Page 1


Učiteljske kompetence in doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev v šoli  

Monografija povezuje teoretično znanje na področju učiteljskih kompetenc ter njihovih učinkov na različne procese pri učencih z rezultati ra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you