Page 1

Učni center se uči Mateja Lesar

Za naše delo


Znanje zaposlenih je znanje za uporabnike


Kako se UÄ?ni center uÄ?i?

Spremljanje potreb Spremljanje okolja Evalvacija

10. april 2019

163


Hiter odziv na strokovne potrebe

Mentorstvo za strokovni izpit 10. april 2019

Merjenje kvalitativnih kazalnikov 164


Ĺ tevilo izobraĹževanj

2013 62

10. april 2019

2014 62

2015 84

2016 92

2017 97

2018 120

165


Ĺ tevilo udeleĹžencev 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2013 10. april 2019

2014

2015

2016

2017

2018 166


Specializirani knjižnični center

Katalog izobraževanj 2019 https://www.mklj.si/index.php /izobrazevanja/ucni-center

10. april 2019

167


Spreminjamo slovenske knjiĹžnice Se nam boste pridruĹžili?

ucni.center@mklj.si 10. april 2019

168

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

10 lesar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/10_Lesar.pdf

10 lesar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/10_Lesar.pdf

Advertisement