Page 1

Odzivnost knjižnične zbirke v lokalnem okolju: kazalniki uspešnosti za nabavo gradiva Miro Tržan, mag. Marijan Špoljar

Proaktivna knjižnica


Kazalniki za evalvacijo knjižnične zbirke • obseg knjižnične zbirke • dosežena izposoja • obrat knjižnične zbirke – relativizira objektivno razliko dosežene izposoje zaradi števila izvodov

10. april 2019

6


Vsebina poizvedbe o obratu • obrat za posamezne tematske skupine • po načinu nabave • za posamezne letnike prirasta

10. april 2019

7


Obrat po tematskih skupinah

15. april 2019

8


Obrat romana glede na naÄ?in nabave

15. april 2019

9


Ocena obrata

10. april 2019

10


Ocena obrata: O/øO*10 • • •

O - dosežen obrat øO - povprečje obrata tematske skupine 10 - točka povprečja

10. april 2019

11


Obrat in ocena obrata

10. april 2019

12


10. april 2019

13


15. april 2019

14


Uporabnost • Indikator dobrih ali slabih tematskih skupin v knjižnici • Indikator dobrih ali slabih tematskih skupin v posameznem oddelku • Podlaga za prioritetni seznam in načrten pregled posameznih skupin: – Izpis neizposojenega gradiva

• Poročilo: – Ali je tematska skupina zastarela – nima novejših izdaj? – Če tematska skupina ni zastarela: • ali nima zainteresiranih uporabnikov • ali nima ustreznega dostopa, promocije 10. april 2019

15

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

01 trzan spoljar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/01_Trzan_Spoljar.pdf

01 trzan spoljar  

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/aprilMKL/01_Trzan_Spoljar.pdf

Advertisement