Page 1

Rebusy_001-003.indd 1

Rébusy 78 hlavolamů DO KAPSY

4/14/19 9:25 PM


PRETTY POCKET PUZZLES: BRAIN TRAINING PUZZLES Copyright © Arcturus Holdings Limited Translation © 2019 by Dita Murinová All rights reserved ISBN 978-80-7617-454-2 Z anglického originálu Pretty Pocket Puzzles: Brain Training Puzzles, vydaného nakladatelstvím Arcturus Publishing Limited v Londýně v roce 2018, přeložila Dita Murinová Redigovala Helena Moravcová Odpovědná redaktorka Leona Macháčková Technický redaktor David Dvořák Počet stran 176 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Esence Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2019 jako svou 10 638. publikaci Sazba Růžena Hedrichová Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Vydání první www.euromedia.cz Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetových knihkupectvích www.knizniklub.cz a www.booktook.cz.

Rebusy_001-003.indd 2

4/14/19 9:25 PM


Rebusy_001-003.indd 3

Obsah Rébusy

................................................ 4

Řešení

................................................ 160

4/14/19 9:25 PM


1

NÁMOŘNÍ BITVA

Dokážete určit rozmístění všech plavidel na bitevní ploše? Některé části lodí nebo prázdné mořské hladiny jsou už v diagramu zakresleny. Čísla u pravého a u dolního okraje diagramu udávají počet obsazených čtverečků v daném řádku nebo sloupci. Lodě mohou být umístěny vodorovně nebo svisle, nesmí se však navzájem dotýkat, a to ani úhlopříčně, tedy svými rohy! Prázdná mořská hladina: Letadlová loď: Bitevní lodě:

Křižníky:

Ponorky:

Rebusy_004-083.indd 4

4

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 5

3 0 3 1 4 1 3 2 3 1

5

3

0

4

3

0

4

0

5

4/11/19 11:09 PM


2

ABECEDA

Každý čtvereček v mřížce obsahuje buď písmeno A, nebo B, nebo C. Každá řada, sloupec i obě úhlopříčky obsahují každé písmeno právě dvakrát. Nápověda na vedlejší stránce podává informace k vybraným řádkům a sloupcům. Uvedené množství informací přesně postačuje k vyluštění rébusu. Dokážete určit, která písmena budou v jednotlivých čtverečcích?

Rebusy_004-083.indd 6

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 6

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 7

Řádky 1 Písmena C jsou mezi písmeny B. 2 Písmena C nejsou v sousedících čtverečcích. 3 Písmena C jsou více vlevo než písmena B. 6 Písmena C jsou více vpravo než písmena A. Sloupce 1 Žádné písmeno A není přímo vedle a pod C. 2 Písmena B jsou níže než písmena C. 4 Písmena B jsou výše než písmena A. 5 Písmena A jsou výše než písmena B. 6 Písmena A jsou mezi písmeny B.

7

4/11/19 11:09 PM


3

SLITHERLINK

Vytvořte pouze vodorovným nebo svislým spojením teček jednu souvislou smyčku tak, aby se v žádném místě nekřížila. Číslice uvnitř jednotlivých čtverečků určují počet „stěn“, které smyčka spojením teček musí kolem čísla vytvořit.

Rebusy_004-083.indd 8

8

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 9

3

1

1 2

3

2

3

2

0

0

1

0 3

3

2 2

1

2

1

2

3

2

1

1

2

1

1

1

2

1 1

0

1

2 2

1 2

2

1

0

1 1

1 2

3

0 2

2

3 1

3 0

9

4/11/19 11:09 PM


4

PENTOMINO

Do mřížky umístěte všech 12 dílků. Každý dílek můžete otočit i zrcadlově převrátit, ale dílky se nesmí vzájemně dotýkat, a to ani úhlopříčně. Čísla na okrajích obdélníku udávají délku každého souvislého bloku vybarvených čtverečků, jednotlivé bloky jsou od sebe odděleny alespoň jedním nevybarveným čtverečkem. Tak číselné označení „3 2“ může odkazovat na řadu (nebo sloupec) začínající žádným, jedním nebo více nevybarvenými čtverečky, pokračující třemi vybarvenými, pak aspoň jedním nevybarveným, poté dvěma vybarvenými, a nakonec několika nevybarvenými.

Rebusy_004-083.indd 10

10

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 11

1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 0 5 1 2 1 1 3 2

2 1 3 1 1 3 3 1 4 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1

11

4/11/19 11:09 PM


5

TETRIS

Umístěte 12 dílků ve tvaru L (tři kusy od každého vyobrazeného druhu) do znázorněného obdélníku s mřížkou. Každé L má v sobě jeden otvor, který odpovídá některému otvoru v mřížce. Každý dílek před umístěním do obdélníku můžete pootočit nebo zrcadlově převrátit. Žádné dva dílky stejného druhu se nesmí dotýkat, a to ani svými rohy. Při správném umístění dílků je celý obdélník zcela zaplněn, nezůstává volné žádné políčko mřížky. Dokážete všechny dílky umístit?

Rebusy_004-083.indd 12

12

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 13

13

4/11/19 11:09 PM


6

SBÍRÁNÍ MINCÍ

Amatérský hledač mincí byl na vycházce se svým detektorem kovu, ale bohužel neměl čas vykopat všechny nalezené mince. Vytvořil si proto šifrovanou mapu s jejich umístěním, aby v případě, že by mapu ztratil, nikdo nepřišel na to, kde mince jsou. To ale určitě nepočítal s VÁMI! Dokážete odhalit celkový počet mincí a jejich přesnou polohu? Čtverečky s číslicemi sice neobsahují mince, ale každé číslo uvádí počet mincí v sousedících čtverečcích – tedy v těch, které se přímo dotýkají očíslovaného čtverečku, a to jakoukoliv stranou nebo rohem. V každém čtverečku může být pouze jedna mince. Nakreslete kolečko do každého čtverečku, který obsahuje minci.

Rebusy_004-083.indd 14

14

4/11/19 11:09 PM


Rebusy_004-083.indd 15

0

2 2

0

4

3

0

3

2

2

2 1

2

1

2

3

2 1

3

2

0

3 2

3

2

2

1

2 2

4

2

15

4/11/19 11:09 PM


7

KOSTKA

Když nakreslený plášť krychle opravdu složíte do kostky, může vzniknout pouze jedna z pěti vyobrazených možností (A, B, C, D, nebo E). Která to je?

E

T

Rebusy_004-083.indd 16

Q D

8 Z 16

4/11/19 11:09 PM


Q

T

T

D A

E

T

B

E

Q

T

8

Q

D Z

C

D Rebusy_004-083.indd 17

8

D

E 17

4/11/19 11:09 PM

Profile for Knižní klub

0040864  

0040864