovalnica Triglav: 48 Zavod VigeVageKnjige: 216, 234 ZTT = EST: 319 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: 144 Zveza kulturnih društev: 195 Zveza paraplegikov Slovenije: 121

KNJIŽNE ZBIRKE Avtorji: 288 Beletrina: 295 Belokranjski muzej za mlade: 420 Cicibanova zbirka: 148 Čudaške prigode: 167, 196, 203 Čuječnost za otroke: 333 Dajmo, dekleta: 299 Darilne knjige: 281 Deteljica: 256 Dnevnik nabritega mulca: 283, 284 Državljani sveta: 260 Frank Einstein: 254, 255 Gozdne pravljice: 32 Grad Prepih: 173, 174 Gugalnica: 44, 89, 105, 129, 147, 157, 158, 165 Iz zibelke: 65 Iziberi: 268 Kaj in kako: 323, 383 Karjola: 262 Knjige z luknjami: 13, 14 Knjižnica Čebelica: 33, 41, 99, 164 Knjižnica Sinjega galeba: 267, 300 Ljudje, ki so spremenili svet: 327, 103 Lucky Luke: 223, 224, 225, 226 Luna: 251 Lutkovni oder: 318 Mala zbirka: 82

Miškolinke: 166, 179, 194 Mladež: 249 Mladinsko branje: 261, 280 Modri planet: 91, 128 Moje male zvočnice: 394 Mulčki - dobri stari Charlie Brown: 230, 231 Na robu: 275, 291 Nagajivka Nika: 263 !Najnaj: 302 Najst: 307, 308 Nanizanka za modrijane: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Naravoslovje, tehnologija, inženiring, matematika: 345, 377 Nekoč: 277 Nova slovenska knjiga: 311 Odisej: 271, 278, 294, 309, 315 Otroci v našem svetu: 338, 339 Pasji mož: 227 Pisanice: 168, 184, 257 Pojmovniki: 334 Posebna izdaja revije Stripburger: 221, 228 Povej mi!: 328 Prigode pasjega policista: 169, 170 Prijazna družba: 114 Prima za mlade: 215 Ptičice: 54, 56 Sanje: 321

Sanjska knjigica: 109 Skrivnih sedem: 264, 265 Sončnica: 208 Srečanja: 282 Še: 80 Škratolovščine: 70, 71 Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa: 236 Trio Golaznikus: 199, 200 Umazani Berti: 185, 186, 187, 188, 189, 190 Utripi sveta: 381, 382 Velike slikanice: 48, 49, 50, 59, 60, 61, 78, 92, 106, 149, 220, 423 Vse najboljše, Garfield: 217, 218 Z(o)renja: 279, 314 Z(o)renja+: 244, 292, 306 Zavrti me!: 5, 20 Zbirka O: 221, 228 Zgodbe o Kati: 171, 172 Zgodbe s konca kamene dobe: 301 Zlata ptica: 209 Zlatoklasje: 207 Znameniti Slovenci: 421 Zvezdogled: 192, 236, 239, 242 Žepnice: 317 Žlabudron: 63, 126


α

150

KNJIŽEVNOSTI Ameriška ZDA književnost: 31, 45, 59, 60, 61, 66, 77, 87, 88, 103, 138, 159, 160, 163, 215, 217, 218, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 242, 251, 252, 254, 255, 267, 278, 281, 283, 284, 293, 297, 298, 303, 315 Angleška književnost: 1, 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 74, 86, 98, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 125, 131, 137, 139, 143, 145, 155, 161, 162, 168, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 236, 245, 246, 247, 250, 259, 263, 264, 265, 272, 296, 304, 305, 312, 317, 330, 331, 332, 335, 338, 339, 344, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 369, 370, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 385, 388, 415, 424 Argentinska književnost: 80, 260 Avstralska književnost: 2, 35, 36, 100, 115, 169, 170, 171, 172, 178, 258, 273, 277, 279, 292, 299, 326 Avstrijska književnost: 84, 85, 151, 253, 289 Belgijska književnost: 64, 67 Bolgarska književnost: 209 Brez podatka: 5, 20, 350, 373 Češka književnost: 21, 324, 325, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 364, 367, 368, 390 Estonska književnost: 129 Evropska književnost: 210, 211, 212 Finska književnost: 154, 257 Flamska književnost: 44 Francoska književnost: 24, 216, 223, 224, 225, 226, 328, 386, 394, 406 Hrvaška književnost: 203 Indijska književnost: 348, 365 Irska književnost: 229, 243, 271 Italijanska književnost: 13, 14, 105, 120, 156, 239, 269, 270, 371, 387, 402, 410, 416, 417 Kanadska književnost: 130, 142, 150, 152, 268, 291 Katalonska književnost: 30, 262 Kubanska književnost: 41 Latvijska književnost: 165 Litvanska (litovska) književnost: 176, 177, 192 Madžarska književnost: 83, 295, 413 Malgaška književnost: 204 Nemška književnost: 22, 23, 75, 76, 219, 234, 237, 238, 275, 307, 313, 323, 376, 383 Nizozemska književnost: 47, 73, 132, 202, 276, 302, 314 Norveška književnost: 113, 196, 206 Novozelandska književnost: 244 Poljska književnost: 157, 158, 411 Portugalska književnost: 198 Ruska književnost: 72, 106 Slovaška književnost: 101, 153, 308 Slovenska književnost: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28, 33, 34, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 78, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 104, 109, 111, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 164, 166, 167, 173, 174, 179, 191, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 205, 207, 208, 213, 220, 221, 222, 228, 249, 256, 261, 266, 282, 285, 286, 287, 288, 290, 294, 300, 301, 306, 309, 310, 311, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 329, 333, 334, 349, 363, 381, 382, 384, 389, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 409, 412, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 423 Srbska književnost: 327, 403 Svetovna književnost: 214 Španska književnost: 79, 133, 134, 135, 136, 241, 357, 366, 375, 407, 408 Švedska književnost: 112, 175, 183, 184, 248, 274, 280


α

151

SKUPINE LEPOSLOVJA PO STAROSTNIH STOPNJAH (CPML ) C - leposlovje do 9. leta A Agee, Jon: Življenje na Marsu: 24 Andreae, Giles: Žirafe ne znajo plesati: 25 Arnuš Pupis, Tina: Božo in Vili: 166 Averiss, Corrinne: Sara prespi pri prijateljici: 26 B Bartolj, Marta: Kje si?: 27 Bauer, Jana: Ding dong zgodbe: 167 Belčič, Franc: Iskrica v glavi - rešitev na dlani: 28 Blyth, Rowena: Moja babica kar naprej plete!: 29 Bonilla, Rocio: Maks in superjunaki: 30 Boutavant, Marc: Ariol. [5], Brenča ni od muh: 216 Bracken, Beth: Sramežljivi Staš in govorni nastop: 31 Bright, Rachel: Lev v srcu: 32 Brulec, Meta: Kroki in prijatelji: 33 C Carnavas, Peter: Oliver in medved: 35 Carnavas, Peter: Zadnje drevo v mestu: 36 Chapman, Jane: Prav tako kot ti!: 37 Church, Caroline: Deset drobnih prstkov: 1 Clayton, Sally Pomme: Kralj z umazanimi nogami: 38 Corbalis, Judy: Ujemi žogo: 39 Coy, Eve: Valentinova varuška: 40 Č Čarovničin dvorec: 41 D Dahl, Roald: Bine in milinci: 168 Davies, Benji: Babica in ptica: 42 Davies, Benji: Kit v nevihti: 43 De Kinder, Jan: Se v gozdu bojiš, Veliki volk?: 44 De la Peña, Matt: Ljubezen: 45 Dekleva, Milan: Knjigožer: 46 DeLange, Ellen: Vedno te bom vesela: 47 Delovni stroji: 2 Denchfield, Nick: Piščanček Čarli: 3 Denchfield, Nick: Žabica Fani: 4 Divjak Jurca, Darja: Kuža Pazi reši igrišče: 48 Donaldson, Julia: Palčič: 49 Donaldson, Julia: Pet grdin: 50 Donaldson, Julia: Prismojene prigode sove in mucka: 51 Donaldson, Julia: Veliki skakač: 52 Doria, Julia: Čmrlj Brenčač: 53 Doria, Julia: Taščica: 54 Doria, Živa Viviana: Deževen dan v gozdu: 55 Doria, Živa Viviana: Gosja kraljica: 56 Doria, Živa Viviana: Gospa Jesen: 57 Doria, Živa Viviana: Ko pride pomlad: 58 Dr. Seuss: Lisica Nogavica: 59 Dr. Seuss: Muc Kapuc: 60 Dr. Seuss: Zelena jajca in krača: 61 E Emiliani, Lucia: Sonce potrebuje pomoč: 62 Enci benci na kamenci 4: 63 F Foccroulle, Luc: Čas za svetega Miklavža: 64

Furman, Maja: Stari trg 8-13: 65 G Gassman, Julie: Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!: 66 Genechten, Guido van: Sračja glasba: 67 Gibbes, Lesley: Švrk in tat s pasje razstave: 169 Gibbes, Lesley: Švrk in torbičar ugrabitelj: 170 Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo: 171 Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival: 172 Godec Schmidt, Jelka: Cicibanda: 220 Gombač, Žiga: Gobčko in Hopko: 68 Gombač, Žiga: Moja abeceda: 69 Gradbeni stroji: 5 Gremo v Betlehem!: 205 Grilc, Uroš: Polh rogovilež: 70 Grilc, Uroš: Škratje s Krasa: 71 Gruden, Igo: Miška osedlana in druge otroške pesmi: 319 H Harms, Daniil: Si videl leva?: 72 Hest, Pimm van: Na begu: 73 Hill, Eric: Pikijeva knjiga zgodbic: 74 Horn, Alice: Halo? Halo, mami!: 75 Horn, Alice: Halo? Halo, oči!: 76 Hrovat, Uroš: Nore mišice: 173 Hrovat, Uroš: Ognjena krila: 174 Hughes, John: Sam doma: 77 I Isak Kres, Jelena: Hiša norčij: 78 Isern, Susanna: Saj to ni džungla: 79 J Jakob, Jure: Tri vrane s platane: 81 Jančar, Irma: Radio Ku-ku: 82 Janisch, Heinz: "Majhno težavo imam," je rekel medved: 84 Janisch, Heinz: Nosorog prihaja: 85 Jay, Alison: Iskanje včerajšnjega dne: 86 Jones, Christianne: Lara Kosmulja, mala klepetulja: 87 Jones, Christianne: Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo: 88 K Kasparavičius, Kęstutis: Dežela lenuhov: 176 Kasparavičius, Kęstutis: Kratke zgodbe: 177 Kelly, Deborah: Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg: 178 Kightley, Rosalinda: Dom za zajčka in miško: 6 Kokelj, Nina: Urice z dojenčkom: 89 Konc Lorenzutti, Nataša: Zvezek in brezvezek: 179 Kos, Gaja: Grdavši in presenečenje: 90 Kotnik, Tea: Ker ljubezen živi: 91 Kovačič, Lojze: Dva zmerjavca: 92 Kraljič, Helena: Dva prijatelja: 93 Kraljič, Helena: Dve zvezdi: 94 Kraljič, Helena: Moj očka: 95 Kraljič, Helena: Moja mamica: 96 Krempl, Urša: Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah: 97 Kuo, Fifi: Ne [prečrtano] znam leteti: 98 Kvartič, Ambrož: Kdo in kaj? Razvozlaj!: 99

L Lacey, Josh: Varuh zmajev: 180 Lacey, Josh: Varuh zmajev leti: 181 Lacey, Josh: Varuh zmajev v gradu: 182 Lagercrantz, Rose: Mali črni kuža: 183 Lindgren, Astrid: Vsi mi otroci iz Hrupnega: 184 Louise, Zanni: Adam in medved: 100 M MacDonald, Alan: Umazani Berti in dinozaver!: 185 MacDonald, Alan: Umazani Berti in pirat!: 186 MacDonald, Alan: Umazani Berti in smrad!: 187 MacDonald, Alan: Umazani Berti in vreščanje!: 188 MacDonald, Alan: Umazani Berti in zobje!: 189 MacDonald, Alan: Umazani Berti in zombi!: 190 Macurová, Katarína: Katera je prava žoga?: 101 Majhen, Zvezdana: Čas: 7 Majhen, Zvezdana: Glasbila: 8 Majhen, Zvezdana: Gospodinjski aparati in stroji: 9 Majhen, Zvezdana: Poglejmo v širni svet: 10 Majhen, Zvezdana: Poklici: 11 Majhen, Zvezdana: Šport: 12 Majhen, Zvezdana: Ugibam, uganem!: 102 Malačič Kladnik, Emanuela: Kaj zraste iz zobka?: 191 Mančkarada: 208 Mantchev, Lisa: Slonom vstop prepovedan: 103 Mantegazza, Giovanna: Ljubim zeleno!: 13 Mantegazza, Giovanna: Ljubo doma, …: 14 Markuš, Jasna: Potovanje v sanje: 104 Matko Lukan, Irena: Kaj delaš, Piki Jakob?: 15 Mattiangeli, Susanna: Učiteljica: 105 Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja: 316 Medved išče pestunjo: 106 Melling, David: Oliver gre v malo šolo: 107 Melling, David: Vesel božič, Oliver: 108 Milčinski, Frane: Nanine pesmi: 109 Milne, Terry: Čarli, ti si car!: 110 Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico: 111 Morkunas, Gendrutis: Bolšje zgodbe: 192 Morpurgo, Michael: Sneženi mož: 193 N Neave, Rosie: Veterinarska klinika: 16 Nilsson, Ulf: Ko sva bila sama na svetu: 112 N'jie, Haddy: Zazibanka za vse letne čase: 113 Novak Kerbler, Nina: Zbogom, prijatelj moj: 114 O Ogrizek, Maša: Koko Dajsa v mestu: 194 P Parker, Danny: Monika in Mija: 115 Parker-Rees, Guy: Dino. Trgovec: 116 Parker-Rees, Guy: Dino. Zdravnik: 117 Pavček, Saša: Rumi in kapitan: 118


α Peček, Stane: Mokronožci, še sreča, da ste tu: 195 Philip, Claire: Kmetija: 17 Pierce, Nick: Tok! Tok!: 119 Pirrone, Francesca: Bruno in njegovih 100 prijateljev: 120 Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah: 121 Podgoršek, Mojiceja: Deček iz dežele Ni-je: 122 Podgoršek, Mojiceja: Kdo je pojedel čokolado?: 123 Podgoršek, Mojiceja: Si že ali še boš?: 124 Powell-Tuck, Maudie: Vesoljski vlak: 125 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: Zmaji?!: 126 Pridni medo. Na gradbišču: 18 Pridni medo. Zabavna kmetija: 19 Prøysen, Alf: Čajna ženička: 196 Pucer, Sonja: Božično darilo: 197 R Radovanovič, Vesna: Petelinček prebudi upanje: 128 Rand, Hilli: Beli in črni muc: 129 Reševalna vozila: 20 Ribeiro, João Manuel de Oliveira: Moj dedek, kralj majhnih stvari: 198 Robert, Nadine: Peter, pokončni maček: 130 Růžička, Oldřich: Nik se uči zavezati vezalke: 21 S Santiago, Fabi: Tace stran od moje knjige: 131

152

Schothorst, Daniëlle: Najsvetlejša zvezda: 132 Seix, Mercè: Čas pred zasloni: 133 Seix, Mercè: Nič več dude: 134 Seix, Mercè: Nič več plenic: 135 Seix, Mercè: Vedno sem čist: 136 Sewell, Anna: Črni lepotec: 137 Silvestro, Annie: Zajčkov bralni krožek: 138 Skubic, Andrej E.: Babi nima več telefona: 199 Skubic, Andrej E.: Ne bi smel odpreti tistih vrat: 200 Smallman, Steve: Plašni medved: 139 Spacal, Alenka: Kako ti je ime?: 140 Spacal, Alenka: Modre ptičje misli: 141 Sparrow, Kerry Lyn: Noč za navihane: 142 Staman, Jasna Branka: Kako so Robavsi nadrajsali: 201 Starling, Robert: Feri je jezen: 143 Stellmacher, Hermien: Rok je slabe volje: 22 Stellmacher, Hermien: Rok reče prosim in hvala: 23 Stephens, Helen: Kam skriti leva za božič: 145 Suhodolčan, Primož: Anže: 146 Svetina, Peter: Spoznal sem te po rdečih nogavicah: 147 Š Štefan, Anja: 7 medvedov: 148 Štefan, Anja: Škratovske oči: 149

Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma: 213 U Uegaki, Chieri: Hana Hašimoto, šesta violina: 152 V Vere, Ed: Kdo je pravi lev: 155 Vergari, Luana: Mamica ima v trebuhu dojenčka: 156 Vilčnik, Rok: Vsakomur nekaj manjka: 318 Vitez, Grigor: O zajcu, ki se je rad smejal: 203 W Wechterowicz, Przemysław: Kura ali jajce?: 157 Wechterowicz, Przemysław: Objemi me, prosim: 158 Wenzel, Brendan: Vsi so videli mačko: 159 Wenzel, Brendan: Živijo, živijo: 160 Whaite, Michael: Bagerozavri raziskujejo: 161 Willis, Jeanne: Ne le knjiga: 162 Y Yamada, Kobi: Kaj storiš s priložnostjo?: 163 Zagorski, Cvetko: Pika: 164 Z Zutis, Martinš: Odkritje, ki ga ni bilo: 165

T Tekavec, Heather: Sraka tatinska!: 150 Tellegen, Toon: Sredi noči: 202

P - leposlovje od 9. do 14. leta A Andersen, Sarah: Odraslost je mit: 215 Ardagh, Philip: Strašni časi: 236 Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 1]: 237 Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 2], Same luknje!: 238 B Barnhill, Kelly Regan: Deklica, ki je pila mesečino: 240 Bidari, Bono: Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni: 262 Blyton, Enid: Nagajivka Nika v šoli: 263 Blyton, Enid: Skrivnih sedem: 264 Blyton, Enid: Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina: 265 C Cerar, Božo: Hrib nad dedkovo hišo: 266 Cheng, Jack: Vesolje, me slišiš?: 267 Cirici, David: Mahko: 241 Cotini, Maria Giulia: Shotaro: 270 Crossan, Sarah: Zavetje vode: 271 D Dahl, Roald: Poba: 272 Darlison, Aleesah: Odštekani dvojčici. Muzikalska mrzlica: 273 Davis, Jim: Brez kave ni življenja ; Življenje je praznik ; Specialist za TV: 217 Davis, Jim: Miši plešejo ; Kdo bo koga ; Čas za romantiko: 218

DiCamillo, Kate: Čudežno potovanje Edwarda Tulana: 242 Doyle, Roddy: Super!: 243 E Ehring, Anna: Mira in Martin: 274 G Gerg, Franz: Maks in Lučka pri starih civilizacijah: 219 H Havel, Geoff: Divji spust: 279 I Isol: Lepa Grizelda: 80 J James, Greg: Navaden mulc: 245 James, Greg: Navaden mulc in padli junaki: 246 Jamnik Pocajt, Tatjana: Noč v puščavi: 207 Janikovszky, Éva: Pred ogledalom: 83 K Karlsson, Ellen: Špagica, ptiček in jaz: 175 Kinney, Jeff: Hladna vojna: 283 Kinney, Jeff: Letovanje: 284 Kokalj, Tatjana: Ema in Nik: 285 Kokalj, Tatjana: Hišulja pod oblaki: 286 Kokalj, Tatjana: Packa na asfaltu: 287 Kos, Božo: Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Na dvoru kralja Arthurja: 222

M Maurer, Neža: Nekaj zelo zelo lepega: 321 Molnár, Ferenc: Dečki Pavlove ulice: 295 Morpurgo, Michael: Črna kraljica: 296 Morris: Calamity Jane: 223 Morris: Jesse James: 224 Morris: Spremstvo: 225 Morris: Tekmeci iz Painful Gulcha: 226 N Nesbit, Edith: Čarobno mesto: 247 Nilsson, Frida: Jaz in Gorila: 248 P Palacio, R. J.: Charlottina zgodba: 297 Patterson, James: Strašna šola. Rešite Boža!: 298 Perry, Chrissie: Prenočitev: 299 Petek Levokov, Milan: Lov za templjarskim zakladom: 300 Pilkey, Dav: Pasji mož. Snet s ketne: 227 Pocrnjić, Sanja: Jezen, jezen škrat: 228 Pregelj, Sebastijan: Pri kamnitem stolpu: 301 R Remmerts de Vries, Daan: Soncu ni zaupati: 302 Riddell, Chris: Otilija in škrlatni lisjak: 250 Rigano, Giovanni: Ilegalec: 229


α S Salten, Felix: Prigode veverice Peri: 253 Schulz, Charles M.: Mulčki. Ljubezen je melodija: 230 Schulz, Charles M.: Mulčki. Zmaga ni vse: 231 Scieszka, Jon: Frank Einstein in antisnovni motor: 254 Scieszka, Jon: Frank Einstein in električni prst: 255 Skubic, Andrej E.: Telefon ali Tisoč stvari: 256 Smith, James: Jaz (ni)sem zguba: 304 Smith, James: Samo Zguba. Še vedno nisem zguba: 305

153

Stepančič, Lucija: Anton!: 144 T Thorne, Jack: Harry Potter in otrok prekletstva: 317 Thuswaldner, Werner: Sveta noč, blažena noč!: 151 Tolonen, Tuutikki: Pošastno podzemlje: 257 Townsend, Jessica: Prekletstvo Morrigan Vran: 258 V Vadas, Marek: Na begu: 153

W Walliams, David: Dedkov veliki pobeg: 312 Walliams, David: Vsi ti brezupno obupni otroci 2: 259 Watterson, Bill: Ves čas se kaj dogaja: 232 Watterson, Bill: Znanstveni napredek je naredil "pok": 233 Wirbeleit, Patrick: Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar: 234 Woltz, Anna: Aljaska: 314 Z Zupančič, Mitja: Zmorjšnice: 322

M - leposlovje nad 14 let Adeyemi, Tomi: Otroci krvi in kosti: 235 Andruetto, María Teresa: Stefano: 260 Ballerini, Luigi: Šifra 2.0: 239 Bevc, Cvetka: Božiček v ušesu: 261 Cankar, Ivan: Skodelica kave: 34 Choyce, Lesley: Konec skrivalnic: 268 Clima, Gabriele: Sonce med prsti: 269 Frey, Jana: Ne čutim se: 275 Geus, Mireille: Pleši!: 276 Gleitzman, Morris: Morda: 277 Green, John: Neskončen stolp želv: 278 Hager, Mandy: Pesem za kitovo pot domov: 244 Höglund, Anna: Biti jaz: 280 Hosseini, Khaled: Morska molitev: 281

Karlovšek, Igor: Preživetje: 282 Kocjan, Matej: Drug drugemu drug: 221 Kokalj, Vida: Tri desne, dve levi: 288 Kramer, Irmgard: Na koncu sveta sem srečala Noaha: 289 Lainšček, Feri: Ne: 320 Lainšček, Feri: Prvotnost: 290 Little, Ashley: Črne vrtnice: 291 McCaffrey, Kate: Tista noč: 292 McManus, Karen M.: Eden od nas laže: 293 Möderndorfer, Vinko: Jaz sem Andrej: 294 Petek Levokov, Milan: Fant z zlato kitaro: 249 Prešeren, France: Krst pri Savici: 127 Riggs, Ransom: Votlo mesto: 251

L - ljudsko slovstvo Antešaške pripovedke: 204 Hall, Jennie: Zgodbe o Vikingih: 206 Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih: 209 Slovanske pravljice. Južnoslovanske pravljice: 210 Slovanske pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice: 211 Slovanske pravljice. Zahodnoslovanske pravljice: 212 Zajec dolgouhec: 214

Roth, Veronica: Usode, ki ločujejo: 252 Schultz, James Willard: V velikem apaškem gozdu: 303 Sokolov, Cvetka: Vsak s svojega planeta: 306 Steinhöfel, Andreas: Središče sveta: 307 Šebesta, Juraj: Pes pa v smeh: 308 Vainio, Pirkko: Za tiste, ki hočejo leteti: 154 Vidmar, Janja: Črna vrana: 309 Vidmar, Janja: Elvis Škorc, genialni štor: 310 Virk, Jani: Brez imena: 311 Weiler, Jan: Puberzver: 313 Yoon, Nicola: Vse, vse: 315


α

154

SKUPINE PO BRALNIH STOPNJAH Poučne knjige so izpisane krepko ležeče

A - za najmlajše Carnavas, Peter: Oliver in medved: 35 Church, Caroline: Deset drobnih prstkov: 1 Denchfield, Nick: Piščanček Čarli: 3 Denchfield, Nick: Žabica Fani: 4 Gradbeni stroji: 5 Kightley, Rosalinda: Dom za zajčka in miško: 6 Kuo, Fifi: Ne [prečrtano] znam leteti: 98 Mantegazza, Giovanna: Ljubim zeleno!: 13

Mantegazza, Giovanna: Ljubo doma, …: 14 Matko Lukan, Irena: Kaj delaš, Piki Jakob?: 15 Pridni medo. Na gradbišču: 18 Pridni medo. Zabavna kmetija: 19 Reševalna vozila: 20 Růžička, Oldřich: Nik se uči zavezati vezalke: 21 Stellmacher, Hermien: Rok je slabe volje: 22 Stellmacher, Hermien: Rok reče prosim in hvala: 23

B - za predšolske A Agee, Jon: Življenje na Marsu: 24 Andreae, Giles: Žirafe ne znajo plesati: 25 Averiss, Corrinne: Sara prespi pri prijateljici: 26 B Bačič, Martina: Brin in ptičja hišica: 363 Barnham, Kay: Jezen sem!: 330 Barnham, Kay: Ljubosumen sem!: 331 Barnham, Kay: Žalosten sem!: 332 Bartíková, Petra: Kako živali spijo: 364 Bartíková, Petra: Leto na vrtu: 342 Bartíková, Petra: Leto v gozdu: 343 Bauer, Jana: Ding dong zgodbe: 167 Blyth, Rowena: Moja babica kar naprej plete!: 29 Bonilla, Rocio: Maks in superjunaki: 30 Bracken, Beth: Sramežljivi Staš in govorni nastop: 31 Bright, Rachel: Lev v srcu: 32 Brulec, Meta: Kroki in prijatelji: 33 C Carnavas, Peter: Oliver in medved: 35 Carnavas, Peter: Zadnje drevo v mestu: 36 Chapman, Jane: Prav tako kot ti!: 37 Clayton, Sally Pomme: Kralj z umazanimi nogami: 38 Corbalis, Judy: Ujemi žogo: 39 Coy, Eve: Valentinova varuška: 40 Č Čarovničin dvorec: 41 D Davies, Benji: Babica in ptica: 42 Davies, Benji: Kit v nevihti: 43 De Kinder, Jan: Se v gozdu bojiš, Veliki volk?: 44 Dekleva, Milan: Knjigožer: 46 DeLange, Ellen: Vedno te bom vesela: 47 Delovni stroji: 2 Divjak Jurca, Darja: Kuža Pazi reši igrišče: 48 Donaldson, Julia: Palčič: 49 Donaldson, Julia: Pet grdin: 50 Donaldson, Julia: Veliki skakač: 52 Doria, Julia: Čmrlj Brenčač: 53 Doria, Julia: Taščica: 54 Doria, Živa Viviana: Deževen dan v gozdu: 55 Doria, Živa Viviana: Gosja kraljica: 56 Doria, Živa Viviana: Gospa Jesen: 57 Doria, Živa Viviana: Ko pride pomlad: 58 Dr. Seuss: Lisica Nogavica: 59 Dr. Seuss: Muc Kapuc: 60 Dr. Seuss: Zelena jajca in krača: 61 E Emiliani, Lucia: Sonce potrebuje pomoč: 62 Enci benci na kamenci 4: 63

F Foccroulle, Luc: Čas za svetega Miklavža: 64 G Gassman, Julie: Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!: 66 Genechten, Guido van: Sračja glasba: 67 Gombač, Žiga: Gobčko in Hopko: 68 Gombač, Žiga: Moja abeceda: 69 H Harms, Daniil: Si videl leva?: 72 Hill, Eric: Pikijeva knjiga zgodbic: 74 Horn, Alice: Halo? Halo, mami!: 75 Horn, Alice: Halo? Halo, oči!: 76 I Isak Kres, Jelena: Hiša norčij: 78 Isern, Susanna: Saj to ni džungla: 79 J Jančar, Irma: Radio Ku-ku: 82 Janisch, Heinz: "Majhno težavo imam," je rekel medved: 84 Janisch, Heinz: Nosorog prihaja: 85 Jay, Alison: Iskanje včerajšnjega dne: 86 Jones, Christianne: Lara Kosmulja, mala klepetulja: 87 Jones, Christianne: Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo: 88 K Kasparavičius, Kęstutis: Dežela lenuhov: 176 Kokelj, Nina: Urice z dojenčkom: 89 Kos, Gaja: Grdavši in presenečenje: 90 Kovačič, Lojze: Dva zmerjavca: 92 Kraljič, Helena: Dva prijatelja: 93 Kraljič, Helena: Dve zvezdi: 94 Kraljič, Helena: Moj očka: 95 Kraljič, Helena: Moja mamica: 96 Krempl, Urša: Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah: 97 Kuo, Fifi: Ne [prečrtano] znam leteti: 98 Kupper, Lenčka: Iz škratove krošnjice: 393 Kvartič, Ambrož: Kdo in kaj? Razvozlaj!: 99 L Le Huche, Magali: Pako gre v opero: 394 Lindgren, Astrid: Vsi mi otroci iz Hrupnega: 184 Louise, Zanni: Adam in medved: 100 M Macurová, Katarína: Katera je prava žoga?: 101 Majhen, Zvezdana: Čas: 7 Majhen, Zvezdana: Glasbila: 8 Majhen, Zvezdana: Gospodinjski aparati in stroji: 9 Majhen, Zvezdana: Poglejmo v širni svet: 10 Majhen, Zvezdana: Poklici: 11 Majhen, Zvezdana: Šport: 12 Malačič Kladnik, Emanuela: Kaj zraste iz zobka?: 191 Mantchev, Lisa: Slonom vstop prepovedan: 103 Mantegazza, Giovanna: Ljubim zeleno!: 13


α Mantegazza, Giovanna: Ljubo doma, …: 14 Medved išče pestunjo: 106 Melling, David: Oliver gre v malo šolo: 107 Melling, David: Vesel božič, Oliver: 108 Milne, Terry: Čarli, ti si car!: 110 Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico: 111 Moj prvi angleško-slovenski zvočni slovar: 406 Morpurgo, Michael: Sneženi mož: 193 N Neave, Rosie: Veterinarska klinika: 16 Nilsson, Ulf: Ko sva bila sama na svetu: 112 O Ogrizek, Maša: Koko Dajsa v mestu: 194 P Parker, Danny: Monika in Mija: 115 Parker-Rees, Guy: Dino. Trgovec: 116 Parker-Rees, Guy: Dino. Zdravnik: 117 Philip, Claire: Kmetija: 17 Pierce, Nick: Tok! Tok!: 119 Pinter, Mirijam: Naš čarobni december: 392 Pirrone, Francesca: Bruno in njegovih 100 prijateljev: 120 Podgoršek, Mojiceja: Deček iz dežele Ni-je: 122 Podgoršek, Mojiceja: Kdo je pojedel čokolado?: 123 Podgoršek, Mojiceja: Si že ali še boš?: 124 Powell-Tuck, Maudie: Vesoljski vlak: 125 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: Zmaji?!: 126 Prøysen, Alf: Čajna ženička: 196 R Radovanovič, Vesna: Petelinček prebudi upanje: 128 Robert, Nadine: Peter, pokončni maček: 130 Růžička, Oldřich: Nik se uči zavezati vezalke: 21 S Santiago, Fabi: Tace stran od moje knjige: 131 Seix, Mercè: Čas pred zasloni: 133 Seix, Mercè: Nič več dude: 134 Seix, Mercè: Nič več plenic: 135

155 Prøysen, Alf: Čajna ženička: 196Seix, Mercè: Vedno sem čist: 136 Silvestro, Annie: Zajčkov bralni krožek: 138 Smallman, Steve: Plašni medved: 139 Sparrow, Kerry Lyn: Noč za navihane: 142 Starling, Robert: Feri je jezen: 143 Stephens, Helen: Kam skriti leva za božič: 145 Suhodolčan, Primož: Anže: 146 Š Štefan, Anja: 7 medvedov: 148 Štefan, Anja: Škratovske oči: 149 T Ta luštne ljudske: 395 Tekavec, Heather: Sraka tatinska!: 150 Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma: 213 U Uegaki, Chieri: Hana Hašimoto, šesta violina: 152 V Vere, Ed: Kdo je pravi lev: 155 Vergari, Luana: Mamica ima v trebuhu dojenčka: 156 W Wechterowicz, Przemysław: Kura ali jajce?: 157 Wechterowicz, Przemysław: Objemi me, prosim: 158 Wenzel, Brendan: Vsi so videli mačko: 159 Wenzel, Brendan: Živijo, živijo: 160 Whaite, Michael: Bagerozavri raziskujejo: 161 Willis, Jeanne: Ne le knjiga: 162 Y Yamada, Kobi: Kaj storiš s priložnostjo?: 163 Z Zagorski, Cvetko: Pika: 164 Zutis, Martinš: Odkritje, ki ga ni bilo: 165 Ž Žaberl, Anja: Zajček Gal: 409

1 - za začetno branje A Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Dinozavri: 356 Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Telesa: 372 Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Vesolje: 347 Arnuš Pupis, Tina: Božo in Vili: 166 B Bačič, Martina: Brin in ptičja hišica: 363 Ban, Tatjana: Pisanice: 391 Barnham, Kay: Jezen sem!: 330 Barnham, Kay: Ljubosumen sem!: 331 Barnham, Kay: Žalosten sem!: 332 Bartíková, Petra: Kako živali spijo: 364 Bartíková, Petra: Leto na vrtu: 342 Bartíková, Petra: Leto v gozdu: 343 Bartolj, Marta: Kje si?: 27 Bauer, Jana: Ding dong zgodbe: 167 Belčič, Franc: Iskrica v glavi - rešitev na dlani: 28 Bird, Fiona: 101 način zabave v naravi za otroke: 344 Boutavant, Marc: Ariol. [5], Brenča ni od muh: 216 Brulec, Meta: Kroki in prijatelji: 33 C Colombo, Miralda: Zemljevidi mest: 410 Č Čarovničin dvorec: 41 Človeško telo: 373 D Dahl, Roald: Bine in milinci: 168

De la Peña, Matt: Ljubezen: 45 Donaldson, Julia: Prismojene prigode sove in mucka: 51 Doria, Julia: Čmrlj Brenčač: 53 Doria, Živa Viviana: Deževen dan v gozdu: 55 F Furman, Maja: Stari trg 8-13: 65 G Gibbes, Lesley: Švrk in tat s pasje razstave: 169 Gibbes, Lesley: Švrk in torbičar ugrabitelj: 170 Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo: 171 Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival: 172 Godec Schmidt, Jelka: Cicibanda: 220 Gombač, Žiga: Moja abeceda: 69 Gremo v Betlehem!: 205 Grilc, Uroš: Polh rogovilež: 70 Grilc, Uroš: Škratje s Krasa: 71 Gruden, Igo: Miška osedlana in druge otroške pesmi: 319 H Hanáčková, Pavla: Miti in stereotipi o živalih: 367 Hanáčková, Pavla: Sožitje: 368 Hest, Pimm van: Na begu: 73 Hrovat, Uroš: Nore mišice: 173 Hrovat, Uroš: Ognjena krila: 174 Hughes, John: Sam doma: 77 J Jakob, Jure: Tri vrane s platane: 81


α K Karlsson, Ellen: Špagica, ptiček in jaz: 175 Kasparavičius, Kęstutis: Dežela lenuhov: 176 Kasparavičius, Kęstutis: Kratke zgodbe: 177 Kelly, Deborah: Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg: 178 Konc Lorenzutti, Nataša: Zvezek in brezvezek: 179 Košmrlj, Mojca: Eko družabne igre. Del 3: 396 Kotnik, Tea: Ker ljubezen živi: 91 Kovačič, Lojze: Dva zmerjavca: 92 Krempl, Urša: Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah: 97 Kupper, Lenčka: Iz škratove krošnjice: 393 Kvartič, Ambrož: Kdo in kaj? Razvozlaj!: 99

156 P Partljič, Tone: Matiček: 421 Pavček, Saša: Rumi in kapitan: 118 Peček, Stane: Mokronožci, še sreča, da ste tu: 195 Perry, Chrissie: Prenočitev: 299 Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih: 209 Pinter, Mirijam: Naš čarobni december: 392 Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah: 121 Praprotnik-Zupančič, Lilijana: Zmaji?!: 126 Prøysen, Alf: Čajna ženička: 196 Pucer, Sonja: Božično darilo: 197 R Rand, Hilli: Beli in črni muc: 129 Ribeiro, João Manuel de Oliveira: Moj dedek, kralj majhnih stvari: 198

L Lacey, Josh: Varuh zmajev: 180 Lacey, Josh: Varuh zmajev leti: 181 Lacey, Josh: Varuh zmajev v gradu: 182 Lagercrantz, Rose: Mali črni kuža: 183 Leskovšek Lasetzky, Petra: An ban pet podgan: 397 Lindgren, Astrid: Vsi mi otroci iz Hrupnega: 184 M MacDonald, Alan: Umazani Berti in dinozaver!: 185 MacDonald, Alan: Umazani Berti in pirat!: 186 MacDonald, Alan: Umazani Berti in smrad!: 187 MacDonald, Alan: Umazani Berti in vreščanje!: 188 MacDonald, Alan: Umazani Berti in zobje!: 189 MacDonald, Alan: Umazani Berti in zombi!: 190 Majcenovič Kline, Barbara: Slovensko-kitajski slikovni slovar: 404 Majcenovič Kline, Barbara: Slovensko-ukrajinski slikovni slovar: 405 Majhen, Zvezdana: Ugibam, uganem!: 102 Malačič Kladnik, Emanuela: Kaj zraste iz zobka?: 191 Malerba, Giulia: Atlas hrane po svetu: 387 Mančkarada: 208 Markuš, Jasna: Potovanje v sanje: 104 Mattiangeli, Susanna: Učiteljica: 105 Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja: 316 Milčinski, Frane: Nanine pesmi: 109 Minuz, Armando: Velika knjiga o športu: 402 Misja, Alenka: Hvala ti, Oton Župančič!: 420 Mogočna vozila: 380 Moj prvi slovensko-angleški slikovni slovar: 407 Moj prvi slovensko-nemški slikovni slovar: 408 Morkunas, Gendrutis: Bolšje zgodbe: 192 Morpurgo, Michael: Sneženi mož: 193 N Neverjetne živali: 369 N'jie, Haddy: Zazibanka za vse letne čase: 113 Novak Kerbler, Nina: Zbogom, prijatelj moj: 114 O Ogrizek, Maša: Koko Dajsa v mestu: 194

S Sanža, Silvie: Poklici: 336 Schothorst, Daniëlle: Najsvetlejša zvezda: 132 Selišnik, Nejka: Erazem Predjamski: 422 Sewell, Anna: Črni lepotec: 137 Sillani, Febe: Atlas živali: 371 Skubic, Andrej E.: Babi nima več telefona: 199 Skubic, Andrej E.: Ne bi smel odpreti tistih vrat: 200 Spacal, Alenka: Kako ti je ime?: 140 Spacal, Alenka: Modre ptičje misli: 141 Spilsbury, Louise: Rasizem in nestrpnost: 338 Spilsbury, Louise: Svetovni spori: 339 Staman, Jasna Branka: Kako so Robavsi nadrajsali: 201 Strašni dinozavri: 358 Svetina, Peter: Spoznal sem te po rdečih nogavicah: 147 T Ta luštne ljudske: 395 Tellegen, Toon: Sredi noči: 202 Trampuš, Mojca: Naša Šapa: 384 V Vesolje: 350 Vilčnik, Rok: Vsakomur nekaj manjka: 318 Vitez, Grigor: O zajcu, ki se je rad smejal: 203 Vukmir, Andreja: Diham: 333 W Wechterowicz, Przemysław: Kura ali jajce?: 157 Wirbeleit, Patrick: Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar: 234 Z Zagorski, Cvetko: Pika: 164 Zajec dolgouhec: 214 Ž Žaberl, Anja: Zajček Gal: 409

2 - za osnovno samostojno branje A Antešaške pripovedke: 204 Ardagh, Philip: Strašni časi: 236 Arko, Andraž: Iskalca pradednih časti: 414 Arnold, Nick: Mladi znanstvenik. Tehnologija. Orodja, robotika in veliko izumov: 377 Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 1]: 237 Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 2], Same luknje!: 238 B Bajd, Barbara: Kranjska sivka: 381 Bajd, Barbara: Pleveli: 382 Barnhill, Kelly Regan: Deklica, ki je pila mesečino: 240 Behling, Silke: Konji: 383 Bidari, Bono: Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni: 262 Blyton, Enid: Nagajivka Nika v šoli: 263 Blyton, Enid: Skrivnih sedem: 264

Blyton, Enid: Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina: 265 Bouguet-Joyeux, Christine: Kuharske igrarije: 386 C Canavan, Roger: Ne bi hotel živeti brez bakterij!: 359 Cerar, Božo: Hrib nad dedkovo hišo: 266 Cheng, Jack: Vesolje, me slišiš?: 267 Choudhury, Biswa: Enciklopedija vesolja: 348 Choudhury, Biswa: Najnevarnejše živali sveta: 365 Cirici, David: Mahko: 241 Cotini, Maria Giulia: Shotaro: 270 Č Čufer, Andrejka: Čebelar po srcu: 418 D Dahl, Roald: Bine in milinci: 168


α Darlison, Aleesah: Odštekani dvojčici. Muzikalska mrzlica: 273 Davis, Jim: Brez kave ni življenja ; Življenje je praznik ; Specialist za TV: 217 Davis, Jim: Miši plešejo ; Kdo bo koga ; Čas za romantiko: 218 DiCamillo, Kate: Čudežno potovanje Edwarda Tulana: 242 Doyle, Roddy: Super!: 243 E Ehring, Anna: Mira in Martin: 274 F Fabjan, Marjan: Zmagovita pot juda: 401 Farndon, John: Planet Zemlja: 352 Flessner, Bernd: Prihodnost: 323 Fougère, Isabelle: Povej mi!. Kako?: 328 G Geel, Hans: 500 vprašanj in odgovorov na to, kakšni so bili dinozavri: 357 Geel, Hans: 500 zanimivosti o živalih: 366 Gerg, Franz: Maks in Lučka pri starih civilizacijah: 219 Geus, Mireille: Pleši!: 276 Graham, Ian: Ne bi hotel živeti brez elektrike!: 378 Graham, Ian: Znanost. Vreme: 353 H Hanáčková, Pavla: Težka vprašanja bistrega Jana: 324 Hanáčková, Pavla: Zagonetna vprašanja radovedne Maje: 325 Havel, Geoff: Divji spust: 279 I Isol: Lepa Grizelda: 80 J James, Greg: Navaden mulc: 245 James, Greg: Navaden mulc in padli junaki: 246 Jamnik Pocajt, Tatjana: Noč v puščavi: 207 K Karlsson, Ellen: Špagica, ptiček in jaz: 175 Kinney, Jeff: Hladna vojna: 283 Kinney, Jeff: Letovanje: 284 Kokalj, Tatjana: Ema in Nik: 285 Kokalj, Tatjana: Hišulja pod oblaki: 286 Kokalj, Tatjana: Packa na asfaltu: 287 Kos, Božo: Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Na dvoru kralja Arthurja: 222 L Lainšček, Feri: Ne: 320 M Macdonald, Fiona: Znanost. Oceani: 354 Martin, Marc: Vse: 326 Maurer, Neža: Nekaj zelo zelo lepega: 321 Mizielińska, Aleksandra: Zemljevidi: 411 Molnár, Ferenc: Dečki Pavlove ulice: 295 Moraes, Thiago de: Atlas mitov: 335 Morpurgo, Michael: Črna kraljica: 296 Morris: Calamity Jane: 223 Morris: Jesse James: 224 Morris: Spremstvo: 225 Morris: Tekmeci iz Painful Gulcha: 226 N Nesbit, Edith: Čarobno mesto: 247 Nilsson, Frida: Jaz in Gorila: 248 P Palacio, R. J.: Charlottina zgodba: 297

157 Patterson, James: Strašna šola. Rešite Boža!: 298 Perry, Chrissie: Prenočitev: 299 Petek Levokov, Milan: Lov za templjarskim zakladom: 300 Petek Levokov, Milan: Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2: 398 Petek Levokov, Milan: Uganke iz dežele škratov. Knj. 1: 399 Petek Levokov, Milan: Uganke Marka Pola. Knj. 3: 400 Pilkey, Dav: Pasji mož. Snet s ketne: 227 Pipe, Jim: Ne bi hotel živeti brez dreves!: 361 Pocrnjić, Sanja: Jezen, jezen škrat: 228 Pregelj, Sebastijan: Pri kamnitem stolpu: 301 Pregl Kobe, Tatjana: Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji: 412 Ptičja pesem: 370 R Ribeiro, João Manuel de Oliveira: Moj dedek, kralj majhnih stvari: 198 Richards, Jon: Znanost v infografikah. Rastline: 362 Richards, Jon: Znanost v infografikah. Sile: 351 Richards, Jon: Znanost v infografikah. Življenjski prostor: 360 Riddell, Chris: Otilija in škrlatni lisjak: 250 Rigano, Giovanni: Ilegalec: 229 S Salten, Felix: Prigode veverice Peri: 253 Schulz, Charles M.: Mulčki. Ljubezen je melodija: 230 Schulz, Charles M.: Mulčki. Zmaga ni vse: 231 Scieszka, Jon: Frank Einstein in antisnovni motor: 254 Scieszka, Jon: Frank Einstein in električni prst: 255 Sedláčková, Jana: Vojščaki: 337 Sedláčková, Jana: Zgodovina mode: 341 Sekaninová, Štěpánka: Zanimive zgodbe zgradb: 390 Skubic, Andrej E.: Telefon ali Tisoč stvari: 256 Slovanske pravljice. Južnoslovanske pravljice: 210 Slovanske pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice: 211 Slovanske pravljice. Zahodnoslovanske pravljice: 212 Smart, Denise: Kuharica za punce: 388 Smith, James: Jaz (ni)sem zguba: 304 Smith, James: Samo Zguba. Še vedno nisem zguba: 305 Stepančič, Lucija: Anton!: 144 Stuart, Colin: Mladi znanstvenik. Naravoslovje. Osupljivi atomi in neukročena snov: 345 T Tellegen, Toon: Sredi noči: 202 Thorne, Jack: Harry Potter in otrok prekletstva: 317 Thuswaldner, Werner: Sveta noč, blažena noč!: 151 Tolonen, Tuutikki: Pošastno podzemlje: 257 Townsend, Jessica: Prekletstvo Morrigan Vran: 258 V Vadas, Marek: Na begu: 153 Vašková, Hana: Kaj počnejo obrtniki: 340 W Walliams, David: Dedkov veliki pobeg: 312 Walliams, David: Vsi ti brezupno obupni otroci 2: 259 Wang, Huiqin: Jaz, Marco Polo: 423 Watterson, Bill: Ves čas se kaj dogaja: 232 Watterson, Bill: Znanstveni napredek je naredil "pok": 233 Wirbeleit, Patrick: Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar: 234 Woltz, Anna: Aljaska: 314 Woolf, Alex: Ne bi hotel živeti brez čebel!: 385 Woolf, Alex: Znanost. Kamnine in minerali: 355 Woolf, Alex: Znanost. Naravne nesreče: 346 Z Zupančič, Mitja: Zmorjšnice: 322


α

158

3 - za napredno samostojno branje Andersen, Sarah: Odraslost je mit: 215 Ballerini, Luigi: Šifra 2.0: 239 Bevc, Cvetka: Božiček v ušesu: 261 Brooks, Ben: Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni: 415 Cankar, Ivan: Skodelica kave: 34 Cavallo, Francesca: Zgodbe za lahko noč za uporniške punce 2: 416 Crossan, Sarah: Zavetje vode: 271 Dahl, Roald: Poba: 272 Favilli, Elena: Zgodbe za lahko noč za uporniške punce: 417 Frey, Jana: Ne čutim se: 275 Gleitzman, Morris: Morda: 277 Hager, Mandy: Pesem za kitovo pot domov: 244 Hall, Jennie: Zgodbe o Vikingih: 206 Höglund, Anna: Biti jaz: 280 Hosseini, Khaled: Morska molitev: 281 Jackson, Tom: Inženirstvo: 379 Janikovszky, Éva: Pred ogledalom: 83 Kambič, Bojan: Moj prvi zvezdni atlas: 349 Kocjan, Matej: Drug drugemu drug: 221

Kokalj, Vida: Tri desne, dve levi: 288 Kovač, Nika: Pogumne punce: 419 Lajovic, Sonja: Python za otroke: 329 Mijatović, Miloš: Izumitelji: 327 Mijatović, Miloš: Pisatelji: 403 Petek Levokov, Milan: Fant z zlato kitaro: 249 Raith-Paula, Elisabeth: Kaj se dogaja v mojem telesu?: 376 Remmerts de Vries, Daan: Soncu ni zaupati: 302 Riggs, Ransom: Votlo mesto: 251 Rozman, Andrej: Pesmi iz galerije: 389 Schultz, James Willard: V velikem apaškem gozdu: 303 Tittel, Kinga: Čudovita Budimpešta: 413 Vainio, Pirkko: Za tiste, ki hočejo leteti: 154 Vidmar, Janja: Elvis Škorc, genialni štor: 310 Vodnik po prdcih: 374 Wright, Nicolas: Izjemne ženske: 424 Yoon, Nicola: Vse, vse: 315

4 - za kritično samostojno branje Adeyemi, Tomi: Otroci krvi in kosti: 235 Andrejč, Gorazd: Religijski pojmovnik: 334 Andruetto, María Teresa: Stefano: 260 Choyce, Lesley: Konec skrivalnic: 268 Chusita Fashion Fever: To ni knjiga o seksu: 375 Clima, Gabriele: Sonce med prsti: 269 Green, John: Neskončen stolp želv: 278 Karlovšek, Igor: Preživetje: 282 Kramer, Irmgard: Na koncu sveta sem srečala Noaha: 289 Lainšček, Feri: Prvotnost: 290 Little, Ashley: Črne vrtnice: 291 McCaffrey, Kate: Tista noč: 292 McManus, Karen M.: Eden od nas laže: 293 Möderndorfer, Vinko: Jaz sem Andrej: 294 Prešeren, France: Krst pri Savici: 127 Roth, Veronica: Usode, ki ločujejo: 252 Sokolov, Cvetka: Vsak s svojega planeta: 306 Steinhöfel, Andreas: Središče sveta: 307 Šebesta, Juraj: Pes pa v smeh: 308 Vidmar, Janja: Črna vrana: 309 Virk, Jani: Brez imena: 311 Weiler, Jan: Puberzver: 313


α

159

PREDMETNO KAZALO Legenda: vsebinsko geslo; nevsebinsko geslo; vsebinska skupina v Priročniku; ŽANR

A abeceda: 69, 140 abecedarije: 69 absurd: 257 advent: 205, 392 adventni koledar: 392 aerodinamika: 351 Afrika: 50, 229 - divje živali: 50 agregatna stanja: 254 akrobacije: 59, 60 - lisice: 59 alergija: 315 anatomija: 372, 373 angleščina: 406, 407 - slikovni slovarji: 407 - slovenščina: 406, 407 - zvočni slovarji - slikovni slovarji: 406 Anglija: 271, 309 - London - terorizem: 309 - priseljenci: 271 anoreksija: 285 Antešaki: 204 antologija: 208, 209, 319, 321 Argentina - izseljenci - 20. st.: 260 arheologija: 249 arhitekti: 390 arhitektura: 390 arhitekturna: dediščina: 390 astronavti: 24 astronavtika: 267, 347, 348, 350 astronomija: 94, 348, 349, 350 - leksikoni 348 Astronomija: 347-350 astronomska opazovanja: 349 atlasi: 349, 411 - svet - geografija: 411 - zvezde: 349 Avstralija - fantje - priseljenci - 1946: 277 Avstrija: 151 avtobiografije: 272 avtodvigala: 2 avtoimunske bolezni: 315 Azija: 423 B babice (sorodstvo): 29, 39, 42, 125, 197, 275, 294 - domovi za stare ljudi: 197 bagri: 161 bakterije: 359 balet - ples: 276 barvanje: 391 beduini: 207 beg: 73, 153, 251 begunci: 201, 221, 229, 281, 309, 339 - Homs: 281 - otroci: 229 - Sirija: 281, 309 Bela krajina: 65 Benetke: 423 besedne igre: 72, 194 Billy (the Kid, 1859-1881): 225 biografije glej življenjepisi Biologija: 359-360 blato (iztrebek): 67 Bled: 127 blodnje: 249, 289, 312 bogovi: 335 bojevanje: 235, 295, 337 bojevniki: 270

bolezni: 128, 183, 267, 278, 279, 289, 295, 314, 315 - avtoimunske: 315 - cerebralna paraliza: 279 - duševne: 267, 278 - epilepsija: 314 bolgarske ljudske pravljice: 209, 211 Bonney, William H. glej: Billy bonton: 23, 48, 119 borilne veščine: 270, 401 - judo: 401 bosanske ljudske pravljice: 210 botanika: 362, 382 božič: 77, 108, 145, 193, 197, 205, 216, 392 - potica: 197 Božiček: 193 božične pesmi: 151 branje: 35, 46, 128, 131, 138, 162 bratje: 64, 92, 112, 156, 179, 235, 247, 257, 261, 267, 286, 296, 303, 307, 309, 310 - in sestre: 156, 179, 247, 257, 261, 286, 296, 303, 309, 310 - odraščanje: 307 - osamljenost: 112 - prepiranje: 92 - uporništvo: 235 brez besedila: 27 brezdomci: 122, 241, 287 - družbena izključenost: 287 - tujci: 122 brezglavost: 80 brezposelnost - družina: 243 Budimpešta: 295, 413 - druščine: 295 - Madžarska - turistični vodniki: 413 buldožerji: 2 burja: 71 C Calamity, Jane glej Cannary, Martha Jane Cankar, Ivan (1876-1918): 34 Cannary, Martha Jane (1852-1903): 223 cerebralna paraliza: 279 Charles Darwin: 165 Charlie Brown (literarni junak): 230, 231 Ciril glej Cyrillus cirkus: 265 cunamiji: 346 cvetlice: 53, 58 cvetni prah: 53 Cyrillus (svetnik, 826-869) - biografije: 414

Č čarovnice: 41, 240, 257 čarovnije: 41, 173, 178, 234 čarovniki: 91, 234, 317 čarovništvo: 178, 240 čas: 7, 112, 124, 129, 147 - ure:129 čas in prostor glej prostor in čas časovna predstavljivost: 124 časovni stroj: 219, 222, 249 čast: 295 čebelarji: 418 čebelarstvo: 381, 385, 418 - Slovenija: 381 čebele: 14, 381, 385, 418 čebelji panji: 14, 381, 385 čebelnjaki: 381, 385 češke ljudske pravljice: 212

čevlji: 21, 38 čistoča: 38, 136 človek - prijateljstvo - živali: 244 človeško telo: 1, 372, 373 čmrlji: 53 čokolada: 123, 185 čuječnost: 333 čustva: 22, 31, 34, 45, 117, 239, 271, 307, 330, 331, 332 - jeza: 330 - ljubosumje: 331 - žalost: 332 D Dahl, Roald (1916-1990) - spomini: 272 darila: 64, 171, 193, 197 dečki: 24, 35, 36, 43, 68, 77, 100, 103, 123, 125, 130, 142, 147, 167, 180, 181, 182, 230, 231, 256, 257, 264, 285, 363 - astronavti: 24 - domišljija: 100 - ekologija: 36 - odgovornost: 180, 181, 182 - osamljenost: 43, 77, 147 - prepiranje: 68 - prijateljstvo: 285 dedki: 65, 86, 152, 109, 191, 198, 266, 312 - demenca: 312 - vnukinje: 109 - življenjska modrost: 198 dekleta: 215, 221, 258, 261, 268, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 282, 289, 290, 291, 292, 297, 299, 309, 314, 315, 376 - begunci: 221 - nasilje: 291 - odraščanje: 215, 261, 276, 280, 297 - prijateljstvo: 299 - samopoškodovanje: 275 - Sirija: 309 - spolnost: 280 - tesnoba: 278 - vzporedni svetovi: 258 deklice: 44, 46, 47, 79, 89, 117, 145, 152, 164, 167, 171, 172, 175, 178, 179, 199, 200, 230, 231, 240, 241, 242, 248, 250, 257, 263, 264, 285 - čarovništvo: 178 - dečki: 285 - domišljija: 46 - družina: 171, 172 - glasba: 152 - igra: 89 - magija: 240 - prijateljstvo: 117, 175, 199, 285 - sirote: 248 - šole: 263 - uporništvo: 79 dekorativna umetnost: 391 del enotne zgodbe: 235, 251, 252, 257, 258, 277 del nanizanke: 18, 19, 22, 23, 33, 46, 59, 60, 61, 62, 90, 93, 94, 107, 108, 111, 116, 117, 121, 128, 133, 134, 135, 136, 138, 161, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 199, 200, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 245, 246, 250, 254, 255, 259, 262, 263, 264, 265, 273, 283, 284, 297, 298, 299, 301, 304, 305, 317 delo: 41, 260, 336, 340


α delovni migranti - Slovenci - London: 309 delovni stroji: 2, 5, 161 demenca - dedki: 312 depresija (medicina): 243, 311 detektivi - druščine: 264, 265 DETEKTIVKA: 264, 265 19. st.: 151 dež: 55 didakt. navodila za odrasle: 114, 133, 134, 135, 136, 330, 331, 332 didakt. navodila za otroke: 48, 103, 114, 241, 264, 265, 330, 331, 332 digitalni mediji - vzgoja: 133 dihalne vaje - sproščanje - priročniki: 333 dihanje - terapevtska uporaba - priročniki: 333 diktatorji - oblast: 235 dinozavri: 185, 356, 357, 358 - zanimivosti: 358 diskriminacija: 103, 338 distopija: 239 divje živali: 50, 365 - Afrika: 50 divji zahod: 223, 224, 225, 226 dnevniki: 273, 283, 284 dobre misli: 132 dobro in zlo: 91, 153, 168, 235 dobrota: 95, 96, 118, 122, 240, 248 dodana navodila za ustvarjanje: 193, 227, 318 dodane note: 113, 195, 213, 316, 393, 395 dodane sestavljanke: 2 dodane uganke: 208, 213 dodani kuharski recepti: 197, 392 dodani slikopisi: 213, 220 dodani stripi: 208, 213, 262, 298, 347, 356, 372 dodani verzi: 48, 155, 195, 208, 213, 386 dogodivščine: 42, 43, 65, 74, 77, 145, 147, 166, 167, 175, 179, 184, 196, 220, 248, 253, 286, 312 dojenčki - igrače: 89 dolgčas: 35 določevalni ključi: 382 dom: 6, 26, 73, 77, 92, 122, 164, 166 - domovina: 122 - hrepenenje: 73 - mir: 73 domače živali: 17, 19, 94, 172 domišljija: 40, 46, 59, 60, 61, 75, 76, 86, 100, 101, 104, 147, 156, 159, 162, 167, 171, 176, 192, 193, 202, 203, 232, 233, 247, 256 - igra: 59, 60, 61 domovi za stare ljudi: 197, 312 - babice: 197 domovina: 122, 260 - dom: 122 domoznanstvo: 412 Dramatika: 316-318 dresura: 383 drevesa: 36, 53, 81, 111, 361 droge: 288, 291 drugačnost: 25, 90, 103, 248, 259, 261, 269, 297 - sprejemanje: 297 druščine: 220, 264, 265, 295, 300 - Budimpešta: 295 - detektivi: 264, 265 družabne igre: 216, 396, 397 - priročniki: 397 Družabne igre: 396-400 družbena izključenost - brezdomci: 287 družbena omrežja: 120, 292, 293 - svetovni splet: 292 družbeni konflikti: 153, 339 družbeni odnosi: 306 družbeni položaj: 280 družbeno okolje: 280

160

Družboslovne vede: 336-340 družina: 37, 49, 64, 77, 90, 112, 114, 122, 156, 164, 171, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 191, 193, 197, 199, 216, 232, 233, 236, 239, 240, 241, 243, 249, 261, 267, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 294, 296, 299, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 363 - brezposelnost: 243 - ločitev: 294, 310, 311 - problemi: 267, 285 - prosti čas: 216 - skrivnosti: 275 družinski odnosi: 261, 311 državljanska vojna - Sirija - 2011: 281 Dublin: 243 dude - odvajanje: 134 duhovna rast: 242 duševna stiska: 83, 175, 261, 311 duševne bolezni: 267, 278 duševne motnje: 268, 285, 315 20. st. - Argentina - izseljenci: 260 dvojčki (ljudje): 273, 286, 307 - nagajivost: 286 dvospolniki: 140 džungla - sanje: 79 E egoizem: 66, 87 ekologija: 36, 244, 360 - dečki: 36 EKOLOŠKA PRIPOVED: 244 ekosistemi: 360 električna energija: 255, 378 elektrika: 255, 378 elektrotehnika: 378 elementarne nesreče: 346 empatija: 27, 199, 297 Enciklopedije: 328 energija: 252, 255 - sposobnosti: 252 epilepsija - bolezni: 314 Erazem Predjamski - biografije: 422 etika: 36, 292, 307 - okoljska: 36 Etnologija: 341 Evropa: 221 F fantastična bitja: 46, 90, 168, 173, 174, 220, 234, 235, 240, 250, 257 - škratje: 234 fantastični svetovi: 235, 240, 247, 252, 258 - mesta: 247 Fantastika: 235-259 fantje: 83, 234, 236, 239, 245, 249, 254, 255, 262, 267, 268, 269, 270, 274, 277, 279, 282, 283, 284, 287, 294, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 314 - hiperaktivnost: 262 - homoseksualnost: 307 - invalidnost: 270 - odraščanje: 294, 310 - osamljenost: 287, 302 - počitnice: 300 - pogum: 245 - potovanja: 267 - prijateljstvo: 279 - priseljenci - Avstralija - 1946: 277 - psihične travme: 311 - psihosocialna rehabilitacija: 239 - pustolovščine: 236 - ročne spretnosti: 234 - uporništvo: 269 - vragolije: 283, 304, 305

filozofija življenja: 198, 256 Fizika: 351 flatulenca: 374 futurologija: 323 G galaksije: 349 galerije: 389 galicijske ljudske pravljice: 211 gastronomija: 387 generacija y: 215 geografija - svet - atlasi: 411 geografska razširjenost: 371 geologija: 346, 352, 355 Geologija: 352-355 gibalne igre: 397 gibanje: 1, 136 gibljivka: 5, 18, 19, 20, 324, 325 glasba: 25, 104, 152, 244, 249, 261, 275, 306, 309 - deklice: 152 Glasba: 393-395 glasbene pravljice: 316 glasbeniki: 129, 152 glasbila: 8 glave: 80 gledališča: 421 Gojenje rastlin in vzreja živali: 381-385 gore: 256 gorile: 248 gosi - potovanja: 56 gospodinjski stroji: 9 gospodinjstvo: 123 Gospodinjstvo: 386-388 gostje: 250, 299 gozdne rastline: 343 gozdne živali: 55, 203, 253, 343 gozdovi: 55, 168, 216, 228, 240, 253, 282, 303, 343 - odpadki: 228 grad Predjama: 422 gradbena dela: 234 gradbena mehanika: 2, 5, 18, 161 gradbeništvo: 18 gradovi: 182, 195, 222, 422 grafični prikazi: 351, 360, 362 gravitacija: 351 grdota: 50 Gruber, Franz Xaver (1787-1863): 151 gusarji glej pirati H habitati: 360 Harry Potter (literarni junak): 317 hčere in matere glej matere in hčere hčere in očetje glej očetje in hčere hermafroditi: 140 hidrodinamika: 351 higiena: 38, 67, 119, 135, 136, 187 - osebna: 38, 136 - psi: 187 - vladarji: 38 hiperaktivnost: 262 hiše: 111, 129 - podeželje: 111 hišni ljubljenci: 47, 103, 114, 130, 172, 180, 181, 182, 241, 308 hlevi - krave: 201 hoja: 266 hokej na ledu: 146 hokejisti: 146 homoseksualnost: 307, 311 Homs - begunci - Sirija: 281 Hopi: 303 hrana: 13, 61, 173, 387 - psi: 61


α - svetovni pregledi: 387 hranilne snovi: 386 hrepenenje: 73, 290 - dom - mir: 73 - ljubezen: 290 hribi: 266 hrvaške ljudske pravljice: 210 humor: 39, 50, 67, 72, 82, 105, 125, 126, 130, 131, 142, 157, 162, 165, 167, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 203, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 236, 245, 246, 254, 255, 259, 262, 272, 283, 284, 298, 304, 305, 308, 310, 312, 313, 364, 374 I identiteta: 100, 140, 159, 280, 289 - lažna: 289 - spolna: 140 ideologija: 306 igra: 1, 35, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 61, 75, 76, 89, 117, 124, 175, 184, 186, 191, 232, 233, 250, 286 - deklice: 89 - domišljija: 59, 60, 61 - kocke: 124 igrače: 15, 64, 89, 124, 242 - dojenčki: 89 - medvedki (igrače): 15 - zajci: 242 igrala - nevarnost: 48 igralne spodbude: 2, 16, 17 igre: 101, 107, 108, 295, 344 - nasilje: 295 - z žogo: 101 igrišča: 48 igroknjige: 1-23 imena: 140 Indija: 38 Indijanci: 223, 303 industrijska revolucija: 379 internet (računalniško omrežje): 133, 292 invalidi: 121, 269, 270, 279 - cerebralna paraliza: 279 - šport: 121 invalidnost: 121, 269, 270 - fantje: 270 inženirji: 379 inženirstvo: 379 Irska: 243 iskanje: 27, 51, 145, 241 - psi: 27 Islamska država: 309 Italija: 260 izdelava - okrasni predmeti: 392 izjemne sposobnosti: 30 izkoriščanje: 41 izleti: 250, 266 iznajdbe: 38, 254, 255, 323, 327 izrezanka: 21 izseljenci - Argentina - 20. st.: 260 izštevanke: 148 izumi: 377, 379 izumitelji: 254, 255, 327 - leksikoni: 327 izvor: 157 J jadranje - morje - pustolovščine: 118 jadrnice: 118 jahanje: 383 jajca: 157 James, Jesse (1847-1882): 224 Janša, Anton (1734-1773) - biografije: 418 Japonska: 152, 270

161

jedi: 387 jedrske sile: 351 jesen (letni čas): 57, 113 jeza: 22, 66, 143, 330 - čustva: 330 - zmaji: 143 jezera: 62 jezik kretenj: 144, 409 Jezikoslovje in literarne vede: 403 jezikovne vaje: 124 Jordanija - puščava: 207 judo - borilne veščine: 401 junaki: 195 K kahlica: 67, 135 kamen: 71, 256 - mobilni telefoni - prijateljstvo: 256 kamena doba: 301 kamnine: 355 kaos: 92 kapitani: 118 kartografija - zemljevidi: 411 kartonka: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 358, 369, 370, 374, 380, 406 kašubske ljudske pravljice: 212 katoličani: 306 kazen: 79, 80, 92, 225, 299 - zločinci: 225 Kitajska: 423 kitajščina - slovenščina - slikovni slovarji: 404 kitara: 249 kiti: 43, 244 - petje: 244 klepetavost: 87 klimatske spremembe: 353 kmetije: 17, 19, 93, 94, 150, 198 kmetijski pridelki: 150 kmetje - skopost: 201 knjiga igrača 21 knjige: 35, 46, 128, 131, 138, 162 - branje: 35, 46, 131, 138 knjige za gluhe: 144, 409 knjižnice: 138, 216 knjižničarji: 421 knjižničarke: 138 kocke - igra: 124 kokoši: 157, 194 kolišča: 301 koliščarji: 301 komunikacije: 65 konflikti: 143, 153, 199, 299, 306, 310, 339 - družbeni: 153, 339 konji: 93, 94, 137, 383 - vzreja: 383 - zvezde: 94 kopači: 2 Kopitar, Anže (1987-): 146 Korčula: 423 kralj Arthur (legendarni junak): 222 kraljične: 195 kranjska čebela: 381 kranjska sivka: 381 kranjske ljudske pravljice: 210 Kras: 71, 422 - Štanjel: 71 krasilne tehnike: 391 krave - hlevi: 201 kriminal: 229, 282, 288, 291 - mednarodni: 229 KRIMINALKA: 293 krivda: 34 krivice: 34 krokodili: 33

krone: 56 krščanski prazniki: 205 krutost: 80 kubanske ljudske pravljice: 41 Kublajkan (1215-1294): 423 kuhanje: 299 kuharski recepti: 386, 388 kuharski recepti dodani glej dodani kuharski recepti kuharstvo: 386 kultura oblačenja: 341 kulturna dediščina: 300, 390 kulturna zgodovina: 219, 412 kulturne znamenitosti: 410 L labodi: 91 lastnosti: 105 laž: 88, 123, 150, 293, 315 lažna identiteta 289 legende: 70, 71, 244, 335, 422 leksikon: 327, 348, 403 lenoba: 176 leporello: 15 lepota - princese: 80 letala: 189 letenje: 39, 98, 181, 193 - pingvini: 98 letni časi: 49, 57, 58, 113, 342, 343, 384 - narava: 342, 343 - pomlad: 58 letovanja: 284 levi: 32, 121, 145, 155 - osamljenost: 145 - pesniki: 155 likovna umetnost: 389 Linhart, Anton Tomaž (1756-1795) – biografije: 421 lisice: 59, 132, 191, 250 - akrobacije: 59 - prijateljstvo: 250 ljubezen: 45, 47, 50, 51, 91, 96, 127, 195, 242, 260, 261, 274, 275, 277, 278, 289, 290, 294, 307, 315, 320, 375 - hrepenenje: 290 - mladostniki - spolnost: 294 Ljubljana: 65, 389 - Narodna galerija: 389 ljubosumje: 293, 331 - čustva: 331 ljudske pesmi: 63, 395 ljudske živalske pravljice: 209, 214 ljudsko izročilo: 63, 195 ljudsko slovstvo: 41, 63, 106, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 214, 395 ločitev: 269, 271, 285, 294, 310, 311 - družina: 294, 310, 311 London: 251, 309 - 1940: 251 - Anglija - terorizem: 309 - delovni migranti - Slovenci: 309 lov: 150 Lucky Luke (literarni junak): 223, 224, 225, 226 Lueger, Erasmus glej Erazem Predjamski lužiške ljudske pravljice: 212 M mačke: 51, 60, 118, 123, 129, 130, 159, 176, 178, 185, 217, 218, 221, 227, 296 - akrobacije: 60 - spretnosti: 130 Madagaskar - ljudske pripovedke: 204 Madžarska - Budimpešta - turistični vodniki: 413 madžarsko-slovaške ljudske pravljice: 212


α magične živali: 237, 238 magija: 168, 235, 237, 238, 240, 247, 258, 317 - deklice: 240 magnetizem: 351 mala šola: 107 malgaške ljudske pripovedke: 204 mamuti - mladiči: 37 Maori: 244 marginalne skupine - tolpe: 291 Mars (planet) - nezemljani: 24 maske: 318 maščevanje: 277 matere: 30, 34, 75, 96, 144, 240, 260, 267, 269, 271, 294, 299, 307, 310, 315 - in hčere: 75, 96, 240, 271, 299, 315 - in sinovi: 260, 269, 294 - nosečnost: 310 - samohranilke: 267, 307 materinstvo: 89 med: 381, 385 medbesedilnost: 30, 44, 166, 194 - superjunaki: 30 medgeneracijski odnosi: 42, 128, 175, 197, 198, 294, 312 - stari starši 175 Medicina: 372-374 meditacija: 333 mednarodni kriminal: 229 medvedi: 18, 19, 35, 84, 100, 101, 106, 107, 108, 120, 139, 148, 158 - domišljija: 101 - osamljenost: 84 - potovanja: 148 - pozitivno mišljenje: 158 - prijateljstvo: 120 medvedki (igrače): 15 medvrstniško nasilje: 173, 268, 271, 302 meglice: 349 menstrualni ciklus: 376 merjenje razdalj v vesolju: 349 meseci: 384 mesta: 27, 36, 147, 194, 247, 291, 410 - fantastični svetovi: 247 - raziskovanje: 147 - svetovni pregledi: 410 meteorologija: 353 Methodius (svetnik, 815-885) - biografije: 414 Metod glej Methodius migracije: 153 migranti - delovni - Slovenci - London: 309 Miklavž glej Nikolaus miklavževanje: 392 mikroorganizmi: 359 minerali: 355 mir - hrepenenje - dom: 73 Mirnska dolina: 195 miselne igre: 396, 397, 398, 399, 400 miši: 6, 32, 316 miti: 127, 206, 335, 367 - skandinavski: 206 mitologija: 126, 290 mitološka: bitja: 335 mladiči: 37, 50, 106, 181 - mamuti: 37 - varstvo: 106 mladostniki: 83, 215, 244, 252, 260, 261, 268, 269, 271, 274, 278, 280, 288, 289, 292, 293, 294, 297, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 315 - bolezni: 289 - ljubezen - spolnost: 294 - odraščanje: 260, 269, 274, 308, 313 - prijateljstvo - pomoč: 315 - psihosocialne težave: 215 - samopodoba: 83

162

mobilni telefoni: 120, 199, 256 - kamen - prijateljstvo: 256 moč: 95 moda - zgodovina: 341 modne ikone: 341 modni oblikovalci: 341 modno oblikovanje: 341 modrost: 38, 111, 141, 154, 157, 198, 202, 207, 230, 231, 232, 233, 242, 256 - dedki: 198 - življenjska: 111, 141, 154, 157, 198, 242, 256 Mohr, Joseph (1792-1848): 151 Mokronog: 195 moravske ljudske pravljice: 212 morje: 42, 43, 198, 216, 229, 234, 281, 322, 354 - Jadran - pustolovščine: 198 morske živali: 322 moški: 80, 415 - zaljubljenost: 80 - znamenite osebnosti - biografski pregledi: 415 muhe: 84 mumije: 188 muzeji: 312 muzikal: 273 N nadarjenost: 262 nadnaravne sposobnosti: 251 nadnaravno: 245, 246, 251 nagajanje: 35, 71, 79, 263, 286 najdenčki - posvojitev: 239 najstniki glej mladostniki najstniška nosečnost: 275 nakit: 171 naprave: 10 narava: 6, 36, 53, 57, 58, 100, 101, 111, 198, 253, 256, 266, 303, 342, 343, 344, 360, 368 - letni časi: 342, 343 - raziskovanje: 344 - sožitje: 368 naravne nesreče glej elementarne nesreče naravne znamenitosti: 410 naravoslovje: 345 Naravoslovne vede: 342-346 naravoslovne vede - zanimivosti: 345 naredi sam: 344, 391 Narodna galerija (Ljubljana) - umetnostne zbirke: 389 narodni parki: 303 nasilje: 41, 73, 153, 173, 221, 235, 241, 244, 268, 271, 291, 292, 295, 301, 302, 309 - dekleta: 291 - igre: 295 - medvrstniško: 173, 268, 271, 302 - šole: 302 - vrstniki: 173, 268 nasprotja: 124 nasveti: 131 navade: 110 navajanje na čistočo: 67, 135 navodila za ustvarjanje dodana glej dodana navodila za ustvarjanje nebo: 132 nektar: 53 nemščina - slovenščina - slikovni slovarji: 408 nered: 79 nesporazum: 72, 112 nesreče: 71, 110, 194, 279, 282, 346 - elementarne: 346 nestrpnost: 338 nevarnost: 48, 80, 168, 229

- igrala: 48 nevihte: 42, 43 Nigerija: 261 Nikolaj glej Nikolaus Nikolaus (svetnik, ok. 280-351): 64 noč: 104, 132 - spanje: 104 noč čarovnic: 188 nogomet: 39, 311 - žoge: 39 nomadi: 207 nonsens: 39, 51, 59, 60, 61, 72, 176, 177, 192, 196, 203, 236, 259 norčije: 78 nosečnost: 156, 275, 310 - matere: 310 - najstniška: 275 nosorogi: 85 note dodane glej dodane note nov prevod: 49, 203, 272 nova spr. beseda: 34, 290, 295, 317 Nova Zelandija: 244 nove ilustracije: 34, 92, 106, 109, 164, 203, 272, 290, 295, 376 novorojenčki: 156 O o avtorjih: 44, 59, 60, 61, 72, 84, 105, 114, 137, 138, 141, 153, 159, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 177, 178, 192, 193, 196, 198, 201, 207, 208, 210, 211, 212, 222, 227, 228, 229, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 268, 270, 273, 274, 275, 279, 281, 283, 284, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 307, 308, 311, 317, 318, 319, 322, 329, 333, 345, 359, 361, 376, 377, 378, 385, 393, 416, 417, 418, 422 občudovanje: 96 obdarovanje: 64 obiski: 197 objemi: 107, 108, 158 oblačila - zgodovina: 341 oblast - diktatorji: 235 oblika: 101 obredi: 290 obrtniki: 340 obsesivno kompulzivna motnja: 278 obuvala: 21 obvladovanje: 22 oceani: 354 ocenjevanje - restavracije: 186 očetje: 37, 40, 43, 44, 68, 76, 95, 98, 147, 153, 271, 276, 281, 282, 311, 313, 317 - in hčere: 37, 40, 95, 276, 313 - in sinovi: 43, 44, 68, 76, 98, 147, 153, 281, 282, 317 - zaupanje: 68 odgovornost: 122, 180, 181, 182, 285 - starševstvo: 285 odkritja: 423 odkrivanje - sledi: 165 odnosi med človekom in živaljo: 42, 137, 183, 244, 253 odpadki: 228, 396 - uporaba: 396 odprave: 423 odraščanje: 37, 83, 164, 215, 240, 260, 261, 268, 269, 273, 274, 276, 279, 280, 292, 294, 297, 307, 308, 310, 313 - bratje in sestre: 307 - dekleta: 215, 276, 280, 297 - fantje: 294, 310 odvajanje: 134, 135 - dude: 134 - plenice: 135


α ogenj: 174, 180 oglašanje: 82, 370 ogrožene vrste: 160, 382 okenca: 6, 13, 14 okoljska etika: 36 okrasni predmeti - izdelava: 392 olimpijske igre - paraplegiki: 121 onesnaževanje okolja: 228, 288 opazovanje: 132, 159, 349, 363 - ptic: 363 - zvezd: 132, 349 opera: 394 operne arije: 394 opis: 105 ornitologija: 370 orožje: 337 osamljenost: 43, 77, 84, 112, 145, 147, 183, 197, 287, 302 - bratje: 112 - dečki: 43, 77, 147 - fantje: 287, 302 - levi: 145 - medvedi: 84 osebna higiena: 38, 136 - vladarji: 38 - zdravje: 136 osebnostni razvoj: 163, 242 osli: 216 osumljenci: 293 otoki: 284 otroci: 41, 48, 64, 71, 73, 133, 134, 184, 229, 230, 231, 243, 251, 259 - begunci: 73, 229 - darila: 64 - igrala - nevarnost: 48 - nadnaravne sposobnosti: 251 - podeželje: 184 - pogum: 71 - računalniške komunikacije: 133 - sesanje: 134 - ugrabitve: 41 - vedenje: 259 otroške igre - priročniki: 397 otroške pesmi: 63, 393, 395 - ljudske: 63, 395 OTROŠKI ROMAN: 168, 175, 193 otroški vrtci: 46, 107, 191 otroštvo: 191, 272 ovce: 142 ozvezdja: 349 P palčki (bajeslovna bitja): 71, 166, 168, 195, 228 Paleontologija: 356-358 paleozoologija: 358 palice: 49 pametni telefoni: 199 paranormalno: 251 paraolimpijske igre: 121 paraolimpijski šport: 121 paraplegiki - olimpijske igre: 121 parodija: 165, 194, 227 pasme - konji: 383 patriarharna družba - stari vek: 290 percepcija: 159 pesmarica: 393, 395 pesniki: 155 pestunje: 106 petelini - starost: 128 petje: 244, 273, 370 - kiti: 244 - ptičje: 370 Piki Jakob (literarni junak): 15 piloti: 312 pingvini - letenje: 98

163

pirati: 118, 186 pirhi glej pisanice piromani: 303 pisala: 203 pisanice: 58, 391 - poslikave - priročniki: 391 pisatelji: 34, 403 - leksikoni: 403 piščanci: 3, 157 - radovednost: 157 planeti: 347, 348, 350 plavanje: 39, 98, 271 plemenitost: 295 plenice - odvajanje: 135 ples: 25, 104, 190, 276, 297 - balet: 276 pletenine: 29 pletenje: 29 pleveli - Slovenija: 382 plini v črevesju: 374 po filmski predlogi: 77 pobeg: 312 počitnice: 42, 175, 234, 284, 288, 300 - fantje: 300 - podeželje: 288 - poletje: 175 podeželje: 111, 184, 188, 288 - hiše: 111 - otroci: 184 - počitnice: 288 podnebje: 353 podzemlje - pošasti: 257 poezija: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 63, 78, 81, 109, 113, 127, 149, 319, 320, 321, 322, 389, 393, 395 Poezija: 319-322 poganstvo: 290 pogovori: 128 pogrešane osebe: 278 pogum: 32, 52, 71, 77, 118, 152, 163, 168, 169, 170, 245, 246, 247, 252, 253, 270, 282, 298, 301 - fantje: 245, 246 - otroci: 71 poklici: 11, 84, 336, 340 pokristjanjevanje: 127, 414 - Slovani: 414 poletje: 113, 175 - počitnice: 175 polhi: 70 Polhov Gradec: 70 policija: 227 policijski psi: 169, 170, 227 politika: 338, 339 Poljaki: 271 Poljska - Varšava - znamenitosti:147 poljske ljudske pravljice: 212 Polo Marco (1254-1324) - biografije: 423 polži: 140 pomanjkljivosti: 318 pomlad - letni časi: 58, 113 pomoč: 20, 22, 25, 27, 29, 38, 48, 54, 62, 65, 77, 84, 85, 93, 110, 116, 118, 123, 128, 134, 135, 140, 168, 194, 200, 201, 221, 234, 237, 238, 243, 269, 278, 282, 287, 296, 301, 302, 312, 314, 315, 330, 331, 332, 368 - dečki: 296 - prva: 20, 116 - prijateljstvo: 315 - vnuki: 312 popravila: 125 porednost: 180 posebneži: 236, 259, 296 posilstvo: 311 poskusi: 174, 254, 255, 345, 377

poslikave - pisanice - priročniki: 391 pospravljanje: 79, 123 postavljanka: 3, 4, 16, 17 Postojna: 422 posvojitev: 122, 239, 248 - najdenčki: 239 pošasti: 52, 90, 168, 220, 257 - podzemlje: 257 poškodbe: 54, 276 poštenost: 56 potica - božič: 197 potopisi - trgovske poti: 423 potovanja: 56, 86, 117, 125, 145, 147, 148, 176, 219, 222, 236, 242, 249, 251, 260, 267, 317, 423 - gosi: 56 - medvedi: 148 - pustolovščine: 242 - skozi čas: 86, 219, 222, 249, 251, 317 - službena: 147 potresi: 346 poučne slikanice glej slikanice poučne poučni dodatek: 50, 81, 121, 146, 160, 193, 206, 219, 223, 224, 270, 301, 312, 317, 322 poučno leposlovje: 48, 53, 121, 124, 126, 133, 134, 135, 136, 254, 255, 363, 394, 412, 418, 420, 421, 422 pouk: 105, 179 povodni mož: 201 pozdravi: 160 pozitivno mišljenje: 158 pozornost: 158, 333 - priročniki: 333 požari: 93, 174, 180, 182, 303 požrešnost: 180 pravice žensk: 280 pravila: 48, 401 pravljični junaki: 166, 167 prazgodovina: 301 prazgodovinska plemena: 301 praznične jedi: 392 prazniki: 64, 77, 145, 108, 193, 205, 392 - krščanski: 205 praznovanje: 33, 171 Predjamski grad: 422 predmeti v domišljiji: 49, 177, 234, 242 predsodki: 248, 287, 338 pregibi: 352, 358, 369, 380 prehlad: 182 prehrana - zdravje: 386 preiskave: 293 preizkušnje: 242, 258, 298 prekucniki: 2 premetenost: 41, 150 prenovljena izdaja: 15, 34, 49, 92, 106, 109, 127, 137, 144, 164, 203, 208, 214, 272, 290, 295, 316, 317, 319, 321, 376 prenovljeno besedilo: 290, 317, 376 preobleke: 296 preobrazbe: 196 prepiri: 68, 92, 111, 181, 286 prepoznavanje: 159 presenečenja: 33, 90 pretiravanje: 88 prevare: 52, 91, 188, 315 prezimovanje: 54 preživetje: 112, 221, 229, 241, 252, 277, 282, 298 - v naravi: 282, 298 - vojna: 241 pričeske: 341 prihodnost: 156, 323 prijateljstvo: 6, 22, 25, 26, 32, 33, 35, 43, 46, 56, 62, 65, 68, 77, 84, 85, 88, 93, 96, 100, 103, 107, 108, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 128, 130, 131, 132, 145, 153, 155, 158,


α 160, 166, 168, 175, 184, 185, 190, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 220, 221, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 256, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 274, 276, 277, 278, 279, 283, 285, 286, 287, 288, 291, 297, 299, 300, 302, 305, 312, 314, 315, 316, 330, 331, 332 - človek - živali: 244 - dečki: 285 - dekleta: 299 - deklice: 175, 199 - fantje: 279 - lisice: 250 - pomoč: 315 - pujsi: 111 - šole - vrstniki: 286 - vnuki: 197, 312 prijaznost: 155 princese: 71, 80, 91 - lepota: 80 prilagojena izdaja: 144 princi: 91 pripoved v verzih: 1, 18, 19, 25, 32, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 85, 91, 95, 96, 104, 118, 148, 160, 161, 162, 221, 271 pripovedovanje: 87, 106, 128, 138 priprava na spanje: 142 priredba: 15, 91, 137, 144, 316 priročniki: 329, 333, 391, 397 priseljenci: 271, 277 - Anglija: 271 - Avstralija - 1946: 277 problemi - družina: 267, 285 problemi najmlajših: 22, 31, 119, 134, 135, 142 PROBLEMKA: 221, 239, 252, 260, 267, 268, 269, 271, 275, 278, 289, 291, 292, 294, 295, 297, 302, 306, 307, 309, 311, 315 prodaja: 115 programski jezik Python: 329 prosti čas 216, 344 - družina: 216 prostor in čas: 86 prstani: 51 prva pomoč: 20, 116 prva svetovna vojna glej svetovna vojna 1914-1918 psi: 47, 48, 118, 132, 153, 169, 170, 191, 227, 230, 231, 241, 243, 308, 314, 384 - policijski: 169, 170, 227 - šolski: 384 - terapevtski: 314 psihične travme: 311, 315 Psihologija: 330-333 psihosocialna rehabilitacija: 239 psihosocialne težave - mladostniki: 215 psihosocialni razvoj: 280 ptice: 42, 54, 82, 111, 141, 363, 370 - oglašanje: 82, 370 - prezimovanje: 54 - Slovenija: 370 ptičje krmilnice: 363 ptičje petje: 370 puberteta: 83, 280, 310, 313, 376 pujsi: 62, 111 - prijateljstvo: 111 PUSTOLOVKA: 282, 300, 303 pustolovščine: 118, 168, 178, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 236, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 249, 257, 258, 264, 265, 282, 300, 303, 317 - fantje: 236 - jadranje: 118 - morje: 118 - potovanja: 242 puščave: 207, 249

164

- Jordanija: 207 Python (programski jezik) - priročniki: 329 R race: 155 računalniki: 133 računalniške igre: 133 računalniške komunikacije: 133 računalniško programiranje: 239, 329 - priročniki: 329 - virtualne organizacije: 239 Računalništvo: 329 radijske oddaje: 82 radio: 82 radovednost: 94, 157 - piščanci: 157 rakete: 24 raketno modelarstvo: 267 rasizem: 235, 338 rasni odnosi: 338 rast: 58 rastline: 342, 343, 361, 362, 382 - gozdne: 343 Rastlinstvo: 361-362 rastlinstvo: 362, 382 razbojništvo: 224 raziskovanje: 24, 147, 161, 265, 300, 344 - mesta: 147 - narava: 344 - zakladi: 300 razočaranje: 66 razstave: 169 razvade: 134 razvajenost: 38 razvoj: 323 Rdeča kapica (literarna junakinja): 44 recesija: 243 recikliranje: 396 Resničnost: 260-315 restavracije - ocenjevanje: 186 reševalna vozila: 20 reševanje: 42, 43, 116, 118 reševanje problemov: 68, 143 revščina: 34, 151, 260 risi: 121 roboti: 64, 125, 254, 255 ročne spretnosti: 234, 344, 391, 392, 396 - fantje: 234 - naredi sam: 344, 392 Ročne spretnosti: 391-392 rodeo: 226 rojstni dan: 33, 171 rolkanje: 279 roparji: 422 ropi: 314 rude: 355 ruj: 71 ruske ljudske pravljice: 211 S sage: 206 samodestruktivnost: 311 samohranilke glej matere samohranilke samomori: 293 samopodoba: 32, 50, 83, 85, 175, 215, 270, 280, 290, 292, 294, 297, 307 - mladostniki: 83 - ženske: 290 samopoškodovanje: 275 samorealizacija: 163 samorog (bajeslovno bitje): 178 samostojnost: 77 samozavest: 32, 85, 110 samuraji: 270 sanje: 79, 104 -džungla: 79

SCID: 315 selitve: 285 senčne lutke: 68 sesanje: 134 sestavljanke dodane glej dodane sestavljanke sestre: 273 sestre in bratje glej bratje in sestre sile - jedrske: 351 simbioza: 368 simboli: 243 sinovi in matere glej matere in sinovi sinovi in očetje glej očetje in sinovi Sirija: 281, 309 - državljanska vojna - 2011: 281 - begunci - Homs: 281 sirote: 122, 248 sirotišnice: 248, 251 skandinavski miti: 206 skavti: 303 skladatelji: 151 skopost - kmetje: 201 skrb: 103, 112 skrivnosti: 237, 238, 257, 264, 275, 288, 289, 293, 296, 300, 307 sladoled: 189 slap Savica: 127 sledi - odkrivanje: 165 slepota: 289 Slikanice: 24-165 slikanice poezija: 63, 78, 81, 85, 109, 113, 127, 149 slikanice poučne: 330, 331, 332, 342, 343, 363, 364, 395, 409 slikanice uganke: 28, 99, 102 slikanice +: 34, 80, 83, 127, 144, 151, 153, 154 slikarji: 389 slikarstvo: 389 slikopisi dodani glej dodani slikopisi slikopis: 55, 97 slikovni slovar: 404, 405, 406, 407, 408, 409 sloni: 103 Slovani - pokristjanjevanje: 414 slovanske ljudske pravljice: 210, 211, 212 Slovarji: 404-409 Slovaška: 308 slovaške ljudske pravljice: 212 Slovenci - delovni migranti - London: 309 Slovenija: 65, 370, 381, 382 - čebelarstvo: 381 - ptice: 370 - pleveli: 382 - Stari trg: 65 slovenska umetnost: 389 Slovenske Konjice: 65 slovenske ljudske izštevanke: 63 slovenske ljudske pesmi: 395 slovenske ljudske pravljice: 210 slovenski dramatiki: 421 slovenski ilustratorji: 208 slovenski pesniki: 420 slovenski slikarji: 389 slovenski športniki: 146 slovensko ljudsko slovstvo: 63, 210, 395 slovensko slikarstvo: 389 slovenščina: 404, 405, 406, 407, 408, 409 službena potovanja: 147 smeh: 95 smisel življenja: 85 smrt: 114, 191, 199, 295 sneg: 37, 108, 145, 193 snežaki: 193 Snoopy (literarni junak): 230, 231 snov: 254 socializacija: 175 socialna psihologija: 339


α sočutje: 122, 128, 199, 269, 297 sodelovanje: 27, 286, 368 solidarnost: 27, 65 sonce: 62, 203 sorojenci: 112, 286 sosedje: 77, 296 soška fronta 1915-1917: 144 sošolci: 200 sožitje - narava: 368 sove: 51, 87 spanje: 104, 136, 142, 364 - noč: 104 - problemi: 142 - živali: 364 Splošno o vedah in znanjih: 323-327 spolna identiteta: 140 Spolna vzgoja: 375-376 spolna vzgoja: 375, 376 - dekleta: 376 spolna zloraba: 292, 311 spolnost: 275, 280, 294, 306, 375, 376 spomini: 86, 197, 198, 260, 266, 272, 281, 312 - Dahl, Roald (1916-1990): 272 SPOMINSKA PRIPOVED: 266 spopadi: 283, 295 sposobnosti - energija: 252 spoznavanje narave: 344 spr. beseda: 34, 51, 62, 93, 94, 95, 96, 121, 127, 144, 146, 195, 197, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 230, 231, 241, 260, 261, 269, 271, 278, 285, 286, 287, 290, 292, 294, 295, 302, 306, 309, 319, 320, 375, 386, 393, 398, 399, 400, 409 sprejemanje drugačnosti: 297 spremembe: 110, 156, 353 - klimatske: 353 spretnosti: 21, 130, 234, 344, 391, 392, 396 - fantje: 234 - mačke: 130 - ročne: 344, 391, 392, 396 sproščanje - dihalne vaje - priročniki: 333 sramežljivost: 31 srbske ljudske pravljice: 210 srčno popuščanje: 289 srčnost: 32 sreča: 26, 36, 86 srednje šole: 293 stare civilizacije: 219 stari ljudje: 65 stari starši: 175, 234 - medgeneracijski odnosi: 175 Stari trg - Slovenija: 65 stari vek - patriarharna družba: 290 starost: 128, 197, 198, 312 - petelini: 128 starševstvo: 181, 285 - odgovornost: 285 starši: 232, 233, 285 stereotipi: 367 Stille Nacht! Heilige Nacht! (pesem): 151 stiske: 285 strah: 31, 44, 52, 110, 139, 188, 189, 277, 302 - volkovi: 44 - živali: 52 stranišča: 119 strici: 236 Stripi: 215- 234 stripi dodani glej dodani stripi strpnost: 47, 306 superjunaki: 30, 173, 245, 246 - medbesedilnost: 30 - šole: 245, 246 svet - geografija - atlasi: 411 Sveta noč, blažena noč! (pesem) glej Stille Nacht! Heilige Nacht! (pesem) sveti Miklavž glej Nikolaus

165

svetovanje: 84 svetovna vojna 1914-1918: 144 svetovna vojna 1939-1945: 277, 312 svetovna zgodovina: 219 svetovni nazori: 306 svetovni popotniki: 237, 238 svetovni pregledi: 326, 334, 335, 337, 387, 410 - hrana: 387 - mesta: 410 - miti: 335 - religije: 334 - vojaki: 337 - zanimivosti: 326 svetovni splet: 133, 292 - družbena omrežja: 292 svilna pot: 423 svoboda: 252 Š šah: 296 ŠALJIVKA: 236, 245, 246, 259, 262, 283, 284, 304, 305, 308, 310, 312, 313 škatle: 234 škodljivci: 111 škratje (bajeslovna bitja) glej palčki (bajeslovna bitja) šola v naravi: 187 šole: 105, 141, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 200, 237, 238, 245, 246, 262, 263, 268, 269, 271, 273, 274, 278, 279, 283, 286, 287, 292, 293, 294, 297, 298, 302, 304, 305, 306, 308, 314 - disciplina: 263 - nasilje: 302 - pouk: 179 - prijateljstvo: 286 - srednje šole: 293 - superjunaki: 245, 246 - taborjenje: 286 - uniforme: 187 - vzgojni ukrepi: 269 ŠOLSKA PRIPOVED: 263, 273, 274, 298 šolski psi: 384 Španija - domoznanstvo - kulturna zgodovina: 412 šport: 12, 121, 146, 282, 311, 401, 402 - invalidi: 121 - vrhunski: 146 Šport: 401-402 športne panoge: 402 športni dan: 186 Štanjel - Kras: 71 štetje: 50, 142, 165 T taborjenje: 298 talenti: 275 taščice: 54 tatovi: 77, 224, 300, 303 - vlomi: 77 tatvine: 51, 150, 169, 265 tehnika: 10, 327, 377, 379 - zgodovinski pregledi: 379 Tehnika: 377-380 tehnike dihanja: 333 tehnologija: 256, 377, 379 - zanimivosti: 377 tek: 39 tekmovanja: 121, 186, 188, 262, 275, 401 telefoniranje: 199 telefonski pogovori: 75, 76 telekomunikacije: 10 telesni razvoj: 83, 376 televizija: 133 templjarji: 300

terapevtska uporaba - dihanje - priročniki: 333 terapevtske živali: 384 terapevtski psi: 314, 384 terorizem: 221, 309, 339 - Anglija - London: 309 tesnoba: 110, 112, 268, 278 - dekleta: 278 tete: 194, 236 tigri: 232, 233 tihotapstvo: 229, 288 tolpe - marginalne skupine: 291 totalitarizem: 240 tovarištvo: 295 trava: 13 trema: 31 trenerji: 311 trening: 146, 401 trenje: 351 trgovci: 423 trgovina: 115 trgovske poti - potopisi: 423 trgovski potniki: 237, 238 trma: 22, 66 tržnice: 216 tujci: 122, 271 - brezdomci: 122 tujina: 73, 153, 260, 309 turistični vodniki - Budimpešta - Madžarska: 413 U učenci: 237, 238, 263 učenje: 98 učitelji: 105, 237, 238 učiteljice: 105 učne težave: 287 uganke: 288 uganke: 28, 99, 102, 398, 399, 400 uganke dodane glej dodane uganke ugrabitve: 41, 49, 170, 264, 282, 301 - otroci: 41 ujetništvo: 315 ukrajinske ljudske pravljice: 211 ukrajinščina - slovenščina - slikovni slovarji: 405 umetna inteligenca: 254, 255 umetniki: 276 Umetnost: 389-390 umetnostne zbirke - Narodna galerija (Ljubljana): 389 umori: 293 uničevalnost: 92 upanje: 241, 252 upor: 252 uporaba - odpadki: 396 uporabnost: 162 uporništvo: 79, 235, 263, 269, 320 - deklice: 79 ure: 112, 129 - čas: 129 uroki: 91 usoda: 252, 258 uspavanke: 104, 113 utrinki: 132 V vaje: 333 Vancouver: 291 varnost: 48, 95, 183 varovalna prehrana: 386 varovanje: 129, 180, 181, 182 - odgovornost: 180, 181, 182 varstvo: 40, 106 - mladiči: 106 varstvo narave: 228, 303


α Varšava - Poljska - znamenitosti: 147 večjezično: 34, 80, 266, 423 večkulturnost: 153, 221, 260, 261, 271, 303, 309 večnaslovniška književnost: 34, 45, 80, 113, 153, 198, 215, 242, 281, 290, 308, 311, 313 vedenje: 259 vedoželjnost: 157 veje: 49 velemesta: 410 Velika Britanija: 271, 309 velika noč: 391 velikani: 166, 201 velike tiskane črke: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 55, 69, 75, 76, 97, 99, 102, 106, 111, 114, 125, 139, 140, 148, 162, 165, 220, 409 velikonočne pisanice: 391 vera: 306, 334 verstva - svetovni pregledi: 334 Verstva in mitologija: 334-335 verzi dodani glej dodani verzi veselje: 47, 107, 152 vesolje: 94, 125, 267, 347, 348, 349, 350 - leksikoni: 348 vesoljska vozila: 125 veterinarstvo: 16 vetrovi (prebava): 374 veverice: 26, 66, 253 vezalke: 21 videoigre: 133 videoposnetki: 314 vidre: 62 Vikingi: 206 violina: 152 violinisti: 152 virtualne organizacije - računalniško programiranje: 239 virtualni prijatelji: 120 vitezi: 422 vladarji - osebna higiena: 38 vlaki: 117, 125 vljudnost: 23 vlomi - tatvine: 77 vnuki: 39, 42, 65, 86, 197, 198, 266, 312 - pomoč: 312 - prijateljstvo: 197, 312 vnukinje - dedki: 109 voh: 241 vojaki: 144, 337 - svetovni pregledi: 337 vojaška zgodovina 337 vojaško usposabljanje: 239 vojna: 73, 144, 151, 229, 241, 252, 277, 281, 295, 312, 337, 339 - preživetje: 241 - Sirija - državljanska: 281 - svetovna 1914-1918: 114 - svetovna 1939-1945: 277, 312 - taktika: 295 VOJNA PRIPOVED: 277 volkovi - strah: 44 vonj: 241 vozila: 5, 380 - zanimivosti: 380 vragolije: 59, 60, 61, 77, 130, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 200, 283, 298, 304, 305 - fantje: 283, 304, 305 vraževerje: 290 vrednote: 45 vreme: 353 vremenoslovje: 353 vremenski pojavi: 353 vrhunski šport: 146 vrline: 240

166

vročina: 189 vrstniki: 173, 268, 286 - nasilje: 173, 268 - prijateljstvo: 286 - šole: 286 vrtnarstvo: 342 vrtne živali: 342 vrtovi: 342 vsakdan: 27, 40, 90, 129, 136, 141, 164, 179, 184, 216, 274, 283, 286, 384 vulkani: 346 vzgoja: 23, 48, 66, 133, 375, 376 - digitalni mediji: 133 - spolna: 375, 376 vzgojni ukrepi - šole: 269 vzorniki: 30, 276 vzporedni svetovi: 257, 258 - dekleta: 258 vzreja - konji: 383 vztrajnost: 152 Z za glasno branje v nadaljevanjih: 74, 137, 141, 166, 167, 175, 176, 177, 179, 184, 191, 192, 193, 194, 196, 203 za gluhoneme: 144, 409 za oklevajoče bralce: 168, 216, 227, 245, 246, 259, 296, 298, 304, 305, 312 za pogovore o knjigah: 34, 239, 242, 244, 248, 251, 260, 261, 267, 271, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315 za uro pravljic: 38, 41, 49, 68, 84, 90, 92, 106, 112, 120, 125, 128, 152 za začetno samostojno branje: 33, 55, 69, 97, 164, 169, 170, 171, 172, 220, 234 zabava: 95, 250 zajci: 6, 22, 23, 106, 138, 139, 214, 242, 296 - igrače: 242 zakladi - raziskovanje: 300 zakonsko življenje: 196 zaljubljenost: 80, 91 - moški: 80 zamenjave: 40 zanimivosti: 324, 325, 326, 328, 345, 358, 364, 366, 367, 369, 371, 377, 380, 387, 390 - dinozavri: 358 - naravoslovne vede: 345 - svetovni pregledi: 326 - tehnologija: 377 - vozila: 380 - zgradbe: 390 - živali: 366, 367, 369 zaporniki: 246 zapuščenost: 183 zasmehovanje: 302 zasvojenost: 120 zaupanje: 68, 96, 183 zavihki: 22, 23, 125, 324, 325, 342, 343 Zbirke pravljic in antologije: 204-214 ZDA: 303 zdrava prehrana: 386 zdravje: 136, 386 - osebna higiena: 136 - prehrana: 386 zdravniki: 116 zelene površine: 36 zemlja: 352 Zemljepis: 410-413 zemljevidi: 335, 371, 387, 410, 411 - kartografija: 411 Zgodbice: 166-203 zgodovina: 151, 219, 301, 337, 341, 412 - kulturna: 219, 412

- moda: 341 - oblačila: 341 - prazgodovina: 301 - svetovna:219 - Španija - kulturna: 412 - vojaška: 337 zgodovinarji: 421 ZGODOVINSKA PRIPOVED: 301 zgodovinski pregledi: 327, 334, 337, 341, 379, 403 - tehnika: 379 zgradbe - zanimivosti: 390 zima: 108, 113, 145, 193, 283 zločinci - kazen: 225 zloraba: 239, 275, 314 zmaji (bajeslovna bitja): 174 180, 181, 182, 195 zmerljivke: 92 znakovni jezik: 144, 409 - slikovni slovarji: 409 znamenite osebnosti: 327, 403, 412, 415, 416, 417, 419, 424 - moški: 415 - ženske: 416, 417, 419, 424 znamenitosti: 147, 410 - Varšava - Poljska: 147 - kulturne: 410 - naravne: 410 znanje: 262 znanost: 254, 255, 323, 327 ZNANSTVENA FANTASTIKA: 239, 249 znanstvena odkritja: 327, 345, 377 ZNANSTVENA PRIPOVED: 254, 255 znanstveniki: 165, 254, 255, 327 - naravoslovje: 165 zobje: 191 zobozdravniki: 189 zoogeografija: 371 zunanjost: 83 zveri: 365 zvezde: 94, 132, 347, 348, 349, 350 - atlasi: 349 - opazovanje: 132, 349 zvezdne karte: 349 zvočni efekti: 67, 370, 374, 394, 406 zvočni slovarji - slikovni slovarji - angleščina - slovenščina: 406 Ž žabe: 4 žalost: 51, 112, 114, 199, 240, 243, 332 - čustva: 332 želje: 85, 98, 172, 318 ženska vprašanja: 280 ženske: 196, 280, 290, 296, 416, 417, 419, 424 - družbeni položaj: 280 - samopodoba: 290 - skrivnosti: 296 - znamenite osebnosti - biografski pregledi 416, 417, 419, 424 žerjavi (transportne naprave): 2 žirafe: 25, 31, 131 živali: 17, 19, 50, 52, 53, 55, 57, 78, 94, 150, 160, 172, 203, 237, 238, 244, 253, 266, 322, 342, 343, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 384 - domače: 17, 19, 94, 172 - divje: 50, 365 - gozdne: 55, 203, 253, 343 - morske: 322 - norčije: 78 - prijateljstvo - človek: 244 - simbioza: 368 - spanje: 364 - strah: 52


α - tatvine: 150 - terapevtske: 384 - vrtne: 342 - zanimivosti: 366, 367, 369 živali v domišljiji: 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 74, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 150, 158, 159, 169, 170, 177, 178, 191, 194, 196, 201, 202, 214, 227, 232, 233, 237, 238, 243, 248, 250, 253

167

ŽIVALSKA PRIPOVED: 241, 253 živalske ljudske pravljice: 209, 214 živalski vrtovi: 190 Živalstvo: 363-371 živalstvo: 366, 371 življenje: 45, 113, 267 življenjepisi: 272, 327, 379, 403, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424 - avtobiografije: 272 - Cyrillus (svetnik, 826-869): 414 - Erazem Predjamski: 422 - Janša, Anton (1734-1773): 418 - Methodius (svetnik, 815-885): 414 - Polo, Marco (1254-1324): 423

- pregledi: 379, 415, 416, 417, 419, 424 - Župančič, Oton (1878-1949): 420 Življenjepisi: 414-424 ŽIVLJENJEPISNA PRIPOVED: 272 življenjska modrost: 111, 141, 154, 157, 198, 242, 256 - dedki: 198 življenjski prostori: 360 žoge: 39, 101 - nogomet: 39 žrtvovanje: 240, 290, 295 Župančič, Oton (1878-1949) - biografije: 420


α

168

SEZNAM VSEH VREDNOTENIH MLADINSKIH KNJIG 201 8 Aceti, Ezio: Angel varuh / Ilustr. Silvia Colombo. Prev. Silvester Čuk / Ognjišče / KRŠČANSTVO / 1 / Italijanska književnost / pomanjkljivo Adeyemi, Tomi: Otroci krvi in kosti / Prev. Marko Bogataj / Učila International / FANTASTIKA / 4 / Ameriška ZDA književnost / dobro Agee, Jon: Življenje na Marsu / Ilustr. Jon Agee. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost / SLIKANICE / B / Francoska književnost / dobro AJDOVSKI kevder / Ilustr. Rok Vojska in Dragica Kosterov / Design Anthropology Academy / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ajtnik Miškovič, Tanja: Pot / Ilustr. Irena Režek / Inter Prudens / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Alexie, Sherman: Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Ilustr. Ellen Forney. Prev. Andrej E. Skubic / Mladinska knjiga (Žepnice) / RESNIČNOST / 4 / Ameriška ZDA književnost / ponatis / odlično Alič, Snežna, Mirjam Pezdirc in Barbara Zych: Barve / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / ponatis / dobro Andersen, Hans Christian: Andersenove pravljice / Ilustr. Gail Yerrill. Prev. Neža Božič / Učila International / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Danska književnost / priredba / pomanjkljivo Andersen, Hans Christian: Grdi raček / Prir. Eduard José. Ilustr. Agustí Asensio. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLIKANICE / B / Danska književnost / priredba / pomanjkljivo Andersen, Hans Christian: Kraljična na zrnu graha / Ilustr. Marjan Manček. Prev. Silvana Orel Kos / Mladinska knjiga (Velike slikanice / Najlepše pravljice) / SLIKANICE / B / Danska književnost / ponatis / odlično Andersen, Sarah: Odraslost je mit / Ilustr. Sarah Andersen. Prev. Jedrt Lapuh Maležič / Primus (Prima za mlade) / STRIPI / 3 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Andreae, Giles: Žirafe ne znajo plesati / Ilustr. Guy Parker-Rees. Prev. Milan Dekleva / Grafenauer / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Andrejč, Gorazd: Religijski pojmovnik / Ilustr. Izar T. Lunaček / Aristej (Pojmovniki, knj. 10) / VERSTVA IN MITOLOGIJA / 4 / Slovenska književnost / zelo dobro Andruetto, María Teresa: Stefano / Ilustr. Francisco Tomsich. Prev. Barbara Pregelj / Malinc (Državljani sveta) / RESNIČNOST / 4 / Argentinska književnost / zelo dobro Anđelić Đukić, Milena: Mesto siren / Srce za srce / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo ANTEŠAŠKE pripovedke / Zbir., ured. in prev. Matija Nared. Ilustr. Damjan Nared in Erik Mavrič / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 2 / Malgaška književnost / zelo dobro Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Dinozavri / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Neža Vilhelm / Morfemplus / PALEONTOLOGIJA / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Telesa / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Neža Vilhelm / Morfemplus / MEDICINA / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Vesolje / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Neža Vilhelm / Morfemplus / ASTRONOMIJA / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Ardagh, Philip: Strašni časi / Ilustr. David Roberts. Prev. Ana Barič Moder / KUD Sodobnost International (Zvezdogled / Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 3) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Arko, Andraž: Indijanski škof / Ilustr. Urša Rožič / Brat Frančišek / ŽIVLJENJEPISI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Arko, Andraž: Iskalca pradednih časti / Ilustr. Urša Rožič / Brat Frančišek / ŽIVLJENJEPISI / 2 / Slovenska književnost / dobro Arnold, Nick: Mladi znanstvenik. Tehnologija. Orodja, robotika in veliko izumov / Ilustr. Kristyna Baczynski. Prev. Vital Sever / Tehniška založba Slovenije (Naravoslovje, tehnologija, inženiring, matematika) / TEHNIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro


α

169

Arnuš Pupis, Tina: Božo in Vili / Ilustr. Marta Bartolj / Miš (Miškolinke) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 1] / Ilustr. Nina Dulleck. Prev. Alexandra Natalie Zaleznik / Grlica / FANTASTIKA / 2 / Nemška književnost / dobro Auer, Margit: Šola magičnih živali. [Del 2], Same luknje! / Ilustr. Nina Dulleck. Prev. Alexandra Natalie Zaleznik / Grlica / FANTASTIKA / 2 / Nemška književnost / dobro Averiss, Corrinne: Sara prespi pri prijateljici / Ilustr. Susan Varley. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Bačič, Martina: Brin in ptičja hišica / Ilustr. Daša Simčič / Grafenauer / ŽIVALSTVO / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Badalič, Tanja: Jazburček in njegovo zeleno poslanstvo / Ilustr. Tanja Badalič / Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bajd, Barbara: Kranjska sivka / Ilustr. Ela Hartman / Hart (Utripi sveta) / GOJENJE RASTLIN, VZREJA ŽIVALI / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Bajd, Barbara: Moje prve ptice pozimi / Ilustr. Robert Fister / Hart / ŽIVALSTVO / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Bajd, Barbara: Moji prvi morski polži in školjke / Fotogr. Luka Praprotnik / Hart, Harting / ŽIVALSTVO / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Bajd, Barbara: Pleveli / Hart (Utripi sveta) / GOJENJE RASTLIN, VZREJA ŽIVALI / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Ballerini, Luigi: Šifra 2.0 / Prev. Dušanka Zabukovec / KUD Sodobnost International (Zvezdogled) / FANTASTIKA / 3 / Italijanska književnost / zelo dobro Ban, Tatjana: Bikec Tobi in Rubinček / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Istrske uganke? / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Kresnička / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Metuljeve pisanice / Ilustr. in fotogr. Tatjana Ban / Tamaj / ROČNE SPRETNOSTI / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Mravljinček Edi / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Ovčka Belka na Oljki gori / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Pesmice za 5 prstkov / Ilustr. Tatjana Ban / Tamaj / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ban, Tatjana: Pisanice / Fotogr. Tatjana Ban / Tamaj / ROČNE SPRETNOSTI / 1 / Slovenska književnost / dobro Barnham, Kay: Jezen sem! / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / PSIHOLOGIJA / B, 1 / Angleška književnost / dobro Barnham, Kay: Ljubosumen sem! / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / PSIHOLOGIJA / B, 1 / Angleška književnost / dobro Barnham, Kay: Žalosten sem! / Ilustr. Mike Gordon. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / PSIHOLOGIJA / B, 1 / Angleška književnost / dobro Barnhill, Kelly Regan: Deklica, ki je pila mesečino / Prev. Ana Ambrož Strle / Grlica / FANTASTIKA / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Bartíková, Petra: Kako živali spijo / Ilustr. Katarína Macurová. Prev. Niki Neubauer / Tehniška založba Slovenije / ŽIVALSTVO / B, 1 / Češka književnost / dobro Bartíková, Petra: Leto na vrtu / Ilustr. Aneta Žabková. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / NARAVOSLOVNE VEDE / B, 1 / Češka književnost / dobro Bartíková, Petra: Leto v gozdu / Ilustr. Aneta Žabková. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / NARAVOSLOVNE VEDE / B, 1 / Češka književnost / dobro


α

170

Bartolj, Marta: Kje si? / Ilustr. Marta Bartolj / Miš / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / odlično Baseler, Marja: Lepo vedenje / Ilustr. Dagmar Stam. Prev. Marjana Lavrič / Mladinska knjiga / BONTON / 1 / Nizozemska književnost / ponatis / pomanjkljivo Bastarda, Tamara: Medvedje praznovanje / Ilustr. Sara Kajba / Smar-team / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bauer, Jana: Ding dong zgodbe / Ilustr. Bojana Dimitrovski / KUD Sodobnost International (Čudaške prigode) / ZGODBICE / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Behling, Silke: Konji / Prev. Breda Rajar / Mladinska knjiga (Kaj in kako) / GOJENJE RASTLIN, VZREJA ŽIVALI / 2 / Nemška književnost / dobro Belčič, Franc: Iskrica v glavi - rešitev na dlani / Ilustr. Erika Omerzel Vujić / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Berger, Tanja: Lovro in Lukas, dva radovedna bratca in sraka Mica / Ilustr. Polonca Leban Grmek / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bevc, Cvetka: Božiček v ušesu / Pivec (Mladinsko branje) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / dobro Bevc, Cvetka: Rumi, perzijski mačkon / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bezenšek Špetič, Ajda, Miran Pečnik in Ksenija Pečnik: Vila Eksena. Dinozaver Tiko in veliki zob / Ilustr. Branka Jurenec / Eksena (Vila Eksena) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bidari, Bono: Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni / Ilustr. Bono Bidari. Prev. Veronika Rot / KUD Sodobnost International (Karjola) / RESNIČNOST / 2 / Katalonska književnost / zelo dobro Bird, Fiona: 101 način zabave v naravi za otroke / Ilustr. Ian Youngs. Prev. Mina Mušinović / Pipinova knjiga / NARAVOSLOVNE VEDE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Bitenc, Janez: Pisani klobuček / Ilustr. Jelka Reichman. Note Gal Hartman / Mladinska knjiga (Murenček) / GLASBA / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Blyth, Rowena: Baksi se uči deliti / Ilustr. Rowena Blyth. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Blyth, Rowena: Moja babica kar naprej plete! / Ilustr. Rowena Blyth. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Blyton, Enid: Nagajivka Nika v šoli / Ilustr. Kate Hindley. Prev. Dora Debeljak / Karantanija (Nagajivka Nika, 1) / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / dobro Blyton, Enid: Skrivnih sedem / Ilustr. Tony Ross. Prev. Dora Debeljak / Karantanija (Skrivnih sedem, 1) / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / dobro Blyton, Enid: Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina / Ilustr. Tony Ross. Prev. Dora Debeljak / Karantanija (Skrivnih sedem, 2) / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / dobro Bonilla, Rocio in Oriol Malet: Maks in superjunaki / Ilustr. Rocio Bonilla in Oriol Malet. Prev. Veronika Rot / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Katalonska književnost / zelo dobro Bouguet-Joyeux, Christine: Kuharske igrarije / Ilustr. Christine Bouguet-Joyeux. Prev. Ana Marija Toman in Irma Toman / Primus / GOSPODINJSTVO / 2 / Francoska književnost / dobro Boutavant, Marc in Emmanuel Guibert: Ariol. Oslič kot ti in jaz / Ilustr. Marc Boutavant. Prev. Katja Šaponjić in Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1 / Francoska književnost / ponatis / odlično Boutavant, Marc in Emmanuel Guibert: Ariol. [2], Gromski konj / Ilustr. Marc Boutavant. Prev. Katja Šaponjić in Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1 / Francoska književnost / ponatis / odlično Boutavant, Marc in Emmanuel Guibert: Ariol. [3], Svinjsko dobra prijatelja / Ilustr. Marc Boutavant. Prev. Katja Šaponjić in Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1 / Francoska književnost / ponatis / odlično Boutavant, Marc in Emmanuel Guibert: Ariol. [4], Krasna kravica / Ilustr. Marc Boutavant. Prev. Katja Šaponjić in Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1 / Francoska književnost / ponatis / odlično


α

171

Boutavant, Marc in Emmanuel Guibert: Ariol. [5], Brenča ni od muh / Ilustr. Marc Boutavant. Prev. Katja Šaponjić in Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1 / Francoska književnost / odlično BOŽIČNA ustvarjalnica za otroke / Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / ROČNE SPRETNOSTI / 1 / Angleška književnost / pomanjkljivo Bracken, Beth: Sramežljivi Staš in govorni nastop / Ilustr. Jennifer A. Bell. Prev. Jerneja Planinšek Žlof / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / dobro Brglez Tomec, Mojca: Stonoga z novimi čevlji / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Brglez Tomec, Mojca: Vrtni palček / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Brglez, Polona: Tinetovo skrivnostno darilo / Ilustr. Petra Vučko / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Bright, Rachel: Lev v srcu / Ilustr. Jim Field. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Britas, Biba: V senci dreves / Ilustr. Inja Roi / Smar-team / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Brojan, Larisa: O pujsku, ki je zgradil hišico iz slame / Ilustr. Nika Lemut / samozal. / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Brooks, Ben: Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni / Ilustr. Quinton Winter. Prev. Maja Kogej / Učila International / ŽIVLJENJEPISI / 3 / Angleška književnost / dobro Brown, Joff: Uspavanke za fante / Ilustr. Tom Knight in Michael Garton. Prev. Marko Bogataj / Učila International / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Bruce, Emily: Hvala / Ilustr. Hannah Wood. Prev. Mojca Benedičič / Učila International / IGROKNJIGE / A, B / Angleška književnost / pomanjkljivo Bruce, Emily: Oprosti / Ilustr. Hannah Wood. Prev. Mojca Benedičič / Učila International / IGROKNJIGE / A, B / Angleška književnost / pomanjkljivo Brulec, Meta: Kroki in prijatelji / Ilustr. Silvan Omerzu / Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica, 455) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Bucik, Nataša in Kaja Bucik: Kukujev slikovni slovar / Ilustr. Ana Zavadlav. Prev. Kaja Bucik / Mladinska knjiga / SLOVARJI / B / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Bussolati, Emanuela: Si moj prijatelj? / Ilustr. Antonella Abbatiello. Prev. Metka Bartol / Narava (Knjige z luknjami) / IGROKNJIGE / A, B / Italijanska književnost / pomanjkljivo Buzeti, Roman: Goldina pride domov / Ilustr. Anita Pertoci / TIC Moravske Toplice / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Cah, Katja: Najlepša obleka na svetu / Ilustr. Katja Cah / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Canavan, Roger: Ne bi hotel živeti brez bakterij! / Ilustr. Mark Bergin. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ / BIOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / dobro Cankar, Ivan: Moje življenje / Ured. France Dobrovoljc / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Cankar, Ivan: Skodelica kave / Ilustr. Peter Škerl. Prev. Tadeja Spruk / Miš / SLIKANICE + / 3 / Slovenska književnost / nove ilustracije, nova spr. beseda / odlično Cariello, Sergio: Super Sveto pismo. Knj. 3, Nova zaveza - Jezusovo življenje in prva Cerkev / Ilustr. Sergio Cariello. Prev. AnaMarie Begić / Družina / KRŠČANSTVO / 3 / Ameriška ZDA književnost / priredba / pomanjkljivo Carnavas, Peter: Oliver in medved / Ilustr. Peter Carnavas. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / A, B / Avstralska književnost / zelo dobro Carnavas, Peter: Zadnje drevo v mestu / Ilustr. Peter Carnavas. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / B / Avstralska književnost / zelo dobro


α

172

Casalis, Anna: Babica, povej nam zgodbico! / Ilustr. Tony Wolf. Prev. Barbara Kregar / Grahovac / ZGODBICE / 1 / Italijanska književnost / pomanjkljivo Cavallo, Francesca in Elena Favilli: Zgodbe za lahko noč za uporniške punce 2 / Prev. Maja Kogej / Učila International / ŽIVLJENJEPISI / 3 / Italijanska književnost / dobro Cerar, Božo: Hrib nad dedkovo hišo / Ilustr. Irena Korošec. Prev. Bernardette Kovačič Fitzsimmons / Triartes in Grafika Gracer / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / dobro Chapman, Jane: Prav tako kot ti! / Ilustr. Jane Chapman. Prev. Ida Sternad / Učila International / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Cheng, Jack: Vesolje, me slišiš? / Prev. Ana Ugrinović / Mladinska knjiga (Knjižnica Sinjega galeba, 344) / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / odlično Chien Chow Chine, Aurélie: Rožle je jezen / Ilustr. Aurélie Chien Chow Chine. Prev. Irma Toman / Primus (Prepoznavam čustva / Prima za mlade) / PSIHOLOGIJA / 1 / Francoska književnost / pomanjkljivo Chien Chow Chine, Aurélie: Rožle je žalosten / Ilustr. Aurélie Chien Chow Chine. Prev. Irma Toman / Primus (Prepoznavam čustva / Prima za mlade) / PSIHOLOGIJA / 1 / Francoska književnost / pomanjkljivo Chien Chow Chine, Aurélie: Rožleta je strah / Ilustr. Aurélie Chien Chow Chine. Prev. Irma Toman / Primus (Prepoznavam čustva / Prima za mlade) / PSIHOLOGIJA / 1 / Francoska književnost / pomanjkljivo Choudhury, Biswa: Enciklopedija vesolja / Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / ASTRONOMIJA / 2 / Indijska književnost / dobro Choudhury, Biswa: Najnevarnejše živali sveta / Prev. Maruša Intihar / Epistola / ŽIVALSTVO / 2 / Indijska književnost / dobro Chown, Xanna Eve: Zakladnica uspavank / Ilustr. Sarah Conner, Lauren Mendez in Jacqueline East. Prev. Marko Bogataj / Učila International / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Choyce, Lesley: Konec skrivalnic / Prev. Brigita Orel / Miš (Iziberi) / RESNIČNOST / 4 / Kanadska književnost / zelo dobro Church, Caroline: Deset drobnih prstkov / Ilustr. Caroline Church. Prev. Milan Dekleva / Grafenauer / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / dobro Chusita Fashion Fever: To ni knjiga o seksu / Prev. Barbara Pregelj / Malinc / SPOLNA VZGOJA / 4 / Španska književnost / zelo dobro Cirici, David: Mahko / Ilustr. Esther Burgueño. Prev. Marjeta Prelesnik Drozg / Hart / FANTASTIKA / 2 / Španska književnost / zelo dobro Clayton, Sally Pomme: Kralj z umazanimi nogami / Ilustr. Rhiannon Sanderson. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Clima, Gabriele: Sonce med prsti / Prev. Mateja Gomboc / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / RESNIČNOST / 4 / Italijanska književnost / dobro Colja, Nika: Lenka gre v vrtec / Ilustr. Nina Žolger / Alba 2000 / ZGODBICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Collodi, Carlo: Ostržek / Ilustr. Agustí Asensio. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLIKANICE / B / Italijanska književnost / priredba / pomanjkljivo Colombo, Miralda: Zemljevidi mest / Ilustr. Ilaria Faccioli. Prev. Petra Berlot Kužner / Učila International / ZEMLJEPIS / 1 / Italijanska književnost / odlično Corbalis, Judy: Ujemi žogo / Ilustr. Korky Paul. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Cotini, Maria Giulia: Shotaro / Prev. Mateja Gomboc / Družina / RESNIČNOST / 2 / Italijanska književnost / zelo dobro Cox, Jenny: Uspavanke za punce / Ilustr. Rachel Baines. Prev. Barbara Golubovac Golob / Učila International / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Coy, Eve: Valentinova varuška / Ilustr. Eve Coy. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro


α

173

Crnić, Maruša: Vestnički / Ilustr. Karmen Jeraj / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Crossan, Sarah: Zavetje vode / Prev. Ana Barič Moder / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 3 / Irska književnost / odlično ČAROVNIČIN dvorec / Prir. Slavica Remškar. Ilustr. Tanja Komadina. Prev. Katarina Minatti / Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica, 458) / SLIKANICE / B, 1 / Kubanska književnost / zelo dobro Čerin, Tina: Vito in njegova mama nista sama / Ilustr. Janja Račič / Zavod Živ!m / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo ČLOVEŠKO telo / Prev. Marko Bogataj / Učila International / MEDICINA / 1 / Brez podatka / dobro Čufer, Andrejka: Čebelar po srcu / Ilustr. Andrejka Čufer / Svet.je.svet / ŽIVLJENJEPISI / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro D. P. Darina: Hojla, miška / Ilustr. D. P. Darina / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Dahl, Roald: Bine in milinci / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Ana Barič Moder / Mladinska knjiga (Pisanice) / ZGODBICE / 1, 2 / Angleška književnost / odlično Dahl, Roald: Čarovnice / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Bogdan Gradišnik / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Dahl, Roald: Čudoviti lisjak / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Nina Grahek-Križnar / Mladinska knjiga (Žepnice) / ZGODBICE / 1, 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Dahl, Roald: Danny, prvak sveta / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Sunčan Stone / Sanje / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / odlično Dahl, Roald: Jakec in breskev velikanka / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / odlično Dahl, Roald: Matilda / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Bogdan Gradišnik / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / odlično Dahl, Roald: Poba / Ilustr. Quentin Blake. Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec in Irena Duša / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 3 / Angleška književnost / nov prevod, nove ilustracije / odlično Darlison, Aleesah: Odštekani dvojčici. Muzikalska mrzlica / Ilustr. Serena Geddes. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost / RESNIČNOST / 2 / Avstralska književnost / dobro Davies, Benji: Babica in ptica / Ilustr. Benji Davies. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Angleška književnost / odlično Davies, Benji: Kit v nevihti / Ilustr. Benji Davies. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Angleška književnost / odlično Davis, Jim: Brez kave ni življenja ; Življenje je praznik ; Specialist za TV / Ilustr. Jim Davis. Prev. Špela Žakelj / Graffit (Vse najboljše, Garfield, knj. 3) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Davis, Jim: Miši plešejo ; Kdo bo koga ; Čas za romantiko / Ilustr. Jim Davis. Prev. Špela Žakelj / Graffit (Vse najboljše, Garfield, knj. 4) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Davis, Sarah in Dawn Sirett: Moje prve barve / Prev. Peter Arko / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / ponatis / pomanjkljivo De Cecco, Matej in Boštjan Gorenc: Šnofijeva druščina. Škratovi štumfi, rjasti robot in šmentani šofer / Ilustr. Matej De Cecco / Mladinska knjiga (Šnofijeva druščina) / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro De Kinder, Jan: Se v gozdu bojiš, Veliki volk? / Ilustr. Jan De Kinder. Prev. Stana Anželj / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / B / Flamska književnost / odlično De la Peña, Matt: Ljubezen / Ilustr. Loren Long. Prev. Nataša Detič / Ocean / SLIKANICE / 1 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Dekleva, Milan: Knjigožer / Ilustr. Suzana Bricelj / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / zelo dobro DeLange, Ellen: Vedno te bom vesela / Ilustr. Jenny Meilihove. Prev. Tadeja Petrovčič Jerina / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Nizozemska književnost / zelo dobro DELOVNI stroji / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / pomanjkljivo


α

174

DELOVNI stroji / Ilustr. Gaston Vanzet. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / B / Avstralska književnost / dobro Denchfield, Nick: Piščanček Čarli / Ilustr. Ant Parker. Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / zelo dobro Denchfield, Nick: Žabica Fani / Ilustr. Ant Parker. Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / zelo dobro Dev, Klara: Zajček, veter in modri balon / Ilustr. Erika Kralj / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Devjak, Stanka: Kovček suhih hrušk / Ilustr. Nina Šulin / Salve / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Dežman, Katarina: Draga luna, lahko noč / Ilustr. Mojca Sekulič Fo / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo DiCamillo, Kate: Čudežno potovanje Edwarda Tulana / Ilustr. Bagram Ibatoulline. Prev. Jakob J. Kenda / KUD Sodobnost International (Zvezdogled) / FANTASTIKA / 2 / Ameriška ZDA književnost / odlično Dirdeny, Stan: Vagabundi. [1], Volčja zgodba / samozal. in distribucija Stella / FANTASTIKA / 4 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Dirdeny, Stan: Vagabundi. [2], Čarovniški rod / samozal. in distribucija Stella / FANTASTIKA / 4 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Divjak Jurca, Darja: Kuža Pazi reši igrišče / Ilustr. David Fartek / Mladinska knjiga in Zavarovalnica Triglav (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Djurašević, Marlene: Fufi reši božič / Ilustr. Mojca Sekulič Fo / Felinor / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Dobrić Martinšek, Kristina: Tovarna sladkih strahov / Ilustr. Inja Roi / Društvo za zdravo duhovno življenje žensk Bela tara / PSIHOLOGIJA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Dolenc, Sašo: Od genov do zvezd / Ilustr. Igor Šinkovec / Cankarjeva založba (Najst) / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 4 / Slovenska književnost / ponatis / odlično DOMAČE živali / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo DOMAČE živali: knjiga, ki ji prisluhneš in jo potipaš! / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / pomanjkljivo DOMAČE živali se oglašajo / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / ponatis / dobro Donaldson, Julia: Bi se gnetli na tej metli? / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / ponatis / odlično Donaldson, Julia: Palčič / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Nina Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / nov prevod / zelo dobro Donaldson, Julia: Pet grdin / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Nina Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / odlično Donaldson, Julia: Polž na potepu na kitovem repu / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / ponatis / dobro Donaldson, Julia: Prismojene prigode sove in mucka / Ilustr. Charlotte Voake. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Donaldson, Julia: Veliki skakač / Ilustr. Helen Oxenbury. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Donaldson, Julia: Zverjasec / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / ponatis / odlično Donaldson, Julia: Zverjašček / Ilustr. Axel Scheffler. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / ponatis / odlično


α

175

Doria, Julia: Čmrlj Brenčač / Ilustr. Julia Doria / Atelje Doria / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / dobro Doria, Julia: Glej, žaba! / Ilustr. Julia Doria / Atelje Doria / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Doria, Julia: Radovedni podlesek Albert / Ilustr. Julia Doria / Atelje Doria (Ptičice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Doria, Julia: Taščica / Ilustr. Julia Doria / Atelje Doria (Ptičice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Doria, Živa Viviana: Deževen dan v gozdu / Ilustr. Živa Viviana Doria / Atelje Doria / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / dobro Doria, Živa Viviana: Gosja kraljica / Ilustr. Živa Viviana Doria / Atelje Doria (Ptičice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Doria, Živa Viviana: Gospa Jesen / Ilustr. Živa Viviana Doria / Atelje Doria / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / zelo dobro Doria, Živa Viviana: Ko pride pomlad / Ilustr. Živa Viviana Doria / Atelje Doria / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Doria, Živa Viviana: Lutkovno gledališče in druge pesmice / Ilustr. Živa Viviana Doria / Atelje Doria (Petelinček) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Doyle, Roddy: Super! / Ilustr. Chris Judge. Prev. Tina Mahkota / Zala / FANTASTIKA / 2 / Irska književnost / zelo dobro Dr. Seuss: Lisica Nogavica / Ilustr. Dr. Seuss. Prev. Urša Vogrinc Javoršek / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / odlično Dr. Seuss: Muc Kapuc / Ilustr. Dr. Seuss. Prev. Urša Vogrinc Javoršek / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / odlično Dr. Seuss: Zelena jajca in krača / Ilustr. Dr. Seuss. Prev. Urša Vogrinc Javoršek / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / odlično Ehring, Anna: Mira in Martin / Prev. Danni Stražar / Zala / RESNIČNOST / 2 / Švedska književnost / zelo dobro Emiliani, Lucia: Izgubljeno jajce / Ilustr. Marija Smirnovaite / Morfemplus (Gozdne pravljice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Emiliani, Lucia: Najboljši prijateljici / Ilustr. Marija Smirnovaite / Morfemplus (Gozdne pravljice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Emiliani, Lucia: Sonce potrebuje pomoč / Ilustr. Marija Smirnovaite / Morfemplus (Gozdne pravljice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro ENCI benci na kamenci / Zbir. in ured. Roman Gašperin. Ilustr. Zvonko Čoh / Mladinska knjiga (Žlabudron) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično ENCI benci na kamenci 4 / Zbir. in ured. Roman Gašperin. Ilustr. Zvonko Čoh / Mladinska knjiga (Žlabudron) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično Fabjan, Marjan: Zmagovita pot juda / Primus / ŠPORT, PROSTI ČAS / 2 / Slovenska književnost / dobro Fak, Jana: Živalski dnevi / Ilustr. Jana Fak / Grafikdesign / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Farndon, John: Planet Zemlja / Ilustr. Tim Hutchinson. Prev. Niki Neubauer / Učila International / GEOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Fatica, Justin: Čista zmaga / Prev. Tobija Siter / Družina / KRŠČANSTVO / 4 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo Favilli, Elena in Francesca Cavallo: Zgodbe za lahko noč za uporniške punce / Prev. Maja Kogej / Učila International / ŽIVLJENJEPISI / 3 / Italijanska književnost / dobro Ferrero, Bruno: Deset zapovedi razloženih otrokom / Ilustr. Antonio Lapone in Cristina Stella. Prev. Marko Suhoveršnik / Salve (Mladinska knjižnica, 62) / KRŠČANSTVO / 1 / Italijanska književnost / pomanjkljivo Ferrero, Bruno: Zdrava, Marija / Ilustr. Marinella Cesale. Prev. Marko Suhoveršnik / Salve (Mladinska knjižnica, 63) / KRŠČANSTVO / 1 / Italijanska književnost / pomanjkljivo


α

176

Fister, Urška Jera: Martinček Pobalinček / Ilustr. Natan Esku / Društvo Mavrična ribica / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Flessner, Bernd: Prihodnost / Prev. Breda Rajar / Mladinska knjiga (Kaj in kako) / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Nemška književnost / zelo dobro Foccroulle, Luc: Čas za svetega Miklavža / Ilustr. Annick Masson. Prev. Silvester Čuk / Ognjišče / SLIKANICE / B / Belgijska književnost / dobro Fortuna, Kristina: Kako sem lepa! / Ilustr. Tina Perko / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Fougère, Isabelle: Povej mi!. Kako? / Prev. Maja Bajželj / Mladinska knjiga (Povej mi!) / ENCIKLOPEDIJE / 2 / Francoska književnost / dobro Fougère, Isabelle: Povej mi, zakaj / Prev. Maja Bajželj in Katarina Bajželj Žvokelj / Mladinska knjiga (Povej mi!) / ENCIKLOPEDIJE / 2 / Francoska književnost / ponatis / dobro Frančič, Franjo: Prva ljubezen pride tiho, nežno, za vedno se skriva tam nekje med zvezdami / Ilustr. Blanka Sajnkar / Franjo Frančič / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Frey, Jana: Ne čutim se / Prev. Alexandra Natalie Zaleznik / Grlica (Na robu) / RESNIČNOST / 3 / Nemška književnost / dobro Furlan, Alja: Od spodaj navzgor / Ilustr. Polonca Leban Grmek / Margarana / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Furlan, Alja: Tri sestre / Ilustr. Polonca Leban Grmek / Margarana / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Furman, Donateja: Medvedek Bou in prijateljčki / Ilustr. Donateja Furman / Ekslibris / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Furman, Maja: Stari trg 8-13 / Ilustr. Andreja Gregorič / Ajda, IBO Gomboc (Iz zibelke) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Gajšek, Neža: Proteus / Ilustr. Neža Gajšek / Stella (Spoznajmo korenine, št. 5) / ŽIVALSTVO / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Gassman, Julie: Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! / Ilustr. Sarah Horne. Prev. Jerneja Planinšek Žlof / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Geel, Hans: 500 vprašanj in odgovorov na to, kakšni so bili dinozavri / Ilustr. Francisco Arredondo, José María Rueda in Lidia Di Blasi. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / PALEONTOLOGIJA / 2 / Španska književnost / dobro Geel, Hans: 500 zanimivosti o živalih / Ilustr. Francisco Arredondo in Juan Xarrié. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ŽIVALSTVO / 2 / Španska književnost / dobro Genechten, Guido van: Sračja glasba / Ilustr. Guido van Genechten. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Belgijska književnost / zelo dobro GEOGRAFSKI slovarček / Ilustr. Aleš Sedmak / Mladinska knjiga (Mali leksikoni) / ZEMLJEPIS / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Gerg, Franz: Maks in Lučka pri starih civilizacijah / Ilustr. Franz Gerg. Prev. Barbara Jarc / Mladinska knjiga / STRIPI / 2 / Nemška književnost / zelo dobro Geus, Mireille: Pleši! / Prev. Mateja Seliškar Kenda / Zala / RESNIČNOST / 2 / Nizozemska književnost / zelo dobro Gibbes, Lesley: Švrk in tat s pasje razstave / Ilustr. Stephen Michael King. Prev. Meta Osredkar / Miš (Prigode pasjega policista, knj. 3) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / zelo dobro Gibbes, Lesley: Švrk in torbičar ugrabitelj / Ilustr. Stephen Michael King. Prev. Meta Osredkar / Miš (Prigode pasjega policista, knj. 4) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / zelo dobro Gibbs, Abigail: Temna junakinja. Večerja z vampirjem / Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / FANTASTIKA / 4 / Angleška književnost / pomanjkljivo Giraldo, Maria Loretta: Kdo se skriva v gozdu? / Ilustr. Nicoletta Bertelle. Prev. Matic Lombar / Narava (Kdo sem jaz?) / IGROKNJIGE / A / Italijanska književnost / pomanjkljivo


α

177

Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo / Ilustr. Freya Blackwood. Prev. Meta Osredkar / Miš (Zgodbe o Kati) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / zelo dobro Gleeson, Libby: Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival / Ilustr. Freya Blackwood. Prev. Meta Osredkar / Miš (Zgodbe o Kati) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / zelo dobro Gleitzman, Morris: Morda / Prev. Dušan Ogrizek / Miš (Nekoč) / RESNIČNOST / 3 / Avstralska književnost / odlično Godec Schmidt, Jelka in Tomaž Tomšič: Cicibanda / Ilustr. Jelka Godec Schmidt / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / STRIPI / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Gohy, Amélie: Super wings, čas je za polet. Čarobne dude / Prev. Lovro Gaberšek / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo Gohy, Amélie: Super wings, čas je za polet. Najboljši recept / Prev. Lovro Gaberšek / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo Gohy, Amélie: Super wings, čas je za polet. Princeskini psički / Prev. Lovro Gaberšek / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo Gohy, Amélie: Super wings, čas je za polet. Vikinško potovanje / Prev. Lovro Gaberšek / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo Gombač, Žiga: Gobčko in Hopko / Ilustr. Tanja Komadina / Miš / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično Gombač, Žiga: Moja abeceda / Ilustr. Ivan Mitrevski / Miš / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / odlično GOZDNE živali / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo GRADBENE poti / Prev. Branka Fišer / Učila International (Moj prvi JCB) / IGROKNJIGE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo GRADBENI stroji / Ilustr. Heath McKenzie. Prev. Nataša Müller / Mladinska knjiga (Zavrti me!) / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / zelo dobro Grafenauer, Niko: Pedenjped / Ilustr. Marjan Manček / Grafenauer / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / ponatis / odlično Graham, Ian: Ne bi hotel živeti brez elektrike! / Ilustr. Rory Walker. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ / TEHNIKA / 2 / Angleška književnost / dobro Graham, Ian: Znanost. Vreme / Ilustr. Caroline Romanet. Prev. Tanja Rojc / Grlica / GEOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / dobro Green, John: Neskončen stolp želv / Prev. Andrej Hiti Ožinger / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 4 / Ameriška ZDA književnost / odlično Green, John: Neskončen stolp želv / Prev. Andrej Hiti Ožinger / Mladinska knjiga (Žepnice) / RESNIČNOST / 4 / Ameriška ZDA književnost / vzporedna izdaja leta / odlično GREMO v Betlehem! / Ured. Ana Magister in Tina Osterman / Družina / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Grilc, Uroš: Polh rogovilež / Ilustr. Maša Kozjek / Škrateljc (Škratolovščine) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Grilc, Uroš: Škratje s Krasa / Ilustr. Zvonko Čoh / Škrateljc (Škratolovščine) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Grimm, Jacob in Wilhelm Grimm: Obuti maček / Ilustr. Zvonko Čoh. Prev. Polonca Kovač / Mladinska knjiga (Velike slikanice / Najlepše pravljice) / SLIKANICE / B / Nemška književnost / ponatis / odlično Grintov, Vlasta: Alfa / Ilustr. Eva Tjaša Jurišić / Alba 2000 / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Grmič, Čarli: Morski konjiček / Ilustr. Čarli Grmič / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Grmič, Čarli: Noč čarovnic / Ilustr. Čarli Grmič / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Grmič, Čarli: Žabice iz zelene doline / Ilustr. Čarli Grmič / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Gruden, Igo: Miška osedlana in druge otroške pesmi / Ilustr. Katerina Kalc / ZTT = EST / POEZIJA / 1 / Slovenska književnost / antologija / zelo dobro


α

178

Guile, Gill: Lahko noč. Zgodbice za dve minuti 1 / Ilustr. Gill Guile. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Guile, Gill: Lahko noč. Zgodbice za dve minuti 2 / Ilustr. Gill Guile. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Hager, Mandy: Pesem za kitovo pot domov / Prev. Meta Osredkar / Miš (Z(o)renja+) / FANTASTIKA / 3 / Novozelandska književnost / zelo dobro Hall, Jennie: Zgodbe o Vikingih / Ilustr. Victor R. Lambdin. Prev. Matejka Križan / LYNX / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 3 / Norveška književnost / dobro Hanáčková, Pavla: Miti in stereotipi o živalih / Ilustr. Linh Dao. Prev. Neža Vilhelm / Morfemplus / ŽIVALSTVO / 1 / Češka književnost / zelo dobro Hanáčková, Pavla: Sožitje / Ilustr. Linh Dao. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / ŽIVALSTVO / 1 / Češka književnost / zelo dobro Hanáčková, Pavla in Tereza Makovská: Težka vprašanja bistrega Jana / Ilustr. Inna Chernyak. Prev. Jurij Šešet / Učila International / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Češka književnost / dobro Hanáčková, Pavla in Tereza Makovská: Zagonetna vprašanja radovedne Maje / Ilustr. Inna Chernyak. Prev. Maja Prevolnik / Učila International / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Češka književnost / dobro Harms, Daniil: Si videl leva? / Ilustr. Arjan Pregl. Prev. Lijana Dejak / Miš / SLIKANICE / B / Ruska književnost / odlično Havel, Geoff: Divji spust / Prev. Andraž Banko / Miš (Z(o)renja) / RESNIČNOST / 2 / Avstralska književnost / zelo dobro Helen, Zatteja: PravljiCarica / Ilustr. Zatteja Helen / Tvoja/Energija / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Helen, Zatteja: PravljiCarica pripoveduje. Metuljčica Rozi / Ilustr. Zatteja Helen / Tvoja/Energija / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Hest, Pimm van: Na begu / Ilustr. Aron Dijkstra. Prev. Tadeja Petrovčič Jerina / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / 1 / Nizozemska književnost / zelo dobro Hill, Eric: Pikijeva knjiga zgodbic / Ilustr. Eric Hill. Prev. Andreja Peček / Mladinska knjiga / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Hočevar, Mateja Hana in Hai Ottenheim: Zmajeva deklica / Chiara / FANTASTIKA / 3 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Höglund, Anna: Biti jaz / Ilustr. Anna Höglund. Prev. Iva Klemenčič / Pivec (Mladinsko branje) / RESNIČNOST / 3 / Švedska književnost / zelo dobro Horn, Alice: Halo? Halo, mami! / Ilustr. Joëlle Tourlonias. Prev. Selina Ambrož / Kres / SLIKANICE / B / Nemška književnost / zelo dobro Horn, Alice: Halo? Halo, oči! / Ilustr. Joëlle Tourlonias. Prev. Selina Ambrož / Kres / SLIKANICE / B / Nemška književnost / zelo dobro Hosseini, Khaled: Morska molitev / Ilustr. Dan Williams. Prev. Radojka Manfreda Modic / Mladinska knjiga (Darilne knjige) / RESNIČNOST / 3 / Ameriška ZDA književnost / odlično Hrovat, Uroš: Nore mišice / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija (Grad Prepih, 6) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Hrovat, Uroš: Ognjena krila / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija (Grad Prepih, 7) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Hughes, John: Sam doma / Prir. Jason Rekulak, Blair Thornburgh in Rick Chillot. Ilustr. Kim Smith. Prev. Višnja Jerman / Tehniška založba Slovenije / SLIKANICE / 1 / Ameriška ZDA književnost / dobro Isak Kres, Jelena: Hiša norčij / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / zelo dobro Isern, Susanna: Saj to ni džungla / Ilustr. Rocio Bonilla. Prev. Veronika Rot / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Španska književnost / zelo dobro Isol: Lepa Grizelda / Ilustr. Isol. Prev. Barbara Pregelj / Malinc (Še) / SLIKANICE + / 2 / Argentinska književnost / odlično


α

179

Jackson, Tom, Tim Harris in Robert Snedden: Inženirstvo / Prev. Urška Pajer / Tehniška založba Slovenije / TEHNIKA / 3 / Angleška književnost / odlično Jakob, Jure: Tri vrane s platane / Ilustr. Anja Jerčič Jakob / Miš / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro James, Greg in Chris Smith: Navaden mulc / Ilustr. Erica Salcedo. Prev. Ana Mestek / Učila International / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro James, Greg in Chris Smith: Navaden mulc in padli junaki / Ilustr. Erica Salcedo. Prev. Ana Mestek / Učila International / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Jamnik Pocajt, Tatjana: Noč v puščavi / Ilustr. Sara Žirovnik / Pro-Andy (Zlatoklasje) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 2 / Slovenska književnost / dobro Jančar, Irma: Radio Ku-ku / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif (Mala zbirka) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Janikovszky, Éva: Pred ogledalom / Ilustr. Tibor Kárpáti. Prev. Maja Likar / Miš / SLIKANICE + / 3 / Madžarska književnost / odlično Janisch, Heinz: "Majhno težavo imam," je rekel medved / Ilustr. Silke Leffler. Prev. Tina Mahkota / Zala / SLIKANICE / B / Avstrijska književnost / odlično Janisch, Heinz: Nosorog prihaja / Ilustr. Helga Bansch. Prev. Lina Virnik-Kovač / Narava / SLIKANICE / B / Avstrijska književnost / zelo dobro Jay, Alison: Iskanje včerajšnjega dne / Ilustr. Alison Jay. Prev. Aleša Koncut / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Jelušič, Aleksandra: Dogodivščine glavnika Kodra, krtka Robija in črvička Mufa / Ilustr. Nataša Gregorič / Zavod Volosov hram / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Jerant, Frančišek: Taja in jaz, njen hišni ljubljenček / Fotogr. Frančišek Jerant / Salve / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo JEZUSOVO življenje / Ilustr. Adeline Avril. Prev. Irena Modrijan / Družina / KRŠČANSTVO / 2 / Francoska književnost / pomanjkljivo Jones, Christianne: Lara Kosmulja, mala klepetulja / Ilustr. Richard Watson. Prev. Jerneja Planinšek Žlof / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / dobro Jones, Christianne: Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo / Ilustr. Christine Battuz. Prev. Jerneja Planinšek Žlof / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / odlično Joyce, Melanie: Prosim / Ilustr. Hannah Wood. Prev. Mojca Benedičič / Učila International / IGROKNJIGE / A, B / Angleška književnost / pomanjkljivo Joyce, Melanie in Ronne Randall: Zakladnica družinskih zgodb / Učila International / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Kambič, Bojan: Moj prvi zvezdni atlas / Kartograf Bojan Kambič / Cambio / ASTRONOMIJA / 3 / Slovenska književnost / zelo dobro Kane, Kim: Edina prijateljica / Ilustr. Jon Davis. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost (Zlatka Zelenko) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / pomanjkljivo Kane, Kim: Posebna prijateljica / Ilustr. Jon Davis. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost (Zlatka Zelenko) / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / pomanjkljivo Kaniewska, Paulina: Neverjetni 2 / Prev. Hana Cirman / Egmont / SLIKANICE / 1 / Poljska književnost / pomanjkljivo Karlovšek, Igor: Preživetje / Miš (Srečanja) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / zelo dobro Karlsson, Ellen: Špagica, ptiček in jaz / Ilustr. Eva Lindström. Prev. Danni Stražar / Zala / ZGODBICE / 1, 2 / Švedska književnost / odlično Kasparavičius, Kęstutis: Dežela lenuhov / Ilustr. Kęstutis Kasparavičius. Prev. Klemen Pisk / KUD Sodobnost International / ZGODBICE / B, 1 / Litvanska (litovska) književnost / odlično


α

180

Kasparavičius, Kęstutis: Kratke zgodbe / Ilustr. Kęstutis Kasparavičius. Prev. Klemen Pisk / KUD Sodobnost International / ZGODBICE / 1 / Litvanska (litovska) književnost / odlično Keber, Teja: Anja potuje domov / Ilustr. Teja Keber / Biserne nitke / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kelly, Deborah: Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg / Ilustr. Leigh Hedstrom. Prev. Tamara Laganin / Skrivnost / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / dobro Kenda Hussu, Damjana: Čriček Črniček / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif (Mala zbirka) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Kermauner, Aksinja: Žiga špaget je za punce magnet / Ilustr. Zvonko Čoh in Nikolaj Vogel / Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Kette, Dragotin: Šivilja in škarjice / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Kightley, Rosalinda: Dom za zajčka in miško / Ilustr. Rosalinda Kightley. Prev. Helena Kraljič / Morfemplus / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / zelo dobro Kinney, Jeff: Hladna vojna / Ilustr. Jeff Kinney. Prev. Matej Frece / Grlica (Dnevnik nabritega mulca, 13) / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Kinney, Jeff: Letovanje / Ilustr. Jeff Kinney. Prev. Matej Frece / Grlica (Dnevnik nabritega mulca, 12) / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Kobal, Darinka: Miklavževe tople blazinice / Ilustr. Anita Vozelj / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kobal, Herta in Bogdan Kladnik: Pisana knjiga / Fotogr. Bogdan Kladnik / Guardians Publications International in Hiša otrok, Zavod za Montessori izobraževanje (Knjižna serija Books with a cause) / VZGOJA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kobol, Ditka: Dogodivščine ose Nadlogice / Ilustr. Nejka Selišnik / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kobula Kamenšek, Zinka: Črepinka in steklene palačinke / Ilustr. Andreja Hartl / Promark / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kocjan, Matej in Darko Nikolovski: Drug drugemu drug / Ilustr. Matej Kocjan / Forum (Posebna izdaja revije Stripburger / Zbirka O) / STRIPI / 3 / Slovenska književnost / zelo dobro Kokalj, Tatjana: Ema in Nik / Ilustr. Anja Kokalj / Brin / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / dobro Kokalj, Tatjana: Hišulja pod oblaki / Ilustr. Anja Kokalj / Brin / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / dobro Kokalj, Tatjana: Packa na asfaltu / Ilustr. Anja Kokalj / Brin / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / dobro Kokalj, Vida: Tri desne, dve levi / Primus (Avtorji) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / dobro Kokelj, Nina: Urice z dojenčkom / Ilustr. Bojana Dimitrovski / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / zelo dobro Kolarič, Gordana: Potovanje po mavrični deželi / Ilustr. Gordana Kolarič / Tange Vitae / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Konc Lorenzutti, Nataša: Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov) / Miš (Z(o)renja) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Konc Lorenzutti, Nataša: Zvezek in brezvezek / Ilustr. Tanja Komadina / Miš (Miškolinke) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / odlično Kornik, Simona: Radovedna Moni / Ilustr. Jelena Lasan / Ekslibris / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kos, Božo: Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Na dvoru kralja Arthurja / Ilustr. Božo Kos / Koskos / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Kos, Gaja: Grdavši in presenečenje / Ilustr. Zvonko Čoh / Miš / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično


α

181

Košmrlj, Mojca: Eko družabne igre / Morfemplus / DRUŽABNE IGRE / 1 / Slovenska književnost / dobro Košmrlj, Mojca: O miški, ki je iskala sir / Ilustr. Daša Simčič / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kotnik, Tea: Ker ljubezen živi / Ilustr. Kristina Krhin / Ajda, IBO Gomboc (Modri planet) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Kovač, Nika: Pogumne punce / Mladinska knjiga / ŽIVLJENJEPISI / 3 / Slovenska književnost / zelo dobro Kovačič, Lojze: Dva zmerjavca / Ilustr. Ana Zavadlav / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / nove ilustracije / odlično Kovič, Kajetan: Maček Muri / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Kovič, Kajetan: Moj prijatelj Piki Jakob / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Deteljica) / ZGODBICE / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Kozak, Urška in Kobrowsky: O kosu, ki je bil vsemu kos / Ilustr. Urška Kozak / Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kozinc, Darinka: O polhu Zajku / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kozinc, Darinka: O rožnati jopici z modrimi rožami / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kozinc, Darinka: Skleda je lahko tudi bazen / Alba 2000 / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kragelj, Deni: Življenje v gozdu / Ilustr. Kaja Lukač / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kraljič, Helena: Dva prijatelja / Ilustr. Tina Dobrajc / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Kraljič, Helena: Dve zvezdi / Ilustr. Tina Dobrajc / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Kraljič, Helena: Moj očka / Ilustr. Polona Lovšin / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Kraljič, Helena: Moja mamica / Ilustr. Polona Lovšin / Morfemplus / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Kramer, Irmgard: Na koncu sveta sem srečala Noaha / Prev. Alexandra Natalie Zaleznik / Grlica / RESNIČNOST / 4 / Avstrijska književnost / zelo dobro Krebelj, Peter: Ko pade noč / Ilustr. Julia Doria / Atelje Doria (Ptičice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Krempl, Urša: Drugačen škrat / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif (Mala zbirka) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Krempl, Urša: Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Studio Hieroglif / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / dobro Krempl, Urša: Palačinkarna / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / dobro Krempl, Urša: Prvi april / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif (Mala zbirka) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Kristina Dia: Medvedek Mavri / Ilustr. Janja Vehar / K. Dia / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Križnik, Alenka: Dežni škrat in nezadovoljni ptič / Ilustr. Klavdija Simler / Literarno društvo Šentjur in Grafika Gracer / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Kuo, Fifi: Ne [prečrtano] znam leteti / Ilustr. Fifi Kuo. Prev. Neja Fröhlich / BP / SLIKANICE / A, B / Angleška književnost / zelo dobro Kupper, Lenčka: Iz škratove krošnjice / Ilustr. Polona Lovšin / Mohorjeva družba / GLASBA / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Kvartič, Ambrož: Kdo in kaj? Razvozlaj! / Ilustr. Igor Šinkovec / Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica, 456) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro


α

182

La Fontaine, Jean de: Najlepše La Fontainove basni / Prir. Stefania Leonardi Hartley. Prev. Neža Kralj / Učila International (Zlati pravljični trak) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Francoska književnost / priredba / pomanjkljivo Lacey, Josh: Varuh zmajev / Ilustr. Garry Parsons. Prev. Branka Dobovšek-Dekleva / Morfemplus / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Lacey, Josh: Varuh zmajev leti / Ilustr. Garry Parsons. Prev. Branka Dobovšek-Dekleva / Morfemplus / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Lacey, Josh: Varuh zmajev v gradu / Ilustr. Garry Parsons. Prev. Branka Dobovšek-Dekleva / Morfemplus / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Lagercrantz, Rose: Mali črni kuža / Ilustr. Rebecka Lagercrantz. Prev. Danni Stražar / Zala / ZGODBICE / 1 / Švedska književnost / odlično Lainšček, Feri: Ne / Ilustr. Nana Homovec / Litera / POEZIJA / 2 / Slovenska književnost / dobro Lainšček, Feri: Prvotnost / Ilustr. Jure Engelsberger / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / prenovljeno besedilo, nove ilustracije, nova spr. beseda / odlično Lajovic, Sonja: Python za otroke / Ilustr. Nelly Tiran / Pasadena / RAČUNALNIŠTVO / 3 / Slovenska književnost / dobro Lamut, Urša: Kje je pismo za Dobrega moža / Ilustr. Daša Praznik / LU / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Laštro, Kata: Zeliščna abeceda / Ilustr. Katja Talajić in Elvisa Tabaković / Narava / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Lay, Annalisa: Zgodbe za malčke / Ilustr. Tony Wolf in Marco Campanella. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ZGODBICE / B / Italijanska književnost / pomanjkljivo Lay, Annalisa: Zgodbice za najmlajše / Ilustr. Tony Wolf. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ZGODBICE / B / Italijanska književnost / pomanjkljivo Le Huche, Magali: Pako gre v opero / Ilustr. Magali Le Huche. Prev. Iztok Ilc / Morfemplus (Moje male zvočnice) / GLASBA / B / Francoska književnost / zelo dobro Lenarčič, Sonja: 3 zgodbe / Ilustr. Inja Roi / Smar-team (Projekt Z domišljijo na potep) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Lesjak, Boža Božena: Babica s pripovedovanjem, Matic z velikim spoznanjem / Ilustr. Inja Roi / Smar-team (Projekt Z domišljijo na potep) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Leskovec, Tina: Futuristična kmetija / Ilustr. Tina Leskovec / Mladinski center Trbovlje / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Leskovšek Lasetzky, Petra: An ban pet podgan / Fotogr. Petra Leskovšek Lasetzky in Jernej Leskovšek / Pivec / DRUŽABNE IGRE / 1 / Slovenska književnost / dobro Ličer, Laura in Robert Pokorny: Lugh Sijoči / Ilustr. Laura Ličer / Stella (Spoznajmo korenine, št. 4) / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Lindgren, Astrid: Pika Nogavička / Ilustr. Marlenka Stupica. Prev. Nada Grošelj / Mladinska knjiga (Sinji galeb, 340) / ZGODBICE / 1 / Švedska književnost / ponatis / odlično Lindgren, Astrid: Ronja, razbojniška hči / Ilustr. Ilon Wikland. Prev. Lena Holmqvist / Mladinska knjiga (Sinji galeb, 254) / FANTASTIKA / 2 / Švedska književnost / ponatis / odlično Lindgren, Astrid: Vsi mi otroci iz Hrupnega / Ilustr. Ingrid Vang-Nyman. Prev. Nada Grošelj / Mladinska knjiga (Pisanice) / ZGODBICE / B, 1 / Švedska književnost / odlično Little, Ashley: Črne vrtnice / Prev. Tanja Rojc / Grlica (Na robu) / RESNIČNOST / 4 / Kanadska književnost / dobro Livijen, Jože: Kaj je to? / Ilustr. Jože Livijen / Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram / POEZIJA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo LJUBKE živalce / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo


α

183

Lončar, Danijela: Srečnolonice in njihove pesmi / Ilustr. Danijela Lončar / samozal. in distribucija Primus / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Louise, Zanni: Adam in medved / Ilustr. David Mackintosh. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / B / Avstralska književnost / odlično Lovšin, Darja: Nesramni maček / Fotogr. Matjaž Žnidaršič / KUD Strela / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo MacDonald, Alan: Umazani Berti in dinozaver! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 20) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro MacDonald, Alan: Umazani Berti in pirat! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 17) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro MacDonald, Alan: Umazani Berti in smrad! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 16) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro MacDonald, Alan: Umazani Berti in vreščanje! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 18) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro MacDonald, Alan: Umazani Berti in zobje! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 19) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro MacDonald, Alan: Umazani Berti in zombi! / Ilustr. David Roberts. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ (Umazani Berti, 21) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / zelo dobro Macdonald, Fiona: Znanost. Oceani / Ilustr. Bryan Beach. Prev. Janja Remškar / Grlica / GEOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / dobro Macurová, Katarína: Katera je prava žoga? / Ilustr. Katarína Macurová. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Slovaška književnost / dobro Majcenovič Kline, Barbara: Slovensko-italijanski slikovni slovar / Ilustr. Ajda Erznožnik. Prev. Teo Šinkovec / Skrivnost / SLOVARJI / 1 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Majcenovič Kline, Barbara: Slovensko-kitajski slikovni slovar / Ilustr. Ajda Erznožnik. Prev. Špela Oberstar / Skrivnost / SLOVARJI / 1 / Slovenska književnost / dobro Majcenovič Kline, Barbara: Slovensko-ukrajinski slikovni slovar / Ilustr. Ajda Erznožnik. Prev. Olga Moroz in Olha Tomashevska / Skrivnost / SLOVARJI / 1 / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Čas / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 1) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Glasbila / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 2) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Gospodinjski aparati in stroji / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 5) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Poglejmo v širni svet / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 6) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Poklici / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 4) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Sr(e)čna dežela / Ilustr. Mojca Cerjak / Ajda, IBO Gomboc (Modri planet) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Majhen, Zvezdana: Šport / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec (Nanizanka za modrijane, 3) / IGROKNJIGE / B / Slovenska književnost / dobro Majhen, Zvezdana: Ugibam, uganem! / Ilustr. Erika Omerzel Vujić / Studio Hieroglif / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Majors, John C.: Prava identiteta / Prev. Mišo Pavlović / Podvig / KRŠČANSTVO / 4 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo


α

184

Makarovič, Svetlana: Sapramiška / Ilustr. Gorazd Vahen / Mladinska knjiga (Svetlanovčki) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Makarovič, Svetlana: Zlata mačja preja / Ured. Svetlana Makarovič, Jasna Merc in Irena Matko Lukan / Mladinska knjiga (Svetlanovčki) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Malačič Kladnik, Emanuela: Kaj zraste iz zobka? / Ilustr. Tinka Leskovšek / KUD Sodobnost International / ZGODBICE / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Malerba, Giulia: Atlas hrane po svetu / Ilustr. Febe Sillani. Prev. Teja Bivic / Učila International / GOSPODINJSTVO / 1 / Italijanska književnost / zelo dobro MANČAKARADA / Ilustr. Marjan Manček. Ured. Marjan Manček, Marta Manček in Irena Matko Lukan / Mladinska knjiga (Sončnica) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Slovenska književnost / antologija / odlično Mantchev, Lisa: Slonom vstop prepovedan / Ilustr. Taeeun Yoo. Prev. Milan Dekleva / Grafenauer / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Mantegazza, Giovanna: Ljubim zeleno! / Ilustr. Cristina Mesturini. Prev. Metka Bartol / Narava (Knjige z luknjami) / IGROKNJIGE / A, B / Italijanska književnost / dobro Mantegazza, Giovanna: Ljubo doma, … / Ilustr. Nicoletta Bertelle. Prev. Metka Bartol / Narava (Knjige z luknjami) / IGROKNJIGE / A, B / Italijanska književnost / dobro Markuš, Jasna: Potovanje v sanje / Ilustr. Nataša Vertelj / Pivec / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Martin, Marc: Vse / Ilustr. Marc Martin. Prev. Ema Karo / Miš / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Avstralska književnost / odlično Matè, Miha: Babica v supergah / Ilustr. Samo Jenčič / Mladinska knjiga (Pisanice) / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Matko Lukan, Irena: Kaj delaš, Piki Jakob? / Bibl. predh. Kajetan Kovič. Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / priredba / dobro Mattiangeli, Susanna: Učiteljica / Ilustr. Chiara Carrer. Prev. Dušanka Zabukovec / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / 1 / Italijanska književnost / odlično Maurer, Neža: Nekaj zelo zelo lepega / Ilustr. Barbara Ogrič Markež / Sanje (Sanje) / POEZIJA / 2 / Slovenska književnost / antologija / odlično Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja / Skladateljica Bernarda Rakar. Note Tadej Lenarčič / Miš / DRAMATIKA / 1 / Slovenska književnost / priredba / dobro Mazzini, Miha: Zvezde vabijo / Mladinska knjiga (Žepnice) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / ponatis / dobro McBratney, Sam: A veš, koliko te imam rad / Ilustr. Anita Jeram. Prev. Polonca Kovač / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro McCaffrey, Kate: Tista noč / Prev. Nataša Grom / Miš (Z(o)renja+) / RESNIČNOST / 4 / Avstralska književnost / zelo dobro McManus, Karen M.: Eden od nas laže / Prev. Minka Ožek / Učila International / RESNIČNOST / 4 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro MEDVED išče pestunjo / Ilustr. Jelka Reichman. Prev. Marjana Kobe / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Ruska književnost / nove ilustracije / odlično Melling, David: Oliver gre v malo šolo / Ilustr. David Melling. Prev. Ljubica Karim Rodošek / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Melling, David: Vesel božič, Oliver / Ilustr. David Melling. Prev. Ljubica Karim Rodošek / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Menih, Kristina: Pravljičarija pod Triglavom / Ilustr. Jernej Kovač Myint / Planinska zveza Slovenije / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo MESTO / Ilustr. Anna Sosso in Roberta Lonardi. Prev. Barbara Kregar / Grahovac / IGROKNJIGE / B / Brez podatka / pomanjkljivo


α

185

Mijatović, Miloš: Izumitelji / Ilustr. Mijat Mijatović. Prev. Višnja Jerman / Tehniška založba Slovenije (Ljudje, ki so spremenili svet) / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 3 / Srbska književnost / dobro Mijatović, Miloš: Pisatelji / Ilustr. Mijat Mijatović. Prev. Višnja Jerman / Tehniška založba Slovenije (Ljudje, ki so spremenili svet) / JEZIKOSLOVJE, LITERARNE VEDE / 3 / Srbska književnost / dobro Miklavc, Manja in Mirjam Senica: Dan za objem / Ilustr. Mirjam Senica / Trima / SLIKANICE + / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Milčinski, Frane: Nanine pesmi / Ilustr. Mojca Sekulič Fo / Sanje (Sanjska knjigica) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / odlično Milkovič, Dragan: O gori / Ilustr. Irena Režek / Buča / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Milne, Terry: Čarli, ti si car! / Ilustr. Terry Milne. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Minuz, Armando: Velika knjiga o športu / Ilustr. Federico Mariani. Prev. Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec / Učila International / ŠPORT, PROSTI ČAS / 1 / Italijanska književnost / dobro MIRACULOUS. Čarobni dragulj / Prev. Melanija Kožar / Egmont / SLIKANICE / 1 / Francoska književnost / pomanjkljivo Misja, Alenka: Hvala ti, Oton Župančič! / Ilustr. Matija Cipurić / Belokranjski muzej (Belokranjski muzej za mlade, 7) / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / dobro Mitrevski, Ivan in Žiga Gombač: Zgodovina Slovenije v stripu / Ilustr. Ivan Mitrevski / Miš / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Mizielińska, Aleksandra in Daniel Mizieliński: Zemljevidi / Prev. Staša Pavlović / Mladinska knjiga / ZEMLJEPIS / 2 / Poljska književnost / odlično Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico / Ilustr. Kristina Krhin / Didakta / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično Möderndorfer, Vinko: Jaz sem Andrej / Ilustr. Jure Engelsberger / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / zelo dobro Möderndorfer, Vinko: Kit na plaži / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Möderndorfer, Vinko: Kit na plaži / Mladinska knjiga (Žepnice) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Moers, Walter: 13 1/2 življenj kapitana Sinjedlakca / Prev. Darko Dolinar / Sanje (Sanje) / FANTASTIKA / 2 / Nemška književnost / ponatis / odlično MOGOČNA vozila / Prev. Marko Bogataj / Učila International / TEHNIKA / 1 / Angleška književnost / dobro Mohr, Irene: Moja vesela knjiga. Kmetija / Učila International / IGROKNJIGE / A / Nemška književnost / pomanjkljivo Mohr, Irene: Moja vesela knjiga. Vozila / Učila International / IGROKNJIGE / A / Nemška književnost / pomanjkljivo MOJ prvi angleško-slovenski zvočni slovar / Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLOVARJI / B / Francoska književnost / dobro MOJ prvi slovensko-angleški slikovni slovar / Ilustr. Elena Ferrándiz. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLOVARJI / 1 / Španska književnost / dobro MOJ prvi slovensko-nemški slikovni slovar / Ilustr. Elena Ferrándiz. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLOVARJI / 1 / Španska književnost / dobro MOJA knjižnica. Prve besede / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo MOJA knjižnica. Živali / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo MOJA prva enciklopedija / Ilustr. Anna Sosso in Roberta Lonardi. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac (Svet okrog mene) / ENCIKLOPEDIJE / 1 / Brez podatka / pomanjkljivo


α

186

Molnár, Ferenc: Dečki Pavlove ulice / Ilustr. Károly Reich. Prev. Štefan Barbarič / Beletrina (Beletrina) / RESNIČNOST / 2 / Madžarska književnost / nove ilustracije, nova spr. beseda / odlično Monteverde, Malka: Soy Luna. Poleteti na koleščkih / Prev. Alenka Jeršin / Egmont / RESNIČNOST / 2 / Španska književnost / pomanjkljivo Monteverde, Malka: Soy Luna. Sonce vedno znova vzide / Prev. Alenka Jeršin / Egmont / RESNIČNOST / 2 / Španska književnost / pomanjkljivo Moore-Mallinos, Jennifer: Čustva / Ilustr. Gustavo Mazali. Prev. Nataša Müller / Mladinska knjiga / PSIHOLOGIJA / 1 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo Moraes, Thiago de: Atlas mitov / Ilustr. Thiago de Moraes. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / VERSTVA IN MITOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / odlično Moreti, Lorena: Konj Miško pri zobozdravniku / Ilustr. Polona Kosec / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Morkunas, Gendrutis: Bolšje zgodbe / Ilustr. Lina Žutaute. Prev. Klemen Pisk / KUD Sodobnost International (Zvezdogled) / ZGODBICE / 1 / Litvanska (litovska) književnost / zelo dobro Morpurgo, Michael: Črna kraljica / Ilustr. Tony Ross. Prev. Brigita Orel / Miš / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Morpurgo, Michael: Sneženi mož / Bibl. predh. Raymond Briggs. Ilustr. Robin Shaw. Prev. Jedrt Lapuh Maležič / Miš / ZGODBICE / B, 1 / Angleška književnost / odlično Morris in René Goscinny: Calamity Jane / Ilustr. Morris. Prev. Špela Žakelj / Graffit (Lucky Luke) / STRIPI / 2 / Francoska književnost / odlično Morris in René Goscinny: Jesse James / Ilustr. Morris. Prev. Špela Žakelj / Graffit (Lucky Luke) / STRIPI / 2 / Francoska književnost / odlično Morris in René Goscinny: Spremstvo / Ilustr. Morris. Prev. Mitja Roner / Graffit (Lucky Luke) / STRIPI / 2 / Francoska književnost / odlično Morris in René Goscinny: Tekmeci iz Painful Gulcha / Ilustr. Morris. Prev. Mitja Roner / Graffit (Lucky Luke) / STRIPI / 2 / Francoska književnost / odlično Moss, Emma: Tudi punce vlogajo. Ajda in drama do konca / Prev. Maja Kogej / Učila International / RESNIČNOST / 3 / Angleška književnost / pomanjkljivo Moss, Emma: Tudi punce vlogajo. Hermiona se zvrne! / Prev. Maja Kogej / Učila International / RESNIČNOST / 4 / Angleška književnost / pomanjkljivo Moss, Emma: Tudi punce vlogajo. Lucija Luna in polomija na spletu / Prev. Maja Kogej / Učila International / RESNIČNOST / 4 / Angleška književnost / pomanjkljivo Muck, Desa: Blazno resno o šoli / Ilustr. Matej De Cecco / Mladinska knjiga (Blazno resno o …) / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Muck, Desa: Blazno resno popolni / Ilustr. Matej De Cecco / Mladinska knjiga (Blazno resno o …) / BONTON / 3 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Muck, Desa: Kakšne barve je svet / Ilustr. Martin Mejak / Muck Blažina / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / prenovljeno besedilo, nove ilustracije / pomanjkljivo Mulazzi, Paola: Zgodbe o kraljičnah / Ilustr. Antonella Canavese. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / ZGODBICE / 1 / Italijanska književnost / pomanjkljivo Murovec, Mija: Dobrote palčice Robidovke / Ilustr. Mija Murovec / Narava / GOSPODINJSTVO / 1 / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Muster, Miki: Martin Krpan v stripu / Bibl. predh. Fran Levstik. Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis, priredba / odlično Muster, Miki: Miki. 1, 1952-1955 / Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično


α

187

Muster, Miki: Miki. 2, 1955-1957 / Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Muster, Miki: Miki. 3, 1957-1959 / Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Muster, Miki: Poslednji Mohikanec / Bibl. predh. James Fenimore Cooper. Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / ponatis, priredba / zelo dobro Muster, Miki in Radivoj Rehar: Za očetom / Ilustr. Miki Muster / Buch, Zavod Strip art / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro NAJLEPŠE klasične pravljice / Prir. Stefania Leonardi Hartley. Prev. Neža Kralj / Učila International (Zlati pravljični trak) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Evropska književnost / priredba / pomanjkljivo NAJLEPŠE zgodbe iz Tisoč in ene noči / Prir. Stefania Leonardi Hartley. Prev. Marko Bogataj / Učila International (Zlati pravljični trak) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Arabska književnost / priredba / pomanjkljivo Neave, Rosie: Veterinarska klinika / Ilustr. Richard Watson. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / B / Angleška književnost / dobro Nesbit, Edith: Čarobno mesto / Prev. Matejka Križan / LYNX / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / dobro NEVERJETNE živali / Prev. Marko Bogataj / Učila International / ŽIVALSTVO / 1 / Angleška književnost / dobro NEVERJETNICE 7 / Prev. Lučka Lučovnik / Rokus Klett / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo Nilsson, Frida: Jaz in Gorila / Ilustr. Lotta Geffenblad. Prev. Alexandra Natalie Zaleznik / Pivec / FANTASTIKA / 2 / Švedska književnost / zelo dobro Nilsson, Ulf: Ko sva bila sama na svetu / Ilustr. Eva Eriksson. Prev. Danni Stražar / Zala / SLIKANICE / B / Švedska književnost / zelo dobro N'jie, Haddy: Zazibanka za vse letne čase / Ilustr. Lisa Aisato. Prev. Danni Stražar / Zala / SLIKANICE / 1 / Norveška književnost / zelo dobro Nordqvist, Sven: Palačinkova torta / Ilustr. Sven Nordqvist. Prev. Vesna Kerstin Petrič / Didakta / SLIKANICE / B / Švedska književnost / ponatis / odlično Novak Kerbler, Nina: Zbogom, prijatelj moj / Ilustr. Mojca Sekulič Fo / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba (Prijazna družba) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Novak, Nataša I.: Lili in Luka odkrivata svet. Ljubljana / Ilustr. Jana Korečič / Zavod Via Mea / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Obal, Zdenka: O človeku, ki je iskal srečo / Ilustr. Maja Lubi. Fotogr. Urška Grm in Niko Nikolčič / Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Očko, Rebeka: Pišček Tim in zbadljivi jazbec / Ilustr. Doris Einfalt / Svetovanje in posredništvo, I. Vaukan / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Ogrizek, Maša: Koko Dajsa v mestu / Ilustr. Miha Hančič / Miš (Miškolinke) / ZGODBICE / B, 1 / Slovenska književnost / odlično Orter, Tina: Medvedek peče slovensko potico / Ilustr. Mladen Melanšek / samozal. (Medvedkova popotovanja) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Palacio, R. J.: Charlottina zgodba / Prev. Boštjan Gorenc / Ocean / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Palacio, R. J.: Čudo / Prev. Boštjan Gorenc / Ocean / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / ponatis / odlično Pari, Iveta: Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava / Ilustr. Věra Matys. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / MEDICINA / 1 / Češka književnost / pomanjkljivo Parker, Danny: Monika in Mija / Ilustr. Freya Blackwood. Prev. Barbara Majcenovič Kline / Skrivnost / SLIKANICE / B / Avstralska književnost / odlično


α

188

Parker-Rees, Guy: Dino. Trgovec / Ilustr. Guy Parker-Rees. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Parker-Rees, Guy: Dino. Zdravnik / Ilustr. Guy Parker-Rees. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Partljič, Tone: Deklica in general ; General Maister / Ilustr. Anton Buzeti / Ajda, IBO Gomboc (Znameniti Slovenci) / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro Partljič, Tone: Matiček / Ilustr. Anton Buzeti / Ajda, IBO Gomboc (Znameniti Slovenci) / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / dobro Patterson, James in Christopher Tebbetts: Strašna šola. Rešite Boža! / Ilustr. Laura Park. Prev. Matej Frece / Grlica / RESNIČNOST / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Pavček, Saša: Rumi in kapitan / Ilustr. Ejti Štih / Miš / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Pavlič, Jerca: Gindur / Ilustr. Katja Potokar / Ekslibris / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Peček, Stane: Mokronožci, še sreča, da ste tu / Ilustr. Jelka Godec Schmidt / Zveza kulturnih društev Trebnje / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Pegam, Anže: Storžopirati in piratska bogomoljka / Fotogr. Andrej Bogataj / Pesto / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Pejković, Boris: Drugačnost / Ilustr. Boris Pejković / samozal. / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Pernarčič, Jožef: Legenda o ljubljanskem zmaju / Ilustr. Ivan Kmoh / Kulturno društvo Gledališče EU / DRAMATIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon / Ilustr. Marlenka Stupica / Mladinska knjiga (Cicibanov vrtiljak / Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Perrault, Charles: Pepelka / Prir. Eduard José. Ilustr. Agustí Asensio. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLIKANICE / B / Francoska književnost / priredba / pomanjkljivo Perrault, Charles: Rdeča kapica / Ilustr. José Maria Lavarello. Prev. Andrej Gogala / Mladinska knjiga / SLIKANICE / B / Francoska književnost / priredba / pomanjkljivo Perry, Chrissie: Prenočitev / Ilustr. Aki Fukuoka. Prev. Tamara Laganin / Skrivnost (Dajmo, dekleta) / RESNIČNOST / 1, 2 / Avstralska književnost / dobro Petek Levokov, Milan: Fant z zlato kitaro / Litera (Mladež) / FANTASTIKA / 3 / Slovenska književnost / zelo dobro Petek Levokov, Milan: Lov za templjarskim zakladom / Ilustr. Igor Šinkovec / Mladinska knjiga (Knjižnica Sinjega galeba, 345) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Petek Levokov, Milan: Tri božične pravljice / Ilustr. Nika Lopert / eBesede / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Petek Levokov, Milan in Aleksandra Jelušič: Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2 / Ilustr. Nataša Gregorič / Talum / DRUŽABNE IGRE / 2 / Slovenska književnost / dobro Petek Levokov, Milan in Aleksandra Jelušič: Uganke iz dežele škratov. Knj. 1 / Ilustr. Nataša Gregorič / Talum / DRUŽABNE IGRE / 2 / Slovenska književnost / dobro Petek Levokov, Milan in Aleksandra Jelušič: Uganke Marka Pola. Knj. 3 / Ilustr. Nataša Gregorič / Talum / DRUŽABNE IGRE / 2 / Slovenska književnost / dobro PETELINČEK Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih / Ured. Ljudmil Dimitrov. Prir. Slavica Remškar. Ilustr. Jelka Godec Schmidt / Mladinska knjiga (Zlata ptica) / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Bolgarska književnost / odlično Philip, Claire: Kmetija / Ilustr. Hannah Wood. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / B / Angleška književnost / dobro Picelj, Katarina: Zmajček in morska deklica / Ilustr. Nikolaj Vogel in Vita Picelj Moro / Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / pomanjkljivo Pierce, Nick: Tok! Tok! / Ilustr. Elissambura. Prev. Tanja Rojc / Grlica / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro


α

189

Pilkey, Dav: Pasji mož / Ilustr. Dav Pilkey in Jose Garibaldi. Prev. Boštjan Gorenc / Mladinska knjiga (Pasji mož) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / ponatis / odlično Pilkey, Dav: Pasji mož. Snet s ketne / Ilustr. Dav Pilkey in Jose Garibaldi. Prev. Boštjan Gorenc / Mladinska knjiga (Pasji mož) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / odlično Pinter, Mirijam: Naš čarobni december / Ilustr. Nataša Vertelj. Fotogr. Žarko Pinter in Andreja Mesarec / Pivec / ROČNE SPRETNOSTI / B, 1 / Slovenska književnost / dobro Pipe, Jim: Ne bi hotel živeti brez dreves! / Ilustr. Mark Bergin. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ / RASTLINSTVO / 2 / Angleška književnost / dobro Pirrone, Francesca: Bruno in njegovih 100 prijateljev / Ilustr. Francesca Pirrone. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Italijanska književnost / dobro Plohl, Igor: Pustolovščine v Prlekiji / Pivec (Prijatelji na potepu) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Ilustr. Urška Stropnik Šonc / Pivec in Zveza paraplegikov Slovenije / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Pocrnjić, Sanja: Jezen, jezen škrat / Ilustr. Sanja Pocrnjić / Forum (Posebna izdaja revije Stripburger / Zbirka O) / STRIPI / 2 / Slovenska književnost / dobro Podgoršek, Mojiceja: Deček iz dežele Ni-je / Ilustr. Giulia Sgrò / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Podgoršek, Mojiceja: Ela Počasnela / Ilustr. Tina Perko / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Podgoršek, Mojiceja: Ivan in skodelica črne kave / Ilustr. Daša Simčič / Epistola / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Podgoršek, Mojiceja: Kdo je pojedel čokolado? / Ilustr. Manja Radić Mitrović / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Podgoršek, Mojiceja: Pozor! Cvetača prihaja! / Ilustr. Manja Ćirić / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Podgoršek, Mojiceja: Rozi in Poldi / Ilustr. Živa Dragar / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Podgoršek, Mojiceja: Si že ali še boš? / Ilustr. Erika Omerzel Vujić / Epistola / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Podgoršek, Mojiceja: Uuuu! Dobra knjiga! / Ilustr. Erika Omerzel Vujić / Epistola / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Podgoršek, Mojiceja: Veliki Slovenci / Ilustr. Daša Simčič / Epistola / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / antologija / pomanjkljivo Podvratnik, Andrej: Želva Bogdana / Ilustr. Katarina Aman / Ustanova Velenjska knjižna fundacija (Čokolada s knjigo) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Pogorevc, Pavlina: Nenavadna kokoška Katka / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Pogorevc, Pavlina: Račka si izbere mamo / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Porter, Eleanor H.: Zarja / Prev. Matejka Križan / LYNX / RESNIČNOST / 4 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo Potočnik, Karin: Lanica / Ilustr. Kristina Krhin / Pivec / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Potter, Beatrix: Majhni Benjamin / Ilustr. Beatrix Potter. Prev. Laura Pukel / Društvo za umetnost Perspektiva / SLIKANICE / B / Angleška književnost / nov prevod / pomanjkljivo Potter, Beatrix: Peter Zajec / Ilustr. Beatrix Potter. Prev. Laura Pukel / Društvo za umetnost Perspektiva / SLIKANICE / B / Angleška književnost / nov prevod / pomanjkljivo Powell-Tuck, Maudie: Vesoljski vlak / Ilustr. Karl James Mountford. Prev. Ida Sternad / Učila International / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Praprotnik, Miha: Po sledeh marmelade / Ilustr. Laura Ličer / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo


α

190

Praprotnik-Zupančič, Lilijana: Zmaji?! / Ilustr. Lilijana Praprotnik-Zupančič / Mladinska knjiga (Žlabudron) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / odlično Pregelj, Sebastijan: Pri kamnitem stolpu / Ilustr. Jure Engelsberger / Miš (Zgodbe s konca kamene dobe, 4) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / odlično Pregl Kobe, Tatjana: Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji / Ilustr. Tina Dobrajc / Morfemplus / ZEMLJEPIS / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Prešeren, France: Krst pri Savici / Ilustr. Damijan Stepančič / Miš / SLIKANICE + / 4 / Slovenska književnost / nove ilustracije, nova spr. beseda / odlično PREVOZNA sredstva / Ilustr. Anna Sosso in Roberta Lonardi. Prev. Barbara Kregar / Grahovac / IGROKNJIGE / B / Brez podatka / pomanjkljivo Prežihov Voranc: Solzice / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / ponatis / zelo dobro PRIDNI medo. Na gradbišču / Ilustr. Benji Davies. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / dobro PRIDNI medo. Zabavna kmetija / Ilustr. Benji Davies. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / dobro PRIPOVEDKE z vsega sveta / Prev. Ida Sternad / Učila International / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Svetovna književnost / priredba / pomanjkljivo Prøysen, Alf: Čajna ženička / Ilustr. Björn Berg. Prev. Marija Zlatnar Moe / KUD Sodobnost International (Čudaške prigode) / ZGODBICE / B, 1 / Norveška književnost / odlično PTIČJA pesem / Prev. Marko Bogataj / Učila International / ŽIVALSTVO / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Pucer, Sonja: Božično darilo / Ilustr. Barbara Koblar / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Radovanovič, Vesna: Petelinček prebudi upanje / Ilustr. Kristina Krhin / Ajda, IBO Gomboc (Modri planet) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / zelo dobro Raith-Paula, Elisabeth: Kaj se dogaja v mojem telesu? / Ilustr. Yo Rühmer. Prev. Alenka Berkopec-Valena / Mladinska knjiga / SPOLNA VZGOJA / 3 / Nemška književnost / prenovljeno besedilo, nove ilustracije / zelo dobro Rand, Hilli: Beli in črni muc / Ilustr. Catherine Zarip. Prev. Julija Potrč Šavli / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / 1 / Estonska književnost / zelo dobro Raven: Ravenheart. Zora in mrak / samozal. in distribucija Stella / FANTASTIKA / 4 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Reba, Matea: Čubibubi / Ilustr. Jure Kralj / Studio Hieroglif (Mala zbirka) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / dobro Reichenberg, Mitja: Jesen / Besedilo pesmi Magda Dolén / Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (Drugačni, 005) / GLASBA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Reichenberg, Mitja: Poletje / Besedilo pesmi Magda Dolén / Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (Drugačni, 004) / GLASBA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Reichenberg, Mitja: Pomlad / Besedilo pesmi Magda Dolén / Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (Drugačni, 003) / GLASBA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Remmerts de Vries, Daan: Soncu ni zaupati / Prev. Katjuša Ručigaj / Miš (!Najnaj) / RESNIČNOST / 3 / Nizozemska književnost / zelo dobro REŠEVALNA vozila / Ilustr. Heath McKenzie. Prev. Nataša Müller / Mladinska knjiga (Zavrti me!) / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / zelo dobro Ribeiro, João Manuel de Oliveira: Moj dedek, kralj majhnih stvari / Ilustr. Catarina Pinto. Prev. Mojca Medvedšek / Malinc / ZGODBICE / 1, 2 / Portugalska književnost / odlično


α

191

Ribičič, Josip: Miškolin / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Ribičič, Josip: Nana, mala opica / Ilustr. Marjanca Jemec-Božič / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Richards, Jon: Znanost v infografikah. Rastline / Ilustr. Ed Simkins. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / RASTLINSTVO / 2 / Angleška književnost / dobro Richards, Jon: Znanost v infografikah. Sile / Ilustr. Ed Simkins. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / FIZIKA / 2 / Angleška književnost / dobro Richards, Jon: Znanost v infografikah. Življenjski prostor / Ilustr. Ed Simkins. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / BIOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / dobro Riddell, Chris: Otilija in škrlatni lisjak / Ilustr. Chris Riddell. Prev. Ana Barič Moder / KUD Sodobnost International / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Rigano, Giovanni, Eoin Colfer in Andrew Donkin: Ilegalec / Ilustr. Giovanni Rigano. Prev. Neža Vilhelm / Morfemplus / STRIPI / 2 / Irska književnost / odlično Riggs, Ransom: Votlo mesto / Prev. Maja Ropret / Sanje (Luna) / FANTASTIKA / 3 / Ameriška ZDA književnost / odlično Rippin, Sally: Hej, Jaka!. Pogumno srce / Ilustr. Stephanie Spartels. Prev. Tamara Laganin / Skrivnost / ZGODBICE / 1 / Avstralska književnost / pomanjkljivo Robert, Nadine: Peter, pokončni maček / Ilustr. Jean Jullien. Prev. Alenka Polenec / Narava / SLIKANICE / B / Kanadska književnost / zelo dobro Roth, Veronica: Usode, ki ločujejo / Prev. Petra Berlot Kužner / Učila International / FANTASTIKA / 4 / Ameriška ZDA književnost / dobro Rowling, J. K.: Harry Potter. Kamen modrosti / Ilustr. Mary GrandPré. Prev. Jakob J. Kenda / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Rowling, J. K.: Harry Potter. Ognjeni kelih / Ilustr. Mary GrandPré. Prev. Jakob J. Kenda / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Rowling, J. K.: Harry Potter. Princ mešane krvi / Ilustr. Mary GrandPré. Prev. Jakob J. Kenda / Mladinska knjiga (Žepnice) / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Rowling, J. K.: Magične živali / Prev. Jakob J. Kenda / Mladinska knjiga (Žepnice) / DRAMATIKA / 2 / Angleška književnost / ponatis / odlično Rozman, Andrej: Pesmi iz galerije / Ilustr. Jakob Klemenčič. Fotogr. Janko Dermastja in Bojan Salaj / Narodna galerija / UMETNOST / 3 / Slovenska književnost / zelo dobro Rustja, Miran: Štrbunkov grad / Ilustr. Jože Livijen / Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Rutar, Cvetka: Vila Delia / Ilustr. Lana Kolar / Animayush / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Růžička, Oldřich: Nik se uči zavezati vezalke / Ilustr. Alexandra Hetmerova. Prev. Petra Fröhlich / BP / IGROKNJIGE / A, B / Češka književnost / dobro Růžička, Oldřich: Viteški grad / Ilustr. Jan Klimeš. Prev. Aleša Koncut / Morfemplus / ZGODOVINA / 1 / Češka književnost / pomanjkljivo Růžička, Oldřich: Zaklad Šepajočega Jaka / Ilustr. Pavla Kleinová in Tomáš Tůma. Prev. Aleša Koncut / Morfemplus / PROMET, TRGOVINA / 1 / Češka književnost / pomanjkljivo Saint-Exupéry, Antoine de: Mali princ / Ilustr. Antoine de Saint-Exupéry. Prev. Ivan Minatti / Mladinska knjiga / FANTASTIKA / 3 / Francoska književnost / ponatis / odlično Salten, Felix: Prigode veverice Peri / Ilustr. Hans Bertle. Prev. Rado Vouk / Ara / FANTASTIKA / 2 / Avstrijska književnost / dobro Sanaren, Simona: Ko je Dan / Ilustr. Bader Klidi. Prev. Simona Sanaren / Zavod Savus / POEZIJA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo


α

192

Santiago, Fabi: Tace stran od moje knjige / Ilustr. Fabi Santiago. Prev. Tina Mahkota / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Sanža, Silvie: Poklici / Ilustr. Milan Starý. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 1 / Češka književnost / dobro Schothorst, Daniëlle: Najsvetlejša zvezda / Ilustr. Daniëlle Schothorst. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / 1 / Nizozemska književnost / dobro Schultz, James Willard: V velikem apaškem gozdu / Prev. Sonja Uran Šinigoj / Grlica / RESNIČNOST / 3 / Ameriška ZDA književnost / dobro Schulz, Charles M.: Mulčki. Ljubezen je melodija / Ilustr. Charles M. Schulz. Prev. Igor Zwölf / Graffit (Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 8) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Schulz, Charles M.: Mulčki. Zmaga ni vse / Ilustr. Charles M. Schulz. Prev. Igor Zwölf / Graffit (Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 7) / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Scieszka, Jon: Frank Einstein in antisnovni motor / Ilustr. Brian Biggs. Prev. Tanja Rojc / Grlica (Frank Einstein, 1) / FANTASTIKA / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Scieszka, Jon: Frank Einstein in električni prst / Ilustr. Brian Biggs. Prev. Tanja Rojc / Grlica (Frank Einstein, 2) / FANTASTIKA / 2 / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Sečkar, Gabrijela: Ti si nekaj posebnega / Ilustr. Ivana Pajenk / Zavod Volosov hram / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Sedláčková, Jana: Vojščaki / Ilustr. Kateřina Hikadová, Ondřej Dolejší in Tomáš Pernický. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 2 / Češka književnost / dobro Sedláčková, Jana: Zgodovina mode / Ilustr. Jan Vajda in Štěpán Lenk. Prev. Alenka Perger / Morfemplus / ETNOLOGIJA / 2 / Češka književnost / dobro Seix, Mercè in Meritxell Noguera: Čas pred zasloni / Ilustr. Rocio Bonilla. Prev. Tanja Rojc / Lekarna Ljubljana / SLIKANICE / B / Španska književnost / dobro Seix, Mercè in Meritxell Noguera: Nič več dude / Ilustr. Rocio Bonilla. Prev. Tanja Rojc / Lekarna Ljubljana / SLIKANICE / B / Španska književnost / dobro Seix, Mercè in Meritxell Noguera: Nič več plenic / Ilustr. Rocio Bonilla. Prev. Tanja Rojc / Lekarna Ljubljana / SLIKANICE / B / Španska književnost / dobro Seix, Mercè in Meritxell Noguera: Vedno sem čist / Ilustr. Rocio Bonilla. Prev. Tanja Rojc / Lekarna Ljubljana / SLIKANICE / B / Španska književnost / dobro Sekaninová, Štěpánka: Zanimive zgodbe zgradb / Ilustr. Jakub Cenkl. Prev. Niki Neubauer / Tehniška založba Slovenije / UMETNOST / 2 / Češka književnost / dobro Seliškar, Tone: Bratovščina Sinjega galeba / Ilustr. Matjaž Schmidt / Mladinska knjiga (Knjižnica Sinjega galeba, 330) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Selišnik, Nejka: Erazem Predjamski / Ilustr. Nejka Selišnik / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / ŽIVLJENJEPISI / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Sewell, Anna: Črni lepotec / Prir. in ilustr. Ruth Brown. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost / SLIKANICE / 1 / Angleška književnost / priredba / dobro Sillani, Febe in Paola Grimaldi: Atlas živali / Ilustr. Febe Sillani. Prev. Maruša Mugerli Lavrenčič / Učila International / ŽIVALSTVO / 1 / Italijanska književnost / zelo dobro Silvestro, Annie: Zajčkov bralni krožek / Ilustr. Tatjana Mai-Wyss. Prev. Jedrt Lapuh Maležič / Grafenauer / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / dobro Sirett, Dawn: Moja prva prevozna sredstva / Prev. Peter Arko / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / ponatis / pomanjkljivo


α

193

Sirett, Dawn: Moje prve besede / Prev. Peter Arko / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / ponatis / pomanjkljivo Sirett, Dawn: Moje prve živali / Prev. Peter Arko / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / ponatis / pomanjkljivo Sivec, Ivan: Ubogi kuža / Karantanija (Srečna družina, knj. 17) / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Skubic, Andrej E.: Babi nima več telefona / Ilustr. Tanja Komadina / Mladinska knjiga (Trio Golaznikus, 2) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / odlično Skubic, Andrej E.: Ne bi smel odpreti tistih vrat / Ilustr. Tanja Komadina / Mladinska knjiga (Trio Golaznikus, 1) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / odlično Skubic, Andrej E.: Telefon ali Tisoč stvari / Ilustr. Igor Šinkovec / Mladinska knjiga (Deteljica) / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Slakonja, Boštjan: Enia potuje. Pri prijateljici Li Juan / Ilustr. Alenka Kramer / Fini zavod / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo SLON in bonbon / Ured. David Tasič. Ilustr. Katra Štrukelj / Karantanija / POEZIJA / 1 / Slovenska književnost / antologija / pomanjkljivo SLOVANSKE pravljice. Južnoslovanske pravljice / Zbir. Albert Henry Wratislaw. Prev. Jernej Grobovšek / Stella / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 2 / Evropska književnost / dobro SLOVANSKE pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice / Zbir. Albert Henry Wratislaw. Ilustr. Ivan Jakovlevič Bilibin. Prev. Jernej Grobovšek / Stella / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 2 / Evropska književnost / dobro SLOVANSKE pravljice. Zahodnoslovanske pravljice / Zbir. Albert Henry Wratislaw. Prev. Jernej Grobovšek / Stella / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 2 / Evropska književnost / dobro Smallman, Steve: Plašni medved / Ilustr. Caroline Pedler. Prev. Katja Bizjak / Učila International / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Smart, Denise: Kuharica za punce / Fotogr. Howard Shooter. Prev. Manja Simonič / Mladinska knjiga / GOSPODINJSTVO / 2 / Angleška književnost / dobro Smith, James: Jaz (ni)sem zguba / Ilustr. James Smith. Prev. Ida Sternad / Učila International / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / dobro Smith, James: Samo Zguba. Še vedno nisem zguba / Ilustr. James Smith. Prev. Ida Sternad / Učila International / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / dobro Sokol, Irena: Jan in njegove vragolije / Ilustr. Neli Rahne / samozal. / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Sokolov, Cvetka: Vsak s svojega planeta / Miš (Z(o)renja+) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / zelo dobro Spacal, Alenka: Kako ti je ime? / Ilustr. Alenka Spacal / Bajalka / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Spacal, Alenka: Modre ptičje misli / Ilustr. Alenka Spacal / Bajalka / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Sparrow, Kerry Lyn: Noč za navihane / Ilustr. Guillaume Perreault. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Kanadska književnost / odlično Spilsbury, Louise: Rasizem in nestrpnost / Ilustr. Hanane Kai. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus (Otroci v našem svetu) / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 1 / Angleška književnost / dobro Spilsbury, Louise: Svetovni spori / Ilustr. Hanane Kai. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus (Otroci v našem svetu) / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 1 / Angleška književnost / dobro Staman, Jasna Branka: Kako so Robavsi nadrajsali / Ilustr. Anton Buzeti / Skrivnost / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / dobro Stancliff, Guy David: Biblija za najmlajše / Ilustr. Gustavo Mazali. Prev. Katja Dovžan / Hiša knjig, Založba KMŠ / KRŠČANSTVO / B / Danska književnost / pomanjkljivo


α

194

Starling, Robert: Feri je jezen / Ilustr. Robert Starling. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Steinhöfel, Andreas: Središče sveta / Prev. Anja Golob / Cankarjeva založba (Najst) / RESNIČNOST / 4 / Nemška književnost / odlično Stellmacher, Hermien: Rok je slabe volje / Ilustr. Hermien Stellmacher. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Nemška književnost / dobro Stellmacher, Hermien: Rok reče prosim in hvala / Ilustr. Hermien Stellmacher. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Nemška književnost / dobro Stepančič, Lucija: Anton! / Prir. Veronika Ciglar in Valerija Škof. Ilustr. Damijan Stepančič in Nikolaj Vogel / Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije / SLIKANICE + / 2 / Slovenska književnost / priredba / odlično Stephens, Helen: Kam skriti leva za božič / Ilustr. Helen Stephens. Prev. Helena Kraljič / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro STO: 101 čarobna zgodba / Prev. Mojca Mihelič / Grahovac (Zakladnica pravljic) / ZGODBICE / 1 / Brez podatka / ponatis / pomanjkljivo STO: 101 prva beseda. Doma / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Avstralska književnost / pomanjkljivo STO: 101 prva beseda. Živali / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Avstralska književnost / pomanjkljivo STO: 101 zgodba. Na kmetiji / Prev. Mojca Mihelič / Grahovac (Zakladnica pravljic) / ZGODBICE / 1 / Brez podatka / ponatis / pomanjkljivo STO: 101 živalska zgodba / Prev. Mojca Mihelič / Grahovac (Zakladnica pravljic) / ZGODBICE / 1 / Brez podatka / ponatis / pomanjkljivo Stockton, Frank Richard: Gusarji in pirati / Prev. Jernej Grobovšek / Stella / PROMET, TRGOVINA / 3 / Ameriška ZDA književnost / pomanjkljivo Stojanović, Ina: Čebela Bela iz Podsmreke / Ilustr. Tija Dobrić, Mitja Dinej Dobrić in Eva Ferkulj / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo STRAŠNI dinozavri / Prev. Marko Bogataj / Učila International / PALEONTOLOGIJA / 1 / Angleška književnost / dobro Stuart, Colin: Mladi znanstvenik. Naravoslovje. Osupljivi atomi in neukročena snov / Ilustr. Annika Brandow. Prev. Niki Neubauer / Tehniška založba Slovenije (Naravoslovje, tehnologija, inženiring, matematika) / NARAVOSLOVNE VEDE / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Suhodolčan, Primož: Anže / Ilustr. Matej De Cecco / DZS / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / dobro Suhodolčan, Primož: Kolesar naj bo! / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Suhodolčan, Primož: Ranta vrača udarec! / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija / RESNIČNOST / 2 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Suhodolčan, Primož: Ribo na glavo, pa spat! / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija (Pozor, pravljice!) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / dobro Suhodolčan, Primož: Veliki Bum Bum Čigum / Ilustr. Uroš Hrovat / Karantanija (Pozor, pravljice!) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / ponatis / dobro SUPER wings, čas je za polet. Cirkuške vragolije / Prev. Hana Cirman / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo SUPER wings, čas je za polet. In gondola plove / Prev. Hana Cirman / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo SUPER wings, čas je za polet. Junakova nova oblačila / Prev. Hana Cirman / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo SUPER wings, čas je za polet. Pustolovščina skritega kipca / Prev. Hana Cirman / Egmont / SLIKANICE / B / Francoska književnost / pomanjkljivo


α

195

Susic, Mira: Čudni gosti / Ilustr. Jelena Lasan / Ekslibris / FANTASTIKA / 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Svetina Jalen, Majda: P kot paradižnik / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Svetina Jalen, Majda: Povabilo / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Svetina, Peter: Spoznal sem te po rdečih nogavicah / Ilustr. Krystyna Lipka-Sztarbałło / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Sykes, Julie: Karin in Iskra / Ilustr. Lucy Truman. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga (Akademija samorogov) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / pomanjkljivo Sykes, Julie: Sofija in Svit / Ilustr. Lucy Truman. Prev. Tatjana Cestnik / Mladinska knjiga (Akademija samorogov) / ZGODBICE / 1 / Angleška književnost / pomanjkljivo Šabec, Robert: Brata Pirata in zaklad iz Čokolandije / Ilustr. Staš Kleindienst / Mladika / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / dobro Šebesta, Juraj: Pes pa v smeh / Prev. Diana Pungeršič / Cankarjeva založba (Najst) / RESNIČNOST / 4 / Slovaška književnost / odlično Šebjanič Pupis, Jasna: Nana, človeška ribica / Ilustr. Tomaž Verbič Šalamon / Pipinova knjiga / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Šergon, Polona: Fantiček, jagnje in kozliček / Ilustr. Stane Železnik / P. Šergon / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Štangelj Pavlakovič, Irena: Gozdne skrivnosti / Ilustr. in fotogr. Irena Štangelj Pavlakovič / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Štefan, Anja: Drobtine iz mišje doline / Ilustr. Alenka Sottler / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Štefan, Anja: Gugalnica za vse / Ilustr. Marjanca Jemec-Božič / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Štefan, Anja: Lešniki, lešniki / Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Štefan, Anja: 7 medvedov / Ilustr. Marjanca Jemec-Božič / Mladinska knjiga (Cicibanova zbirka) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično Štefan, Anja: Škratovske oči / Ilustr. Marjanca Jemec-Božič / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / odlično Šuštar, Petra: Smaragdni gozd želja / Ilustr. Zorana Živić / samozal. / PSIHOLOGIJA / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo TA luštne ljudske / Ured. Marjetka Pušenjak. Ilustr. Zvonko Čoh. Note Andrej Lenarčič / Mladinska knjiga / GLASBA / B, 1 / Slovenska književnost / zelo dobro Tekavec, Heather: Sraka tatinska! / Ilustr. Pierre Pratt. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Kanadska književnost / zelo dobro Tellegen, Toon: Sredi noči / Ilustr. Mance Post. Prev. Anita Srebnik / Miš / ZGODBICE / 1, 2 / Nizozemska književnost / odlično Tertrais, Gaëlle: Razloži mi Sveto pismo / Ilustr. Lili La Baleine. Prev. David Ahačič / Družina / KRŠČANSTVO / 2 / Francoska književnost / pomanjkljivo Thomas, Marion: Prvoobhajilno Sveto pismo / Ilustr. Paola Bertolini Grudina. Prev. Anamarija Beniger / Ognjišče / KRŠČANSTVO / 1 / Hebrejska biblična književnost / ponatis / dobro Thorne, Jack: Harry Potter in otrok prekletstva / Bibl. predh. J. K. Rowling in John Tiffany. Prev. Jakob J. Kenda / Mladinska knjiga (Žepnice) / DRAMATIKA / 2 / Angleška književnost / prenovljeno besedilo, nova spr. beseda / odlično Thuswaldner, Werner: Sveta noč, blažena noč! / Ilustr. Robert Ingpen. Prev. Jerneja Planinšek Žlof / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE + / 2 / Avstrijska književnost / odlično


α

196

TISOČ: 1000 besed in slik / Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / SLOVARJI / 1 / Brez podatka / pomanjkljivo Tittel, Kinga: Čudovita Budimpešta / Fotogr. Kinga Tittel. Prev. Alenka Klemenc / Hart / ZEMLJEPIS / 3 / Madžarska književnost / dobro Tolonen, Tuutikki: Pošastno podzemlje / Ilustr. Pasi Pitkänen. Prev. Julija Potrč Šavli / Mladinska knjiga (Pisanice) / FANTASTIKA / 2 / Finska književnost / zelo dobro Townsend, Jessica: Prekletstvo Morrigan Vran / Prev. Maša Sitar / Učila International / FANTASTIKA / 2 / Avstralska književnost / zelo dobro TRALALA, hopsasa, tu je Cicido doma / Ured. Maja Žugič / Mladinska knjiga / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / B / Slovenska književnost / zelo dobro Trampuš, Mojca: Naša Šapa / Narava / GOJENJE RASTLIN, VZREJA ŽIVALI / 1 / Slovenska književnost / dobro Trkaj: Deček in drevo imen / Ilustr. Alica Pan / Dreambook Studio / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Trkaj: Deklica in drevo imen / Ilustr. Alica Pan / Dreambook Studio / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Trnovšek, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda / Ilustr. Damijan Stepančič / Muzej krščanstva na Slovenskem / SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH / 2 / Slovenska književnost / ponatis / odlično Truden, Jana: Prijatelji / Ilustr. Alojzija Majzelj / Smar-team (Projekt Z domišljijo na potep) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Uegaki, Chieri: Hana Hašimoto, šesta violina / Ilustr. Qin Leng. Prev. Mateja Črv-Sužnik / Zala / SLIKANICE / B / Kanadska književnost / zelo dobro V MORJU / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Angleška književnost / pomanjkljivo Vadas, Marek: Na begu / Ilustr. Daniela Olejníková. Prev. Diana Pungeršič / Malinc / SLIKANICE + / 2 / Slovaška književnost / zelo dobro Vainio, Pirkko: Za tiste, ki hočejo leteti / Ilustr. Pirkko Vainio. Prev. Tadeja Petrovčič Jerina / Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba / SLIKANICE + / 3 / Finska književnost / zelo dobro Valenz, Guille: Soy Luna. Pripravljena na vzlet / Prev. Alenka Jeršin / Egmont / RESNIČNOST / 2 / Španska književnost / pomanjkljivo Valenzuela, Guillermo: Soy Luna. Sanje v zraku / Prev. Alenka Jeršin / Egmont / RESNIČNOST / 2 / Španska književnost / pomanjkljivo Vandot, Josip: Kekec in Bedanec / Prir. Andrej Rozman. Ilustr. Zvonko Čoh / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Vandot, Josip: Kekec in Pehta / Prir. Andrej Rozman. Ilustr. Zvonko Čoh / Mladinska knjiga (Zakladi otroštva) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Vandot, Josip: Kekec in Prisank / Prir. Andrej Rozman. Ilustr. Zvonko Čoh / Mladinska knjiga (Cicibanov vrtiljak / Velike slikanice) / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / ponatis / odlično Varl, Neva: Ko je kuža sam doma / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Varl, Neva: Snežko in Čivko / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Varoufakis, Yanis: Ta svet je lahko boljši / Prev. Jelena Isak Kres / Cankarjeva založba (Najst) / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 4 / Grška moderna književnost / ponatis / odlično Vašková, Hana in Petra Bartíková: Kaj počnejo obrtniki / Ilustr. Milan Starý. Prev. Mojca Žnidaršič / Morfemplus / DRUŽBOSLOVNE VEDE / 2 / Češka književnost / zelo dobro Vavpetič, Jasna: Belina / Ilustr. Lena Vozlič / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vavpetič, Jasna: Prebrisana zima / Ilustr. Kiki Klimt / samozal. / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vere, Ed: Kdo je pravi lev / Ilustr. Ed Vere. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro


α

197

Vergari, Luana: Mamica ima v trebuhu dojenčka / Ilustr. Simona Ciraolo. Prev. Mojiceja Podgoršek / Epistola / SLIKANICE / B / Italijanska književnost / zelo dobro VESOLJE / Prev. Marko Bogataj / Učila International / ASTRONOMIJA / 1 / Brez podatka / dobro Vidmar, Janja: Črna vrana / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / odlično Vidmar, Janja: Elvis Škorc, genialni štor / Miš / RESNIČNOST / 3 / Slovenska književnost / odlično Vidmar, Karmen in Goran Gorjup: Gasilci! 112 / Alba 2000 / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vidmar, Karmen in Goran Gorjup: Kdo živi v Postojnski jami? / Alba 2000 (Radovedni smrčki) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vilar, Sten: Polh in Gradec / Ilustr. Igor Ribič / Občina Dobrova-Polhov Gradec / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vilčnik, Rok: Vsakomur nekaj manjka / Ilustr. Nina Šulin / Aristej (Lutkovni oder, knj. 9) / DRAMATIKA / 1 / Slovenska književnost / dobro Virk, Jani: Brez imena / Mladinska knjiga (Nova slovenska knjiga) / RESNIČNOST / 4 / Slovenska književnost / zelo dobro Vitez, Grigor: O zajcu, ki se je rad smejal / Ilustr. Peter Škerl. Prev. Dušanka Zabukovec / KUD Sodobnost International (Čudaške prigode) / ZGODBICE / 1 / Hrvaška književnost / nov prevod, nove ilustracije / odlično VODNIK po prdcih / Ilustr. Roger Penwill. Prev. Jelena Isak Kres / Mladinska knjiga / MEDICINA / 3 / Angleška književnost / dobro Volf Hribar, Darija: Divje živali / Grafenauer / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / pomanjkljivo Volf Hribar, Darija: Živali na kmetiji / Grafenauer / IGROKNJIGE / A / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vrhovec, Vit: Deček Anže brani vas Svetje / Ilustr. Danijela Deletić / Nova obzorja / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vujčić, Marina: Beg na breg / Ilustr. Tomislav Torjanac. Prev. Neva Brun / Forma 7 / POEZIJA / 1 / Hrvaška književnost / pomanjkljivo Vuk, Helena: Kako se lovi pravljice / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Vukmir, Andreja: Diham / Ilustr. Maša Debevc. Fotogr. Andrej Kek / Družinski in terapevtski center Pogled (Čuječnost za otroke) / PSIHOLOGIJA / 1 / Slovenska književnost / dobro Walliams, David: Babica barabica / Ilustr. Tony Ross. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Walliams, David: Dedkov veliki pobeg / Ilustr. Tony Ross. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Walliams, David: Mihec milijarder / Ilustr. Tony Ross. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga / RESNIČNOST / 2 / Angleška književnost / ponatis / zelo dobro Walliams, David: Vsi ti brezupno obupni otroci 2 / Ilustr. Tony Ross. Prev. Milan Dekleva / Mladinska knjiga / FANTASTIKA / 2 / Angleška književnost / zelo dobro Wang, Huiqin: Jaz, Marco Polo / Ilustr. Huiqin Wang, Luka Seme in Lili Saje Wang. Prev. Andrej Stopar / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / ŽIVLJENJEPISI / 2 / Slovenska književnost / zelo dobro Watterson, Bill: Ves čas se kaj dogaja / Ilustr. Bill Watterson. Prev. Alenka Moder Saje / Didakta / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / odlično Watterson, Bill: Znanstveni napredek je naredil "pok" / Ilustr. Bill Watterson. Prev. Alenka Moder Saje / Didakta / STRIPI / 2 / Ameriška ZDA književnost / odlično Wechterowicz, Przemysław: Kura ali jajce? / Ilustr. Marta Ludwiszewska. Prev. Peter Kuhar / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / B, 1 / Poljska književnost / zelo dobro


α

198

Wechterowicz, Przemysław: Objemi me, prosim / Ilustr. Emilia Dziubak. Prev. Peter Kuhar / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / B / Poljska književnost / zelo dobro Weiler, Jan: Puberzver / Ilustr. Till Hafenbrak. Prev. Valentina Smej Novak / Vida / RESNIČNOST / 4 / Nemška književnost / zelo dobro Wenzel, Brendan: Vsi so videli mačko / Ilustr. Brendan Wenzel. Prev. Janja Remškar / Grlica / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / odlično Wenzel, Brendan: Živijo, živijo / Ilustr. Brendan Wenzel. Prev. Aleksandra Kocmut in Janja Remškar / Grlica / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Whaite, Michael: Bagerozavri raziskujejo / Ilustr. Michael Whaite. Prev. Milan Dekleva / Morfemplus / SLIKANICE / B / Angleška književnost / dobro Wieser, Lojze: Zgodba o zmaju Direndaju, Hici-Mici, zmajki Direndajki in zmaju Araratu / Ilustr. Stefano Turk / Drava in ZTT = EST / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Willis, Jeanne: Ne le knjiga / Ilustr. Tony Ross. Prev. Andrea Potočnik / Skrivnost / SLIKANICE / B / Angleška književnost / zelo dobro Wirbeleit, Patrick in Uwe Heidschötter: Škatla. [2], Begomarčki in vremenski čar / Ilustr. Patrick Wirbeleit in Uwe Heidschötter. Prev. Anja Golob / Zavod VigeVageKnjige / STRIPI / 1, 2 / Nemška književnost / odlično Wolf, Tony: Moja velika knjiga / Ilustr. Tony Wolf. Prev. Mojca Mihelič / Grahovac / IGROKNJIGE / B / Italijanska književnost / pomanjkljivo Woltz, Anna: Aljaska / Prev. Katjuša Ručigaj / Miš (Z(o)renja) / RESNIČNOST / 2 / Nizozemska književnost / zelo dobro Woolf, Alex: Ne bi hotel živeti brez čebel! / Ilustr. David Antram. Prev. Maja Brodschneider Kotnik / Hiša knjig, Založba KMŠ / GOJENJE RASTLIN, VZREJA ŽIVALI / 2 / Angleška književnost / dobro Woolf, Alex: Znanost. Kamnine in minerali / Ilustr. Paco Sordo. Prev. Tanja Rojc / Grlica / GEOLOGIJA / 2 / Angleška književnost / dobro Woolf, Alex: Znanost. Naravne nesreče / Ilustr. Andrew Rowland. Prev. Tanja Rojc / Grlica / NARAVOSLOVNE VEDE / 2 / Angleška književnost / dobro Wright, Nicolas: Izjemne ženske / Prev. Jana Lavtižar / Tehniška založba Slovenije / ŽIVLJENJEPISI / 3 / Angleška književnost / zelo dobro Yamada, Kobi: Kaj storiš s priložnostjo? / Ilustr. Mae Besom. Prev. Petra Fröhlich / BP / SLIKANICE / B / Ameriška ZDA književnost / zelo dobro Yoon, Nicola: Vse, vse / Ilustr. David Yoon. Prev. Irena Duša / Mladinska knjiga (Odisej) / RESNIČNOST / 3 / Ameriška ZDA književnost / odlično Yoon, Nicola: Vse, vse / Ilustr. David Yoon. Prev. Irena Duša / Mladinska knjiga (Žepnice) / RESNIČNOST / 3 / Ameriška ZDA književnost / vzporedna izdaja leta / odlično Zagorski, Cvetko: Pika / Ilustr. Ana Zavadlav / Mladinska knjiga (Knjižnica Čebelica, 457) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / nove ilustracije / zelo dobro ZAJEC dolgouhec / Ured. Viktorija Muha / Karantanija / ZBIRKE PRAVLJIC IN ANTOLOGIJE / 1 / Svetovna književnost / dobro ZGODBE za lahko noč / Prev. Katja Mikelj, Marko Bogataj in Petra Berlot Kužner / Učila International / ZGODBICE / B / Angleška književnost / pomanjkljivo Zorko, Domen, Borut Kincl in Tina Kincl: Zmaga na gori Chinto / Ilustr. Neli Rahne / Društvo BTV YU-KI (Panter Kempo in pingvin Arni) / ZGODBICE / 1, 2 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Zorko, Lučka in Tomaž Verdev: Žirafek Željko / Ilustr. Sandra Sever / Zavod Volosov hram / SLIKANICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Zupanc, Lili: Smukci. Pristanek na Zemlji / Ilustr. Lili Zupanc / samozal. / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo Zupančič, Mitja: Zmorjšnice / Ilustr. Adriano Janežič / Osminka & Co. / POEZIJA / 2 / Slovenska književnost / dobro


α

199

Zutis, Martinš: Odkritje, ki ga ni bilo / Ilustr. Martinš Zutis. Prev. Alenka Urh / KUD Sodobnost International (Gugalnica) / SLIKANICE / B / Latvijska književnost / zelo dobro ŽABEC in princeska / Ilustr. Željko Kolarić in Sanja Kolaj. Prev. Miro Mrak / Damot (Najlepše svetovne pravljice, 20) / SLIKANICE / B / Brez podatka / priredba / pomanjkljivo Žaberl, Anja: Zajček Gal / Ilustr. Nina Drol / samozal. / SLOVARJI / B, 1 / Slovenska književnost / dobro Žiberna, Dijana: Zeleni traktor in slon / Ilustr. Dijana Žiberna / D. Žiberna / SLIKANICE / B / Slovenska književnost / pomanjkljivo ŽIVALI / Ilustr. Anna Sosso in Roberta Lonardi. Prev. Barbara Kregar / Grahovac / IGROKNJIGE / B / Brez podatka / pomanjkljivo ŽIVALSKI mladički / Prev. Barbara Zych / Mladinska knjiga / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo ŽIVALSKI mladički / Prev. Saša Labbe / Grahovac / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo ŽIVALSKI vrt / Prev. Saša Labbe / Grahovac / IGROKNJIGE / A / Brez podatka / pomanjkljivo Žnidaršič, Darja: Anekdote z Ranča Kaja in Grom. Konji / Ilustr. Ana Cajnko. Prev. Arven Šakti Kralj / Zavod Moj Aron (Anekdote z Ranča Kaja in Grom) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Žnidaršič, Darja: Anekdote z Ranča Kaja in Grom. Živali z ranča / Ilustr. Ana Cajnko. Prev. Arven Šakti Kralj / Zavod Moj Aron (Anekdote z Ranča Kaja in Grom) / ZGODBICE / 1 / Slovenska književnost / pomanjkljivo Župančič, Oton: Abeceda na polju in v gozdu / Prir. Niko Grafenauer. Ilustr. Jelka Reichman / Mladinska knjiga (Velike slikanice) / SLIKANICE / B, 1 / Slovenska književnost / ponatis / odlično

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

Prirocnik 2019  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/prirocniki/Prirocnik-2019.pdf

Prirocnik 2019  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/prirocniki/Prirocnik-2019.pdf

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded