Page 1

kuratko 17.6.2004 13:26 Stránka 2

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kufiátko

za zahradou mezi poli, pípá, pípá, noÏky bolí.


kuratko 17.6.2004 13:27 Stránka 3

Ve vysokém obilí bude veãer za chvíli.

„Povûzte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“

0036652