Page 1


Zbirka testov - srednja stopnja  

Zbirka testov je namenjena kandidatom za izpite iz znanja slovenščine na srednji ravni, to je vsem, katerih prvi jezik ni slovenščina, potre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you