Page 1

ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO UČEBNICE LEVE L BEGINNER

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 1

09/03/18 14:56


Autor Rachel Hardingová má zkušenosti s výukou angličtiny a nyní je autorkou anglických výukových materiálů na plný úvazek. Psala pro významné vydavatele anglického jazyka včetně Oxford University Press.

Konzultant Tim Bowen vyučoval angličtinu a školil učitele ve více než třiceti zemích po celém světě. Je spoluautorem prací týkajících se výuky výslovnosti a metodologie výuky jazyků a autorem mnoha knih pro učitele anglického jazyka. V současné době je na volné noze. Vytváří výukové materiály, je editorem a překladatelem. Je členem Chartered Institute of Linguists.

Jazykový konzultant Profesorka Susan Barduhnová je zkušenou lektorkou angličtiny, školitelkou lektorů a autorkou, jež přispěla do mnohých publikací. Kromě vedení kurzů angličtiny na nejméně čtyřech kontinentech byla předsedkyní Mezinárodní asociace učitelů angličtiny jako cizího jazyka a poradkyní Britské rady a Ministerstva zahraničí USA. V současné době působí jako profesorka na School of International Training ve Vermontu v USA.

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 2

22/02/18 17:20


ANGLIČTINA PRO K AŽDÉHO UČEBNICE LEVE L BEGINNER

KNIŽNÍ KLUB

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 3

09/03/18 14:56


Obsah Original Title: English for Everyone Course Book Level 2 Beginner Copyright © 2016 Dorling Kindersley Limited A Penguin Random House Company ISBN 978-80-242-6046-4

Jak s učebnicí pracovat

8

Mluvíme o sobě

12

Angličtina pro každého, učebnice, Level 2 Beginner Z anglického originálu English for Everyone Course Book Level 2 Beginner, vydaného nakladatelstvím Peguin Random House Company v Londýně roku 2016, přeložila Petra Brymová Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 184 Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub v edici Universum, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9701. publikaci. Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz A WORLD OF IDEAS: SEE ALL THERE IS TO KNOW www.dk.com

Nové téma Použití „to be“ Slovní zásoba Jména, zaměstnání a rodina Nová dovednost Mluvíme o sobě

Mluvíme o rutinách

16

Nové téma Přítomný čas prostý Slovní zásoba Rutina a volný čas Nová dovednost Mluvíme o rutinách

Dnes mám na sobě...

20

Nové téma Přítomný čas průběhový Slovní zásoba Oblečení a aktivity Nová dovednost Říkáme, co se děje právě teď

Co se děje?

24

Nové téma Otázky v přítomném čase průběhovém Slovní zásoba Aktivity a elektronika Nová dovednost Otázky na přítomnost

Typy sloves

28

Nové téma Dějová a stavová slovesa Slovní zásoba Aktivity Nová dovednost Použití stavových sloves

Slovní zásoba Pocity a nálady

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 4

30

09/03/18 14:56


Jak se cítíte?

32

Nové téma Pocity a emoce Slovní zásoba Přídavná jména pro vyjádření emocí Nová dovednost Mluvíme o pocitech

Slovní zásoba Doprava

Rutina a výjimka

Co vás trápí?

36

38

42

44

Nové téma Zdravotní problémy Slovní zásoba Části těla a fráze o bolesti Nová dovednost Umím říci, co mi je

46

Jaké je počasí?

48

Nové téma Popis počasí Slovní zásoba Vyjádření teploty Nová dovednost Mluvíme o počasí

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 5

Mluvíme o extrémech

52

58

Nové téma Superlativ přídavných jmen Slovní zásoba Zvířata, fakta a místa Nová dovednost Mluvíme o extrémech

Slovní zásoba Geografie

62

Vybíráme

64

Nové téma „Which“ a „what“ Slovní zásoba Geografie Nová dovednost Doplňovací otázky

Používáme velká čísla

Slovní zásoba Počasí

Slovní zásoba Cestování

54

Nové téma Komparativ přídavných jmen Slovní zásoba Cestování a státy Nová dovednost Srovnávání

Nové téma Výjimka Slovní zásoba Časové údaje Nová dovednost Kontrast mezi rutinou a výjimkou

Slovní zásoba Lidské tělo

Srovnávání

68

Nové téma Velká čísla Slovní zásoba Tisíce a miliony Nová dovednost Mluvíme o velkém množství

Slovní zásoba Kalendář

70

Mluvíme o datech

72

Nové téma Data, „narodil jsem se“, „před“ Slovní zásoba Čísla, měsíce a roky Nová dovednost Mluvíme o datech

22/02/18 17:20


Mluvíme o minulosti

74

Nové téma Minulý čas prostý slovesa „to be“ Slovní zásoba Zaměstnání, město a životní události Nová dovednost Mluvíme o stavech v minulosti

Události v minulosti

78

Nepravidelná slovesa v minulosti

82

Vyprávíme příběh

84

86

92

94

Nové téma „About“, názory Slovní zásoba Názory Nová dovednost Popis médií a kultury

Otázky na minulost

104

Someone, anyone, everyone

108

Nové téma Neurčitá zájmena Slovní zásoba V kanceláři Nová dovednost Mluvíme o lidech obecně

Nové téma Nepravidelná slovesa v minulém čase prostém Slovní zásoba Slova vyjadřující posloupnost Nová dovednost Popis minulosti

Slovní zásoba Nářadí a nástroje

Typy otázek Nové téma Podmětné a předmětné otázky Slovní zásoba Na pracovišti Nová dovednost Použití různých typů otázek

Nové téma Použití „could“ v minulém čase prostém Slovní zásoba Dovednosti a volný čas Nová dovednost Mluvíme o minulých dovednostech

Slovní zásoba Zábava

102

Nové téma Odpovědi při pohovoru Slovní zásoba Zaměstnání: slova a fráze Nová dovednost Žádost o práci

Nové téma Pravidelná slovesa v minulém čase prostém Slovní zásoba Volný čas a životní události Nová dovednost Mluvíme o své minulosti

Minulé dovednosti

Ucházím se o práci

Konverzujeme Nové téma Krátké otázky Slovní zásoba Tázací výrazy Nová dovednost Použití krátkých otázek

Slovní zásoba Jdeme za zábavou

112

Naplánovaná budoucnost

114

Nové téma Budoucnost s přít. časem průběhovým Slovní zásoba Výmluvy Nová dovednost Mluvíme o naplánované budoucnosti

Plány a záměry

98

110

118

Nové téma Budoucí čas Slovní zásoba Čas: slova a fráze Nová dovednost Mluvíme o plánech

Nové téma Otázky v minulém čase prostém Slovní zásoba Cestování a aktivity Nová dovednost Mluvíme o dovolené

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 6

22/02/18 17:20


Co se chystá

122

Nové téma Budoucnost s „going to“ Slovní zásoba Slovesa pro předpověď Nová dovednost Předpovídáme budoucí události

Slovní zásoba Zvířata

126

Vytváříme předpovědi

128

Nové téma Budoucnost s „will“ Slovní zásoba Slova vyjadřující předpovědi Nová dovednost Říkáme, co si myslíme, že se stane

Rychlá rozhodnutí

132

136

140

Nové téma „Should“ Slovní zásoba Rady Nová dovednost Jak někomu poradit

Návrhy Nové téma „Could“ pro vyjádření návrhu Slovní zásoba Rady Nová dovednost Jak něco navrhnout

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 7

V domácnosti

150

Nové téma Předpřítomný čas Slovní zásoba Domácí práce Nová dovednost Mluvíme o nedávné minulosti

Události v životě

154

Události během roku

158

Nové téma „Yet“ a „already“ Slovní zásoba Rutina a domácí práce Nová dovednost Mluvíme o nedávné minulosti

Nové téma Použití „might“ Slovní zásoba Aktivity, jídlo a volný čas Nová dovednost Mluvíme o možnostech v budoucnosti

Radíme

148

Nové téma Předpřítomný čas a min. čas prostý Slovní zásoba Adrenalinové sporty Nová dovednost Mluvíme o minulých událostech

Nové téma Rychlá rozhodnutí s „will“ Slovní zásoba Slova vyjadřující rozhodnutí Nová dovednost Mluvíme o dějích v budoucnosti

Možnost v budoucnosti

Slovní zásoba Domácí práce

V restauraci

162

Nové téma V restauraci Slovní zásoba Příprava jídla Nová dovednost Objednávání jídla v restauraci

Úspěchy a ambice

164

Nové téma Touhy a plány Slovní zásoba Cestování a adrenalinové sporty Nová dovednost Mluvíme o tom, co jsme dokázali

144

Odpovědi

168

Rejstřík

181

22/02/18 17:20


Jak s učebnicí pracovat Angličtina pro každého je určena samoukům. Jako všechny anglické učebnice pokrývá klíčové dovednosti: gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, poslech, mluvení, čtení a psaní. Od ostatních učebnic se liší tím, že tyto dovednosti jsou vyučovány a procvičovány co nejvizuálněji, s použitím Nepravidelná slovesa v minulosti obrázků a grafiky za účelem pomoci porozumět dané látce a zapamatovat si ji. Nejlepším způsobem studia je pracovat s knihou popořadě a plně využívat audionahrávky dostupné na webových stránkách a v aplikaci. Na konci každé lekce si vezměte pracovní sešit a upevněte své znalosti pomocí dalších cvičení. V minulém čase prostém jsou některá slovesa nepravidelná. Jejich tvary minulého času se nevytváří pomocí běžných pravidel a občas se od základního tvaru velmi liší.

Nepravidelná slovesa v minulosti V minulém čase prostém jsou některá slovesa nepravidelná. Jejich tvary minulého času se nevytváří pomocí běžných pravidel a občas se od základního tvaru velmi liší.

PŘIŘAĎTE KE SLOVESŮM MINULÉ ČASY

SLOVESA V ZÁVORKÁCH DEJTE DO MINULÉHO ČASU A DOPLŇTE

Nové téma Nepravidelná slovesa v min. čase prostém Slovní zásoba Slova vyjadřující posloupnost Nová dovednost Popis minulosti

DOPLŇTE SLOVESA Z TABULKY

SPOJTE TVARY MINULÉHO ČASU SE ZÁKLADNÍMI TVARY

Nové téma Nepravidelná slovesa v minulém čase prostém Slovní zásoba Slova vyjadřující posloupnost Nová dovednost Popis minulosti

NOVÁ GRAMATIKA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE PROSTÉM (PAST SIMPLE) „Go“ je přítomný čas prostý.

Chcete-li vytvořit zápor, použijte „didn´t“ spolu se základním tvarem.

„Went“ je minulý čas prostý od „go“.

JAK SE TVOŘÍ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE PROSTÉM

Slovesa v minulém čase prostém se podle podmětu nemění.

Tohle je minulý čas slovesa „go“.

PODMĚT

PODMĚT

NEGATIVE

81

PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK A OČÍSLUJTE OBRÁZKY V POŘADÍ, V JAKÉM JSOU POPSÁNY

SLOVESO

CVIČEBNICE

SLOVESO

Chcete-li vytvořit zápor, použijte „did not“ neboli „didn´t“.

V záporu použijte základní tvar významového slovesa.

DALŠÍ PŘÍKLADY NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE PROSTÉM

86

Číslo lekce Kniha je rozdělena do lekcí. Číslo lekce vám pomůže sledovat, jak jste se zlepšili.

Hlavní body Každá lekce začíná shrnutím klíčových bodů studia.

Naplánovaná budoucnost Přítomný čas průběhový (present continuous) se používá pro děje, které probíhají právě teď. Zároveň jej používáme pro naplánované děje v budoucnosti.

87

UČEBNICE

Moduly Každá lekce je rozdělena na moduly, které by se měly probírat v daném pořadí. Po dokončení libovolného modulu si můžete udělat přestávku.

SLOVESA V ZÁVORKÁCH DEJTE DO PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO

Nové téma Budoucnost s přít. č. průběhovým Slovní zásoba Výmluvy Nová dovednost Mluvíme o naplánované budoucnosti

NOVÁ GRAMATIKA PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ A BUDOUCÍ UDÁLOSTI

Studium jazyka Moduly s barevným pozadím vás učí nová slovíčka a gramatiku. Pečlivě je prostudujte předtím, než se pustíte do cvičení.

Pro rozlišení, zda sloveso v přítomném průběhovém čase odkazuje na přítomnost, nebo na budoucnost, používáme časové údaje.

„At the moment“ odkazuje na přítomnost.

„Tomorrow“ odkazuje na budoucnost.

Přítomný čas průběhový odkazuje na přítomnou Daveovu aktivitu.

Přítomný čas průběhový odkazuje na budoucí událost, která je již naplánována.

DALŠÍ PŘÍKLADY PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ A BUDOUCÍ UDÁLOSTI

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A OČÍSLUJTE OBRÁZKY V POŘADÍ, V JAKÉM O NICH USLYŠÍTE Časový údaj můžete použít na začátku nebo na konci věty.

NOVÁ GRAMATIKA „ON/IN“ SE DNY, MĚSÍCI A DATY Před dny v týdnu a před daty používáme předložku „on“. S měsíci a roky používáme „in“.

115

114

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

Audio podpora Většina modulů má doprovodné audionahrávky rodilých mluvčích angličtiny, které vám pomohou zlepšit komunikační a poslechové dovednosti.

Cvičení Moduly s bílým pozadím obsahují cvičení, která vám pomohou procvičit nové dovednosti a upevnit znalosti.

8

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 8

09/03/18 14:56


Jazykové moduly Nové gramatické jevy jsou vyučovány v pečlivě odstupňovaných úrovních. Začínají jednoduchým vysvětlením, kdy se používají, potom nabízí další příklady použití v praxi a na závěr je uveden detailní rozbor, jak se klíčové konstrukce vytvářejí. Číslo modulu Každý modul je opatřen unikátním číslem, takže můžete sledovat své zlepšení a jednoduše najít příslušnou audionahrávku.

Název modulu Vyučované téma se nachází zde, spolu se stručným úvodem.

NOVÁ GRAMATIKA PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS (PRESENT PERFECT) Předpřítomný čas popisuje děj, který se stal v minulosti a který má následek v přítomnosti. „Just“ (právě) znamená, že k ději došlo nedávno.

TIP Pravidelná minulá příčestí se tvoří stejným ůsobem jako u minulého su prostého, tj. přidáním ed“ k základnímu tvaru slovesa.

„Have“ nebo „has“ se u předpřítomného času dávají za podmět.

Příklad Nové gramatické jevy jsou uváděny v kontextu. Barevné zvýraznění nové konstrukce zviditelňuje, zatímco anotace je vysvětluje.

Významové sloveso je ve tvaru minulého příčestí.

Grafická nápověda Jasná a jednoduchá grafika pomáhá vysvětlit význam nových gramatických forem a jejich použití a současně slouží jako pomůcka pro učení a zpětné vybavení dané látky.

DALŠÍ PŘÍKLADY PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

MINULÉ PŘÍČESTÍ

Doprovodné nahrávky Symbol značí, že modelové věty uvedené v tomto modulu jsou k dispozici jako audionahrávky.

JAK SE TVOŘÍ PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

PODMĚT + „HAVE“/„HAS“

„JUST“

PAST PARTICIPLE

PŘEDMĚT

Průvodce gramatikou Vizuální průvodce rozebere anglickou gramatiku na nejjednodušší části a ukáže vám, jak vytvořit i složité tvary.

Předpřítomný čas se tvoří pomocí „have“ nebo „has“ a minulého příčestí významového slovesa.

CESTOVÁNÍ

Slovní zásoba V průběhu celé knihy uvádějí moduly se slovní zásobou nejběžnější a nejužitečnější anglická slova a fráze spolu s obrázky, jež vám pomohou si je zapamatovat.

Prázdné řádky Doporučujeme, abyste si anglická slova přeložili do češtiny a vytvořili tak svoje vlastní odkazové stránky.

9

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 9

22/02/18 17:20


Cvičení Každé cvičení je pečlivě odstupňované, aby upevnilo a prověřilo znalosti získané z odpovídajících kapitol učebnice. Když budete při učení průběžně vypracovávat cvičení, lépe si zapamatujete to, co jste se naučili, a získáte v jazyce větší jistotu. Každé cvičení uvádí ikonka označující, na jakou dovednost je zaměřené.

Číslo modulu Každý modul je označen unikátním číslem, takže můžete jednoduše najít správné odpovědi a příslušnou nahrávku.

GRAMATIKA Použijte nová gramatická pravidla v různých kontextech.

SLOVNÍ ZÁSOBA Upevněte porozumění klíčové slovní zásobě.

ČTENÍ Prozkoumejte cílový jazyk v anglických kontextech ze skutečného života.

MLUVENÍ Porovnejte svou mluvenou angličtinu s modelovými audionahrávkami.

POSLECH Otestujte svoje porozumění mluvené angličtiny.

Zadání Každé cvičení je uvedeno stručnou instrukcí, která říká, co máte dělat.

DOPLŇTE JEDNO Z TĚCHTO SLOV: „AM“, „IS“, „ARE“

Příklad První otázka každého cvičení je pro vás již zodpovězena, aby bylo jednodušší úkolu porozumět.

Prostor pro psaní Doporučujeme psát odpovědi do knihy (pro budoucí použití).

Mluvní cvičení Tento symbol značí, že máte své odpovědi říci nahlas a porovnat je s modelovými nahrávkami mezi audiosoubory. DOPLŇTE SUPERLATIVY A ŘEKNĚTE VĚTY NAHLAS

Doprovodná grafika Obrázkové nápovědy vám pomohou cvičení pochopit. Doprovodné nahrávky Tento symbol značí, že správné odpovědi ke cvičení jsou k dispozici jako audiosoubory. Poslechněte si je po vyplnění cvičení.

Poslechové cvičení Tento symbol značí, že si máte poslechnout audionahrávku, abyste na otázky ve cvičení mohli odpovědět.

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A OČÍSLUJTE OBRÁZKY V POŘADÍ, VE KTERÉM JSOU POPSÁNY Bea mluví o své dovolené v Indii.

10

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 10

22/02/18 17:20


Audio Angličtina pro všechny obsahuje rozsáhlé doprovodné audiomateriály. Doporučujeme je používat co nejvíce, abyste mluvené angličtině lépe rozuměli a získali přirozenější přízvuk i výslovnost. Každý soubor lze přehrát, pozastavit a opakovat, jak často chcete, dokud si nebudete jisti, že rozumíte.

POSLECHOVÁ CVIČENÍ Tento symbol značí, že si máte poslechnout audionahrávku, abyste na otázky ve cvičení mohli odpovědět.

ONLINE AUDIO zdarma www.dkefe.com

DOPROVODNÉ NAHRÁVKY Tento symbol značí, že máte k dispozici audiomateriál navíc, který si poslechnete po dokončení modulu.

Sledujte své pokroky Učebnice je navržena tak, abyste díky shrnutí učiva a opakovacím modulům měli své pokroky pod kontrolou. Správné odpovědi jsou k dispozici pro každé cvičení, takže uvidíte, jak jste porozuměli všem vyučovaným jevům.

Správné odpovědi Odpovědi ke každému cvičení najdete vytištěné v zadní části knihy.

Naučili jste se Každá lekce končí kontrolním seznamem, kde si můžete odškrtnout, kterým novým dovednostem jste se naučili. NAUČILI JSTE SE Jak popsat, jaké je počasí

Slova pro vyjádření teploty

Shrnutí Na konci každé skupiny kapitol najdete detailnější opakovací modul, který shrnuje gramatiku, co jste se naučili.

Mluvit o počasí

Zaškrtávací okénka Tato políčka používejte pro označení dovedností, ve kterých si věříte. Vraťte se a zopakujte si ty dovednosti, ve kterých se ještě potřebujete procvičit.

SHRNUTÍ CO JSTE SE NAUČILI V LEKCÍCH 11–13 NOVÉ TÉMA

PŘÍKLAD VĚTY

LEKCE

Čísla cvičení Čísla se shodují s unikátním identifikátorem v levém horním rohu každého cvičení. Audio Tento symbol značí, že odpovědi si lze zároveň i poslechnout.

JAK ŘÍCI, ŽE SE NECÍTÍM DOBŘE

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

MLUVÍME O POČASÍ

VYJÁDŘENÍ TEPLOTY

FRÁZE VYJADŘUJÍCÍ TEPLOTU

51

11

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 11

22/02/18 17:20


Mluvíme o sobě Když někomu vyprávíte o sobě nebo o lidech, kteří se k vám vztahují, použijte tvar slovesa „to be“ v přítomném čase prostém (present simple).

Nové téma Použití „to be“ Slovní zásoba Jména, zaměstnání a rodina Nová dovednost Mluvíme o sobě

NOVÁ GRAMATIKA VĚTY S „TO BE“ Sloveso „to be“ používejte při mluvení o jménech, věku, národnosti a zaměstnání. V konverzační angličtině mluvčí často používají zkrácené tvary. Jedná se o zkrácené verze dvou slov. „I am“ může být zkráceno na „I´m“.

DALŠÍ PŘÍKLADY VĚTY S „TO BE“

JAK SE TVOŘÍ VĚTY S „TO BE“ PODMĚT

“TO BE”

ZBYTEK VĚTY

„You“ je v angličtině stejné v jednotném i množném čísle. Tohle jsou zájmena.

Jsou podměty těchto vět.

12

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 12

22/02/18 17:20


ŠKRTNĚTE NESPRÁVNÉ SLOVO

DOPLŇTE JEDNO Z TĚCHTO SLOV: „AM“, „IS“, „ARE“

POSLOUCHEJTE NAHRÁVKU A ODPOVĚZTE NA OTÁZKY

POMOCÍ SCHÉMATU VYTVOŘTE 10 SPRÁVNÝCH VĚT A ŘEKNĚTE JE NAHLAS

Vyberte podmět.

Vyberte tvar slovesa.

Zakončete jménem, věkem, národností nebo zaměstnáním.

13

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 13

22/02/18 17:20


NOVÁ GRAMATIKA ZÁPORNÉ VĚTY S „TO BE“ Abyste vytvořili zápornou větu, přidejte za sloveso „not“.

DALŠÍ PŘÍKLADY ZÁPORNÉ VĚTY S „TO BE“ „Are not“ se často zkracuje na „aren´t“.

DOPLŇTE A VYTVOŘTE ZÁPORNÉ VĚTY

„Is not“ se často zkracuje na „isn´t“.

PŘEPIŠTE VĚTY NA ZÁPORNÉ

14

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 14

22/02/18 17:20


NOVÁ GRAMATIKA OTÁZKY S „TO BE“ Abyste vytvořili otázku s „to be“, dejte sloveso před podmět.

V oznamovací větě je podmět před slovesem.

V otázce se sloveso přesune na začátek věty.

Podmět klademe za sloveso.

DALŠÍ PŘÍKLADY OTÁZKY S „TO BE“

PŘEPIŠTE VĚTY JAKO OTÁZKY

DOPLŇTE A PŘEČTĚTE OTÁZKY NAHLAS

NAUČILI JSTE SE Používat „to be“ ■

Slova z oblasti „jména, zaměstnání a rodina“ ■

Mluvit o sobě ■

15

Anglictina ucebnice 2_001_167_OK.indd 15

22/02/18 17:20


Rejstřík

činnosti 3 4 5 29 41 číslovky 19 20.3

Odkazové číslice se týkají čísel kapitol.

A “a lot of” 13.1 “about” 28.1 “ago” 21.5 “ache” 11.3 “already” 47.6 “and” 18.1 “anyone” a “anybody” 32.1 “at the moment” 35.1 adrelinové sporty 46.3 ambice 49

B “bad” 18.7 “be” 46.6 “beautiful” 15.6 “because” 28.4 “been” 46.6 46.7 “better” and “best” 18.7 “boiling” 13.5 “broken” 11.3 “but” 9.1 “by” 36.6 bez jistoty 39.1 39.11 blízká minulost 45.1 budoucnost být 22.1 22.2

C “can’t” 24.1 35.6 “could not” a “couldn’t” 24.1 celsius (°C) 13.5 cesty 14 15 29 co nás trápí 11 CV 30 časová ohraničení 9.1 9.5 časové fáze 35.1 35.2 36.1 36.6 47.1 části těla 10 11

D

H “have” a “has” 11.3 45.3 46.1 “how” otázky 7.1 7.7 13.5 29.7 “hurts” 11.3 hláskování 12 18.7

“did not” a “didn’t” 23.1 23.2 26.1 29.1 29.2 “didn’t” a “doesn’t” 26.2 2.8 “do not” a “don’t” 2.7 11.1 39.9 “do” a “does” 2.11 “does not” a “doesn’t” 2.8 11.1 data 21.1 21.2 data narození 21.4 dějová slovesa 5 digitální pomocníci 4.7 dny 20.1 35.3 domácí práce 44 45 dovednosti 24 dovolená 14

“I am” a “I’m” 1.1 “I don’t know” 41.7 “I will” and “I’ll” 40.1 “I’m not sure” 41.7 “I’m” 1.1 “ill” 11.1 “in that case” 40.4 “in” 35.3 “is not” a “isn’t” 3.7 “isn’t” and “aren’t” 1.9

E

JK

emoce (pocity) 6 7 extrémy 16 “ever” 46.1 “everyone” a “everybody” 32.4

“just” 45.1 jména 1.1 kalendář 20.1 komparativ 15 16.1 18.7 komparativní přídavná jména 15 16.1 18.7 koncovky na „d“ (min. čas prostý) 23.5 koncovky na „e“ 15.3 16.4 koncovky na „ier“ 15.3 koncovky na “iest” 16.4 koncovky na „ed“ (minulý prostý) 23.1 23.5 koncovky na „er“ 15.1 15.3 koncovky na „est“ 16.1 16.4 koncovky na „ing“ 3 4.2 koncovky na „st“ 16.4 konverzace 1.1 33 49 krátké odpovědi 29.1 47.7 krátké otázky 33.1 kuchyně 27.1 kultura 28 34

F fahrenheit (°F) 13.5 filmy 25 26 “far” 18.7 “feeling” 11.1 “freezing” 13.5

G geografie 17 18 “go” 26.1 46.6 “going to” 36 37 39.11 49.1 “gone” 46.6 46.7 “good” 18.7 “got” 11.3

I

181

Anglictina ucebnice 2_168_184_OK.indd 181

26/02/18 13:11


L “like to” 49.1 “like” jako předložka 13.1 “love” 5.1 39.3

M “might not” a “mightn’t” 41.2 “might not” and “mightn’t” 41.3 “might” 41 “more” 15.6 16.7 “most” 16.7 média 25 28 měsíce 20.1 21.1 21.2 město 22 miliony 19.1 minulé možnosti 24.1 24.3 minulé události 23.9 46.1 minulý prostý 22 24 28.4 46.1 47.1 místa 15 16 mluvená angličtina 1.1 39.2 40.1 mluvený 18.7 21.1 21.2 39.2 modální slovesa 39.3 41.3 42.3 43.3 43.7 možnosti 18.4 41 43.1

N “never” 49.6 “next” 26.7 “no one” a “nobody” 32.4 “not going to” 36.2 “not going to” 36.2 “not” 1.8 3.7 11.1 22.7 36.2 41.2 42.2 na jídlo 34 48 na výběr 18 nálady 6 národnost 1.1 narození 21.4 nářadí 27.1 názory 28.4 39.7 nedávno 45.1 negativní názor 28.4

nejistota 41.7 někam večer 34 nepravidelná přídavná jména 18.7 nepravidelná slovesa 26.1 26.11 nepravidelná zájmena 18.7 nepravidelné komparativy 18.7 nepravidelné superlativy 18.7 neurčitá zájmena 32 nezvyklosti 9.1

O “on” 35.3 “or” 18.1 43.6 “or” 18.1 43.6 objednávka jídla 48 oblečení 3 odpovědi na otázky 4.1 18.1 18.4 29 31 omluvy 35.6 viz také výmluvy otázky 31 32.1 32.4 33 otázky a odpovědi 1.12 13.1 otázky a čas minulý přítomný 26.11 29 otázky na pocity 7.1 7.7 otázky na počasí 13.1 13.5

P “pain” 11.3 „past simple“ 22 plány 36 49 s “going to” 36.1 37.1 s “might” 41 s “will” 39 40 plurál 1.3 pocity 6 7 počasí 12 13 podmětné otázky 31.7 podstatná jména 13.1 15 36.6 pohovory (zaměstnání) 30 pokrmy 34 41 48 pomocná slovesa 29 31 pomůcky 4 pozitivní argumenty 24.1 32.1 41.1

pozitivní názory 28.4 posloupnosti 26.7 práce (v domácnosti) 44 práce (zaměstnání) 1 22 30 pravidelná slovesa 23 45.1 prázdniny 14 prostý 1 2 3 7 9.1 protichůdná tvrzení 9.1 průběh 3.2 přídavná jména 15.3 16.4 předložky 13.1 35.3 předmětné otázky 31.1 31.7 předpověď počasí 12.2 předpřítomný 45 46.1 47 příčestí 3.2 3.7 příčestí minulé 45.4 přídavná jména 15.3 16.4 přítomný průběhový 3 4 9.1 příslovce 7.8 přítomný jednoduchý 1 2 3 7 9.1 přítomný průběhový 3 4 9.1 přítomný průběhový 3.2 3.7 11.1 psaná angličtina 32.4 ptáci 38

R “read” 5.1 “really” 7.8 49.6 rada 42 43 rady 42 43 reference (zaměstnání) 30.3 restaurace 48.2 resumé 30.1 roční období 20.2 rodina 1 roky 20.1 21.4 21.5 23.9 rozhodnutí 40 rutina 2 9 ryby 38 řadové číslovky 20.3 21.1 21.2

182

Anglictina ucebnice 2_168_184_OK.indd 182

26/02/18 13:11


S

U

Z

“should not” a “shouldn’t” 42.2 “should not” a “shouldn’t” 42.2 “should” 42.1 42.3 “shouldn’t” 42.2 “sick” 11.1 “so” 7.8 40.4 “someone” a “somebody” 32.1 “sorry” 35.6 s jistotou 37.1 39.11 s plány na budoucnost 35.1 35.6 40.1 se slovesy 5.1 5.4 schopnosti 24 singulár 1.3 32.4 situace a rozhodnutí 40.4 slabiky v komparativní přídavných jm. 15 v superlativních přídavných jm. 16 slovesa 1.12 2.1 slovesa 23.5 slovesa pohybu 5 slovesa v jednoduchých tvarech 2.1 23.5 slovník 8 11.1 13.5 20.2 25 34 sporty 46 stavová slovesa 5 stovky 19.1 superlativní přídavná jm. 16 superlativy 16 18.7

události 22 23 26 46 47 UK a US. Rozdíly. 12 18.7 ukončení na „ing“ 3 4.2 určitý člen 16.1 úspěchy 49 užití “did” 23.3 užití “do” a “does” 2.11 užití “was” a “were” 22.8 užití “which” a “what” 18.4 užití čárky, čísla 19.1 19.2 užití v číslovkách 19.2

zábava 25 34 zájmena 12.2 základní číslovky 20.3 21.1 zakončení na „r“ 15.3 záměry 36 zápor 3.7 3.8 zápory 1.8 3.7 32.1 zdůraznění 7.8 41.7 49.6 země 15 zvířata 16 38 zvyky 2 9 životní události 21 22 23 46

T “then” 26.7 “they’ll” 39.2 “they’re” 3.3 “think” 39.7 40.7 “tomorrow” 35.1 televize 25 teplota 13.5 teplota 13.5 the (určitý člen) 16.1 tisíce 19.1 transport 8

V vaření 27.1 věk 1.1 23.9 velká čísla 19 vyprávění 26.7 28.1

W wildlife 38 workplace 31.4 “want” 5.4 49.6 “was born” 21.4 “was not” and “wasn’t” 22.7 “was” a “were” 22.7 “was” and “were” 22.1 22.2 “wasn’t” and “weren’t” 22.7 “well” 11.1 “went” 26.1 26.2 “were not” a “weren’t” 22.7 “what” 18.4 “which” 18.4 “who” 31.9 “will not” a “won’t” 39.2 “will not” a “won’t” 39.2 41.1 “will” 39 40 41.1 “won’t” 40.2 “worse” and “worst” 18.7

183

Anglictina ucebnice 2_168_184_OK.indd 183

26/02/18 13:11


Poděkování Vydavatel by chtěl poděkovat Jo Kentové, Trish Burrowové a Emmě Watkinsové za doprovodné texty; Thomasu Boothovi, Helen Fanthorpeové, Helen Leechové, Carrie Lewisové a Vicky Richardsové za redakční pomoc; Stephenu Bereovi, Sarah Hilderové, Amy Childové, Fioně Macdonaldové a Simonu Murrellovi za design; Simonu Mumfordovi za mapy a národní vlajky; Peteru Chrispovi za fact-checking; Penny Handsové, Amandě Learmonthové a Carrie Lewisové za korekturu; Elizabeth Wiseové za indexaci; Tatianě Boykové, Rory Farrellové, Clare Joyceové a Viole Wangové za doprovodné

ilustrace; Liz Hammondové za editaci podkladů pro nahrávky a za správu nahrávek; Hannah Bowenové a Scarlett O’Harové za kompilaci podkladů pro nahrávky; Georgi Flamouridisovi za mixování a mastering audionahrávek; Heather Hughesové, Tommymu Callanovi, Tomu Morseovi, Gillian Reidové a Sonie Charbonnierové za tvůrčí technickou podporu; Shipy Jainové, Roohi Raisové, Anitě Yadavové, Manishovi Upretimu, Nehal Vermové, Jaileen Kaurové, Tusharu Kansalovi, Vishalu Bhatiovi, Nishe Shawové a Ankitě Yadové za technickou pomoc.

Nakladatelství DK by rádo poděkovalo následujícím osobám za laskavé svolení používat jejich fotografie: 61 Dorling Kindersley: Peter Cook (uprostřed); Nigel Hicks (nahoře uprostřed). 157 Rough Guides, se souhlasem Sydney Opera House Trust: Andrew Goldie (uprostřed).

Všechny ostatní obrázky jsou chráněny autorskými právy. Pro více informací navštivte prosím www.dkimages.com.

184

Anglictina ucebnice 2_168_184_OK.indd 184

26/02/18 13:11

0039427  
0039427