Page 1

Mentorstvo v MKL mag. Marijan Ĺ poljar

Za naĹĄe delo


Definicija . ..

Slovar tujk. (2004). Ljubljana, Cankarjeva zaloĹžba.

10. april 2019

128


..prosto po Homerju

Odiseja (apokrif)


Enovitost mentorstva v MKL • stalnica, ki spremlja strokovno delo zaposlenih v MKL, • celostno zastavljeno mentorstvo – vpogled v strokovna področja knjižničnega dela, – predstavitev dela in posredovanje izkušenj – uspešno mentorsko delo pomeni spodbudo, ki omogoča kritičen pogled in možnost nenehnih izboljšav. 10. april 2019

130


Oblike mentorstva • • • • • • •

novo zaposleni, bibliotekarski izpit, študenti bibliotekarstva, študenti drugih strok, dijaki, prostovoljci, usposabljanje na delovnem mestu, mobilnosti Erasmus+ (študenti, zaposleni)

10. april 2019

131


Dokument o mentorstvu v MKL • jedrnata opredelitev izvajanje različnih oblik mentorstva, ki jih izvajamo v MKL. • Objava: https://issuu.com/knjiznicaljubl jana/docs/mentorstvo_v_mkl

10. april 2019

132


Protokol • Kontakt z MKL • Namen mentorstva • Potek dela in vsebine mentorskega programa • Mentor • Trajanje

10. april 2019

133


Mentorji v MKL • Naloge • Izobraževanje • Seznam

https://www.ramonashaw.com/a-managers-guide-to-leadership-coaching/

10. april 2019

134


Povezani dokumenti • Mentorski program MKL • Pravilnik o prostovoljskem delu v MKL • Program prostovoljskih dejavnosti v MKL

10. april 2019

135


Hvala za pozornost!

10. april 2019

136

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

08 spoljar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/08_Spoljar.pdf

08 spoljar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/08_Spoljar.pdf

Advertisement