Page 1


Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade  

Knjiga na kompleksen geografski in prostorsko-načrtovalski način predstavi izzive prostorskega razvoja Ljubljane in Beograda. Zlasti so v os...

Advertisement