Page 1

Prijava v MyPC Spletna administracija je kontrolno središče za aplikacijo MyPC. Njen namen je rezervacija in preklic rezervacij računalnikov. Pred uporabo aplikacije se je potrebno registrirati.

Če prijava oz. registracija ni uspešna, se vam izpiše sledeče besedilo.

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-1-


Ko se uspešno prijavite, se vam prikaže zaslon s podatki o možnostih rezervacij računalniških mest.

Pomen posameznih ikon v MyPC: Gumb Osveži ponovno naloži trenutno stran in pri tem prikaže nove spremembe.

Gumb Rezerviraj vas napoti na stran s podatki o možnostih rezervacij računalniških mest

Gumb MojeRezervacije se uporablja za pregled in urejanje rezervacij, ki so bile izvedene s pomočjo orodja MyPC.

Odjava iz MyPC je mogoča preko zadnje ikone.

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-2-


Izvršitev rezervacije Ko želimo izvesti rezervacijo računalnika, je potrebno določiti lokacijo računalnika. Najprej izberemo fizično lokacijo oz. enoto knjižnice,

npr. Knjižnica Otona Župančiča ali Enota Poljane, čeur sledi še mikrolokacija računalnikov, npr. nadstropje, oddelek, itd. Sledi določitev tipa računalnika, ki ga želimo rezervirati. Sistemske specifikacije posameznih tipov računalnikov so razložene s klikom na ikono vprašaja!

Temu sledi časovna določitev rezervacije. Izbira datuma je omogočena s klikom na ikono koledarja desno od vnosnega polja.

Določitev datuma uporabe računalnika je vezana na odprtost izbrane enote knjižnice. Pretekli datumi so prikazani v črni barvi, modre barve je trenutni datum, z zeleno so obarvani prihodnji dnevi, z rdečo pa dnevi, ko je enota zaprta (zaradi praznikov, nedelovnih dni, počitnic, itd.). Rezervacija je možna le za trenutni datum, ter zeleno obarvane dneve.

Glede na odprtost in razpoložljivost ustreznih računalnikov se prikaže tabela z možnimi izbirami časovnih terminov v izbrani enoti na izbrani dan. Časovni termini so obarvani z različnimi barvami, katerih pomen je podan v sledeči legendi. Izbrati je možno termine, ki so obarvani z belo barvo, torej proste. Rezervacijo se izvede s klikom na ustrezen termin. Ob kliku na želen termin se prikaže obrazec za podrobnejšo časovno opredelitev uporabe računalnika. V pogovornem oknu je potrebno najprej določiti kdo bo tako rezervirani računalnik uporabljal. Na voljo so tri možnosti:

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-3-


- uporabnik, v tem primeru je potrebno v iskalnem polju "Uporabniško ime" s pomočjo vnaprej podanih možnih uporabniških imen določiti točno določenega uporabnika - uporabniška skupina, tudi v tem primeru se točno določeno uporabniško skupino določi med vnaprej danimi možnimi, ter - za lastne potrebe, če želimo računalnik rezervirati zase v tem primeru bo aplikacija sama izpisala ustrezno uporabniško ime vnosno polje. Na tem mestu je še vedno možno spreminjanje datuma in ure pričetka ter zaključka rezervacije. Zadnja možnost v tem obrazcu je uporaba funkcije "Periodična rezervacija". Če te možnosti ne izberemo se ob pritisku gumba "Next" (Naprej) pogovorno okno zapre. Ob izbiri funkcije "Periodična rezervacija" je možno določiti ponavljajoče se časovno obdobje, ko rezervacija za določen računalnik velja. Nastaviti jo je mogoče za sledeča obdobja: - dnevno, - tedensko ali - mesečno. Dnevna rezervacija bo veljala za število dni po določenem datumu ob točno določeni uri za število dni, ki jih nastavimo nižje v pogovornem oknu. Opozoriti je potrebno, da sistem upošteva tudi dneve, ko knjižnica ne posluje! Če se odločimo za tedensko rezervacijo, bo ta omogočena za dan v tednu, ki je bil uporabljen za prvo rezervacijo. Mesečno rezervacijo določimo na točno določen dan v mesecu, ko želimo imeti rezervacijo za računalnik. Tudi pri tedenski in mesečni rezervaciji je možno nastaviti koliko krat se bo rezervacija ponovila z vnosom števila ponovitev v vnosno polje na koncu pogovornega okna. Po končanem vnosu je potrebno pritisniti gumb "Naprej" (Next), sistem pa nam nato prikaže povzetek vseh nastavitev, ki smo jih določili. Če je termin za vnešeno rezervacijo že zaseden, nam sistem to sporoči, rezervacije pa ni možno dokončati, dokler ne izberemo prostega termina. Povzetek nastavitev rezervacije zajema opis rezerviranega tipa računalnika, za katerega uporabnika je bil rezerviran, kje je lociran računalnik, datum ter časovni interval njegove uporabe, ter ime rezerviranega računalnika. Ob kliku na gumb "Naprej" (Next) se izpiše še rezervirani termin v časovni preglednici. S tem je postopek rezervacije računalnika uspešno zaključen.

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-4-


Postopek je ob vsakem opisanem koraku moĹžno prekiniti z uporabo gumba "Zapri" (Close)!

MyPC 2.0 - Š Info Technology Supply Ltd. 2005

-5-


Izvršitev rezervacije terminov Ko želimo izvesti rezervacijo večih računalnikov naenkrat za potrebe izobraževanj ali hkratne uporabe vnaprej organizirane skupine uporabnikov, je potrebno izvesti rezervacijo termina. Ta način rezervacije bo prišel v poštev tudi pri rezervaciji računalniške sobe v prvem nadstropju Knjižnične Otona Župančiča.

Tudi tu je potrebno najprej določiti fizično lokacijo oz. enoto knjižnice, čemur sledi še mikrolokacija računalnikov (npr. nadstropje, oddelek, itd.), ter časovna določitev rezervacije. Izbira datuma je omogočena s klikom na ikono koledarja desno od vnosnega polja. Določitev datuma uporabe računalnika je vezana na odprtost izbrane enote knjižnice. Pretekli datumi so prikazani v črni barvi, modre barve je trenutni datum, z zeleno so obarvani prihodnji dnevi, z rdečo pa dnevi, ko je enota zaprta (zaradi praznikov, nedelovnih dni, počitnic, itd.). Rezervacija je možna le za trenutni datum, ter zeleno obarvane dneve. Glede na odprtost in razpoložljivost ustreznih računalnikov se prikaže tabela z možnimi izbirami časovnih terminov v izbrani enoti na izbrani dan. Izbrati je možno termine, ki so obarvani z belo barvo, torej proste. Rezervacijo se izvede s klikom na uro nad prostimi termini, ko želimo, da se rezervacija termina izvede. Ob kliku na želen termin se prikaže obrazec za nadaljnjo opredelitev uporabe računalnikov. V vnosno polje je potrebno vnesti ime termina, ki bo kot tak označen v časovni preglednici. Tudi tu je možna uporaba funkcije "Periodična rezervacija". Tudi tu je možna sprememba časovnega okvirja termina rezervacije. Zadnja možnost je uporaba neobveznega gesla, s katerim zavarujemo rezervacijo računalnikov, glede na to, da niso vezani na določeno osebo. Vnosno polje za vnos gesla lahko pustimo prazno, v tem primeru bo omogočena uporaba rezerviranega računalnika vsakomur.

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-6-


Po končanem vnosu je potrebno pritisniti gumb "Naprej" (Next), če smo se pri rezervaciji odločili še za možnost »Periodične rezervacije«, nas sistem preusmeri na ustrezno pogovorno okno, v obratnem primeru nas sistem preusmeri na pogovorno okno, kjer določimo računalnike, ki jih želimo rezervirati v okviru rezervacije termina. Izbiram lahko med računalniki, ki so na razpolago v polju »Razpoložljivi računalniki« (Available Computers). V sosedno polje »Izbrani računalniki« jih prenašamo s pomočjo izbire posameznega računalnika s klikom miške in pritiskom gumba >. Možen je tudi prenos večih računalnikov naenkrat s pomočjo pridržane tipke CTRL in klikanjem na posamezna računalnike, ter seveda uporabo ikone >. Če želimo izbrati vse računalnike, to preprosto storimo le s klikom na ikono >>. Možen je tudi obraten proces z ustrezno rabo tipk < in <<. Po kliku tipke »Naprej« (Next) nam sistem prikaže povzetek vseh nastavitev, ki smo jih določili. Če je termin za vnešeno rezervacijo že zaseden, nam sistem to sporoči, rezervacije pa ni možno dokončati, dokler ne izberemo prostega termina.

Povzetek nastavitev rezervacije zajema opis rezerviranih računalnikov, za katero skupino uporabnikov je bil rezerviran, kje so locirani računalniki, datum ter časovni interval njegove uporabe, ter ime rezerviranih računalnikov. Ob kliku na gum "Naprej" (Next) se izpiše še rezervirani termin v časovni preglednici. S tem je postopek rezervacije računalnika uspešno zaključen.

Postopek je ob vsakem opisanem koraku možno prekiniti z uporabo gumba "Zapri" (Close)! MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-7-


Preklic rezervacije Preklic rezervacije, ne glede na to ali gre za rezervacijo posameznega uporabnika, skupine uporabnikov ali rezervacijo termina, se izvede tako, da najprej kliknemo v časovni razpredelnici na želeno rezervacijo. Prikaže se nam podroben opis rezervacije, na dnu pogovornega okna pa boste opazili tudi ikono »Odstrani« (Remove). Ob kliku nanjo vas bo sistem povprašal ali ste prepričani o svoji nameri, ob potrditvi z »Da« (Yes) pa bo rezervacija izbrisana. Preklic oz. izbris rezervacije vam sistem tudi sporoči z informativnim pop-up oknom.

Urejanje lastnosti rezervacije Urejanje lastnosti rezervacije je omogočeno na podoben način kot izbris, le da v tem primeru izberemo gumb »Uredi« (Edit), nato pa lahko urejate posamezne lastnosti rezervacije, tako kot je to potekalo ob njenem vnosu v sistem.

MyPC 2.0 - © Info Technology Supply Ltd. 2005

-8-

Navodila mypc  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/virtualna_knjiznica/gradivo_storitve_v_mkl/Navodila_MyPC.pdf

Navodila mypc  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/virtualna_knjiznica/gradivo_storitve_v_mkl/Navodila_MyPC.pdf

Advertisement