Page 1

PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

SMUTEČNÍ BARVY V mnoha západních zemích nosí lidé po smrti svých blízkých tradičně černé oblečení, aby dali najevo, že drží za své milované smutek. V některých kulturách to však vyjadřují jinými barvami!

11 V Jižní Africe nosí lidé na pohřby červené oblečení, neboť tato barva je spojena se smutkem a ztrátou.

11 Místo na svatbu nosí japonští truchlící bílé oblečení tehdy, když někdo zemře. Často také nosí bílý karafiát.

11 Fialová je tradiční smuteční barvou v Thajsku – ne však pro každého. Ve fialové lze vidět vdovy truchlící po manželech.

11 Přestože se může zdát zářivá a slunečná, v Egyptě

a Barmě je to právě žlutá barva, která je spojená se smrtí a truchlením a je vhodná pro smuteční oblečení.

SKVĚLÝ EINSTEINŮV MOZEK Hovoříme-li o chytrých lidech, jen málo z nich je považováno za inteligentnější, než byl vynikající vědec Albert Einstein. Když v roce 1955 zemřel, Thomas Harvey vyňal jeho mozek, který vážil 1,23 kg. Část mozku byla nařezána na tenké plátky pro zkoumání pod mikroskopem, zbytek Harvey uložil v nádobě doma. Mozek přežil mnohá stěhování po Spojených státech, než byl konečně věnován Princetonské universitě.

95

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 95

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

ZLODĚJI TĚL Studenti medicíny a badatelé se hodně naučí při pitvání – rozřezávání – mrtvých těl. V minulosti platily lékařské fakulty za těla velké peníze a někdy se ani příliš nevyptávaly.

11 Už roku 1319 chytili

v italské Bologni čtyři studenty medicíny při vykopávání nedávno pohřbeného těla zločince.

11 V 18. a 19. století bylo pro irské lékařské fakulty odcizeno mnoho těl ze hřbitova Bully’s Acre v Dublinu – snad až dva tisíce.

11 V 19. století pracovalo jen v samotném Londýně okolo 200 zlodějů těl. V letech 1830–31 zadržela policie sedm gangů kradoucích mrtvá těla.

NE, STRÁŽNÍKU, JDU JEN SE SVOU DRAHOU STAROU MATKOU NA PROCHÁZKU.

96

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 96

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

ANO, PANE, TOHLE JE ÚPLNĚ ČERSTVÉ.

11 Počátkem 19. století

působili v Edinburghu pověstní zloději těl William Burke a William Hare. Mrtvá těla prodávali lékařům a chirurgům. Když nemohli

sehnat čerstvě pohřbená těla, začali sami vraždit. Burke byl shledán vinným a v roce 1829 oběšen. Tělo pak bylo věnováno lékařské vědě, aby si užil jako jeho oběti. 97

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 97

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

SRDCEM K SRDCI Navždy spolu

Slavný spisovatel Thomas Hardy si přál být pohřben se svou první ženou Emmou v anglickém Stinsfordu. Po jeho smrti v roce 1928 trval jeho přítel na tom, že příhodnějším místem pro uložení ostatků je Westminsterské opatství v Londýně. Došlo ke kompromisu, s nímž byli všichni spokojeni. Hardyho tělo bylo zpopelněno a popel pohřben v opatství, jeho srdce však pohřbili spolu s Emmou, jak si přál.

Chutné sousto

Během Francouzské revoluce byla vyloupena hrobka francouzského krále Ludvíka XIV. a ukradeno jeho srdce. To později snědl excentrický anglický vědec William Buckland, který měl ve zvyku živit se neobvyklým jídlem.

98

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 98

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

Poetická srdce

Básník lord Byron zemřel v řeckém Mesolongi roku 1824. Jeho srdce vyřízli a pohřbili na místě, zbylé tělo však putovalo do Anglie.

Ó, TO JSEM SI VŽDYCKY PŘÁLA!

O dva roky dříve se Byron v Itálii zúčastnil kremace jiného spisovatele jménem Percy Bysshe Shelley. Shelleyho srdce při zpopelnění sebrali a předali jeho ženě Mary Shelleyové, autorce Frankensteina. Když v roce 1889 zemřel jejich syn (rovněž Percy), srdce jeho otce se nalezlo v pozůstalosti a bylo pohřbeno v Bournemouthu.

CÍSAŘŮV KONEC Císař Andronikos I. Komnenos vládl byzantské říši ve 12. století. Jeho smrt z rukou rozlíceného davu v Konstantinopoli (dnešní Istanbul) byla obzvlášť krutá. Po tři dny ho dav podroboval strašlivému mučení…

11 Bili ho. 11 Vytrhali mu zuby.

11 Pověsili ho za nohy

a pomalu rozsekávali na kusy, dokud nezemřel.

11 Vydloubali mu oči. To není dobrý konec pro císaře… ani pro nikoho jiného! 99

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 99

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

DEN MRTVÝCH

Svátek Všech svatých připadá každoročně na 1. listopad. V Mexiku je známý ve španělštině jako Dia de los Muertos – Den mrtvých. Je to den, kdy se vzpomíná na mrtvé přátele a členy rodiny. Tento den je dnem oslav a má daleko ke smutku a hrůze. Lidé si oblékají dřevěné masky nazývané calacas, k hrobům přinášejí dary a na počest svých příbuzných tancují. Připravují a pojídají se speciální jídla, např. sladkosti ve tvaru lebky a pan de muerto – chléb mrtvých, který lze ozdobit drobnými slzami nebo kostmi z těsta (návod na výrobu na str. 160–161). Často si lidé doma postaví oltář ozdobený svíčkami a fotografiemi drahých zemřelých. 100

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 100

23.07.13 0:33


PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI

ARMÁDA PRO (MRTVÉHO) CÍSAŘE V roce 1974 našli farmáři v čínském Si-anu obrovskou podzemní hrobku prvního čínského císaře jménem Čchin. Hrobka se stále zkoumá, je však plná úžasných soch v životní velikosti vyrobených z terakoty, což je druh jílu. Říká se, že byly zhotoveny, aby hlídaly a chránily císaře po jeho smrti. Císař Čchin strávil značnou část života hledáním elixíru života – léku, který by mu zajistil nesmrtelnost. Nikdy ho nenašel, aby si prodloužil život, však užíval rtuť. Ta je jedovatá, takže ho to nejspíš zabilo. V hrobce je asi 8000 terakotových bojovníků, dosud byl vykopán jen zlomek z nich. Jsou zde také stovky soch koní, kočárů a dokonce i akrobatů. V zemi si sochy zachovávají jasné barvy. Na vzduchu však šednou. CÍSAŘ UŽ MÁ SOCH BOJOVNÍKŮ DOST, POHŘBĚTE JE!

101

Dreadfully_Deadly_CZ.indd 101

23.07.13 0:33

0229171  
0229171