0043985

Page 1

KREV

LOGIKA

BODOVÁNÍ 60 BODŮ

OBTÍŽNOST / TĚŽKÉ 1

Honzík vedoucímu řekne: „Ach jo, už je to dlouho, co nám ty testy dělali, a já už si to nepamatuju… Vím jen, že když jsme si je navzájem porovnávali, moje krev by se hodila jen Milanovi.“

Krev je tekutina, která koluje naším tělem a přenáší miliony pro nás nezbytných buněk. Není však u všech lidí stejná! Existují čtyři různé krevní skupiny: A, B, AB a 0. Toto rozlišení je velmi důležité, protože v případě potřeby krevní transfuze nemusí být vždy kombinace dárce a příjemce kompatibilní neboli slučitelná…

Jakou máte krevní skupinu?

2

„Hmm, já si vzpomínám, že jsme všichni čtyři měli každý jinou skupinu. A taky jsem si jistý, že bych nemohl darovat krev žádnému ze svých kamarádů,“ zvolá Milan. Moje krev by se hodila všem.

Nemůžu darovat krev žádnému ze svých kamarádů.

Moje krev by se hodila jen Milanovi.

To nevíme!

AM

MILAN

Já mám skupinu A.

ANNA HONZÍK

3 AM

MŇAM

4

MÁ KREV

JE TVÁ KREV

KATKA

„No, když už o tom mluvíš, tak mě napadá, že u mě to bylo přesně naopak – moje krev by se hodila vám všem,“ vzpomene si Anna. „Já si pamatuju jen to, že bych mohla přijmout krev od Anny a od Martiny,“ dodá Katka.

Já bych mohla přijmout krev jen od Anny a Martiny.

Vedoucí naštěstí ví, jaký typ krve je kompatibilní s kterým, proto si dokáže odvodit, jakou krevní skupinu mají děti, které si ji nepamatují.

MARTINA

JAKOU KREV N Í S K U P IN U M Á KAŽDÉ Z D Ě T Í? P O M OZ SI TABUL KOU! Myslím, že už to mám!

Hop!

Malá Martina, Honzík, Milan, Anna a Katka jsou nadšení. Budou společně několik dní

22

kempovat v horách. Krátce před odjezdem se jich jejich dospělý vedoucí, který je bude mít na starost, zeptá, jakou mají krevní skupinu – pro případ, že by se jim přihodila nehoda a on by je musel odvézt do nemocnice. Dětem byly před časem ve škole provedeny krevní testy, a tak si je pak mezi sebou porovnávaly. Martina si pamatuje, že má skupinu A, ale ostatní čtyři si tu svoji nepamatují…

Krevní skupina

Může darovat:

Může dostat od:

A

A, AB

A, 0

AB

AB

VŠECH

B

0

B, AB

VŠEM

H O N Z ÍK M Á S K U P IN U B , M IL A N M Á S K U P IN U A B , ANNA MÁ SK U P IN U 0 , KATKA MÁ S K U P IN U A .

B, 0 0

23


KREV

LOGIKA

BODOVÁNÍ 60 BODŮ

OBTÍŽNOST / TĚŽKÉ 1

Honzík vedoucímu řekne: „Ach jo, už je to dlouho, co nám ty testy dělali, a já už si to nepamatuju… Vím jen, že když jsme si je navzájem porovnávali, moje krev by se hodila jen Milanovi.“

Krev je tekutina, která koluje naším tělem a přenáší miliony pro nás nezbytných buněk. Není však u všech lidí stejná! Existují čtyři různé krevní skupiny: A, B, AB a 0. Toto rozlišení je velmi důležité, protože v případě potřeby krevní transfuze nemusí být vždy kombinace dárce a příjemce kompatibilní neboli slučitelná…

Jakou máte krevní skupinu?

2

„Hmm, já si vzpomínám, že jsme všichni čtyři měli každý jinou skupinu. A taky jsem si jistý, že bych nemohl darovat krev žádnému ze svých kamarádů,“ zvolá Milan. Moje krev by se hodila všem.

Nemůžu darovat krev žádnému ze svých kamarádů.

Moje krev by se hodila jen Milanovi.

To nevíme!

AM

MILAN

Já mám skupinu A.

ANNA HONZÍK

3 AM

MŇAM

4

MÁ KREV

JE TVÁ KREV

KATKA

„No, když už o tom mluvíš, tak mě napadá, že u mě to bylo přesně naopak – moje krev by se hodila vám všem,“ vzpomene si Anna. „Já si pamatuju jen to, že bych mohla přijmout krev od Anny a od Martiny,“ dodá Katka.

Já bych mohla přijmout krev jen od Anny a Martiny.

Vedoucí naštěstí ví, jaký typ krve je kompatibilní s kterým, proto si dokáže odvodit, jakou krevní skupinu mají děti, které si ji nepamatují.

MARTINA

JAKOU KREV N Í S K U P IN U M Á KAŽDÉ Z D Ě T Í? P O M OZ SI TABUL KOU! Myslím, že už to mám!

Hop!

Malá Martina, Honzík, Milan, Anna a Katka jsou nadšení. Budou společně několik dní

22

kempovat v horách. Krátce před odjezdem se jich jejich dospělý vedoucí, který je bude mít na starost, zeptá, jakou mají krevní skupinu – pro případ, že by se jim přihodila nehoda a on by je musel odvézt do nemocnice. Dětem byly před časem ve škole provedeny krevní testy, a tak si je pak mezi sebou porovnávaly. Martina si pamatuje, že má skupinu A, ale ostatní čtyři si tu svoji nepamatují…

Krevní skupina

Může darovat:

Může dostat od:

A

A, AB

A, 0

AB

AB

VŠECH

B

0

B, AB

VŠEM

H O N Z ÍK M Á S K U P IN U B , M IL A N M Á S K U P IN U A B , ANNA MÁ SK U P IN U 0 , KATKA MÁ S K U P IN U A .

B, 0 0

23


NERVOVÁ SOUSTAVA

LOGIKA

BODOVÁNÍ 50 BODŮ

OBTÍŽNOST / TĚŽKÉ

Nervová soustava se skládá z mozku a nervů, které jsou tvořeny zvláštním typem buněk, jimž říkáme neurony. Jen v mozku jich máme osmdesát pět miliard a ve všech nervech lidského těla je jich ještě mnohem víc. Jsou mezi sebou vzájemně propojeny a tvoří gigantickou síť s biliony spojení, tedy o hodně víc, než bys napočítal hvězd v Mléčné dráze.

1

Kristýnina nervová má nyní před sebou úkol. Musí přenést podněty z jejího učení se a spojit páry neuronů A, B a C, jako na obrázku níže.

2

Spojení vzniká propojením ocásku každého neuronu (axonu) s hlavou (dendritem) jiného neuronu stejného typu prostřednictvím vytvoření jakési linie. Super! Už tě mám!

AXON

DENDRITY

NEURON

A

3

Tyto linie se však nemohou vzájemně křížit – v takovém případě by spojení nefungovalo. Zároveň ale nemohou za hranice daného rámečku.

NEURON

B

NEURON

C

NEURON

B

NEURON

C

NEURON

A

4

SPOJME

NEURONY!

M alá Kristýna jede poprvé na kole bez přídavných koleček. Nebude to snadné, ale může se přitom spolehnout na pomoc své nervové soustavy. Podněty z činnosti se šíří prostřednictvím neuronů a neustále se aktivují spojení mezi smysly a mozkem (což nám umožňuje vidět před sebe) a mezi mozkem a svaly (které nám umožňují šlapat a držet rovnováhu). I pády potom vytvářejí nová spojení, z nichž se můžeme dál učit!

28

Myslíš, že je možné vytvořit spojení potřebná k tomu, aby se Kristýna naučila jezdit na kole? Jak?

JAK BY SE M ĚLY P R O P O J IT T Y T O NEURONY? SPOJ DOHROM ADY OBA NEURONY S OZ NAČENÍM „B“ A POTÉ NEURO NY „C“.. TEĎ NAČRTNI SPOJENÍ MEZI NEURONY „A“ PO CESTIČCE, KTERÁ VZNIKL A MEZI PŘEDCHOZÍMI SPOJENÍMI.. POSTUPOVAT A BECEDNĚ NEBO JEN POM OCÍ ROVNÝCH ČAR NEMUSÍ B ÝT ŘEŠENÍM !

29


NERVOVÁ SOUSTAVA

LOGIKA

BODOVÁNÍ 50 BODŮ

OBTÍŽNOST / TĚŽKÉ

Nervová soustava se skládá z mozku a nervů, které jsou tvořeny zvláštním typem buněk, jimž říkáme neurony. Jen v mozku jich máme osmdesát pět miliard a ve všech nervech lidského těla je jich ještě mnohem víc. Jsou mezi sebou vzájemně propojeny a tvoří gigantickou síť s biliony spojení, tedy o hodně víc, než bys napočítal hvězd v Mléčné dráze.

1

Kristýnina nervová má nyní před sebou úkol. Musí přenést podněty z jejího učení se a spojit páry neuronů A, B a C, jako na obrázku níže.

2

Spojení vzniká propojením ocásku každého neuronu (axonu) s hlavou (dendritem) jiného neuronu stejného typu prostřednictvím vytvoření jakési linie. Super! Už tě mám!

AXON

DENDRITY

NEURON

A

3

Tyto linie se však nemohou vzájemně křížit – v takovém případě by spojení nefungovalo. Zároveň ale nemohou za hranice daného rámečku.

NEURON

B

NEURON

C

NEURON

B

NEURON

C

NEURON

A

4

SPOJME

NEURONY!

M alá Kristýna jede poprvé na kole bez přídavných koleček. Nebude to snadné, ale může se přitom spolehnout na pomoc své nervové soustavy. Podněty z činnosti se šíří prostřednictvím neuronů a neustále se aktivují spojení mezi smysly a mozkem (což nám umožňuje vidět před sebe) a mezi mozkem a svaly (které nám umožňují šlapat a držet rovnováhu). I pády potom vytvářejí nová spojení, z nichž se můžeme dál učit!

28

Myslíš, že je možné vytvořit spojení potřebná k tomu, aby se Kristýna naučila jezdit na kole? Jak?

JAK BY SE M ĚLY P R O P O J IT T Y T O NEURONY? SPOJ DOHROM ADY OBA NEURONY S OZ NAČENÍM „B“ A POTÉ NEURO NY „C“.. TEĎ NAČRTNI SPOJENÍ MEZI NEURONY „A“ PO CESTIČCE, KTERÁ VZNIKL A MEZI PŘEDCHOZÍMI SPOJENÍMI.. POSTUPOVAT A BECEDNĚ NEBO JEN POM OCÍ ROVNÝCH ČAR NEMUSÍ B ÝT ŘEŠENÍM !

29