Page 1

UČENJE, KI POTEKA VSE ŽIVLJENJE … Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije - CVŽU LUR (www.cvzu-lur.si) je nastal ob sodelovanju mreže organizacij, ki se je spletla ob projektu in ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za šolstvo in šport. Naš namen je ustvariti trajno mrežo na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter svetovanja za ljudi vseh starosti, poklicev in izobrazbe. Če ste mladi, srednje starosti ali v poznejših letih življenja in si želite pridobiti novo znanje ali mislite, da bi radi ob sebi imeli strokovnjaka, ki vam lahko svetuje pri odločitvah vseh vrst v povezavi z učenjem, izobraževanjem, delom ali življenjem, če ste učitelj, vzgojitelj, izobraževalec odraslih ali vas preprosto izobraževanje zanima, vas vabimo, da se nam pridružite. POIŠČITE TOČKO V SVOJI BLIŽINI Ljubljanska urbana regija ima 16 Točk vseživljenjskega učenja: CDI Univerzum (nosilec projekta) je koordinator dela v petih točkah CVŽU LUR, Mestna knjižnica Ljubljana pa v osmih. Svojo točko ima tudi Glotta Nova, CIRIUS Kamnik in MISSS. Točke vseživljenjskega učenja so središča znanja v vaši bližini, v katerih lahko brezplačno pridobivate številna nova znanja ali obnavljate to, kar ste se že naučili. Omogočajo vam sodoben, aktiven in učinkovit pristop k učenju. Spodbujajo vas k samostojnosti in lastni aktivnosti, ki je za uspešno učenje ključnega pomena. Pri tem pa niste sami, saj vas v točkah čakajo mentorji, ki vam svetujejo pri izbiri gradiva, ki je primerno za samostojno učenje, spremljajo vaš napredek in vas spodbujajo pri doseganju ciljev. V točkah se lahko udeležujete najrazličnejših učnih oblik (seminarji, delavnice, videokonference, tečaji, …).

jana ubl 0 Lj 16 75 0 0 , 1 , 510 s.org 0 s va 2 erje 10 16 7 o@mis ss.org v a inf .mis Kun l: 01 5 w Te ww etka k Vsa

do p 7.00 1 ljka ede .00 do n o p od 8 n od

da

www.cvzu-lur.si

Točke vseživljenjskega učenja vam omogočajo boljši dostop do organiziranega samostojnega učenja in učne pomoči v procesih vseživljenjskega učenja s pomočjo inovativnih oblik in gradiv za učenje, saj vam je v vsaki točki na voljo vsaj en računalnik z dostopom do svetovnega spleta. • UČNE VSEBINE Pri svojem delu lahko uporabljate gradiva in vsebine za e-učenje in samostojno učenje. Gradiva za samostojno učenje so različnih vrst in so namenjena pridobivanju novega znanja oz. utrjevanju starega. Posameznika vodijo skozi učenje in hkrati nudijo možnost preverjanja njegovega znanja. V točkah vseživljenjskega učenja lahko pridobivate znanja in spretnosti, ki so v današnjem času vedno bolj potrebne, da se lažje vključite v sodobno evropsko informacijsko družbo: učenje tujih jezikov, informacijskokomunikacijska tehnologija (med drugim oblikovanje besedil, preglednice, predstavitve, internet, elektronska pošta), usposabljanje za e-oblike učenja in delovanja, učenje za pridobivanje neformalnih znanj, … • KAKO ZAČETI Ko prvič obiščete točko vseživljenjskega učenja, opravite uvodni svetovalni razgovor. Takrat se z mentorjem pogovorite, kaj vas zanima, kakšne so vaše želje in kakšno je vaše predznanje. Sami si izberete vsebino učenja, sami se odločite, kje, kdaj in kako dolgo se boste učili, katera gradiva boste uporabljali, kdaj bo učenje končano, mentor pa vam svetuje pri izbiri učnih programov in orodij.

P Tel oljans : 01 k 52 a ces t 00 670 a 95, L ssu , 031 jublja @g n 7 w ww lott 42 74 a Ob .glo ano pon 8 va. ede tta nov si ljki h a.si ali od 8.0 o 0 d1

4.0

do 14 o 2 .00 0.0 0

0d

• KOMU SO NAMENJENE Točke vseživljenjskega učenja so namenjene vsem vam, ki se želite brezplačno, samostojno učiti ter obnavljati in nadgrajevati svoje znanje z različnih področij. Še posebej to velja za: mlade, brezposelne, zaposlene, generacijo 50+ ... Pokličite ali obiščite najbližjo točko vseživljenjskega učenja in si zagotovite uspeh!

» Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«


Na Točkah vseživljenjskega učenja lahko pridobivate znanja z naslednjih področij:

Točke v Mestni knjižnici Ljubljana

Točke v Ljubljanski urbani regiji

Knjižnica Jožeta Mazovca Zaloška 61, 1000 Ljubljana Telefon: 01 548 45 10 Ob ponedeljkih od 13.00 do 19.00

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Tržaška 9b, 1360 Vrhnika Telefon: 01 755 31 14 Ob ponedeljkih od 8.00 do 14.00

Knjižnica Bežigrad Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana Telefon: 01 236 38 00 Ob torkih od 13.00 do 19.00

Matična knjižnica Kamnik Ljubljanska 1, 1240 Kamnik Telefon: 01 831 12 17 Ob torkih od 9.00 do 15.00

KOŽ, Enota Nove Poljane Povšetova 37, 1000 Ljubljana Telefon: 01 521 15 20 Ob petkih od 13.00 do 19.00

Knjižnica Domžale Cesta talcev 4, 1230 Domžale Telefon: 01 724 12 04 Ob sredah od 8.00 do 14.00

Knjižnica Šiška Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana Telefon: 01 519 38 42 Ob četrtkih od 13.00 do 19.00

Knjižnica Litija Parmova ulica 9, 1270 Litija Telefon: 01 898 05 80 Ob četrtkih od 8.00 do 14.00

TUJI JEZIKI angleški nemški italijanski španski francoski RAČUNALNIŠTVO internet in elektronska pošta, urejanje datotek in map, pisanje in oblikovanje besedil, preglednice, digitalna fotografija …in mnogo več! Preverite ponudbo v svoji knjižnici. Svetujemo vam pri izbiri primernega gradiva. Spremljamo vaš napredek. Pomagamo vam pri doseganju zastavljenih ciljev.

Cvzu lur  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/projekti/nacionalni/CVZU_LUR.pdf

Cvzu lur  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/projekti/nacionalni/CVZU_LUR.pdf

Advertisement