Page 1


Pregled indoevropskih jezikov  

V knjigi so predstavljene vse jezikovne veje indoevropske jezikovne družine skozi zgodovinski in jezikovni razvoj. Vsi pomembnejši indoevrop...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you