Page 1

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA Mestna knjižnica Ljubljana svojim članom omogoča izposojo gradiva iz drugih slovenskih knjižnic. Gre za gradivo, ki je v enotah MKL trenutno izposojeno ali ga sploh ni. Pogoj za naročilo so poravnane finančne obveznosti do Mestne knjižnice Ljubljana.

Naročanje gradiva za medknjižnično izposojo:  osebno v enotah Mestne Knjižnice Ljubljana  preko spletne strani: www.mklj.si  Pomembne strani; Medknjižnična izposoja;

Naročilnica za člane  preko kataloga Cobiss  Moja knjižnica; Medknjižnična izposoja

Dobavni rok gradiva je od 2 do 5 delovnih dni; prevzem in vračilo gradiva v izbrani območni enoti MKL. Izposojevalni rok določi knjižnica, ki gradivo posoja.

Preklic naročila in podaljšanje roka izposoje :  01 600 8314; vsak delovnik od 9.00 do 12.00  medknjiznicna@mklj.si  Moja knjižnica

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev:  gradivo: 6 € / enoto  kopije: 3 € + stroški kopiranja

www.mklj.si

Medknjiznicna%20izposoja  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/za_uporabnike/promocijske_tiskovine/medknjiznicna%20izposoja.pdf