Page 1

Co je zapotřebí vědět o feng-šuej V této kapitole se seznámíte s nejdůležitějšími pojmy feng-šuej a jejich významem. Mnohé možná už znáte z jiných oblastí východního učení a životní filozofie, například životní energii čchi, jin a jang nebo pětici elementů. Ty všechny souvisejí i s feng-šuej, protože jsou spojeny s naukou o harmonii. Nauku o harmonii můžeme doopravdy pochopit jen tehdy, když pochopíme její filozofii. Pro objasnění jednotlivých úrovní feng-šuej bychom vám rádi představili energetický strom Německého institutu feng-šuej (viz strana 18). Pomůže vám snáze pochopit stavbu a hierarchii jednotlivých úrovní a poskytne vám první představu o tom, jak spolu všechno souvisí.

Životní energie čchi Nejprve si vysvětlíme, co je základem čínské filozofie i feng-šuej: čchi. Tato energie je dech života všech a všeho. Je obsažena ve větru, ve vodě, v květinách, ve stromech, ve zvířatech i v nás. Číňané této životní energii říkají čchi, Indové prána a Japonci ki. Dokud žijeme, proudí tato jemnohmotná energie v našem těle. Jsme zdraví, když jsou všechny orgány a buňky promývány touto životodárnou silou. Pokud ale tato energie z nějakého důvodu proudit nemůže, například kvůli nezdravému způsobu života, škodlivým vlivům z okolí, ale také kvůli 17


PRÁZDNOTA neboli WU-CHI

Energetický strom (DFSI) popisuje jednotlivé úrovně a způsob, jakým jsou propojeny.

JIN

VODA

JANG

KOV

ZEMĚ

DŘEVO

OHEŇ

POSTKOSMICKÉ POŘADÍ

KARIÉRA

PŘÁTELÉ DĚTI PARTNERSTVÍ A POMOCNÍCI A KREATIVITA A MANŽELSTVÍ (VZTAHY)

VĚDĚNÍ

RODINA A ZDRAVÍ

18 Co je zapotřebí vědět o feng-šuej

BOHATSTVÍ

SLÁVA


neustálé duševní a tělesné zátěži, dochází k zablokování energetického systému. Následkem je buď přebytek, nebo nedostatek energie. Lidé tento stav rozpoznají, nebo spíše vycítí, pocitem napětí nebo bolestmi, cítí se prázdní, vysílení anebo jednoduše nešťastní. I medicínské metody léčení vycházejí z existence této neviditelné energie. Například akupunktura životní energii – která se pohybuje po takzvaných meridiánech – znovu rozproudí. Děje se to speciální jehlou, kterou lékař podle potřeby aktivuje určité akupunkturní body. Akupunktura jakožto čínská léčebná metoda – abychom uvedli aspoň jeden příklad – zablokovanou životní energii znovu „uvádí do pohybu“. Při použití feng-šuej je podobně ovlivňován proud energie v obydlí a jeho okolí. Zjistíme, které části našeho domova nejsou dostatečně prosyceny čchi nebo kde je čchi zablokovaná, a pomocí určitých změn v místnosti čchi znovu rozproudíme. I naše životní prostředí nás může buď posilovat, nebo oslabovat, tedy být prostorem „posilujícím“ nebo „oslabujícím“. Feng-šuej se zabývá zákonitostmi této univerzální životní energie a nabízí konkrétní prostředky, které nám pomáhají přetvořit si obydlí tak, aby k nám odevšad proudila životní energie a vyživovala nás.

Oslabující prostory

Posilující prostory

Životní energie čchi

19

Životodárná energie čchi proudí jako přirozeně se vinoucí potůček.


„Neviditelná“ životní síla čchi, dech vesmíru, se pohybuje pomalu, jemně vlnivým pohybem. Měla by proudit bez překážek – jako dobrý duch nebo sladká vůně, která lehce vlétne dveřmi dovnitř a pomalu naplní jednu místnost po druhé.

Šár – špatně proudící energie Když energii čchi něco brání v přirozeném proudění, vzniká takzvaná šárová energie – zpomalená nebo příliš rychlá.

Stagnující šár Když energie stagnuje, znamená to, že se její tok zpomalil nebo docela zastavil. To snižuje i hladinu energie v místnosti, protože schází přirozený tok energie, o nějž ve feng-šuej usilujeme. Stagnující šár vzniká například v přeplněných nebo neuklizených místnostech. Mohou to být například kouty, v nichž se hromadí boty nebo kabáty, neuklizená kuchyň nebo psací stůl pokrytý hromadami listin. Mnoho čtenářů jistě ten pocit zná. V takových místnostech se člověk cítí jako ochromený a nemůže tam efektivně pracovat.

Smrtící šár Pokud čchi proudí příliš rychle, vzniká smrtící šár. Proudí například dlouhými, rovnými prostorami, jako je podlouhlá, úzká předsíň. Vzhledem ke tvaru předsíně už čchi neproudí vlnitě, ale spíše rovně, a proto se zrychluje. Do této kategorie spadají také pojmy feng-šuej „skryté šípy“ nebo „otrávené šípy“, které vycházejí z pravých úhlů nebo ostrých hran a v bezprostřední blízkosti člověka působí neblaze, protože rozrušují nahromaděnou blahodárnou energii a vyvolávají neklid.

20 Co je zapotřebí vědět o feng-šuej


Smrtící šár vzniká zejména: ◆ na hranách všeho druhu, například na nábytku nebo stěnách; ◆ na stropních trámech; ◆ na špičatých předmětech, které míří na nás; mohou je vysílat například rostliny nebo sousední domy; ◆ v dlouhých, úzkých prostorách, jako je například předsíň. Princip smrtícího šáru způsobeného příliš rychle proudící energií si můžeme dobře představit jako rovně tekoucí řeku. Uveďme si příklad: Už nějakou dobu to vypadá, že se počasí u nás (a také v jiných zemích) snad úplně zbláznilo. Vždy po několika letech přicházejí „stoleté“ povodně. Politici, komentátoři i občané jsou bezmocní. A všichni nadávají na počasí. Kdo však způsobil, že vítr a voda se na nás rozzlobily? Proč se zdá, že zásady feng-šuej náhle jako by přestaly platit? Dávní čínští mistři feng-šuej by s odpovědí neváhali. Řekli by asi tohle: „Moderní člověk poškodil čchi vody, vodních toků, řek a potoků. Tím, že narovnal jejich koryta, je vyhnal z jejich přirozeného prostředí, a ony se teď postavily proti němu!“ Podobný způsob uvažování se v poslední době prosazuje i u prozíravých občanských sdružení a ochránců přírody, kteří iniciují projekty s možná nepříliš poetickými názvy, jako třeba „Přesměrování vodních toků v souladu s přírodou“. Znamená to jen tolik, že koryta řek jsou navracena do původního stavu, tam, kde voda tekla dříve. Betonové desky jsou vytrhávány, rostliny, keře a stromy přesazovány, do vody jsou vraceny ryby, které tam žily kdysi. Řeky se zase pěkně vinou podle „renaturalizačních opatření“, jak se tomu hezky říká, a čchi vody může zase volně proudit.

Šár – špatně proudící energie

21


Umění feng-šuej spočívá v zásadě v tom, že rozpoznáme zdroje šáru, vyrovnáme je a tím umožníme a posílíme proudění životodárné energie čchi. Na následujících třech příkladech uspořádání předsíně by mělo být zřetelně vidět, jak se dají principy feng-šuej aplikovat. 1

2

3

Botník

Botník

Šatník

Botník

Koberec

Šatník

Zrcadlo

Zrcadlo Odkládací stolek

Šatník

Zrcadlo

Odkládací stolek

Odkládací stolek

1 Tato předsíň svým podlouhlým a úzkým tvarem urychluje proudění čchi, takže v ní vzniká negativní energie. Na prvním obrázku je vznik šáru ještě podpořen dlouhým běhounem a tím, že nábytek stojí přímo proti sobě. 2 Na druhém obrázku je dlouhý běhoun odstraněn a zařízení je posunuto tak, aby nestálo proti sobě. Už tyto změny zlepší proudění čchi. 3 Ještě účinnější jsou opatření feng-šuej na třetím obrázku. Napříč položené koberečky tok energie ještě více zpomalují.

22 Co je zapotřebí vědět o feng-šuej


Geostres a elektrosmog Vedle klasických zdrojů šáru, jak je popisuje feng-šuej, známe ještě další rušivé faktory, které výrazně ovlivňují atmosféru v místnosti a hladinu energie. Patří k nim spodní voda, rozsedliny a deformace v zemi, geopatogenní zóny a zejména místa, kde se tyto zóny kříží. K tomu je třeba samozřejmě připočíst i elektrosmog. A nejedná se jen o antény, které vysílají signál pro mobilní telefony, ale i o rozumné zacházení s elektrosmogem v domácnosti.

Geostres a elektrosmog

23


Jin a jang Jin a jang jsou dva prastaré pojmy, které už dávno vstoupily do povědomí západního světa. Bohužel bývají často pojímány jen povrchně. Na jednom večírku jsme se setkali se svou známou, která se považuje za velmi emancipovanou ženu, a ona si povzdechla: „Ti namyšlení Číňané pochopitelně považují nás ženy za něco negativního…“ Velmi ji překvapilo, když jsme jí začali vysvětlovat, že chyba spočívá v jejím mužsky (jangově) orientovaném uvažování, kdežto staří Číňané využívali spíše možnosti pravé mozkové hemisféry (ženské – jinové). Trvalo nám hezkou chvilku, než jsme jí to pořádně objasnili.

Jin a jang – rytmus života Obyvatelé západních průmyslových zemí se snaží chápat okolní svět a vesmír zejména levou mozkovou hemisférou, sídlem analytického myšlení. Staří Číňané se naopak spoléhali spíše na pravou mozkovou hemisféru, která je centrem pocitů a obraznosti. A přesně to je jedním z důvodů, proč má mnoho Evropanů a Američanů takové potíže, když se snaží „vmyslet“ do čínské filozofie. Musíme se totiž naučit se do ní „vcítit“. Čínská filozofie neklade důraz na protiklady, ale snaží se místo toho oba póly harmonizovat. Jang v ní představuje horký a světlý mužský princip. Ale bez ženského principu jin, který symbolizuje chlad a noc, by nemohl vzniknout život. Oba principy se vzájemně podmiňují. Den se mění v noc, horko mírní chlad. Pozitivní síly (jang) a negativní síly (jin) nepředstavují dobro a zlo, ale abychom to vyjádřili „západním“ způsobem, spíše kladný a záporný pól elektrického proudu. 24 Co je zapotřebí vědět o feng-šuej


Jin Měsíc Země zima kulatý, oválný ženský uvnitř noc klid nehybnost stín intuice hloubka chlad dole

Jang Slunce nebe léto špičatý mužský venku den činnost pohyb světlo vědění výška žár nahoře


Této ložnici, zařízené ve svěžích barevných odstínech, dodává potřebný jinový aspekt měkká a jemná sametová látka polštářků.

Jin a jang v západním feng-šuej Co tyto protiklady znamenají pro feng-šuej? Pokud chcete vytvořit harmonické prostředí, nesmíte zapomenout na vyvážený poměr jin a jang. Jakýkoli nepoměr v jednom či druhém směru narušuje rovnováhu, kterou potřebujeme, abychom se cítili dobře a zachovali si zdraví. Vhodná energetická kvalita se odvíjí vždy od toho, k čemu místnost používáme. Ložnice by měla vyzařovat klid, pracovna naopak svěžest a dynamiku, obývací pokoj zas pohodu a harmonii.

26 Co je zapotřebí vědět o feng-šuej

0035177  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you