Page 1

S YSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické říše a hmoty nahoru přes činnost mysli a ducha až do říše božského vědomí.


Systém čakerSlovní spojení „jemnohmotná energie“ poukazuje na silové pole obklopující všechny živé bytosti. V lidském těle se toto pole skládá z aury a sedmi vrstev energií, kterým se říká jemnohmotná těla. Ta mají vládu nad naší fyzickou pohodou, emoční stabilitou a mentální schopností jasně myslet. Jsou přímým odrazem našeho duchovního stavu – zrcadlí, jak vnímáme sami sebe a život obecně.J EMNOHMOTNÁ ENERGIE Životní energie Přestože jemnohmotná energie není vidět, můžeme cítit její vliv. Projevuje se a v lidech je možné ji vnímat jako lehkost a otevřenost či jako negativní chování. I když u lidí zřetelně energii nevidíme, vnímáme kvalitu jejich energetického pole prostřednictvím jazyka těla, jasného nebo pohaslého pohledu, jasnosti myšlenek či zmatenosti a toho, co říkají a dělají. Jemnohmotná energie prostupuje každou interakcí s ostatními. Je to životní síla, kterou si navzájem vyměňujeme.10


Jemnohmotná energieAura

Pozitivní úmysl Lidské bytosti mají auru složenou z několika vrstev jemnohmotné energie. Dohromady sedm energetických těl ovlivňuje každý stav našeho bytí. Existují na hmotné, fyzické úrovni a pokračují do jemnějších vrstev energie. Energie proudí ze Země směrem vzhůru do spodních čaker a ovlivňuje fyzické tělo. Energie také proudí směrem dolů z kosmu přes horní čakry a ovlivňuje naše cítění, myšlení a duchovní vnímání. Naši energii můžeme přetvářet tak, že si uvědomíme a porozumíme tomu, jak životní síla reaguje na pozitivní úmysly.11Jak pocítit jemnohmotnou energii Jeden ze způsobů, jak pocítit existenci jemnohmotné energie, si můžete vyzkoušet takto: začněte si svižně třít dlaně o sebe a pak je chvíli držte na vzdálenost jen několika centimetrů. Cítíte horko, které z nich vyzařuje. Toto horko je jemnohmotná energie. Můžete ji využít pro léčení bolesti, emočních dysfunkcí a duševní nerovnováhy. Je vtištěna do vaší duše, myšlenek i pocitů. Čím silnější je vaše pozitivní myšlení, tím silnější je vaše energetické pole.Aura je energetický plášť, jenž obaluje tělo všeho živého. Slouží jako bublina, která obklopuje energetické pole a chrání životní sílu. Je to opláštění, jež umožňuje energii proudit živým systémem. Vrstvy v atmosféře Země vytvářejí auru energie, která udržuje v oběhu kyslík. Jejím úkolem je zajistit naši životaschopnost tím, že můžeme dýchat, a chrání nás před škodlivým slunečním zářením. Pokud je aura oslabená nemocí či sklíčeností, není schopna udržovat se v plné energetické výkonnosti. Lze to přirovnat k díře v ozonové vrstvě, kterou vniká do atmosféry škodlivé ultrafialové záření. Oslabená aura v lidském energetickém systému se chová podobně, pokud strádá. Silné a odolné energetické pole zajistí ochranu před napadením zvenku, což se může projevovat jako duševní útok, či dokonce fyzická nemoc. Pokud je naše aura slabá, můžeme ji posilovat pozitivním myšlením, meditací či modlitbou. Silnou auru budujeme také správnou životosprávou.

Jemnohmotná energie je všude kolem nás. Proniká veškerou přírodou a naplňuje éterické sféry života vitalitou a životní silou.
Systém čakerSedm vrstev aury Sedm vrstev aury odpovídá sedmi úrovním našeho bytí. Shora dolů to je božská, monádská, duchovní, mentální či duševní, emoční, éterická a fyzická úroveň. Všechna tato těla jsou uvnitř aurického obalu. Tento obal se jmenuje kondula. Každá úroveň je rozdělena na sedm podúrovní, takže celkově tvoří čtyřicet devět úrovní energetické aktivity.

Božská a monádská úroveň Nejvyšší úroveň je božská úroveň, na níž vnímáme božskost. Pod touto úrovní je monádská úroveň, kterou používá duše jako prostředek k vyjádření sebe sama. Duše používá nižší úrovně pro rozvinutí schopností prožívat a zrát, pro růst a léčení.

Duchovní, mentální a emoční úroveň

Barvy duhy jsou stejné jako barvy čaker v lidském energetickém systému. Červená má nejvyšší energetickou hustotu a odpovídá energiím zemského magnetického jádra, zatímco fialová, která má nejnižší hustotu, se vztahuje k elektrickému, kosmickému konci spektra.

Duchovní tělo slouží jako cesta k vyššímu já. K těmto cílům nás vede pomocí meditace, modlitby a sebereflexe. Mentální či duševní tělo je tvořeno našimi postoji k životu. Emoční tělo se otevírá, když se stáváme citlivější a věříme svým pocitům, které vnímáme jako vnitřní vedení. Souvisí s tím, že si sebe sama uvědomíme jako bytosti hodnotné, dobré, hodné lásky, laskavosti a respektu. Tvoří ho souhrn našich přání a vzhledem k našemu nikdy nekončícímu toužení je velmi vrtkavé. Na této úrovni vznikají nemoci a ty mohou výrazně a hluboce ovlivnit naše fyzické zdraví. Díky emočnímu tělu také zažíváme protiklady v celé jejich šíři, jako je potěšení a bolest, strach a odvaha, připoutání a odpoutání. Pokud náš život řídí vše spalující touhy, energie na této úrovni se mohou znehybnit a zablokovat.12
Jemnohmotná energie

Éterická a fyzická úroveň Éterické tělo má největší hustotu a hutnost ze všech jemnohmotných těl. Dodává fyzickému tělu vitalitu a energii a propojuje nás s cykly a rytmy zemské energie. Čakry se nacházejí právě v éterickém těle, hned vedle těla fyzického. Čakry stimulují žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní orgány jsou známy jako žlázy s vnitřní sekrecí, protože vylučují hormony přímo do krevního řečiště) ve fyzickém těle, a to pak podle našich postojů a podle toho, jak se cítíme, ovlivňuje náš zdravotní stav. Fyzické tělo v sobě zahrnuje všechny naše orgánové systémy a je složeno z plynů, tekutin a hmoty. Duch se projevuje skrz tuto úroveň. Učí se z životních lekcí a kultivuje moudrost. Všechna těla na sebe vzájemně působí a spolupracují. Jsou to vysoce specifická energetická pole, kde náš duch, naše pocity a naše tělo pracují jako jeden celek. Tělo/ mysl/duch je jedno nedělitelné kontinuum. Atmosféra, která obklopuje Zemi, obsahuje životně důležité plyny, jež udržují život na této planetě. Aura se chová podobně. Obklopuje naši životodárnou energii tak, abychom mohli růst, prospívat a plně rozvíjet svůj potenciál.

 V IZUA LIZ ACE AURY 1. krok Představte si fotografii Země s atmosférickými vrstvami, které ji obklopují. Tyto vrstvy obsahují plyny potřebné pro život. Bez energetického obalu obklopující planetu by neexistovala atmosféra. Naše planeta by byla bez života.

2. krok Představte si stejný obal kolem svého těla. Rozpíná se zhruba do dvaceti centimetrů od povrchu těla. Obsahuje životadárnou energii, kterou potřebujete k životu. Můžete toto pole rozšířit tím, že budete vyjadřovat pozitivní a láskyplné myšlenky, například: „Jsem láska.“ „Mám se ráda.“ „Mám se rád.“ Toto pole lze také smršťovat negativními myšlenkami. Pokaždé, když kladně potvrdíte svou existenci, přispíváte ke svému zdraví a pohodě.3. krok Zkuste si představit celou planetu obklopenou svým aurickým polem. Touto představou se sjednotíte s veškerým životem. Pokud budete provádět tuto vizualizaci každý den, rozšíříte si svou auru. Pokud si to budete procvičovat před zrcadlem, možná uvidíte, jak se kolem vás utváří vaše vlastní energetické pole. Tato atmosférická vrstva reaguje na vaše myšlenky a podle toho se rozšiřuje nebo smršťuje.13


Systém čakerLidský energetický systém Lidský energetický systém se skládá ze sedmi vrstev energetických těl v rámci aury. Čakry se nacházejí v první vrstvě jemnohmotné energie a jsou vodičem, který rozvádí energii všemi vrstvami aury. Jejich zdraví a integritu podpoříme zemitým životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlenkami o sobě i o světě.

Vlastnosti čaker

Kola světla Slovo čakra má svůj původ v sanskrtu a znamená „kolo světla“. Poukazuje na točící se vír energie, který vzniká, když magnetická energie roztaveného zemského jádra stoupá a potká se s elektrickou energií sestupující z kosmu. Toto kolo, vytvořené z obou proudů energií, pohání naši životní sílu. Traduje se, že nerosty a drahé kameny obsahují jednu čakru, která energii dovnitř hmoty vtahuje a zase vyvádí ven. Zvířata mají až tři čakry. Lidé mají sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších čaker. Všechny akupunkturní body se také chovají jako čakry. V průběhu evoluce se staneme citlivější k energiím, vypěstujeme si nové čakry, které budou schopny zpracovávat jemnější energetická pole.

Tento způsob nahlížení na energii vychází z dávného vědomí, že veškerý život má svůj zdroj a počátek v energii a duchovnu. Staré kultury vystavěly systém čaker na základě naprostého přijetí toho, že člověk a Země jsou jeden neoddělitelný celek. Každá čakra či každé energetické centrum je spojeno s určitým přírodním živlem. Zemský živel je například spojován s kořenovou čakrou. Tato čakra se nachází v kořenu páteře a rozvádí energii do boků, nohou a chodidel. Spojuje nás se Zemí a jejím polem. Kořenová čakra nás fyzicky ukotvuje v našem těle a jejím prostřednictvím dostáváme životní sílu, kterou potřebujeme k zachování a podpoře života. Každá čakra odpovídá mnoha vlastnostem a látkám. Například každá čakra souzní s barvou a s hudebním tónem. Mají také spojitost se specifickými minerály, drahokamy, a dokonce s rostlinami. Lidé starých civilizací stvořili mýty, jimiž propojili čakry s archetypálními vlastnostmi, aby lidé lépe porozuměli životním lekcím a vlastnostem, které jsou spojeny s každým z těchto životadárných energetických center.

Úroveň energie Čakry jsou tvořeny různými úrovněmi vědomí, činnosti a energetického náboje. Například kořenová čakra je červená a má velmi hustou14


Jemnohmotná energievibraci. Ovlivňuje naši schopnost být přítomen v těle a vytváří a dodává vitalitu, kterou potřebujeme, abychom mohli zůstat naživu. Na druhé straně energetického spektra se nachází čelní čakra, jejíž vibrace ovlivňují naše mentální či myšlenkové a duchovní procesy. Rezonuje s jiným hudebním tónem než čakra kořenová a má spojitost s modrou barvou.

Mužský a ženský princip Spodní čakry spadají do kategorie magnetické energie, zatímco horní čakry jsou ve své povaze elektrické. Spodní tři čakry, které jsou umístěné pod bránicí, jsou známy jako čakry ženského principu, protože jejich funkcí je přijímání. Přebírají energii ze Země a z bezprostředního okolí. Spojují nás s Matkou Zemí a s událostmi a vlastnostmi, kterými projevujeme své vazby s rodinou, klanem, kmenem či určitým společenstvím. Zabývají se tím, jak zvládat život prostřednictvím našich instinktů, pomocí energie zděděné po předcích. Tyto čakry také v sobě nesou vzorce nemocí a zdraví, stejně jako odvahu, chytrost a lstivost, které jsou potřebné proto, abychom zůstali naživu. Horní čtyři čakry jsou známy jako čakry mužského principu. Ty se zabývají především vydáváním energie ve formě lásky, komunikace, zdravého přístupu k životu a vnitřní reflexe. Spojují nás se zdrojem a aktivizují se rozvíjením duchovního zaměření a schopností milovat. Všechny čakry jsou na sobě vzájemně závislé. Pokud je jedno z energetických center nefunkční, ostatní jej budou nahrazovat, aby se udrželo proudění životní síly v chodu. Čakry mají vymezené hranice působnosti, což je navzájem od sebe rozlišuje. Různé části energetického systému jsou však navzájem propojeny, což zajišťuje kontinuum života.15Čakry jsou starodávná předloha či model, který popisuje lidský energetický systém a jeho nejrůznější součásti. Tento model pochází z Indie a datuje se do doby až před 25 tisíci lety.


Systém čakerČakry nejsou anatomické povahy. Existují v energetickém těle známém jako éterické tělo, které je k fyzickému tělu nejblíže a o kterém jsme četli na straně 13.F UNKCE ČAKER Vodiče energie

Veškerá energie se pohybuje ve spirálách. Tyto kruhy představují, jak se chová energie v čakrách. Voda je živel, který řídí funkci křížové čakry a má silnou spojitost s emocemi.

Čakry pronikají všemi sedmi vrstvami aury. Chovají se jako vodiče, čerpají životní energii ze Země a vtahují ji do oběhu prostřednictvím fyzického těla, které ji pak uvolňuje dál jako vyšší vědomí. Jinými slovy, životní energie je přeměněna na vědomí, duchovnost a hlubší pojetí vesmíru. Stejně tak vesmírná energie se pohybuje směrem dolů přes korunní čakru a projevuje se jako správné jednání, tvořivost a zdraví. Tím, že pracujeme na rozvoji našeho vědomí, zvýrazňujeme svou citlivost a vnímavost, uvolňujeme starou ustrnulou emoční energii ve formě snů, vzpomínek a pocitů, které tíží našeho ducha. Čím více svobody, lásky a krásy duch zažívá, tím větší se stává jeho energetické pole. Jak se postupně vyvíjíme, stáváme se zdravějšími.16


Funkce čakerŽivot v přítomnosti Proces otevírání se většímu energetickému poli nastává, pokud žijeme plně v přítomném okamžiku. To, v jakém stavu jsou naše čakry, je velmi významné. Jsou důležitým klíčem k tomu, jak přemýšlíme a jak se cítíme. Jsou žebříkem lásky, který nás dovede od nejnižších a nejzákladnějších stránek života, jež se orientují na přežití, do nejvyšších říší vědomí, léčení a blaženosti. Naše čakry jsou archivem našich myšlenek, pocitů a postojů k životu. Pokud máme poněkud zúžený náhled na život a omezujeme se v našem bytí, pak také naše energetické pole bude malé a omezené. Bez odpovídajícího množství životní energie sklouzneme do fyzické a psychologické nerovnováhy.

Úrovně činnosti Čakry vytvářejí dobře organizovaný systém, který udržuje životní sílu tak, aby proudila správným směrem, hospodárně a plynule. Jestliže se přihodí něco, co toku životní energie brání, čakry zpomalí svou činnost a energie proudí líně anebo úplně stagnuje. Pokud je to jen dočasný stav, energie brzy obnoví svůj přirozený tok. Pokud ale taková situace přetrvává, čakry potřebují stimulovat k tomu, aby mohly obnovit svou činnost. Na správné činnosti čaker závisí naše zdraví a pohoda.

A KTI V IT Y Č A K ER Kořenová čakra: Čerpá energii z magnetického jádra Země; stimuluje agresivní pudy spojené s přežitím; ukotvuje našeho ducha ve světské existenci. Křížová čakra: Podporuje naši schopnost těšit se ze života na fyzické a materiální úrovni; řídí naše pocity pohody, pocit, že si zasloužíme dobrý život, a naši kapacitu rozvíjet pocit hojnosti. Čakra solar plexu: Vztahuje se k osobní hodnotě, sebedůvěře, sebeúctě a k tématu svobodné volby; odráží, jak vidíme sebe a jak využíváme svoji vrozenou moc. Srdeční srdce: Udržuje životní sílu při životě, nechává proudit lásku naším životem; ochraňuje srdce před emoční bolestí; je považována za sídlo božskosti v nás. Krční čakra: Směřuje životní sílu ke tvořivosti, sebevyjádření, pravdě a integritě; řídí naši schopnost jasně komunikovat. Čelní čakra: Je centrem naší vrozené inteligence; vzkvétá z čiré moudrosti získané z našich ztrát a bolesti; hledá význam, pravdu a svobodu. Korunní čakra: Je centrem blaženosti, krásy a duchovnosti; dovoluje nám prohloubit naše spojení se zdrojem našeho bytí; ovlivňuje naše vnitřní cykly, jako spánek nebo pocit štěstí.17


Systém čakerPozitivní archetypy Kořenová čakra: Matka pečující, soběstačná, zodpovědná Křížová čakra: Císař/Císařovna potěšení, hojnost, radost

Archetypy se vyvinuly z jádra lidské zkušenosti a představují dobré a špatné vlastnosti uvnitř nás všech. Každý archetyp je symbolizován určitou typicky se projevující energií, která je charakterizována souhrnem neměnných vzorců chování. Z hlediska čaker každý archetyp odkazuje ke stupni osobní zodpovědnosti, míře schopnosti využít osobní moci, množství energie a vitality. Každá čakra má pozitivní a negativní archetyp, který odpovídá vlastnostem a výzvám spojeným s danou čakrou. Tyto archetypy se mohou přetvářet prací s vědomím. Čím zodpovědněji se stavíme k našemu osobnímu archetypu, tím více máme k dispozici síly a energie pro naše zdraví, tvořivost a radost. Uvědoměním si své negativity otevíráme čakry, získáváme na psychologické síle a obnovujeme své zdraví. Jakmile převezmeme zodpovědnost za negativní postoje, které blokují životní náboj a štěstí, uzdravujeme část sebe sama a přesouváme se do vyšších úrovní.

Srdeční čakra: Milenec štědrost, otevřenost, láska, dobrá vůle Krční čakra: Komunikátor výřečný, pravdivý, otevřený Čelní čakra: Moudrý člověk pružnost, humor, kultivace moudrosti Korunní čakra: Guru pěstování milosrdenství, blaženosti, vděčnosti; uznání existence božího zásahu

Negativní archetypyArchetypy a čakry

Čakra solar plexu: Bojovník sebevědomý, tvořivý, odvážný

Kořenová čakra: Oběť trpí nedostatkem síly, osobní moci a životní síly Křížová čakra: Mučedník kritický, mrzutý, zahořklý, odsuzující Čakra solar plexu: Sluha potřebný, hledající uznání, bez osobní moci Srdeční čakra: Herec/Herečka podmíněná láska, svázaný společenskými pravidly Krční čakra: Tiché dítě potlačená komunikace, nevyjádřené emoce Čelní čakra: Intelektuál orientovaný rozumově, na fakta, zkostnatělý, suchý Korunní čakra: Sobec arogance, do sebe zahleděný, nepružný180036510  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you