Page 1

DAGMAR KLUDSKÁ

VELKÝ

SNÁŘ


© Dagmar Kludská, 1998, 2001 ISBN 978-80-242-6425-7

Snar_2020.indd 4

14.1.2020 10:15:48


Úvod Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych se spolu s vámi ponořila do tajemství snů – snové symboliky. Na počátku je nutno říct, že třetinu života trávíme všichni ve spaní. Věštění ze snů je jedním z nejstarších způsobů věštění v historii lidstva. Je užíváno u primitivních národů stejně jako v rozvinutých společnostech. Významy symbolů, které se vyskytují ve snu, jsou různé, někdy i protikladné, milé, romantické, děsivé i varovné. Sem můžeme zařadit noční můry, které se mnohdy opakují a jejichž obsah je z psychoanalytického pohledu pokládán za projev podvědomí. Výklad snových symbolů je dnes neoddělitelný od většiny metod léčení duševních poruch (např. pocity úzkosti naznačuje sen o padání do prázdna, sníte-li o tom, že jste nepřipraveni na hodinu ve škole nebo že jste nazí, naznačuje to  komplex méněcennosti, snít o oblečení znamená změny, stoupáte-li do schodů, znamená to vývoj, naopak sestupujete-li,  čekají vás problémy, vypořádání se s resty...). Pomocí snových symbolů lépe rozluštíte vnitřní problematiku snící osoby nebo s ohledem na ni uvážíte její vývoj. Například sen, že jsme na útěku před jakýmkoliv nebezpečím, naznačuje potrestání s pocitem, že jsme přestoupili zákaz, či vyjadřuje obavy z neplnění povinností, špatné začleňování vnitřního „já“, pocity studu  a nekomunikativnosti.  Výklad symbolů je vždy poučný a stojí za to, aby mu člověk věnoval dostatečnou pozornost. Světové snové symboly se často vzájemně překrývají, například odvaha byla považována ve starověku za jednu ze základních ctností a byla představována lvem. V Egyptě představoval lev symbol moci a majestátu slunce a přeneseně i faraona, který byl pozemským zosobněním boha Slunce. V Čechách lev představuje sílu, energii a moc nad lidmi, v Polsku ostražitost a bdělost, ve východních zemích agresivitu, vznětlivost a prudkost... Sigmund Freud prováděl první vědecké analýzy snů, ačkoli jeho bádání nebylo obecně přijímáno. Tvrdil, že sny vyjadřují přání a maskují trpké pravdy, ve snech se prý odrážejí naše nejhlubší touhy, které jsou v dospě5

Snar_2020.indd 5

14.1.2020 10:15:48


losti takřka vždy sexuální povahy, s čímž jiní vědci nesouhlasili. Navzdory kritikám Sigmund Freud založil psychoanalýzu jako vědní disciplínu, a vytvořil tak pevné základy pro své následovníky. Tradiční snové symboly vytvářejí univerzální jazyk, jenž se stává tím tajemnější, čím více se vzdalujeme od způsobu myšlení těch, kteří mu dali vzniknout. Dnes tyto symboly nejsou vůbec tajemné, neboť je obvykle tvoří běžné předměty představující něco abstraktního – vlastnost,  myšlenku, emoci, hodnotu, snahu, úsilí, víru, naději nebo strach, ale obracejí se i k podrobnostem a strastem každodenního života. Úkolem „snářek“, žen, které se zabývají rozbory snových symbolů, je poskytnout rozpoznatelný výklad či vnitřní obraz určitého sebezapeklitějšího snu. Krásné sny a jejich šťastné rozuzlení

vám přeje

Dagmar Kludská

6

Snar_2020.indd 6

14.1.2020 10:15:48


SYMBOLIKA SNÅ®

Snar_2020.indd 7

14.1.2020 10:15:48


Amputace Přijdeš-li ve snu o část těla, jde o sen varovný. Každá část těla je symbolem jisté duševní funkce. Přijdeš-li o hlavu, zapomínáš na své povinnosti a sliby. Přijdeš-li o srdce, obáváš se zklamání, ztráty milované osoby. Přijdeš-li o ruku, přítel tě oklame, hůř se ti povede. Přijdeš-li o nohu, cítíš se v nevýhodě, nemáš jisté postavení. Jsi-li muž a je-li ti ve snu amputován pohlavní orgán, obáváš se své sexuální nevýkonnosti, impotence. Jsi-li žena a je-li ti amputováno ňadro, značí to problémy s otěhotněním, starostmi s dětmi nebo v rodině. Amulet Je to předmět, který má sloužit k odvrácení neštěstí, a je účinný pouze tehdy, nosíš-li ho neustále při sobě. Pokud ho máš ve snu stále při sobě, je to dobré znamení, bude se ti dařit v milostném životě. Pokud ho však ve snu ztratíš a nemůžeš ho najít, osobní kouzlo i láska tě opustí. Podobné je to i v životě. Autoportrét Vidíš-li ve snu sama sebe – v zrcadle či na fotografii –, je načase něco na svém zevnějšku změnit. Může se jednat o vzhled, o novou image, modernější typ účesu, oblečení, o tělesnou váhu – shození přebytečných kil, případně o plastickou chirurgickou operaci části obličeje nebo jisté části těla. Sen se tě snaží přesvědčit, že s novou vizáží se budeš cítit lépe. Budeš si věřit. Autoscopie Je to úkaz, kdy vidíš sám sebe, aniž se díváš do zrcadla, tedy v duchu nebo ve snové vizi. Je to důsledek toho, že se až příliš zabýváš vlastním konáním a myšlením. Buď se příliš obdivuješ, nebo si nejsi jist sám sebou, neprojevuješ se tak, jak skutečně cítíš. Je nutné vnímat pocity své i svých blízkých a přátel, projevovat více vstřícnosti, zájmu, otevřít své srdce. Bába, babička Vidíš-li ve snu bábu – Ježibabu, budeš zlými klevetami očerněn. Vidíš-li ve snu pohádkovou babičku, věští to dobrou pověst a splnění tajného přání. Vidíš-li ve snu porodní bábu, čeká tě rozpustilé tokání 8

Snar_2020.indd 8

14.1.2020 10:15:48


a nenadálá radostná událost. Zdá-li se ti o vlastní babičce, myslí na tebe, měl bys ji co nejdříve navštívit a něčím potěšit. Vyjeví-li se ti ve snu již zemřelá babička a tváří se mile, jako by byla živá, ochraňuje tě a přináší ti dobré zvěsti. Tváří-li se smutně či leží-li nemocná na lůžku, nebo dokonce v rakvi, je to sen varovný. Po celý týden nic riskantního nepodnikej! Dávej si pozor na úřední či soudní jednání, obchody, adrenalinové sporty a řízení motorového vozidla!

Bahno, bláto Vidíš-li sebe, jak se prodíráš cestou přes bažiny a propadáš se do bahna, jedná se o varovný sen. Vzpomeň si, co jsi poslední dobu prožil. Z čeho máš strach? Může se jednat o nepříjemnou hádku s partnerem, se šéfem, či kolegou v  zaměstnání a obáváš se, jak celá záležitost dopadne a zda nezůstane bez následků. Pohltí-li tě ve snu bahno, nemáš valné vyhlídky, hořký pocit svárů a nepřátelství trvá. Naopak zachráníš-li se, máš naději na smír. Nevyhneš-li se či spadneš-li do bláta, je třeba myslet na zítřek. Velké problémy se blíží. Máš-li bláto na oděvu, na rukách či obličeji, dobře to dopadne. Polepšíš si. Barvy, barevný sen Zdál-li se ti barevný sen (nikoli černobílý), tvé nitro je plné lásky a tvořivosti. Soucítíš s druhými, máš zdravé morální zásady, dobré mravy, rád pomáháš druhým a máš vytříbený vkus. Soužití s tebou je radostné. Vlivem barevných asociací můžeš docházet k  nejrůznějším závěrům podle toho, jaká barva ve snu převládala. Bič Je nástroj k popohánění a trestání. Rána bičem představuje ponížení. Zdá-li se ti o biči, zřejmě ses na někom v reálném životě dopustil bezpráví a tíží tě špatné svědomí. Je načase se omluvit a chovat se přátelštěji. Pokud 9

Snar_2020.indd 9

14.1.2020 10:15:48


tebe někdo bičuje, je to výraz popohánění k práci, ale může to i představovat projev nízkého sebevědomí. Bičuješ-li sám známou osobu ve snu, vyléváš si na ní vztek, cítíš se ponížený, zneuctěný, podvedený. Bičuješ-li cizí neznámou osobu, nelze vyloučit sadomasochistické sklony.

Bilokace Je to jev, kdy se jedinec ve stejném okamžiku nachází na dvou místech (oddělení ducha a těla v čase). Většinou tyto sny mívají lidé, kteří se narodili či mají ascendent (= hodinu narození) ve vzdušném znamení: Blíženci, Váhy, Vodnáři. Vznášíš se prostorem, a zároveň stojíš na zemi a udiveně na sebe hledíš. Výklad snu praví, že v  běžném životě nejsi schopen se rozhodnout, na kterou stranu vejít, ke komu se přidat. Nejraději stojíš či sedíš uprostřed, nedokážeš jasně říct Ano či Ne. Domníváš se, že se to samo nějak vyřeší. Bohatství, výhra Získáš-li ve snu hromadu zlata, šperků, drahých kamenů, pytel plný peněz nebo milionovou výhru, neznamená to, že v reálném životě budeš skutečně bohatý. Naopak sen hovoří o fyzické síle, aktivitě a tvůrčích myšlenkách. O cestě, která ti v budoucnu přinese zasloužené plody, pokud se budeš snažit. Ztratíš-li nebo přijdeš-li ve snu o bohatství, budeš muset o své úspěchy tvrdě bojovat. Život ti do cesty postaví nejednu překážku. Boj, souboj Prožíváš-li ve snu souboj, ať už pěstní, nebo verbální, měl by ses vzchopit k  větší aktivitě, solidnosti a důslednosti. Jsi-li příliš agresivní, chovej se zdrženlivěji. Naopak, necháš-li si všechno líbit, měl by ses bránit nejen slovy, ale příkladnými činy. Rovněž to značí nevypořádání se s něčím, co tě tíží. Pokud problém nenapravíš, nezlikviduješ ho, budeš ve svých snech i nadále bojovat s domnělým nepřítelem až do naprostého vyčerpání.

10

Snar_2020.indd 10

14.1.2020 10:15:48


Bomba, puma Zdá-li se ti o bombě, něco není v pořádku ve tvém citovém životě. Měl bys své chování změnit, dřív než bude pozdě. Čas je neúprosný a časovaná bomba tiká. Znamená to, že buď jdeš na věci příliš rychle, nebo máš času dost. Každopádně se zamysli nad svým počínáním, abys nepřišel o to, co je ti drahé. Vidíš-li neškodnou bombu, vše pochopíš a budeš si rozumně počínat. Břeh, plavba, země Dosáhneš-li ve snu po dlouhé plavbě na břeh, předpovídá to dobrý start k  podnikání. Naopak nemůžeš-li ke břehu doplavat, ztrácíš síly, ztrácíš i naději. Dlouhá, namáhavá plavba poukazuje na obtížné výsledky práce, naopak krátká, méně namáhavá plavba přináší rychlejší růst a zisk. Stojíš-li na břehu a cítíš-li pod svýma nohama pevnou zem, i ve svém životě stojíš pevně nohama na zemi. Je-li zem vratká, kluzká, bahnitá, nemáš valné vyhlídky. Bůh, Panna Marie Vidíš-li ve snu Boha či jinou posvátnou bytost, přináší to štěstí a ochranu. Vidíš-li sám sebe jako Boha, považuješ se za lepšího, než jsi, a chováš se povýšeně. Vidíš-li někoho blízkého jako Boha, je to výraz tvé nezměrné lásky a oddanosti. Pokud vidíš šéfa, kolegu či souseda podobného Bohu, je to tím, že má nad tebou moc a ztělesňuje autoritu. Vidíš-li někoho cizího, neměl bys hned upadat do podobného vzrušení. Sen tě nabádá, aby sis vážil sám sebe. Vidíš-li Pannu Marii a strádáš-li, nalezneš pomoc i ochranu. Jsi-li nemocný, tvůj zdravotní stav se zlepší. Cizinec, cizinka Zdá-li se ti o muži tmavé pleti, tvé myšlenky jsou hříšné. Sníš-li o ženě tmavé pleti, čeká tě vášnivé milování. Zdá-li se ti o muži žluté pleti, pozor na intriky. O ženě žluté pleti, prožiješ nezávazný flirt. Zdá-li se ti o muži rudé pleti, nevzdáš se bez boje. O ženě rudé pleti, prožíváš citové zmatky. Vidíš-li se sám jako cizinec, necítíš se být pánem ve vlastním těle. Vidíš-li více cizinců, setkáš se po letech s bývalou láskou. Překvapení tě nemine. Čarodějnice, čarování Objeví-li se ženě ve snu čarodějnice, je to chápáno jako přání naučit se kouzla a čáry, aby milovaného muže očarovala a spoutala ho věčnou 11

Snar_2020.indd 11

14.1.2020 10:15:48


láskou. Objeví-li se muži ve snu čarodějnice, je to jasné varování před náročnou ženou, která se ho chce zmocnit. Čaruje-li s ohněm, lze chápat tento sen jako čistě sexuální. Po někom silně toužíš a tvé city nejsou opětovány. Používá-li čarodějnice ve snu čáry a zaklínadla, máš naději. Stojí-li čarodějka na místě, tvé přání se dozajista splní. Létá-li na koštěti, tvá láska ti uletí, dlouho ti nevydrží. Směje-li se, prověř si, jestli tě partner nepodvádí. Mračí-li se nebo divoce rozhazuje rukama, zklamání a žárlivost tě nemine. Dotkne-li se tě, přijdeš na to, s kým tě klame. Nelze také vyloučit, že chce pouze naznačit, aby sis své lásky více hleděl, protože už není taková, jaká bývala. Polož si otázku, zda se cítíš být milován a zdali sám miluješ. Milostné city, plamennou vášeň, ale i odumírání citu lze vysvětlit mnoha usilovnými přáními.

Černá díra Vidíš-li ve snu černou propast, nejsi zrovna ve své kůži, cosi ti chybí, postrádáš inspiraci, nápady, kontakt s lidmi, hřejivé přátelství, ale i pohyb a vitaminy. Nudíš se. Chybí ti změna. Je na tobě, co s tím uděláš. Čerň Ve snové symbolice většinou přináší neštěstí nebo škody, ale i hledání sama sebe. Snící osoba by se měla nad sebou zamyslet a dát si svůj vztah či své věci do pořádku. Vidět vše černě nemusí být pouze jevem negativním, pokud prostupuje temnotou aspoň malé světlo. Přináší naději, zmírnění situace. Červený korál Vidíš-li ho ve snu, znamená to udržení láskyplného vztahu. V reálném životě, pokud jsi osamělý a nosíš-li ho při sobě, brzy potkáš osudovou lásku, navíc zabraňuje nemocem krve a dětským nemocem. Ztratíš-li ve snu červený korál, ztratíš i lásku milované bytosti. Červeň Ve snové symbolice je spojována s veselím a životní vitalitou. Vidět vše červené symbolizuje lásku, šťastné partnerské či rodinné soužití. Čistota, pořádek, úklid Uklízíš-li ve snu, smejčíš, luxuješ, vytíráš, pereš, drátkuješ parkety, 12

Snar_2020.indd 12

14.1.2020 10:15:48


myješ okna, atd., znamená to očištění duše od hříchu, zbavení se pocitu viny. Namáhavá práce tě načas zklidní, utiší tvé špatné svědomí, ale nebudeš-li problém v reálném životě řešit, bude se ti o úklidu i nadále zdát a budeš se probouzet notně unavený. Uklízecí sen se může zdát ženě i muži, kteří jsou až nezdravě pořádkumilovní, rozhodí je sebemenší smítko na podlaze, na koberci – zkrátka všem, kdo vyznávají dokonalou čistotu a perfektní pořádek. Uklízecí sen tě nabádá, že je načase nalézt si zajímavější potěšení, dřív než zjistíš, že nejlepší léta svého života jsi prožil s koštětem či hadrem v ruce.

Ďábel Vidíš-li ve snu nadpřirozenou osobu, ďábla, tvá duše trpí nějakým neduhem, který dovedně tajíš a skrýváš. Pokoušení ve snu ďáblem se vztahuje na tělesné, duchovní a etické záležitosti, které jsou ztělesněním opakujícího se přečinu a špatného svědomí. Nabádá tě, abys své záležitosti co nejrychleji napravil. V opačném případě tě od pokušení zlé moci nic nezachrání a budeš i nadále v životě trpět.

Dar, psaní Dostaneš-li ve snu dar nebo psaní, symbolizuje to výměnu citů. Je-li to dar milý, tvé poměry se rapidně zlepší. Je-li to dar nezajímavý, pohorší-li tě, či dokonce tě vyvede z míry, dočkáš se zklamání od osoby, od které bys to nejméně čekal. Sám-li někoho obdaruješ ve snu, nalezneš milou spřízněnou duši. Čekáš-li ve snu na dar marně, tvoji duši zaplaví beznaděj a smutek. Dostaneš-li dopis s milými řádky, vbrzku opětuješ projev oddanosti. V opačném případě zanevřeš na své okolí a v koutku si budeš lízat rány. Dav, davové šílenství Setkáš-li se ve snu s  velkým množstvím lidí a máš strach z  ušlapání, z udušení, souvisí tento pocit se stísněností. Zřejmě se i v životě chováš bojácně, nerad sám něco řešíš, slepě posloucháš, stále se podřizuješ 13

Snar_2020.indd 13

14.1.2020 10:15:48


a nejlépe se cítíš doma mezi svými. Pokud vstoupíš mezi množství lidí a ocitneš se někde uprostřed, aniž ti to činí potíže, máš pro strach uděláno, podaří se ti nějaký skvělý čin, něco významného. Pluješ-li s proudem, lidé tě mají rádi a mělo by se ti i dařit. Dav, který tě strhne sebou, i když se tomu všemožně bráníš, ztělesňuje nejistotu, tápání, hledání sebe sama. Popadne-li tě ve snu panika z davového šílenství, máš nervy nadranc. Nutně si potřebuješ odpočinout, nabrat nové psychické i fyzické síly. Vždy záleží na tvých pocitech, jak davový sen na tebe působil, jak si ho vysvětlíš.

Dělník, dělnice Vidíš-li se ve snu jako dělník či dělnice, věští to úspěch. Pracuješ-li ve snu, tvé finance se zlepší. Rozděluješ-li práci, máš organizační a podnikatelské vlohy, získáš dobré postavení. Zdá-li se ti o dělnících, nevylučuje se, že jsi v poslední době nevyčerpal všechny své pracovní možnosti. Máš na víc! Je však i možné, že některé své záležitosti nemáš dořešené. Každopádně pokud ve snu cokoliv děláš vlastní silou, představuje to sen pozitivní. Děsivé sny, noční můry Vypovídají o zklamaných nadějích, o nenaplněných přáních, obavách o lásku a o blízké, svědčí o strachu, že přijdeš o práci, o zklamání přátel a v neposlední řadě o nemoci a smrti. Velice záleží na celkovém průběhu snu, ale je i možné, že jsi skutečně něco otřesného ve svém životě prožil, například ztrátu milované osoby, násilný čin, tragickou nehodu, oheň, záplavy, zemětřesení, vězení… Děsivý sen, noční můra se stále vrací. Tvé podvědomí na traumatizujícím zážitku pracuje, potřebuje ho vstřebat, až ho čas jednoho dne odvane. Pokud by ses s dotyčným zážitkem stále nevyrovnal, chápej to jako varování. Je načase navštívit psychologa a léčit se. Dítě, batole Zdá-li se ti o plačícím dítěti, čekají tě starosti. Malé dítě věští malé starosti, velké dítě velké starosti. Hraješ-li si s  batoletem, rozmnoží se tvůj majetek. Chováš-li novorozeně na rukou, dočkáš se štěstí. Vidíš-li ve snu živé, temperamentní dítě, vše hravě zvládneš, vyřešíš. Zdá-li se ti o nemocném či mrtvém dítěti, mělo by tě to přimět k zamyšlení, zda nejsi příliš přísný na své blízké, přátele nebo kolegy v zaměstnání. Velkou úlohu tu hraje osobní vztah. Vidíš-li víc dětí pohromadě, čekají tě radostné dni 14

Snar_2020.indd 14

14.1.2020 10:15:48


plné smíchu. Porodíš-li ve snu dítě, osvítí tě nová myšlenka, která se v tobě zrodila. Rovněž se do snu může promítnout mateřská touha po dítěti.

Divadlo, herec, režisér Vidíš-li se ve snu jako herec, mim, režisér, producent, osvětlovač, kulisák, statista nebo jako pouhý divák, lze z toho usoudit, jak by ses rád viděl ve svém životě. Máš-li herecké či pohybové vlohy, měl bys s tím něco udělat. Neváhej, zkus to! Hraješ-li divadelní roli, znamená to, že nejsi k sobě ani k druhým upřímný a hraješ divadlo i v životě. Vidíš-li se jako producent či režisér, máš o sobě velké mínění. Mnohdy si nevidíš na špičku nosu. Pomocný režisér – dostane se ti nezištné pomoci. Vidíš-li se jako klapka, věští to, že i v životě to musí klapat podle tvých představ. Vidíš-li se jako osvětlovač, máš jas, světlo v  duši a na svět se díváš optimisticky. Jsi-li kulisák, rád s něčím hýbeš, cosi přestavuješ, miluješ změny. Tvá fantazii je působivá a ohromující. Vidíš-li se jako statista, přátelíš se stále s novými lidmi a přejímáš jejich myšlenky, avšak chybí ti vlastní názor. Zdá-li se ti, že jsi ve skupině statistů, věští to utužení partnerského vztahu. Jsi-li pouhý divák, máš silnou potřebu nezávislosti, ale zvědavost ti nedopřeje klidu. Všechno tě zajímá, všechno musíš vidět, u všeho musíš být. Vidíš-li ve snu majestátní budovu divadla, nabádá tě, abys žil víc kulturně. Doktor, právník Zdá-li se ti o návštěvě u doktora, utrpíš ztrátu, brzy však bude vynahrazena. Mluvíš-li s ním, jsi zdravý a čilý jako rybička. Přeš-li se s ním, budeš churavět. Mluvíš-li ve snu s právníkem, potřebuješ někoho, kdo by se za tebe postavil. Moc si nevěříš. Mluvíš-li s  více právníky, marně se budeš snažit dosáhnout svého cíle. Zdá se, že se proti tobě všechno spiklo… Draví ptáci Ve snové symbolice představují hrozbu, válečná tažení, ale i vítězství. Hlavní symbol vojenské síly představuje orel. Vidíš-li orla ve snu létat, věští to všeobecný užitek, vítězství. Zastřelíš-li ho či chytíš-li ho, věští to ztrátu majetku a rozkol v rodině. Jestřáb je symbolem útočnosti, bystrosti až prohnanosti. Máš tendenci jít za svými tužbami i za cenu, že bys překračoval(a) jisté meze. Vidíš-li ve snu sokola, zvítězíš nad lží, závistí a nepříjemnými lidmi. Tvá mysl je pevná. Vidíš-li létat supa, věští to nemoc. 15

Snar_2020.indd 15

14.1.2020 10:15:48


Skolíš-li ho, zvítězíš nad nemocí. Krkavec přináší nečekané zprávy, které se týkají sporů o majetek a různých ztrát. Havran je spojován v lidských dějinách s  čarodějnictvím, smůlou a nepřízní. Je však poslem i dobrých zpráv, pokud létá vysoko. Vidí-li těhotná žena ve snu havrana – narodí se jí syn. Vidí-li těhotná žena vránu – narodí se jí dcera. Vidíš-li sovu, na cosi důležitého tě upozorňuje. Slyšíš-li ji houkat, symbolizuje to konec nadějím, zklamání a v neposlední řadě smrt.

Ostatní ptáci Vidíš-li ve snu vrabce, příliš se věnuješ svému koníčku. S něčím se moc pipláš. Chytíš-li ho, nečekaně se ti rozroste rodina. Vidíš-li slavíka létat či sedět na stromě, vbrzku ti partner vyzná lásku. Chytíš-li ho, velice mu na tobě záleží. Vidíš-li skřivana, potěší tě setkání s milou návštěvou. Chytíš-li ho, bude se ti dařit v osobním životě. Vidíš-li tetřeva, čeká tě vášnivé milování se zadanou osobou. Chytíš-li ho, tvůj poměr se provalí a nadělá mnoho rozruchu. Vidíš-li sojku, řeči, které se o tobě šíří, ustanou. Chytíš-li sojku, vyvrátíš fámy, jež o tobě kolují, ospravedlníš se. Vidíš-li datla, máš před sebou nesnadnou cestu. Chytíš-li ho, znamená to předzvěst dobrých vztahů. Vidíš-li holuba, do týdne dostaneš radostnou zprávu. Krmíš-li ho, pomůžeš blízkému člověku.

Vidíš-li hrdličku, láska ti přeje. Chytíš-li ji, svatba je za dveřmi. Vidíš-li racka, nesmírně toužíš po milované náruči a domovském přístavu. Chytíš-li ho, tvé přání se splní. Vidíš-li straku, dej si pozor na své přátele. Chytíš-li ji, poznáš kdo ti škodí. Vidíš-li páva, budeš se pyšnit cizím peřím. Chytíš-li ho, prožiješ sladké chvíle. Vidíš-li andulku, žiješ v rytmu svých citů a pocitů. Chytíš-li ji, čeká tě životní změna. Vidíš-li papouška, dozvíš se klevety. Chytíš-li ho, vyzraješ nad lstí nepřítele. Mluvíš-li s ním, potřebuješ se z něčeho vyzpovídat. Krmíš-li ptactvo ve snu, jsi citlivý člověk a bude se ti dařit. Zavřeš-li ptáka do klece, ani ty se nebudeš cítit volný a svobodný. Zabiješ-li ptáka ve snu, budeš se cítit velmi nespokojený. 16

Snar_2020.indd 16

14.1.2020 10:15:48


Dřevo Zdá-li se ti o dřevě a pracuješ-li s ním, věští to bohatou tvůrčí sílu. Čisté dřevo značí vše čisté, zpráchnivělé dřevo značí něco nečistého a špatného. Duha Spojuje duchovní a materiální rovinu nebe a země a nabízí snící osobě kouzelné, avšak prchavé okamžiky. Čekají tě příznivé zprávy, pozvání do společnosti, posezení s přáteli, živá komunikace, rušné dni, ale žádný užitek. Duch, duchové Zdá-li se ti o duchu, někdo chce upoutat tvoji pozornost. Mluvíš-li s duchem, dozvíš se konečně pravdu, která ti byla dlouhou dobu zamlčována. Vidíš-li více duchů, věští to zprostředkování jistého snového poselství od člověka, který již není mezi živými. Posiloval-li tvé úmysly, plány, neobávej se je realizovat. Varoval-li tě, v  žádném případě to neber na lehkou váhu. Dům, vila, hotel Bydlíš-li ve snu v pěkném domě, čeká tě spokojená budoucnost. Opravuješ-li dům, dosáhneš jistých výhod, ale jen na krátký čas. Vidíš-li ho ve snu stavět, dostaneš se do těžkostí. Vidíš-li ho špinavý nebo zbořený, upadneš v bídu. Prohledáváš-li jednotlivé místnosti od sklepa pod střechu, žiješ dneškem s ohledem na budoucnost. Nepodaří-li se ti do některé z místnosti proniknout, neměl by ses pouštět do nových plánů. Je-li dům prázdný, tvá touha je beznadějná. Je-li dům obydlený, rozvine se tvůj život na plné obrátky. Kupuješ-li dům či vilu, stane se z tebe zanícený podnikatel. Prodáváš-li dům či vilu, máš v plánu rozjet velký byznys. Vidíš-li se v kuchyni, myslíš jen na jídlo.

17

Snar_2020.indd 17

14.1.2020 10:15:48


Vidíš-li se v obývacím pokoji či salonu, potrpíš si na luxus, eleganci. V  ložnici – myslíš na milování, na sex. Vidíš-li se ve sklepě, čeká tě namáhavá životní zkouška. Zdá-li se ti o chatrči nebo psí boudě, je to varovný sen, nebudeš-li se snažit, staneš se bezdomovcem. Kupuješ-li ve snu hotel či penzion, máš o sobě velké mínění, daleko široko není nikdo, kdo by ti mohl konkurovat. C. G. Jung vidí v domě, o kterém se člověku zdá, obraz lidské osobnosti. Jednotlivé místnosti představují různé stupně naší duše. Ve sklepě je naše podvědomí, na střeše naše vědomí. Kdo prohledává ve snu dům, zabývá se ve většině případů sám sebou, pokouší se prozkoumat sám sebe a zároveň odkrýt něco nového a nepoznaného. Velice záleží, jak se snící osobě komplexně dům jevil, a z toho lze usoudit, co může očekávat od svých budoucích plánů.

Džungle Ztratíš-li se v džungli nebo probíjíš-li se jí, patrně prožíváš problémy, které tě sužují a trápí, a ať děláš, co děláš, nelze proniknout, nevíš, jak z nich ven. Pokud ve snu uvidíš sebenepatrnější světýlko, někdo ti podá pomocnou ruku. V opačném případě jde o sen varovný, který tě nabádá nevzlykat a neláteřit na osud. Naopak se postavit čelně k problému a bojovat, dříve než tě zastihne bída! Elixír života Vztahuje se k alchymii a údajně dokáže omlazovat, chránit zdraví, prodlužovat život, a dokonce v některých případech křísit mrtvé. Zdá-li se ti o elixíru života, tvá touha je nestárnout a uchovat si věčnou mladost. Piješ-li elixír ve snu, proces stárnutí se zastaví. Pije-li ho někdo z tvých blízkých, dlouho bude žít. Pije-li ho osoba nemocná, má naději na uzdravení. Fíkus, palma Vidíš-li ve snu pěkný zelený vzrostlý fíkus či palmu, vyřešíš dlouhodobý problém. Vidíš-li suchý fíkus či palmu, tvá vůle ochabne, setkáš se s neochotou a nespolehlivými lidmi a budeš prožívat deprese. Sázíš-li fíkus či palmu nebo ji někam přenášíš, máš naději, že vše se v dobré obrátí. Ostatní rostliny vidíš-li ve snu, máš kladný vztah k přírodě. Půjdeš na vandr. 18

Snar_2020.indd 18

14.1.2020 10:15:48


Hadry, prádlo Vidíš-li ve snu lítat hadry, znamená to, že bys měl víc dbát na svůj zevnějšek. Kupí-li se před tebou halda špinavých hadrů, kdosi o tobě roztrušuje klevety a může se stát, že utržíš hanbu a posměch. Vidíš-li čisté prádlo, dosáhneš všeho, co sis umínil. Zdá-li se ti, že věsíš prádlo na šňůru, postoupíš o schůdek výše. Helma, přilba Nasadíš-li si ve snu helmu nebo přilbu, zřejmě máš k tomu důvod. Jsi-li slaboch, schováváš se před nepřítelem. Jsi-li bojovník, přejdeš do útoku, budeš bojovat. Ztratíš-li ve snu helmu či přilbu, neschováš se, prohraješ. Hlad, hladovění Pociťuješ-li ve snu hlad, vyjadřujete to citové přání po větší míře něhy, chvály a uznání, jež se ti poslední dobou příliš nedostává. Rovněž hlad symbolizuje potřebu zabývat se více duchovními hodnotami (duchovní potravou) než materiálními. Hladovíš-li neustále ve snu, značí to hledání smyslu života. Také to ale může znamenat, že se obáváš těžkostí, anebo jen že jsi velký nenasyta. Hlasy, volání Slyšíš-li ve spaní hlasy volat své jméno, je to sen varovný. Může se jednat o tvé volání o pomoc (s něčím si již delší dobu nevíš rady), nebo rodina či přátelé naléhavě potřebují tvoji pomoc. Nevylučuje se, že pociťuješ křivdu a sen tě nabádá, aby ses hlasitě projevil. Je i možné, že jsi sám někomu ublížil a trápí tě černé svědomí. Každopádně se nad svým počínáním zamysli. Hlava, klobouk, čepice, šátek Objeví-li se ve snu tvoje hlava odpoutaná od těla, svědčí to o tom, že rozum a cit nejsou v souladu. Všechno si až příliš bereš, ztrácíš hlavu nad sebenepatrnější prkotinou, vztekáš se, zlobíš se, zkrátka jednáš bezhlavě. Setnutí hlavy někomu znamená, že vyzraješ nad nepřítelem lstí, ale radost mít nebudeš. Rovněž sen symbolizuje, že příliš přemýšlíš o věcech, které nemají valný význam pro život, nebo naopak neudržíš nic v hlavě. Máš-li hlavu zraněnou, bolí-li tě, věští to starosti v rodině. Nasazuješ-li si na hlavu 19

Snar_2020.indd 19

14.1.2020 10:15:48


klobouk, nakloníš si každého, rozumně vše vyřešíš. Nasazuješ-li si čepici, osvítí tě skvělý nápad. Máš pod čepicí! Uvazuješ-li si šátek ve snu, půjde to pomalu, ale přece.

Hmyz Ve snu vidět, to nepřináší nic dobrého! Vidíš-li se obklopen komáry, ovády, mouchami, brouky, štíry a ostatní podobnou havětí, máš z něčeho strach, nejsi momentálně psychicky v pořádku. Jde o sen vskutku varovný. Vyjma pavouka, ten přináší štěstí a zlepšení finanční situace. Vidíš-li však více pavouků, představuje to symbol nebezpečí či počínající psychické nemoci. Zamotáváš-li se do pavoučí sítě, zamotáváš se do lží a závažných problémů. Vidíš-li jiného uváznutého v síti, vyzraješ nad ním svojí bystrostí a nadhledem. Zdá-li se ti o včele, práce ti půjde od ruky.Včely jsou pilné a pořádkumilovné, přináší ti zlepšení poměrů, novou pracovní nabídku či nový milostný zážitek. Vidíš-li ve snu roj včel, věští to výhru a úrodný rok. Obchodní záležitosti se pohnou kupředu. Píchne-li tě včela, něco tě vyvede z míry. Popíchá-li tě roj včel, čekají tě ztráty, rozchod s milenkou či milým, konec přátelství, krušné časy.

Hnízdo, domov Symbolizují bezpečí, milé rodinné zázemí. Jsou-li pěkně upravené, rodina tě miluje, ochraňuje a může se i rozrůstat. Jsou-li zpustošené, momentálně se cítíš dezorientovaný, nevíš, kam patříš. Nevylučují se problémy s koncentrací, krize ve vztahu. Hodiny, budík, orloj Vidíš-li ve snu nástěnné hodiny, stále ti chybí čas. Jdou-li rychle, trpíš obavou, že nic nestíháš. Jdou-li pomalu, přeješ si, aby něco nepříjemného rychle pominulo. Vidíš-li ve snu budík a slyšíš-li ho zvonit, očekávej lepší časy. Nezvoní-li, cosi důležitého zmeškáš. Vidíš-li náramkové hodinky, čeká tě milostná schůzka. Vidíš-li ve snu orloj, tvé plány se zdaří. 20

Snar_2020.indd 20

14.1.2020 10:15:48


Hon, lov, pronásledování Cítíš-li se ve snu pronásledován jako zvíře na honu, utíkáš před svými povinnostmi. Pronásleduješ-li ty sám někoho, tvá ctižádostivost nezná mezí. Pronásleduje-li tě ve snu šéf nebo kolega, budeš mít starosti na pracovišti. Pronásleduje-li tě partner, druh, družka, hrozí ti žárlivé scény, sopečné výbuchy a domácí vězení. Pronásleduje-li tě tchyně nebo tchán, intriky a pomluvy tě neminou. Honíš-li se za zvířetem, vždy jsi připraven uhájit svá práva. Lovíš-li nějaké zvíře, sám padneš do pasti. Vidíš-li jiné lovit, budeš žít v míru, vyhneš se trapasům i domácím potyčkám.

Hora, kopec Vidíš-li se stát na kopci či hoře, je to dobré znamení. Čím jsi výš, tím větší máš přehled a tím lépe se ti povede. Vidíš-li se stát pod horou či pod kopcem, není to dobré znamení. Čím jsi níže, tím hůře se ti povede. Čeká tě moře úmorné práce a partnerské neshody. Nelze vyloučit náročného druha či milenku, kteří ti ubírají energii svými přehnanými nároky, nedostává se ti náležitého a potřebného pocitu klidu. Hra, hraní Kdo si v životě rád hraje, ten nezlobí, to je známá pravda. Zdá-li se ti, že si hraješ s dětmi, znamená to, že jsi veselý člověk s bohatou fantazií a mladou duší. V  opačném případě, nezúčastníš-li se hry, jsi škarohlíd a mrzout a v životě ti příliš pšenka nepokvete. Vidíš-li jiné hrát si s dětmi, tvůj domov je místem bezpečí a společenský život tě příliš neláká. Hraješ-li karty, kostky, ruletu, či u automatu a vyhráváš-li, dostaneš zajímavou SMS zprávu, ale skutečná výhra tě nečeká. Nevyhraješ-li, narazíš na obtížnou překážku či si zahráváš s city jiných lidí. Hraješ-li vabank, věští to pýchu, nesváry, zlé časy. Vidíš-li jiné hrát hazardní hry, podaří se ti velice výhodná investice. Zbohatneš. 21

Snar_2020.indd 21

14.1.2020 10:15:49


Hrad, zámek Vidíš-li ve snu hrad nebo zámek, nenalezneš ochranu, pronásleduje tě lidská zloba a závist. Procházíš-li jím nebo v něm bydlíš, čeká tě velké dobrodružství. Je-li zavřený, narazíš na odpor blízkého člověka. Vidíš-li v něm jiné osoby, připrav se na návštěvu z daleka. Vidíš-li skvostný palác, vyjadřuje to tvoji touhu po bohatství, bezpečí a ochraně. Hroch Symbolizuje hrubou zvířecí sílu. Není radno se pouštět do boje proti přesile, i kdybys měl stokrát pravdu. Jednej s rozvahou a obezřetně! Vidíš-li ve snu stádo hrochů, o nic se vůbec nepokoušej, sice dopadneš bledě! Hudba, hudební nástroj Slyšíš-li ve spaní příjemnou hudbu, věští to pohodu, domácí harmonii. Slyšíš-li falešně znějící tóny, věští to smolný den a disharmonii ve vztahu. Slyšíš-li ve snu někoho hrát na housle nebo na jiné smyčcové nástroje, čeká tě milostný románek. Slyšíš-li harfu, dočkáš se přímo nebeské pomoci. Slyšíš-li saxofon a jiné dechové nástroje, značí to rostoucí vliv tvé oblíbenosti. Bubnuje-li někdo ve snu na buben či tympány, nastane ti vojna nebo si tě šéf pozve na kobereček. Slyšíš-li hrát někoho na dudy, budeš pozván na vinobraní. Slyšíš-li hrát někoho či sám hraješ na klavír, budeš pozván na romantickou večeři při svíčkách ve dvou. Vidíš-li někoho hrát nebo hraješ-li ve snu na kytaru, dostaneš dárek nebo podaruješ milého. Hraješ-li na bendžo, čeká tě toulka přírodou a spaní pod širákem. Hraješ-li na akordeon, nastanou ti veselé časy. Hraješ-li na foukací harmoniku, budeš pozván na country bál. Rovněž záleží, zda jsi znal tu melodii. Jestliže to byla tvá oblíbená píseň či pár známých tónů, láska je na tvé straně. Byla-li to melodie neznámá, osudovou lásku teprve potkáš. Nedalo-li se to vrzání vůbec poslouchat, čeká tě rozčarování, zklamání, případně konec láskyplných časů. Hudebník, muzikant, zpěvák Zdá-li se ti o populární osobnosti, která má co do činění s hudbou, máš potřebu individuálního vyjádření. Mluvíš-li s  ní, různorodé okolnosti tě donutí vyčkávat, co a jak se vyvine. Hádáš-li se s ní, zapomínáš na dobré chování. Miluješ-li se ve snu s hudebníkem, zpěvákem nebo zpěvačkou, 22

Snar_2020.indd 22

14.1.2020 10:15:49


prožiješ bláznivý den, jako šitý na míru. Slyšíš-li hrát jazzovou kapelu, budeš pozván na flám. Slyšíš-li hrát dechovku, výborně se pobavíš v hospodě. Slyšíš-li country kapelu, budeš cestovat po vlasti, slyšíš-li komorní hudební těleso, hledáš potěšení a zároveň oporu. Slyšíš-li velký symfonický orchestr, pojedeš na atraktivní zahraniční dovolenou. Slyšíš-li hrát rádio nebo magnetofon, nervy máš nadranc a snažíš se najít nějaké optimální řešení.

Chór, sbor Přináší radost, pocit uspokojení a příjemně prožité chvíle, pokud jsi byl členem sboru. Díváš-li se, či stojíš-li opodál, příliš radosti se nedočkáš. Velice záleží na tvých pocitech, jak na tebe sen působil. Nelze vyloučit, že toužíš se zúčastníš něčeho nového, neobvyklého, nějaké kolektivní práce, která tě láká. Na to je jediné řešení, zkus to a uvidíš! Chrup Zdá-li se ti o zdravých bílých zubech, máš dostatek energie a dobré zdraví. Vidíš-li zuby zkažené, zažiješ velké starosti. Bolí-li tě ve snu zuby, je to symbol revolty. Něco nemůžeš překousnout. Vytrhneš-li si zub, buď ty, nebo někdo blízký onemocní. Vypadl-li ti zub, je to zlé znamení a předpovídá smutnou zprávu, kdosi umře. Zdá-li se ti o umělém chrupu, máš sklon k extravagancím. Stále něco vymýšlíš a podnikáš. Nemůžeš-li ve snu umělý chrup najít, nejsi připraven na vážný životní krok. Zdá-li se ti o zubaři, většinou to má přímou souvislost s  tvou návštěvou v  zubní ordinaci. Je-li ve snu příjemný, vše dobře dopadne. Je-li nepříjemný, přijdeš o zub. Vidíš-li více dentistů se nad tebou sklánět, přijdeš o zábavu. Chudoba, bída Zdá-li se ti, že jsi chudý, trápíš se obavami i v reálném životě. Obáváš se změn, zklamání, nejsi si jist sám sebou. Rovněž to značí citovou vyprahlost, málo se projevuješ, o nic zvláštního neusiluješ. Může to věštit i obrat k lepšímu, pokud budeš přátelštější a pohneš sebou, zbohatneš. Jásat Ve snu se jásání vztahuje k nějaké události, potěšení, jež máš před sebou nebo jsi je zažil. Spokojenost se usadila ve tvém nitru a vypovídá, že sis 23

Snar_2020.indd 23

14.1.2020 10:15:49


dobře vedl nebo si dobře budeš vést. Rozhodně se máš na co těšit. Čekají tě příjemné chvíle, bezpečné dosažení cíle, ale větší výdaje.

Jídlo Zdá-li se ti o jídle, jsi velký nenasyta a i ve spaní prožíváš pocity hladu. Je potřeba kontrolovat svoji váhu! V přeneseném slova smyslu postrádáš něhu, toužíš po láskyplném objetí nebo si s něčím nevíš rady (máš v hlavě „guláš“). Připravuješ-li hostinu, jsi starostlivý a přeješ si, aby tvým blízkým nic nechybělo. Sedíš-li sám na hostině a dopřáváš si chutnou krmi, myslíš sobecky na sebe. Kalendář Vidíš-li či trháš-li ve snu listy z kalendáře, jsi pod nějakým časovým tlakem. Obáváš se něčeho nepříjemného (daný termín nestíháš), nebo se obáváš vážné choroby, operace a přeješ si, aby už to bylo za tebou. Listuješ-li v kalendáři klidně, čeká tě nejedno milé překvapení v osobním i pracovním životě. Klec Je symbolem uvěznění ve vlastním těle. Znamená to, že snící osoba se v reálném životě stáhla do ústraní, neprojevuje zájem o okolní dění, vše sleduje jen zpovzdálí a nemá chuť se čehokoli zúčastnit. Snovou vizi je třeba dát do souvislosti s  osobním stanoviskem k  tomu, co jsi poslední dobou prožil. Sen se snaží přimět tě k tomu, abys žil, nikoli živořil, a dal svým pocitům volný průběh a s  vervou se pustil do práce, jedině tak nalezneš cestu z vlastního uvěznění. Je třeba osvobodit ducha od nemilých událostí a pocitu strachu a začít nanovo. Zapomenout na minulé strasti a příkoří.

Kleště Zdá-li se ti o kleštích, dostal ses do úzkých. Máš pocit sevření na těle i na duchu. Pracuješ-li s nimi, vyzraješ nad protivníkem. V opačném případě tě nečeká zrovna šťastné období. Budeš muset pořádně zabrat! 24

Snar_2020.indd 24

14.1.2020 10:15:49


Klíč, zámek Zdá-li se ti o klíči, dozvíš se nějaké tajemství. Otevřou se ti dveře třinácté komnaty, které byly doposud zamčené. Ztratíš-li klíč, nic se nedozvíš, může to značit i sexuální problémy. Vidíš-li více klíčů pohromadě, sen tě nabádá, abys nechal nahlédnout do svého nitra milované osobě. Rezavý klíč představuje chudobu, zlatý klíč otevírá dveře k novému domovu. Vidíš-li nebo spravuješ-li zámek u dveří, hledáš cestu od svých slabostí. Snažíš se být lepší. Rozbiješ-li či vypáčíš-li zámek, větší starosti a trapasy tě neminou. Kniha, bible, encyklopedie Listuješ-li ve snu v knize, tvé podvědomí touží po vyšším vzdělání. Listuješ-li v encyklopedii, studium nebo návštěva kurzu tě nemine. Vidíš-li na stole ležet neotevřenou knihu či trháš-li z ní listy, máš svoji hlavu a nikdo tě nepřesvědčí, že bys měl něco se sebou dělat. Čteš-li v bibli, jsi bohabojný člověk, žiješ v souladu se svým svědomím i okolím. Zdá-li se ti o návštěvě v knihovně, jsi nadmíru bystrý, chápavý, od každého se něco přiučíš. Patříš do kategorie oblíbených osobností a většinou sám o všem rozhoduješ. Kosočtverec Utužuje vztahy a symbolizuje plodnost. Má-li žena problémy s otěhotněním a zdá-li se jí o kosočtverci, do roka se jí narodí syn. Zdá-li se muži o kosočtverci, touží po ženském klíně. Nevylučuje se do roka narození dcery. Maluješ-li ve snu kosočtverec, máš sklony k  fantazírování, ale navzdory všemu jsi báječným partnerem a rodičem. Kotva Vidíš-li ve snu ležet na zemi kotvu, máš před sebou dalekou cestu, ale nejraději by ses jí vzdal. Je-li kotva spuštěna do vody, tvá cesta bude úspěšná. Vidíš-li kotvu nějak zdeformovanou, jsi od svého cíle ještě daleko. Držíš-li

25

Snar_2020.indd 25

14.1.2020 10:15:49


ji v ruce, tvůj citový vztah se značně vylepší. Vidí-li muž kotvu v ruce ženy, usadí se. Vidí-li ve snu žena kotvu v ruce muže, vdá se, zakotví.

Koule, míč Sjednocuje protiklady a představuje dokonalost. Vidíš-li ve snu železnou kouli, postavíš se překážkám. Držíš-li ji v ruce, jsi nevyléčitelně orientován na práci a umění. Skleněná koule snící osobě přináší křehké vztahy a nerozhodnost. Sněhová koule značí, že tvé plány se rozplynou, sotva ti vyjdou. Vidíš-li více koulí, je to symbol sexuality, zdravého sebevědomí. Vidíš-li či si sám hraješ s míčem, značí to obrat k lepšímu. Ztratíš-li ho, nalezneš něco velice užitečného. Zasáhne-li tě míč, nebývá to dobré znamení. Opatruj se! Kousnutí Jsi-li kousnut ve snu nějakým zvířetem, představuje to spory v  domě se sousedy. Jde-li o kousnutí přinášející požitek, má sen erotický význam. Jde-li o nepříjemné kousnutí, střež se žárlivosti a setkání s rivalem. Může dojít i na fyzické napadení. Zakousneš-li se do práce, bude se ti dařit a tvé výdělky se zvýší. Jde-li o potravu či ovoce, toužíš být sváděn a obletován. Krev, krvácení Vidíš-li ve snu krev, pociťuješ úzkost, ztrácíš sílu, energii, cítíš se vyčerpaný, máš strach z nemoci. Podvědomí si to intenzivně uvědomuje a ve snu tě na tento fakt upozorňuje. Je třeba více odpočívat, nabírat síly a nezapomínat na přísun tekutin a vitaminy. Tekoucí krev z rány věští neshody v partnerském vztahu, ale i konkurenční boj. Nepodaří-li se ti krev zastavit, nedokážeš se podívat pravdě do očí. Zastavíš-li ji, budeš čilý a zdravý. Dostaneš-li transfuzi, budeš obohacen o životní sílu. Zažiješ-li krvácení blízké osoby a pomůžeš-li jí, naleznete společnou řeč. Zažiješ-li krvácení neznámé osoby, někdo ve tvém okolí je odkázán na tvou pomoc. Každopádně takový sen bys neměl podceňovat, obzvláště cítíš-li dlouhodobé fyzické či psychické problémy. Zkontroluj si svůj zdravotní stav! Kruh, kružnice Úplný kruh ve snu symbolizuje něco uceleného a harmonického. Je-li však kruh někde přerušen, může být narušený i tvůj vztah k  partnerovi nebo rodině. 26

Snar_2020.indd 26

14.1.2020 10:15:49


Krvesmilstvo, incest Sen, v němž prožíváš erotický vztah s někým s rodiny, patří mezi sny varovné. Něco není v pořádku, příliš si zahráváš se životem, jsi na šikmé ploše, nic ti není svaté… Incestní sen by tě měl přimět k tomu, aby sis více hleděl svých povinností, nemyslel na hlouposti a věnoval svůj volný čas více práci. Opakuje-li se tento sen, navštiv psychologa! Kříž Přináší utrpení. Zdá-li se ti o kříži, tvůj život nebude jednoduchý. Vidíš-li však na kříži ukřižovaného Krista, osud ti bude nápomocen a vše se v dobré obrátí. Vidíš-li více křížů, je to varovné znamení, buď opatrný na sebe i na svou rodinu. Sen tě nabádá obrátit se na víru, žít duchovním životem.

Křoví Schováváš-li se ve snu ve křoví, schováváš se před problémy. Je-li křoví suché, moc toho nevymyslíš. Je-li zelené, dotáhneš nedořešené události k zdárnému konci. Máš naději na materiální zisk a osobní rozvoj. Láska, něha Máš-li ve snu pocit, že jsi milován, mělo by tomu tak být i ve skutečnosti. Naopak cítíš-li ve snu, že tvá láska ochabuje, nemusíš být daleko od pravdy. Cit a něha se nedá hrát, ta vyvěrá ze srdce, z člověka samotného, a projeví se ve dne i v noci. Pokud cítíš, že v partnerském vztahu něco není v pořádku, problém uvízl v tvé mysli a o klamné lásce se ti nejen zdá. Lékař, léčitel, lékárna, léky Vidíš-li ve snu lékaře či léčitele, nelze vyloučit, že se o tebe nebo o někoho z rodiny pokouší nějaká nemoc. Je to sen varovný a je třeba navštívit lékaře! Mluvíš-li s léčitelem, dozvíš se mnohé potřebné. Léčí-li tě, tvůj fyzický i psychický stav se rapidně zlepší. Vidíš-li se v lékárně, uleví se ti, nastává šťastné období. Kupuješ-li léky, může se ti přitížit. Vidíš-li jiné kupovat léky, sám budeš někoho léčit nebo si vyměňovat názory. 27

Snar_2020.indd 27

14.1.2020 10:15:49


Les, houby, košík Vidíš-li ve snu les a v klidu jím procházíš, prožiješ radostné chvíle. Pro svobodnou osobu to značí uzavření šťastného manželství. Vidíš-li holý, zubožený les, budeš se muset spokojit s  tím, co máš. Žádné převratné události tě nečekají. Hledáš-li houby, pobavíš se. Jíš-li houby, dej si pozor na zažívání! Vidíš-li košík plný hub, budeš pozván na večírek nebo hostinu. Prázdný košík věští, že nemáš zrovna valné vyhlídky. Vysypeš-li košík plný hub, budeš se muset tužit, jinak přijdeš o práci.

Létání, letadlo, vzducholoď K nejčastějším a nejkrásnějším snům patří sny o létání. Stoupáš-li vzhůru v letadle, ve vzducholodi, či volně se vznášíš a kroužíš po nebeské dráze, věští to růst ve všech směrech, nadhled a osvobození od škrobených pout. Velice záleží na přistání. Přistaneš-li dobře na zemi, dobře pořídíš. Střemhlavý pád vyjadřuje úzkost z budoucích dní. Podle Sigmunda Freuda sny o létání mají výraz sexuální touhy. Lež, nedůvěra Zaznamenáš-li ve snu, že ti někdo blízký lže, souvisí to většinou s nedůvěrou. Máš utkvělý pocit, že partner nebo přítel tě obelhává i v životě. Je třeba vnímat svůj vnitřní hlas, svou intuici, preferovat vlastní hodnoty a cíle. Lžeš-li ve snu sám milované osobě, něco nepříjemného skrýváš. Lžeš-li jiným, kdosi tě napálí. Každopádně sny o lži a nedůvěře patří k varovným snům. Upozorňují tě, abys někomu nesedl na vějičku, příliš se nesvěřoval. Vyhýbej se riskantním akcím a konfliktům a pečlivě si hlídej své city a finance! Lidojed, kanibal Vidíš-li ve snu lidojeda, trpíš obavami o své blízké. Může to však i znamenat, že k  nějaké osobě chováš nepřekonatelný odpor. Ve starém 28

Snar_2020.indd 28

14.1.2020 10:15:49

Profile for Knižní klub

0041566  

0041566