Page 1

Ilustrace Kevin Hempstead

Ucebnice sachu pro deti.indd 1

12.4.2019 6:53:28


Chess Workbook for Children The Chess Detective’s Introduction to the Royal Game Copyright © 2006 by Todd Bardwick. Printed and bound in the United States of America. All rights reserved. No part of this book shall be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Included in these reserved rights are publishing on the Internet or in annotated databases. Published by Chess Detective Press, 1 Red Fox Lane, Englewood, Colorado 80111. 303-770-6696. First Edition. First printing: July 2006 www.ColoradoMasterChess.com ISBN 978-80-7617-507-5 Translation © Josef Maršálek a Petr Maršálek

Ucebnice sachu pro deti.indd 2

12.4.2019 6:53:28


Ucebnice sachu pro deti.indd 3

12.4.2019 6:53:28


Ucebnice sachu pro deti.indd 5

12.4.2019 6:53:29


Ucebnice sachu pro deti.indd 6

12.4.2019 6:53:29


Ucebnice sachu pro deti.indd 7

12.4.2019 6:53:30


Učebnice šachu pro děti

Speciálně dovednost organizovat si svůj čas je rozvíjena prostřednictvím šachu. Šachový hráč má omezené množství času na dokončení své hry a musí se svým časem pečlivě hospodařit. Musí si také pečlivě vybírat správná pokračování hry. Stejně jako v životě, a stejně ve škole při testech, se student musí naučit, jak efektivně využít svůj čas. Šachové problémy také nutí studenta podívat se na  situaci z  obou stran. Takový pohled je průlomem pro většinu školáků, kteří se zaměřují především na sebe. Mladý adept šachu se učí, že tahy a kameny jeho soupeře jsou stejně důležité jako jeho vlastní. Dokonce dovednosti v  debatách, kde musí diskutér zvážit obě strany argumentu, mohou být rozvíjeny prostřednictvím šachu. Schopnost časového plánování a schopnost posoudit problém z různých úhlů pohledu jsou rozhodující i pro právníky, podnikatele a obchodníky. Z obecného, čistě matematického hlediska, mohou šachy pomoci rozvíjet logické a kritické myšlení, potřebné pro inženýrské profese, což mohu osobně dosvědčit jako stavební inženýr. Určitě jste si všimli, že děti, které jsou dobré v  matematice, také inklinují k tomu být dobrými šachisty. Většina studentů dobrých v matematice pochytí šachy rychle. Naopak, šachy jsou také efektivní výuková pomůcka pro studenty, kteří mají potíže s matematikou. Pokud se učí matematické pohledy v rámci šachové hry, je to zábavnější a zajímavější. Učebnice šachu pro děti je navržena jako doprovodný sešit knihy pro učitele – Výuka šachu v 21. století – strategie a souvislosti se světovými standardy. Výuka šachu v 21. století je šachovým kurzem pro začátečníky, je určená pro učitele a srovnatelná s částí osnov matematiky pro druhou třídu základní školy, s důrazem a návazností na normy Národní rady učitelů matematiky Spojených států. Stejných deset základních šachových lekcí z Výuky šachu v 21. století je uvedeno i v této učebnici. Obě tyto knihy mohou být použity samostatně, anebo mohou být použity společně. Tyto knihy obsahují příklady ze skutečného života, se kterými se mohou děti snadno ztotožnit. Na konci každé lekce v učebnici jsou dvě sady problémů různé obtížnosti – basetovy problémy jsou jednodušší; problémy šachového detektiva jsou těžší. Na  závěr bych chtěl poděkovat lidem, kteří přispěli k  úspěchu Učebnice šachu pro děti. viii

Ucebnice sachu pro deti.indd 8

12.4.2019 6:53:30


Úvod pro rodiče

Za prvé mým studentům během těch let, kdy mi pomohli dotvořit příběhy zde prezentované, a cenné zkušenosti, jak efektivně prezentovat šachový program pro děti. Dále děkuji svému otci, Alanu Bardwickovi, zkušenému a silnému turnajovému hráči, profesorovi ekonomie v důchodu na (oblastní) střední regionální škole za korektury a mnoho rad pro vylepšení. Dále Richardu Cordovanovi, softwarovému inženýrovi, slušnému turnajovému hráči a šachovému trenérovi a dále Garymu Bagstadovi, učiteli druhého stupně na veřejné základní škole v Denveru, výkonnostnímu turnajovému hráči a školnímu šachovému trenérovi. Velice oceňuji čas a úsilí Gordona Pierce, jeho rady a konzultace týkající se nakladatelské praxe. Na závěr bych chtěl poděkovat výtvarníkovi Kevinu Hempsteadovi za vtipné a zábavné ilustrace, které vytvořil pro tuto knihu. Po zvládnutí Učebnice šachu pro děti budete připraveni se učit více pokro­ čilé šachové strategii, kterou naleznete v pokračování této knihy – Učebnice šachové strategie, kterou jsem napsal pro středně pokročilé šachisty. Všechno nejlepší ve vašem šachovém snažení. Todd Bardwick, Národní šachový mistr USA

ix

Ucebnice sachu pro deti.indd 9

12.4.2019 6:53:30


ÚVOD PRO DĚTI Šachy jsou jedinečná strategická hra a spousta zábavy! Tato učebnice vás naučí, jak hrát šachy. Čtení všech kapitol by mělo být snadné a zábavné. Jistě si užijete příběhy a velké šachové diagramy. Měli byste mít po ruce šachovnici a šachové figurky, abyste si mohli přehrávat tahy, které jsou zde v učebnici. Slovníček vzadu v knize vám podá rychlé vysvětlení šachových pojmů a slov, která možná neznáte. Vždy, když jsou v kapitolách knihy poprvé použita obtížnější slova, jejich definice jsou uvedeny v závorkách za slovem. Na konci každé kapitoly můžete vyzkoušet své nové šachové dovednosti na dvou skupinách problémů. Pokud jste v šachu úplní začátečníci, začněte s problémy psa baseta.

Pokud jste již pokročilí, můžete jít dál a zkusit problémy šachového detektiva.

Odpovědi na problémy jsou v příloze B v zadní části knihy. Podívejte se také na slovníček v dodatku A. Bavte se!

xi

Ucebnice sachu pro deti.indd 11

12.4.2019 6:53:30


Ucebnice sachu pro deti.indd 1

12.4.2019 6:53:31


Šachovnice má 64 polí. Pokud jste dobří v násobení, všimněte si, že 8 x 8 = 64. (8 polí shora a 8 polí zleva doprava). 32 polí jsou bílá (nebo světlejší) a 32 polí jsou černá (nebo tmavší). V pravém dolním rohu je pro každého hráče bílé pole. Pro lepší zapamatování, jak se šachovnice pokládá, je známé šachové pořekadlo: „ Pole bílé v pravé síle“.

Ucebnice sachu pro deti.indd 2

12.4.2019 6:53:31


Ucebnice sachu pro deti.indd 3

12.4.2019 6:53:32


Směrem od každého hráče k soupeři je možné přičítat řady jako první, druhá až poslední řada. Je ale třeba dát pozor, aby se číslování řad nespletlo, protože první a druhá řada bílého jsou také poslední a sedmá řada černého. Proto je lépe značit řady jenom čísly, která začínají od bílého: 1,2 až 8.

Tahy, braní a hodnoty figur Každý kámen se pohybuje zvláštním způsobem a  má svou vlastní hodnotu. Ani jeden hráč nemůže sebrat vlastní figury. Na následujících stránkách je ukázáno, jak pěšci a ostatní šachové figury táhnou. Bílý a černý se střídají v tazích.

Ucebnice sachu pro deti.indd 4

12.4.2019 6:53:33


Ucebnice sachu pro deti.indd 117

12.4.2019 6:54:33


Ucebnice sachu pro deti.indd 118

12.4.2019 6:54:34


Ucebnice sachu pro deti.indd 133

12.4.2019 6:54:41


Ucebnice sachu pro deti.indd 134

12.4.2019 6:54:42


Ucebnice sachu pro deti.indd 143

12.4.2019 6:54:47


Ucebnice sachu pro deti.indd 144

12.4.2019 6:54:47


Ucebnice sachu pro deti.indd 177

12.4.2019 6:55:04


Ucebnice sachu pro deti.indd 178

12.4.2019 6:55:05


Ucebnice sachu pro deti.indd 179

12.4.2019 6:55:05


Učebnice šachu pro děti Todd Bardwick Z anglického originálu Chess Work Book for Children, vydaného nakladatelstvím Chess Detective Press. v Coloradu (USA) roku 2006, přeložili Josef a Petr Maršálek. Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 192 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici PRAGMA, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2019 jako svou 10 671. publikaci. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Vydání druhé www.euromedia.cz Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetových knihkupectvích www.knizniklub.cz a www.booktook.cz

Ucebnice sachu pro deti.indd 180

12.4.2019 6:55:05

Profile for Knižní klub

0040524  

0040524