Page 1


Postmodernizem in semantika glasbe  

Avtor v svoji monografiji povezuje dva osrednja pojma sodobne glasbene prakse: postmoderno in semiotiko. Pri tem sistematično obravnava poje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you