Page 1


Text and Boundary: A Sideways Glance at Textual Phenomena in Japanese  

Eden glavnih navdihov za avtorja je delo japonskega jezikoslovca Fujia Minamija, ki ga lahko apliciramo tudi na raziskave besediloslovja v d...