Page 1


Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije  

Knjiga obravnava teoretska izhodišča raziskovalnega pristopa, ki ga zaradi mnogih skupnih značilnosti večina avtorjev doma in v tujini obrav...