Page 1

PRILOGA 4 Izjava darovalca ob prevzemu darov Seznanjen/a sem s pogoji darovanja gradiva Mestni knjižnici Ljubljana in se z njimi strinjam. Ime in priimek: ………………………………………..

Evidenčna številka: …………

Podpis: ………………………. Datum: …………………………….

Število podarjenih knjig: …………..

Pravilnik o uprav knj zbirke priloga 4  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Pravilnik_o_uprav_knj_zbirke_PRILOGA_4.pdf