Page 1


Uvod v naravno skladnjo  

V Sloveniji se že dvajset let razvija poldeduktivna jezikoslovna teorija, imenovana naravna skladnja. Učbenik je namenjen začetnikom, predvs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you