Page 1

Christa Lungová

Dokonalý trávník Založení a péče

84 barevných fotografií

Dokonaly travnik.indd 1

28/03/18 07:54


2

Úvod Každý trávník, ať je jakkoli malý, působí blahodárně na náš zrak i duši. Když se čerstvý majitel zahrady nadšeně rozhlíží po svém ladem ležícím a zapleveleném kousku země, který si přeje přivést k novému životu, často si představuje výjevy zelených koberců v pečlivě opečovávané parkové krajině. Ale přitom každý trávník skýtá víc, než je na první pohled zřejmé: kořínky trávy jsou zahloubené do půdy, a tím ji chrání před erozí, která ohrožuje především svažité terény. Porost také brání vymývání živin z půdy, které by jinak bez užitku odtekly do podzemních vod. Zatravněné plochy díky odpařování rosy a vody z půdy regulují teplotu a v létě zvyšují vlhkost vzduchu. Trávník se skládá z živých rostlin, které mohou v ekosystému existovat jen ve spojení s dalšími organismy a našim očím obvykle zůstávají skryté. Z krásného a zdravého trávníku se můžeme radovat jen tehdy, když těmto organismům vytvoříme správné životní podmínky. Radami a návody v této knize bych vám chtěla pomoci, abyste si sami vyplnili svůj sen o pěstěném trávníku. Christa Lungová

Dokonaly travnik.indd 2

28/03/18 07:54


3

Obsah 5 5 10 13 21 32 36 39

Zakládání nového trávníku Jaké vlastnosti má stanoviště Rozdělení plochy Příprava ploch před osetím Výsev Pokládání travních koberců Zakládání květové louky Vyrovnávání nerovností

41 41 51 59 65 67 68

Péče o trávník Sečení Zálivka Hnojení Vertikutace Provzdušňování Obecné tipy péče o trávník

70 Jak rozpoznat a odstranit problémy trávníku 70 Houbová onemocnění 83 Škody působené živočichy 92 Nežádoucí rostliny v trávníku 107 Obecné tipy pro odstranění poškozených míst 108 Základní pokyny pro ochranu rostlin 108 Integrovaná ochrana rostlin 115 Prostředky povzbuzující růst rostlin 116 Péče o trávník v průběhu roku 118 Rejstřík 120 Fotografie

Dokonaly travnik.indd 3

28/03/18 07:54


Dokonaly travnik.indd 4

28/03/18 07:54


Jaké vlastnosti má stanoviště 5

Zakládání nového trávníku Existuje řada možností, jak si doma založit trávník, a konečná volba správné metody je závislá na tom, jakým způsobem plánujete svůj trávník využívat. Pod označením „domácí trávník“ se mohou skrývat nejrůznější typy trávníků – okrasných, užitkových, sportovních, nebo stinných. Nezáleží na tom, zda trávník bude mít ve vaší zahradě hlavní roli, nebo bude funkční plochou, anebo bude sloužit jako výplň prostoru mezi rozsáhlými záhony nebo porosty stromů – vždy si nejprve musíte vyjasnit odpovědi na několik otázek, které vám pomohou rozhodnout se, jak dále postupovat.

Před založením trávníku si odpovězte na následující otázky ❍ Jak budu trávník využívat? ❍ Jak si představuji, že bude trávník

vypadat? ❍ Kolik jsem ochoten do dlouhodobé

péče o trávník investovat?

Dokonaly travnik.indd 5

Jaké vlastnosti má stanoviště Především musíte prověřit, jaké vlastnosti má váš pozemek, abyste dokázali určit, nakolik vhodné je toto místo pro pěstování trávníku a které kroky nesmíte při zakládání nového trávníku podcenit.

Světlo a stín Pro mnoho zahrádkářů jsou stromy a keře součástí krásné zahrady – poskytují stín při letním lenošení na lehátku, vytvářejí přirozenou hranici pozemku, dávají radost ze sklizně vlastní úrody. Proto se do trávníku nebo na jeho okraj často vysazují keře nebo stromky. Přitom omezený přístup slunečních paprsků na zatravněnou plochu může z dlouhodobého hlediska vytvářet problémy. Traviny patří k vášnivým milovníkům slunce a špatně snášejí, mají-li růst v trvalém stínu. Časem začne trávou prorůstat mech a travní porost prořídne. Tuto situaci obvykle doprovázejí nemoci, nejčastěji se tráva stává obětí houbových chorob. Sice je možné koupit i speciální travní směsi pro stinná místa, ale i ty potřebují minimálně 60 % přímého slunečního světla, aby dobře prospívaly.

28/03/18 07:54


6 Zakládání nového trávníku

Zajistěte dostatečný přístup slunce Bujné a husté porosty vrhají temné stíny a péči o trávník komplikují. Pokud se přesto nechcete vzdát stromů a keřů, dbejte, aby mezi sebou měly dostatečné rozestupy. Přímo pod stromy je nejvhodnější vysadit břečťan nebo jiné stálezelené rostliny. Pro vykopávání nebo prořez stávajícího porostu je nejlepší zvolit zimní období. Rostlinám v tomto období nehrozí takové poškození a neohrozíte ani případně hnízdící ptactvo. Pozor: Často mohou i na soukromém pozemku růst velmi staré stromy, které jsou státem chráněné; v takovém případě musíte zažádat příslušný úřad o povolení.

Než se však pustíte do přesazování hezkých stromků a keříků, měli byste zjistit, jak a kdy na váš pozemek svítí slunce. Pokud je trávník osluněný ráno a stín na něj padá kolem poledne, mohlo by to ke zdárnému růstu trávy naprosto postačovat. Na nejvyšší výkon probíhá fotosyntéza u zelených rostlin (především během teplého období roku) v dopoledních hodinách. Když budete promýšlet světelné podmínky budoucího trávníku, nezapomeňte, že výška slunce se v různých ročních obdobích liší. Už od poloviny září kvůli nízko stojícímu slunci vrhají vyšší stromy a keře delší stíny než uprostřed léta. Čím více potenciálních vrhačů stínu bude na vašem vysněném

Dokonaly travnik.indd 6

trávníku nebo v jeho okolí stát, tím nižší bude jeho průměrné roční oslunění.

Svažitost terénu Svahy jsou pro zakládání trávníku složitější z mnoha důvodů. Sklon terénu může z každého úkonu – od zakládání po péči o trávník – udělat akrobatický kousek. Pokud chcete při péči o trávník používat stroje, neměl by být sklon terénu vyšší než 20 %. Mnohá zařízení jsou na příkrých místech těžko ovladatelná, obzvláště na vlhkém terénu, a zahradníkovi tak může hrozit velké nebezpečí úrazu! Před nákupem mechanizace si proto zjistěte, jsou-li zařízení vhodná pro sklon vaší zahrady. To se týká veškerých motorových zahradních pomocníků, jakými jsou mulčovače, motorové frézy nebo sekačky. Jejich vhodnost pro použití na svazích závisí ve velké míře na vaší hmotnosti, a proto je jejich výběr naprosto individuální. Pochopitelně je možné všechny elektrické nebo benzinové zahradní pomocníky nahradit mechanickými

Květové louky na svažitých terénech Příkré svahy jsou ideálním místem pro založení květového trávníku, který se seče pouze dvakrát za rok. Další možností pro menší svažité zahrady jsou nízkorostoucí kvetoucí půdopokryvné rostliny, které také vyžadují malou péči.

28/03/18 07:54


Jaké vlastnosti má stanoviště 7

nástroji – kosou nebo vertikutačními hráběmi. Zamyslete se však nad tím, zda se vám vyplatí dlouhodobě vynakládat nezanedbatelný čas a námahu, které především na větších pozemcích péče o trávník vyžaduje. Na svažitém pozemku se může už při zakládání travní semeno nerovnoměrně rozmístit. Klíčící a mladé rostlinky trávy nemají ještě dostatečný kořenový systém, aby dokázaly zabránit erozi půdy vyvolané odtokem dešťové vody. Voda je spláchne do spodní části svahu a erozí postižené části budete muset znovu osít. Na těchto místech se vyplatí použít hotové travní koberce (viz str. 32n.). Ty dokážou při silných

deštích lépe odolávat a při správném položení dojde jen zřídka k jejich posunutí. A navíc je i v takovém případě můžete znovu snadno položit a upevnit na původní místo. Travní koberce, s výjimkou koberců položených koncem podzimu nebo za velkého horka, vytvoří – díky už existujícím hustým kořínkům – velmi rychle účinnou ochranu půdy a do dvou týdnů na svém místě pevně zakoření.

Půda Nejlepším předpokladem pro zdravý trávník je kvalitní půda. Obvykle však amatérský zahradník sám nedokáže kvalitu své půdy poznat a ohodnotit.

Zahradní posezení obklopené udržovaným trávníkem: místo klidu a odpočinku.

Dokonaly travnik.indd 7

28/03/18 07:54


8 Zakládání nového trávníku

Obecně je dobré vycházet z toho, že v důsledku předchozího využívání může mít zemina na vaší zahradě různé nedostatky, které budou mít později negativní dopad na úspěšný růst trávníku. Vyplatí se tedy nejprve získat informace o typu a kvalitě půdy a teprve potom se pustit do práce na nové zahradě.

Zjišťování kvality půdy Fyzikální vlastnosti půdy můžete zjistit sami – vlastními prsty prozkoumejte konzistenci zeminy. Pak můžete sami rozhodnout, do které z kategorií zemina na vaší zahradě patří. Hlinitá půda s dostatečným podílem humusu: Obsahuje hrudky, které mezi

prsty vidíte a cítíte, a zároveň jemnou hmotu, substrát, nelze tvarovat. Při chůzi se do půdy neboříte; půda dobře zadržuje vodu a živiny. Tato půda je pro založení trávníku ideální. Písčitá půda: V této půdě vidíte a cítíte jen malé množství hrudek. Písčitá půda obsahuje více jemného materiálu a je tvarovatelná. V závislosti na obsahu písku má tato půda omezenou nebo sníženou schopnost zadržovat vodu a živiny, takže bude nutné pozemek pravidelně dostatečně hnojit a zalévat. Kvůli těmto faktorům není tento půdní druh ideálním podkladem pro trávník, vhodnou péčí je však možné kvalitu písčité půdy zlepšit.

Alternativní pokrytí výrazně stinných míst – v tomto případě pomocí bohyšek (Hosta).

Dokonaly travnik.indd 8

28/03/18 07:54


Jaké vlastnosti má stanoviště 9

Jílovitá půda: Skládá se především z jemné hmoty, v níž nejsou patrné téměř žádné hrudky, která se dá dobře tvarovat a nesnadno se odděluje. Jílovitá půda není pro pěstování trávníku nijak vhodná, protože má tendenci zadržovat vodu, a proto se zvyšuje možnost, že trávník bude zarůstat mechem. Při nedostatku srážek tato půda vysychá a ve ztvrdlé půdě vznikají pukliny. Jíl: V takové půdě nejsou viditelné žádné jednotlivé hrudky a dá se velmi dobře tvarovat; plochy, kde dochází k otěru (např. při rytí), se lesknou. Půdám s vysokým podílem jílu se říká „těžké“, pohlcují sice velké množství vody, ale jsou velmi špatně propustné. Po lijáku je půda mazlavá, za sucha je tvrdá a drobivá. Práce s takovou půdou je obtížná. Čistě jílová půda je velmi problematickým podkladem pro nově zakládaný trávník. Humusovitá půda: Poznáte ji především podle tmavé barvy. Humusovitá půda dobře pohlcuje velká množství vody, je však málo provzdušněná a snadno se vodou přehltí. Kromě toho je měkká a při chůzi se do ní boříte. Ani tento půdní druh není pro založení trávníku nijak vhodný. Do půd s vysokým podílem písku se doporučuje přidat zeminu obsahující hodně jílu, aby měl výsledný substrát vyvážené vlastnosti. Stejně tak můžete vlastnosti jílovité půdy zlepšit přidáním písčité půdy a malého množství humusu. I v průběhu dalších let musíte do výrazně jílovitých půd pravidelně (minimálně jednou ročně) přidávat písči-

Dokonaly travnik.indd 9

Typy půdy: vlevo půda s vysokým obsahem jílu, vpravo hlinitá půda s dostatečným obsahem humusu.

tou půdu – a ideálně zároveň provést důkladné provzdušnění (viz str. 67n.). Chemické vlastnosti půdy nemůžete zjistit sami, protože na rozdíl od fyzikálních vlastností nejsou viditelné pouhým okem ani je nelze zjistit pohmatem. Je tudíž nezbytné odnést vzorek půdy do laboratoře – například do univerzitní laboratoře přírodovědné fakulty nebo přímo do specializovaného vědeckého pracoviště. Tam nejprve zjistí, jaká je hodnota pH vaší půdy, tedy je-li půda na vašem pozemku spíše kyselá, nebo zásaditá (pH se udává na stupnici 1–14). Pro trávník je optimální pH s hodnotou mezi 6 a 7. Čím víc se pH půdy od těchto hodnot odchyluje, tím méně vhodné budou růstové podmínky pro trávník a tím větší bude nebezpečí, že se objeví problémy. Nízké pH půdy můžete zvýšit opatrným přidáním vápna, příliš vysoké pH se sníží přidáním tzv. kyselých hnojiv. Kromě zjištění hodnoty pH si můžete

28/03/18 07:54


118 Rejstřík

Rejstřík A akumulační elektrická kosa 49 akumulátorové nůžky 50 analýza půdy 8 B benzinové sekačky 46 c cestičky 11 cibule 38 Č čarodějné kruhy 75, 77 černání pat stébel 75, 81 D dolarová skvrnitost 75, 77 dosévání 54, 73, 95 draslík 10 druhotné živiny 62 dusík 10 E elektrická kosa 49 elektrické rozvody 13 elektrické travní sekačky 45 F fosfor 10 frekvence kosení 42 funkční plochy 12

Dokonaly travnik.indd 118

H hadicové zavlažovací systémy 55 hadicový zavlažovač 56, 58 herbicidy 105, 114 hlavní živiny 10, 61 hnojení 32, 59, 82, 96 hnojiva 62–65 hnojivo s dlouhodobým účinkem 62 hnojivo s krátkodobým účinkem 62 hodnota pH 9, 96 houbová onemocnění 27, 69, 70–82 hrábě 51 CH chroust 85 chroustek 85 I imunita 114 insekticid 83 J jarní cibuloviny 38 jetel 102 jitrocel 102 K kalendář prací 117–119 keře 73 klíčení na světle 30 kombinovaná hnojiva 62 kornatka travní 75–76

kořenové plevely 99, 103 kosa 48 krtek 86 kruhový zavlažovač 56, 58 květinové záhony 11 květové louky 6, 36–39 kypření půdy 14 L larvy hmyzu 83 listokaz 84 lopata 51 M mechy 65, 95–98 modré řasy 92 motorový pluh 14 motýlí larvy 85 mravenci 90–92 mulč 73 mulčovací sekačka 47, 49 mulčování 47 myši 87–90 N nerovnosti 39–40 nově zakládaný trávník 5–36, 70, 104 nový výsev 27–30, 61 O obdélníkové zavlažovače 56 ochrana rostlin 108 ochrana včel 113 okrasný trávník 24, 26, 33 oscilátorový zavlažovač 52, 58

28/03/18 07:54


Rejstřík 119

P padlí, pravé 81 pampeliška 99 péče o trávník 41–69 pH 9, 96 pcháč 101 pískování 94–95 plevel 14, 65–66, 98–99, 103, 105–106 plíseň sněžná 71, 74–75 plsť 65, 73, 93 poškozená místa 107 „protivníci“ 27, 109 provzdušňování 67–68, 94–95 prvotní seč 32 pryskyřník plazivý 100 ptačinec 103 půda 7–10 půdní dieta 37 půdní organismy 18 pýr plazivý 102 pythiová spála 75, 80 R regenerační osivo 26 role travních koberců 32 rostlinné kondicionéry 115 rozrazil 100 rybníčky 12 rýč na okraje trávníku 50 rzivost 75, 79 Ř řasy 65, 92–95 řepka olejka 16

Dokonaly travnik.indd 119

S secí stroj 28, 65 sečení 32, 41–49, 73 sedmikráska 100 sekačky 44–50 semenné plevely 99, 103 sklon 6, 33, 54 skvrnitost listů 75, 78–79 směsi lučních květů 37 sněžná, plíseň 71, 74–75 sportovní trávník 23, 33, 48 stanoviště 5–10 stín 5–6 stinný trávník 23, 26, 33 stopové prvky 62 střih 32, 41 svahy 6–7 světlo 5–6 Š šťavel 100 štírovník 101 T tiplice 85 travní hrábě 50 travní koberce 32–36 travní směsi 22, 30, 82 trávník na hraní 25 tyfulová plísňovitost (paluška travní) 75–76

U užitkový trávník 23–26 V válcování 21, 30, 34 vertikutace 65–67, 82, 94–95, 97, 105 vícesložková hnojiva 63 vidle 51, 68 vřetenová sekačka 45, 48 výsev 13, 28–30 výsuvné zavlažovací systémy 58 výška kosení 32, 42 výška rostliny 32 Z zahradní hadice 55 zahradní hrábě 50 zalévání 51–59 zálivka 51–59, 82 zastřihovače 50 zavlažovací systémy 55–59 zavlažování 30 zelené hnojivo 14, 16 zeleninové záhony 11 zhutněná půda 14 zlepšování půdy 16, 18 Ž živiny 10, 59 živočišní škůdci 83–92 žížaly 85–86

28/03/18 07:54


Fotografie agrarfoto.com str. 101 vlevo n. Wolfgang Borchardt: str. 4 Flora Press / GAP Photos Ltd.: str. 2/3 GBA / Friedrich Strauß: str. 20, 53, 59, 69, 74, 100, 105. Christa a Gerhard Lungovi: str. 71, 76, 77, 79 n., 79 d., 81, 84, 86, 95. Julius Images / Wolfgang Redeleit: str. 7, 8, 9, 11 vpravo, 12, 15, 17 d., 29 vpravo n., 29 vlevo, 29 vpravo d., 31 n., 31 d., 40, 43, 45 n., 45 d., 50, 51 n., 51 upr., 51 d., 52, 54, 56, 57, 66 vlevo, 66 vpravo, 67 d., 68, 91, 97 n., 97 upr., 97 d., 99, 104 n., 104 d., 107 vpravo. Hans Reinhard: str. 10, 11 vlevo, 13, 16, 17 n., 19 vlevo, 19 vpravo, 22 vpravo, 38, 67 n., 87, 88/89, 101 d., 102 vlevo, 102 vpravo. Nils Reinhard: str. 33, 35. Bernd Schäfer: str. 44, 61, 85, 107 vlevo. Friedrich Strauß: str. 22 vlevo, 36, 101 vlevo n. Wolf-Garten str. 93 n., 93 d. Jakostní travní směsi ze stran 22–26 odpovídají údajům Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (Výzkumného pracoviště pro rozvoj krajiny a krajinářství), vydání 2011

Christa Lung DER PERFEKTE RASEN Copyright © 2005, 2017 by Eugen Ulmer KG, Stuttgart, Germany All rights reserved Translation © 2018 by Markéta Schubertová ISBN 978-80-7549-687-4

Z německého originálu Der perfekte Rasen, vydaného nakladatelstvím Eugen Ulmer KG ve Stuttgartu v roce 2017, přeložila Markéta Schubertová Redigovala Věra Běťáková Jazyková revize Richard Straberger Obálku navrhla Jana Šťastná Odpovědná redaktorka Leona Macháčková Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 120

Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk FINIDR, s. r. o., Český Těšín Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz

Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Esence, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9709. publikaci

Dokonaly travnik.indd 120

Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz.

28/03/18 07:54

0039781  
0039781