Page 1


Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med starši in šolo  

Avtorji skozi teoretične razprave in rezultate empirične študije analizirajo stanje na področju sodelovanja učiteljev in staršev v osnovni š...