Page 1


Unter der Lupe 1: Ein Lehr- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache  

Učbenik ponuja študentom veliko možnosti za razvijanje jezikovnih kompetenc in poglabljanje medkulturnosti, učiteljem pa možnosti za ustvarj...