__MAIN_TEXT__

Page 1


ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro volné chvíle, ale doporučuje se i jako doplňková školní četba. Tato publikace je stejně veselá a nápaditá jako malí školáci ve věku 6–7 let, kterým je určena. Skládá se z krátkých poučných příběhů ztvárněných netradičním způsobem. Nosná slova každého příběhu jsou nahrazena barevnými obrázky, které drží pozornost malého čtenáře v neustálém napětí. Ve srovnání s klasickým vyprávěním je tato forma čtení pestřejší a pro děti poutavější. I velikost písma je přizpůsobená věku mladšího školáka. Knížka je vhodná také jako první čtení dítěte. Rozvíjí fantazii, logické myšlení i slovní zásobu. Milé a věku přiměřené texty podporují zájem o čtení s porozuměním. Kniha hravou formou zapojuje žáky do aktivního čtení a pomáhá jim rozvíjet čtenářskou gramotnost. Příběhy jsou aktuální, obsahují poučení a všechny dobře skončí. Děti se v nich naučí rozpoznávat dobro od zla, získají mnoho užitečných informací a pobaví je i vtipné pointy příběhů. Okruh témat je dynamický, přizpůsobený zejména zájmům mladších žáků, kteří začínají objevovat tajemství života, jsou zvědaví, rádi experimentují a nejraději se smějí a baví. Na konci každého příběhu jsou motivující otázky, na které děti odpovídají ústně. Tímto způsobem se učí nejen číst s porozuměním, ale i vyprávět, komunikovat a prezentovat text. V dnešní době je opravdu důležité, aby naše děti měly dobré vyjadřovací schopnosti a byly komunikativní. Malované čtení umožňuje plnit tyto cíle jako doplněk ke čtení. Mnoho zábavy a pohody při práci. Eva Dienerová


JARO Obrázek nahraď slovem a přečti.

Po dlouhé zimě přichází jaro. Příroda se probouzí. více hřeje. Jako první se zabělají

,

potom rozkvetou voňavé fialky i konvalinky. Pupeny na

se rozvinou do listů.

Ptáci švitoří jarní písně a stavějí si

.

Ze svých úkrytů postupně vylézají různí broučci a

. Těší se z jarního

Později rozkvétají

.

, narcisy, šeříky i keře

zlatého deště. Na Velikonoce se všechny ovocné obléknou do bílého závoje.

-8-


Jsou obsypané květy a plné bzukotu Potok se začíná hemžit

.

i rybkami.

a vylíhnutá kuřátka si pochutnávají na mladé trávě. Rodiče teď mají hodně práce na zahradě. Vezmou rýč,

, motyku a sázejí ředkvičky, cibuli, i kedlubny. A děti můžou konečně zase

jezdit na kole. Všichni se radují, že k nim znovu zavítalo jaro.


MÁŠ BYSTROU HLAVIČKU? Vyjmenuj názvy jarních měsíců. Vyjmenuj všechny jarní květiny zmíněné v textu. Popiš, jak vypadá ovocný strom na jaře. Přečti v textu názvy zeleniny, která se sází na jaře. Ve větě z textu je změněné pořadí slov. Přečti ji správně. Ptáci jarní švitoří písně a stavějí si hnízda. Jaké nářadí používají zahrádkáři při sázení? Vysvětli význam tučně vyznačené věty. Co nejraději děláš v jarním období? Jaké rostliny kvetou na jaře u vás? Jaká mláďata domácích a volně žijících zvířat se rodí na jaře? Jaké zvyky a tradice se u vás dodržují na Velikonoce? Vyhledej v textu a přečti všechna slova, která končí na slabiku ky.

- 10 -


SPORTOvNí DEN V lESE Obrázek nahraď slovem a přečti.

V hlubokém

si spokojeně žily zvířecí

rodinky ve vzájemném přátelství. Navštěvovaly se, slavily spolu narozeniny i svátky a každý rok pořádaly sportovní den. Minulou sobotu se na dubu už od rána ozývalo krákání

:

„Krá, krá! Milá zvířátka! Všechna vás zvu na dnešní sportovní zápolení!“ Zvířátka se pomalu začala scházet. barevnými

a

vyznačili

běžeckou trasu. Podle pravidel

se běhu na 50 metrů mohla zúčastnit jen

- 11 -


čtyřnohá zvířátka pohybující se na souši. Zájem byl velký. Nejdřív dostal každý účastník svoje číslo. Potom slavíci štěbetavým hlasem zazpívali zvířecí hymnu a

zahájil událost. Na zapískání

jeho píšťalky vystartovali k cíli: ,

,

,

,

zvířátka. Sportovní trenéři svá místa na

,

, a další

a

zaujali

a pozorně sledovali průběh

závodu. Ve vzduchu poletovali a z kamenů, trávy a stromů přihlíželi ,

,

a létající hmyz.

- 12 -

,

Profile for Knižní klub

0041971  

0041971