Page 1


Disciplina in vzgojni režim v gimnazijah na Slovenskem v letih 1849 - 1914  

Tema knjige sta disciplina in vzgojni režim v gimnazijah v Avstriji in na Slovenskem pred prvo svetovno vojno, s poudarkom na prehodu iz 19....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you