Page 1

Knjižnica kot večkulturni prostor neformalnega učenja in druženja za otroke, mlade in odrasle Silvija Štraus

Storitve za ciljne skupine prebivalcev


Kaj je Multi-kul-praktik? • Multikulturnost • Medgeneracijsko sodelovanje • Aktivno vključevanje udeležencev • Družinski dan z igranjem • Tujci • Mladi • Svet 10. april 2019

111


Cilji projekta • •

• • • • •

Promocija branja in knjižnične dejavnosti, spodbujanje spoznavanja različnih kultur (običajev, jezika, zgodovine, znanosti in umetnosti) in kulturne raznolikosti, razvijanje strpnosti in kulturnega dialoga, negovanje spoštovanja do drugih narodov, krepitev nacionalne identitete, razvijanje kritičnega mišljenja, spodbujanje spoštovanja in varovanja okolja.

10. april 2019

112


10. april 2019

113


Dogodki v sklopu Multi-kul-praktika

Projekt zasnovan kot mini festival traja tri dni, v tem 훾asu so na voljo razli훾ne vsebine za razli훾ne starostne skupine poudarek pa na aktivnem vklju훾evanju mladih (tudi po srcu) in interdisciplinarnem pristopu

10. april 2019

114


Dogodki v sklopu Multi-kul-praktika GLEDALIŠKE PREDSTAVE FILMSKE PROJEKCIJE LITERARNI DOGODKI STROKOVNA PREDAVANJA

DELAVNICE RAZSTAVE MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 115 15. april 2019


Dogodki v sklopu Multi-kul-praktika

10. april 2019

116


Sodelovanja Pri izvedbi programa in dogodkov se navezujejo različne vrste sodelovanja z različnimi posamezniki, skupinami in inštitucijami: • • • • • • •

Izobraževalne inštitucije (mednarodne šole, fakultete, Društvo SILA, …), nevladne in vladne inštitucije (muzeji, galerije, IJS, Mirovni inštitut, …), veleposlaništva posameznih držav, kulturni inštituti, različna kulturna društva, ministrstvo za kulturo RS, posamezniki, tujci živeči v Sloveniji.

10. april 2019

117


10. april 2019

118


Oglaševanje in promocija ter financiranje • Izdelava celostne podobe s plakati, vabili, zgibankami • • • •

Služba za odnose z javnostmi/ Lokalno oglaševanje Napovednik prireditev in izobraževanj MKL Spletna stran MKL, spletne strani sodelujočih ustanov Mediji FB mestne knjižnice Ljubljana, FB sodelujočih ustanov

• Široka sodelovanja ponujajo možnost promoviranja samih sodelujočih.

 Stroški so minimalni zaradi sodelovanja in skupnih interesov sodelujočih.

10. april 2019

119


120 15. april 2019


Napovednik za razstavo

121


Predstavitev muzeja Dvor Veliki Tabor

10. april 2019

122


In kako naprej • Nova oblika promocije knjižnice in njenih storitev izven zidov knjižnice. • Iskanje dodatnih virov financiranje in tako posledična raznolikost kvalitetnih predavateljev. • Povezovanje MKL z ostalimi knjižnicami v Sloveniji (in tujini). • Uporaba izkušenj in znanj starejših in prostovoljcev pri oblikovanju storitev in programov. • Uporaba novih tehnologij pri izvedbi nekaterih dejavnosti.

10. april 2019

123


Multi-kul-praktik 2019

10. april 2019

124

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

07 straus  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/07_Straus.pdf

07 straus  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/07_Straus.pdf

Advertisement