Page 1


N ást r oj e , t k a n in y, př íze a r á my

12

N ás troj e, tkani ny, pří ze a rámy

Nástroje, tkaniny, příze a rámy

Z

ákladní výbava potřebná na vyšívání je minimální, stejně jako u ostatních řemesel spojených s šitím stačí pro začátek jehla, nit, kousek látky a nůžky. Dokončení výšivky stojí spoustu práce a času, takže výběr materiálu hned na začátku je důležitý. Chceme-li dosáhnout profesionálního a trvanlivého výsledku, je dobré investovat do kvalitních nástrojů, nití, přízí a tkanin. Výběr všech potřeb není dobré uspěchat.

Pracovní nástroje Každá krabička nebo košík by měly být vybaveny dvojími ostrými nůžkami s ocelovým ostřím: velkými krejčovskými nůžkami na střihání tkaniny nebo plátna a špičatými nůžkami na vyšívání na odstřihování nití a uzlíků. Pro opravu chyb a odstranění stehování je dobrý párač. K nakreslení motivů a orientačních čar na

............ Šikovný nápad ............ Tradičně se všechno potřebné na výšivku ukládá do krabiček nebo košíků na šití. Praktickou alternativou k tradiční výbavě mohou být úložné umělohmotné krabice nebo boxy na nářadí. Snadno se přenášejí, mají mnoho přihrádek, v nichž můžeme přehledně skladovat nitě, jehly i nůžky.

Tkanina a plátno Vyšívat lze na jakoukoli tkaninu, ale řada materiálů je určena přímo pro výšivku. Bývají z bavlny nebo lnu, mřížka ze čtverečků umožňuje pravidelné rovnoměrné stehy. Liší se počtem nití na 2,5 cm (jeden palec): čím více nití,

tím jemnější tkanina. Na výšivky, kde je třeba počítat stehy, na stahovanou výšivku a na ažuru použijte tkaninu s pravidelnou vazbou; na geometrické vzory a křížkové stehy tkaninu s dvojitou plátnovou vazbou (Aida, Binca nebo Hardanger); na malbu jehlou plátno.

Plátno Jednoduché i dvojité plátno existuje o různé hustotě. Pevná umělá hmota má deset dírek.

Tkanina

bez pravidelné vazby

Ozdobné hedvábí, plsť, bavlněné pruhy a kostky jsou ideální pro volnou výšivku. L něné plátno

t­ kaninu se hodí krejčovská tužka nebo pero. Zvolte pero s mizícím inkoustem pro výšivky, které není možné prát, nebo verzi s barvou rozpustnou ve vodě pro věci, které prát lze. Křída zanechává jemnou práškovou linku, kterou lze snadno vykartáčovat. Při vytváření vzorů je ­užitečné i pravítko a krejčovský metr. Hodit se může i navlékač jehel, špendlíky a náprstek.

J ednoduché plátno ( husté ) P lsť J ednoduché plátno ( jednoduchá vazba )

P lastová

podložka

H edvábný taft

D vojité N áprstek

K rejčovská

vazba )

vazbou

pero

Vyrábí se v hustotě od 8 do 36 nití, je dostupná v mnoha barvách a s různou úpravou.

tužka

P roužkovaná sypkovina

nůžky

T užka s krejčovskou

N ůžky

( dvojitá

Tkanina s pravidelnou K rejčovské

K rejčovské

plátno

P látno

křídou

na vyšívání

hardanger

P látno s jednoduchou

P árač

vazbou

B avlněný gingham

N avlékač jehel

K rejčovské

špendlíky

P ravítko B inca S vinovací metr

T kanina

aida

Tkané pruhy Úzké pruhy tkaniny s dekorativními pruhy jako tento pás přírodního plátna jsou dostupné v různých šířkách.

13


N ást r oj e , t k a n in y, př íze a r á my

12

N ás troj e, tkani ny, pří ze a rámy

Nástroje, tkaniny, příze a rámy

Z

ákladní výbava potřebná na vyšívání je minimální, stejně jako u ostatních řemesel spojených s šitím stačí pro začátek jehla, nit, kousek látky a nůžky. Dokončení výšivky stojí spoustu práce a času, takže výběr materiálu hned na začátku je důležitý. Chceme-li dosáhnout profesionálního a trvanlivého výsledku, je dobré investovat do kvalitních nástrojů, nití, přízí a tkanin. Výběr všech potřeb není dobré uspěchat.

Pracovní nástroje Každá krabička nebo košík by měly být vybaveny dvojími ostrými nůžkami s ocelovým ostřím: velkými krejčovskými nůžkami na střihání tkaniny nebo plátna a špičatými nůžkami na vyšívání na odstřihování nití a uzlíků. Pro opravu chyb a odstranění stehování je dobrý párač. K nakreslení motivů a orientačních čar na

............ Šikovný nápad ............ Tradičně se všechno potřebné na výšivku ukládá do krabiček nebo košíků na šití. Praktickou alternativou k tradiční výbavě mohou být úložné umělohmotné krabice nebo boxy na nářadí. Snadno se přenášejí, mají mnoho přihrádek, v nichž můžeme přehledně skladovat nitě, jehly i nůžky.

Tkanina a plátno Vyšívat lze na jakoukoli tkaninu, ale řada materiálů je určena přímo pro výšivku. Bývají z bavlny nebo lnu, mřížka ze čtverečků umožňuje pravidelné rovnoměrné stehy. Liší se počtem nití na 2,5 cm (jeden palec): čím více nití,

tím jemnější tkanina. Na výšivky, kde je třeba počítat stehy, na stahovanou výšivku a na ažuru použijte tkaninu s pravidelnou vazbou; na geometrické vzory a křížkové stehy tkaninu s dvojitou plátnovou vazbou (Aida, Binca nebo Hardanger); na malbu jehlou plátno.

Plátno Jednoduché i dvojité plátno existuje o různé hustotě. Pevná umělá hmota má deset dírek.

Tkanina

bez pravidelné vazby

Ozdobné hedvábí, plsť, bavlněné pruhy a kostky jsou ideální pro volnou výšivku. L něné plátno

t­ kaninu se hodí krejčovská tužka nebo pero. Zvolte pero s mizícím inkoustem pro výšivky, které není možné prát, nebo verzi s barvou rozpustnou ve vodě pro věci, které prát lze. Křída zanechává jemnou práškovou linku, kterou lze snadno vykartáčovat. Při vytváření vzorů je ­užitečné i pravítko a krejčovský metr. Hodit se může i navlékač jehel, špendlíky a náprstek.

J ednoduché plátno ( husté ) P lsť J ednoduché plátno ( jednoduchá vazba )

P lastová

podložka

H edvábný taft

D vojité N áprstek

K rejčovská

vazba )

vazbou

pero

Vyrábí se v hustotě od 8 do 36 nití, je dostupná v mnoha barvách a s různou úpravou.

tužka

P roužkovaná sypkovina

nůžky

T užka s krejčovskou

N ůžky

( dvojitá

Tkanina s pravidelnou K rejčovské

K rejčovské

plátno

P látno

křídou

na vyšívání

hardanger

P látno s jednoduchou

P árač

vazbou

B avlněný gingham

N avlékač jehel

K rejčovské

špendlíky

P ravítko B inca S vinovací metr

T kanina

aida

Tkané pruhy Úzké pruhy tkaniny s dekorativními pruhy jako tento pás přírodního plátna jsou dostupné v různých šířkách.

13


16

N ást r oj e , t k a n in y, př íze a r á my

Rámy Malé výšivky a některé výšivky jedním druhem stehů lze vyšívat v ruce, ale většinu prací je potřeba napnout do rámu, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. V rámu je látka napnutá rovnoměrně a osnova rovně, což umožňuje šít stehy pravidelně a rovnoměrně a chránit výšivku, protože na ni minimálně saháme. Výběr rámu záleží jak na projektu, který se chystáme vytvořit, tak na zvolené tkanině, ale často jde jen o individuální volbu. Existují tři základní druhy: pevný rám a otočný rám, ty se dají použít pro vyšívací tkaniny a všechny druhy plátna, a kulaté bubínky na bavlnu a jemné plátno. Všechny tyto rámy se dají pořídit i se stojanem, který umožňuje vyšívat oběma rukama. S rozměrnější výšivkou se lépe pracuje, pokud je upevněná do stojícího rámu. Každý rám by měl být natolik velký, aby se na něj vešla celá výšivka, protože její posunování v rámu může stehy poničit. Kulaté rámečky Kulaté dřevěné vyšívací bubínky se vyrábějí v průměrech od dvanácti do třiceti dvou centimetrů, hodí se na menší výšivky na tkanině. Jsou lehké, přenosné, snadno se drží jednou rukou, ale existuje i stojan, který se připevní na stůl.

Vnitřní kroužek je pevný Šroub se používá ke stažení vnějšího kroužku K ulatý rámeček (B ubínek )

Techni ky napí nání

Čtvercové a obdélníkové rámy Mohou se používat pro plátno nebo vyšívací tkaniny. Tyto napínací rámy se prodávají jako dva páry vzpěr, které si vybe­ rete tak, aby odpovídaly velikosti výšivky. Otočné rámy se prodávají v několika rozměrech, závisí na šířce otočného válce.

N apínací

Křídlové matky drží otočný válec na místě

Dřevěné vzpěry se v rozích zasunou do drážek

rám

O točný

válec

Příprava vnitřního kroužku Aby se jemná tkanina neponičila o dřevěný rámeček a aby v bubínku neklouzala, oviňte vnitřní kroužek pevně úzkou bavlněnou páskou. Oba konce zajistěte několika stehy.

Techniky napínání

J

e dobré dopřát si při přípravě práce čas a tkaninu dobře připravit a napnout. Okraje začistěte, aby se netřepily a nezamotávaly, plátno i bavlnu můžete po obvodu oentlovat na stroji, těžší plátno olemovat páskou. Před začátkem práce tkaninu napařte a vyžehlete. Práce s  vyšívacím bubínkem Tkanina by měla přesahovat bubínek po celém obvodu minimálně o osm centimetrů. Před napínáním uvolněte šroubek.

........... Užitečný nápad ........... Před napínáním tkaninu přeložte na čtvrtiny a překlady prošijte předním stehem. Tyto čáry udržujte rovné, abyste měli jistotu, že osnova se při napínání látky do rámu nezkroutí.

Příprava otočného rámu Ustřihněte tkaninu nebo plátno stejně široké jako popruh na rámu. Přečnívající část lze navinout na spodní válec a během práce upravovat.

Napínání tkaniny Střed protínajících se os umístěte do středu vnitřního kroužku, potom přetáhněte přes tkaninu vnější kroužek, držte osnovu rovně. Utáhněte šroubek.

Příprava napínacího rámu Začištěná tkanina nebo plátno by měly mít stejnou velikost jako rám. Na připevnění tkaniny použijte připínáčky nebo sponkovačku.

1

Začistěte okraje. Střed plátna umístěte na střed popruhu a přistehujte. Od středu k okrajům upevněte klasnatým stehem (viz str. 52).

Připínání plátna

Označte si střed každé vzpěry; upravte plátno podle těchto čtyř bodů a připínejte od středu do rohu, připínáčky rozmístěte v pravidelné vzdálenosti.

2

Zasuňte válce do vzpěr. Upevněte dvě horní křídlové matky, potom otočte spodním válcem tak, aby se tkanina napnula. Upevněte zbývající matky a okraje látky pevně přichyťte tenkým provázkem a gobelínovou jehlou ke vzpěrám.

17


16

N ást r oj e , t k a n in y, př íze a r á my

Rámy Malé výšivky a některé výšivky jedním druhem stehů lze vyšívat v ruce, ale většinu prací je potřeba napnout do rámu, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. V rámu je látka napnutá rovnoměrně a osnova rovně, což umožňuje šít stehy pravidelně a rovnoměrně a chránit výšivku, protože na ni minimálně saháme. Výběr rámu záleží jak na projektu, který se chystáme vytvořit, tak na zvolené tkanině, ale často jde jen o individuální volbu. Existují tři základní druhy: pevný rám a otočný rám, ty se dají použít pro vyšívací tkaniny a všechny druhy plátna, a kulaté bubínky na bavlnu a jemné plátno. Všechny tyto rámy se dají pořídit i se stojanem, který umožňuje vyšívat oběma rukama. S rozměrnější výšivkou se lépe pracuje, pokud je upevněná do stojícího rámu. Každý rám by měl být natolik velký, aby se na něj vešla celá výšivka, protože její posunování v rámu může stehy poničit. Kulaté rámečky Kulaté dřevěné vyšívací bubínky se vyrábějí v průměrech od dvanácti do třiceti dvou centimetrů, hodí se na menší výšivky na tkanině. Jsou lehké, přenosné, snadno se drží jednou rukou, ale existuje i stojan, který se připevní na stůl.

Vnitřní kroužek je pevný Šroub se používá ke stažení vnějšího kroužku K ulatý rámeček (B ubínek )

Techni ky napí nání

Čtvercové a obdélníkové rámy Mohou se používat pro plátno nebo vyšívací tkaniny. Tyto napínací rámy se prodávají jako dva páry vzpěr, které si vybe­ rete tak, aby odpovídaly velikosti výšivky. Otočné rámy se prodávají v několika rozměrech, závisí na šířce otočného válce.

N apínací

Křídlové matky drží otočný válec na místě

Dřevěné vzpěry se v rozích zasunou do drážek

rám

O točný

válec

Příprava vnitřního kroužku Aby se jemná tkanina neponičila o dřevěný rámeček a aby v bubínku neklouzala, oviňte vnitřní kroužek pevně úzkou bavlněnou páskou. Oba konce zajistěte několika stehy.

Techniky napínání

J

e dobré dopřát si při přípravě práce čas a tkaninu dobře připravit a napnout. Okraje začistěte, aby se netřepily a nezamotávaly, plátno i bavlnu můžete po obvodu oentlovat na stroji, těžší plátno olemovat páskou. Před začátkem práce tkaninu napařte a vyžehlete. Práce s  vyšívacím bubínkem Tkanina by měla přesahovat bubínek po celém obvodu minimálně o osm centimetrů. Před napínáním uvolněte šroubek.

........... Užitečný nápad ........... Před napínáním tkaninu přeložte na čtvrtiny a překlady prošijte předním stehem. Tyto čáry udržujte rovné, abyste měli jistotu, že osnova se při napínání látky do rámu nezkroutí.

Příprava otočného rámu Ustřihněte tkaninu nebo plátno stejně široké jako popruh na rámu. Přečnívající část lze navinout na spodní válec a během práce upravovat.

Napínání tkaniny Střed protínajících se os umístěte do středu vnitřního kroužku, potom přetáhněte přes tkaninu vnější kroužek, držte osnovu rovně. Utáhněte šroubek.

Příprava napínacího rámu Začištěná tkanina nebo plátno by měly mít stejnou velikost jako rám. Na připevnění tkaniny použijte připínáčky nebo sponkovačku.

1

Začistěte okraje. Střed plátna umístěte na střed popruhu a přistehujte. Od středu k okrajům upevněte klasnatým stehem (viz str. 52).

Připínání plátna

Označte si střed každé vzpěry; upravte plátno podle těchto čtyř bodů a připínejte od středu do rohu, připínáčky rozmístěte v pravidelné vzdálenosti.

2

Zasuňte válce do vzpěr. Upevněte dvě horní křídlové matky, potom otočte spodním válcem tak, aby se tkanina napnula. Upevněte zbývající matky a okraje látky pevně přichyťte tenkým provázkem a gobelínovou jehlou ke vzpěrám.

17


24

G al e r i e st e h ů

Přední steh (str. 39)

G aleri e s tehů

Pařížský steh (str. 48)

Copánkový steh (str. 41)

Klikatý křížek (str. 51) Ruský řetízek (str. 54)

Otevřený řetízek (str. 44)

Obtáčený přední steh (str. 39)

Kladená nit (str. 42) Metličkový steh (str. 48)

Klasnatý steh (str. 52)

Lístkový steh (str. 54)

Uzavřený klasnatý steh (str. 52)

Klikatý řetízek (str. 55)

Přetáčený řetízek (str. 44)

Dvojitý přední steh (str. 39)

Plný steh (str. 42) Bosenský steh (str. 49) Dělený řetízek (str. 45)

Zadní steh (str. 40)

Perličkový steh (str. 42) Krokvový steh (str. 49) Široký řetízek (str. 45)

Rozetkový řetízek (str. 55) Stínový steh (str. 52)

Rozpíchaný steh (str. 40)

Korálkový steh (str. 43) Ostnatý steh (str. 50) Provázkový steh (str. 46) Smyčkový steh (str. 56) Proplétaný steh (str. 53)

Provlékaný zadní steh (str. 40)

Dvojitý uzlík (str. 43) Křížkový steh (str. 50) Spirálový steh (str. 46)

Stonkový steh (str. 41)

Řetízkový steh (str. 44)

Plochý vandykovský steh (str. 56) Perský křížek (str. 51)

Drozdí stopa (str. 53)

25


24

G al e r i e st e h ů

Přední steh (str. 39)

G aleri e s tehů

Pařížský steh (str. 48)

Copánkový steh (str. 41)

Klikatý křížek (str. 51) Ruský řetízek (str. 54)

Otevřený řetízek (str. 44)

Obtáčený přední steh (str. 39)

Kladená nit (str. 42) Metličkový steh (str. 48)

Klasnatý steh (str. 52)

Lístkový steh (str. 54)

Uzavřený klasnatý steh (str. 52)

Klikatý řetízek (str. 55)

Přetáčený řetízek (str. 44)

Dvojitý přední steh (str. 39)

Plný steh (str. 42) Bosenský steh (str. 49) Dělený řetízek (str. 45)

Zadní steh (str. 40)

Perličkový steh (str. 42) Krokvový steh (str. 49) Široký řetízek (str. 45)

Rozetkový řetízek (str. 55) Stínový steh (str. 52)

Rozpíchaný steh (str. 40)

Korálkový steh (str. 43) Ostnatý steh (str. 50) Provázkový steh (str. 46) Smyčkový steh (str. 56) Proplétaný steh (str. 53)

Provlékaný zadní steh (str. 40)

Dvojitý uzlík (str. 43) Křížkový steh (str. 50) Spirálový steh (str. 46)

Stonkový steh (str. 41)

Řetízkový steh (str. 44)

Plochý vandykovský steh (str. 56) Perský křížek (str. 51)

Drozdí stopa (str. 53)

25


56

Le m ovac í st e h y

Lemovací s tehy

Smyčkový steh

Plochý vandaykovský steh

Žebříčkový steh

1

1 1

B

······· Jiný název ······· Stonožkový steh

A

········· Úroveň ········· Středně obtížné

C

········· Využití ········· Rovné a zaoblené čáry; výplň listů ······· Provedení ······· Smyčkový steh šitý vodorovně

Body B a C jsou stejně vzdálené od A

2

E

B

········· Využití ········· Široké rovné čáry

2 C

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli silnější vyšívací příze

D

A E

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli nit; rám

D

Nit příliš neutahujte

Protáhněte jehlu tkaninou a šikmé stehy zachyťte

4 G

F

E

a jehlu vytáhněte nalevo od B v C.

2 Jehlu vytáhněte a vpíchněte na stejné úrovni s A v bodě D. Vytáhněte pod A v bodě E.

3 Protáhněte jehlu pod zkříženými stehy z F do G, zachyťte dvě nitě podkladové tkaniny. Pokračujte opakováním kroku 2 a 3.

F

5 G

1 Začněte v bodě A. Ušijte šikmý steh nahoru k B

D

E

Udržujte u všech stehů stejné napětí nitě

1 Začněte v bodě A. Ušijte svislý steh do B, potom

doleva přes pracovní nit. Kroky 2 a 3 opakujte. Zakončete pro­tažením nitě na rubovou stranu uprostřed posledního stehu.

3 E

G

3 Protáhněte jehlu pod předcházejícím stehem zprava

E

Ušijte první dva stehy a vytvořte široký křížek

3

držte jehlu pod pracovní nití.

Veďte jehlu přes pracovní nit

Snažte se nezachytit jehlou nit ani tkaninu

······· Provedení ······· Šije se shora dolů mezi rovnoběžnými liniemi

3

2 Vpíchněte jehlu v rovině s bodem B v D. Vytáhněte v E,

2

········· Úroveň ········· Náročné

Držte jehlu rovnoběžně s prvním stehem

vytáhněte pod A v bodě C. Protáhněte jehlu pod stehem zprava doleva přes pracovní nit.

D

······· Jiný název ······· Schůdkový steh

········· Využití ········· Rovné lemy; mírně zaoblené obrysy

C

E

B E

C B A

······· Provedení ······· Překrývající se dvojice protažených křížkových stehů šité shora dolů D

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli nit; jehla s tupým hrotem

········· Úroveň ········· Středně obtížné

C

A

1 Začněte v bodě A. Ušijte vodorovný steh do B. Vytáhněte

jehlu v bodě C, potom vpíchněte do D. Vytáhněte pod A v E.

2 Protáhněte jehlu shora dolů pod dlouhým stehem. Mírně táhněte doleva a vytvořte uzlík.

3 Veďte jehlu šikmo doprava a protáhněte zprava doleva pod prvními dvěma stehy.

4 Vpíchněte jehlu pod bodem D v F. Vytáhněte na úrovni F v G.

5 Protáhněte jehlu zprava doleva pod středem uzlíku. Od kroku 3 opakujte.

57


56

Le m ovac í st e h y

Lemovací s tehy

Smyčkový steh

Plochý vandaykovský steh

Žebříčkový steh

1

1 1

B

······· Jiný název ······· Stonožkový steh

A

········· Úroveň ········· Středně obtížné

C

········· Využití ········· Rovné a zaoblené čáry; výplň listů ······· Provedení ······· Smyčkový steh šitý vodorovně

Body B a C jsou stejně vzdálené od A

2

E

B

········· Využití ········· Široké rovné čáry

2 C

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli silnější vyšívací příze

D

A E

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli nit; rám

D

Nit příliš neutahujte

Protáhněte jehlu tkaninou a šikmé stehy zachyťte

4 G

F

E

a jehlu vytáhněte nalevo od B v C.

2 Jehlu vytáhněte a vpíchněte na stejné úrovni s A v bodě D. Vytáhněte pod A v bodě E.

3 Protáhněte jehlu pod zkříženými stehy z F do G, zachyťte dvě nitě podkladové tkaniny. Pokračujte opakováním kroku 2 a 3.

F

5 G

1 Začněte v bodě A. Ušijte šikmý steh nahoru k B

D

E

Udržujte u všech stehů stejné napětí nitě

1 Začněte v bodě A. Ušijte svislý steh do B, potom

doleva přes pracovní nit. Kroky 2 a 3 opakujte. Zakončete pro­tažením nitě na rubovou stranu uprostřed posledního stehu.

3 E

G

3 Protáhněte jehlu pod předcházejícím stehem zprava

E

Ušijte první dva stehy a vytvořte široký křížek

3

držte jehlu pod pracovní nití.

Veďte jehlu přes pracovní nit

Snažte se nezachytit jehlou nit ani tkaninu

······· Provedení ······· Šije se shora dolů mezi rovnoběžnými liniemi

3

2 Vpíchněte jehlu v rovině s bodem B v D. Vytáhněte v E,

2

········· Úroveň ········· Náročné

Držte jehlu rovnoběžně s prvním stehem

vytáhněte pod A v bodě C. Protáhněte jehlu pod stehem zprava doleva přes pracovní nit.

D

······· Jiný název ······· Schůdkový steh

········· Využití ········· Rovné lemy; mírně zaoblené obrysy

C

E

B E

C B A

······· Provedení ······· Překrývající se dvojice protažených křížkových stehů šité shora dolů D

······· Materiály ······· Jakákoli tkanina; jakákoli nit; jehla s tupým hrotem

········· Úroveň ········· Středně obtížné

C

A

1 Začněte v bodě A. Ušijte vodorovný steh do B. Vytáhněte

jehlu v bodě C, potom vpíchněte do D. Vytáhněte pod A v E.

2 Protáhněte jehlu shora dolů pod dlouhým stehem. Mírně táhněte doleva a vytvořte uzlík.

3 Veďte jehlu šikmo doprava a protáhněte zprava doleva pod prvními dvěma stehy.

4 Vpíchněte jehlu pod bodem D v F. Vytáhněte na úrovni F v G.

5 Protáhněte jehlu zprava doleva pod středem uzlíku. Od kroku 3 opakujte.

57


124

R ovn é st e h y p r o ma l b u je h l o u

Rovné s tehy pro malbu j ehlou

Šikmé kosočtverce

Kosočtvercový steh Každou další řadu kosočtverců šijte do mezer pod předešlou

1 1 2 3 4 5 6 7

········· Úroveň ········· Snadné

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit v jedné nebo ve dvou barvách

2

do 3A, z 6B do 2B, ze 7C do 1C, z 6D do 2D a z 5E do 3E. Opakujte do konce řady, mezi kosočtverci nechávejte jednu dírku volnou.

········· Využití ········· Jednobarevné pozadí nebo výplň s výraznou texturou ······· Provedení ······· Dvě řady prolínajících se trojúhelníků rovným stehem, vodorovně se opakují ······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit

Druhou řadu šijte opačným směrem

2 Druhá řada se šije zprava doleva, můžete použít stejnou

nebo jinou barvou. Začněte první kosočtverec z 8N do 6N, potom tyto dvě řady opakujte.

1 ········· Úroveň ········· Snadné

········· Využití ········· Výplň nebo pozadí na velké ploše

1 Začněte vlevo nahoře. Ušijte pět svislých stehů z 5A

Ušijte osm svislých stehů a vytvořte trojúhelník A B C D E F

H I

1 2 3 4

A B C D E F G H I J K L M N O

stehy šitými z 2A do 1A, z 3B do 1B, z 4C do 1C, z 5D do 1D a z 6E do 1E. Ušijte tři kratší stehy z 5F do 1F, ze 4G do 1G a z 3H do 1H. Opakujte do konce řady.

2 Ušijte dlouhý steh ze 7Q do 2Q, potom kratší stehy ze 7P

do 3P, ze 7O do 4O, ze 7N do 5N a ze 7M do 5M, a tři delší stehy ze 7L do 5L, ze 7K do 4K a ze 7J do 3J. Opakujte tyto dvě řady a zaplňte požadovanou plochu.

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; dvě barvy jakékoli příze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 Začněte vlevo dole pěti stehy z 11A do 10A, z 11B do 9B, z 11C

do 8C, z 11D do 7D a z 11E do 6E. Kosočtverec dokončete pěti dalšími stehy z 11F do 6F, z 10G do 6G, z 9H do 6H, z 8I do 6I a ze 7J do 6J. Další kosočtverec začněte z 6K do 5K a pokračujte směrem vzhůru.

2 Přízí jiné barvy začněte druhou řadu z 11G do 10G. Třetí řadu šijte

stejnou barvou jako první, začněte z 11M do 10M. Vyplňte požadovanou plochu dalšími řadami, střídejte barvy.

Každý trojúhelník tvoří čtyři rovné stehy

2

Q

1

1 2 3 4 5 6 7

1 Začněte v levém horním rohu pěti postupně se prodlužujícími se

······· Provedení ······· Prodloužené kosočtverce šité v prolínajících se šikmých řadách

Ušijte deset svislých stehů na vytvoření každého kosočtverce

Rovný milánský steh

Nejdelší steh bude pod nejkratším stehem předešlé řady

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 6 7 8 9 10 11

········· Úroveň ········· Středně obtížné

Šijte kosočtverce z pěti stehů

Trojúhelníky dlouhým stehem

1

L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H

········· Využití ········· Výplně a pozadí ······· Provedení ······· Obměna maďarského stehu ve větším rozsahu

A B C D E F G H I

Šijte do základu stehů předešlé řady

2

ABC D E F GH I

········· Úroveň ········· Středně obtížné Druhou řadu šijte zprava doleva

········· Využití ········· Pozadí nebo výplň

A B C D E F G H

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 8

1 2 3 4 5 6

Trojúhelníky šijte těsně jeden pod druhým

······· Provedení ······· Prolínající se řady trojúhelníků šité svisle a vytvářející vlnkový vzor

1 Začněte vlevo nahoře. Ušijte čtyři vodorovné

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit v jedné nebo dvou barvách

2 Další řadu začněte čtyřmi stehy z 8K do 8I,

stehy z 1D do 1F, z 2C do 2G, ze 3B do 3H a ze 4A do 4I. Následující trojúhelník začněte z 5D do 5F a pokračujte dolů do konce řady. ze 7L do 7H, ze 6M do 6G a z 5N do 5F. Pokračujte vzhůru, potom tyto řady opakujte do zaplnění plochy.

125

Druhou řadu šijte zdola nahoru

················ Obměna šití ················ Pro výraznější geometrický efekt šijte řady kontrastními barvami nebo tóny jedné barvy, abyste podtrhli trojúhelníkový tvar rovného milánského stehu.


124

R ovn é st e h y p r o ma l b u je h l o u

Rovné s tehy pro malbu j ehlou

Šikmé kosočtverce

Kosočtvercový steh Každou další řadu kosočtverců šijte do mezer pod předešlou

1 1 2 3 4 5 6 7

········· Úroveň ········· Snadné

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit v jedné nebo ve dvou barvách

2

do 3A, z 6B do 2B, ze 7C do 1C, z 6D do 2D a z 5E do 3E. Opakujte do konce řady, mezi kosočtverci nechávejte jednu dírku volnou.

········· Využití ········· Jednobarevné pozadí nebo výplň s výraznou texturou ······· Provedení ······· Dvě řady prolínajících se trojúhelníků rovným stehem, vodorovně se opakují ······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit

Druhou řadu šijte opačným směrem

2 Druhá řada se šije zprava doleva, můžete použít stejnou

nebo jinou barvou. Začněte první kosočtverec z 8N do 6N, potom tyto dvě řady opakujte.

1 ········· Úroveň ········· Snadné

········· Využití ········· Výplň nebo pozadí na velké ploše

1 Začněte vlevo nahoře. Ušijte pět svislých stehů z 5A

Ušijte osm svislých stehů a vytvořte trojúhelník A B C D E F

H I

1 2 3 4

A B C D E F G H I J K L M N O

stehy šitými z 2A do 1A, z 3B do 1B, z 4C do 1C, z 5D do 1D a z 6E do 1E. Ušijte tři kratší stehy z 5F do 1F, ze 4G do 1G a z 3H do 1H. Opakujte do konce řady.

2 Ušijte dlouhý steh ze 7Q do 2Q, potom kratší stehy ze 7P

do 3P, ze 7O do 4O, ze 7N do 5N a ze 7M do 5M, a tři delší stehy ze 7L do 5L, ze 7K do 4K a ze 7J do 3J. Opakujte tyto dvě řady a zaplňte požadovanou plochu.

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; dvě barvy jakékoli příze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 Začněte vlevo dole pěti stehy z 11A do 10A, z 11B do 9B, z 11C

do 8C, z 11D do 7D a z 11E do 6E. Kosočtverec dokončete pěti dalšími stehy z 11F do 6F, z 10G do 6G, z 9H do 6H, z 8I do 6I a ze 7J do 6J. Další kosočtverec začněte z 6K do 5K a pokračujte směrem vzhůru.

2 Přízí jiné barvy začněte druhou řadu z 11G do 10G. Třetí řadu šijte

stejnou barvou jako první, začněte z 11M do 10M. Vyplňte požadovanou plochu dalšími řadami, střídejte barvy.

Každý trojúhelník tvoří čtyři rovné stehy

2

Q

1

1 2 3 4 5 6 7

1 Začněte v levém horním rohu pěti postupně se prodlužujícími se

······· Provedení ······· Prodloužené kosočtverce šité v prolínajících se šikmých řadách

Ušijte deset svislých stehů na vytvoření každého kosočtverce

Rovný milánský steh

Nejdelší steh bude pod nejkratším stehem předešlé řady

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 6 7 8 9 10 11

········· Úroveň ········· Středně obtížné

Šijte kosočtverce z pěti stehů

Trojúhelníky dlouhým stehem

1

L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H

········· Využití ········· Výplně a pozadí ······· Provedení ······· Obměna maďarského stehu ve větším rozsahu

A B C D E F G H I

Šijte do základu stehů předešlé řady

2

ABC D E F GH I

········· Úroveň ········· Středně obtížné Druhou řadu šijte zprava doleva

········· Využití ········· Pozadí nebo výplň

A B C D E F G H

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 8

1 2 3 4 5 6

Trojúhelníky šijte těsně jeden pod druhým

······· Provedení ······· Prolínající se řady trojúhelníků šité svisle a vytvářející vlnkový vzor

1 Začněte vlevo nahoře. Ušijte čtyři vodorovné

······· Materiály ······· Jednoduché plátno; jakákoli nit v jedné nebo dvou barvách

2 Další řadu začněte čtyřmi stehy z 8K do 8I,

stehy z 1D do 1F, z 2C do 2G, ze 3B do 3H a ze 4A do 4I. Následující trojúhelník začněte z 5D do 5F a pokračujte dolů do konce řady. ze 7L do 7H, ze 6M do 6G a z 5N do 5F. Pokračujte vzhůru, potom tyto řady opakujte do zaplnění plochy.

125

Druhou řadu šijte zdola nahoru

················ Obměna šití ················ Pro výraznější geometrický efekt šijte řady kontrastními barvami nebo tóny jedné barvy, abyste podtrhli trojúhelníkový tvar rovného milánského stehu.

0038094  
0038094