Page 1

Zlati časi družabnosti Damjan J. Ovsec torek, 24. april 2018 ob 19.00 Prvi, aprilski domoznanski večer, nosi naslov Zlati časi družabnosti. Najprej si bo mogoče ogledati dokumentarni film Ljubljana 1909, najstarejši filmski posnetek mesta Ljubljane. Film so po naročilu posneli tržaški snemalci, producent filma je bil Tržačan Salvatore Spina. Na njem je posnetek slovesnosti ob 25. letnici ljubljanskega delavskega pevskega društva Slavec z gosti, pevskimi društvi s Štajerskega, iz Trsta, s Hrvaškega in Češkega. Večina filma je posvečena slovesnemu sprevodu s prapori, na filmu pa sta še panorama Ljubljane in veselica v parku Zvezda. Sledilo bo predavanje priznanega etnologa, kulturnega in umetnostnega zgodovinarja ter publicista Damjana J. Ovsca, ki bo orisal družabno življenje v Ljubljani od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne.

"Pred prvo svetovno vojno je bilo družabno življenje v marsikaterem pogledu preprostejše ter v neki meri razdeljeno na slovenski in nemški krog. Po vojni se je družabnost zlasti v tridesetih letih močno razmahnila tudi v novih oblikah. Le-te so ob drugih faktorjih prinašale s seboj večjo sproščenost na račun zanikanja starih norm—npr. uniformiranosti in etiketiranosti." Damjan J. Ovsec: Oris družabnega življenja v Ljubljani od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne

Promenada, glasba in ples Dušan Hren torek, 29. maj 2018 ob 19.00

Sprehod po Ljubljanskih gostilnah Barbara Pečnik torek, 23. oktober 2018 ob 19.00 Na zadnjem domoznanskem večeru bomo v ospredje postavili ljubljansko gostinstvo, ki je bilo skozi vsa obdobja dobro razvito. V našem glavnem mestu je bilo mogoče najti vse tipe gostišč, od najboljših hotelov, restavracij, kavarn, boljših gostiln do manjših zakotnih beznic. Gostišča so tako imela največjo tradicijo in najvažnejšo funkcijo v oblikovanju družabnega življenja vseh slojev v mestu. Najprej si bomo ogledali kratke dokumentarne posnetke iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija, na katerih je ujet utrip življenja Ljubljane in nekaterih njenih gostiščih v 60-ih letih prejšnjega stoletja.

Drugi, majski domoznanski večer, bo posvečen ljubljanski promenadi, glasbi in plesu. Promenada, nekdaj glavno sprehajališče Ljubljančanov, je povezovala park Tivoli z mestnim jedrom. Predstavljala je obliko navezovanja stikov, priložnost za spoznavanje in razkazovanje novitet ter shajališče ljudi različnih socialnih in kulturnih okolij. Tudi glasba in ples sta imela pomembno vlogo v oblikovanju družabnega življenja in bila vedno zelo priljubljena zabava ljubljanskih meščanov. Najprej si bomo ogledali izbrane odlomke diplomskega dokumentarnega filma o ljubljanski promenadi, ki nosi naslov Od Kneippa do kofeta s smetanco in nazaj (režiser: Amir Muratović; direktor fotografije: Bojan Kastelic, 1992). Po projekciji bo sledil pogovor z glasbenikom ter televizijskim režiserjem in urednikom Dušanom Hrenom. Dušan Hren je študiral glasbo, po drugi svetovni vojni je vodil svoj ter Akademski plesni orkester, potem pa se je zaposlil na Radiu Ljubljana in kmalu zatem na Televiziji ter postal eden njenih pionirjev in dolga desetletja njen nepogrešljiv režiser in urednik. Pogovor bo povezoval Jurij Primožič.

Nato se bomo premaknili v obdobje Ljubljane na prehodu iz 19. v 20. stoletje ter prisluhnili predavanju Barbare Pečnik, ki bo spregovorila o ljubljanskih gostilnah, gostilničarjih, pravilih obnašanja, bontonu in vlogi žensk v takratnem času. Predavateljica Barbara Pečnik je višja kustosinja na Trubarjevi domačiji. V svojem magistrskem delu je natančneje preučila ljubljanska gostišča, na prelomu iz 19. v 20. stoletje (2014). V letu 2017 je njeno magistrsko delo v knjižni obliki z naslovom Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana.


Družabno življenje v Ljubljani nekoč www.mklj.si

Slovanska knjižnica že sedmo leto zapored pripravlja cikel domoznanskih večerov Ljubljana v gibljivih slikah. Letošnji cikel smo posvetili temi družabnega življenja nekdanje Ljubljane in njenih prebivalcev. Družabno življenje so nekdaj spremljale številne šege in navade oziroma natančna pravila ravnanja, zato je bilo tudi sestavina družbenega ugleda.

Zlati časi družabnosti torek, 24. april 2018 ob 19.00 film: Ljubljana 1909; Vir gradiva: Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS predavanje: Damjan J. Ovsec - Zlati časi družabnosti tematska razstava

Promenada, glasba in ples torek, 29. maj 2018 ob 19.00 film: Od Kneippa do kofeta s smetanco in nazaj; režiser: Amir Muratović; direktor fotografije: Bojan Kastelic, 1992 pogovor: Dušan Hren, glasbenik, televizijski režiser in urednik tematska razstava

Sprehod po ljubljanskih gostilnah torek, 23. oktober 2018 ob 19.00 film: dokumentarni posnetki iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija predavanje: Barbara Pečnik - Sprehod po ljubljanskih gostilnah tematska razstava Za sodelovanje se zahvaljujemo predavateljem, Slovenskemu filmskemu arhivu pri Arhivu RS ter TV arhivu in dokumentaciji RTV Slovenije.

Ljubljana v gibljivih slikah filmske projekcije, predavanja, razstave

DRUŽABNO ŽIVLJENJE v Ljubljani NEKOČ Slovanska knjižnica, dvorana Enspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana tel. 01 308 56 00| slovanska@mklj.si www.mklj.si

Ljubljana v gibljivih slikah, 2018  
Ljubljana v gibljivih slikah, 2018  
Advertisement