Page 1

FRANK MILLER C H L A S T, D Ě V K Y A B O U C H A Č K Y

MĚSTO SIN CITY HŘÍCHU #6 ®


www.comicscentrum.cz Kliknutím navštívíte internetové stránky Comics Centra.


Jen s těmi, co se mi budou líbit.

Delie -- máš v plánu se milovat úplně s každým tvým cílem?

FRANK MILLER

MĚSTO SIN

C H L A S T,

HŘÍCHU #6 CITY ®

DĚ V K Y

A

B OUCH A ČK Y


překlad z angličtiny

VÁCLAV DORT

vydavatel originální série

MIKE RICHARDSON redaktor

lettering

MARTIN TROJAN šéfredaktor

VÁCLAV DORT redakce překladu

KAMIL BERNÁŠEK

DIANA SCHUTZOVÁ návrh klasického loga sin city

STEVE MILLER grafický návrh obálky

CHIP KIDD grafická úprava knihy

distribuce

JITKA FIALOVÁ korektury

MARK COX CHIP KIDD LIA RIBACCHIOVÁ

MILENA VOJTKOVÁ předtisková příprava

COMICS CENTRUM Navštivte naše internetové stránky http://www.comicscentrum.cz nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2 Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FA X: 296 302 573 Z anglického originálu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 6: BOOZE, BROADS & BULLETS, vydaného nakladatelstvím Dark Horse, Inc., v roce 2005, českou verzi vydal: Martin Trojan — 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 Vydání druhé, v tomto překladu první © 2011 Vytištěno v České republice

Vázaná – ISBN 978-80-86839-57-8 Brožovaná – ISBN 978-80-86839-58-5 Copyright © 2011 Frank Miller, Inc. & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů. FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES Copyright© 1998, 2005, 2011 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller, Inc. "Dwight," "Ava," and "Marv" and all other characters featured herein and the distinctive likenesses thereof are trademarks of Frank Miller, Inc. No portion of this book may be reproduced, in any form or by any means, without the express written permission of Frank Miller, Inc. Names, characters, places, and incidents featured in this publication either are the product of the author's imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events, institutions, or locales without satiric intent, is coincidental. Dark Horse Maverick™ is a trademark of Dark Horse Comics, Inc. Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and countries. The Dark Horse Maverick logo featured on this publication is a trademark of Frank Miller, Inc. and Dark Horse Comics, Inc. Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are registered trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and countries. All rights reserved.

e s l il nak r a l aps a hy n L L E R ě b í ř I p . 6 hn y R A N K M ....... c . . e . . š . . V F . ....... ....... . . . . r e .. 25 ....... í več . . n . t . . o . s ob ....... ální ....... . m . 29 . r . . o . jn .... ....... . . e . . . . v . . . . o . . k .. ....... tě ta ....... ....... . ....... . Pros 3 . . . . . . . . k ... ... 3 ....... P r ce ....... . . . . . a . . . . . . h . ťoc ........ ....... T lu s p án ....... . . š . . 61 . á . . .... ....... . k, n . . . í . . . . n . . . z . . ....... z ák a ....... ....... ....... Náš . . . . . 66 . . . . . . . ..... ..... . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . c ...... ....... á no ....... ....... . . . . T ic h . . . . á . v .. . 81 ....... ....... e stá . . . . s . . . . . . . . m . ěze ....... ....... A ví t ....... ....... . . . 89 . . . . . . . . . ...... .... ..... . . . . . .. . . . . . . a . . . k ....... ....... r oo č ....... ....... . . Mod 8 . . . . . . . . . . .. .. 9 ... ....... ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . y .. ...... ....... Kr ys ........ ....... . . a 12 3 . . k . č . .... lči ....... . . . o . . . . h . . . . . . . ko v a ....... ....... ....... Tatín ....... . . . . 28 . . . . . . . . ... ... .... 1 . .. . . . . . t . . . . u . . . . o . ....... ....... z ah n ....... ....... . . . B lb ě . . . . . . . . . . ...... ....... 15 3 es t a ....... . c . . . á ....... . . . n . . . t . . . . a . Šp n ém ....... er v e ....... . č . . . v . . . o ....... ňát k ....... vídk y . Nev i . . . . . . š í po ....... ....... m a dal . . . . . . ... né rie .. er v e Gale á t ko v č ň e Nev i no c H o r s s m r t íc í k á r h a c a Ti íD č er tilet m ě lé yo v á ní v e t Dese né, os a o n Va r l e b n y o L s a e c ální y t voř il Z tr a násilí or m or s e v n H j a k r e a x Se ko v tiletí D tě ta a De s e c o n Pros á : T ic h anes, in C i t y P ee t J S , y ů e it l š d ov á se ra nd y S t S chu t z obálk y a a é R n n , a v i k e B ar S c h r e c K e s el o v á a D li: Bob a v ar a o ig , B ar b y r ed g h n ě u b o í ř ní p K r is Y P ů vo d


ě t s o r p k o v ej í ta rm ál ní noob otn s eče r v


Skřípění plechů. Něco mi prudce naráží do prsou. nemám zdání, kde je nahoře a kde dole. Nic nevážim.

kde jsem se tu vzal?

Co jsem to vyváděl -- a proč?

schytal jsem kulku.

ani za boha si n edokážu vzpomenout.

rána je čerstvá, tak hodinu stará.

Musel jsem si zapomenout vzít prášky.

Hmmm. Tohle nevypadá vůbec dobře. na Nic si

nevzpomínám.

8

nevzpomínám si, jak jsem to koupil.

Když jste v podmínce, neni dobrý si zapomínat brát prášky.

Ani za boha si nedokážu vzpomenout.

9


…je sobota, tudíž musím začít dnešním večerem v pajzlu u kadie, čuměním na Nancy.

sídliště. Hnusný Ani za boha si ne­do­ jako vždycky. kážu vzpomenout. co tady sakra Zhluboka se dělám? nadechni. Pomalu vydechni. Uvolni se. Mysli. Slož si to dohromady, dílek po dílku, jak tě to učila ta Lucillina přítel­ kyně-cvokařka.

je prostě takovej nor­m ální sobotní večer. Já a mně podobný ztrosko­ tanci nasáváme a při tom slintáme nad Nancy. prostě takovej normální sobotní večer.

Uvolni se. Mysli. Je

Páni, ta Nancy, to je fakt něco…

sobota…

10

11


Nancy ještě ani nebyla v půlce svýho vystoupení, když najednou strnula, Seskočila z pódia a utekla s nějakym postar­ šim chlápkem.

Jako by to tyhle ubohý starý notorici neměli už tak dost těžký. Zatracený členové univerzitních bratrstev.

Bylo to k vzteku.

Zatracený bohatý, rozmazlený frackové.

Nechte...

Nevěděl jsem proč, ale cejtil jsem se jako splasklej balón. Josie za barem se mě zželelo, tak mi dala flašku Na účet podniku.

spálený Dával jsem si posledního loka z tý flašky a uvažoval, co si se sebou počnu, když jsem ucejtil něco příšernýho.

vlasy.

a spálený

maso.

Nechte mě. Grázlové. Nechte mě.

12

13


Proč mi říkal „Bernie“?…

mazej ke svý flašce, Bernini.

…ta kulka mi vyrvala pořádnej kus ramene a srazila mě na prdel. ty Frackové už dál nepokoušeli svý štěstí a radši Zdrhli. Aspoň jsem už věděl, že jsou to pěkný parchanti. Nebude nic špatnýho na tom jich pár zabít. Sakra. Je to v podstatě moje občanská povinnost.

Bože… To bolí…

radši zdrhli. a já udělal to, co by udělal každej správnej občan.

co to, sakra. . .

14

15


a v tom mi to došlo.

Jestli se dostanou na univerzitu v Posvátnejch dubech, nikdy už je nedostanu.

Strkal jsem si s nima jak s pukem.

Odříz jsem jim každou vodbočku.

Neměli na vybranou,

museli jet přes kopec.

na sídliště.

Dva z nich zdrhli, včetně toho smrkáče s bouchačkou, co mi říkal „Bernie“.

Moh bych jim ukázat záda a nechat je tady. Moji bejvalí sousedi by se vo ně postarali… a dobře.

16

17

Ale sakra --

-- proč by si všechnu tu srandu měli užít jen voni?


Dostali jste se na konec ukázky. Celý příběh si můžete přečíst kliknutím sem.

HU FF

klidu . bu ď v e M oc sjížděj . n eroz n e . J eště 18


www.comicscentrum.cz Kliknutím navštívíte internetové stránky Comics Centra.

0188857