Page 1


Češka slovnica za bohemiste  

Češka slovnica za bohemiste je priročnik, ki uporabniku dokaj podrobno in sistematično predstavlja glasoslovni, besedotvorni in oblikoslovni...