Page 1


Puberta je období, kdy dítě počíná tušit, že mu život zatím neposkytl vše, co mohl. A život, jako by chtěl spáchanou křivdu odčinit, počne náhle překotně dohánět, co se dá. Dívky najednou zjišťují, že na žebříčku chlapeckých zájmů náhle postoupily z posledního místa na druhé, hned za fotbal, a mladí mužové se odhodlají ponejprv projevit děvčatům svou náklonnost. Většinou se to děje drobným ubližováním. Hlasy chlapců zdrsní a těla dívek získávají na oblosti.

(Marie

f>

Vodičková:

Kostkovaný ideály)

Se kterým konstatováním v ukázce souhlasíte? Ke kterému máte výhrady?

OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA Od svého narození procházíme postupně různými obdobími (etapami) života. Žádnou životní etapu nemůžeme přeskočit nebo obejít. V každé nás čekají určité změny ve vývoji i způsobu života. V lidském životě můžeme vymezit šest základních etap: 1. rané dětství, 2. předškolní věk, 3. školní věk, 4. mládí, 5. dospělost, 6. stáří.

RANÉ DĚTSTVÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK

ŠKOLNÍ VĚK

- období novorozenecké (0- 6 týdnů) - období kojenecké (6 týdnů - 1 rok) - období batolecí (1-3 roky)

od 3 do 6 let

od 6 do 15 let

MLÁDÍ

DOSPĚLOST

od 15 do 18 let

od 18 let po odchod do

STÁŘÍ důchodu

po odchodu do

důchodu

1. Řekněte spolužákům, která slova, případně v jaké zkomolené podobě jste řekli jako první.

2.

Proč

a jakým způsobem je správné projevovat starším lidem úctu

(např.

K jednotlivým obdobím lidského života napište, jaké hodnoty jsou pro Zjistěte ,

co považují za výhody a nevýhody

dospělosti

vaši

v dopravních prostředcích)?

člověka

v dané životní etapě důležité.

rodiče.

Na jednu tabuli zapisujte výhody dospělosti, na druhou nevýhody. Co převažuje? Může se stát, že to, co jeden považuje za výhodu, druhý hodnotí jako nevýhodu. O těchto sporných výhodách či nevýhodách diskutujte a polemizujte. Narýsujte kruh, který bude představovat ciferník hodin. Zaznamenejte do mládí: dospělost:

anglicky- youth [iu:8] anglicky- adulthood [' .edAlthud]

německyněmecky -

něj,

die Jugend das Erwachsensein

jak trávíte

svůj běžný

den.


DOSPÍVÁNÍ NEBOLI PUBERTA Období, které právě prožíváte, se nazývá dospívání neboli puberta, proto nejvíce pozornosti věnujeme právě jemu. Začíná většinou mezi 11.-13. rokem. Všichni nedospíváme stejně rychle. U chlapců přichází dospívání asi o dva roky později než u dívek.

@

Slovo puberta je odvozeno z latinského slova „pubertas " - dospívání. Během

W

puberty dochází k tělesným a duševním

V čem vidíte

změnám

i ke

změnám

ve vztahu k ostatním lidem.

největší problémy puberty ajakji prožíváte?

TĚLESNÉ ZMĚNY V období puberty ztrácíme dětský vzhled, rychle rosteme, mění se naše postava i hlas. Vyvíjejí se tzv. druhotné pohlavní znaky. dívky

chlapci

růst

růst

prsou

zaoblení

růst vousů

boků

tělesný růst, růst

varlat

ochlupení

a ochlupení

tělesný růst

první menstruace

změny

funkční vaječníky

první poluce*

hlasu

Zvyšuje se činnost potních a mazových žláz, v důsledku toho míváme často problémy s pletí, která může být plná vyrážek a hnisavých vřídků. Proto o ni musíme v období dospívání důkladně pečovat. Pokud jsou problémy s pletí výrazné a trvalé, je důležité navštívit odborného lékaře - dermatologa. Všechny tyto fyzické

změny způsobují

hormony.

DUŠEVNÍ ZMĚNY Duševní změny se projevují v našem myšlení a chování. Při­ jaté informace se učíme hodnotit. Chceme pochopit příčiny a důsledky všech jevů, hledáme vztahy mezi nimi. To je základ logického myšlení. Těm, kteří mají logické myšlení hodně vyvinuté, nedělá potíže matematika a technické předměty. Vytvořte dvě

skupiny. Do jedné se přemístí všichni, kteří nemají problémy s technickými předměty, do druhé všichni, kterým tyto předměty „nejdou". Srovnejte počet lidí v obou skupinách.

býváme také přecitlivělí, podráždění, naše nálady se často mění. Jsme kritičtí ke svým Vadí nám, že nám radí, co máme dělat, jak se oblékat, že nás prostě kontrolují. Máme pocit, že nás nechápou. Některé známé osobnosti naopak bezmezně obdivujeme. Tváříme se, že nám na ničem nezáleží. Své city se snažíme zamaskovat vzdorem, hrubostí nebo sprostými slovy. Jsme hluční , vedeme silácké řeči . Často se smějeme bezvýznamné maličkosti. Nejraději zkoušíme to, co se nám zakazuje nebo před čím nás rodiče a učitelé varují. V

pubertě

rodičům.

@

Je dobré vyhnout se všemu, co v nás vyvolává napětí a vztek. Pokud nás však tyto stavy přepadnou, odborníci doporučují např. hlas itě křičet, zpívat nebo zmačkat kus papíru a zahodit j ej. Tak uvolníme nahromaděné napětí. Sdělte

si navzájem, co bývá nejčastější

příčinou konfliktů

Týden se pozorujte a zapisujte si, co vás

citově

mezi vámi a rodiči a mezi vámi a

vyučujícími.

„rozhodí".

1. Osvědčila se vám nějaká metoda na uklidnění a odreagování? 2. Napište, jaké pocity ve vás vyvolává příkaz „musíš" a jaké pocity zažíváte při tom, když si sami řeknete „chci".

logické myšlení: ang/icky - logical thinking [. lud31kl ·811Jkl1J] puberta: anglicky - puberty [' pju :b;iti]

něm ecky -

německy -

das logische Denken die Pubertat

*poluce - samovolný výron semene

7


p

ŽIVOTOSPRÁVA V PUBERTĚ V období dospívání je velmi potřebné dodržovat rozumnou životosprávu. To znamená jíst stravu bohatou na vitaminy, vápník a minerály. Nejvhodnějšími potravinami jsou zelenina, ovoce, tmavé pečivo, luštěniny, bílé maso. Nevhodné jsou uzeniny, sladkosti, kořeněná a přesolená jídla. Důležité je vypít denně nejméně 2 litry neslazených tekutin, nejlépe vody. Nedostatek tekutin se projevuje únavou, ospalostí a otupělostí. Spát bychom měli 8-10 hodin denně, nutný je také dostatek pohybu. Činnosti je dobré střídat, nepřepínat se, ale také nelenošit nebo jen sedět u počítače.

potraviny zdravé výživy

Celý týden si zapisujte, kolik hodin denně spíte, kolik času strávíte u počítače a kolik věnujete jiným zálibám a činnostem .

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Teď se obracíme především k děvčatům, ale tento problém se projevuje i u chlapců. Je jasné, že chceme být všichni krásní a štíhlí. Pro dosažení tohoto cíle je důležité dodržovat správnou životosprávu - jíst častěji v malých dávkách (nejlépe po třech hodinách), zejména večer se nepřejídat a hodně pít, nejlépe neslazenou vodu nebo čaj. Někteří si však bohužel volíj inou cestu. Začnou držet přehnané diety, aby maximálně snížili svoji hmotnost. I když jsou velmi hubení, stále si připadají „tlustí". V takovém případě se vět­ šinou jedná o duševní nemoc, kdy máme zkreslené představy o vlastním těle . Nazývá se mentální anorexie. Další nemocí, která souvisí s poruchou příjmu potravy, je bulimie. Spočívá v záchvatovitém přejídání se a následném vyvolávání zvracení. Obě tyto nemoci ohrožují náš život. Při uvedených příznacích je proto nezbytně nutné vyhledat lékařskou pomoc. úzkostlivé sledování hmotnosti „Nejsem si jistá, jak má anorexie začala ... Nebyla jsem tlustá nebo tak. Měla jsem normální velikost. Ale z nějakého jsem si zoufale přála být štíhlá. V té době , muselo mi být okolo dvanácti let, jsem ještě opravdovou dietu nedržela. Byl to postupný proces. Nejedla jsem snídani, k obědu jsem měla jen trošku salátu a k večeři malé kousky nakrájené zeleniny. O rok později už jsem měla podváhu a diagnostikovali u mě anorexii. Dali mi týden života, pokud nezačnu jíst." (Aidan Macfarlane, Ann McPherson: Jsem j en lehký hypochondr) důvodu

~

Vyhledejte informace o možných následcích anorexie.

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Pracujte ve dvojicích. Na čistý papír napište doprostřed slovo osobnost a v souvislosti s tímto slovem napadne. Se svými postřehy seznamte ostatní.

postupně

k

němu připisujte

vše, co vás

Každý člověk je jedinečná osobnost, to znamená, že má své zvláštnosti, liší se od druhých lidí. Odlišovat se můžeme svými tělesnými (fyzickými) vlastnostmi, např. barvou vlasů, očí nebo tělesnou výškou. Rozdíly nalezneme ale i v duševních (psychických) vlastnostech - v našich schopnostech a charakteru. Na papír

ztvárněte

sami sebe, aniž byste použili písmo. Co vás charakterizuje, odlišuje od druhých , vystihuje vaši vlastnost. Můžete zvolit formu erbu. Z kreseb uspořádejte výstavku. Spolužáci mohou hádat, komu dané vyobrazení patří. Své výtvory blíže okomentujte. nejtypičtější

8

mentální anorexie: anglicky - anorexia nerv osa [,~na, reksia Il3 : 'vausa] německy - die mentale Anorexie

Blbečci , pózor: Čítanka 7, str. 160-16 I Tajný deník Adriana Molea: Čítanka 7, str. 163 16-l Jak jsem psal Lucii sloh: Čítanka 7, str. 158 159

0314111  
0314111