Page 1

Za vratkami zvieratka_KB__ 2/13/13 10:04 AM Stránka 2

SLEPICE Vdávají se slepice z celé naší vesnice. Kohout jenom vzdychá: „Vždyť jsou bez ženicha!“


Za vratkami zvieratka_KB__ 2/13/13 10:04 AM Stránka 3

KOHOUT Kykyryký, kykyryký, zpívá kohout převeliký. A slepička žasne: „Ach, jak zpívá krásně!“

0226597  
0226597