Page 1


BRIAN R. CLEMENT, PH.D., NMD, LN ANNA MARIA CLEMENT, PH.D., NMD, LN

7 KLÍČŮ K CELOŽIVOTNÍ SEXUÁLNÍ VITALITĚ Jak na lepší sex, pevnější zdraví a spokojenější život


Copyright © 2012 by Brian Clement, PhD, NMD, LN, and Anna Maria Clement, PhD, NMD, LN Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu nakladatele. Překlad © Ing. René Fejl, 2018 Obálka © Jiří Miňovský – ARBE, 2018 © DOBROVSKÝ s.r.o., 2018 ISBN 978-80-7390-608-5


Předmluva

Nedávno jsem se během prázdnin setkal se známým lékařským párem – Brianem a Annou Marií Clementovými – při práci na projektu, který zkoumal projevy naší genetické výbavy a to, jaký dopad na ně má životní styl propagovaný organizací Hippocrates Health Institute. Byli tak laskaví, že mě pozvali na svůj večírek, a já měl možnost sledovat manžele, jak se neúnavně vlní v rytmu hudby, tanec za tancem, jako nějaká čerstvě zamilovaná dvojice a vnímají jen přítomný okamžik. Dobře jsem věděl, jak náročnou práci vykonávají, že absolvují nesčetné přednášky doma i v zahraničí, a tak na mě udělala velký dojem jejich láska, kterou si uchovávají navzdory svému náročnému poslání, jež vychází z odhodlání pomáhat lidem. Brian a Anna Maria jsou významní představitelé slavného Hippocrates Health Institute, již mnoho let s ním prožívají vše dobré i zlé. Nyní se poprvé pokoušejí 5


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

do svého rozšířeného programu na Floridě zapojit světovou veřejnost. Díky desítkám let práce se stovkami tisíc lidí zjistili, že zdraví a kvalitu života neovlivňuje jen strava. Biologická sexualita je intimně vetkána do přediva tělesného i duševního zdraví nás všech. Clementovi začali společně shromažďovat zkušenosti, vědecké poznatky a statistiky na téma ústřední role, kterou sex hraje v našich životech. Jak vysvětlují v této průlomové knize – dospěli k závěru, že morální zásady naší kultury brání otevřené veřejné debatě na uvedené téma. Přesto sexualita a její vlivy byly a jsou přítomné ve všech civilizacích, což je více či méně přijímáno jako fakt. V mé asijské kultuře platí, že mužský princip jang a ženský princip jin by v každé lidské bytosti měly být v rovnováze. Pohromadě nás drží sexuální energie čchi – díky ní jsme jako lidský rod ještě nevymřeli. Sexuální energie je v životě hlavní hnací silou, a to i dlouho poté, co skončí reprodukční věk. Nicméně sexualita je něco víc než jen spouštěč fyzického pohlavního aktu. Spíše jde o kombinovanou sílu, energii, která se projevuje spojením dvou vzájemně oddaných a milujících duší. Odměnou za kultivování této zásadní hnací síly je pocit emocionální, fyzické i duchovní pohody. Již více než třicet let pracuji jako urolog se zaměřením na vzájemné vztahy mezi pohlavními hormony, stárnutím, zdravím a nemocemi. Jeden z mých projektů se zabýval výzkumem důvodů, proč senioři 6


Před ml uva

na japonské Okinawě mají tak výrazně vyšší úroveň hormonů ve srovnání s Američany a Evropany. Zjistili jsme, že to skutečně platí pro zdravou populaci ostrova ve věku sedmdesáti, osmdesáti, devadesáti a ano – i sta let. Zkoumali jsme nejstarší generaci lidí, kteří se dožívají v průměru nejvyššího věku na planetě, a dospěli jsme k závěru, že na jejich zdraví má hlavní vliv nízkokalorická strava (1 500 až 1 800 kalorií na den). Jejich kuchyně je založena především na rostlinných produktech z farem a z moře. Jsou duševně i fyzicky aktivní, věnují se sportům, hrají různé hry a nedovolí, aby mezi věkovými skupinami vznikaly jakékoli bariéry. Obyvatelé Okinawy jsou velmi specifičtí, geneticky jsou blízcí původní populaci Tchaj-wanu. Jsou to šťastní a zdraví lidé s výraznými rysy obličeje a drobnými postavami. Když propojíme poznatky o dlouhověkosti a zmíněná zjištění, uvidíme další a další nezpochybnitelné důkazy, že na zvyšování délky života, vitalitu a sexualitu má blahodárný vliv správná strava a zdravá mysl. Dá se také předpovědět, že lidé žijící tímto způsobem nejen touží po aktivním intimním životě, ale také ho mají – a to mnohem déle než my ostatní. Vzhledem ke svému zaměření na biologii, chemii, lékařství a evoluční biologii zastávám názor, že my lidé jsme stejní jako všechny ostatní živé organismy na Zemi, že máme stejné základní biologické cíle – přežít a množit se. 7


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

Naše pohlavní hormony jsou pro dosahování těchto cílů přizpůsobené před reprodukčním věkem i po něm. Ve věku dvaceti až čtyřiceti let se zpomaluje tvorba pohlavních hormonů, což má mimo jiné dopad na nadledvinky a štítnou žlázu, a později – během menopauzy u žen a andropauzy u mužů – dochází k dalšímu prudkému poklesu. Evoluci se v některých ohledech nedaří držet krok s vývojem naší civilizace. Moderní vymoženosti jako elektřina, vytápěné byty, ledničky, pohodlné oblečení, a hlavně diagnostické metody, které nám umožňují zjistit a léčit nemoc dříve, než nás může zabít – to vše přispívá k prodlužování reprodukčního věku. Jak se tedy můžeme vyrovnat s takovým evolučním rozporem? Pohlavní hormony vedle obecné řídicí funkce v oblasti sexuality a reprodukce vydávají jasné tělesné signály, zlepšují, ale také zhoršují náš celkový zdravotní stav. Clementovi zahájili odborný dialog o tom, jaký vliv má strava na sex. Upozorňují na to, že existují určité pozitivní složky výživy, např. minerály, vitaminy, rostlinné bílkoviny a celá řada potravinových doplňků, které pomáhají udržovat i zvyšovat produkci pohlavních hormonů. Objasňují také, že toxiny ve vzduchu a vodě, pesticidy, fungicidy a herbicidy – a obecně všechny chemikálie rozšířené po celé zeměkouli – narušují, oslabují a rozvrací zdravé fungování žláz s vnitřní sekrecí a hormonální rovnováhu. To vede k dalším sexuálním poruchám, které mohou přerůst do chronického stavu 8


Před ml uva

a nakonec utlumit naši biologickou a psychologickou sexuální touhu. Očekávám, že vás velmi zaujme i to, jaký význam podle Clementových mají naše smysly. Předehra, tedy doteky, vůně, masáž, erotická vynalézavost a citová intimita – to vše startuje endokrinní motory a pomáhá pohlavním hormonům, aby dělaly svou práci. Kvalitu milostného aktu můžete zvyšovat fyzickým cvičením pánve, jógou, vizualizací, s pomocí tantrického nebo taoistického učení, to vše v rámci obecně zdravého životního stylu. Lékařský pár pro nás má několik osvěžujících doporučení – jak zlepšit naši sexualitu bez toho, abychom se uchylovali k nezdravým praktikám. Nepochybuji o tom, že kniha, kterou čtete, je jedním z nejdůležitějších příspěvků do diskuse o zlepšení kvality sexu. Sedm klíčů k celoživotní sexuální vitalitě je srozumitelně a výstižně psaný průvodce, hlas zdravého rozumu. Až si přečtete a třeba přijmete za svoje zde uvedená jednoduchá doporučení, získáte schopnost rozlišovat mezi překrucovanými fakty, kulturními dogmaty a vyloženými nesmysly šířenými o sexu a posvátnou, biologicky podmíněnou touhou prožívat intimní vztah vzájemně oddaných lidských bytostí. — George W. Yu, MD, spoluautor publikace Critical Operative Maneuvers in Urologic Surgery

9


ÚVOD

Zdravý sex je mocný lék Sex je jako vzduch: dokud ho máte dostatek, nepovažujete ho za důležitý. — neznámý autor

Sexuální energie je univerzálním zdrojem životní síly. Povzbuzuje lidskou mysl, tělo i ducha. Vedle správné stravy a pohybu neexistuje lepší a přirozenější způsob, jak celoživotně prospívat svému zdraví, než je sexuální aktivita. Zdravý sex je jedním z nejlepších medikamentů, které příroda nabízí. Tato kniha nabízí nový vědecký pohled na fyziologické a psychologické výhody sexuální intimity, zejména v případě, že se odehrává v rámci vztahu s milujícím partnerem. Zde uvedené informace vám ukážou, jak přetvořit pohlavní akt z ryze tělesného potěšení na promyšlenou metodu péče o zdraví. Za více než tři desítky let, po které vedeme Hippocrates Health Institute, jsme nasbírali dostatek důkazů, 11


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

že partneři, kteří spolu přestali intimně žít, vykazují více zdravotních problémů – fyzických i duševních – než jejich sexuálně aktivní vrstevníci. Většina klientů, kteří absolvovali program našeho institutu a pokračují v osvojené životosprávě i po návratu domů, nám hlásí, že jejich sexuální soužití se zlepšilo nevídaným způsobem. Další přímá zkušenost potvrzuje, že lidem žijícím ve fungujících vztazích, kteří spolu mají intimní vztahy, se třikrát více daří dosahovat léčebných cílů ve srovnání s ostatními klienty, kteří žijí sami, nejsou sexuálně aktivní nebo se ocitli v pasti vztahu bez sexuálního kontaktu. Naše zjištění lze doložit výsledky četných odborných studií – zmiňujeme je v textu – dokládajících, že lidé v dlouhodobých sexuálně aktivních vztazích se dožívají vyššího věku než většina ostatních.

Sexuální nespokojenost je globální problém Když Rolling Stones zpívají: „Nemůžu bejt spokojenej,“ mluví vám z duše? Pokud jste ženatý muž, existuje třetinová pravděpodobnost, že trpíte sexuální frustrací. Pokud jste vdaná žena, možná patříte mezi čtvrtinu manželek, které neprožívají takovou úroveň sexuálního naplnění, po jaké touží. Takové jsou výsledky studie Global Better Sex, provedené za účasti 12 563 osob ve 27 zemích včetně 12


Úv o d : Zd ra v ý sex je m o c n ý l ék

Spojených států. Výsledky byly představeny členům Evropské urologické společnosti a zveřejněny v odborném periodiku Urology Times v červnu 2007. Polovina respondentů byla ve věku do čtyřiceti let. Nejpřekvapivějším zjištěním bylo, že polovina mužů přiznala, že není schopná přirozeně udržet erekci dostatečně dlouho na to, aby během styku uspokojili partnerku.

Myšlenky mají biologické důsledky Sex je přirozenou součástí života, která má zásadní vliv na zdraví. Vaše tělo má biologickou potřebu sexuálního uvolnění, ať už se vám to líbí, či nikoli. Pokud tuto skutečnost nepřijmete a nezačnete s tělem spolupracovat, pokud budete trvale potlačovat svou sexualitu, či se budete pokoušet ventilovat sexuální energii způsobem, který nebude v souladu s vašimi morálními zásadami nebo životními postoji, vznikne konflikt a napětí mezi myslí a tělem, jež vyústí ve zdravotní problémy. Ovšem pokud máte mysl naladěnou tak, že přijímá a podporuje tělesnou potřebu sexuálního sebevyjádření, máte možnost rozvíjet požitek ze sexu a zároveň těžit z výhod, které přináší vašemu zdraví. Mnohé publikace již dostatečně věrohodně prokázaly, že naše myšlenky, vyznání, postoje a emoce přímo ovlivňují biochemickou a buněčnou rovnováhu v mozku 13


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

a obecně v celém těle; za všechny uveďme knihu Biolo­ gie víry od buněčného biologa Bruce Liptona nebo knihu profesorky lékařské fakulty na Georgetownské univerzitě Candace Pertové Molekuly emocí: Věda v pozadí medi­ cíny těla a mysli. Vše spolu velmi úzce souvisí. Mozek – a prostřednictvím mozku také pozitivní nebo negativní myšlenky a podvědomí – ovládá funkce našich buněk, především imunitního systému, které jsou určující pro náš zdravotní stav. Stejné pravidlo platí i pro náš sexuální život. Vylučování hormonů u mužů i žen je jedním ze způsobů, jak navzájem komunikujeme na podvědomé úrovni. Snahy o potlačení tohoto úplně běžného biologického projevu mohou vést k úzkostem a abnormalitám. Namísto prožívání krásného sexuálního aktu se milostná zkušenost mění kvůli cílené represi na cosi úchylného, o čem se jen šeptá, co je zdrojem pocitu trapnosti a obscénních vtipů. Předsudky týkající se sexu vytvořily většinu společenských disharmonií, které vidíme kolem sebe. Značnou část hněvu a násilí v dnešním světě lze přičíst potlačované nebo deformované sexualitě.

Sex zlepšuje zdraví Sexuální aktivity tlumí pocity deprese, zloby, úzkosti a stres. Do krevního oběhu se při nich uvolňují chemické 14


Úv od : Zdrav ý sex je mo cný l ék

látky, které posilují imunitní systém. Dochází dokonce ke zlepšování paměti, protože uvedené látky pomáhají při tvorbě nových dendritů1, čímž se zlepšuje komunikace mezi neurony v mozku. Pohlavní intimita je klíčem ke zdraví a štěstí. Rakovina vaječníků souvisí se zanedbáním potřeby sexuálního uvolnění. Totéž platí pro rakovinu prostaty. Existuje také vazba mezi sexuální osamělostí a vyšším rizikem předčasného úmrtí. Ve své knize zdůrazňujeme, že sexualitu je nutné rozvíjet v kontextu dobra, které přináší lidstvu. Například: neúmyslné oplodnění ženy činí z pohlavního styku spíše důvod k lítosti než k oslavě. Pokud se nám podaří zbavit sex všemožných mýtů a seznámit čtenáře s úžasnými kladnými účinky na lidské zdraví, doufáme, že lidé budou méně náchylní oblast sexuality vnímat skrz prsty. To bylo nakonec hlavním důvodem k sepsání knihy.

Stravování ovlivňuje sexuální život Sex je pro lidské bytosti nejzajímavějším tématem. Neznáme lákavější námět do diskuse. Ale zároveň se hned vynoří otázka: nakolik jsme schopní otevřené a upřímné debaty s přáteli a příbuznými, neřkuli s veřejností? Druhým nejoblíbenějším tématem úvah a rozhovorů je pravděpodobně jídlo. V této knize se dozvíte i to, jak dobré jídlo vede k dobrému sexu. 15


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

Mezi stravováním a sexem panoval vždy přímý vztah. Pokud přijmete tezi, že zdravé jídlo funguje jako lék – a s tím se těžko polemizuje –, pochopíte, že účinným medikamentem je také sex. Stejně jako je kvalitní strava důležitá pro lidské tělo, tak sex je významným palivem pro lidskou duši i ducha. Jako nutriční specialisté jsme schopní vám přesně vyjmenovat minerály, vitaminy, bílkoviny a mastné kyseliny, které tělo potřebuje k vytváření buněk a tkání. V mnoha případech jde zároveň o látky prospěšné pro váš intimní život. Hrají zásadní roli při produkci hormonů a krevních buněk, které nám umožňují být sexuálně aktivní. Bez řádného krevního oběhu v oblasti pohlavních orgánů a odpovídající tvorby pohlavních hormonů je pro většinu lidí pohlavní vitalita nedosažitelná – což platí především pro seniory. Budeme se zabývat potravinami a bylinkami, které přirozeně zvyšují libido a zlepšují sexuální výkonnost, a to bez vedlejších příznaků, které doprovázejí používání prostředků typu Viagry. Nekvalitní stravování v kombinaci s působením toxinů může zablokovat největší požehnání, které nám příroda v souvislosti se sexualitou poskytuje: schopnost počít dítě a stvořit nový život. Potíže s plodností jsou obrovským a stále vážnějším problémem. Dvanáct až třicet tři procent párů nemůže počít dítě (v závislosti na tom, čí odborný názor jste ochotní akceptovat). Na těžkostech s početím se významně podílejí toxiny, ovšem lze tvrdit i opak: že správná strava má 16


Úv o d : Zdrav ý sex je mo cný l ék

regenerační účinky. Zaznamenali jsme stovky případů, kdy lidé přišli do našeho institutu s popisovaným problémem, který zvládli díky tomu, že si osvojili zdravý životní styl, který zde učíme. Během mnohaleté práce s tisíci pacientů jsme viděli lidi, kteří onemocněli rakovinou hlavně důsledkem sexuální frustrace. Již jsme zmínili, že je vědecky prokázáno, že riziko rakoviny prostaty a vaječníků lze snížit pravidelným sexem. Ale to není všechno. Psychické aspekty sexuální frustrace a potlačování přirozených potřeb ovlivňují fyzickou podstatu všech nemocí a neduhů. Ukážeme vám, jak trpí náš imunitní systém v případě, kdy nedochází k pravidelné stimulaci tvorby pohlavních hormonů. Zdravé sexuální funkce jsou podmíněné optimálním fyzickým stavem, o který je třeba pečovat. Měli bychom se starat o tělesnou hmotnost v obecném slova smyslu: zdravá váha je někde mezi obezitou a vychrtlostí. Pokud jakýmkoli způsobem nesnášíme vlastní tělo, vede to k poruchám pohlavní touhy i projevů a zároveň dochází k ohrožení uspokojování nutričních potřeb, které chrání tělo před chátráním.

Sex může prodloužit život Intimita má za následek zlepšování nejen sexuální, ale také mentální výkonnosti. Fyzickým přínosem sexu 17


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

je vyšší hormonální aktivita těla, které tak může sílit a fungovat zdravěji. Hormonální symfonie, která je důsledkem pohlavního aktu, a to především v rámci pevného vztahu, umožňuje partnerům udržet si bezkonkurenční vitalitu. Když pomineme čas strávený v lůně matky, nikdy se jako lidé nedostaneme tak blízko k druhé bytosti jako při milování s partnerem, jehož si vážíme. Když spolu stárnou intimní partneři, dochází k průběžné biochemické výměně vyvolané pohlavním svazkem, která zoceluje jejich zdraví a prodlužuje jim život. Předložíme vám jasné vědecké důkazy, že sexuální svěžest znamená delší život.

Struktura programu Hippocrates: Vašich 7 klíčů k celoživotní sexuální vitalitě Naším cílem v Hippocrates Health Institute je již více než půl století vzdělávat klienty v tom, jak si mohou co nejlépe sami pomáhat, pokud jde o schopnost chránit svoje zdraví. Náš program je založený na holistickém přístupu, který kombinuje více prvků: detoxikaci těla; zajištění přísunu živin ze zdravých potravin; masáže, meditace a cvičení zaměřené na posílení činnosti imunitního systému; a konečně psychoterapii odstraňující mentální bloky na cestě k pocitu životní pohody. Celý koncept, kterému v této knize říkáme „Sedm 18


Úv od : Zdrav ý sex je mo cný l ék

klíčů“, účinně funguje ve všech případech: ať už je vaším cílem uzdravit se z nemoci, zbavit se neduhu nebo zregenerovat, oživit sexuální vitalitu a rozkoš a zajistit si delší život. Každému klíči jsme dále věnovali vlastní kapitolu: KLÍČ PRVNÍ: Poznáváme svou sexualitu: Co si možná neuvědomujete KLÍČ DRUHÝ: Představujeme si svou sexualitu: Co jste si možná neuměli ani představit KLÍČ TŘETÍ: Vyjadřujeme svou sexualitu: Co možná zanedbáváte KLÍČ ČTVRTÝ: Chráníme svou sexualitu: Čeho byste se měli vyvarovat KLÍČ PÁTÝ: Živíme svou sexualitu: Jaké živiny vaše tělo potřebuje KLÍČ ŠESTÝ: Zdokonalujeme svou sexualitu: Jaká cvičení byste měli provádět KLÍČ SEDMÝ: Prodlužujeme svou sexualitu: Jaké jsou celoživotní výhody pro vaše zdraví Tato kniha vychází ze speciálního programu organizace Hippocrates Health Institute, který lidem pomáhá uvědomit si, jak pozitivně může uvážená sexuální aktivita ovlivňovat zdraví, kvalitu i délku života. Pokud chcete z výsledků lékařské vědy, údajů o správné životosprávě a dalších doporučení na následujících stránkách mít co největší užitek, stačí poměrně málo: snažte se mít 19


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

otevřenou mysl. Nebojte se experimentovat a hledat, co nejlépe funguje na vás. Je pro nás velmi důležité, abyste si uvědomili, že jsme dietologové a nutriční terapeuti, věnující se zdravotní osvětě, nikoli sexuologové, ale máme rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti s problémy, kterým lidé čelí na poli sexuality, a proto jsme napsali tuto knihu. Na základě tisíců příkladů z praxe víme, že tam, kde ve vztahu nebo v životě jednotlivce nefunguje zdravý sex, dochází k významnému zhoršení zdravotního stavu a rychlejšímu stárnutí. Často se říká, že štěstí je cesta, nikoli cíl. Schopnost udržet si celoživotní sexuální svěžest nejen zvyšuje pravděpodobnost životní pohody, navíc dá vašemu životu směr a smysl.

20


KLÍČ PRVNÍ

Poznáváme svou sexualitu Pokud vám nějaká morální autorita káže o hříšnosti sexu, je dobré z toho vyvodit následující poučení: není dobré mít sex s autoritami. — kreslíř Matt Groening

Kvíz: jaká je vaše sexuální realita Celá polovina lidstva není schopná pochopit, co působí rozkoš druhé polovině. — spisovatelka Jane Austen (1775–1817) Níže uvedené párované výroky by vás měly přimět k zamyšlení nad možností, že sabotujete sexuální naplnění nejen sobě, ale i lidem kolem sebe, na kterých vám záleží nejvíce. Vždy si přečtěte obě tvrzení a zaškrtněte to, které lépe vyjadřuje vaše pocity. Odpovědi mohou odhalit, nakolik se váš světonázor, postoje a předsudky v oblasti sexuality podílejí na sexuální dysfunkci, 21


S e dm klíč ů k ce loživotní sexuál ní vit al itě

absenci intimity nebo zdravotních potížích souvisejících s potlačováním přirozených potřeb a sexuální frustrací. Sex je energie, kterou mám pod kontrolou. Sex je pro mne vždy dobrovolný. Sex je příjemný. Sex je společná činnost.

nebo Sex je nekontrolovatelná energie. nebo Sex je pro mě často povinností. nebo Sex bolí. nebo Sex znamená, že „někomu něco dělám“. Sex vyžaduje komunikaci. nebo Komunikace v sexu není potřeba. Sex by měl být soukromá nebo Sex by měl být záležitost. utajovaný. Sex musí být věcí nebo Při sexu lze respektu. vykořisťovat druhého. Sex musí být vzájemný. nebo Sex může být sobecký. Sex by měl být věcí nebo Sex může být intimního prožitku. emocionálně vyprázdněný. Sex by měl mít svoje nebo Sex nemusí respektovat hranice. žádné hranice. Sex mě pozitivně nabíjí. nebo Sex znamená, že mám nad někým moc. Sex je odrazem mých nebo Při sexu popírám svoje hodnot. hodnoty. Sex mi zvyšuje nebo Po sexu se často stydím. sebevědomí. 22


Obsah

PŘEDMLUVA ÚVOD: Zdravý sex je mocný lék

5 11

KLÍČ PRVNÍ: Poznáváme svou sexualitu KLÍČ DRUHÝ: Představujeme si svou sexualitu KLÍČ TŘETÍ: Vyjadřujeme svou sexualitu KLÍČ ČTVRTÝ: Chráníme svou sexualitu KLÍČ PÁTÝ: Živíme svou sexualitu KLÍČ ŠESTÝ: Zdokonalujeme svou sexualitu KLÍČ SEDMÝ: Prodlužujeme svou sexualitu

21 57 81 125 151 189 225

ZDROJE BIBLIOGRAFIE POZNÁMKY REJSTŘÍK

249 253 257 259

0270754  
0270754