Page 1


Korpus poznobaročne sakralne arhitekture na slovenskem Štajerskem  

Monografija o poznobaročni sakralni arhitekturi na slovenskem Štajerskem je prva pregledna monografija o naši baročni arhitekturi po skoraj...