Page 1


Izbrana dela: Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav (Historia 14)  

Druga svetovna vojna je za slovenske ljudi pomenila obdobje njihovega življenja, ki je bilo tesno povezano s pomnoženimi, tako rekoč vsakodn...

Izbrana dela: Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav (Historia 14)  

Druga svetovna vojna je za slovenske ljudi pomenila obdobje njihovega življenja, ki je bilo tesno povezano s pomnoženimi, tako rekoč vsakodn...

Advertisement